Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

9 .AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ • • • • + CUMHURİYET SAYFA SPOR spor(5 cumhuriyet.com.tr 19 İtalya kampında alınan yenilgilerin ders olduğunu söyleyen Örs, kadronun dikkatini çekti 12DevAdam'a ilk uyanKamp döneminde bazı olumsuzluklann yaşandığmı belirten Başantrenör Aydın Örs, "Ağır çalışma programına karşın taktiksel açıdan turnuva yararlı oldu" dedi. Spor Servisi -33. Avrupa Erkekler Basketbol Şampıyonası finallenne hazırlanan 12 Dev Adam, İtalya'da- ki kampı tamamlayarak yurda dön- dü. Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel. Atatürk Havaala- nı'nda yaptığı açıklamada; Avrupa Şampiyonası hazırlıklannın iyı bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Şam- piyonanın başlangıcına dek takûn is- tenilen düzeye gelecek" dedı Başantrenör Aydın Örs de kampın çok olumlu geçtiğini vurgulayarak, " Kamp dönemİDce bazı olumsıızhık- laryaşandı Çok ağır birçahşma prog- ramına karşın taktiksel açıdan önem taşryan bir tumuvaya katıldık. Zor raİdplerieoynamak,bizim eksikkri- mizi görebiîme açısından biünçU ter- cihimizdr diye konuştu. Bazı oyunculann hafta sonunu özel çalışmayla geçireceğini kaydeden Örs. "Giderek takım olarak daha iyi dunıma gelecegiz. Eksik oyunculann da kanhmry la Almarrya kampıru so- runJanmızı aşarak tamamlayacağız'1 dıyerek sözlenru tamamladı. Ulusal Basketbol Takımı Menaje- ri Doğan Hakyemez ıse İtalya kam- pını Cumhunyet'e değerlendirerek, "ÇeşftB sorunlar yaraülmak istendl Oyunculann bir hatası yok. Lideıük tarnşması da yok. Bazı şanssızhldar yaşadık. Skoriara bakıp biam kötii yoJ- da olduğumuzu söylüyorlar. Ancak EylüTdeki şampiyonaya hazır dunı- ma geteceğiz" ifadesıni kullandı. Ulusal oyunculardan HidayetTür- koğlu da çok ıyi bir kamp dönemi geçırdıklennı anlatarak, "Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekil- de hazırianarak 12 DevAdam ekolü- nü sürdürmek" dedi. 2günizin Chiesa ve Bormio kentlerinde ağır birkondisyonyüklemesiyapan ulu- sal takım, 2 gün ızin yaptıktan sonra çalışmalanna 11 Ağustos'tan itibaren çift idmanla devam edecek. TRAIVSFER El Amin Beşiktaş'ta SporServisi-Türkiye Basketbol Ligi takım- lanndan Beşiktaş, ABD'li oyuncu Habd El Amin ile anlaşn. Siyah-Beyazlılann, her konuda anlaştığı oyun kurucuyla ilerleyen günlerde resmi söz- leşme imzalayacağı öğreruldi 2000 yılı drafhnda Chıcago Bulls tarafindan seçilen ve 2000-2001 sezonunda NBA'da for- ma giyen El Amin, yaşadığı bir takım özel so- runlar nedeniyle NBA kariyerine erken nokta koymak zorunda kaldı. Geçen sezon İsrail Ligi'nde oynayan Halid El Amin. 24 yastnda ve 1.78metreboyunda. Üner transfer istiyor Galatasaray Basketbol Takırru da yabancı oyuncu arayışlanna hız verdi. Yalçm Grarut ant- renör Halil Uner'in raporu doğrultusunda en iyi transferleri gerçekleştireceklerini söyledi. Belçlka'da ank Doping ve rüşvet bunalımı BRÜKSEMCumhuriyet) - Belçika futbolunda, ülkenin önde gelen basın- yayın organlan tarafından yapılan "Futbolda Doping ve Rüşvet" konulu anketın şoku yaşanıyor. Belçika Flaman Bölgesi Spordan Sonımlu Bakanı Marino Keulen, önceki gün yapılan Belçika Birinci Futbol Ligi ve geneldeki anket sonuçlannın çok ciddi ve araştınlması gereken bir durum olduğunu söyledi.Bakan Keulen, Belçika Futbol Ligleri'nde rüşvet ve doping alan ya da tanık olan oyunculann kulüpleri vasıtasıyla Belçika Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi'ne bildirimde bulunmalan için de çağnda bulundu.tstatistiklerin çok düşündüriicü ve üzücü olduğunun altını çizen Keulen, "Biz doping ve rüşvete karşı mücadele için çok para harcıyonız. Çok sayıda kontroller yapıyoruz. Buna karşın halen bu kadar oyuncunun dopingle ügilenmesi ve rüşvetfcrin dönmesi normal değiL Konuyla ilgüi yetkili kisikri toplayıp, sorgulamalan yüriitmeieriiçintaümat vereceğHn" dıye konuştu Gtinün programı 3 İ i a l ^ (Konya Atatürk /19.00) Konyaspor-Trab- zonspor. (Ankara 19 Mayıs/19.00) G. Birli- ği-Elazığspor. (Bursa Atatürk /19.00) Bur- saspor-G. Antepspor, (Atatürk Olimpiyat / 19.00) G. Saray-Dıyarbakırspor TV'despor Digitürk/19.00 Galatasaray - Diyar- bakırspor (Cann). TENİS / ZİYA IŞIKÜSTÜN Sporumuzu Yücelten AilelerTürk sporunun son yıllarda yükselen gra- fiğinı sağlayan en önemli etken, sponın in- san yaşamındaki maddi-manevı önemini anlayan ana-babalardan kurulu genç ve or- ta yaş kuşağının yetişmiş olmasıdır. Küçük yaştan itibaren çocuklannı bilinçli bir şekil- de spora yönelten bu güzel ınsanlara say- gı ve sevgı duyuyoruz. Bu ne anlamlı bir öz- veridır. Örnegi konu alanımız olan tenısten alalım. Anneler babalar çocuklannı kendi elleri ile tenıs okullanna, minik ve genç takım çalış- malanna getiriyorlar. Saatlerce onları bekli- yorlar. Yönetıcilerle, antrenörlerle dialog ku- rarak sorunlann çözümüne yardımcı oluyor- lar. Şehırlerarası maçlara gidıyorlar. Bırço- ğu çocuklara yardımcı olmak için yöneticı- liğe soyunuyor. Bu ışin bir de parasal yönü olduğunu unırt- mamak lazım. Bizde henüz spor örgütü ve mahallı yönetımler halka açık spor tesısle- rini yeterinceyapamadıkları için çocuklann sporia tanışması aile bütçesi içinde hiç de küçümsenmeyecek bir parayı gerektirmek- tedir. Günümüzün gittikçe ağırlaşan ekono- mik koşullannda ve artan ışsizlik ortamında aılenin spora ayıracak parayı bulması da her gün zortaşıyor. Nitekim kulüplenn yaz spor okullannda geçen yıllara kıyasla çocuk sa- yısının azalmakta oluşu çok üzücüdür. Evet, her şey de devletten beklenmez. Ama hayati önem taşıyan konularda devle- tin desteğı de kaçınılmaz bir şarttır. Aileler çocuklann spor yapması konusunda bilgilı ve bilinçli hale geliyor. Ailelere spor yapma olanakları sağlamak bizce ulusal bir eğıtim amacı olmalıdır. 22. Dünya Ordulararası Güreş Şampiyonası'nda grekoromenciler de birinci oldu Minderde Mehmetçik firbnası • 22 ülkeden 190 güreşçinin mücadele ettiği şampiyonanın final müsabakalannda kürsüye çıkan 55 kiloda Bayram Ozdemir, 74'te Mahmut Altay, 84'te Nazmi Avluca ve 120 kiloda Yekta Yılmazgül rakiplerini yenerek altın madalyaya ulaştılar Spor Servisi - Istanbul'da düzenle- nen 22. Dünya Ordulararası Güreş Şam- pıyonası 'nda Türkıye, grekoromende 4 altın, 1 gümüşle takım halinde şampi- yon oldu. TSK'nin ev sahipliğinde, Burhan Fe- lek Spor Salonu'nda 22 ülkeden 190 gü- reşçinin kahlımıyla gerçekleştirilen or- ganizasyonun son gününde finallerya- pıJdı.55 kiloda Bayram Özdemir; Al- man Oleg Koutcherenko'yu, 74 kiloda Mahmut Altay; Ukraynah VasihyRac- hiba'yı 4-0. 84 kiloda Nazmi Avluca: Polonyalı ArthurMichaBdgvicz'i 2-0, 120 kiloda Yekta Yılmazgül de Polon- yalı Andrzej Wronski'yi 3-0 yenerek al- tın madalya kazandı. 66 kiloda Selçuk Çebi ise Azeri raki- bi Elbnız Mehmedov'a tuşla mağlup olunca gümüşte kaldı. Takım sıralamasında Türkiye'nin ar- dından 2 altın, 1 bronzla Arnavutluk ikinciliği; 1 altın, 1 gümüş, 1 bronzla da Almanya üçüncülüğü oldu. Dünya şampiyonasında güreşçilerimiz 4 altın, 1 gümüş kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, uygulama için şartlann oluşmadığı görüşünde Polis tel örgüde ısrarlı Aksu uyann, emniyet harekete geçti. AJVKARA (Cumhurtyet Bürosu) -Emni- yet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet Ge- nel Müdürlüğü Sözcüsü Feyzullah Arslan tel örgülerin kaldınlması için erken olduğu- nu söyledi. Futbol karşılaşmalannın bu hafta başlaya- cağım anımsatan Sözcü Arslan, statlarda ka- palı devre güvenlik sistemi ve diğer güven- lık altyapısı oluşturmadan tel örgülerin kal- dınlmasmı erken bulduklannı sövledi. Kendilerine, 2 yıl önce tel örgülerin kal- dınlması doğrultusunda Istanbul'dan yapı- lan bir başvuruyu da aym gerekçeyle reddet- tiklerini ifade eden Feyzullah Arslan, "Fe- nerbahçe bize bu konuda başvurmuştu. An- cak güvenlik şartlan uygun olmadıgı için o dönem reddedüdi. Kulüp yöneticileri şiddet ve taşkınhklann önlenmesi için ısrarta olur, gerekli altv apıyı hazniar, bedava bilet uygu- laması, araç tahsisi gibi konularda duyarfa davranuiarsa, bu konu çözüme kavuşur. Maç günleri alkol saüşı yapdma>acak. Otay çıkartan taraftarlar bölgeden hemen uzak- laşürüacak" dedi. Anımsanacağı gibi Trabzon Avni Aker Sta- dı ile Ç.Rize'nin maçlannı oynayacağı Ri- ze Atatürk Stadı'nın tel örgüleri kaldınlmış ancak gerek İçişleri Bakanı Abdülkadir Ak- su gerekse spor kamuoyu bu girişim için er- ken olduğunu açıklamıştı. Transfer döneminde 5 yıldızını kaybeden başkent ekibi, kadrosunu yeni isimlerle zenginleştirdi Ankaragücü'nün gücü yerinde ÇETtN SUSAN Geçen sezonu 8. sırada tamamlayan An- karagücü, transfer döneminde Agustine, Baidoo, Simao, Faruk Namdar gibi oyun- cularmı yitirirken kadrosunu futbol kamu- oyunun tanımadığı yeni isimlerle zengin- leştirdi. En önemli kayıp kuşkusuz, Trabzonspor'a giden Agustine'di. Uç sezondur takımın "gol yükünü" çeken bu futbolcunun boş- luğunu, 24 yaşmdaki Mısırlı Ramadan ile doldurmaya çalışan San-Lacivertliler, bu sezon gol sıkınhsı çekebilir. TSYD Kupa- sı maçlannda Ramadan, çalışkan fakat gol becerisi yüksek ohnayan bir oyuncu görü- nümündeydi. Forvetüı eskileri olan Hüse- yin ve Hakan Keleş'in de aynı sıkıntıyı ya- şadığı dikkate alındığında. Tevfik Lav'ın üreteceği çözümün ne olabileceği merak konusu. Yeri gelmişken, Ümit Milli Hüse- yin'in hangi özellikleriyle göklere çıkanl- dığım anlamak mümkün değil. Boy-kilo dengesizliği. güçsüzlügü, yavaşhğı biıyan- dan, top saklama. adam eksıltme. hücum pres, gol vuruşu gıbı eksileri dığer yandan göze batarken sadece denk gelirse yapaca- ğı kafa \-uruslan için forvet kontenjanmı ona tahsıs etmek fazla lüks gibi görünüyor. Başkent ekibi bu sezon orta alanda ni- cel bir zenginliğe sahip Vılmaz. Mehmet, Ozgür, Adem Koçak, Ramazan gibi o\ıırı- culanna bu yıl; Paraguaylı Sakedo, Belçi- kalı Afcx ile Huze\fe ve Avhan da katıldı- lar. Bu futbolculardan şu anda takıma en büyük katkısı olan Adem Koçak. Geçen se- zonu yükselen grafiğıyle tamamlayan Öz- gür de yerinı koruyabilir. Orta alanın ye- nileri ise şimdilik vasat görünümdeler. Sı- nırlı bir futbol kapasitesi olan Yılmaz, 30'unu aşsa da hâlâ anlamsız sinir göste- rilerinden vazgeçmiyor Kart görme ko- nusunda liderliği kimselere bırakmayaca- ğı şimdiden belli. Mısırlı Disiku. sağlam fıziği ve futboluy- la savunmanın göbeğine yerleşmeyi hak edı- yor. Üstelik 23 yaşında. Kaptan Hakan Kutiu'nun stoperdeki yeri de tartışılma- yacağına göre, kalan savunma mevkii için Adem Dursun, Gökmen, Burak arasmda önemli biryanş olacak. Avustralya'dan ge- len 19 yaşındaİd Ramazan ın performan- sı konusunda ise yazık ki fikrimiz yok. Kalede Zafer maalesef altematifsiz. Zon- guldakspordan alınan Oğuzhan'la Hakan henüz kendisini zorlayacak seviyede değil- ler. Dileriz rakipsizliğin bilinen dezavan- tajlan, Zafer'i olumsuz etkilemez. Mevcut kadro yapısıyla. kulüpte ikinci sezonunu yaşayan teknik dırektör Tevfik Lav'ın, takımını, "başalnna" oynatacağı- nı söylemek yalnış olmayacaktır. Düzeltme: 4 Ağustos tarihli Gençlerbir- liği - Ankaragücü maçı yazısındaki,".. .maç bıtse de gitsek" ifadesı "sezon bitse de gitsek" şeklinde yer almıştır. Düzeltiriz. • ATLETtZMDE DÜN- YA REKORU - Rusya'nın Tula kentinde yapılan Atle- tizm Şampiyonası'nda Rusba- yan atlet Yuliya Pechyonkina. 400 metre engellide 52.34"lük dere- cesiyle dünya rekorunu 27 saliseyle yeni- ledi. • SABAHGRUBUÇEKİLDl-Sabah Gru- bu. İkinci Ligi (A) Kategorisi'ne düşen Göz- tepe AŞ yönetiminden çekildiğini açıkladı. • VOLEYBOL-Türkiye'de eylül ayında dü- zenlenecek Avrupa Şampiyonası fınallerinin hazırlıklannı sürdüren Bayan Voleybol Ulu- sal Takımı. Romanya'nın Köstence kentin- de katıldığı Uluslararası Tomis Costin Mu- sat Trophy Turnuvası'ndaki ilk maçmda Yu- nanistan'a 3-2 yenildi. • G.BtRLtĞtNDE2lSTtFA-G Birliği'nde yönetim kurulu üyelerinden Ali Rıza Onat velrfanKava, istifa etti. • ELAZIĞ'DA CVIZA GÜNÜ - Elazığs- por; İstanbul'dan Bekir Gür (31). Beşik- taş'tan Eser Yağmur (20), G. Antep'ten Rern- zi Kızılşimşek (21), Antalva'dan Atacan Öz- türk (21), G. Saray'dan da llker Erbay'la (19) (19) sözleşme imzaladı. • ÇEKLERE YENtLDİK- Sırbistan - Ka- 4- radağ'ın Kopaonik kentinde düzenlenen 21. Avrupa Genç Bayanlar Basketbol Şampiyo- nası Eleme Grubu 2. maçında Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ne 72-70 yenildi. • ATLEİİZM-Türkiye Kulüplerarası At- letizm Ligi'nde 3. ve son kademe yanşlan, bugün Ankara "da baslayacak. • YELKEN - Bodrum Bıtez'de devam eden Misrral Türkiye NVindsurf Şampiyonası'nda Bora Kozanoğlu birinci oldu. •BARCA'NIN BORCU - Barcelona Kulü- bü Başkanı Joan Laporta. borçlannın 164 mil- yon Euro olduğunu acıklandı. • HESAPLARDA HİLE - Bütçe açıklan bu- lunan ve Seri (A)'ya alınmayan AS Roma ve Napoli'nin, gerekli garantiyi bulup lige kayıt olmalan sırasında belgelerde hilecilik Bphklan iddia edildi. TENİS - ABD'li raket Venus VVilliams, kann kaslanndaki yırtılma nedeniyle gele- cek hafta Toronto'da düzenlenecek AT&T Ku- pasrndan çekildiğini söyledi. • ALTILIDAN 2IKRAMİYE - Bursa at ya- nşlannda altılı ganyan; 5^-10- 5-8/4/6-10,14- 8 kombinesinı bilenler 897 mıryon 730'ar bın, 5-4-10-7-8/4/6/10/14-8 kombinesmi tutturan- lar da 2 milyar 36 mılyon 910'ar bın lira kazandı-. c 1 yıllık sözleşme Maxim sonunda Trabzonlu ÖMERGÜNER TRABZON -Trabzonspor, geçen sezon sonundan beri ısrarla istediği Be- laruslu oyuncu Maxim Romaschen- ko'yla sözleşme imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp genel sekreteri Yusuf Ziya Yılmaz ve genel sayman Kenan Atalay'ın hazır bulun- duğu ımza töreninde. geçen sezon Ga- ziantepspor'da forma giyen Romasc- henko. kendisini l yıllığına Bordo- Mavili takımın renklerine bağlayan sözleşmeyeimzaatn. YusufZiya Yıl- maz, Maxim ile sözleşme imzalamak- tan memnuniyet duyduklannı belirte- rek, *Yeni sezonda yanşacak bir kad- romuz var ve bu konuda herhangi bir zafr>etimiz yok. Son yapnğınuz rrans- ferierle gücümüze daha da güç kat- uk" dedi. Romaschenko ise, Trab- zonspor ile anlaşmaktan mutluluk duy- duğunuıfadeederek. "ŞuanvüzdelOO değil ama kondfcyonum \ar. Kendimi Fenerbahçe maçına hazır^-acağun 11 ifadesini kullandı.Öte yandan Bordo- Mavililer GSM operatörü Aria ile sponsorluk anlaşması \ aptı 5 zanlı tutuklandı İZMİR (CumhuriyetEge Bürosu) - TSYD Ege Dostluk Kupası 'nda oy- nanan Karşıyaka-Göztepe maçmda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga- ya kanşnklan iddiasıyla mahkeme- ce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraküan 5 zanlı, savcının bir üst mah- kemeye yaptığı itiraz sonucu tutuk- landı. Alınan bilgiye göre. nöbetçi mah- kemeye sevk edilen 6 zanlıdan Cem Akm'ın tutuklanması ve diğer 5 ki- şınin tutuksuz yargılanmak üzere ser- best bırakılmasırun ardmdan. Cum- huriyet Savcısı Sebahattin Sağlam bir üst mahkemeye itiraz etti. Cumhuriyet Savcısı S^lam'ın "Tu- tuksuz yargılanmak üzere serbest bı- rakılan 5 zanhnm, cinayetle sonuçla- nan ola>a dahil olduklan ve tutuklan- malan gerektiği'' yönünde yaptığı itirazın ardından, Teoman Cangöz, CenkTansuğ, CS', Emrah İmrak ve Sinan Çeken yeniden hakim karşısı- na çıkanldı. 5 zanlı tutuklanarak ce- zaevine konuldu. Atletizm Cumhuriyefe ödül Spor Servisi - Kadir Has Üniver- sitesi'nin geçen hafta gerçekleştirdi- ği 1. Yol Koşusu nedeniyle düzenle- diği basm ödüllerinin haber dalında, gazetemiz çalışanı Elena Demiryü- rek birinci oldu. Haber dalında ikincılik ödülüyse Yann gazetesinden Oylum Talu'ya verildi. Fotoğrafta Anadolu Ajansı'ndan (AA) Aziz Uzunbirinciliği elde eder- ken, Yeniçağ Gazetesi'nden Sevilay Avaikincilik ödülüne layık göriildü. Yanşmada dereceye girenlere ödül- leri, üniversitenin Cibalı 'dekı yerleş- kesinde yapılan törenle verildi FİKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞU: F: Dogmuş (3), P: Koşal (6), PP: Babasalım (1). 2. KOŞU: F: Yıldınmaga (6|, P: Kara Kar- tai (1). PP: Alo Cat (2). S: Boranbey (3). 3. KOŞU: F: Gözdecan (1). P: Mantarcı (3), PP: Gülsultan (2). S: Ülkülü (5). 4. KOŞU: F: Anadolu Ateşı (1), P: Tameri- noglu (6). PP: Demırkazık (3), S: Yaviız- ca(7) 5. KOŞU: F: Mardınlım (" ı. P: tdıl (6), PP: Aparan (1). S: Gökçenaz (4) 6. KOŞU: F: Grand Ekınoks (6). P: Dınye- per (4). PP: Fernando (5), S: Alun ('l). 7.KOŞU: F: Kapriatı 115). P: Şapkalıhz (1), PP: Mehsnur (16). S: Maunzıo (11). SS: Kınalıkız (6). 8. KOŞU: F: Bahtınur (2), P: Calıbe (3), PP: Nazbahar 18), S: Yarkız (10). Günün İkilisi 8. Koşu 2 3 ÇifteBahis:3 Çıfte: 15 2. Tabela Bahis: 15. J. 16.11 6. ALTILI GANYAN 1 1 7 6 15 2 3 6 6 1 2 3 1 16 5-4 4 11-6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog