Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ 16 TELEVEYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Beklenmeyen.. 13.00 CNBC-e Duygusal /TT\ (Guess VVho's Coming To Dinner) - Kızlan Jo- v i ' ey'ı her türlüönyargıdan ve kısıtlamadanuzak yetiştıren liberal çift Matt ve Christina Drayton hiç beklemedikleri bır şok yaşarlar.Kızlannın evlenmek istedigi adam Afrıka kökenli bırisidır ve aılesı her şeye rağmen huzursuz olur. Yönetmen: Stanley Kra- mer. Oyuncular: Sidney Poıtier, SpencerTracy, Kat- herine Hepburn (1967 ABD, 108 dk). Kadın Bir._ 15.00 GAP TV Dram ®Filmde, bilmeden aynı erkeği seven anne kı- zın öyküsü anlatılıyor. Yönetmen: Orhan El- mas. Oyuncular: Ahu Tugba, Burçin Oraloglu. 20.00/CNBC-e/Postacı... Aynnt Yanda Uç Nokta 21.00 tv8 Macera (Ertremc Honor) - C1A için çalışan tegmen John Kennedy ve ortağı Cody, gizli bir operas- yon sonrasında açığa alınırlar. Sebep, operasyon sı- rasında rehin alınan bir gencin ölmesidir. Ve fatura. herkesten önce Kennedy'ye çıkanlmıştır.Sivil haya- ta alışmaya çalışan Kennedy'nın başı dertten yine kurtulmaz. Bu kez de ogluna kanser teşhisi konu- lur. Çaresız bın halde oglunu yaşatmaya çalışan John, deneysel çalışmalar yapan bır gnıp doktorla ilgili bilgiler edinir ve onlarla ilışki kurar. Yön: Ste- ven Rush. Oyuncular: Michael Ironside, Olivier Gruner, Michael Madsen (2001 ABD, 110 dk). 21.10/TRT2/Ağlayan... Aynnt Yanda Bisikletçi 23.10 Olay TV Dram (Cyclo) - Film, anne ve babalannı kaybeden 4 kardeşın dedeleriyle beraber yoksulluğa ve iş- sizlige karşı verdikleri acı dolu yaşamın öyküsü ana- latılıyor Bisıkletiyle taşımacılık yapanrak ailesine bakmaya çalışan kahraman, mafya tarafindan engei- lenır ve alıkonulur. Bu arada ablasıda sevdiği adam ugruna kendisini satmak zorunda kalacaktır.. Yönet- men: Tran Anh Hung. Oyuncular: Tony Levng Chiu, Wci Le Van Loc (1995 Vietnam, 120 dk). Sırlar OteK 23.35 TRT 1 Dram (Miltion DoDar Hotel) - Fıimde, arkadaşlığın, üıanetin ve karşılıksLZ aşkın hikayesi anlatılı- yor. Los Angeles'in banlıyösündeki bır otelde ge- çen bir hikaye. Tom saf ve masum bır gençtir ve de- li gibi bır sokak kızı olan Eloise'ye tutulmuştur. Yö- netmen: Wim Wenders. Oyuncular: Mel Gibson, Je- remy Davies, MiJla Jovov (2000 Almanya, 122 dk). AdaletL. 24.00 Show TV Macera (NertofKin)-Truman, Chicago'dayaşayanbir polistır. Erkek kardeşüıin öldürülmesi üzerine dogdugu kasabaya gelir ve katilleri aramaya başlar. Bu arada evin büyük agabeyi Brier'da katili bulup öldürmenin peşindedir. Sert mizaçlı Brier, katillere çok yaklaşmışken öldürülünce Truman da adalet sa- vaşçısı olmaktan çıkar ve intikam almaya karar ve- rir... Yönetmen: John Irvin. Oyuncular: Patrick Svvayze, Helen Hunt, Bıll Paxton, Liam Neeson, Ben Stiller (1989 ABD, 120 dk). Hiç... 00.10 Kanal D Duygusal O \ (Very Bad Things) - Kyle Fischer'ın tek is- >—' tegi, hayatmın kadını olan Laura Garrety ile evlenmektedir, Dügüne çok kısa bir zaman kalmış- tır. Ve düğünden önce erkek arkadaşlan ona bır be- karlıga veda partısi düzenler. Ancak hiç hesapta ol- mayan şeylerbırbın ardına yaşanır. Yön: PeterBerg. Oyn: Cameron Diaz, Christian Slater, Jon Favreau, Daniel Stern (1988 ABD, 100 dk). Yenilmezier 02.30 Show TV Macera /TT\ (UndefeataMe) - Knsty ünıversitede okuyan v^y kardeşi ve kendisınin rahat yaşayabilmesı ıçin sokakJarda dövüşerek para kazanmaktadır. Kristy'nnı dövüştügu çeteleri dagıtmaya çalışan de- dektif Nıck ıse sebebı ne olursa olsun Kristy'nin bu tehlikeli işten vazgeçmesi gerektıginı düşünmekte- dir. Yönetmen: Godfrey Hall. Oyuncular: Cynthia Rothrock. Don Niam (İ994 Hon'g Kong, 115 dk). Bay Doğru- 02.30 TRT 1 Duygusal (Mr. \Vtaite) - Charlıe, oyun yazan olmaya ça- lışmaktadır ama yazdıgı oyıinlann hiç biri be- genilmeyınce reklam piyasasında yer edinmeye ug- raşır. Büyük şirketrn kampanyasında çalışırken, şir- ket sahibının kızına aşık olur. Yönetmen: Charlie Loventhal. Oyuncular: Paul Regser, Jessica Tuck. Yabancı Yerli NTV 19.10 'Euro-İnfo' TV Servisi - "Euro Info" programının bu haftaki bö- lümünde, iş ortaklığı ve is- tihdam politikası konulan ele alınıyor. Yapımda ilk olarak, işçile- rin çalıştıklan şirkete mali açıdan ortak olmalan konu- su işleniyor. Programda ikinci olarak, AB'nin istihdam politikası masaya yatınlıyor. CNNTürk 19.45 Izleyin Orta Değmez Evcil hayvan eğitimi TV Servisi- Yapımcılığını Barış AJadar'ın üstlendiği "Dostiarunız", evcil hayvan meraklılan için bilgiler ver- meye devam ediyor. Programın "Dosya" adlı ilk bölümünde, evcil hay- vanlann eğitim ve bakımla- n hakkında veteriner görüş- lerine yer verilirken "Püf Noktası" bölümünde, hay- vanlar hakkında gerekli bil- giler aktanlıyor. TRT2 20.00 Eğitimde ulusallık TV Servisi - AtiDa Ühan, "Zaman lçinde Yolculuk" programının bu haftaki bö- lümünde, bir Amerikan okulunda yaşanan olaydan yola çıkarak eğitim-öğretim alannıda ulusallık kavramı- nın öneminden söz ediyor. Yapımın yönetmenliğini Nedret Çatay üstleniyor. NTV 21.05 Ferrer konseri TV Servisi - NTV, "Cu- martesi konseri" kuşağında, tbrahim Ferrer ve Buena Vista Social Club konserini ekrana getiriyor. Sanatçının ikinci solo al- bümü "Buenos Herma- nos"un dünya turnesi çerçe- vesinde 10. Uluslararası Is- tanbul Caz Festivali'nde verdiği konser daha önce kaçıranlar için tekrar yayın- lanıyor. CNNTürk 21.05 'Günbegün' TV Servisi - "Hakkı Dev- rim'leGüııbegün"programın- da bu akşam özel bir derleme ile ekrana geliyor. Metin Akpınar, Dr. Osman Müftüoğlu, Osman Pepe, Mehmet Keçeciler, Meral Okay ve Şevval Sam'ın konuk oldugu programlardan görün- tülerin yayınlanacağı yapımı Hakkı Devrim sunuyor. 'Postacı Kapıyı İki Kere Çalar', aile, yasak aşk ve cinayet üzerine kurulmuş ilgiyle izlenebilecek bir film Iki sevgilinin korkunç planı CNBC-e 20.00 Postacı Kapıyı iki Kere Çalar - The Postman Alvvays Rings Tvvice / Yönetmen: Tay Garnett / Oyunculan Lana Turner, John Garfield, Cecil Kellavva, Hume Cronyn, Leon Ames /1946 ABD yapımı, 113 dakika. Sinema tarihinin klasikkri arasındaldfilminbaşrofleriade Lana Turner ve John Garfield var. TV Servisi - Evlilik yaşamında mutlu olamamış, güzel ve çekici birkadın, yanlannda çalışan genç âşığıyla bir olup lokantacı yaşlı kocasını ikinci girişiminde öldü- rür. Anca bu cinayet onlara mut- luluk getirmeyecektir. "Pbstacı Kapıyı İki Kere Ça- lar", savaş öncesi best-seller ol- muş ünlü romarun üçüncü uyar- laması. James >L Cain'in yıllar önce dilimize de çevrümiş bu ro- manını 1939'da Pierre Chanel Fransa'da, 1946'da Luchino YTs- contiltalya'da "Tutku" adıyla fil- me aldı. Emile Zola1 nın "There- seRaqunT romanına dek uzanan buyapıt daha sonra TV dizisi ola- rak da çekildi. "Postacı Kapıyı Dti Kere Çalar", aile, yasak aşk ve cinayet üçgeni üzerine kuruJ- tngiltere'dedil eğitimi TV Servisi - "Doğru Tercih" programını Heves Atasoy hazırlayıp sunuyor. Yapıma konuk olan British Council yetkilileri, "tngütere'de dil eğitimi,tisans\e master programlan neler", tt tngiltere'deld okul ücrederi, yaşama koştıDan nasıl" gibi sorulan yanıthyor.Programda ayrıca, TOEFL sınavma hazn-lık kursları ve Istanbul'daki îznik Vakfı lletişim Sanatlan Akademisi tanıtılıyor. I NTV, 12.05 Türkfutbolunun yeri TV Servisi - Gûiengül Attmsay, Mehmet Demirkol, Yiğiter Uluğ ve Ismet Berkan ın konuk olduğu "Söz Sizde" programı bu aksam tekrar ekrana geliyor. Yapımın sunuculuğunu üstlenen Tayftın Ertan, konuklan ile, bir önceki sezonun önemli olaylan, tribün terörünün nedenleri, Türk futbolunun dünyadaki yeri gibi son günlerin tartışmah konulannı masaya yatınyor. • CNN Türk, 22.05 muş. Şiddet ve gerilim ögeleri içeren insanoğlunun zayıfyönle- rinin yıkıcı gücünü sergileyen ve sonunda oyunculanyla anunsa- nan iigıyle izlenebilecek bir film. Çekici bir güzelhğe sahip olan Cora , Amerikan taşrasında bir lokanta sahibiyle evlidir. Kocası Mick Smith yaşlı ve kendi halin- de bir adamdır. Sürekli dolaşan yersiz yurtsuz, serseri ruhlu Frank Chamber adlı bir gencin lokantada çahşmaya başlaması kan-kocanın yazgılannı değişti- recektir. Yaşlı kocasında aradığı cinsel- liği ve coşkuyu bulamayan Cora ile yanlannda işe başlayan Frank arasında yasak bir ilişki başlar. Gittikçe alevlenen aşklan sonucu iki tutkulu âşık aradaki engelleri kaldırmaya karar verir. Yaşlı lo- kantacıyı öldürmek için yapnk- lan ilk deneme amacına ulaşa- maz. Kansından kuşkulanmayan yaşlı koca, hiçbir şey sezmemiş- tir. Sevgililer ikinci cinayet giri- şiminden sonuç alırlar. Kaza sü- sü verilen cinayet olayına el ko- yan polis, iki âşığın suçluluğu ko- nusunda kesin bir yargıya vara- maz ve sanıklan salıverir. Ancak elde ettikleri bu özgürlük onlan mutlu etmeye yetmeyecektir. Genç kızın savaşla değişen yaşamı H H H J I ^ H f l TimJ^^M- I î ^İH^IH ^ Servisi *AtillaD o r s a yv e rfO) TRT221 ıc nema Büyüsü" kuşağında bu hafta, iki kez Oscar'a aday gös- terilen ünlü kadın yönetmen SaDy Potter imzalı "Ağlayan Adam" adlı fihn var. Sinemalarda da gösterilen fılmde, 2. Dünya Savaşı sıra- sında yaşanan drama, Yahudi bir genç kızın gözünden bakı- lıyor. Christina Rkci, Cate Blanc- hett, John Turturro ve Johnny Depp gibi ünlü isimlerin baş- rolde oynadığı filmin öyküsü şöyle; Genç bir Rus kızı (Ric- ci), yıllar önce Amerika'ya yerleşmiş olan babasuıın yanı- na gitmek üzere 1927 yıhnda Rusya'dan yola çıkar. Gemiy- le tngiltere'den aktaraıalı gide- cektir. Fakat gemi Ingiltere'den bir diğer gemiye aktanlama- yınca genç kız Ingiltere'de mahsur kalu". Onu fark eden bir Ingiliz ai- lesi, genç kızı yanlanna aln" ve Ağlayan Adam - The Man Who Cried / Yön: Sally Potter / Oyn: Christina Ricci, Cate Blanchett, John Turturro, Johnny Dep / 2000 Ingiltere - Fransa, 97 dakika. ona Suzie adını verirler. Yıllar içuıde Suzie'nin şarkı söyleme ve dans etme yetenekleri gelişir ve bu da kendisine Paris yolunu açar. Paris'te bir dans topluluğu- na katılan Suzie, burada kendi- ne yeni arkadaşlar edinir. Mos- kovalı dansçı Lola (Blanchett), tenor Dante (Turturro) ve yakı- şıklı çingene (Depp) ile çok ya- kın dost olur. Bu arada Cesar ile Suzie arasında bu- yakınlık baş- lamıştır. Fakat bir anda 2. Dün- ya Savaşı patlak verir ve hızını alamayan Naziler, Fransa'da te- rör estirmeye başlar. Bu durumda bir Rus yahudi- si olan Suzie'nin de hayatı teh- likeye girer. Tv PROGRAMLARI 11.50 Vahşı Doğa 12.20 Banş Manço ile Dünya Turu 13.05 Dızı: Dılber 14.00 Adrenalin 14.30 Dızı: Dıkkat Be- bek Var 115.50 TSK Saatı 16.20 Yöre- lerimız Turkülerımız 16.50 Yerli Film: Muhsin Bey 19.00 Dızr Yedı Numara 19.50 Millı Piyango Çekılişı 20.00 Ha- ber 20.30 Dızı: En Son Babalar Duyar 21.30 Sayısal Gece 22.45 Dızı: Kanıt Pe- şinde 23.35 Yabancı Film: Sıriar Oteli 02.30 Yabancı Film: Bay Doğru Ba- yan Doğru (0 312 490 43 00). 11.10 Karşılaşmalar 12.25 MavıHayat 13.10 Yüzümüzü Güldürenler 13.40 Anadolu Çıçekleri 14.10 Pop Sa- ati 15.10 Fırtbol Imparatorluğu 16.00 Haberier 16.10 Okudukça 16.35 Doğa- nın Guzellıkleri 17.10 Heyecan Tutkun- lan 19.30 Hadı Gıdelım 20.00 Attılâ ll- han'la Zaman lçinde BırYolculuk 20.30 Belgesel: Bır Uygarlık Öyküsü: Sanayı 21.10 Yabancı Film: Ağlayan Adam 23.10 Konser Salonlarından 01.00 Ha- berier (0 212 259 72 75). 20:00 THE POSTMAN ALVVAYS RİNGS TVVİCE 22:00 THE RUSSIA HOUSE 07.00 Diyanet Saati 08.00 Can Suyu 2 08.30 Dağarcık 09.30 Yerli Film: Pranga Mahkûmu 11.00 Oyun Oyun lçinde 11.30 Yollann Tür- küsü 12.00 Yeni Ufuklar 13.05 Dizi: Huzursuz- lar 14.00 Beter ile Şeker 15.00 Yerli Film: Ka- dın Bir Defa Sever 16.30 Bir Kelime Bir Iş- lem 17.15 Dizi: Alim Dayı 17.30 Işığın Peşin- de 18.00 Tartışa Tartışa 18.58 TRT-3 Açılış 19.00 AvrupaArtistikCimnastikTakımŞarnp. 20.40 P. Karşıyaka-T. Telekom Basketbol Karş. 22.15 VVİmbledon Tenis Turnuvası 00.30 Kapanış. 07.00 Bir Dilden Bir Telden 08.00 Bir Besteci 09.30 Türkü Gecesi 12.00 Anılarda Kalan 13.00 Bodrum Türk Müziği Topluluğu 13.30 TSM Stüdyo Konseri 14.50 At Yarışları 18.30 Anadolu Universitesı Açıköğretim Fakültesı Ders Programı 21.30 Türkü Türkü Türkiyem 22.30 Ah Bu Şarkılar 23.40 Bir Nefes Anado- lu 00.40 Yurttan Sesler 01.10 Kapanış. 06.40 Dizi: Dikkat Bebek Var 07.30 Yerli Film: Hepimiz Kardeşiz 08.40 Muzik-Klıpler 09.10Televizyon Gazetesı 10.30 Bil Bul 11.00 PasÇocuk 11.30 Çocuk Deyip Geçme 12.00 Sadece Şaka 14.20 Dizi: 2 Oda 1 Sinan 15.10 Diyalog 15.40 Yollann Türküsü 16.10 Deniz Magazin 16.35 Geçen Hafta Türkıye 17.05 Dizi: Çiçek Taksi 18.00 Haberier 18.35 Başa- n Basamakları 19.20 Bakış 20.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Dizi: En Son Babalar Duyar 21.30 Sayısal Gece 22.45 Dizi: Yedi Numara 23.45 Kahve Bahane 01.00 Gece Haberleri 02.00 Diyanet Saati. Radyo-Teleytryon Üst Kurulu'nun ^ Star'a verdiği bir aylık kapatma star c e z a s ı uygulanıyor stafâjnax Radyo-Televizyon Üst Kuru- " • r lu'nun StarMax'a verdiği bir aylık kapatma cezası uygu- lanıyor # M 08.30 Kırmızı Lokomotif 10.00 vv. ,,1 Yabancı Film: Jatt Jackson VŞf> 12.00 Yerli Film: Muhteşem Serseri 14.00 Yerli Film: Giina- ha Girme 15.45 Mobıl Hayat 16.30 Yerti Film: GelinÇiçeği 18.30 Dizi: Aslı ile Kerem 19.30 Show Ana Haber Bülteni 20.30 Yerli Film: Üç Kağrtçı 22.30 Türkiye'nin Yıldızı 24.00 Ya- bancı Film: Adaleti Ararken 02.00 Son Ha- ber 02.15 Showspor 02.30 Yabancı Film: Yenilmezler (0212 355 01 01). 09.30 Çizgi Film: Beyblade 10.00 Yanşma: Harika Hayvanlar 11.00 Elifnağme 13.00 Gün Ortası 13.30 Gülay Kuriş'le Moda 14.50 Dizi: Şabri- na 15.30 İki Nokta Üstüste 16.10 Dizi: Üçün- cü Göz 17.10 Çizgi Fi/m: Temel Reıs 17.35 Çizgi Film: Atom Karınca 18.00 Çizgi Film: Beyblade 18.30 Dizi: Polis Akademisi 19.30 Ana Haber Bülteni 20.15 Spor Haber 20.20 Dizi: Ekmek Teknesi 22.50 GAG 00.20 Dizi: Viper 01.50 Haberci (0 212 354 30 00). 10.05 Sinema Sinema 10.30 Mo- torSpor 11.05 N-Moda 11.30 Ha- yatın Rıtmı 12.05 Doğru Tercih 13.10 Futbol Aktüel 13.25 WNBAActıon 14.10 Dünya Rallı Şampıyonası 15.10 Futbol Mundı- al 16.10 Formula 1 Almanya GP (özet) 17.10 Futbol Aktüel 18.10 Avrupa'dan Futbol 19.10 Euro Info 20.00 Haberier 20.30 Gundem Dışı 21.05 Cumartesı Konseri 23.05 Vıdeo Lig 01.05 Dünya Rallı Şampıyonası (0 212 335 00 00). 10.20 Çizgi Film: Tommy ve Oscar 10.50 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 11.40 Çizgi Film: Scooby Doo 12.30 Zip 15.00 Haber 15.10 Çizgi Film: Tom ve Jerry 15.50 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 16.30 Dızı: Hayvanların Efendisi 17.30 Ya- bancı Film: Kutsal Silahın Peşinde 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor 20.30 Dizi: Kı- nalı Kar 22.00 Dizi: Serseri 23.00 Sen Gidin- ce 00.10 Yabancı Film: Hiç Hesapta Yok- ken 01.40 Haberier (0 212 215 51 11). 10.00 Zirveye Doğru-Ekstra 11.00 Ihracat Yıldızları 12.30 Güler Erkan Sizlerle 13.30 Yerli Film: Dünyanın En Güzel Kadını 16.00 Top 10 17.00 Tele- magazın 18.00 Melıke ile Birlikte 19.00 Ana Haber Bülteni 19.30 Gune Bakış 19.50 Spor 20.00 Dizi: Çocuklar Duymasın 22.00 Izzet Yıldızhan Show 23.45 Hayatın Renkleri 01.3u Gece Haberi (0 212 454 56 00). 09.30 MotorSporlan 10.30 Frekans 11.30 Özel Sektör 12.15 Karalama Defterı 13.00 Haber 13.30 6. Vites 14.30 VVortd Sport 15.10 Smaç 16.15 Motor Sporları 17.15 Frekans 17.45 S- por 18.05 Atıf Hoca ile Reklam ile Rekabet 19.20 Stil 19.45 Dostlarımız 20.00 Haber 20.30 Spor Ana Haber 21.05 Günbegün 22.05 Söz Sizde 23.05 Süperlig Cumartesi 24.00 Haber 00.30 Stil (0 212 478 50 00). „ . 08.00 Dizi: Bizım Ev 09.00 Hafta- ' sonu Haber 10.10 8. Etap 10.55 Povver Sports 11.40 City Lights 12.05 Ve Moda 13.00 Haberier 13.30 Fazla Mesai 14.05 Fatıman Yücel'le Elele 15.05 Al- kışlar 16.10 Fotoportre 16.40 City Lights 17.15 Spor 17.25 Zamanlar ve Mekânlar 18.00 Haberier 18.05 Brezılya Lıgı 20.00 Ha- berier 21.00 Yabancı Filrn: Uç Nokta 01.05 Fotoportre (0 212 288 51 52). 07.00 Yabancı Film: Ailede Iha- net 08.30 Çizgi Film Kuşağı 09.30 Yabancı Film: Fön Makı- nesi 11.30 Yabancı Film: Şanslı Firar 13.10 Kamera Arkası 13.25 Yabancı Film: Aklından Bile Geçirme 15.05 Belgesel 16.00 Yabancı Film: Yok Ol Güzelim 17.30 Çizgi Film Kuşa- ğı 18.15 Yabancı Film: Aşk Gelince 20.00 Cl- NE5 Haber 21.00 Yabancı Film: Brıdget 22.30 Yabancı Film: Cennetin lcinden 00.40 Fantasy (0 212 336 15 15). 09.00 Klıptomani 11.00 Kahve Mo- l lası 13.00 Kum Saatı 15.00 Specıal VVeekend 17.00 Hit Clip 19.00 Ame- rikan Gureşı 20.00 Haber 20.30 Bir Çıft Turna 22.30 Yabancı Film: Ivory Tovver 24.00 Sırlar Alemı 01.00 Amerikan Güneşi 02.00 Dizi: Gü- lerken Ağladık (0 212 256 82 82). • 13.00 Kopekbalığı Haftası: Öldürme Bölgesı 14.00 MeslekSahıbı Köpek- ler 15.00 Hunley'nın Keşfi 16.00 Öl- dürmeye Programlananlar Bataklık 17.00 Olümcül Sanıyeler 18.00 Kö- pekbalığı Haftası: Öldürme Bölgesı 19.00 öl- dürmeye Programlananlar: Bataklık 20.00 Vah- şı Ağustos Cumartesi: Fıilerın Zamanı 21.00 Tımsah Güncesı: Pantanal'ın Kralları 22.00 Do- ğanın Kâbusları 23.00 Öldüren Içgüdü 00.00 Tuz Golu Hayaletlerı (0 212 293 00 68). NATIOVU. GEOGRAfHK 12.00 Tunzm Haberleri 13.00 Sı- yaset Kulisı 14.00 Tunzm Panora- ma 15.15 Belgesel 16.00 Söz Tu- rızmcının 16.30 Klasık Müzık 17.50 Dızı: Evden Uzakta 18.15 Günün Konuğu 20.00 Ana Haber 20.30 Söz Turizmcinın 21.00 Turizm Panorama 22.00 Dizi: Casuslar Ailesı 22.30 Dızı: Hassas Nokta (0 242 244 03 00). 10.00 Sağlıcakla İULUSAL KANAL | 11.00 Haberlef 11.15 Günün Içinden 13.15 Doğan Koloğlu ile Spor 14.15 Yerli Film 16.20 Günün içinden 17.15 Atletizm Dünyası 18.00 Haberier 18.15 Emek Dünyası 19.15 Fikret Ot- yam'ın Dağarcığı 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Insana Yolculuk 22.00 Emek Dünyası 23.45 Spor Haberleri (0 212 251 50 90). ^ „ 10.00 Eker Çocuk Saati 11.30 \ Belgesel: Andların Kralı PumaL 12.30 TeleGanyan 13.30 Ya- bancı Film: Yağmurcu 15.30 Listedekiler 16.30 Stil 17.10 Çızgı Film: Noel Şarkısı 18.30 Dünyadan Spor 19.00 Rota 19.30 Ana Haber 20.30 Dursel Trendy 21.30 Türkü Diyenler 23.00 Haber 23.10 Yabancı Film: Bisikletçi 03.00 Olay Müzik (0 224 331 70 00). 11.45 Savaş Alanı 13.35 Casus Ustası 14.30 Saklı: Loch Ness 15.30 Sıra Dışı Makineler: Ina- nılmaz Motosıklet Atlayışları 16.30 Bir Yarış Arabası Doğuyor 17.00 Discovery'de Çocuk- lar 18.00 Gökyüzü Takıpçileri 18.30 Gökyüzü Takıpçılen 19.00HurdalıkSavaşlan: Hovercraft 20.00 Enkaz Dedektıflen 21.00 Bılınmeyen Teş- hıs22.00 Adli Dedektıfler: Zehirin Tadı 23.00 Savcılar: Iz Bırakmadan (0 212 330 00 88). 12.00 Dizi: Will & Grace 37 14.25 Yabancı Film: Martin İçin Bir Şarkı 16.30 Yabancı Film: Tigerland 18.20 Yabancı Film: Suç Ba- tağı 20.00 Dizi: Will and Grace 22.00 Ya- bancı Film: Kötü Tedavi 23.55 Yabancı Film: ölmeden Gömülenler 2 01.30 Yabancı Film: Martin İçin Bir Şarkı (0 212 326 00 00). 11.10 Diskotek 12.20 Next Level 13.00 Haberier 15.10 Sağlık 15.20 Tuzu Biberi 16.00 Haber 16.10 Ya- şam Keyfi 17.00 Haber 18.10 Spor 18.20 Dis- kotek 19.10 Cafe Sinema 20.00 Haber 20.20 Kaşif 21.10 Çağatay Tatilde 22.30 10'da 10 24.00 Haber (0 212 449 07 38). 14.00Teknotoji ve Ula- şım15.00 Geçmişin Gizemleri 16.00 Biog- r a p h y . L e i f Erickson 17.00 Modem Mucizeler: Piramitler 18.00 Çatışma: Savaş Silahları-Zırtılı Saldırı 19.00 Yaşayan Tarih: Büyük Kafes 20.00 Hazmeler: Kayıp Hollan- dalı Madenı 21.00 Tarihin Gizemleri: Spor 22.00 Tarihin Peşinde: Hong Kong Kimin? 23.00 The History Chan- nel özel (0 212 326 00 00). 07.00 Klasik Türk Sanat Muziği 08.00 Dizi: Frasi- er 09.00 Çizgi Film: The Sımpsons 10.00 Yaban- cı Film: Ölüm Pateni 12.00 Dizi: Fra- ıser 12.30 Dizi: Dharma And Greg 13.00 Yabancı Film: Beklemeyen Misafir 16.00 Yabancı Film: 18.00 Dizi: Two Guys & A Gırl 18.30 Info 19.00Çizgi Film: The Simpsons 19.30 Dizi: Frasier 20.00 Yabancı Film: Postacı Kapıyı İki Kere Çalar 22.00 Yabancı Film: Rus Evi 24.00 Dizi: So- uth Park 01.00 Yabancı Film: Son Aynnt (0 212 330 01 01). FUTBOL AKTÜEL1 GS-Diyarbakırspor BUEN VISTA SOCİAL CL IIBRAHIM FERRER , 10. Uluslararası istanbul Caz Festivali'nin ı unutulmaz konseri i DÜNYA RALÜ ŞAMPİYONASJ 1 Finlandiya Yanşı bugün ITV www.nlvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog