Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ 12 r L J v U i l U1VJ.1. ekonomi@cumhuriyet.com.tr Altı aylık bilançolar, geçen yıl büyümenin motoru olan stoklann ilk altı ayda da arttığını gösterdi Şirketleryinestök BORSA rfeseArJ Acfcadem Sağlık Adana Çjmento A) AdanaÇrfnento Bj Adana Çımento Cı AddKaenalık AJyor Çımento AkYat Ort Akal *eksö Aktar* Akçartsa Akenen AkınTekstıl Aksa Aksıgora Aksu £ner]i Aksu plık Alarko Caner AtarteGMYO Aörko HoirJng AkatelTeietaş Afe Merfci De$ AkmKağıt AhmKımya AlterrHrt Yat Ort AtemaUBank Aftınyağ Albnydaz Anadokı Cam AradoluEfes ArarJokıGıoa AnadoHj Hayaf Anadokı BUZU Aradokı Sıgorta AratTesfcfl ArçeHc Arena BJgsayar AreanTeksîl Aselsan Ata Yat Ort AtakuleGM YO Atıantıs Yat Ort AaasYat Ort AvrasvaYat Ort Ayen Enenı Ayoaz Bagfaş İSAmbatii Ban-.it BatıÇmento BaOsökeOmento BekoBektranık Berdan Teksfjl Beşttaş Futbol Yat BâşTeksol BobÇfnento Borova Yapı Borusan Boru Bonjsan Yat °az. Ûncekı Kaparnş 3 50 3 775 2 420 730 5950 15*000 1090 4 875 4 3*3 3 7 23 5500 1910 1C90C 3 9*5 5.90O 1920 68500 11900 21100 8100 2375 98C 3175 1950 490 1 140 1070 2040 30 500 2*00 14*0 8650 970 790 4 975 6230 2 010 8300 3 875 360 10 0 1350 84C 6800 2875 22800 5100 4300 2230 3150 4050 1530 19,300 1 190 1690 2020 3 975 3 77^ Bi Oüş* 3425 3 750 2370 *20 b"50 148 000 1070 4 825 4 325 3625 5330 1900 10 700 3900 570C 1920 67 500 11900 20 800 950 1960 31 5 940 470 1140 1040 2 010 29 750 2 625 1450 8650 970 ro4 850 6 250 1990 8300 3 700 350 1050 1340 840 6 750 2850 22 800 5 050 4 275 2220 3100 4000 1530 192O0 1 190 1660 2 020 3 925 3 775 En Yûksek 3 725 3 825 2 420 740 5950 155 000 1 100 4950 4450 3850 5500 1940 11000 4000 5900 1950 69 000 12100 21 100 8350 2 010 3200 2000 490 1170 1070 2040 30250 2 700 1480 8900 990 790 4 975 6300 2040 8950 417b 370 1 180 1400 880 6900 2950 23100 5350 4400 2250 3250 4125 1580 19400 121ü 1690 2040 4000 3 875 3oscfı Fren Sıstan*n1 540 0001 560 0001 570 000 Bossa Bnsa BsfıProfüo Bumerang Yat Ort Burçetk Bursa Çımentc Ceylan Gıytm Ceytaş Madenc* Comrrercal Un Sığ Çarşı CbsBoya ÇBSPrintas Çeleö ÇekkHaıat Çemtas Çımbeton Çımentas Çımsa Damanel Demısaş Dakurrt DercYat Ort DenztCam Dentaş Ambalaı Denmod OevaHoönc ûştank DıtaşDogan Doûan Burda DoğanHoldınG Dogar. Yayın Hol Doktas DuranOrset DyoBoya Eczaabaşı İBç Eczaataşı Yapı Eczaobaşı Yat Ort Eczaabaşı Yattım Edplpft BesHoktng EoeEndustn EgeSubre EgePro* eSeram* Eoepast Egeser&yım s fin Kır AŞ sHokJmg E-nekSektnk 67*mş Ambataı Emalnsaat Erbosan Ereğt Demır Çelk ErsuGıda Escor ^omputer Esen Spor Grym Evrer Yat Ort c avon Onlenme Yer Fenş Alumnyum FinansFîn Kir FtıansYatOrt Finansbank F-M b ı * Pıston FordOtosan FngoPakGıoa Galatasaray Spomf Garant Bankası Garant Faktonnc GanrtGMYO Garant! Yat Ort Gedızlptk Gentaş GersanBektr* Gtna GtoOal Menkul Değ GlooalYat Ort GokJas Kuyuma** GoorPrear Göftsş Çfnsnto GSOHoidro GubreFarjr* Ounes Sıgorta Haznedar Refrakter Hektaş HumyetGzt Idaş NasEvAlerJen lösGMYO ıtas HoteAno ktaatRn.Kır Intema sıklar Ambalaı 1970 39250 17 300 1210 5950 10800 4350 1870 5150 1,590 1280 1710 20700 1630 5250 "300 5 750 3 700 760 9100 1540 2240 2*75 2260 2410 1 IX 21900 4225 1 190 3 0*5 1060 1890 900 4 025 3625 990 2 00 1410 2150 8800 6350 6250 12*0 1240 460 660 250 770 1,500 52 000 4 100 21600 3.800 1.580 1310 1040 520 1060 1690 2170 590 950 233 000 19*00 4 300 42 750 2230 1540 830 16400 1 140 1540 5800 1050 900 960 660 10600 6000 760 12*00 1600 4 475 960 4 875 5050 930 1080 540 8200 6150 şBankasıLAı 30250000 IşBankasfB) şBankasfC 665000 3 100 Bankası iKur 13 000 000 000 RnKır şGMYC Iş »at Ort zmrr Oemır ÇeMc ^ocam Kapamın KardemrMj KardemrBl KanJGnv P) Kanîan Otomotıv KarsuTekstıl Kartonsar Kav Dan Paz T K: KBteCekMoo.ua Kjrt&da KereviasGıda Kka Kkmasan Klıma Konfrut Gıda Kontete Konya Omento 810 870 960 1020 1350 6650 1580 1370 950 3475 2240 61 300 2340 830 14*00 İ330 12100 2 325 14300 5850 1090 11000 Kortsa Sabana Dupont 5 750 Koza Davetryöen KTstal Kola Kjtahva Porseten Lnk Bngısayar UoYaa LogoYazılım Logo Yaalırn CûfcKaoSfe M Yimaz Yat Ort MarrJn Çimento Maret Marmans AKmyunjs MarmartsMartı Marshal Mazhar Zonu Hoidng Meaya Hoöng Menderes TsoH Mensa Mensuca! MerkoGıda Metemteks Muos AıâfyetGzt MutîuAku Netfioklng Netaş'dekom Nurı Çvnento NurolGMYO OkanTeksOI Ofrnufcsa Otokar Oysa Çımento Oz 'nans Fact 1010 1*10 16 7X 2 070 *70 3500 3'25 2 9"3 =20 4800 9200 1830 1 170 28 300 720 6900 830 2 300 1130 730 15100 2*25 770 "400 3 700 570 680 25 50 4'50 •200 850 5800 2460 18200 930 »a* FJektr* Madena» a *5C "arsan Pgnguen Gıda Dn tkım Patroı Ofisı •-Vröş 6900 13 700 2850 3900 3 975 1390 »nar Entegre Et »e Un 960 P»Tar Su FVHTSUI =*-e» Kaöta Polyten RaySıoorta Sabarı Pazartama Sabanc Holdıng Saı*o L ^zanama Sarkuysan Sasa SSçjkGıda Serve Krtasrje Sıfaş SodaSanayiı sauaş Sonmez Ftement âkerPttc ekerbarj seCam DemrDokum T S K B T "üborçj T Ka kjnma Bank TaçYatnm^i Tansaş Tat Konserve T* Art Tjnzm TeksO Fnansal Kr Tekstılbank Tıre Kutsan TDlaşOto Fab ToprakFaK Toprak Fm Kır TrakyaCam TSKB fat Or AŞ Tukaş Gıda San TurcasPetrol 1-*0 1660 5 s-0 540 920 3850 3800 3625 *650 5850 3200 910 2850 fisn DöU 1300 9950 8750 3300 810 1770 1 870 620 3350 2080 2040 1013 6400 1860 »0 380 3-00 1*80 1390 980 3 300 1480 1700 4375 1950 39250 17100 '210 6000 10800 4300 1860 5200 1380 1260 1700 20*00 1590 4960 7200 5650 3 700 740 9100 1530 2210 2 775 2220 2390 1090 21800 4125 1 160 3 02= 1060 1750 890 3 975 3450 980 2 625 1,370 2120 8550 6250 6400 1210 1230 750 1420 50 500 4 075 21400 3 775 1550 1340 1030 1050 1640 2130 580 930 234.000 19100 4250 42250 2190 1540 820 14400 1120 1540 5800 1050 890 940 660 10400 5900 750 12 600 1580 4400 940 2800 4 825 4800 920 1080 7900 5900 650000 5050 790 850 940 1000 1330 6650 1560 1570 930 3475 2190 62 000 2330 830 14 500 1500 •2 000 2 525 14 000 seoo 1050 10500 3 700 990 1*00 16700 2060 ro3300 3025 2950 520 4 775 9'00 1820 1 160 28250 710 810 2240 1100 740 14 900 26*5 7 50 7350 350 63O 25 250 4 125 1 1=0 40 5850 2460 18 000 930 6 750 6850 13 700 2850 5650 3 950 350 950 440 1660 = 60C 920 3530 7330 5700 31=0 880 2830 1290 9 750 8650 3300 800 1750 1870 600 5 430 2060 2 060 1000 6400 1840 780 370 3400 1*80 1390 960 3250 1410 1690 4325 1990 40000 17400 1260 6600 10800 4 450 1950 5300 1650 1290 1730 21100 1 710 5300 7300 5*50 3 875 770 9600 1680 2250 2850 22*0 2 420 1 110 22300 4250 1 190 3075 1 140 2100 910 4 075 3600 1030 2700 1420 2160 8800 6450 6400 1300 !320 790 1530 52 000 4125 21 900 3850 1590 1310 1070 1080 1680 216C 610 950 257.000 19 6O0 4300 43 000 2240 1710 840 17800 1 140 1650 6.000 1060 930 970 670 10 7 » 6050 770 13000 1600 4300 970 2850 4900 5300 950 1 140 8200 6150 665 000 5200 810 890 970 1020 1370 6 750 1610 1610 970 3625 2400 62 000 2380 850 15200 1350 12100 2 625 14 400 600C 1100 1100D 5900 1020 1 770 170O0 2110 810 3 700 3225 3075 590 4,875 9300 1840 1 180 31250 810 830 2 370 1 150 760 15300 2 725 770 450 570 670 26300 4 1*^ 1240 850 6 00 2640 18200 930 7050 7060 13000 3050 5900 4 025 1430 970 1530 1690 5*30 930 3625 "900 5900 3 225 920 ^950 1310 10100 8*50 3400 820 1"70 1910 620 35oû 2170 2 300 1020 6500 1880 "90 380 3600 1850 1410 990 3350 1660 1720 4475 Kaparç 34^, 3800 2 370 *20 5850 152 000 1080 4925 4400 3850 3450 1900 10900 3 925 5850 1940 68 000 12 000 20900 8250 970 32O0 1940 480 1160 1060 2030 30250 2650 1480 8*50 980 *80 4900 6 300 2000 8800 3 825 350 1070 1340 860 6850 2.900 22 900 5260 4 375 2240 3200 4 075 1560 19400 1200 1660 2030 3950 3 775 360000 1960 39 750 17200 1210 6100 10800 4450 1900 5250 1650 1270 1710 20 700 1680 4950 "300 5 750 3 750 760 93S0 1540 2230 2800 2270 2 410 1100 21800 4175 1 180 3050 1 140 2040 890 4 025 3 525 990 2 675 1370 2130 8700 6300 6400 1300 1320 760 14*0 51000 4100 21800 3 775 1570 1500 1050 1060 1660 2140 590 940 247 000 19100 4250 43 000 2210 1560 830 15600 1 130 1580 5950 1080 880 940 670 10600 6000 760 12 800 1590 4450 960 2 825 4 875 5150 920 1 100 8000 5560 650000 5150 810 860 950 1010 1340 6650 1 600 1600 950 3550 2 400 62 000 2350 840 14 600 1,500 12100 2 573 14400 5 750 1060 10900 5900 1010 1760 16.800 2060 810 3 375 3 025 3075 550 4 775 9250 1820 1 170 30 00C 610 830 2350 1120 740 15000 2 700 760 7350 570 650 26300 4 125 1200 820 6000 2 625 18200 93C 6900 6900 14 0O0 3050 5 00 4025 1360 960 1520 1670 5o0C 920 3600 *900 5850 3 175 890 2 875 1 3O0 10000 8 50 3 375 BOO 1750 1890 610 5550 2120 2120 1010 6400 '850 790 380 3550 1830 1390 960 3275 1560 1690 4 475 8 AĞUSTOS 2003 3D2 066 2 07 13* 168 318 •0 92 103 0 57 336 -09' •052 126 -0 85 104 -0*3 094 •095 185 0 51 079 -0 51 204 175 •0 93 049 082 185 068 1 '6 103 12* 151 08C -0 50 602 129 278 •0 74 238 0 74 067 044 294 174 045 159 062 196 052 084 178 050 -063 130 •051 127 -058 252 230 160 194 377 078 3 07 5 "1 135 495 -0 45 090 044 -046 1 18 -0 84 -0 81 755 794 1 11 2 76 -0 93 284 -093 1 14 -0 79 240 236 6 45 130 200 192 093 -066 -063 -066 096 178 138 105 601 155 1 16 058 •0 90 '30 -4 88 -0 88 260 259 286 1 11 208 152 0*9 •063 •0 56 105 088 198 108 183 244 3 25 226 098 1 15 104 -0 98 -0 74 127 191 216 714 0 81 043 120 -068 196 198 0*0 1 71 -0 92 -09 2 61 292 060 048 519 357 320 336 577 -052 054 •055 526 12 50 21 -0 88 133 -066 -092 260 -068 152 2 91 -0 60 -353 345 6 71 2 22 219 02 3 39 126 216 340 060 090 -069 T 2* 0*8 2 20 088 050 22* 123 ' 13 10* '61 192 392 -0 54 4 41 2 81 204 -0 76 541 -0 59 229 ÛrtRy. Hacm 3608 3803 2399 *29 5829 15'000 1087 4 877 4 381 3 786 3408 1908 10 824 3 962 5 79 924 68 036 11 974 20968 8216 1982 3186 1948 480 1155 1056 2022 30 029 2666 1469 8833 980 784 4 921 6253 2 010 8 715 3 920 360 1097 1365 867 6828 2902 22 943 5210 4365 2234 3171 4 073 1562 19330 1198 1686 2029 3 95* 3 816 1365833 1967 39613 17228 1243 6.230 10 800 4409 1912 5238 1628 1270 1715 20893 1670 5090 7236 5 746 3 781 755 9401 1581 2229 2 813 2250 2 407 1104 21570 4 191 1176 3061 1 101 1998 898 4026 3524 1008 2675 1385 214? 8641 6349 6400 1258 1292 762 1492 51305 4088 21707 3813 1565 1496 1039 1065 1656 2147 595 938 246337 19441 4261 42 564 2 214 1567 825 17126 1129 1559 5903 1063 905 956 663 10601 5990 "61 12 "41 1586 4443 956 2 822 4 870 5056 939 1 '09 *998 5987 659954 5115 BOO 871 954 1009 1344 6 705 1595 1592 952 3558 2287 62 000 2 351 835 14 814 1314 12 014 2586 14243 5 749 1072 10 930 5802 1004 1744 16 868 2 076 801 3 371 3 078 3 031 565 4796 9210 1829 1171 29759 777 820 2298 1 120 744 15037 2699 756 7358 564 659 26100 4149 1201 778 5573 2380 18048 930 6952 6 941 13871 2 970 5*84 3994 13*9 960 1494 1670 5640 920 3592 *787 5 802 3179 895 2 898 1296 10 016 8 691 3366 804 1 60 1893 609 5 521 2 124 2230 1009 6 44* "860 "83 371 3 538 1823 1393 971 3296 1620 1700 4426 4S6 7O2 191496 1095 272 059 52 774 3 624 53 963 11 120 14149618 533511 492 627 137 913 1 147 075 1 371 41j 22 389 1078 152 469 80 92» 826 835 3 020215 1*3*804 70624 88O0 120560 291 "8' 264 626 164 598 171043 412 781 493 022 132 122 431850 258 934 3865872 33162 351974 14 134 656 77 820 313 437 4268 850 200 924 88 349 1313 882 "6659 265 747 125 367 25174 72086 4490958 29388 133260 102 769 314 674 121039 67265 '88134 9395 154 436 41871 12822* 7 522 174 458 58 946 353 393 2 493 431 1397 1678146 74 475 27 88" 87 771 24 583 221682 32 932 7 349 340916 161840 69598 51800 48344 57 862 56132 791229 62 967 22.981 210245 14 864 657 4 462303 399 804 7182 569 135 826 9900*0 1570089 363 64* 194 596 6203 577465 25602 96 072 64 1766366 966 689 100825 34 075 1276 304 7836 23089 777 72 065 430 930 20 425 26302 122 806 16652 10 442 130 023 4835015 43.344 3164203 134 02" 5236" 38 690 743 24 "32 61286 727*84 25199 20864 585358 143 016 1 521 166 96 463 414 452 24 303 31126 240179 103 098 122 338 2006* 218 906 İ3İ91* 38442 3 437 007 767 829 27 793 16* 26 984 1*4 831 8619 3*441686 64 403 1 737 5*0 92 320 560442 13152 9 716 404 716 220289 3 603 514 122 046 71029 620 49 767 71 108 58292 52 862 29842 225 711 1 219441 14 406 298*5 4438 485'68 498 381 1833 494 31711 102 831 1016541 46388 22924 52 662 61211 69403 123479 1375 302 328 111 717 1286243 602 459 123142 116 559 75110 737 1'4 748143 153 747 50239 1081169 420 312 4 023 021 4 6*0 17386 9948531 161 416 2 692 68* 22 001 242 1763072 132206 11013 863 513 '864 305 906805 191 101 81316 112 818 38671 17051 1 710 209176*0 1 »7275 29 567 285676 282 340 54 807 '85 460 4 107 35 087 182 9«0 "963 2 29 035 411994 1 0043 26 37J 69 820 123 35* 2302143 389 654 8 316 2 164 33606 1 9683 11702 659 20 061 70623 2'92 471 99 958 2930 885 3S5 • Iç tuketımın canlanacağı beklentısıyle nıhaı mal stoklan yuzde 99 arttı Duşuk dolar kurunun hammadde ve yan mamul ıthalatını patlatması sonucu bu alandakı stoklar yuzde 45 büyudu Nihai mal stoğu yüzde 92 büyüdü (»ÜhacımStokMikfcrı Stoklar 1 İlk Madde ve Malzeme Yan Mamüllef Ara Mamüller -f ^ Mamülter g Emta \ £> ^ Dıger Stoklar J^& Stok Değ Duş Karş Venlen Sıpanş Avanslan Haaran03 459472 701 449132068 106941591 13S0495 365256037 330442395 72546397 224 595 133989313 Haaran02 927263170 315879 733 73973986 1253249 190240964 230239448 30492605 351774 85534959 Farfcprüzde)] %57 %42 %45 «11 %92 %44 % 138 %36 %57 Rakamlar mılyon 71 GULŞAH KARADAĞ Borsaya kote şırketlenn altı aylık bılançolan, geçen yıldan ben buyumenın temel nedenı olan stok bmkımının ilk altı ayda da ekonomıdekı hâkımıyetını surdurduğunu gosterdı Bılançosunu açıklayan 55 fırma ıçınde 25 uretıcı şırketın toplam stoku yuzde 57, nıhaı mal stoku yuzde 92 arttı Stok artışlan, duşuk dolar kuru nedenıyle hammadde ve yan mamul ıthalatında gorulen artışın boyutlannı da gozler onune serdı Bu alandakı artış yuzde 45'lere vardı Fırmaların nıhaı mal stoklannda artışa gıtmesının en buyuk sebebı, ekonomık knzle bırlıkte dıbe vuran ıç talebın yenıden canlanacağı beklentısı oldu Enflasyon hedefını tutturmak ıçın ekonomı yonetımının ruketım eğılımını bastırması, bu alandakı canlanmayı erteleyınce, stok artışı da koruklendı Geçen yıl ilk altı ayda, 25 fırmanın 190 tnlyon lıra olan toplam mamul mıktan bu yıl 365 tnlyon lırayı geçtı Dolar kurunun etklsl Aynı zamanda ıhracatçı olan bu 25 fırmanın ilk madde ve malzemelen ıle yan mamul stoklannda gorulen artış da, buyuk oranda dolann duşmesıyle cazıp hale gelen ıthalat sonucu ortaya çıktı Ihracatta rekabet gucunu kaybeden fırmalar, bu donemde mal ıthalatını arttırarak kârlı geçecek bır yıl sonunun kapılannı açtı DİE'DEN İYİMSERTABLO Enflasyon yüzde 19.7 ANKARA (AA) - De\ let tstatıstık Enstırusu ve Merkez Bankası venlenne gore, koşullann boyle devam etmesı halınde ekonomık venler beklenenden ıyı olacak Mıllı gelır 239 1 mılyar dolara, kışı başına mıllı gelır 3 bın 374 dolara, ıhracat 45 7, ıthalat 66 7 mılyar dolara çıkacak, yıl sonu tuketıcı fıyatlan endeksı (TUFE) artışı yuzde 19 7, toptan eşya fıyatlan endeksı (TEFE) artışı yuzde 17 2'ye duşecek Dev let Istatıstık Enstırusu (DlE) ve Merkez Bankası venlenndekı donemsel artışlann tum yıla yayılmasıyla yapılan hesaplamalara gore, ekonomıde yıl sonu rakamlan beklenenden ıyı olabılecek Yıne DtE rakamlanna gore 2003 Ocak-Mayıs donemınde ıhracat yuzde 30 3, ıthalat yuzde 313, dış tıcaret açığı yuzde 33 8 arttı Bu durum yıl boyunca devam ederse ıhracat 45 7, ıthalat 66 7 mılyar dolara çıkacak Bu sene de ocak-mayıs donemınde 3 mılyar 467 mılyon dolarlık can açık meydana geldı Kalan yedı ayda da geçen yıldan farklı olarak daha fazla bır can açık beklenıyor Boylece 4 1 mılyar dolarlık can açığın tutturulması ımkânsız gorunuyor Toplam Net Kâr % 228 Arttı JKâr-ZararDurumu Arçelık EgeSeranık Erdemır Fori Otomotıv Sanayı KoçHoldıng Mtgros SabaraHotöng Uzef Makıne 55 Şrtetn Toplam HaaranM 92556538 3256570 242716315 73638731 45167703 6303060 101511944 6101686 823.025,968 HazvanO2 59710683 17946832 138191401 •130106644 17407666 1402450 30520983 3677438 251.051856 32854855 21203402 104524914 203745375 27760037 4900610 70990961 9780124 571.973.112 Rakamlar mıtyon TL =*-" art sahtecüiğine çözüm İSTANBLL (AA) - Vısa'nın çıp kartlann kuresel olarak geçerlılığını sağlamak amacıyla Europay ve MasterCard ıle bırlıkte oluşturduğu Europay- MasterCard-Vısa (EMV) standardı sayesınde kartta sahtecılık nskı azalıyor EMV standardı, çıp kartlar ıle çıp kart kabul eden termınallerde ışlem yapılabılmesını olanaklı kılan sıstemın çerçevesını oluşturuyor Vısa Turkıye Yenı Teknolojılerden Sorumlu Genel MudurYardımcısı Nur Öztin Kurak. Avrupa'da çok yoğun EMV uyumlu çıp karta geçış hazırlığı olduğunu belırterek, "Avrupa'da EMV've geçiş oldukça kart sahteciliğinin bizim ülkemize kayma riski var" dedı Nur Oztın Kurak, bugun Vısa Turkıye kredı kartı portföyunun yuzde 65'ını oluşturan bankalann EMV altyapısını hazır ettıklennı belırttı Kurak, Turkıye pazannda alınan onlemler sonrasında 2001 yılında Avrupa ortalamasının uzennde seyreden sahtecılık oranlannın geçen yıl AB ortalamasının altına duştuğunu, bu oranlann 2002 yılında Turkıye'de yuzde 0 10 dolayında seyrederken AvTupa'da yuzde 0 12 olarak gerçekleştığını ıfade ettı Toplam kâr üçe katlandı ÎMKB'ye bılançolannı gonderen 55 şır- ketın toplam net kân, geçen yıhn ilk altı ayında elde ettıklen kânn uç katını aştı 55 şırketın 10'u net kânnın geçen yıla gore daha kotu olduğunu açıkladı Bu şır- ketlerden yalnızca 4'u, geçen yıl ilk altı ay- da kârda olmalanna karşın bu yan yılda za- rar ettı 15 şırket zarardan kâra geçerken bır fırma da zarannı kuçulttu Yuzde olarak en fazla kâr arrtıran şırket, net kânnı yuzde 1378 arttırarak 22 1 mıl- yar lıradan 327 mılyar lıraya çıkaran Vakıf Gaynmenkul Yatınm Ortaklığı oldu Mık- tar olarak en fazla kâr artışı zarardan kâra geçen Ford Otomotıv'de goruldu Dış satım patlaması (24hac*cıŞ»teSnToplaıı Haarantö HaaânQ2 FarkjYûzd^) r M Satışlar ^ Yurtoçı Satıştar i j g Yurtdjşı SatışJar Dığer Satışlar ^ 8554108163 ^6946890734 V 1558819369 78398060 5597521546 4813116990 713^81156 71123400 %53 1 %44 % 114 J Rakamiar milyon TL İhracat doludizgin Knzden bu yana şırketlerde gorulen ıhracat artışı, duşuk dolar kuruna karşın devam ettı Bılançosunu açıklayan 24 ıhracatçı şırketın toplam satışlan yuzde 53 artarken ıhracatlan geçen yılın ilk altı ayına gore yuzde 114 bu- yudu Turk Lırası bazında gorulen bu buyume oranı dolar bazında yuzde 138'eulaştı 24 şır- ketın ıhracatı 452 9 mılyon dolardan 1 mılyar 81 mılyon dolara çıktı MBWEZBMWU8IKURLUa CM 1 \BD Dolan 1 ^vustraiva Dolan I Dammarka kroou 1 Ingılız Steriım 1 Isnçre Fransı 1 is\eç kımu 1 Japon \enı 1 Kanada Dolan 1 Kıneyt Dman 1 Norvsç Kronu 1 Sud \rb Rı>alı lEuro itaılsralŞdıelı OİVİZ «9 I <)-149 90'666 212803 Ü486U 1027444 P0 8M ıro i 000264 4621884 ı« m 37 3PI 1,581239 14(181 911604 2^851 2,260 '88 1014 062 P2 64' 1 ını 1004786 4 682 "60 1952% 371804 13898-0 9«JST0S«W3 EFEKTİF «4 1194P2 903491 212 6M 1247060 1025903 P0 n 49 11660 996563 4 J O < 6 193812 370J33 1.581131 106920 I4019M 919 086 214341 12637^9 lflî<613 H044 11826 1008 604 4^1001 19ı Th 3"66O8 U 9 2 i ^ 322 6« ÇAPRAZ KURIAR 1 ABD Dolan •-3~ 65554 13557 81199 11899 1.3952 7'T 37503 1Em Hntyl J «mtntfjDoün DmMitabM bflptrrnfi bıçtflM İHMaDobn SJInl rtyjll 11341 UOMan 16'24 MDM» SERBEIT PİVASA AfiODdan ALIŞ 396 İXX 2İ4200C 102SOOO J9000ÜO CJT Afcnı SATIŞ 1 «2000 1.588000 2260000 C02.300 i6osm) 106000000 GECELİK FAİZLER 3 Gunluk Repo 3210 7 Gunluk Repo 33 60 B o r s a ••%»*! Şeker fabrikalan satılıyor AVKARA (AA) - Ozelleş- tırme Yuksek Kurulu (OYK), Turkşeker'ın bağlı ortaklık ve ıştıraklenndekı hısselennın ozelleştırme programına alın- masuıa v e ozelleştırme ışlem- lennın 31 Aralık 2003 'e kadar tamamlanmasına karar v erdı Ozelleştırme Idaresı Baş- kanlığı'ndan yapılan açıkla- mada. Turkşeker'ın bağlı or- taklığı olan Baha Esat Tekand Kutahya Şeker Fabnkası'da bulunan hıssesı ıle ıştıraklerın- den Turkıye- Lıbya Ortak Ta- nm ve Hayvancılık, Yenı Çel- tek Komur ve Madencıhk. Amas> a v e Kav sen Şeker Fab- nkalan, Komur Işletmelen AŞ, Turkıye Elektromekanık Sanayı, Turkıye Kalkınma Bankası ve Turk Arap Pazarla- ma AŞ'dekı hısselen ozelleş- tırme progranuna alındı 2004'un Mayıs ayından ıtı- baren ıhale ılanına çıkılacak Ihaleler 31 Aralık 2004'e kadar tamamlanacak Ote yandan dun ^dapaza- n'nı zıyaret eden Sanayı ve Tı- caret Bakanı Ali Coşkun Mar- mara depremınde ağır hasar gorduğu ıçın 4 yıldır kapalı tu- tulanAdapazan Şeker Fabnka- sı'nın ozelleştınlerek yenıden ışletmeye açılacağını soyledı ânc* KsaArJ Ka Tu-toi Tupraş Turk tkonom Bankası Turk Hava Ybten Uo Konfeksıyon Usaş UşakSeramık Uzel Makmç Unal Tanm Urun UnyeÇımer*: vakıf Fın Kir vakıf GMYO Vakâ Fbsk Vakıf Yat Ort VattoTeksM Vanet Var»Yat. 0 1 Vestd SoOC 11000 2000 6150 9150 13600 960 2380 520 1030 1040 1900 4275 1360 2150 2180 970 3 750 VferaKajjıt 1350 Yap Kredı Koray GMYO 650 Yau Kredı Sçorta Yap. Kredı Yat Ort Yap ve Kredı Bank Yataş Yazolar HokSng Yunsa Zortu Enerp 2. ULUSAL Attmyunus Ceşme B f » Mensucat Camıs Lojst* He GerJk Yat Ort Ipek Mattaaalık 1550 850 1490 1780 14 800 2490 4950 En 90^0 10 800 1960 6050 8850 13500 930 2390 520 1010 940 1870 4 225 1340 2150 2110 960 3 700 1350 640 1530 840 470 1*50 14 600 2 450 4**5 PAZAR 2 700 3250 3 773 *50 840 Lafarge Aslan Ç mento 13 200 Uakına Takım MegesBoya Metemtu* Petrokent Tunzm Sonmez Pamuklu Transturk HokJıng Yap Kredı F i <ir Yatnm Rn Yat Ort 400 1900 13 0 6600 100 400 3650 1200 Gözattı pazan Aiana Eleflromekanık Boyasan Dogusan EgsGMYO Gorbonlşıf Metaş Raks Elektronık RaksEv AJeHen Tumteks 1290 980 800 •cOO 2100 4 075 1500 3 3^5 690 2 675 3125 3 700 760 810 13100 390 1880 1480 6 400 6400 390 3 62^ 1 5C 1 300 960 *80 190 1490 620 Bı Ytts* 10'X 1'100 2000 6250 9200 13 800 970 2320 530 1070 1060 1920 4300 1380 2220 2230 980 3*50 '390 670 1,560 860 1o00 1*90 1-0O0 2 330 5050 2 25 3500 3 825 820 850 14 200 410 f 94C İ3İC 655C 2O0 4'0 3 sa 1230 1350 1000 810 200 İ330 620 Oeğçm bpaf 11000 1980 6100 9100 13500 950 2500 530 1060 1060 1900 4250 1360 2220 22O0 980 3 700 1360 650 1330 840 1490 1770 4*00 2450 4 775 2 700 3 325 3*00 "*80 840 33O0 390 T 9'0 1500 64M 6400 400 1 180 '300 1000 800 200 1490 620 153 I X -0 81 -055 -0*4 104 304 192 2 91 192 033 326 092 103 133 0 7- 129 118 -056 -068 161 354 2 31 199 400 0 76 2 5C 053 •0 66 303 986 068 167 0 78 204 -0 6/ 101» MriU Ortfy 99b 10925 1969 6100 9083 13384 942 2 475 522 1045 1054 1896 4269 1362 2188 2206 965 3 719 1365 6S8 1.541 847 1487 1766 14 775 2504 4 872 2 70 3 275 3 34 8c 824 3430 398 1916 149 o458 "116 399 369 216 1300 979 "95 93 1502 620 Hacm 29 60b 18234 366 1643 2 3553 7.348 68365 289 315 647 751 132526 132389 52 679 24 322 33 363 73 516 161029 1530008 5262 6398 942 220261 375140 19 734 30 864 22 906191 82534 152136 9215 278695 10 765 15216 2-97 8 T i 1 " 177 3 228 94 943 119396 300 926 2404 256461 51 ' 5 1 8053 6 8** 19-39 53101 7 614 9255 11539 YATIRIM FONLARI 8 AĞUSTOS 2003 DunkuFıyat GüaFark FonAdFonAdı A TİPI FONUR Defltçken Fonlan Pamuttıank(A)Değ For 23228 1 6 5 ^ A«aMen(A)0e5 Fon 143*20 1 2 2 ^ GarantBan (AJDeğ Fon 11 153 469 122* Fransbar*(A|Dsg Fon 5586*40 111% Yapı Kredı«tA) Değ Fon 39691 110* GaranlıMen(A|De$ Fon 25479 105% ZraatBan lAjDe§ Fon 10O4001 102% AcarlAJDeg Fon 84574 099% Ovakbark (Aj Oeg Fon 623 864 099% Kent Yat A Deö Fon 5 509 0 93% Mngbar» A, 3es Fon 21538 092% Evgm Men A De^ Fon 20660 092% Atoank |A| Değ Fon 20 744 088% Turtosfl Yat {A) Değ Fon 14 348 087% TSKB|A)De§ Fon 17768 085% Koç Yat (A) Deg Fon 19 723 0 84% Ta«)Yat(A)Değ Fon 107 413 081% ŞecerbanklAjDeû Fon 119 429 0 77% Sanko Men (A) Değ Fon 15 624 0 76% Dıştank(A)Deg Fon 15.108164 0 72% ZiraatYat(A|Dağ Fon 30962 067% EczaabasılAJDeğ Fon '338*96 0 67»: TeksSMen(A)Dea For 20238 06o« Yatnm-Fınare(A)Değ Fon 149093 065% BSrderMen AJDeğ Fon 996'" 062% Mank A DeğFon *41 46 061% TVak % <ur lAj Oeğ Fon 429 886 0 61 % Koçtan« A Değ 'on 544 26 0 59% Fnanb <îl A Değ Fan 2 192 0 59% HSSCBanmAD^ Fon 8 39*355 0o8% NÜTOI Nten |A| Oe§ Fon 331 559 058% l}Yatınm(A/De9.Ft)n 266225 05*<*a Com UnıonSıg (A/DeJ ForJ 468 3890 57% ş Bank A Değ Fon 150*01*054% TebıADeöFon 3 1 3 7 2 3 7 0 5 1 * VaK-fbaiK Al Dej Fon 33068i: 050% TacırterMen(A)Değ.Fon 195434 049% HakMen(A)DeS Fon 516 355 044% Tekfenbank(A)Deg Fon 141453 0 44% BavmdırMen(A)Deö Fon 100317 041% Deretank A OeS e on 8 3o* 0 40% BankEurooa (Al Tpı Değ For 10 2o1 039% MeksaYatıAjDeö Fon 52 459 034% KalknmaBan(A)Deg Fon 9 9 8 5 J 033% AtaYa(A)De3 Fon 6o508 031% Oc*alMer(A)Değ Fon 106 '246 030% Stratet >fer A, Deg Fon 2^3 904 026% KatkınmaYat A, Değ Fon -4 2 1 * 0 24% Es Verkuı A Deû r on 8252 021% Araacutank ADeğFor o96S OCSf End<*s Fonlan OrtcuFiyat Guı Fark FonAdı DunkuFıyat GunFark FonAdı DııılaıFiyat Guı.Fark FonAdı DuikuFıyat Qun.Fark AKa Men A U30 End Fon 7519 OyakYat AU3CEnd Fon 12 326 HSBCYat AjUOEnd c on 14 924 Yapı Kred Yat lAl U30 End Fon " *84 GkJbaMenAl/locEna Fon 6 8«te Ata |AJ U30 End Fon 10888 AktankIA)U30End Fon 84"4 işBar*(A)U30Bıd.Fon 6883 lşBank(A)U-MabEnd Fon 8499 Koçbank(A)U3OErKj Fon 445 450 Garantı8an(A)U30End Fon 5561 Denıztank(A)U100Erö Fon 9 6*3 IşEanklAtTekno End Fon 4815 IşBank AIMetMak End Fon13003 HBSB Fonsn A/faMentAıhsseFc™. 24019 YKB(A)HısseFonu 9559 Aktank [A, risse c onu 281 389 HS8CBank(A)HsseFon 2152* HSBCYat AHısseFon 152^20 InterYat A HısseFonu 83 934 Rnansbank(A)HısseFon 104*1 Tekstılbank(A)HısseFonu 712 033 Oyaktank(AjHBseFon 1326* Abank(A)HsseFonu 12 791 GedıkYat A)HısseFonu 16149 Derızbank Aj Hısse Fon 3*188 AkYat |AI HısseFonu • 12250 KalknrnaYat A Hsse^Fonj 12 599 I;Bank A)HısseFonu 9^10233 Koçtan» Aj Hsse Fonu 1464*9 Teb-Yat AjHsseFonu 10215 Iktısa Yat AjHsseFonu 11 126 Karma Fonlan Frans Yat A, Karma ı-on 22 740 Global Men Aı Karma Fon 16119 Akbank A Karna Fon 22 902 Abn Amro Yat A Karma Fon 1 3 845 Garant Ban A) Karma Fon 9 261 o58 Ata Yat {A Karma For 4 662 896 Evşn Men 1A| Karma Fon 144640 Dısoank A Karma Fon 4*004 1*1 Denızbank IA) Karma Fon 108147 Tacirler Men A Karna For 257 156 Halkoank A Karma Fon 8073*47 Tekferıbank A Karma Fon 16 603 HSBC Yat IA| Karna Fon 77 -38 TSKBA<ama-on 10 8 3 ZıraatBar AKarmaFon 17926 Iş Bank Al Karma Kum Fon 222*8 Koobank A) Karma Fon 19006 2 54% EczacıbaşnA Karma Fon 2*820 0 38% 220% Teb (A) Karma Fon "32 933 032% 22i* Ba/MrMen lAJ Karma For- 30313 032% 219% Getlık Yat |AI Karma For 142399 025% 2 18*- nter Yat (A) Karma Fon 266-40 002% 2 T % YKB (A) Karma Fon o3489 000% 211% SeMör Fonlan 2 09% Aktank (A Mal Kur Se* Fonu 15 39* 1 78% 2 08"* Vakrfbank Aı Ma( Sek Fonu 54 4*3 1 36% 2 06% Akbark Al *ekno Sek Forai 13 840 123% 19*% GarantıBan AjMal Sek.Fonu.18111 124% 180% GarancSan (A/lmatelSek F234800 095% 151% Koçbar* (A) HoLYat.Sek Fonu 12711 089% 147% vakıfbank (A) Metai Sek. Fonu 88163 070% vakıtbank(A)G«SaSek Fonu 58928 063% 1 48% Akbank (A) malalat Sek. Fonu 14 068 0 50% 145% OzdFonları 132% Yapı Kredı Yat AYKSiGOzeH 0159 095% 128% AbankiAI Anadolu OzelFor- 32 004 095% 1253» ADnAmroBank A Turkse ÖzeT6 "99 073% 116"» Yatınrnfinans<A/FlesanOze o5 994 055% 112% Abn Amro Bank (A) Alarko Oıel24* 9840 4 8 * 105% KoçbanMAlAianzOzelFor 10 648 04*% 1 0 * * Teb |A| Turkse ÛzeJ Fon 86 8 3 * 0 4 2 % 0 95* Teb A GSD Ozei Fon 9816*023% 0 94% Iştrak Fonlan 082% Akbark AjSat Hol Işttak Fonu 6171094% 0 78% Koç Yat (A) Iştırak Fonu 61349 0 77% 0 77*4 IşBank At Iştırak Fonu 3 76 967 062% 0 75% 0 * 1 ^ BTtM FONUR 0 63% 050% Degısken Fonlan Es Menkul (B)Deg For 12207 033% 093% KalkmmaBan IB Değ Fon 6906833 017% 082% Geo*Yat(B)Değ Fonu 384588 014% 077% TetetılıankPıDeS Fon 3380209 008% 072% Koçbanlc(B)DeS Fon 50070*5 005% 070% Ha*öar*(B)Deg Fon 6 41*430 005% 0 69* Rrva Men (B| Değ For- 83 295 0 05% 057% ParkRayJam (B Deo Fon 34'42 005% 0 5c* Garant Ban B Defj Fon 1 8 364 0 05% 0 5iV PamuKDank (Bl Değ Fon 1 * 639 475 0 05% 0 50* Et Men B Değ c on 31 495 0 03% 03O« Teb Yat (Bl Değ Fon 1*2 833 0 03% 0-3% HSBCYat B Değ Fon 344565 001% 0 47% Zraat Ban (B Değ For 4 816 890 0 00% a w* nter Yat B Oeö Fon . tı68 0 01 % 043% AbnAmroYatlB Değ Fon 258221-001% 0 419i Akbank B| Değ Fon 2- *89 -0 02 *- 040% Abank Bl Değ c on 451/1Q-005* Ziraat Yat B Değ Fon Iş Yatınm (Bı Değ Fon Vafatbank B Defl F on Ata Yat (B) Değ Fon Tekfenbank B Değ Fon TSXB(B)Değ.Fon DtşfiankıBiDeO Fon Dencbank (B) Değ Fon EczacırjaşıB Değ Fon KocYat B Değ Fon YKB B Değ Fon AKa Men B Değ Fon IşBankB Değ Fon GiobalMenB Değ Fon Oyatoank(BıDeğ Fon Nur Yat Bank (B)Değ FO r TafcYatffilDeğ Fon Ekıncıler B Değ Fon Karma Fonlan ^a»üfbank B Karma Fonu IşBankıB Karma Fon Ukjt Fonlan Sanko Men (BI ükıt Fon Koç Yat (B Jkıt Fon Koçbankfj LkıtYatFon Turkıshbank |BI ükıt Fon YKBfBlüMFon 13 0*8 965-C 05% 110469 -C06»* 27 858 3*8 -C36% 381657-0 3 *. 406 85* -00*^ 1514.375-008% 13016-009% 210323-009% 18094 -011% 146998 01j% 34088522 014% 396 0*0 01o% 13 606 83* 0 1 * ^ 58*12 -01BV 358 *53 -022% 18 177 -029% 206169-047% 1026 339-054% 116640 032% 12366 021% 10 676 019% 13990 011% 54 929 0 ^ % 12 975 008% *8 408 071 0 38»- AnadokjbankBı ükıt Fon ' 40*51 0 0* Garant Ban (B L*ıtFon 32 2 2 * 2 * £0 • YatfinMen (B)ülutfon 177992 O0*% lsvıçreSloorta(B|UkıtFon 154 327 007% DenıztflnkiB) ükıt Fon 164 576 007% BankEuropa(Bıük*Fon 1012* 0v% GtoCal Men !B ükıt Fon 19 846 0 *«4 Pamukbank B UkıtFon 28 955284 C * " Fmans Yat B| ükıt Fon 13034 0 y % Yapı Kreoj v at B Lıtut Fon 464956 007% ZıraatBan (BLJotFbn 33 497 511 007% Aün Amro Yat B ükıt Fon 22763 00*% Zraa Yat B LkıtFon 4*860703 00*% AKBânK B Jk t -on * 926 4"8 0 T% hanBan< T3 LiıtFon 0317 00 ^ Dşoank BlUk'For *0056711 0 0 -t Şekerbank B jkrt "on 340 280 0 D*% Eczacibaş B ükıt t-on 1 70* 701 0 3 % Fmansoank B ükıt For 2 94-208 0%% Oyak v at (B Ukr>Fon 18629 006%- HS6C Ban* B Lklt For 1j 383 861 ÜJ6*- Aûank iB ükıt Fon 984 144 0};¥ Te*stlbank(B jktFon 4145148 JJ6<; Teb Yat B ükıt For 59 202 ' jf-n "SKB B] İM Fon 690 2^6 0 06% "eb B ükıt For 333 003 0 06% Ata Ya 1 B-ımt Fon 108 4o4 0 06% Tenfencank B ükıt Fon 585 962 0 06% nter Yat B ükıt For 13 063 006% Oyakbank B üwt Fon 1 84o 36J 0 06% MngOank B .ktFon 43 352 0 06% Garant Mer B LattFon -2 168 0 06% ökıibank B uk1 c on 2 388 561 0 06% ş Bar-k B ükı< Fon o5 029 736 0 06% KalkYa B Ukıt r or o474 005% Meksa B Tıpı ükıt Fon 193*3 0 05% Es Menkul B ükıt For 11806 0 05% Kent Yat B Lkıt Fon 45 250 0 05% Ekıncter B ükr For 02 9 0 05% BayındırMen<Blük!> 426 952 0 05% Kakmrra Ban B «t Fon 22 92J 0 05% Tahvıl »e Bono Fonlan IşBark B Tat-ı Fonu 9895598 002% Garant Bar 8 *arı«IFonu61 455 984 004% TebYatBTaru Fonu 45 1-1 0 0 c % Aoank B Tattvıl Fonu 21 6*6 0 06% TSKB B Tanvıl Fonu 2 032 498 0 06% ZJraatBan(B)TahvılFonu 2292364J 0 0 6 * Yatnm Fmans pTahvl Fonu 49 851-006% Ziraat Yal (BlTatlvıl Fonu 45 578 887-0 08% AHtan* B Taf r c onu 3 322 139 0 08% Fnansbank 3 TahvlFonu2*318 618 0 08% tor Amro San« (Bj "ah»i Fonu 2 662 012% HaltoanMB TahvilFonu 12 330 953 012% Denızbank(B)Tarıvı(Fonu 159 032 013% Vakıfbank 8) Tanvü Fonu 87 642 673 -0 17% v ap Kred Yat B Tarv I Fonu 156 389 -0 18% YK3 3 Taiv I Fonu 20 245 823 -0 20% Oyakbank (Bj Tarıvıl Fon 402 848 -0 22% Garantı Men (Bl Tahvıl Fonu2 488 139 -0 24% Koçbar*(BlTahvilFonu 1024428-026% Sar*Europa B Tafıvıl Fonu 0 092 0 2*% HSBC Bank Bl Tahv I Fonu 38 99* 0 28% Koç Yat B Tahv ijnu d aS 0 j 1 % AtaYatBITarn Fonu 13 24 -043* YBMKFonten Aö Yat B YBMK Fonu 21807 133% Vakrlbaflk B YBMK Fonu 4 819 461 1 03% Garant Ban B YBMK Fonu 94 945 0 93% Oyakbank İB YBMK Fonu 223 956 0 86% YKB BJ YBMK Fonu 6 963 012 0 44% şBank B 1 YBMK Fonu 194*126 035% AA BİLEŞlK ENOCKSJ 404471 016 AA(A)TİPİ£NDEKS 203202 0 78 AA (B) TİPİ ENDEKS 590292 002
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog