Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 AĞUSTOS 2003 CUMA 18 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr Spor dünyası Karşıyaka-Göztepe maçmda yaşamını yitiren Murat için ayağa kalktı Futbolterörüne öfke• Süper Lig öncesi tribün terörü bir kez daha masaya yatrnldı. Trabzon Aker ve Rize Atatürk Stadı'nın tel örgülerinin kaldınlması 'kaygjlan' yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar polisiye önlemden yana. GÖKSELCAN Futbol dünyası, tribün te- rörüne öfke yağdınyor. Hafta arası oynanan Göztepe-Karşı- yaka maçında çıkan kavgada aldığı bıçak darbeleriyle ya- şamını yitiren Karşıyaka taraftan Murat Kongu, "futbol teröriTnün son kurbanı olurken spor dünyası, "GüvenKk önlemleri yetersE" görüşünde birleşti. Göztepe ve Karşıyaka, Izmir'in en kök- lü ikı kulübü. Göztepe 1925 yılmda kurul- du. Izmir'i "Tam35Göztepe"pankartlan ve afişleriyle süsleyen San-Kırmızılı yandaş- lar, genellikle Güzelyah, Tepecik, Hatay, Göztepe, AJsancak semtlerinde yaşıyorlar. Kendilerini tzmirli olarak 'görmeyen' Kar- şıyakahlar ise "KSK 35 buçuk" pankartla- nyla dikkat çekiyorlar. Bugün başlayacak Süper Lig öncesi tri- bün terörü bir kez daha masada tartışılma- ya başladı. Özellilde 'sabikab' Avnı Aker ile Rıze Atatürk Stadı'nın tel örgülerinin kal- chnlması 'kaygdan' yeniden gündeme ge- tirdi. Ne dedfler? Halil Tataş (İzmir Emniyet Müdürü): Göztepe- Karşıyaka maçındk 450 emniyet görevlisı yer aldı. Yaşamını yitiren taraftar ve katil zanlısı yaptığımız araştırmada 3 ay önce birbırlenyie adli bir olay yaşamışlar. Her ikısi vapur iskelesinde de karşılaşsalar yine aynı şey yaşanabilirdı. Bu olay tesa- düfen meydana gelmıştır. Kısmi alkol al- mış olabihrler. Emniyet yetersiz kaldı diye- meyiz. Artık her ıki takım'da maçlanru Ata- türk Stadı'nda oynayacak. Göriintülerden tespit ettığırruz 150 dolayında fanatik artık statlara sokulmayacak. ErmanToroğhı(TVyorumcusu): Gözte- pe ile Karşıyaka arasında "kan davasT var. Görüntülen ızledım, emniyet yeterlı önlem- leri almamış. Isterse alınırdı. Maç öncesi holiganlaralınıpmaç sonrası bırakılmalıdır. Ayhan AJrçan(Pskiyatrist): Şıdderi kulla- narn taraftar ya da holigan tuttuğu takımla kendisine bir illiet kuruyor. Kişinin sosyal ihtiyaçlannı ailiyet duygusunu yaşıyor yan- daşlar. Mesleği ve üretimi olmayan kişiler- dir bunlar. Bu kişiler o kulüpten hak ıddıa etmeye başlıyorlar. O kulüp hakkında karar verici olmak istiyorlar. Bizim gibı ülkeler- de alt yapısı tamamlanmayan insanlan şid- deti seçerler. Jn zanlısı se İzmir'de cinayetk sonuçlanan kavgsça kanşan 10 *y kişi ile katil zanlısı olarak yakalaMuâOenı Akın sevk edildikJcri mahkemece se TSYD EGE KUPASI Hüzünlü maçın galibiyok Altay: 1- İzmirspor: 1 STAT: Alsancak HAKEMLER: Tolga özkalfa (4), Gökmen Arda(5), ÜmitAlp(5) ALTAY: Altay (6). Tuna (5) (dk. 57 Onur 4), Gökhan (5), Fatih Çavla (4), Haydar (5), Fatih Egedik (4), Çeti'n (3) (dk. 57. Ah- met 3), Murat Alaçayır (4), Tahir (4) (dk. 46. Ramazan 3), İ'mitlnal (3), tbrahim (4) İZMİRSPOR: Okan (4), Burhan (5) (dk 83 Sami), Vğur (4), Rıfat (4), Çetin (4) (dk. 79 Mustafa), Avhan (4) (dk. 7} Cumhur 3). Yılmaz (5). Bılal (4), Serkan Salın (4x. Fa- ruk (4) (dk. 73 Aykın 3). Serdar Sınık (5) (dk. 61 Göksel 4) GOLLER: Dk 55 Faruk, dk. 88 Fatih KIRMIZIKARTLAR.Z)* 55Bilal, Dk. 64 Serkan Salın (İzmirspor) İZMtR - Türkiye Spor Yazarlan Der- neği tzmirŞubesi'nmdüzenledığı Ege Dostluk Kupası'nda, Altay ile izmirs- por 1-1 beraberekaldı. Kupanın diğer maçında Göztepe ile Altmordu 2-2 berabere kaldı. Dostluk turnuvasında yaşanan tribün kavgası ve ölüm olayı îzmir futbol tarihine leke düşürdü BanşınunutulduğuyerstatNÜVİT TOKDEMİR tZMtR-Fut başlanj^Tör van l^ırtle. fonce: nan nın sı'nda"yî ta ulaşması da 2003-2004 lig sezonunun J k bir tnbün terörü yaşa- epkı çıg gibı büyüyor. yıllar öncesine daya- mın en büyük olaylan- "olanTSYDKupa- ölümle sonuçlanan bir boyu- kı talihsızlik olduğu sporun "Sevgi-Banş-Kardeşlik'' üçgenı sığmıyor. Futbol alanı dışında yaşanan bir gerili lence zevki olan insanlan ve sporseverle: ğa kaldıracak denli boyut değiştirerek k, çımde bıtmesı. üstelik bunun sporalanındager- çekleşmış olması son derece onemlı. Bu olayın sorumlulannı da çok uzakJarda değil, hemen yakınımızda, sporun ıçinde aramak gerekıyor. Türk sporunun. futbolunun, kulüplerin yöne- timleri kadar; devletin spor yönetıcileri ve spor alanJannda gerekjı onJemı alması gereken bi- runler başlıca sorumlu değiller midir? Yıllardırkoltuklanru konımak, mek uğruna mafya oyunbg^la a' kulüpyöneticihjini süı«ğmçyi şımakla eşdeğer tutanlar; ol sız-geçici gozle baka^öj duran devletin spor yoBncilerÇ ve e: 'eniden seçil- kalanlar; ta- tepki- uzak lemlisi de artık çağdaş ülkeİeraFbirehı^^gulanan gü- venlik önlemlerinı almayanlaipPPfiamaya koy- mayanlar! Sert önlemleri alahm; izlence zevkı i ^ ^ k ı m aşkı adına tribünlere koşan sevdalı- ldırarak uzaklaştıralım; insanlan çıle- lım 1 Önce bilimsel, çağdaş emniyet ıden başlasak; kulüp yöneticileri tn- adam doHuracağınT diye çağdışı \if- lardan vazgeçseler ve artık o bildik.*^- ç^rtkanlannı" kollamayı bir yana bıra&ar lar, nasıl da rahatlanz bir bilseniz! Işte o zaman sporun sevgi-ianş-kardeşlıkit keleri yeniden yeşenr... Ezeli rekabetten de zevk alınz; içınde bulun- duğumuz ortamda da mutlu oluruz elbet. Yeter ki ne yapacağımızı bilelim ve doğrulan uygula- yalım! BASKET YORUM /AHMET Kl RT Fal Bugün kafam kanşık. Federasyon ile ilgili yorum yapmak istemiyorum... Zaten Hıncal Uluç da köşesinde yazmış ya- alabilecek şeylerin çogunu. Benim geçenlerde Turgay'ın yüzüne söylediklerimi tek tek sıralamış... lyi de etmiş. Böy- lece belki Turgay doğru yolu bulur. Çevresindeki parazitler- den kurtulur... Cık, ak! "Yazmayacağım" dedim ama yavaş yavaş ko- nunun içine doğru kayıyorum. Malzeme de çok ya! Dökü- leceğim şimdi. Oysa ben bugün daha yüzeysel bir şeyler yazmayı planlıyordum. Fal bakacaktım. Kahverni içip finca- nı kapatmıştım. önümüzdeki sezonun falına bakmaya ni- yetliydim... Evet, evet! Bugün fal bakalım. Sabri'yi Abbas'ı rahat bı- rakıpkeyifyapalım. BöyleceUlusalTakımımızAvrupaŞam- piyonası'na daha rahat hazırlanır... A,a! Bakın burada ne gözüküyor. Kola şişesi gibi bir şey var tam fincanın ortasında. Üzerine de bir ay ve bir yıldız yerleşmiş. Hayırdır inşallah! Cola Turka mı yoksa bu? Ge- lecek sezon Ülker şampiyon olacak galiba... Hımm! Durun bir dakika. Bir şişe daha var orada. Bu da bir bira şişesine benziyor. Biraz renks/z duruyor ama neyse. Bu bal gibı bir Efes Pilsen şişesi. Bir tas, bir de hamam var falımızda. De- mek ki yine bir Ülker - Efes Pilsen finali izleyecegiz gelecek sezon... Ooo! Ağzını kocaman açmış bir aslan var burada. Kük- rüyor mu esniyor mu pek belli değıl ama kuyruğu biraz nok- san sanki bunun. Üstelik de birkaç tane başı var. Bunlardan bol yeleli olan yaşlı baş biraz eğreti duruyor bu aslanın göv- desinde ama en büyüğü de yine o. Eğer o koparsa biri ha- riç diğerleri de kopacak sanki... Hımm! Birgözü yüksekler- de, bir gozü de deniz kıyısında bu yaşlı başın. Kaçtı kaça- cak... Kükrüyor ama korkudan mı, güvenden mi orası pek be(li dmuyor.' 'Havlayan köpek ısırmaz" deıier ama kükre- yen aslanın neyapacağını bilemiyoruz. Haydi hayıriısı! Bir de kartal var bu koca fincanın içinde. Tüyleri biraz dö- külmüş gibi ama kuyruğu dik. Vay canına! Kuyruk altı kılla- n ağarmış bu kartalın. Yaşlı bir kartal bu! Uçarsa yüksekten uçabilir ama ya o kanatlar kaldırmazsa govdeyi... Yuvadan uzakiaşan genç kartallar da var falımızda. Geri geri uçuyor- lar hepsi. Bellı ki aynlmak istememişler kartal yuvasından ama kopartılmışlar oradan... Kara bir genç kartal yaşlı kar- talın altında uçup sanki ona destek olacakmış gibi duruyor ama simsiyah bir şey bu. Sağı solu belli olmaz bu tip kuş- lann... Ah.ha! Birde kanarya kuşu var bugünkü falımızda. Alt dal- lara yerleşmiş, gagası kapalı sessiz sedasız duruyor... Kar- talla aslan ona göz koymuşlarama.. Durun bakayım! Şura- larda uzaklarda bir koruyucu el var sanki. Yıldınm gibi bir şey. Yedirmeyecek galiba kanaryayı... O da ne? Bir de an var burada. Mustafa Balbay'ın yazı- lanna benzedi bizim falımız ama ne yapalım. Ne görüyor- sak onu yazıyoruz. Işte şurada. Bal gibi bir an bu. Uçmaya hazırlanıyor... Kargo uçağı gibi bir şeyler var burada. Des- tek oluyor anya... Bir de uçan at var. Bir şahlanırsa.. Bom- balaçi, bombalaçi ,bom, bom, bom. Teknık, teknik, zıp zıp zıp... Falcılık havasına iyiden kendimizi kaptırmış olmalıyız. Baksanıza: Gaipten sesler duymaya başladık. Ne demek 'Teknik teknik zıp zıp zıp" Ne işi var geçmişte Spor ve Ser- gi Sarayını inleten bu İTÜ sloganının bizim fincanın içinde. Sapla saman, falla nostalji birbirine kanşmadan fincanı ye- rine koyalım. Bir dahaki sefere daha büyük bir fincanla fa- la bakar ve tüm takımlan sıgdırmaya çalışınz. Bugünlük bu kadar! E-Posta: ahmetkurt(aturkbasket.com - Faks: (212) 5138595 BAKAN AKSU^DAN Telörgüsüzmaça hazırdeğiliz SporServisi-Içişleri Bakarüığı'nın yaptığı araştırmada futbol seyircisinin tel örgülerin kaldınlmasına henüz hazır olmadığını ortaya koyuyor. Futbol sahalannda istenmeyen olaylann yaşanması durumunda kulüp yönetımi sorumlu olacak. Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Emniyet Genel Müdürü AMVIŞ Daire Baskanlığı'na bu konuda araşnrma yapılmasını istedi. Aksu araştırma sonrası yaptığı açıklamada, "Henüz ülkemiz bu uj gulamaja hazır değiF dedi. Süper Birinci Lig'de 2003-2004 sezonu, Samsunspor-Beşiktaş maçıyla başlıyor Başlaıııa vuruşu Samsım'da SAMSUNSPOR Shorunmu Miton Şend Kenan Adalo Evren Kita MOslümcan Serkan Sman Aykut BEŞİKTAŞ Cordoba Ronaldo Zago AfımetYtom Kaan Tayfur Pancu ibrahim AhmetDursun (Sran) Tûmer 5TAT: 19 MAY1S • HAKEM: İSMETAR2UMAN»SMT: 20.00«TV: DİGİTÜRK Spor Servisi-Ve top santrada... Futbolda 2003-2004 sezonu, bu- gün Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Samsunspor-Beşiktaş maçıyla başlıyor. Geçen yıl yine Samsun'da oynanan ve şampi- yonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı maçla sona eren futbol heyecam, bugünden itiba- ren tüm Türkiye'yi saracak. Samsun'daki açılış maçuu FIFA kokartlı hakemJerden fsmet Ar- zumao yönetecek. Maç Digitürk Lig TV'den naklen yayınlanacak. 46. yajina girhor 1959'da başlayan Türkiye Sü- per Ligi, bu sezon da 18 takımın mücadelesine tanıklık edecek. Mayıs ayında sona erecek lig 34 hafta sürecek. ligde daha önce G.Saray 15, F.Bahçe 14, Beşiktaş 10, Trabzon da 6 kez şampiyon- luk ipini göğüslemişti. 46. sezo- nun ilk hafta hakemleri şöyle be- lirlendi Yann. Konya-Trabzon: Ydnur Önen, G.Birliği-Elazığ: Ünsal Çimen, Bursa- Gaziantep. Musa Eryümaz Galatasaray-Diyarba- kır: Hamza Mısır. 10 Ağustos Pazar: A.Sebat-Denizli: Cöneyt Çakır. Adana-Malat>^: Yunus Yıktanm, Ç. Rizespor-Ankaragü- cü: Muthı Çeük. Fenerbahçe-ts- tanbul: Muhittin Boşat BEŞÎKTAŞ'IN YENİ GOLCÜSÜ Sinan: Formayı ben giyerim KEREM KAÇARLAR "Ben mücadele- mi, savaşımı ver- I dJm:göreva]mava. ' forma grymeje ha- zmm." Bu sözler Beşiktaş'ın yeni golcüsü Sinan Kaloğlu'na ait. Samsunspormaçı öncesi görüş- lerini aldığımız Sinan, "Takuna uv um sorununu aşrım. Kendimi 40 vıllık Beşiktaşb gibi hissediyo- rum. Zaten hiç yabancılık çek- medim. Samsunspor nıaçırtda «\ nanıak istrvorum.Tabii bunun takdiri Lucescu'nundur" dedı. Beşiktaşlı futbolcu, sezonun ılk karşılaşmasıntn çok önemli olduğunu belırterek, Samsun'un zorlu deplasman olduğunu an- cak lige iyi bir başlangıç yapıp sahadan galibiyetle aynlmak is- tediklerini söyledi. Ligin ilk maçlannda bütün takımlann ka- yıpsız atlatmayı hedefledikleri- nı vurgulayan Sinan Kaloğlu, "Samsun potansheli olan güçiü bir takım. Bizim puan kaybuıa tahammülünıü/ vok. Vükûmüz ağır. İyi konsantre olup galipgel- mek istiyonız. Bütün hazjrhkla- nmızı bu yöndeyapök" diye ko- nuşru. Yaklaşık 1 ay süren hazır- hk dönemınde Beşiktaş 3 ülke- de kamp yaptı ve 9 karşılaşma- dan 3 galibiyet elde eftı. Bu sonuçlann önemli olma- dığını ifade eden Sinan Kaloğ- lu. "Bi/ŞampivonlarLigi'mieki rakiplerimize karşı çok daha iyi oynadık ve güzel sonuçlar aJdık. Teknik direktörümüz yeni gelen oyuncuian talamJa kaynaşür- rnak için anrrenmandan çok ha- zıriık maçı mnattı. Buradaki ne- ticeler önemli değil. Beşiktaş ge- çen yüda haarfık döneminde kö- tü sonuçlar alnıış ligi ise 1 venil- gi>le tamanılamışö. Biz her yö- nümüzle Avnıpa'ya ve lige hazı- nz" diye konuştu. Nanni yann geliyor Beşiktaş, U2xın süredır peşin- de olduğu golcü futbolcu Nan- ni'yle anlaşmava vardı. Siyah - Beyazlı kulüp Ârjantinli futbol- cunun bonservısı için kulübü Valdez'e 3 milyon 700 bin Euro ödedi. Teknik direktör Mircea Lucescu'nun ısrarh istediği Nanni'nin, yann Türkiye'ye ge- leceği öğrenildi. Yolçılesı Galatasaray ile Di- yarbakırspor arasın- da yann oynanacak maçla ilk 'resmi' lig karşılaşmasuıa ev sa- hipliği yapacak Atatürk Olimpi- yat Stadı'nda çalışmalar aralık- sızsürüyor. Maça24saatkalma- sına karştn ulaşım için yeteri ka- dar düzenlemenin yapılmaması kafalardaki soru işaretlerini art- tınyor. Kulüp, taraftarlara toplu taşıma araçlanru kullanmalannı önerirken, stadaenyakınotobüs başlıyordurağının yaklaşık iki kilometre olması da futbolseverler için baş- ka bir sorun. Galatasaray Kulü- bü, taraftarlann Atatürk Olimpi- yat Stadı'na ulaşabilmesi ama- cıyla otobüs kaldıracak.Otobüs- lerin Harbiye 'deki Açık Hava Ti- yarrosu önünden saat 15.00'te kalkmasmın planlandığı ve gi- diş-geliş ücretinin 10 milyon TL olduğu bildirildi. Aynca tETT'nin de maç için Mecidiye- köy. Bakırköy, Yeni Bosna, Hal- kalı Tren Istasyonu gibi merkez- lerden otobüs kaldıracağı bil- dirildi. Fenerbahce Aziz Yüdınm, transferleri savundu. Yabancı kontenjanı isteğine izin Spor Servisi - Fener- bahce Kulübü'nün, ya- bancı kontenjanının açılması için Futbol Fe- derasyonu'na yaptığı başvuru kabul edildı San-Lacivertlilerin, hâlâ sözleş- meli futbolculan olmasma rağmen kullanamadığı Ortega ve VVashing- ton'un kontenjandan sayılmaması için yaptığı başvurunun İcabul edil- dıği ifade edilirken Fenerbahce. açı- lan bu kontenjanla Iranlı N'ahidi'nın yanı sıra Brezilya'dan transfer edil- mek istenen Afcx'le sözleşme imza- layabilecek. Vahidi'nin açılan bu kontejan nedeniyle bugün kulüp bi- nasında imza atabileceği öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldınm. yeni sezon için gizli birşe- kilde yürüttükleri transfer çalışmala- n neticesinde, kulübün herhangi bir maddi zararla karşılaşmadığını söy- ledi Yıldınm. geçmiş dönemlerde transfer çalışmalannın medyaya yan sıması sonucunda, talip olduklan ftıt- bolculann ücretlerinin arttığını ve kulübün zarar gördüğünü bildirdi. Yönetmeliğe itiraz Tahkimden kararçıkmadı Spor Servisi -Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldınm ve Galatasa- ray Kulübü Başkanı Özhan Canay- dın yeni sezonda uygulamaya gire- cek 'yeni' yönetmelikler için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundular. Türker Aslan başkanlığında topla- nan Tahkim Kurulu 6 saat süren top- lantıda net bir karara varamadı. An- cak kulüplerin tel örgü, teberrulu bi- let ve ceza yönetmeliğine itirazının bugün karara bağlanacağı belirtildi. Cünün icinden • HARUN tTÜ'YE DÖNDÜ- De- neyimli basketbolcu Harun Erdenay, dün ITÜ ile sözleşme imzala- dı.lTÜ'nün Ayazağa'daki kapalı spor salonundayapılan imza töreninde ko- nuşan Harun Erdenay. 7 yaşında bas- ketbola başladığı iTU'ye dönmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. • HENTBOL- Beşiktaş Hentbol Şu- be Sorumlusu Mehmet Topçuoğlu. süper ligde mücadele eden Beşiktaş Erkekler Hentbol takımının yeni transferlerle daha da güç kazandığını ve 27 Eylül'de başlayacak hgde daha iddialı olduklannı söyledi. • ŞASKETBOLDÂ YENİLDİK - İsveç'te eylül ayında yapılacak AVTU- pa Şampiyonasf na hazırlanan Ulusal Basketbol takuru. ev sahıbi İtalya'ya özel maçta 72 - 62jenildi. • BAYANLAR BUKREŞTE - Tür- kiye "de, 20-28 Eylül tarihleri arasuı- da düzenlenecek Avrupa Şampiyona- sı'na hazırlanan Ulusal Bayan Voley- bol Takımı, uluslararası turnuvaya ka- tılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti. • ALIAYDESIN HAYALİ - Süper Futbol Ligi'nde geçen sezon başany- la görev yapan hakemlerden FIFA ko- kartlı Al'i Aydın, hedefınin 2004 Av- rupa Şampiyonası fînallerinde görev yapmak olduğunu bildirdi. • PİNTO YOK- Diyarbakırspor ma- çı hazırlıklannı sürdüren Galatasa- ray'da Pinto sakatlandı. Pinto'nun yannki maçta oynamasının zor oldu- gu bildirildi. • GAZİANTEPTE REVtZYON - Gaziantepspor yönetimi, teknik he- yetin görüşlen doğrultusunda Brezil- yalı futbolcu V'iola, Mustafa Şahin- türk ve Ümit'in kendilerine kulüp bul- malannı istedi. • ALTILI - AJtılı Ganyan; 3. 10, 3. 5.3,10 kombınesıni bilenler 1 milyar 392 miryon 260 biner lira kazandılar. Cünün programı (19 Mayıs, 20.00) Samsunspor - Beşiktaş (Süper Lig maçı). TV'de spor Digitürk Beşiktaş 20.00 Samsunspor -
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog