Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 AĞUSTOS 2003 CUMA 16 TELEVIZYON cumtvCg cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ ElvedaDostum 10.00 TRT1 Duygusal • Mutlu bir evlilıği olan öğretmen Dursun'un, kocasıyla arası açık olan zengin kızı Sibel'le kurduğu ılışkının öyküsü. Zeki Alasya'nın yönetti- ği fılmde Kadir tnanır ve Ahu Tuğba başrolde. Canikom 15.40 TRT INT Güldürü • Çapkın bir işadamı evlenmek üzeredir. Bu ne- denle de nışanlısıyla sürekli telefonda görüş- mektedir. Ancak sürekli telefonun hatlan Gülşen'ın telefon hattı ıle kanşmaktadır. Aralannda uzun SÜ- ren tartışmalar başlar Bır anzadan dolayı süreklı hatlan kanşan bu dcı msan bırbınne ıyıcı kızmaya başlar. Gülşen'le annesı, Cüneyt ve nişanlısına müt- hış bır süpnz hazırlamaya karar venrler. Yönetmen: Orhan Aksoy. Oyuncular: Cüneyi Arkın, Gülşen Bubikoğlu, Hülya Yığitalp. Gelin Çiçeği 16.15 Show TV Dram • Arabası bozulan Selim Bey yol üzerindeki ka- sabanm bır otelinde kalır. Oteldede kasabah- nın dügünü vardır. Gecenin ilerleyen saatlerinde sar- hoş olan gelin Arzu odasının yerinı kanştınr ve Se- lim beyin odasına girer. Sabah uyanıp yanında ba$- ka erkek görûnce işler kanşır ve mecbun btr evlılık doğar. Yönetmen' Nejat Saydam. Oyuncular: Tûr- kan Şoray, Kartal Tıbet (1971). Kratiçe'nin Elçisi 2 20.30 atv Macera (Queen's Messenger2) - Kraliçe'nin emnnde- ki gizli ajan Kaptan Stron'u, tatil içın gıttiği Afrika'da hayatının en tehlikelı serüveni beldemek- tedir. Uluslararası bir şebeke, Strong'u ve onunla birlikte seyahat eden ikı arkadaşını kaçınrlar. Aslın- da esas hedef, lngilizi dışişleri görevlisi Letitia'dır. Şebekenin başuıdaki ünlü terorist Hermarm ise re- hineler yolu ıle almayı umduğu fidyeyi, Güney Af- rika'daki hükümet temsilcisını öldürtüp yenne bu diktatörü getırmek ıçin kullanacaktır. Strong ve Alex kaçmayıbaşanr... Yönetmen: DarrellJamesRoodt. Oyuncular: Gary Danıels, John Standıng, Eva Ha- bermann (2001 Kanada, 100 dk). H E Tuzağı 20.30 Show TV Macera (Speed) - Hapısten yükJü bır kefaletle çıkan ve bombalar konusunda uzman olan azılı katil Hovvard Payne, eylemlenne devam eder. Ama bu se- ferki farklı ve korkunçttur. Çünkü, bu otobüse bom- ba yerleştinr ve otobüs sürekli son gaz gitmek zo- rundadır, en ufak bır yavaşlama her şeyın sonu ola- caktır... Yön: Jan De Bont. Oyn: Keanu Reeves, Dennıs Hopper, Sandra Bullock( 1994 ABD, 116 dk). Günah Tohumu 21.00 CNBC-e Gerilim (Carrie)- Şaşılacak bir beyin gücüne sahip bir yeniyetme, ona takılan, kızdıran, hayatını ze- hir eden sınıf arkadaşlarından telekinetik bir intikam alır. Yön: Bnan de Palma. Oyuncular: Sissy Spacek, Piper Laune. Amy Irvıng (1976 ABD, 98 dk). Soygun 21.00 CINE 5 Macera ©(Heist) - Bırbirlerine hiç benzemeyen dört adam, ortak bir slahlı soygun planında bırara- ya gelmiştir. Bu dört adamın tek ortak noktalan pa- raya karşı olan hıslandır. Soygun planlannı başany- la gerçekleştirimler. Ancak iş parayı paylaşmaya ge- lince bir sorun ortaya çıkar. Aralannda onlara iha- net eden binsı vardır. Yönetmen: Peter Rossi. Oyn: Daniel Benzali, Brion James(1997 ABD, 95 dk). 22.40 / TRT 1 / Gerçek... Ayrıntı yanda Karanhğın Melekleri atv 23.40 Macera (Invidbte) - "Karanhğın Melekleri "bir başka boyutta var olan ve dünyayı ele geçırmeyi he- defleyen şeytanı güçlerdır. iyı ve kötü arasındaki dengeyı bozarak büyük emellerine ulaşmaya çalışır- lar. Onlara ancak ancak tek kişi engel olabilir: Os. Yönetmen: Jefery Levy Oyuncular: Billy Zane, Tony Kittles, Byron Mann (2001 Kanada, 90 dk). 23.45/ShovvTV/Ateşli... Aynntı yanda KirtiDava 02.15 Show TV Macera /77\ (Shakedown) - Roland, genç, hırslıve başanb v3/ bir avukattır. Bir uyuşturucu satıcısının öldür- düğü polis davasında uyuşturucu satıcısını savunma- ya ve olayı araştırmaya başlar, böylece Roland po- lis teşkılatında birçok kirli polis olduğunu öğrenir. Yönetmen: James Glickenhaus. Oyuncular: Peter Weller, Sam Elliott (1988 ABD, 112 dk). Yabancı YerliIzleyin Orta Değmez Sinema-edebiyat ilişkisinin etkili örneUerinden olan 'Gerçek îtiraflar', yaşanmış bir olaya dayanıyor Suç dünyasına içerden bakış TRT 1 22.40 Gerçek îtiraflar - True Confessions / Yönet- men: Ulu Grosbard / Senaryo: John Gre- gory Dunne, Joan Di- dion (Dunne'un roma- nından) / Görüntü: Owen Roizman / Mü- zik: Georges Delerue / Oyuncular: Robert De Nıro, Robert Duvall, Charles Durning, Bur- gess Meredith, Cyril Ğusack/1981 ABD yapımı, 108dakika. TV Servisi - Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı üst düzey bir rahip oian Des Spellacy'nin (Robert De Niro) politik alanda da bazı "girişimleri'' vardır. Kardeşi Tom (Robert DuvaD) ise "yaman" bir polistir. tki kardeşin yollan uzun yıllar önce aynlmıştır. Ancak Des Spellacy'nin bir gün karşısına çıkan cinayet olayı, kardeşlerin yollannın yeniden kesişmesine neden olacaktır... 1940'larda yaşanmış gerçek bir olaydan yola çıkarak John Gregory Dunne'un romanlaştırdığı "Black Dahüa n nın sinema versiyonunu izleyeceğiz bu akşam. Alabildiğine ilginç bir fılm "Gerçek ttiraflar" tki büyük oyuncunun karşılıklı döktürdükleri yapım, sinema- Y önetmenliğini Ulu Grosbard'ın üsdendiği 'Gerçek İtiraflar', üzerinde düşünülmesi gereken alabildiğine ilginç bir fılm. edebıyat ilişkisinin etkili örneklerindenbiri. Dunne'ın türünün önemlı yapıtlanndan biri olan romanını alıp özüne dokunmadan sinemalaştıran yönetmen Ulu Grosbard, "fitaı noir" geleneğinin 80'lerdeki uzantılanndan binne uzanıyor filmıyle. Suç ve suçlu dünyasına "tepeden" değil, "içerden" bir bakış atan film, karakterlerin tüm kötü yanlannı ortaya çıkaran bir anlatımla beyazperdeye geliyor. Filmin entrikasuun dikkatlice takip edilmeyi gerektiren bir yapısı var. Karakterlerin iç dünyalanna rahatlıkla girmeyi sağlayan anlatım ve hiçbir aynntıyı atlamayan kurgunun da yardımıyla usta işi bir yapıt görüntüsü veriyor "Gerçek İtiraflar". Ulu Grosbard'ın filmi, dikkatlice izlenmesi, aynntılann atlanmaması ve üzerinde biraz düşünülmesi gereken alabildiğine ilginç bir fılm. Sinema sanatıyla banşık olanlara... CNNTürk 23.05 Çolakoğlu ve notlan TV Servisi - CNN Türk, "CNN Türk Perspektif: So- la Sapan Brezüya"yı tekrar ekrana getiriyor. Nuri Çolakoğlu'nun gezi notlanndan derlenen yapım, gecekondu semtleri, karna- val hazırlıklan, fiıtbol tutku- su, büyüleyici doğası ve de- ğişen yüzüyle Brezilya'dan ilginç görüntüler sunuyor. TRT2 00.25 'Anılarla Müzik' TV Servisi - Şevket Uğur- luer'in sunduğu "Anılaıia Münk"programında, Uğur- luer. "Youmeaneverytingto me", "Seal with a kiss", "Ha- ve a touch you that I love y- ou", Hasan Hür ise, "Gaîi- one", "Tombalanege", "Mi- ami Beach" adh parçalan seslendiriyor. Eşine tuzak kuran kadın Filmin başrolünde sanşın yıldız Kathleen Turner var. TV Servisi - Floridalı bir avukat, kocasını yok edip sigorta para- sına konmak isteyen bir sanşın- la tanışır. "AteşK Vöcuflar", sinema tari- hinin en ünlü "Kara film"lerin- den biri olan BiDy YVUder'in 1944 yapımı "Çifte Tazminat- DoubleIndenuıirj" başyapıtı- nın, 1980'lerin sinema zevkine göre yeniden biçimlenip kotanl- mış hali. Son yıllann kimi önemli filmlerinin senaryo ya- zarlığını yapan Lavvrence Kas- dan, bu ilk önemli yönetmenlik deneyiminden alnının akıyla çıkmış ve gerilimli, erotizm yüklü ilginç bir çağdaş polisiye imzalamıştı. Türkiye'de gösterilmeyen film, yıllar önce TRT'de "Vücut Ia- sı" adıyla küçük ekrana gelmiş, ancak TRT sansürünün anlayış sınırlannın tümüyle dışında kal- dığından önemli ölçüde kesinti- ye uğramıştı. Meraklılan bu kez filmi Show TV'nin herhalde çok daha hoş- görülü olan denetiminden çık- mış biçimiyle izleyebilir ve kaydedebilirler. ShowTV 23.45 Ateşli Vücutlar - Body Heat / Yönetmen-Senaryo: Lavvrence Kasdan / Gö- rüntü: Richard H. Cline / Müzik: John Barry / Oyuncular: Kathleen Tur- ner, William Hurt, Ric- hard Crenna, Ted Dan- son, Mickey Rourke, JA. Preston/1981 ABD yapımı, 113 dakika. TRT2 20.30 'Derindeki Sırlar' TV Servisi - Çekimleri Ka- radeniz, Ege ve Akdeniz'de 2 yıllık çalışmayla gerçek- leştirilen "Derindeki Sırlar'' belgeseli, Akdeniz Fokla- n'nın. Caretta Caretta'lann, Orkinos ve Kılıç balıklan- nın yaşamlannı inceliyor. Binlerce yıllık batıklann görünrülerini su üstüne çı- karan programın yapımcılı- ğını Orhan Tuncd, yöneti- mini ise Vahit Ozdemir üst- leniyor. 21.00 Emre Altuğ konuk oluyor TV Servisi - "Yonımsuz" programının bu haftaki bö- lümiine, pop müziğinin se- vılen isimlerinden Emre Al- tuğ konuk oluyor. Burhan Şeşen'in hazu-la- yıp sunduğu yapımda sanat- çıyla, keyifli bir sohbet ger- çekleştiriliyor. tş ve özel ya- şamıyla ilgili açıklamalarda bulunacak olan sanatçı ya- pımda, klibini çektiği u Gi- decek Yerim mi Var"adlı eseriyle sevilen şarkılann- dan oluşan mini bir konser veriyor. Yapımın yönetmenligini Özgür Öztürk üstleniyor. TRT2 21.10 'Beyazperde' haberleri TV Servisi - "Beyazper- de"nin bu bölümünde, Mehmet Açar, An' Hakan, Yeşim Tabak ve AJin Taşçı- yan, halen gösterimde olan "Acemi Askerler", "Günah- kar Rahibeler", "Sınırsız Kentte" ve "ÇugmlarGemi- si" filmlerini değerlendiri- yor. Yapımın "Ev Sineması" bölümünde ise, filmlerin D- VD ve VCD'leri tanıtılıyor. CNNTürk 22.05 Tarihten önemli notlar TV Servisi - "CNN Türk Perspektif: Dürryayı Değişti- ren 80 Gün" tekrar ekrana geliyor. Yapımda, doğum kontro- lü, Filistin topraklannda Is- rail devletinin kuruluşu, ABD Başkanı Nixon'ı istifa- ya zorlayan Watergate skan- dalı ve Berlin Duvan'nın yı- kılışı gibi tarihin akışını etki- leyen olaylar anlatılıyor. Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerli Film: Elve- da Dostum 11.35 Dizı: Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.25 Dizi: Yaz Aşklan 14.15 Ver Elini Anadolu 14.40 Dizi: Sevimli Raymond 15.10 Yaz Oyunlan 16.10Çizgi Film Kuşağı17.05 Dizi: Kuzenlerim 18.05 Dızı: Aynlsak da Beraberız 19.05 Dızı: Çiçek Taksi 20.00 Ana Haber 20.45 Dizi: Koçum Benim 21.40 Show Gecesi 22.40 Ya- bartcı Sinema: Gerçek rtiraflar 00.30 Belgesel (0 312 490 43 00). 11.40 Hayat Akarken 12.15 Şeans Arası 12.40 İş Günü 13.30 Yorumsuz 13.40 Turizm Haberleri 14.15 Dunyadan Haberler 14.40 Yurttan HaİDerter 16.15 Eğitım Dünyası 16.40 Ekonomı Haber- leri 17.00 Haberler 18.30 Haber Özetle- rı 18.35 Spor 19.30 Kent Yaşam 20.00 Denız Magazın 20.30 Belgesel' Dennde- ki Sırlar 21.10 Beyaz Perde 22.10 Eko- dinamık 23.05 Akşama Doğru 23.45 Bı- lım ve Teknolojıde Büyük Anlar 00.25 Anılaria Müzik (0 212 259 72 75). ~ 19:00 FRASIER AIİV 20:00 McBeal 09.30 Benimle Oynar mısın? 10.00 Tomurcuklar 10.30 Ka- nnca Kararınca 11.15 Dizı: Mutluyüz Ailesi 11.45 Herkese Sağlık 12.15 Yörelerimiz Türkülerimiz 13.00 Gide Gide GAP 14.00 Türkü Pınarı 14.30 Eğıtim Dünya- sı 14.45 Bereketin Adı GAP 15.00 Yerli Film: Hesap Günü 16.30 Inanç Dünyası 17.30 Ez- gı Gunu 18.58TRT-3 Açılış 19.00 Ispanya Li- gi Şampıyonlıjk Maçı 21.00 Ülkerspor-O.Re- nault Basketbol Karşılaşması 22.30 VVimble- don Tenis Tumuvası 00.30 Kapanış. 07.00 Allı Turnam 08.30 Açık llköğretim Okulu lletişim Reh- berlik ve Ders Programı 10.00 Anadolu Üniversıtesi Açıköğretim Fakültesı Ders Programı 13.00 An Bu Şarkılar 14.10 Is- tanbul Radyosu TSM Sanatçıları Konseri 14.50 At Yarışlan (Canlı) 18.30 TSM Solistler Geçıdi 19.00 Türk Müziğı Günlerı 20.00 Açık llköğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 21.30 Anadolu Üniversitesi Açıköğ- retim Fakultesı Ders Programı 00.30 Türkü Gecesi 01.30 Kapanış. 07.00 Sabah Haberleri 08.30 Benimle Oynar mısın? 09.00 Belgesel: Piere Loti 10.00 Gü- lümse 10.35 Dizi: Tel Celse 11.35 Dizi: Ara- mızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.00 Haberier 13.30 Uzaktaki Yakınlarımız 14.35 Dızı: Yeditepe Istanbul 15.40 Yerli Film: Canikom 17.10 Benimle Oynar mısın? 17.40 Memleketten Haber Var 18.25 Dizi: Ay- rılsak da Beraberiz 18.55 Dizi: Yedi Numara 20.00 Ana Haber 20.45 Dizi: Bizim Evin Hal- leri 21.15 Dizi: Nasıl Evde Kaldım 22.15 Dizi: Koçum Benim 23.10 Show Gecesi 00.10 Sa- tır Arası 01.00 Gün Biterken. Radyo ve Televizyon Ust Kuru- ^ 9 lu'nun Star'a verdıöi bir aylık ka- Star patma cezası uygulanıyor. Star4max RjUK'ün StarMax'e verdiği jf\ bir aylık kapatma cezası uy- gulanıyor. 07.00 Yerli Film: Bitmeyen Sev- da 09.00 Dızı: Vahşi Kedi 10.15 Dizı: Çirkın Betty 11.30 Dizı: Lısa ve Kardeşleri 12.30 Sıkı Dostlar 15.15 Dızı: Ayşecik 16.15 Yerli Film: Gelin Çi- çeği 18.00 Dızı: Çirkın Betty 19.30 Ana Ha- ber 20.15 Spor Sayfası 20.30 Yerli Film: Speed 22.45 Acun Firarda 23.45 Yabancı Film: Ateşli Vücutlar 01.30 Son Haber 02.00 Shovvspor 02.15 Yabancı Film: Kirli Dava 04.00 Yerli Film: Ezo Gelin (02123550101). 11.35 Dizi: Aşkın Yollan 13.00 Gun ° rtası13 - 30AnıTur13 - 40 Dızı: Baba Evı 15.00 Çızgı Film Kuşağı 16.30 Dızı: Rosalinda 17.30 Dizi: Böy- le mi Olacaktı 18.30 Dizi: Sensiz Olmaz 19.30 Haberler 20.25 Spor Haber 20.30 Yabancı Film: Kraliçenin Elçisi-222.10 Magazın Key- fi 23.40 Yabancı Film: Karanhğın Melekle- ri 01.20 Gece Yarısı Haberleri 01.30 Homed- rom 02.00 Anı Tour 02.05 Dızı: Vıper 02.50 A'dan Z'ye (0 212 354 30 00). 10.35SağlıkRaponj11.35Gün- dem Dısı 12.35 Yeniden 13.00 Günün fçınden 13.35 Ekonomı 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.35 Ekonomi 17.15 Doğru Ter- cih 17.45 Gece-Gündüz 18.10 Gündem Dışı Yazhkta 18.30 Spor 19.00 Haberler 19.40 Ve Insan 20.05 Spor Saatı 20.30 Ve Insan 22.05 Bam Teli 23.00 Haberler 23.30 Gundem Dışı Yazhkta 00.05 Spor Gecesi 00.30 Zaman Için- de Yolculuk (0 212 335 00 00). 09.10 Yerli Film: Öğretmen 10.50 Di- zi: Çılgın Bediş 12.00 Çızgı Film: Se- vımlı Kahramanlar 12.50 MutfaktaKe- yif 13.30 Dizi: Kaçak Kız 15.00 Yerli Film: Üç Halka Yhmi Beş 16.30 Sevimli Kahramanlar 17.00 Dizi: Yaz Gulü 18.20 Dizi: Yarım Elma 19.30 Ana Haber 20.15 Günün Yorumu 20.20 Spor 20.30 Dizı: Sihirli Annem 22.00 Dizi: Üç Vahşı Melek 23.15 Insan Sarrafı 00.20 Sıra Bende 01.40 Gece Haberleri 01.50 Yabancı Film: Aşk Rüzgârlan r (0 212 215 51 11). 09.30 Dızı: Eltiler 10.30 Her Sabah 12.00 Öğle Haberterı 12.30 Kadının Sesı 15.30 Yerli Film: Seni Sevme- yenÖlsün 17.30 Dızı: Evımız Olacak mı? 19.00 Ana Haber 19.30 Güne Bakış 19.50 Spor 20.00 Dızı: Zor Baba 21.00 Telekrıtık 22.15 Ebru Gundeş Show 23.45 Dızı Gızlı Dosyalar 00.30 Gece Haberı 01.00 Ebru Gundeş Show 03.00 Her Sabah (0 212 454 56 00). | 07.00 Yeni Gun 08.35 Ankara Gün- demı 09.20 Para-Metre 10.45 Stıl 11.20 Özel Sektor 12.00 Haber 12.10 Para-Metre 13.00 Ajans 13.45 Spor 14.15 Art-lnfo 15.15 Dostlarımız 16.35 Parametre 17.00 Manşet 18.00 Haber 18.15 Art-lnfo 18.30 Frekans 19.10 Soru Cevap 20.00 Edıtör 21.00 Eğitım ve Karıyer 22.05 Perspektif: Dünyayı Değıştiren 80 Gün 23.05 Perspektif: Sola Sapan Brezılya 24.00 Gece Görüşu 00.45 Art-lnfo (0 212 478 50 00) 4 S I _ 10.00 Haberler 10.30 City Lights WKvtM 11.00 Haberler 11.30 Başkent ^ ^ Sohbetı 12.00 Haberier 12.30 Hül- ya Aydın ile Gün Ortası 13.00 Gün Ortası 13.20 Spor 13.30 Ikinci Seans Ekonomi 14.00 Haberier 14.30 Güncel 15.30 Ece Temelku- ran ile Kıyıdan 16.00 Haberler 16.30 Üçüncü Seans 17.00 Haberier 17.35 Spor 18.15 Ak- şama Doğru 19.30 Spor Aktüel 20.00 Ana Haber Büttenı 21.00 Yorumsuz 22.30 Yaban- cı Film: Ateşin Gücü 24.00 Haber Aktrf 01.05 Packshot (0 212 288 51 52). 06.55 Yabancı Fılm: Tam Saha 08.30 Çızgı Film Kuşağı 09.30 Ya- bancı Fılm: Vur Benı 11.40 Yaban- cı Fılm: Ellıng 13.05 Yabancı Film: Wall Street'in Kurtları 14.35 Yabancı Fılm: Rus Işı 16.00 Ya- bancı Fılrrr Ins 17.30 Çızgı Film Kuşağı 18.25 Yabancı Fılm: Ağaçlar Ayakta Ölur 20.00 Haber 21.00 Yabancı Fılm: Soygun 22.25 Dızı: Evlı Er- kekler 22.50 Kamera Arkası 23.05 Dızı: Oz 24.00 Fantasy (0 212 336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gönül J Bahçesi 13.30 Kum Saatı 16.00 Kli- part 18.30 Yerli Film: Umut Soka- ğı 20.00 Haber 20.45 Dizi: Bizimkiler 21.45 Şairin Yeri 23.15 Yüksek Tansiyon 00.15 Ya- bancı Film: Tehlikeli Yanş 02.00 Yabancı Film: llham Perisi (0 212 256 82 82). • 13.00 Köpekbalığı Haftası 14.00 Meslek Sahibi Köpekler 14.30 May- (mrîuîık m u n 'ş' 15.00 Yeryüzunün Nabzı r r r r r r t 15.30 Yılan Avcıları 16.00 Tabu 17.00 Çınli Ayaklar 18.00 Köpekba- lığı Haftası: Buyük Beyazlar 19.00Tabu 20.00 Meslek Sahibi Köpekler 20.30 Maymun İşi 21.00 Hunley'nin Keşfi 22.00 Öldürmeye Programlananlar: Bataklık23.00 Ölümcül Sa- niyeler 23.30 HtV Nairobi 24.00 Köpekbalığı Haftası: Öldürme Bölgesi (0 212 293 00 68). 11.30 Resme Davet 12.00 Tu- rızm Haberierı 12.15 Ekran Tu- rizmcinin 13.00 Turizm Dosyası _ 15.00 Turizm Haberleri 16.00 Söz Turizmcinin 17.55 Dizı: Evden Uzakta 18.20 Turizm Spotları 18.50 Yöre Klipleri 19.15 Günün Konuğu 19.30 Işte Animasyon 20.00 Ana Haber 21.00 Birgülsene (0 242 244 03 00). • 1 08.30 Kurtuluş Savaşı İULUSALKANALİ Günlüğü 08.50 Kultür Sanat Takvımı 10.05 Gündem 10.30 Ankara Gündemi 11.05 Köyden Kentten 12.05 Mustafa Yuluğ ile Ekonomi 14.15 Günün Içınden 16.15 Şahne Sanatları 17.15 De- dem Korkut 18.15 Eğitım Arenası 19.30 Ankara Gündemi 20.00 Haber 21.30 Halk Üniversıtesi 23.00 Son Nokta (0 212 251 50 90). 11.30 Toplum ve Islam 12.30 Tele Ganyan 13.00 Haber 13.20 Spor Haber 13.30 Pop Cafe 15.10 Yabancı Film: Layd'nin Boşan- ma Davası 17.00 Haber 17.10 Dizı: SuperÇo- cuk 17.40 On Air 19.00 Kartpostal 19.30 Ana Haber 20.30 Sıradışı 21.00 Klaket 21.30 Bu Hafta 23.00 Gece Haberleri 23.30 Bursa Ko- nuşuyor 01.30 Bu Hafta (0 224 331 70 00). 09.55 Sıradışı Makineler 10.50 Tarihin Kayıp Hazıneleri 11.45 Çocuklarla Discovery 12.40 Gökyüzukolik 13.35 Kozmık Safari 14.30 Vah- şı Doğada Yıldızlarla15.30 Sıradışı Makineler 17.00 Gemı Enkazları ve Kurtarma 18.00 Vah- şi DoğaTutkunları 19.00 IzSürenler 20.00Şa- vaş Alanı 21.00 Şehir Taksileri 22.00 Zor Öte- si 23.00 Travma: Acıl Servıs'te Yaşam 24.00 Sıradışı Makineler (0 272 330 00 88). 12.35 Yabancı Film: Sevgilı Kopyam 14.20 Yabancı Fılm: Vur BirTekme 16.35 Yabancı Film: Betty Fisher ve Dığer Öykuler 18.20 Ya- bancı Film: Beden ve Ruh 20.00 Dizi: Sanal Anılar 20.30 Yabancı Fılm: Görünmeyen Teh- like 22.25 Yabancı Film: Rozet 00.15 Yaban- cı Fılm: 8MM (0 212 326 00 00). 12.00 Aktif Ekran 12.20 Eksı Artı 12.40 Cafe Tarz 13.00 Aktif Ekran 13.20 Basın Kartı 15.20 Bilişim Güncesi 15.50 Cafe Tarz 16.20 Z Raporu 17.20 Siyaset 17 18.00 Haberler 18.10 Dun- yaya Bakış 21.30 Yaşama Keyfi 22.00 Haber 2Z10 Izlenim 23.00 Spor (0 272 449 07 38). 14.00 Teknolojı ve Ula- şım15.00 Geçmışin Gızemlerı 16.00 Bıog- mmsra»ou.im r a p h y 1 7 0 0 Modern Mucızeler: Gökyüzü Keşifleri 18.00 Çatışma: Askeri Fiyaskolar 19.00 Ya- şayan Tarih: Büyük Bunalım 20.00 Teknoloji ve Ulaşım: Denız Hikayeleri 21.00 Geçmişin Gızemlen: Aborıjinle- rin Düş Zamanı 22.00 Bıography 23.00 Modem Mucizeler 24.00 Çatış- ma: Savaş Silahlan (0212 326 00 00). 10.00 Pıyasa Ekranı 10.45 Yabancı Rapodan 11.45 Sektor Raporu 12.00 Fı- nans Cafe 13.15 Şırket Analızı 14.00 Pıyasa Ekranı 14.45 An- kara Kulısı 15.15 Analız 15.30 Analıst- ler Soruyor 16.00 Son Baskı 16.45 Iş- yerı 17.45 Gunden Kalanlar 18.00 Eği- tım: Kampus 19.00 Dızı: Fraıser 19.30 Dızı: Dharma & Greg 20.00 Dızı: Ally Mc Beal 21.00 Yabancı Film: Günah To- humu 23.00 Dızı: Kıngpın 24.00 Dızı: South Park 00.30 Dızı: VVorkıng 01.00 Konser: Joe Cocker 02.00 Dızı: Ally Mc 6 1 ( 0 272 330 07 071 GUNDEMDIŞf Yazhkta Gani Müjde Bodrum'da karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile VE İNSAN ÖZEL Oğuz Haksever 20:30 ITÜRKİYE'NİN ÇOCUKLARI Tayfun Talipoğlu Uzun yolculuğun sonu bugün www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog