Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 AĞUSTOS 2003 CUMA 12 EKONOMtekonomi(2 cumhuriyet.com.tr BORSA rfeata Ac caoerr Saç f toana y rrertn Aı Aoarai-wıc H Aoare ı, -nentc C Adel Kalerocrtk Afyor Çrfnento AkYat >t Akaı etetı -Kba/1 !- AKçansa Akenerıı AraiTeksU Aksa «kagona AksuEnerf AksulpS AterkoCamer AiartoGMYO ABrkoHoktng AJcaldTeMaş AftMenfcdOeg AfcmKağıt AkmKmia AltematfYatOrt AaematjfBar* Atoıyaû Aitmyitrjz AnaobiuCarn AnadoiıEres AnadokıGıda ArBdakjHayat Anadoiu tsmı Anadoiu Soorta AralTesktjl Arçel* Arena Bılgrsayar ArsanTekstıl Aselsan AtaYatOrt AtakuleGU fO AfJantB Yat Ort AtJas Yaı r>t Avrasya Yat Ort Ayen Eneoı Aygaj Bşfaş B * Ambala; Banvrt Batı Çımenlo Batsoke Çımento Beko Bektron* Berdsrı Tekstrl BeşMaş Futbol Yat flftfls Tük.Mİ BokıÇmntc BorovaYapı SorusanSoru Borusan Ya' Paz. Oncekı Kapanş 3600 3"5C 24O0 " a6050 159000 1090 4 825 4300 3 700 5450 1920 10800 3 875 5800 1920 66000 12 000 20600 '950 2375 960 3150 1960 480 1 140 1050 2030 30000 2 5'5 1480 8'50 960 790 4 825 6 350 2 010 8100 3850 360 1060 1350 850 6 700 2 875 22 '00 5050 4175 2240 3150 39"^ 1470 192O0 1190 1620 2040 3950 3 750 En Düşt* 3 5oO 3 750 2 350 C 5 750 155 000 1070 4 825 4,300 3700 5400 1900 10 "T» 3850 5250 1910 66 500 17 90C 20 600 7900 1960 317 5 1810 480 1 140 1050 2020 29500 2575 1450 6600 960 780 4800 6250 1990 8100 3 725 350 1070 1310 840 6650 2850 22 800 5000 417= 2220 3 075 395C 1430 19200 1 190 1630 2 020 3950 37 50 En Tûfcsek 3 750 3 825 2660 40 6050 159 000 1100 4 875 4400 3850 5,500 1940 11000 3 975 5900 2050 68 500 12100 21100 8'5O 2030 3225 20O0 490 1 170 1070 2050 30500 2 700 1490 8900 990 800 4 975 6400 2030 8350 3900 360 1080 1350 880 6800 2925 23000 5100 4350 2260 3175 4050 157 0 19400 1200 1700 2050 4025 3 825 Bosctı Fren Sıstemleni 550 0001 540 0001 600 000 Bossa Bnsa BsrıProfikj BumerangYat Ort Burçetk Bursa Çmento Ceylan Gryım Ceytas Madendk Cofnmorca/ Uo S*g Çarşı ÇbsBoya üBS Pw?üş Çeteö ÇeScHaat çântaş Çnribeterı Çtmentaş Çftnsa Dardanö OemsaşDoKum DenzYat Ort DmcSCam Dentaş Asnbtfa) Denmod Deva HofcJmg DrtaşDogan Doâan Burda Doöafi HoUnu DoJan Yayr Hol Döktaş Duran Ofset DyoBoya Eczaooası laç Eczaabaşı Yapı f-aaabasi Ya! Ort Eczaabaşı Yatınm Edıplpl* EfesHoöng EgeEndustn EgeGubre İgeProfii EğeSaramk Egeplast EğessrSMm EgsFin rdrA.$ cos Hoidng gnkBekflk cTfins Vnbataj Enka Inşaal Ertosan EreğS Demr Çetoı ErsuGıda Escort Computer Esem Spor Gryım EvrenYat Ort Factorlnans Favon Dmtenme Yer Fenş Alumnyum FransFin Kir FhareYatOrt Fnansbank F-M Izmrt Piston FordOtosan FngcPakGKfe Gafatasaray Sportıf Garant Bankası Garanti Fskîoong Garan&GMYO Garantı Yat Ort Gerizlpik Sentaş Gersan Elettnk Sma Oobal Menkul De$ GfcbalYat Ort Gokös Kuyumculuk GooSVear Göitas Çvnento GSDHrirJng GubreFabnk GuneşSıgorta Haznedar Retrakler Hektas HumyetGzt Idaş Nas Ev Alerjen IhlasGMYO IhBs Hottrn kıBna lakteAmbalaı 1980 39oO0 1'200 1250 5950 1 0 ' X 4 325 1830 5300 1600 1320 1710 21200 '620 5050 '300 5 700 3 6'5 750 9050 1530 2210 2 775 2240 2430 1 110 21700 4225 1 180 3 025 tO'O 2350 900 3925 3 525 98C 2600 1 410 2110 8900 6550 6250 1240 1200 460 250 830 1480 50000 4 0'5 21500 3'75 1480 1520 1050 520 1070 1650 2130 580 950 23'000 19400 4300 41500 2180 1.570 820 13 700 1 140 1520 5800 1060 890 960 670 10500 6000 760 12 500 1590 4 425 940 2 72' 4 87- 4 675 920 1070 540 7950 6250 işBankaa'A 30250000 Iş Bankası (B 655 000 ışBanKasnC, 4950 Iş Bankası IKur |3 0 X 0D0 000 IşFtl.Kır IşGMYO (ş Yat Ort Izmr Demır Ceik Izocam Kapbmm Kardemr!A) KardemrfB) Kardemrtoi Karsan Otomotrv KarsuieksM Karloraan KavDanPazTK Kelebek MoCnrya Kent&da KerevtaşGöa Kips Khmasan KScna Koç Hottnçj KorrfrutGCa Konıteks Konya Çfmento 780 850 930 1010 '330 6650 1520 1530 920 3475 2220 61500 2 310 830 14 900 1.520 12100 2550 13 700 5500 1090 10 800 Kordsa Sabana Dupont 5 ' X Koza Davetıyelen KnstalKola Kutahya Porselen ünkSigısayar LogoYanlım LoğoYaaltfn [LfcKarJfe M YlmazYat Ort Mardın Çımento Maret Marmans Albnyunus Marmars Marb Marsrıal MaznarZoriu Hoking Medya Hokfrç MenderesTeksM Mensa Mensucat MerkoGıda Metemteks Mnros MtyetGzt MutkıAku Nafökftîrf 9 NetTunzm NeCss TetekDm Nuh çmento NuroiGMYO OkanTeksH Olmuksa Otokar Oysa Çmento 02 Fınans c aC 1010 1680 16 700 2050 770 3300 2900 2960 530 4800 9000 1850 1170 28250 700 6900 800 2280 1 100 40 1S0O0 2 675 '50 7350 3 700 560 660 25 750 4150 1 180 350 5800 2 43C 18200 95C Park FJektnk Madend* 6 650 Parsan PastavAa Penguen âda PerJom Pelrol Ofisı Pmaş 6850 13600 2 825 6000 4 025 1350 Prar Entegre El « Un 950 PrarSu PınarSut PıreiKablo RaySnorta SabanPazanama Sabah Yayıncıl* Sabano Hokfıng Sanko Fazartama Sarkuysan Sasa Saçu» Güa ServçKıtasye Srfaş SodaSanayn Soktaş Sonmez Fılament Şeker Piüç ^terbarvı Ş M Cam Tuiamr Dokum T S K B TTuborg TKakınmaBank TaçYatjrmOrt Tansaş TatKonserv« TekArtTunzm TeksfJ Fransal Kir TeteHfcank TreKutsan TofaşOlo Fab ToprakFact Toprak Fn Kjr TrakyaCam TSKB Yat. Ort A.Ş TukaşGıdaSan 1450 1650 55aO 540 920 3830 3800 3550 7350 5'50 3150 880 2850 680 1270 10000 8 750 32 5 800 1'40 1850 600 5500 2 0'0 2100 1010 6 4oO 1860 780 380 3450 1 740 UOO 97 0 3250 1490 1'20 1970 39250 1'200 1210 5950 10600 -300 1840 5 1D0 1580 1270 1710 20500 1,590 4950 200 5550 3 6'5 7 50 9100 1520 2200 2 750 2220 2390 1 100 21 700 4200 1170 3000 1060 1890 890 3 925 3 525 980 2600 1390 2110 8 700 6100 o250 1230 1200 750 1480 50000 4 025 20 800 3500 1480 1480 1040 1060 1650 2130 580 940 231000 19300 4300 41500 2170 1540 800 14200 1060 1530 5'50 1050 890 950 660 10.00 5850 750 12 5O0 1440 4 425 940 2'50 4 875 4 675 920 1060 8000 6100 560 000 4 925 770 840 920 980 1300 6650 1520 1550 930 3450 2210 61500 2300 830 14600 1510 11900 2 525 13600 3850 1060 10 600 5600 990 1690 16 700 2040 760 3275 2850 2950 520 4 750 9000 1820 1 170 27 750 700 800 2240 1100 740 15000 2550 750 7250 560 650 25 000 4125 1190 800 S8O0 2 430 18 000 930 6"00 6850 13600 2 825 58O0 39O0 1350 960 1450 1650 5500 900 3^25 7153 3800 3125 870 2 825 1280 9800 8 700 3 275 800 1 '40 18S0 600 5450 2 020 2 040 1000 6350 1840 780 3'0 3375 1-40 1390 9'0 3 225 1460 1680 2000 40 000 1-400 1250 6150 109O0 4400 1880 5350 1620 1350 1870 21200 1640 5250 7 300 5800 3 750 760 9250 1550 2270 2825 2440 2 470 1130 22200 4 325 1200 3125 1090 2 110 920 4050 3623 1000 2'25 1410 2150 9300 6650 6450 1280 1260 850 1520 52 000 4 223 21700 3900 1590 1530 1080 1090 1720 2170 600 96C 243 000 19 700 4350 43250 2240 1580 840 16400 1 150 1560 5850 1070 920 970 680 10 700 6200 770 12 700 '610 4 925 960 2 875 4950 5075 950 1 '20 8200 6400 Î70000 5250 810 870 970 1030 1350 6600 1580 1580 950 3 525 2240 61500 2360 860 16 7 00 1550 12200 2375 14 300 6000 1 110 11000 5800 1010 1 730 17100 2 070 780 3575 3200 3000 540 4850 9200 1870 1190 28500 750 830 2,300 1150 750 15200 2 750 770 7500 580 680 25 750 4175 1280 B30 5950 2 490 18200 930 6800 '000 13 900 2 925 6500 4123 1390 960 '480 1680 5'00 930 3650 ' 7 0 0 5900 3200 930 2900 1310 10200 9000 3 3 7 5 820 780 380 620 5550 2100 2190 1020 6450 1890 800 380 3 475 1 "90 1430 990 3 300 1510 1 '10 Kapamş 3350 3 ^ 5 2 420 730 5 950 157 000 1090 4 875 4 375 3725 5.500 1910 10900 3 975 5900 1920 68 500 11 900 21 100 8100 1980 3175 1950 490 1 140 1070 2040 30500 2700 14 0 8800 970 790 4 9'5 6250 2 010 8300 3 875 360 1070 1350 840 6800 2 875 22 800 5 100 4300 2230 3150 «050 1530 19300 1190 1690 2020 3975 3 775 1540000 1970 39250 T300 1210 5950 10800 4350 1870 5 150 1590 1280 1710 20 700 1630 5250 7300 5750 3 700 760 9100 1540 2240 2 775 2260 2 410 1 100 21900 4225 1190 3 075 1060 1890 900 4 025 3 625 990 2700 1 410 2 150 8800 6350 6250 1270 1240 770 1500 52 000 4100 21600 3800 1580 1310 1040 1060 1690 2170 590 950 233 000 19400 4300 42 750 2230 1540 830 16400 •140 1540 5800 1050 900 960 660 106O0 6000 760 12 700 1600 4 475 950 2850 4 875 5050 930 1080 8200 6 150 665 000 5100 810 870 960 '020 1350 6 650 1580 1570 950 3 475 2 240 61 500 2340 830 14800 1530 12100 2523 14300 5850 1090 11000 5 750 1010 1 10 16 700 2 070 770 3500 3100 2 975 520 4800 9200 1830 1170 28500 '20 330 2300 1130 750 15100 2 725 7T) 7400 570 660 25 750 4150 1200 850 5800 2460 18200 930 6750 69O0 13 700 2850 5900 3975 139C 960 470 1660 5550 920 3 625 7650 5850 3200 910 2850 1300 9550 8 750 3300 810 1 770 1870 620 5550 2080 2040 1010 6400 1860 790 380 34O0 1780 1390 980 3300 1480 1700 7 AĞUSTOS 2003 Defem 139 0 6" 083 282 165 126 104 1 74 068 092 -032 093 258 1-2 3 79 -083 243 189 102 079 -051 208 190 049 167 485 -068 057 104 311 1 37 2 47 065 094 1 18 149 044 099 299 -045 189 408 0 52 432 -098 063 067 -063 •0 51 -063 058 320 093 058 219 283 -063 303 236 062 396 088 068 133 055 065 136 089 -082 -090 032 085 165 -0 93 19 5' 255 284 102 385 190 306 2 42 333 723 135 400 061 047 066 6 76 -066 •096 -093 242 188 172 169 301 229 191 122 1971 132 •094 1 12 149 095 160 063 113 106 459 802 109 033 314 160 153 303 385 235 323 099 150 395 2 61 326 090 130 -0 67 066 -096 438 -0 85 185 088 1-9 098 606 690 085 189 222 108 088 286 3 75 088 2 73 135 067 187 26" 068 179 169 123 211 150 0 73 0 74 088 167 124 296 105 138 061 211 408 174 159 3 41 236 -050 0 76 125 172 108 333 0 91 048 286 -0 78 128 145 2 30 •0 71 103 154 -067 116 Ağrttt t$rn OrtFıy. Haon 3 581 3795 2438 '32 5917 156 435 1092 4858 4356 3730 5463 1912 10 837 3943 3834 1937 67'13 11995 20.817 8036 2000 3199 1 960 481 1 158 1061 2032 30 038 2627 1469 8786 975 790 4865 6 31, 2 007 8224 3829 353 1072 1340 863 6'40 2 887 22 857 5011 4263 2237 3132 4 018 1529 19257 1192 1674 2036 3 997 3793 1,557500 1983 39522 17278 1226 6055 10 779 4346 1664 5215 1601 1302 173' 20895 1609 5112 7235 5636 3 716 752 9132 1537 2229 2 787 2252 2 427 1 106 21983 4259 1 185 3063 10"0 1930 905 3986 3602 988 2664 1400 2 1 » 8 82' 6361 6256 1260 1236 787 1496 51123 4 047 21559 3849 1565 1492 1056 1078 1666 2155 592 951 235309 19513 4306 41829 2209 1.556 817 15525 1 126 1546 5790 1060 904 955 667 10 577 6.083 759 12563 1593 4458 351 2 825 4 891 4963 931 1092 8116 6273 667306 5095 791 858 948 1012 1340 6684 1564 1567 939 3483 2232 61500 2 337 842 14 790 1327 12050 2553 14 102 5885 1060 10916 5 709 1002 1712 16 88' 2 055 771 3 474 3041 2979 336 4 818 9086 1833 1177 28212 716 817 2277 1128 744 15126 2729 761 7364 568 664 25 464 4138 1207 822 5884 2456 18018 930 6 743 6910 13 702 2 879 6084 4066 1371 954 1465 1667 5568 916 3590 7438 5855 3'73 903 2860 1293 100O3 8 800 3 328 809 1 764 1866 610 5498 2083 2102 1010 6 423 1864 789 372 3421 1771 1405 974 3280 1493 1699 38278 75 n 8260 406 422 172V 3 596 69 300 6'62 30756 931 868 945 794 41 126 7 18 2 3 1 V ' 2226 468 20'34 4801 356 442 44 394 7 762 316 1897202 4 927 671 115 053 12 917 47204 342 6"8 17195' 358 0'7 704 024 760268 366 357 84 968 564244 248253 10184 953 48 078 280 761 2508236 9051 129 040 1 J T 2153 96 530 48104 1453 534 38149 74217 162 959 37 825 24 510 2 326 709 45 318 234 630 682'4 994 460 215 471 262183 114031 6230 128966 145 443 257 580 1080 22234 871 639 646 2112 646581 592 56" 236529 196 769 2184' 487 306 28681 1229 339994 68 558 21835 9 747 52 763 12 093 39 060 4643454 87 484 35 502 335 645 25 980 50 7 6458 686 201 19 3 921003 136265 1 044 9- 663 6"! 151131 923240 5121 1584 005 123 659 248 537 200 1222 45^ 516431 373 923 60072 299843' 219-3 19 757216 240206 1568983 79853 29156 114155 17545 9524 35270 4960171 90594 32-1 029 15 442 642 498 9 3'9 81618 1001 198 26 250 16463 519 302 111595 662 959 79133 1386997 33 858 19284 410 57- 101305 98 95 48 454 161036 5397 932 24 149 5 101 170 595203 2958128' 44 05' 50326' 17 350 77 485 876 104 558 1 184 623 216 918 1839 929 41,271 46606 336961 155 984 1553 49B 21002 22 751 492 53062 65221 58066 14-38 294 0-5 62 315 42 606 766 6309 47 644 18000 561619 655 020 539460 57 685 91926 182 540 125 630 38 081 11953 10543 216 959 105 972 3 795 1X989 12 865 330295 862 03- 16592 133 326 32 351 882 451 1497 566 355 967 97 491 1145475 644 650 2665195 6372 15 687 2 660 8'e 98 339 309852 7460 29 359410 99135 781 492363 4437 359 4154 656 72 31C 5 862 51724 35 685 44 448 10100 33157506 3861152 65 013 271440 1024 455 55 253 391 138 2511 55 090 1612*4 99452 8 016246 283 265 1O5 2'8 24 576 6 709 117*0 2 616694 170 333 88 498 2358 27 047 58 744 5009 698 21861 5Û3'4 2 439 420 9120 29 454 İflas masasına başvuracak bono sahiplerinin para alıp alamayacağı belirsiz İmarzedemn açmazıGÜLŞAH KARADAĞ tmar Bankasf ndan bono satın alanlar, "devlet garantisine" gu- venerek aldıklan kâğıtların ozel bankalarda "denetim olmadan" satılması yuzunden mağdur du- rumda kaldı BDDK yetkıhlen, bır banka batmadan ya da bono sahıbı şup- helenıp ıhbarda bulunmadan açı- ğa bono satışının tespıt edıleme- yeceğım one surdu Mevcut sıs- temde bono sahıbınm boyle bır tespıt yapamayacağı goz onunde bulundurulduğunda, bu alandakı denetım boşluğunun sadece tmar Bankası'nda sorun yaratmadığı, bankalardakı tum bono ışlemlen- ne duyulan guvenı sarsabıleceğı duşunuluyor Bonozedeler, ılgılı mevzuata gore paralannı ancak kurulacak ıflas masasından, uste- lık kendılenne sıra geldığınde masada para kalmış olursa alabı- lecekler Imar Bankası'nda TMSF gu- vencesı altındakı mevduatlann, bankanın ıflasından once odene- ceğını, ancak bono \ e repolarda karşılıksız ışlemlenn ıflas sure- cıyle kurulacak ıflas masasına devredıleceğını oğrenen tmar bo- nozedelen, bınkımJennı kaybet- me korkusu yaşıyor Gazetemıze ulaşan tmar Bankası bonozedele- rumlar tespit edebilir. Yıllardır butun banka \e aracı kurum- larda Hazine bonosu ve devlet tahvilleri fızıkı olarak değil makbuz verilerek satılmaktadır. Bu satışın gerçek satış mı, açığa satış mı olduğunun tespitinin müşteri tarafından vapılması mümkün mıidür" dıye soruyor Mehmet A • Imar Bankasf ndan bono satın alanlar, "devlet garantısıne" guvenerek aldıkJan kâğıtlann ozel bankalarda "denetım olmadan" satılması yuzunden mağdur durumda kaldı Bonozedelenn, Idare Mahkemesı'ne da\a açarak devletten zararlannın tazmınlennı ısteyebıleceklen belırtılıyor nnden MehmetA.'nın mektubu, bonozedelenn ofkesıru ozetiernı- telıkte "Banka, Hazine bonosu ve devlet tahvillerinin bazılan- nı gerçek baalannı açığa satar- sa, bunu ancak bankayı denet- lemekJe, menkul kıv metleri ko- rumak, sakJamakla görevli ku- Mehmet A, Hazine garantılı devlet guvencesının anlamının "sadece ödeme yükümlüluğü değil av m zamanda satış güven- liği" de olduğunu ıfade ederek, "Devletin borçlanma kâğıtlan- na \erdiği güvence, mevduat güvencesinden daha aşağı ola- maz" goruşunu savunuyor BDDK'nın 1 sırada olduğu ıf- las masasına karşı bono sahıple- nnın duyduğu en buyuk korku ıse kendılenne sıra geldığınde masa- da para kalıp kalmayacağının be- lırsız oluşu Mahkemeye gidllebllir tstanbul Barosu Tuketıcı Ko- mısyonu Başkanı Aydeniz Ttos- kan. bankalarda, açığa bono sa- tışının tespıt edılememesının, mevzuattakj denetım boşluğunu gosterdığını behrtıyor Bono sa- hıplennın bu boşluğu gostererek, zararlannın tazmını ıçın tdare Mahkemesı 'ne başvurabılecekle- nnı dıle getıren Tuskan, yetkılıle- nn bu duruma yenı bır duzenle- me getırerek çozum sağlayabıle- ceğmı de vurguluyor Ancak, ıflas masası seçeneğı dışında, yetkıh- ler bonozedelere bır yol goster- rruş durumda değil BANKALAR İzlenim olumlu ANKARA(AA)-Yapı Kredı Bankası ve Oyakbank tarafından yayımlanan ağustos ayı aylık ekonomı bultenlennde, Turkıye ekonomısınde yaşanan gelışmeler değerlendınldı Yapı Kredı Bankası, 2003 yıhnda gayn safı yurtıçı hasıla (GSYİH) buyumesını yuzde 5, ıhracatı 42 mılyar dolar, ıthalatı 61 mılyar dolar olarak tahmın ettı Bankanın 2003 yıh Tuketıcı Fıyat Endeksı (TUFE) tahmını ıse yuzde 22 Oyakbank ıse 2004 yılına daır beklentılenn buyuk oranda şekılleneceğı gelecek 2-3 aylık sure ıle ılgılı beklentılennı ıyımser olarak tanımladı Bankanın bultenınde, en belırgın nskın, faız dışı fazla performansı ıle ılgılı olmaya devam edecek gıbı gorunduğu ıfade edıldı an kiçin Vakıfbank Genel Muduru Kacar, bankanın ozelleşrirme modelinin önumuzdeki haftalarda belirleneceğini so\ledi. seçenek DENİZLl (AA) - Vakıfbank Genel Muduru Ahmet Kacar, önumuzdeki haftalarda bankanın ozelleştırme modelı konusunda Dunya Bankası yetkıhlen ıle oturup konuşacaklannı ve anlaşacaklannı soyledı Reel sektore destek zıyaretlen ıçın Denızh'ye gelen Vakıfbank Genel Muduru Kacar, Banka'nın ozelleştırme takvımının bellı olmadığını belırttı Kacar, oncekı nıyet mektubunda hısselenn tamamınm banka sandığına satışının soz konusu olduğunu şımdı ıse yuzde 30'luk hısseye talıp olduklannı dıle getırdı Kacar, Dunya Bankası yetkıhlen ıle yapılacak goruşmede "Yüzde 25 sandık. yıizde 30 halka açılma ve yüzde 45 stratejik ortaklık" onereceklennı ıfade ettı NRKEZBNVKASIKURLJIN 1 ABD Dolan 1 Avııstralva Dolan 1 Danımarka Kronu 1 tngılız Sterlını 1 îsvıçre Frangı 1 îsveç Kronu 1 Japon Venı 1 Kanada Dolan 1 Kme\i Dınan l Norveç Kronu I Sud Art Rıvıılı l Euro l Venı Israıl Ş İÖ»İZ 908 309 214 >24 : 2 ı 7 250 1 035 80" P2216 11681 1001319 4 651046 195 b 3 rs >86 1 594 894 un* 1411 100 914^252 21^80 2 269 049 1 042,479 P4 008 11 7 >9 100<845 4 712306 196469 3^6263 1 602 386 sttuman EFEITİF 1 403 144 904131 214,374 2 255 670 1 034,253 P2 095 11638 99" 614 4,581,280 193 016 372 "69 1 593 ""8 308862 un? 1413 21 •* 919 738 216û"6 2İ7 2 453 1044 043 174 408 11804 1009 667 4 782 991 196921 379 08^ 1604 990 324,701 ÇAPRA2 KUBLAR 1 ABDDaan '6434 65456 13536 81(W 12000 14029 71823 37503 1Eıro tKnqt •*- JMrıipMııı DMMitalm l»çrefuşı tatçtaı Jj»o«ft(ii bniılMın hner,(rw Sinlftıyılı 135 MODıtan '6O8OMDMV1 SERIEST PİYKSA ABDDotr sw?e Frangı 24AAto ALIŞ 14W0ÛC 159G0ÛC 2248OOC 1S350OO 15950000 CJP ASn SATIŞ i«eooo İ88D00 2İ63000 1o*5000 16050300 107300000 GECELİK FAİZLER 1 Gunluk Repo 32 00 7 Gunluk Repo 33 74 Borsa Asytfda rekabethyştı MAJVİLA (AA) - Guney Kore ekonomı yonetımı, Çın ve Japonya'yı, ulusal para bı- nmlennı duşuk tutmakla suçladı Guney Kore Malıye Bakan Yardımcısı Kwon Tae- Sbin, Çın ve Japonya'nın ıhracattakı reka- bet avantajını surdurmek ıçın para bınmle- nnı, serbest pıyasanın kurallan dışında kont- rol ederek duşuk rurruklannı soyledı Tae- Shın, ulusal para bınmı won'a mudahale et- medıklennı, bu para bınmının değennın, pı- >asa kurallan çerçevesınde belırlendığını kay dettı Bu arada, gerek Çın gerekse Japon ekonomı yetkıhlen ıse paralaruun değerle- nnden memnun olduklannı Morguladılar ÖDMto rtoJU Ka TurcasPetrol Turkcel Turk&onom Bankaa Turk Hava Ybten U»o Konteksryon Usaş UşakSeram* U'elMakıne Unal Tanm Urun UnyeÇmenlo VakıfFn Kir VakıfGMYO VakrfRısk VakıfYai.Or' VaMcoTekstJ Vanet Varbk Yat Ort Vestel 4300 9530 10 500 1990 6100 9250 13400 950 2380 540 1010 1050 1880 4 325 1340 2140 2 180 960 3 725 Vtong KaU 1330 YapıKrecfKorayGMYO 610 Yapı KrerJ Sıgorta Yapı Kredı Yat Ort Yapı« KrerJ Bank Yalaş Yazolar Holdıng vunsa Zorlu Ener] 2. ULUSAL Arünyunus Çeşme Btrtık Mensucat Carmş Lûfisök Hc Gödtk V"aî Ort pek Matbaacıl* 1530 830 1460 1710 14500 2390 0000 ER K*fc 4 325 9530 10 500 1960 6050 9000 13 400 940 2 37C 320 1000 1040 1710 4225 1330 2140 2170 910 3 675 1330 610 1540 830 '450 1710 14300 2400 4950 PAZAR 2 725 3000 3 '50 750 610 Lafarge Aslan Çımerrlo 13 100 MakınaTakn MegesBoya Metemtyr PetroKent Tunzm Sonmez Pamuidu Trarsturk HokJng *ap Kred Fn Kir v a t n r c n rat Ort 390 1900 1500 6500 7000 390 3600 200 Cözaltı Pazarı Abana Etektromekan* Boyasan Dobusan EgsGMYO Gorbonlşıl Metaş Raks Elekîronık Raks Ev AletJen Tumteks 1290 990 790 200 2100 4 075 1520 3250 730 2 00 2900 3"75 750 800 13100 390 1890 1500 6350 685C 390 3650 1 190 1290 980 '60 190 1490 2925 690 Bı Yûbak 4400 9900 11000 2000 6200 9250 13600 970 2440 540 1040 1070 1900 4 325 1.370 2 160 2210 980 3 775 1370 660 1590 860 1510 1790 14 800 2540 5350 2 750 3250 3 875 760 840 13500 410 1920 1520 6650 7150 410 3800 1220 1300 1020 800 2O0 1530 3 375 730 D 4 375 9800 11000 2000 6150 9150 13 600 960 2 380 520 1030 1040 1900 4275 1360 2150 ?180 970 3 750 1350 650 1550 850 1490 1780 14 800 2490 4950 2 700 3250 3 775 750 840 13200 410 1900 1510 6600 7100 410 3650 1200 1290 960 800 200 1500 3 325 690 174 262 476 050 082 108 149 106 3 70 198 -0 95 106 116 149 0-47 102 067 150 656 131 2 41 205 409 207 418 1İ» -0 92 833 067 370 076 513 0 67 154 143 513 139 101 127 132 2 31 548 Ort.% 4359 9802 10824 1972 613' 9158 13 532 955 ^406 529 1023 1051 1875 4 291 1351 2148 2 186 962 3 732 1350 642 1563 861 1491 1766 14 673 2439 5124 2 1 3153 3312 751 822 13248 401 1903 1506 6602 6 965 400 3 782 1218 1290 997 776 191 1502 3322 692 Uta Hxm 408 506 1 ,939153 14 579073 52451 666107 21897 52302 563 853 710 491 213 064 125694 '1087 11904 30 390 120 368 34 026 585200 19648 12622 382 153983 1116482 198262 54285 40 748564 235641 134 111 95 697 957 624 5346 98S5 5458 780 377229 9207 121 427 26552 243603 11676 381023 33524 41022 44 646 32 675 2508 27 884 23209 681 10884 YORUM ÖZTtN AKGÜÇ Bankalarda Kârlılık Genelde bılançolarda gozuken donem kâr veya zarar rakamına ya da gelır tablolannın en alt satı- rında yer alan kâr-zarar tutanna bakarak yorum, değerlendırme yaparız "Kârya da zarar nasıl olu- şuyor, kâr ılgılı kuruluş açısından kaynak yaratıyor mu, bılançoda gozuken kâr ulusal gelıre katkı yapı- yor mu7 " Bu ve benzen soruları fazla sormaz, ır- delemeyız Faalıyet kân, vergı ve faız oncesı kâr (FVÖK), amortısman gıderlennden oncekı kâr, ulu- sal gelır anlamında ya da kapsamında kâr, bu tur kavramlarla fazla ılgılenmeyız, belkı anlamlannı dahı bılmeyız Dolayısıyla yaptığımız yorumlar, de- ğerlendırmeler de eksık kalır, hatta yanlış ızlenım- lere, karariara neden olur TBB'nın (Turkıye Bankalar Bırlığı) açıklamış ol- duğu verılerden yararlanarak 2002 yıhnda banka- lanmızın kârlılık başarımını (performansını) yorum- lamaya çalışayım 1999-2001 donemınde uç yıl ust uste zarar eden bankacılık sıstemı, 2002 yıhnda kâra geç- mıştır 2002 yıl sonu fıyatları ıle (TL'nın 31 Aralık 2002 tanhındekı satın alma gucu ıle) bankaların toplam net donem kân 2 357 trılyon TL'dır Bır oncekı yıl ıse bankacılık sıstemı 2002 sonu fıyatlarıyla 12 322 tnlyon TL zarar etmıştı Bankalar 2002 yı- hnda kâr etmış olmakla beraber, elde edılen kânn toplam kaynaklara (aktıfe-varlıklara) oranı yuzde 1 1, ozkaynaklara oranı da yuzde 9 2 duzeyınde kalmıştır Bu oranlann gorecelı olarak çok duşuk olduğu, sınaı ışletmelerle dahı karşılaştınldığında ortadadır Kânn oluşumu analız edıldığınde 2002 yıhnda bankaların faız gelırlennın sabrt fiyatlarla bır once- kı yıla gore yaklaşık yuzde 40 0 oranında azalarak 44 338 tnlyon TL'ye genledığı gorulmektedır 2002 yıhnda bankalann kredı hacımlennın az da olsa daralması faız oranlanndakı duşuş ıle açıklanabılır Bankalardakı nakıt kredılenn toplam kaynak ya da varlıklara oranı yuzde 26 5'e değın genlemıştır Bankalann ana urunu kredılerdır Kredı (toplam kaynak / toplam vartık) oranının yuzde 40 0 duze- yının altına duşmemesı gerektığı genel bır kural olarak soylenebıhr Nakıt kredılenn (takıptekı kredı- ler dışında) bu denlı duşuk duzeyde oluşu bır yan- dan bankalann temel ışlevlennı yenne getırmedık- lennı, ote yandan kredılenn sağlayacağı gelırden yoksun kaldıklannı gostermektedır Bankalann gelır tablosunda gozlenen yıne ola- ğan olarak nıtelendınlmeyecek bır yapı, bankalann buyuk bolumu devlet kâğıtlanndan oluşan menkul değerlerden ahnan faızlenn, 27 539 tnlyon TL ola- rak, 2002 yıhnda faız gelırlennın yuzde 62 O'sının yaklaşık uçte ıkısını oluşturmasıdır Menkul değer- lerden aJınan faızlenn kredılerden alınan faızlerden yuzde 146 0 oranında daha fazla oluşu, bankacılık açısından sağhklı ve olağan bır gelır yapısı değıldır Bankalar, yuksek faızlı devlet kâğıtlan dahıl banka- cılık ışlemlennden kâr sağlamalıdır Bankalar kâr sağlamış gorunmekle beraber bu kâr kâğıt uzennde kalmakta, nakıt kaynağa do- nuşmemektedır Bankalar, bılanço duzenledığı ta- nhe kadar ışlemış, ılende vadesınde tahsıl ede- ceklennı ongorduklen faız ve gelırler ıçın "Faız Ge- lır Tahakkuk ve Reeskontlan" yaparlar Buna karşı yıne bılanço gunune değın ışlemış fakat gelecek hesap donemınde vadelerınde odeyeceklen gıder ve faızlen de "Faız ve Gıder Reeskontlan" başlığı altında gostenrler Reeskontlar, o donemın kâr ya da zarannı etkıledığı halde, bır nakıt ya da kaynak hareketı doğurmaz 2002 yıl sonu ıtıbarıyla banka- ların faız ve gelır tahakkuk ve reeskontlannın tuta- n 13 482 tnlyon TL, buna karşı faız ve gıder rees- kontlannın tutan 2 376 tnlyon TL'dır Arada 11 106 tnlyon TL fark vardır Bu fark bankalann toplam net kârlanndan yaklaşık yuzde 367 0 oranında da- ha fazladır Gerçı bankalann amortısmanlar ve kar- şılıklar gıbı nakıt çıkışı gerektırmeyen başka gıder- len vardır Ancak gelır ve gıder reeskontlan arasın- da bu denlı fark, bankalann olağan faalıyetlennden kaynak açığı verdıklennı ve açıkladıklan kânn kâğıt uzennde kaldığını gostermektedır Aynca gelır ve gıder reeskontlan arasında hemen hemen 5 kata varan fark, bankalarda onemlı vade uyumsuzluğu olduğunu, tahsılat sorunlan yaşandığını, dovız po- zısyon açığının bulunduğunu da gostenr Bankalann faız gelırlerı, bankalann yarattığı kat- ma değer değıldır Faız odeyen kurum, kuruluşla- nn yarattığı katma değerdır Kışı, kurum, kuruluş- lar bankalara faız odeyerek transfer yapmaktadır- lar Bankalann, ulusal gelıre eklenecek ulusal gelır anlam ve kapsamında kârian yoktur Koşenın eiverdığı olçude bankaların bazı sorun- lannı yansıtmaya çalışıyorum Bankalara en az 60 0 katnlyon TL, 40 0 mılyar USD'ın ustunde kay- nak aktarımına karşın, sorunlar çozulememış, 2003 yıhnda da bankalann fon yonetımıne alınma- sı ya da faahyetlerının durdurulması surmuştur "Bankalan guçlendırelım, kredı hacımlennı genış- leterek reel kesımı harekete geçınrier" tezı de, dı- ğer yanılgılar gıbı gerçekleşmemıştır FONLARI 7 AĞUSTOS 2003 FonMı ATMFONOU! Dunku Ryat Oun Fark FonAdı DunkııRyat Gun Fark F o n M DuıkuFıyat GuvFark FonAd Dunku Fıyat Gun. Fark Fon Adı DunkuFiyat Gun.Fark SankoMoı.|A|Oeğ Rxi 15506 066% ŞekotıankUVDeğ Fcn 118517 052% AiaYaiA)Dett.Fo<] 63314 047% EvgnMenlVDeO.Fon 20472 0.35% Aba*|A)Da9Fcn 737220 0.33% Kataıma'«.(A|Cle« Foo 44131 023% Com.UnBeıSo (A)Değ Fbo4 443 013016% 2jraatBan.(A)t)eû For 0338510 0131. HakMen(A)Değ Forı 5140'0 012% Eczactas (A) Cteğ Fon 1329 846 01 0% VlaMbankl^Ded. Fon 3290523 008% KafcnmaBsqW9e3 Fon 995260 007% HS8CBar*(A)DeO Fon 85478^6 00^% Baık&jropa(A)TıpıDeĞ Fon C 222 0 0 i * DenızbenMAtDeO Fon 81041 0 04% OyakYarKur (Ajöeğ Fon 427 265 003» TeOIAjDeg Fon 3121344 000» CteöankiA)Deû Fon 15000837-002% TeÖenbaık(AJDefl Fon 140841 -004% 7JraatYat(A)De9 Fon 30754-004% kVattım(A)Deö Fon 266697-006% GiobSMen(A)Öedi Fon 10639414-006% EsMenkul(AjDeû Fon 8235-010* AW)ank|A)Deö Fon 20564-010% OysrtiJan* (AJ Değ Fon 6 1 7 749-014% TaarterMen(Ajr*8-Fon 194 472-014% Fin«isYaL(ADeû Fon 27033-017% Koçbank(A)OegFon 7499856-021% YapKrediYalSDt* Faı 39.259-023% Rnansbank|A)Dea Fon 5525220-023% Bay«K»rMen(A/Der3 Fon 99905-024% TSKB(A|Değ Fon 17618-024% BendefMen (A)Değ Fon Y F ( V D 4 F 99001-0.26% 148138-029% 20105 -0 29% 1 498 852 -0 30% 22 851-0 30% 106553-034% 329656-041% 243270-042% 83742 -044% 141962-048% TeksU Men A) Deû Fon b Bank |A) Deû Fon Pamukt)anktA)Deg Fon TaıbYa.(A)Deû Fon Nutf Men IA)Seğ.Fon S«le)iMen(AIDeğ Fon Acar(A)Değ Fon AlfaM«ı|A)Deâ Fon 9 2 0 Q8rantıBan(A)Dea Fon 11018675-051% Mngtw*(A)Oeğ Fon 2134--052% MeksaYat(A)DeQ Fon 52280-054% AnadokJbank lAı De? Fon 6 9 6 6 ^ 6 4 % KertYat(AjDeÇ Fon 5459-065% Garantı Men <Aı Değ Fon 25 214 -o 68% KoçYat AjDeğ Fon 19S58 ^ T Turiı^Yat A(Ceû Fon 14225 1 11% Endekj Fonbn ş Bank A) Tekno End Fon 4743 082% ş Bank Aı Met Mak End For 12 B1 Ç -0 "2% Denızbank^U100End Fon 9 502 153% Garant Ban ,Aı U30 End Fon 5 454 1 6 ' * Ata AJ30End Fon 1065T 176% Iş Bank A] U Mal End Fon 8 325 1 7-% Iş Bar* Aı U30 End For 0 7 42 33% Koçbank (A, J30 End Fon 436 4'5 1 87% HSBCYat(A(U30End Fon 14603 188% Yat» Kredi Yat «|U30 End Fon 7 617 189% Akbank IA) U30 End. Fon 8299 191% OyakYat (AlU30End Fon 12060 194% GbbalMen AjLIOCEnd Fon 6 660 2 00% A»aMen/AJ30Eod Fon 7 333 249% Hss6 Fontsn GedıkYat AıHsseFonu 15999 0 76% KalMina Yat A Hsse Fonu 12 503 -0 02% HSBC Yat. A Hsse Fon 150 334 -0 09% Hnansbank AjHsseFon 10355-011% Oyakbank A Hsse^on 13134-015* YKB (A) Hısse Fonu 9 422-017% HSBC Bank AI Hsse Fon 21255 -020% IkiisatYa! AjHsseFonu 11IT0-027% Inter Yat A, H^se Fonu 82 968 -0 3b% Iş Bann Aı f sse Fonu 8 942 984 0 4"% Akbank (A H sse "on j 2 " "3- -0 50% Alfa Mer Aı ^sseFOTÜ 23669-053% A&ank h h-sse^jnu 12 67 0-0 55% Teb-Yat lA, Hısse Fonu 10 151 -0 55% TeksMbank A H sse Fonu '04 o40 -0 6'% Denızbank A Hsse Fon 36 885 0 77% KoçbaokiA; Hısse Fonu 145+40-08'» AfcYaLIAIHrsseFonu <2155 103% KarmaFonian Gedık Yat lA) Karma Fon 142 250 066% hterYat (A)KarmaFon 266498 035% YKB(A)KarmaFon 63-186 034% Akbank (A) Karma Fon 22728 0 3 1 % TJraatBan A, Karma Fon 17,849 029% AtaYa!(A,<armaFon 4 631011 028% HSSCYa! A KamaFoP VÛV 018% Dencbank A Karma Fon 107 586 018% Iş Bank (A) Karma Kum For 22188 010% BaymdrMen A.KarmaFon 302'" 005% HalkbanlclAKarmaFon 8 0 3 3 5 r 0 0 1 % TSKBIA)Karma Fon 10766 000% TetKAIKarnaFon 730602-001% GaranöBan Aı Karma Fon 9 196 8^4-0 02% Eczacıtaş Aı Karma Fon 27 713 0 03% Tekienbank A Karma F /> 16524 003% Evgın Men Aı Karma Fon 143 816-025% Taarler Men |Aı Karma Rjn 255 f 0 -028% Oışbank Aı Karma Fon 4 6 ' H 2 U - 0 2 8 % F»ıans Yat (A| Karma c on 22 531 -0 33% Abn Amro Yat A Karma =on 113035-035% Koçüank(A,KarmaFon 18930 037% Gtobal Men (A| Karma Fon 15988-050% SettdrFonian Koçoank M Hol Yat Sek Fonu 12 599 0 28% Garant Ban A Ma Sek omfP 888 0 09% Garant Ban A najat Sen. F 232 D90 0 06% Akbank A " a Kjr Sek'Onü 512 0 02% Akbank A Tekno Sen. Fonu 3o68 C19% Vakıtbank A Man Sek. Fonu 63 D09 -0 21 % Vökrrbank A G«teSek Fonu 5855"-029% Akbank A malaiat Sek Fonu 13 996 -C 36% Vakrtonk A Metal Sek. Fonu 87 550 -0 5 2 * YBMKFonfen Garant Ban A YBMKFonu 19258 010» OzelFonlar TeoA)TurkseC5zelFon 86475-002% Yapı Kredı Yat A YXSlGÛzeH68556-fl04% Teb A GSO Özel Fon 97 943 -0 i % Abartk Aı Anaûofc Özel Fon 31703 019% Abn Amro Bank A Alarko OzeC46 802^1 r * Yatmrn tmans A Flesar Ozel 65 o33 0 35% Abn Amro Bank A Turkse CteeTD244 -0 60% Koçbank (A Allıanz Özel Fon 107143-0' % Işbrak Footon IşBank AiştrakFonu 5144848-001% Akbank (A SaC Hol ştırakFonu16 021-0 07 % Koç Yat (A Iştırak Fonu 60 883 0 08% BTtPIFONUR Değışken Fonlan EkıncJerfB DeC Fon 1 031 898 093% ParkRayJam B De? c on 34125 084% TaıbYat (B DefJ Fon 20^149 0 63% Eczacıbaşı B CeÇ For 181 3 62% Afla Men (B Değ For j96 T 18 0 55% ZıraatBar B 3e$ F-vı 2»31e188 0 5 1 ^ Iş Bank B Deg Fon 3630382 051% OyaktanK B Değ f on 359 5t>1 0 50% Koç Yat (B De? c on M- 188 0 50% IşYatınm BlDe§ For 110540 049% YKBSDeğFon 34136567 047% Akbank(B)6e§ Fon 24794 043% TSKB(B)Deû Fon 1515650 041% Dışbank (B) Değ Fon 13 028 0 41% Es Menkul (8 Değ Fon 2 16 0s9% Global Men Bl DeÇ Fon 36 8 1 ' 0 37% 116265 000% 12339-003% Denobank B De§ Fon AbankfB De§ For Teb Yat BıDeğ Fon AtaYafB Deû For Ziraat v a! «S 0e^ Fon RrvaMer E Değ "on NurYatBark B Değ -on Garant Ban (B DefJ Fon r 809 22 Inter Yat fBl Derj Fon ' 4 D 6 Q 0 2 9 * HSBC Yat ®) Derj Fon 344 S3-, 3^% Vakıfbank B 3eğ F"n 2 ' 8 7 6 4"5 025% Hakbank B DeJ Fon 6408940 024% Koçban» B DeC c on 5 004 326 023% Pamukban* B Değ Fon r 631 456 019% Tekfenbanü B Değ -on 40 12" o 18% Kalkınma Ban m De§ For 6 893 6 6 015% 3ed>k'-a- B Deo "onu 583 3 L A E6 Men B Deg c or 31 -06 C .% Abn Amro v a - B Deû Fon 2582^8 C »% Tekstılbank «| De^ Fon 3 3 7 7 482 C 0 1 * KarmaFonian Vakıfbank (B Karma Fomı iş Bank Bı Karma c on L M Fonlan Oyak Yat (B ükıt Fon Koç v at B ükıt Fon Fınansbank ıB ütat For Mngbank B bkf Fon YKB IB ÜM Fon Isvıçne Sıgorta B Lıkıt Fon Anadoiubank (B ükıt Fon Oyakbank B) ükıt Fon Koçbank p ükıt Yat Fon Frans Yat (Bı ükıt Fon HSBC Bank B) ükıt Fon Es Menkul (Bl ükıt Fon Vamfbank B ükıt Fon Gtobal Men (B ükıt Fon YaSFnMen B J ı r Fon Garant Ban B LkriFon 32 204188 313% Halkbank B j H c on interYat B LrkıtFon Eczacıbası Bl ükıt Fon Abank B) LJot Fon Ziaat Ban (B ükıt Fon Iş Bank p Lıkrt c on Dsbank B ükıt Fon Tekstıfcank B ükıt Fon SankEuropa (B) ükıt Fon Ekmcıier B LJKÜ For Akbank B ütotFon 51051 7 03c% Şekerbank 3 JK<Fon 34005" 0 1 1 % 451435 036% TSKB B JKTt>-on 689808 0 1 1 % 172 "'89 035% Yapı Kred v at B üfct c on 464644 010% 381909 035% Halk Yat B JkltFon 15466 010% 13085300 C33% Denızbank(B)LDutFon 164463 010% 8325 0 32% Abn Amro Yat (B) Ükıt Fon 22 748 010% 23 C j 1 % Ziraat Yat (Bj ük* Fon 47829022 010% "ebYatfBlütatFon 59166 010% T eb(B)L**Fon 1332176 009% KentYat(B)LIMFon 45228 009% T urtuSıbank(BlL*ıtFon 12964 009% Pamukbank(B) ükıt Fon 28935"82 009% Ata Yat |B) ükıt Fon 108387 008% Garant Men (B|ülotFon 42144 0 0 ' % Tekfenbank f » Uot Fon 585593 007% Sanko Men (Bl ük< Fon 10656 006% Meksa(B) Tpt ükıt Fon 19363 005% Bayırx*rMen(B)LıW 426757 006% KafkmmaBanf8)LJrjtFon 22912 004% Tstnü vs Bono Footan Ata Yat fB "ahvK Fonu 13304 0 66% Koçbank B Taüvıl Fonu 1 027 078 0 57% YKB B Tahvı FOnu 20286 442 0 55% KoçYat (BtTarnnlFonu 22 751 055% 1861" 0 2 ' % Yapı Kredı Yat "BıTarıvıl Fonu 156 b"7 055% '3 97 5 326% Garant Men (B) TaMFonu2 494 064 0 53% 2' 930352 0 1 ' K Ziraat Ban B TahnlFom. 22938268 046% 43 326 0 1 ' % Oyakbank B) Tafrvıl Fon 403 725 0 48% "'8 343 166 0 1 " % TSKB(B)TahvilFonu 2033716 044% 10*211 01 % Akbank(B)TanvJFonu 3525005 044% *07 21 0 % HSBC Bank (B)TaM Fonu 39106 042% 1 ' 8 3 S 1 7 0 6% DenızbankfBJTahvilFonu 159240 042% 548'9 C 5% YatjnrnFnans(B)TafıvılFonu 49883 038% 13 026 C 5% Garant Ban (B Tahrt Fomı6i 47 9 805 0 38% 1337 5430 C14% Abn Amro Bank (B Tahv* Fonu 12 677 036% 11800 0 4% VakjftankfljTabnlFoou S ' T 9 3 i 7 2 036% '238 -08 314% BankEuropa(B|TahvllFonu 10119 036% 19832 314% AbanK Bj Tahvıl Fonu 21 o88 035% % TebYat(B)TanvılForıu 45164 034% Haîkbank B) Tahvıl Fonu 12 315 569 0 34% 10 31 3 1 3 * Z raa'Yat B Tatıvıl Fonu 45 $14 811 0 32% 13 055013% FmansbankB Tarıvıl Fonu27 341 205 030% 1'06589 012% şBank B TanvtFonu 19891584 025% 983 524 0 3% YBMK Fontan 33 4'523 7 0 2% Iş Ban* IB YBMKFonu 1 940400-005« 54 998 50° C 2% YKB Bl YBMK Fonu 6932438-010% 70 010 896 C % Garant Ban 6 YBMK Fonu 94069-025% 4 142 549 C 1% Ata Yat n3| YBMK Fonu 21,520-033% 10120 C 1% Oyakbank B V BMK Fonu 222037-035% "024 011% Vakıftark (B YBMK Fonu 4-70378-053% 92124C 3 1% AABlLEŞİKENOeKSI 403841 015 AA (A) TtPl ENDEKS) 201892 -018 AA (81TIFİ ENDEKS) 990156 023
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog