Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

7 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE • • • • + CUMHURİYET SAYFA SPOR spor(5 cumhuriyet.com.tr 19 Ulusal Bayan Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 'na iddialı hazırlanıyor • Voleybol Ulusal Takımı'nın başantrenörü Deniz Esinduy, hedeflerini 'şampiyonluk' olarak açıkladı. Esinduy, "Nasıl futbol takımımız, basketbol takımımız birer markaysa voleybolcu kızlanmız da Türkiye'nin heyecanla izlediği birer isim olacak" dedi. VoleybolunDE VkadınlanELENA DEMİRYÜREK Futbol, basketbol ve atle- tizmden sonra Ulusal Bayan Voleybol Takımı da uluslara- rası platformda ses getirmeyi ^ amaçlıyor. 20-28 Eylül tarih- leri arasında Ankara ve An- talya'da düzenlenecek Avrupa Voleybol Şam- pıyonası'na katılacak Bayan Völeybol Ulusal Takıkımımız, bu büyük organizasyon için 1,5 yıldır ağır bir çalışma programı uygulu- yor. Takımın başında ise bayan voleybolu- nun tanınmış isimlerinden Deniz Esinduy var. Yaz, sıcak demeden son 4 aydır takımı kamp- ta tutan basantrenör Deniz Esinduy. hedef- lerini 'jamphonluk' olarak açıkladı. Esin- duy, "Nasıl Futbol takımımız, basketbol takı- mımız birer markasya voleyboku kızlannuz da Türldye'nm heyecanla izlediği birer isim ob- cak" dedi. Turnuva üstûne turnuva -Şampiyona öncesinde nasıl bir hazırlık dönemi geçiriyorsunuz? DJL- Avrupa Şampiyonası için 1.5 yıldır ça- lışıyonız.Şu anda ıse son aşama olan kamp dönemindeyiz. Romanya'da düzenlenecek Turnuvaya kaülacagız. Burada rakiplerimiz Ro- manya, Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti ola- cak. 11 Ağustos'ta ise turnuva sona erecek. Şampiyona sonrasında Ankara da on günlük tumuva yapacağız. Aynca Bulgarlarla iki-üç Aday kadro Deniz Esinduy'un teknık parronluğunu yaptığı Ulusal Bayan Voleybol Takımı 'nda şu isimler varBahar Urcu, Sinem Akap, Özlem Özçeük, Nataha Hanikoğlu, Gökçen Denkel (Eczacıbaşı), Aysun Özbek, Necla Güçlü, Nesühan Demir (Vakıfbank Güneş Sigorta), Ebru Bayram, PeKn ÇeBk, Esra Gümüş (Yeşiryurt), Seda Tokatboğlu (Ankara tller Bankası). maç yapmak için Şofya'ya da gideceğiz. Rus- ya, İtalya, Hollanda, Almanya gibı ülkelerdin turnuva yapmak için teklifler var bunlan de- ğerlendıreceğiz. Eylül ayının 20'sinden yapı- lacak turnuvaya da en iyi şekilde hazırlanmış olacağız. - Yaz aylannda tempo düşmedi mi? DJL- Son 4 aydır çok yoğun bir şekilde ça- lışıyoruz. Buna bağlı olarak da sakatlıklar oluşuyor Onlan tedavi ediyoruz, ardından yeni sakatlıklar ortaya çıkıyor. Bu zor bir ma- raton günde 4.5 saat çalışıyoruz Haftada sa- dece 1 gün izin yapabiliyoruz. Bu yüksek tempoda çalışan takırrüarda tabi kı sakatlık- lar olacaktır. Hedefimız Avrupa Şampiyona- sı'na kadar hiçbir sakatlık olmadan devam etmek ve sağlam bir takımla sahaya çıkmak. Kritik bir sakatlığımız yok. Voleybolda omuz sakatlığı denilen bir sakatlık vardır şu anda iki sporcumuzda bu problem var, onlar da te- davileri için hastahanedeler. İtalya ve Rusya zorhı rakipler ~ - Avrupa Şampiyonası 'ndaki rakipleri- mizin durumu hakkmda bilgi verebilir mi- siniz? D.E. - Avrupa Şampiyonası finalleri deni- lince Avrupa'nın en güçlüleriyle oynayacak- sınız demektir. En güçlü takımlardan biri İtal- ya bir diğeri ise Rusya. Rusya bilindiği gibi Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda her zaman en güçlü ekip olmuştur. Bu takımlann ardın- dan Hollanda, Almanya gibi takımlar da Rus- ya ve Italya'yı takip ediyorlar ancak bizde bu konumda söz sahibiyiz. Amacımız 6'şar ta- kımlı iki grupta ilk sıralarda yer alıp ilk dör- de kalmak. Bu durumda en kötü ihtimalle Avrupa dördüncüsü olacağız. Ama biz daha fazlasını amaçhyoruz. İlk 6'yı kafamda he- nüz belirlemediin. 30 kişilik bir ekiple çalı- şıyorum ve bunlar tumuvalarda 16 kişiye ine- biliyor. Bu ancak turnuvadan 10 gün önce belli oluyor. - Motivasyonunuz açasandan nasıl bir destek istiyorsunuz voleyboheverierden? D.E.- Medyanın ve seyircilerin bizi destek- lemesini istiyoruz. Biz de en az 12 Dev Adam gibi iyi bir başan elde edip Türk Voleybolu'nu hak ettiğı yere ulaştırmak istiyoruz. Gökcen utnutlu Şampiyon Eczacıbaşı'nın genç yıküzı Gökçen Denkel de Avrupa Şampiyonası öncesi iyi bir ekibe sahip olduklan görüşünde. Gökçen en büyük avantajlannı ise "Hem deneyimli, hem genç bir takımız. İ stelik yıllardır birtikteyiz. Ev sahibi avantajımızı kuüanmak istiyoruz" diye özetöyor. Basantrenör Deniz Esinduy da "Biz iyi bir ckibiz" divor. GÖRÜŞ /AD1VAN DİNÇEB Bize Bir Şeyler Olduü! Çokgüzel birözde/iŞ v a r -- Rahmetli babam hep söylerdi. Insan yaşafnmda "Neydim? Ne oldum? Ne olacağım?" diye düşünmelidir daima... Bizlerfut- bolda devrimi gençlefie gerçekleştirdik. Onlann bir- likteliği ve ekip çalışması ile buralara geldi futbolu- muz... Hazır ve günün koşullanna göre koşmayan, top rakipteyken elini beline koyan nesilden, topun kaptırıldığı yerde savunmaya geçen ve oyun süre- since BASKIYAdayalı birjenerasyona ulaştık... An- cak burada çok önernli bazı etkenleri unuttuk. Çe- kemedik birbirimizi. Türk futbolunda yeniden yapı- lanmanın rolü içinde: 1 - 1977'lerdeki deplasmanlı PAF ligi, 2-1980 UEFA gençler 14-16 yaş turnuvalanna katılma karan, 3 - Piontek ve Derwall gerçeğinin katkısı 4 - Gençlere bazı futbol adamlannın büyük özen- le verdiği altyapı eğitimi, 5 - Yabancı futbolcu sayısının artmasıyla dolar ve marklann özendirdiği futbolcu mesleğinin cazibesi 6 - Tesis yapımı ve çim sahalarda çalışma avan- tajının artışı, 7 - Bilimsel uygulama ve düşüncenin zor da ol- sa az sayıda kişilerce verilmesi, 8 - Görsel medyada paranın önemi sonucu rey- ting iticiliği ve rekabeti, 9 - Siyasetçilerin kerhen de olsa futbola sarılması, 10 - Futbolun sanat sayılması ve endüstri pasta- sının büyüyen boyutu... Bu dönüşü olmayan yolda Türk genci Avrupa sa- halannı parsellerken şımarma ve ben yaptım kav- galan içinde en büyük benim küçülmesine girdik. Şimdi yanlışlara yöneliyoruz. • Bu satırtan neden hatırtattım?! Kulüplerimizin yabancı transferine bakın çok önemsediğimiz teknik adamlann dünya üçüncüsü olmuş gücümüze layık gördüklerini izleyin... Bizde 20 yaşındaki futbolcuya çok genç, 26 yaşındakine yaşlı diyen futboldan yoksun para başındaki mus- luklan ele geçirmiş tipler türedi... Ama menajer di- ye belgesiz bir adamın cirit attığı topu iten herkesi takımlara getiren adamlara kimse 'ne haber?' de- miyor!!.. Ornek birkaç yıldır değil her zaman Ajax'tır... Ams- terdam Turnuvası'nda Emre'nin 45 dakika oynadı- ğı ve Okan'ın görev almadığı Inter'deki ölçüt dik- kate değmeli. Yaş ortalaması 22 olan tam bir fut- bol şablonu ile yetiştirilmiş süper gençlerin takımı Ajax daima örnektir dünya futboluna... Ya biz ne yapıyoruz? Ortega ve Xavierlerden ders almamışız. Ogün ve Abdullahlara Şifo Meh- met, Bülent veArif'lere yaşlı derken Frankde Bo- er gibilere sanlmışız. örnekler çok... Bu yaşlı fut- bolcularla başanlı olmak olası değildir. Şimdi genç- lerin başansı ile buralara gelen futbolumuz ve onun hegemonyasını üstlenmişler, neden bize yanlış adam getiriyorlar diye kendilerine sormak gerekmez mi?.. Sakat raporu verilen Rüştü Barcelona'da ve yeri- ne biz Mondragon ve Cordoba kavgalan veriyo- ruz. Yediklen gollere baksınlar ve arkalannda bulu- nan 1 numaranın Türk gençlerini unutmasınlar. Ya- ni burası oyuncu mezartığı oldu. Tamas genç ama çok ağır. Acaba Terim atakta iken topu kazanan sü- ratli rakip futbolcunun neler yapabileceğini Inter maçmda görmedi mi? İyi araştıralım ve genç fut- bolculara değer verelim. Geçen yıl Tuncay'ı be- genmeyenler bu yıl heykelini dikecekler! Evet neydik, ne olduk ama ne olacağımızı unu- tuyoruz galiba... Bizden hatırlatması... Asbaşkan Ali Dürüst, UEFA'ya bildirilecek listeye isim eklemeyeceklerini söyledi G.Saray transfeıi kapathNEVZAT DtVDAR Riquelme. Gallardo. Yüdıray, Petre, Kallon. Okan Buruk. Galatasaray'da transfer adeta •papatya falTna döndü. UEFA'ya bugün isim listesini bildirecek olan San-Kırmızılılarda, ikinci başkan Ali Dürüst, Cumhuriyet'e transferi kapattıklannı söyledi. Dürüst, UEFA'ya bildirilecek listeye yeni bir ismi eklemeyeceklerini ifade etti. Bugün sunulacak liste Şampiyonlar Ligi önelemesini kapsıyor. Grup maçlan için ise 31 Ağustos'a kadar San-Kırmızılılann önünde süre var. Lidertik Hakan'a yakışır Yeni sezonda futbolculann hangı numaralan giyeceği belli oldu. Buna göre Hakan Şükür 10, Frank de Boer 5, Tamas 30 ve Prates 29 No'lu formayı giyecek. Diğer futbolculann forma numaralannda değişiklik olmadı. Hakan Şükür'e 10 numaralı formanın verilmesinde başkan Özhan Canaydm'ın etkili olduğu ve golcü futbolcuya "Bderlik sana yataşır" dediği öğrenildi. Bu arada Gabriel Tamas, Romanya Ulusal Takımı'na Ukrayna'yla yapacağı maçm kadrosuna seçildi. Galaktasaray'da antrenmanlar bugünden itibaren basma kapatılırken teknik patron Fatih Terim dün Şofya'ya giderek CSKA Sofya'run Pyunik'i 1-0 yendiği maçı izledi. Bulgar ekibi G.Saray'ın rakibi oldu. ı Dünya Şampiyonası'nda TSK takım halinde birinci oldu reşte zafer Mehmetçik'in Hakla Cevlan alon kazandı. Spor Servisi - 22. Dünya Ordula- rarası Güreş Şampiyonası'nda As- keri Ulusal Güreş Takımımız, ser- best stilde 4 altın. 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak 66 pu- anla birinci oldu. Türk Silahlı Kuv- vetleri'nin evsahipliğinde, tstanbul Burhan Felek Spor Sitesi Salo- nu'nda 22 ülkeden 190 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampıyo- nada, dün serbest stilde fınallerya- pıldı. Türkiye'ye 66 kiloda Mehmet Yozgat 74 hlo'da Hakkı Cevlan, 84 kıloda Gökhan Yavaşer, 96 kiloda da Hakan Koç altın madalya ka- zandırdı. 55 kiloda Ramazan Demir ve 120 kiloda Recep Kara gümüş madalyada kaldı. 60 kiloda Sejfi Odabaşı ise Güney Koreli Liu Jun- yong'u 5-3 sayıyla yenerek bronz madalya aldı. Final karşılaşmala- nnda 66 kiloda Mehmet Yozgat, Özbek Damir Zahardinov'u 3-2. 74 kiloda Hakkı Ceylan. Alman DominikZeh'i 8-2.84 kiloda Gök- han Yavaşer, Belarus'dan V'asüyMa- rudenka'yı 3-0, 96 kiloda Hakan Koç ise Rumen Storia Marcel Mi- hai'yi 6-5 sayıyla yenerek altın ma- dalyaya ulaştı. 55 kiloda Ramazan Demir, Güney Koreli Hyo Sub Kim'e 3-2. 120 kiloda da' Recep Kara. ABDli Dominik Black'e 4-2 sayıyla yenildi ve gümüş ma- dalya elde etti. Bu sonuçlann ardın- dan Türkıye, 66 puan toplayarak takım halinde bınnci oldu. Suriye 34 puanla ikinci. Güney Kore ise 33 puanla üçüncü sırada yer aldı.22. Dünya Ordulararası Güreş Şampi- yonası. bugün başlayacak grekoro- men müsabakalanyla dev^m edecek. mL. # , LİMON VflPIM FIKRET DAGLIOGLU Af 1. KOŞU: F: Solo (3), P: Zarafet (4). PP: Örenlı Ge!ın(l), S:Fecır(2). 2. KOŞU: F: Sabırlı (6). P: Sun Patch (7), PP: VVıld Fıre (2). S: Mısra Sultan (1). 3. KOŞUT: F: Elixır (4), P: Wın Rıver Win (3). PP: Krasna (6). S: Trakya Ateşı (2) 4. KOŞU: F: Canssımo (2).. P: Hot Musıc (3). PP:Avtar(l), S: OlıveTree (4). 5. KOŞU:'F: Pallına (3 ı, P: Earth Quake (2), PP: Caıbıen Wolf (8), S: Afrıcan Image (4). 6.KOŞU: F: Öktenalp (4), P: Bıçkınbey (2), PP: Çalaav (5). S: Kurtbaş(3l 7. KOŞU:F: Babanur (3). P: Çetegen (16), PP: Al- karaca ("*), S: Sezenhan 12), SS: Tunçtay (11). 8. KOŞU: F: Antbğlu (1), P: Comana (8). PP: Hanım Sultan (9), S: Serendıpıty (10). perşembe ALTILI 4 3 6 2 2 3 1 4 10 3 2 8 4 GANYAN 4 3 1 2 5 3 6 ounun lKiıısı 8 Koşu 18. Çifte Bahis: 3 Çıfte- 3 1 Tabela Bahis 3.16.7.2 11 • İSVEÇİ \TNDtK - Ulusal Basketbol Takı- mı, özel maçta Isveç'i 79- 75 yendı. Itafya'nın Bor- mio kentinde düzenlenen dörtlü turnuvadaki ikin- ci maçına çıkan Ay-Yıl- dızlılar, Mehmet (19 sa- yı). lbrahim(15 )veKe- rem'in (12 sayı) etkili ol- duğu maçta galibiyete ulaşmasını bildi. Türki- ye bugün. turnuvadaki son maçında TSİ 17. OO'de e\ sahibi İtalya ile karşılaşacak. • DIGITURK-Futbol Federasyonu, tkinci Lig (A) Kategorisi maçlan- nın naklen yayın haklan- nı Digitürk'e verdi. • A.GÜCt'NDEOPE> RASYON - Ankaragücü Efes Cup 20Ağustos'ta başltyor Spor Servisi - Efes Pilsen'in sponsorluğunda düzenlenen Efes Pilsen World Cup Basketbol Turnuvası, 20 Ağustos'ta başlayacak. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek turnuvada karşılaşmalar, 20-24 Ağus tarihleri arasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak. Turnuvaya Türkiye'nin yanısıra Sırbistan- Karadağ, İtalya, Rusya, Letonya ve Yeni Zelanda katılacak. Türkiye, Rusya ve Letonya ile birlikte (A) Grubu'nda yer ahrken, Sırbistan- Karadağ, İtalya ve Yeni Zelanda (B) Grubu'nda mücadele edecek. Oscar Sanabna'nın ar- dından, Levent Kartop ve Ümit Ozan Kazmaz'ın da kulüple ilişkisini kesti. • CHELSEVERON'U TRANSFER ETTİ- M.United \'eron'u Chel- sea'ye \erirken. Bayem Münih de Deportivolu Roy Makaay'ı kadrosuna kattı. • TRANSFER-Malat- yaspor. Breziryalı Edwar- do ile 1 yıllığına anlaştı. • SÜREYYAAYHAN- 9. Dünya Şampiyonası hazırlıklanıu Kayseri'de tamamla>'an Süreyya Ay- han, çok iyi birkamp dö- nemi geçirdiğini belirte- rek, •'Rekorumugehştir- meyj umuyorum" dedi. • ÜLKERSPOR - Ül- kerspor. NBA'da müca- dele eden Philadelphia 76"nın 2.12"lik Yunan oyuncusu Efihimias Rent- zias'la anlaştı. • İLGtNÇTRANSFER - Michael Foot adlı 90 ya- şındaki Işçi Partilı eski bir bakan. fngiltere 2.Lig takımı Plymouth Argy- le'a transfer oldu. • ALTHJ-AltılıGan- yan; 2/7-8/1-7-2-5-2 kombinesini bilenler 1 milyar 731 milyon 810 biner lira kazandı. 5 yıllık bir aynlıktan sonra sıdıka yeni bölümleriyle show tv'de... "bitirim" abisi, "belalı" sevgilisi ve onu bir türlü anlamayan ailesiyle arasında geçenler sizi yine kahkaha krizine sokacak. kim bilir belki de el birliğiyle sıdıka'ya bir de koca buluruz? esas show bu show! www.showtvnet.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog