Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 4- CUMHURİYET 7 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE 16 TELEVIZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ O Kadın 10.00 TRT 1 Melodram #Nişanlısının patronu tarafindan cinsel saldın- ya uğrayan bir mankenin, akıl hastanesinde kendisini iyileştiren doktorla aşk öyküsü. Halit Re- fiğ'in Nezihe Araz'ın senaryosundan sinemaya uyarladığı film. aile düzeninin eleştirisini yapan düzgün anlatılmış, süriikleyici bir buıjuva melodra- rtu. BaşrolJerinde Gülşen Bubikoğlu, Cihan Ünal, Haldun Dormen, Arsen Gürzap, Kerem Yılmazer gibi oyuncular yer alıyor (1982). KalbimdekL. 15.35 TRT INT Duygusal 0$& Güzel bir kadının, babasının intihanna neden > S ' olduğunu düşündüğü yakışıklı bir işadamıyla yaşadığı aşk ve intikam öyküsü. Ümit Efekan'ın yö- nettiği yapımın başrollerinde, Cihan Cnal, Harika Avcı, Fatoş Sezer oynuyor (1987). Evlat 16.15 Show TV Dram | f i j Küçükken evlatlık venlen ve yıllardan sonra ' • ' öz babasıyla karşılaşan bir çocuğun öyküsü. Yönetmenliğini Mehmet Dinler'in üstlendiği yapı- mın başrollerinde Fatma Girik, Murat Soydan, Ek- rem Bora gibi sanatçılar oynuyor. Şiribim Şiribom 18.30 Flash Güldürü #Çapkın bir kocayla avukat olan eşinin öyküsü konu alınıyor. Yönetmenliğini Sırn Gülte- kin'in üstlendiği yapımın başrollerinde Öztürk Se- rengil ile Meral Orhonsay oynuyor. 21.00 / CNBC-e / Sophie...Aynntı yanda CennetiiL.. 21.30 Olay TV Dram /TT\ (Afl That Heaven Alkms) - Cary Scott, kırk ya- vrX şını geçmiş bir dul kadındır. Kış evinin bohem bahçıvanı, ondan onbeş yaş kadar küçük olan yakı- şıklı Ron Kirby'nin kendisine yaklaşmasına, yalnız dünyasına girmesine izin verir... Yönetmen: Doug- las Sirk. Oyuncular: Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes Moorehead (1955 ABD, 89 dk). Vahşi Atiara... 23.00 atv Duygusal (Touching WiM Horses) - Küçük Mark, aılesi- nin başına gelen büyük felaketten sonra tey- zesi Fiona'mn yanına sığınır. Fiona bir adada yal- nız yaşayan, kuralcı ve sert bir kadındır. Hayatının en büyük uğraşı, yetiştirdigi ve gözü gibi baktıgı at- landır. Tam yirmi yıl boyunca sakladığı büyük sır- n kimseyle paylaşmaya niyeti yoktur. Küçük Mark'ın yanına gelmesi ile Fiona. katı kurallannı arttınr. Yön: Eleanore Lindo. Oyuncular: Jane Sey- mour, Charles Martin Smith (2Ö02 Kanada, 90 dk) Beklenmeyen... 24.00 CNBC-e Dram /C7\ (Guess Who's Coming To Dinner) - Orta sınıf >İ5' 'seçkin' bir ailenin kızı, nişanlısını tanıttığın- da, anne ve babası dehşete düşer. Çünkü, müstak- bel damatbir 'zenci'dir... Başlangıçtaki şaşkınlık ve kargaşadan sonra, baba kendisini toparlayacak ve gençleri savunmaya girişecektir. Yönetmen: Stan- ley Kramer. Oyuncular: Spencer Tracy, Sidney Po- itier, Katherine Hepburn. Katherine Houghton, Ce- cil Kellavvay (1967 ABD, 108 dk). Türbülans 3 24.00 Show TV Macera (Turbulence 3) - Teröristler intemetten yayım- lanacak bir konserin yapılacagı uçağı kaçtnr... Yönetmen: Jorge Montesi. Oyn: Rutger Hauer, Joe Mantegna, Craig Sheffer (2001 ABD, 92 dk). Kınk Mızrak 02.00 Flash TV VVestern /TT\ (BrokenLance)-Arizona'daçiftlik sahibi olan >ü' despot bir babanın hem kendisini hem de ai- lesini felakete süriiklemesi konu alınıyor. Yön: Ed- ward Dmytryk. Oyn: Spencer Tracy, Robert Wag- ner, Jean Peters (1954 ABD yapımı, 96 dakika). Acı Hayat 02.30 Show TV Dram /T7\ (Lush Life) - Al çok yetenekli bir müzisyendir. v^/ Uzun zamandır birlikte çahştığı en yakın ara- kadaşuun beyninde tümör olduğunu ve sadece bir- kaç ayhk ömrünün kaldığını öğrenir. Bu olay onu çok sarsar. Evliliğini hatta işini bile etkiler... Yön: Michael Elias. Oyn: Jeff Goldblum, Forest Whita- ker. Kathy Baker'( 1994 ABD, 96 dk). Posta... 04.20 TRT 1 Duygusal /J"î\ Yanlannda kaldığı amcasının kansına âşık VÖ/ olan bir gencin öyküsü konu alınıyor. Yönet- menliğini Nevzat Pesen'ın üstlendiği yapımın baş- rollerinde HüK'a Koçyiğit, Yusuf Sezgin ve Sevda Ferdağ gibi sanatçılar oynuyor. Yabancı YerliIzleyin Orta Değmez William Styron 'un eserinden uyarlanan film, yönetmen Alan J. Pakula 'nin en önemliyapımı Komşukadının acı geçmişiTV Servisi - Savaş dönüşü Stin- go (MacNkoI), New York'a yer- leşerek yazar olma deneyimine girişir. Komşu dairede oturan Po- lonyalı güzel ve çekici Sophie (Streep) ile âşığı Yahudi aydını Nathan (Kfine) arasındaki firtına- lı ilişkilere tanık olur. Kısa za- manda yazar adayı Stingo, çiftin "mahremiyetine" girecek ve Sophie'nin geçmişındeki gizleri. bir toplama kampında geçirdiği korkunç deneyimi öğrenecek, bu CNBC-e 21.00 Sophie'nin Seçimi - Sophie's Choice / Yönetmen-Senaryo: Alan J. Pakula /Oyuncular: MerylStreep, Kevin Kline, Pe- ter MacNicol, Rita Karin, Stephen D. Nevvman, Josh Mos- tel / 1982 ABD yapımı, 157 dakika. deneyimin genç kadının üzerinde bıraktığı izleri fark edecektir. Stingo, bu değişik çiftin fırtına- lı yaşamından ve acılı sonundan, yazarlığı için çok şey öğrenmiş olarakçıkacaktır... Unlü yazar NVHiam Styron'un dev romanından alınma "Sop- hie'nin Seçimi", yapımcılıktan yönetmenhğe geçmiş olan ve fe- ci bir kazada ölen Alan J. Paku- la'nın belki de en önemli filmi. Styron'un yaşamından öğeler taşıyan dev romanı sinemalaştınr- ken Pakula, romanın içerdiği şid- det ve çarpıcılığı bir ölçüde yu- muşatmış, Stingo'nun kişiliğini de biraz es geçmiş. Ağırlığı Sop- hie'nin alabildiğine dramatik bo- yutlarla yükJü kişiliğine vermiş. Belki de iyi yapmış, çünkü filmin asıl ilginç yanı Sophie'nin öykü- sü olduğu gibi, bu rolde Streep'in oyunu da sinemanın yarattığı en güçlü kompozisyonlardan biri. Anlatımı ve o\ uncularıvla dikkat çeken yapım, Latin Amerika sinemasından güzel bir çalışma. Soygunculann işbirliğiTV Servisi-22. Uluslararası Is- tanbul Fıhn Festivali'nin "Dünya FestivaOerinden" bölümünde gös- terilen "Nueve Reinas - Dokuz Kraliçe", Arjantin sinemasmın bol ödüllü filmlerinden birisi. Ikisi de dolandıncı olan Juan (Pauls) ve Marcos (Darin), tanış- tıktan kısa süre sonra bir anlaşma- ya vanrlar; 24 saat boyunca bir di- zi dümen çevireceklerdir. Ama her ikisini de tanıyan esrarengiz Sandler'Ia (Fonzi) karşılaşmalan, işin daha kapsamlı ve uzun ömür- lü olmasını sağlayacaktır. Böylece üç kafadar, oldukça karlı bir iş birliğine sıvanır ve cep- lerini doldurmaya başlar. Ancak her türlü grup çahşmasında oldu- ğu gibi burada da güvene dayalı sorunlar yaşanır ve aralanndaki hassas bağ tehlikeye girer... Soygun temasını yenilikçi bir biçemle buluşturan genç yönet- men Fabian Bielinsky. ılk filmi MovieMax 16.50 Dokuz Kraliçe - Nueve Reinas / Yönetmen-Senaryo: Fabian Bielinsky / Oyuncular: Gaston Pauls, Ricardo Darin, Leti- cia Bredice, Tomas Fonzi, Graciela Tenembaun / 2000 Arjantin yapımı, 114 dakika. olan "Dokuz Kraliçe''yle sinema sanatına yeni anlamlar kazandır- maya çalışıyor. Bunu belli ölçüler- de başardığuıı ise rahatlıkla söy- leyebıliriz... Son derece temiz ve sağlam ya- pısıyla, karmaşık entrikasıyla ve usta oyunculanyla öne çıkan film, son yıllarda Latin Amerika"dan çı- kan en dikkat çekici yapıt. 'Eğitim ve Kariyer' TV Servisi - "Eğitim ve Kariyer'' programı canlı olarak ekrana geliyor. Gülhan Şen'in hazırlayıp sunduğu yapımın bu bölümüne, ünlü şovmen Okan Bayülgen konuk oluyor. Okan Bayülgen yapımda, Galatasaray Lisesi'nde okurken âşık olduğu için ailesinin onu Bodrum Lisesi'ne aldırmasını, Fransa'daki öğrenim günlerini, "Gece Kuşu"ndan "Zaga"ya uzanan televizyon hayatının zorluklan ile inişler ve çıkışlarla dolu kariyer öyküsünü anlatıyor. • CNN Türk, 21.00 NTV 10.35 Sağlık Raporu TV Servisi - "Sağhk Ra- pom"nu, SibelGüneş hazır- layıp sunuyor. Programa konuk olan Doç. Dr SeiçukCan; "Kan şekerinin vücuttaki işJevi ne- djr", "Kan şekeri kansız na- sıl ölçülür" gibi sorulara açıklık getiriyor. NTV 18.10ı Gündem Dışı TV Servisi - Şarkıcı Sibel Tüzün, "Gündem Dışı Yaz- bkta" programmın bugün- kü konuğu oluyor. Gani Müjde'nin hazırla- dığı yapımda, sanatçının al- bümü, müzik tarzındaki de- ğişim, projeleri ve planlan üzerine sohbet ediliyor. CNN Türk 19.10 Şebnem Ferah 'SoruCevap'ta TV Servisi - "Soru Cevap" programı Şebnem Ferah'ın konuk olduğu bölümüle tekrar ekrana geliyor. Ferah yapımda, kadın mü- zisyen olmanın farklılığınm ne olduğu, yeni albümünün nasıl hazu"landığı, müziğin- de ne gibi yenilikler yarattı- ğı gibi konular üzerine açık- lamalar yapıyor. Programı Yavuz Baydar hazırlayıp sunuyor. TKT2 20.30 Kral Midas'ın yaşamöyküsü TV Servisi - Belgesel ya- pım "Midas'ın Gordi- on'u"nda, Frig Kralı Mi- das'ın acı dolu yaşamöykü- sü ekrana geliyor. Frig medeniyetinin de ko- nu alındığı yapımda, Mi- das'ın bulunan kafatasının üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar yansıtılıyor. MEDYA NOTU EMRE KONGAR Şetıbender Sokağı'na Bir Şeyh Aranıyor! Sevgili okurlarım, Istanbul bir hazine. Doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle dünyada bir eşi daha olmayan bir hazine. Cumhuriyet okurları bu hazinenin değerini bi- len, onu koruyan ve yücelten bir kesim. istanbul'un bir "sengine" (taşına) tüm Acem mül- künü feda eden ünlü şairimiz Nedim'ın söyledikle- ri biryana, gerçekten de bu benzersiz kentin herta- şının altında, herevinde, her sokağında türlü güzel- likler, çeşitli serüvenler ve pek çok öykü var. Alalım şu küçük Şehbender Sokağı'nı. Beyoğlu'nda, Asmalı Mescit Sokağı'na koşut, küçücük, kendi halinde bir sokaktı Şehbender So- kağı. Üzerinde, bizim yemek ve lokanta uzmanımız, değerli köşe yazarı arkadaşımız sevgili AN Sir- men'in deyimiyle "son derece zarif" birde içkili lo- kanta vardı Şehbender adında. Esin Şerbetçi adında bir hanımın yönettiği bu lokantada bir yemek yiyen bir daha orayı unuta- mıyordu. Ben bu iokantaya gitmedim, tabii orada yemek de yemedim. Bu bilgileri M Sirmen'den naklen aktarıyorum. Işte bu Şehbender Sokağı, Istanbul kültürünün ortasına bömba gibi düştü bugünlerde. Çünkü belediyeyi e!e geçiren dinci eğilimli politi- kacıların himmetiyle sokağın adı Şeyh Bender ola- rak değiştirildi. Şehbender lokantasını bilmiyorum ama Şeh- bender sokağı ve bu sokağa adı verilen Şeyh Ben- der hakkında yakında uzman olacağım. Bu sokağın hemen yanındaki bir spkakta doğan değerli araştırmacı ve arşivci Behzat Üsdiken'e gö- re sokağın adının tarihi 1800'lere kadar uzanıyordu. Sokağa, köşesinde bulunan Alman Konsoloslu- ğu'ndan esinlenilerek "konsolos" anlamında Şeh- bender adı verilmişti. Sokak neredeyse iki yüzyıl bu isimle yaşadı. 1990'larda adı Şeyh Bender olarak değiştirilin- ce, konuyla ilgili olanlar bu şeyhi aramaya başladı? Kimdi bu Şeyh Bender acaba? Üsdiken bunu da araştırır ve ne bir ülke, ne de bir tarikat bulur. Sadece Iran'da adı Bender olan birkaç liman kenti vardır. Bu noktadan sonra devreye öteki Cumhuriyet okurları giriyor. Değerli okurlarımızdan Sezai Oktay, "Bender" sözcüğünün Farsçadan Osmanlıcayageçtiğini, Üs- diken'in söylediği gibi "bandar" diye değil, "ben- der" diye okunduğunu ve "liman" anlamına geldi- ğini belirtiyor. Şehbender Sokağı'nın ismi Şeyh Bender olarak değiştirildiğine göre, bu bilgiler çerçevesinde artık yolumuz aydınlanmış, limanlarla ilgili bir şeyh ara- mamız gerekliliği ortaya çıkmıştı. Ben hemen denizle ilgili bir tarikat veya bir şeyh aramaya başlamıştım ki, değerli araştırmacı Türker Acaroğlu telefon etti ve Bender'in bugünkü Mol- dova'da bulunan, Dinyepr nehri kıyısında bir kale olduğunu, Isveç Kralı DemirbaşŞarl'ın Ruslaraye- nildikten sonra, Osmanlılara bu kalede iltica ettiği- ni, hatta kaleyi çok beğenip eteklerinde bir de köşk inşa ettirdiğint soyledi. Biliyorsunuz, Demirbaş Şarl'ın masraflarının hangi bütçe kaleminden karşılanacağı konusunda Osmanlı maliyesinde sorun çıkmış, sonunda bu harcamaların bütçedeki "demirbaş" kaleminden karşılanmasına karar verilince kralm adı "Demirbaş Şarl" kalmıştı. Böylece işler iyice karıştı: Denizle, limanlarla, gemicilikle ilgili bir şeyh mi arayacaktık, yoksa kara savaşı ve kale ile ilgili bir şeyh mi? Benim bilgilerim artık yetersiz kalmış durumda. Geçen hafta çağrı yaptığım, sokağın ismini de- ğiştiren resmi makamlardan hiçbir açıklama yok. Siz okurlanmdan yardım istiyorum. Kimdir bu Şeyti Bender? Yerde midir, gökte mi; karada mıdır denizde mi? Lütfen istanbul'un kültürüne olmasa bile "Kent efsanelerine" bir katkıda bulunun! Yanıtlannızı bekliyorum. www.kongar.org; ekongar • cumhuriyet.com.tr Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerii Film: O Ka- dın 11.36 Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.25 Dizi: Yaz Aşkları 14.15 Ver Elini Anadolu 14.40 Dizi: Sevgili Raymond 15.10 Yaz Oyunları 17.05 Dizi: Kuzenlerim 17.55 Altay-lz- mirspor (Naklen) 20.00 Haberler 20.25 Altınordu-Göztepe (Naklen) 22.20 Türkiye Yarışıyor 23.05 Kaf Dağının Ardı Asya 23.35 Bir Dilden Bir Telden 01.25 Film: Kanlı Servet 04.20 Film: Posta Güvercini (0 312 490 43 00). 10.40 Yurttan 11.15 Güncel 11.35 Spor 11.40 Hayat Akarken 12.15 Seans Arası 12.40 İş Günü 13.40 Turizrn 14.15 Dünyadan 15.15 Güncel 15.40 Hayat Akarken 16.15 Eğitim Dünyası 16.40 Ekonomi 17.00 Haberler 19.30 Kent Yaşam 20.00 Bi- lim ve Yaşam 20.30 Midas'ın Gordı- on'u 21.10 Siyah-Beyaz 22.10 Dosya 23.05Akşama Doğru 24.00 Gün Biter- ken 00.25 Müzik Mozaik 01.10 Siyah- Beyaz 02.00 Haber (0212 259 72 75). 19:30 WORKING AIİV 20:00 McBeal 07.00 Güne Gülümseyin 08.00 Bu Toprağın Sesi 08.55 Oku- yalım Konuşalım 09.30 Benim- le Oynar Mısın? 10.00 Çizgi Film: Elmo'nun Dünyası 10.15 Çizgi Film: Pettson ve Findus 10.30 Karınca Kararınca 11.15 Dizi: Mutlu- yüz Ailesi 11.45 Herkese Sağlık 12.15 Yöre- lerimizTürkülerimiz 12.45 Müzik Pınarı 13.00 Gide Gide GAP 13.58 TRT-3 Açılış 14.00 Av- rupa Voleybol Şamp. Eleme Grubu Karş.: Tür- kiye-Portekiz (Bant) 15.40 Ispanya Lig Maçı 17.30 Gaiatasaray-Fenerbahçe 1. Lig Bas- ketbol Karşılaşması (Bant) 19.30 Efes Pilsen- Beşiktaş Basketbol Karş. (Bant) 20.55 Wimb- ledon Tenis Turnuvası (Bant) 22.45 Ispanya Lig Maçı 00.30 Kapanış. 08.30 Açık llköğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 10-00 Anadolu Üni- versitesi Açıkögretim Fakültesi Ders Progra- mı 13.00 Şarkılar Bizi Söyler 14.10 Istanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu 14.50 At Yarış- ları 18.30 Türkü Gecesi 19.30 Fasıl 20.00 Açık llköğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 21.30Anadolu Üniversitesi Açıkög- retim Fakültesi Ders Programı 00.30 Türkü Türkü Türkiyem 01.30 Kapanış. 10.00 Gülümse 10.30 Haber özetleri 10.35 Dizi: Mühürlü Güller 11.35 Dizi: Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.00 Ha- berler 13.30 Uzaktaki Yakınlarımız 14.30 Ha- ber özetleri 14.35 Dizi: Yeditepe Istanbul 15.35 Yerii Film: Kalbimdeki Düşman 17.00 Inanç Dünyası 17.30 Belgesel: Dağiarın Avu- cundaki Kent 17.55 TSYD Izmir Şubesi Fut- bol Turnuvası: Altay-lzmirspor (Naklen) 20.00 Haberler20.25 TSYD Izmir Şubesi Futbol Tur- nuvası: Altınordu- Göztepe (Naklen) 21.20 Di- zi: Dikkat Bebek Var 22.20 Bir Nefes Anado- lu 23.25 Kıbns: Güzelyurt 24.00 Gün Biterken 03.15 Belgesel: Dağiarın Avucundaki Kent. Radyo-Teleyizyon Üst Kurulu'nun Star'a verdiği bir aylık kapatma Star cezası uygulanıyor star: rnax RTÜK'ün StarMax'e verdiği t C bir aylık kapatma cezası uygu- lanıyor. 07.00 Yerii Film: Allah Düşür- ?l mesin 09.00 Dizi: Vahşi Kedi 10.15 Dizi: ÇirkinBetty 11.30 Di- zi: Lisa ve Kardeşleri 12.30 Sıkı Dostlar 15.15 Dizi: Ayşecik 16.15 Yerii Film: Evlat 18.00 Dizi: Çirkin Berty 19.30 Ana Ha- ber 20.15 Spor Sayfası 20.30 Olacak O Ka- dar 21.45 Dizi: Sıdıka 22.30 Türkiye'nin Yıldı- zı 24.00 Yabancı Film: Türbülans 3 01.45 Haber Hattı 02.15 Shovvspor 02.30 Yabancı Film: Acı Hayat (0 212 355 01 01). _ İ _ _ 09.15 Çizgi Film Kuşağıi 1.35 Di- Sm ¥ V zi: A ? k ı n Yol|ar|12 - 4 ° S a n aMut - * * • w fağı 13.00 Gün Ortası 13.30 Anı Tour 15.00 Çizgi Film: Temel Reis 16.00 Çiz- gi Film: Beyblade 16.30 Çizgi Film: Rosalın- da 17.30 Dizi: Böyle mi Olacaktı 18.30 Dizi: Sensiz Olmaz 19.30 Haber Bülteni 20.25 S- por Haberleri 20.30 Dizi: Zerda 23.00 Yaban- cı Film: Vahşi Atiara Dokunmak 00.40 Ge- ceyarısı Haberleri 00.50 Homedrom 01.25 A'dan Z'ye 03.25 Haberci (0 212 354 30 00). â ı v « > 09.35Ekonomi 10.35SağlıkRa- ^ ^ 1 • poru 11.35 Gündem Dışı Yazlık- ta 12.00 Haberier 12.35 Enerji- Petrol- Gaz 13.00 Günün Içinden 13.35 Eko- nomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.35 Ekonomi 17.15 Doğ- ru Tercih 18.10 Gündem Dışı Yazlıkta 18.30 Spor 19.00 Haberler 19.40 Ve Insan 20.05 S- por 20.30 Haber Program 22.05 Ipucu 23.30 Gündem Dışı Yazlıkta 00.05 Spor 00.30 Za- man Içinde Yolculuk (0 212 335 00 00). 09.20 Yerii Film: Sevgili Babam 11.00 Dizi: Çılgın Bediş 12.10 Sevimli Kah- ramanlar 13.10 Mutfakta Keyif 13.30 Dizi: Kaçak Kız 15.00 Yerii Film: Suçlu 16.30 Sevimli Kahramanlar 17.00 Dizi: Yaz Gülü 18.00 Lezzet Kulübü 18.20 Dizi: Yarım Elma 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor 20.30 Di- zi: Hayat Bilgisi 22.00 Dizi: Kobra Takibi 23.50 Ister fnan Ister inanma 00.30 Yabancı Film: Gece Avı 02.30 Bu Gece 02.50 Yabancı Film: Tycoon 04.30 Trafik (021221551 11). 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dizi: El- tüer 10.30 Her Sabah 12.00 Haber- ler 12.30 Kadının Sesi 15.30 Yerii Film: Namus Sözü 17.30 Dizi: Evimiz Olacak mı? 19.00 Ana Haber Bülteni 19.30 Güne Ba- kış 19.50 Spor 20.00 Dizi: Çocuklar Duyma- sın 22.00 DIZI: Kirve 23.30 Ekonomi Kulusi 00.30 Gece Haberı 01.00 Kadının Sesi 03.00 Her Sabah (0 212 454 56 00). 07.00 Yeni Gün 08.36 Ankara Gün- demi 09.20 Parametre 10.45 6. Vi- I tes 11.15 Dostlanmız 12.10 Para- Metre 13.00 Ajans 13.45 Spor 14.10 Art-lnfo 15.20 özel Sektör 16.20 Fre- kans 16.35 Parametre 17.00 Manşet 18.15 Art-lnfo 18.30 Stil 19.10 Soru Cevap 20.00 Editör 21.00 Eğitim ve Kariyer 21.30 Spor 21.50 Info 22.05 Belgesel: Kaf Dagı'nın Son Atlıları 23.05 Genç 32. Gün 24.00 Gece Gö- rüşü 00.45 Art-lnfo (0 212 478 50 00). 09.30 Birinci Seans Ekonomi 10.20 Kürtürel Ajanda 10.30 Ciry Ughts 11.00 Haberler 11.30 Baş- kent Sohbeti 12.00 Haberler 12.30 Hülya Ay- dın ile Gün Ortası 13.30 Ikinci Seans Ekono- mi 14.30 PınarTürenç'te Güncel 15.00 Haber- ler 15.30 Dünya ve Biz 16.15 Spor 16.30 Üçüncü Seans 17.50 Kürtürel Ajanda 18.00 Haberler 18.15 Akşama Doğru 19.05 Ciry Lights 19.30 Spor Aktüel 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Stüdyo 22.00 Brezilya Ugi: Cru- zeıro-Sao Paulo 24.00 Haber Aktif 00.30 Av- rupa Aktüel (0 212 288 57 52). 08.30 Çizgi Film Kuşağı 09.30 Film: Tehlikeli Sularda 11.05 Film: Kara Talih 12.30 Yabancı Film: Kördüğüm 13.50 Kamera Arkası 14.05 Film: Çürümüş Dünya 15.35 Yabancı Film: Mischka 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.25 Ya- bancı Film: Zümrüt 20.00 CINE 5 Haber 21.00 Yabancı Film: Gerçek Yıldız 22.15 Kamera Arkası 22.25 Film: Türk Caddesi'ndeki Ev 24.00 Fantasy (0 212 336 15 15) 09.00 Papatya Falı 11.00 Gönül Bahçesi 13.30 Hit Clip 16.00 Kli- part 18.30 Yerii Film: Şiribim Şiri- bom 20.00 Haber 20.45 Dizi: Bizimkiler21.45 Gerçek Kesit 22.45 Magazin Devriyesi 00.15 Pes Doğrusu 01.15 Amerikan Güreşi 02.00 Film: Kınk Mızrak (0 212 256 82 82). • 14.00 Meslek Sahibi Köpekler 14.30 Maymun Işi 15.00 Ölümü Al- datanlar: Ateş Savaşçılan 16.00 Ka- c t yıp Dünyalar: Zamanda Kaybolan Balık 17.00 Kaplumbağa Mezarının Sırları 19.00 Kayıp Dünyalar: Zamanda Kay- bolan Balık 20.00 Meslek Sahibi Köpekler 20.30 Maymun Işi 21.00 Yeryüzünün Nabzı 21.30 Yılan Avcılan: Belize'nin Boa Yılanları 22.00 Tabu 23.00 Saklı Cinsler 24.00 Köpek- balığı Haftası (0212 293 00 68). 13.00 Ekonometre 14.00 Naka- rat 15.00 Turizm 15.15 Dizi: Zo- raki Komşular 16.00 Söz Tu- rizmcinin 16.30 Adventur 17.55 Dizi: Evden Uzakta 18.50 Yöre Klipleri 19.00 Turizm 19.30 Işte Animasyon 20.00 Ana Ha- ber 21.00 Ankara Kalesi 22.00 Yöre Tanıtım- lan 23.00 Gönüllerin Sesi (0 242 244 03 00). • , 009.00 Günün Içinden İULUSALKANALİ 10.30 Ankara Günde- mi 11.05 Köyden Kentten 12.05 Konusamadığımız Türkçe 13.15 Kültür Sanat Takvimi 13.30 Bilim Ansiklope- disi 14.15 Günün Içinden 16.15 Dünya Turu 17.15 Üçüncü Zil 18.15 Enerjide Gerçekler 19.05 Yurt Haberleri 20.00 Haber 21.30 Fikir Meydanı 23.00 Son Nokta (0 212 251 50 90). 11.30 Belgesel: Köpekbalıkla- A' rı 12.30 TeleGanyan 13.20 S- por 13.30 Pop Cafe 15.10 Ya- bancı Film: Kanun Peşinde 17.10 Dizi: Sü- perÇocuk 17.40 OnAir 19.00 Kartpostaf 19.30 Ana Haber 20.30 Toplum ve Islam 21.30 Ya- bancı Film: Cennetin Vadettikleri 23.00 Ge- ce Haberteri 23.30 Halk Meydanı 01.00 Ya- bancı Film: Denizde Takip (0 224 331 70 00). 11.45 Köpek Balığı Saldırı Dos- yaları 12.40 ûetzi Vadisinin Buz Adamı ve Onun Dünyası 14.30 Kraliçenin Hikayesi 16.30 Fighting Fit 17.00 Robotica 18.00 Christopher Reeve ile Vahşi Doğa 19.00 Eski Dünyanın Kayıp Hazınelerı: Hindistan 20.00 Kozmik Safari: Bölüm 1 21.00 Adli Dedektifler: Para Akışı Uğruna 22.00 Tıb- bi Dedektifler 23.00 FBI Dosyalan 24.00 Sıra- dışı Makineler (0 212 330 00 88). '13 x 11.05 Yabancı Film: Aşk ve Dans 13.15 Yabancı Film: Hendrix 15.05 Yabancı Film: Berlin Almanya'dadır 16.50 Yabancı Film: Dokuz Kraliçe 18.50 Yabancı Film: Öldürme Güdüsü 20.30 Yabancı Film: Vatansever 23.15 Yabancı Film: Gençlik Pınan 00.45 Dizi: Sınır ötesi 01.35 Film: Havuz (0 212 326 00 00). 09-20 Paranın Rotası 10.00 Aktıf Ekran 11.20 Açık Tahta 12.00 Ak- t l f E k r a n 1 2.40 Cafe Tarz 13.00 Ak- tif Ekran 13.20 Basın Kartı 15.20 Bılişim Gün- cesi 16.20 Z Raporu 17.20 Sıyaset 17 18.00 Haber 20.10 Haber 22.00 Haberler 22.10 Du- ayen 23.00 Gece Haber (0 212 449 07 00). 115.00 Geçmişin Gi- zemleri: Ejderhalar- Mitler ve Efsaneler Tiıt Hmo«rnm»u ^.rjo Modem Mucize- ler: • Posta Dağıtımı 18.00 Çatışma: Laconia Faciası 19.00 Yaşayan Tarih: Bunalım 20.00 Teknoloji ve Ulaşım: Silah Öyküleri 21.00 Geçmişin Gizem- lerı: Neandertal'lerin Kaderi 22.00 Bi- yografi: Calvin Klein 23.00 Modern Mucizeler: Gökyüzü Keşifleri 24.00 Çatışma (0 212 326 00 00). 08.00 Rakamlar Konuşu- yor 09.00 Ankara Kulisi10 -°0 Piyasa Ekranı 10.45 Vadeli Işlemler 12.00 Finans Cafe 12.45 Ünlülerle Ekonomi 13.15Şirket Analizi 14.00 Pi- yasa Ekranı 14.45 Ankara Kulisi 15.15 Analiz 15.30 Analistler Soruyor 16.00 Son Baskı 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Eğitim: Kampüs 19.00 Dizi: Fra- iser 19.30 Dizi: VVorkirıg 20.00 Dizi: Al- ly McBeal 21.00 Yabancı Film: Sop- hie'nin Seçimi 23.30 Info 24.00 Ya- bancı Film: Beklenmeyen Misafır 02.00 Ally McBeal (0 212 330 01 01). r i4:10 NTV'YE SORUrî canlı Oğretmen Âtamaları MEB Personel Genel Müdürü Remzi Kaya yanıtlıyor 18:10 GÜNDEMDIŞI Yazlıkta Gani Müjde Bodrum'da Sibel Tüzün ile 22:05 BELBESEL İPUCU Polisiye Belgesel Geciken Adalet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog