Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE 12 Jl<J V v f 11 l_f J.I.İ.M. ekonomi(S cumhuriyet.com.tr BORSA 6 AĞUSTOS 2003 HsseAdı Onceto En En Kapanış Oûşûk Yüksek Kapauş Değşnt Ağrtkiı tjlem ' Ortfiy. Hacmi Jdana y "Tento |A) k&a İnento (B) Aaara Çım&ttoÇ Me Kalerolık Wyor ~,mento Ak« >t Vçansa A^ener Atar T«ksö Atsa Aogora Axsu£nef]i A t e * * 36OG 3 775 2.430 740 6050 3 550 3"5fl 2360 "10 5 85C 3 6C0 38OC 2430 760 6060 155 000 155 OOC 159000 1 10O 48SO 4,450 350O 540O 1.92O 1370 4800 4.275 3475 5,400 1380 AlartoCamEr A 3 W > O 5 600 1920 AfertoHoldng Abfcliaetaşb f c a e a ş AllaMertaılDeğ AtomKarJıt AlonKjmya AteratıfYat Ort AHorraülBank AradokjCam ArarJotjEfes Anadolu Hayat Anadolu Suaı AnadotıSıgorta AratTesMJ A Ata Yal Ort AiakuleSMYO O ABasYat Ort AvrasyaYat Ort AyenEnenl Ambalaı Bannt Bat Çımenro BateokeÇmento Beko EJektronık Badan Tekstıi Beşıktaş Futbol Yat BısaşTekSı Botı, Çımento Borova Yapı BorusanBom Bonsan Yal Paz. 10,700 10,700 3.95O 3.825 6.000 1 930 68 OOO Î1.90O 20,900 7950 2 375 223O 3225 1960 500 1 140 1070) 2.06O 30 250 2600 1 500 8 650 990 800 4 825 6 300 2030 8 160 3860 360 1 100 1430 B50 6800 2900 22.900 5175 4175 2280 3,150 4 025 1470 19200 1210 1640 2030 3 975 1200 4 925 4,500 3.700 5 550 1930 11 OOC 4000 6 450 1950 66 OOO 68,500 H90C 12,000 20,500 21,000 7850 8050 1800 3'25 1960 4-0 1 140 1050 2020 29 500 2550 1 440 8600 950 780 4 750 6.200 1980 8050 3 700 350 1040 1310 850 6650 2.875 2050 3 250 1960 500 1,160 1070 2.080 3O5O0 2650 15O0 8900 990 810 4850 6400 2.060 8400 3.850 370 1060 1 440 870 6.850 2,960 3 750 22 700 22 900 4950 5.150 4,225 2.320 3150 4,075 1490 19500 1220 1 670 2080 4000 4 175 2,240 3050 3960 1330 19 2O0 1 190 16'0 2020 3900 3 725 3800 Bosctı Fren Sıaemlen1,575 00O1 550 0001 575 OOO 2000 1960 2010 40250 39 500 40250 17400 1260 5850 108OO 4 300 Bnsa BsnProSo BumerangYat Ort Burçetk Bursa Çtfnento Cey*an G'vım Ceviaş Madencılık DommeraSUn Sg "an* ÇbsBoya ÇBSPrintaş Çelebr JeikHalat Çemlaş umbeton 16 17000 1220 5900 10 700 4 275 1830 5250 1590 1290 1 700 21 OOO 1530 5000 6500 5550 3 625 750 9050 1520 2200 2 775 2200 2 410 1 100 17500 1250 6200 108O0 4 375 5 350 1630 1340 1 T 40 21500 1680 5150 7 300 6000 3 750 780 9500 1560 2340 2,825 2.290 2480 1 130 21 500 21 900 4200 4 350 1 '40 2900 1050 2 350 900 3800 3475 970 2 5752 '390 2 0"0 8400 6400 6.250 1,220 1180 S20 1460 50 OOO 4 075 21400 3 775 1480 1,470 1040 1.210 3.125 1090 2 «25 940 3925 3550 1030 2650 1540 2.130 8900 6 700 6*50 1.260 1.250 3600 3 75C 2400 6 050 159 000 1090 4 825 4300 5,450 1920 10800 3 875 5800 '920 66 000 12 000 20600 7950 •960 3 150 1960 480 1 140 1050 2 030 30000 1480 8 750 960 790 4B25 6 350 2010 8100 3,850 360 1060 1350 850 6700 2 875 22 700 5050 4175 2240 3150 3 975 1470 19200 1 190 1620 2040 3950 3 750 550 000 1980 39 500 17200 1250 5 950 1C700 4 325 1830 5.300 1600 1320 1710 21200 1620 5050 7300 5700 3 675 750 9050 1530 2210 2 775 2240 2430 1 110 21,700 4225 1.180 3.025 1070 2350 900 3 925 3 525 980 2600 1 410 2110 8.800 6.550 6250 1240 1200 -066 -123 -4 05 258 -09' -052 -3 37 5 71 093 0*3 -190 •3 33 •052 •2 94 084 -144 -12'1 233 -100 -146 -0 83 -096 -'33 116 -3 03 -125 3.569 3.767 2,400 733 5,986 5 4 831 10015 149 18S 2 01 487 47I 26 68' 420! 45 62C 1668C 4,370 22 692 52i 3609 18024': 5470 320586 1905 1 10824 3 924 5 920 1935 67 061 11903 3 834 94c 1650 53c 79 3, 10 49' 20520: 79.42! 20748 2.70121! 7 959 3.479169 1968 17 527 02; 3 183 1960 480 1145 1059 2 042 29^81 2 597 15716 796 4 801 6 308 2 018 8222 3777 353 1050 13S4 857 6 719 2894 22 833 5039 4 182 2264 3106 4030 1449 19333 1204 1638 2049 3 943 3 759 -159 1559 999 •100 1995 -186 39 716 17 261 1235 0 79 -0 99 -0 6' •364 •5 59 •14' •0 86 •087 •2 42 -175 •124 •165 •122 049 •063 •1 15 •0 79 1 71 -093 0 58 -161 •093 •062 154 059 -0 93 5 19 •'94 -0 87 -109 066 -2 64 -177 -088 -122 0 91 172 168 -0S3 -1966 261 144 -3 92 -0 95 144 4 76 234 161 16 14354- 334 311 49310: 1468342 795 992 1 465 2 042.48C 8 753 '31 799 965 606 71 208156 9 575 91 52.32Î 32818 2 357 092 3656 17007 6 39: 5 4 56 734 76 821 846244 41351 163.236 53 979 32 095 138 83 3149 753 11400 211944 196 524 416 807 724 696 119195 153 505 21840 414 39- 7'529 446 869 1694 6067 10 719 4 315 1854 5270 1607 1316 1718 21228 1605 5062 ~222 5628 3 697 758 9067 1540 2243 2803 2265 2450 1 114 21660 4282 126 426 2262 157 029 322 709 2 619 1 168709 312 010 107 456 77 017 140263 88 35 20366 1 '50 516948 210 028 4 225 19392 84 190 7175 5784! 1414123 299 328 46 743 588954 1 175 6019313 3 015 16 853 5 " 1071 2 520 917 3.867 3516 995 2611 1.413 2112 8 747 6.570 6382 1236 1221 182 694 44 221 358 521 1476 023 475 979 252578 394 19 22 502 1487 324 195565 114 796 683 126 7 853 585 090 860 1530 51000 4 125 22.200 3850 1510 1520 1050 GersanFJektnk Grra Global Menkul Değ GlobalYat OrtG Gofoaş Kuyumculuk 670 Grjod-Year 10,600 ioltaşÇmento İSDHtfdng GûbreFabnk Guneş&gorta Haznedar Refrakter Hekoş ftt htes Ev Aleüen GMYO _ Holdmg kteatFtn Wr Intema IsMarAmbalaı şBankasilAj Bankası |B| Bankası (C) 1 100 1070 1,860 1.650 2160 2120 580 570 940 940 252 500 237 OOO 255,000 19 700 19,300 19900 4250 37 750 2 140 1530 810 11 100 1 120 1520 5 750 1060 1080 890 920 950 980 650 10300 5950 7 50 12 4O0 1570 4200 930 2 725 4 825 4 075 910 1050 4400 41750 2230 1550 820 11900 1130 1540 5850 1080 900 960 6000 770 13 300 1650 4 550 970 2 825 1 140 1710 2150 600 970 4 425 42 000 2260 1570 840 13 700 1190 1550 5850 690 106O0 6100 13400 '650 4 675 980 2.875 4 975 4 750 970 1100 4 0'5 920 1090 540 7 950 7950 8250 5950 6000 6800 30250 000 666000 655000 666000 5 025 4 925 5100 830 1480 50 000 4.075 21500 3 775 1480 1,520 1050 1070 1650 2130 580 950 237 000 19400 4,300 41 5O0 2180 1570 820 13'00 1 140 1520 5800 1060 890 960 670 10 500 6000 760 12500 1,590 4,425 940 2 725 4 875 4 675 920 1070 7950 6250 655 000 4950 122 207 • 148 •121 -227 •066 199 066 •2 73 •179 -139 106 -614 -152 -227 -060 -224 129 15 13 088 -130 -0 85 185 1 11 -0 94 -130 •602 •3 64 •2 75 -3 09 •3 54 0 52 14 72 183 836 1,499 50369 4064 21,652 38693 726 3 793 47 501 1493 1,504 152,281 73 968 1194158 t9 164 1,060 163 510 93 883 14 696 576 371 34 912 29492 123106 952 10,584 773 243140 178 708 19.523 1,672 026 4.327 39107 41.171 144016 2200 83 612 982 1546 33564 82196 360190 137 084 18830 379510 323333 1 717 037 105 578 1396 038 36835 30 061 595474 162 060 321554 209616 1.110 1.690 2.142 817 13129 1147 1.536 5 783 1070 962 668 10 429 6008 760 12 822 1608 4 579 946 2.800 9411929 4515 75 772 5578566 1517 396 328514 4 471 939 1072 12 434 183 8086 6443 115.579 1666632 -150 149 658 043 15135 4 968 74 322 224 Bankas Kur)2960000.0003,000 000 0003.000000 0003 000000 0001 693000000 000 3000 FmKır GMYO Yat Ort zmr Demı Çeiık Izocam apbmın (arrjemr (Al Karrjem» (Bı (Dİ <arsan Otomottv (arsuTefcstıl «artonsarı (avDanPazTic Cetebek Moölya fetGfe (erevitaş Gida Kkma ConfnJt&da (onrteks :onya Ç-mento 790 860 920 1,020 1,310 6 750 1,530 1540 950 3 475 2 220 62 000 2350 830 14300 1530 12200 2 625 13 800 5900 1 120 10600 (orosa Sabana Dupont 5 "50 '000 1 710 17000 2 040 780 3 300 30O0 3 025 550 4 775 6900 1.830 1200 28250 700 6900 820 2210 1100 750 15 400 2 725 770 7 450 3 700 590 :oza D r ç Koia :uıahya Forsöen jnK Bıtgısayar ogo raalım Logo YazAm LüksKadfe Y*nazYat Ort Manfn Çımento Maret Marmaris Afcnyunus Mannans Martı Marsnail Maznar Zoriu Holdmg MedyaHoktng Menderes TeteM . .. Meısucat Merko&da Metemteks MuduAkû Nergs HoMmg NetTtottng NetTunzm NetaşTaekom '"Juh utnentc Nurol GMYO 3kan Tekstı! 25.000 4 125 1,200 880 5.9O0 )tokar 2 450 )ysa Çmenlo 17 700 3z Frnans Fact 940 =ark FJektnk Madendk 6 800 =>arsan 7100 13500 Penguen G«ja 2 &50 Petiom 5 800 •eMOfisı 39O0 PSmaş 1390 Prar Entegre Et ve Urı 950 PınarSüt PıretKafcfc Poryten abah Yaymc*k Sabancı Holdıng Sanfco Pazarfama îartuysan 3âsa elçuk&da Serve Kırtasrye Sıfaş iodaSanayiı Sokaş Sonmez Ftement SekerFMıç W JjşeCam I Demr Dökun S K B Tuborg T Kaıkınma Bank Taç 'aarm Ort Tarsaş Tt K Tek-Art Turzrr Tekstıl Fınansi Kjr TeksOlbank ireKutsan Tofaş Oto Fab ToprakFact ToprakFm Kır TraKyaCam TSKB Yat Ort AŞ Tukaş Gıda San 1440 ' 6 " 0 5 750 540 930 3850 38O0 3653 6 750 5 800 3150 890 2925 680 1280 103O0 8750 32"5 820 1780 1860 630 5500 2130 2040 10'0 6.550 1880 790 380 3450 1790 1400 980 3225 1500 1720 770 830 900 990 1 310 6.650 1520 1530 seo 3 475 2 130 61 000 2 310 820 13 800 1520 11900 2 525 13 500 5800 1090 10 700 5.650 1 000 1680 16 700 2040 760 3300 2 950 2950 530 4 700 8,900 1.830 1 170 28,250 630 800 2200 1 100 730 14 900 2 675 "50 7300 560 660 24.900 4 100 1.170 840 5800 2 4-0 17.700 910 6.650 6 850 13400 28O0 5800 3,775 1350 940 1430 1650 5 550 910 3 525 6 750 5 "50 3100 87C 2850 1260 10 000 8 650 3 2"5 800 '730 1840 600 5450 2 070 2 050 1000 6400 '860 770 3"0 3 350 1'4O 1400 970 3175 14-0 1700 300 870 940 1.030 1340 6950 1550 1560 960 3550 2230 62 5O0 2350 850 15.600 1570 12200 2 625 14000 6000 1.130 11 100 5 800 1030 1750 17000 2 070 780 3350 3050 3.050 550 4 825 9150 1880 1230 29000 720 840 2360 1 I4C 760 15 500 2800 "90 7500 720 26,000 4200 1240 390 6000 2540 182O0 950 6,800 7300 13-00 3100 6250 4,050 1440 980 T50C 1680 5800 3 6-5 7400 5 850 3175 900 2 950 1290 10,300 8900 3325 830 1800 1880 630 5650 2 130 2130 1030 6 550 1940 790 390 3450 1800 1440 990 3300 1520 1720 780 850 930 1010 1,330 6,650 1,520 1530 920 3 475 2220 61500 2310 830 14 900 1520 12,100 2550 13 700 5900 1,090 10800 5,700 1010 1,680 16 700 2060 •70 3300 2 9'5 2950 53fl 4800 9000 1850 1 T7C 28250 700 soo 2280 1 100 740 15000 2 675 750 7 350 560 660 25 750 4150 1180 840 5800 2430 18200 950 6,650 6 850 13600 2 825 6000 4 025 1350 950 1,450 1650 5550 920 3550 7350 5 750 3150 880 2,850 1270 10 000 8 750 3 275 800 1 '40 1850 600 5500 2070 2100 1010 6450 1860 780 380 3 450 1 740 1400 970 3250 1490 1720 127 -1 16 109 •0 98 153 •148 -065 -065 •316 -081 -170 420 •065 -0 82 •2 86 -0 72 189 •087 100 -175 -176 049 '28 -0 83 -2 48 364 052 112 109 -2 50 244 3 1 ' •133 -2 60 -'83 -2 60 -134 •5 08 -2 94 300 0 61 •16" -4 55 •169 -0 82 282 106 -221 -352 C7 4 -0 88 3 45 5 92 -2 88 -120 -3 48 -1 '2 -2 56 •0 78 •2 91 •2 44 -2 25 -0 54 -4 76 •143 294 -153 -106 -127 -102 0 78 -06" 782 845 921 1009 1322 6 754 1540 1546 937 3,504 2203 61500 2336 71966 551,7"" 182,979 902672 43018 87 232 64285 58 79' 752 842 51996 8 582 2 76" 25 045 42 710 15 017 238624 1539 55399 12 010 407 855 2564 86909 13 673 25613 761 5 896 6108 1 104 10 859 5 722 1012 1720 16792 2 055 770 3 314 2993 2980 538 4 "50 9033 1851 1206 28 611 702 77 974 31937 218189 878 186 88-296 22 936 87148 J35 953 10 937 5605 16943 4562 680 751 247 893 25 788 860116 27 895 441 139 738 015 39329 124 412 78 2-5 2277 1 114 746 15 037 2,593 35' 2 733 2,944 771 772 1013971 7335 36042 592 6082639 688 2 494 821 25442 5500490 25 478 22 7-i 667 063 24-690 1 132 451 32 859 675 638501 135 890 33 83- 649 452 4 15' 1 187 856 5904 2 490 17966 7 006 2 823 6090 5 921216 3 945 5 353.189 53 793 139 579 151552 36 078 57284 1383 960 1463 1671 5 665 916 7 828 3 58' 37 416 459 7113 27'8835 5794 68069 196002 351568 3139 2894 1271 10 "11 8 775 3,289 814 1"5« 1863 616 5544 2088 2082 1 012 6473 1904 778 372 3396 1 764 1420 984 45472 204 594 4044 37 067 75 890 99,287 4 948 726 600 851 212216 110515 16 720 35 685 2 739 947 253188 308 900 2802 7i 558 61402 3333 383 34 361 86 626 3255 3 911176 1 493 41 519 1 709 36 789 Faiz oranlannı 3 puan düşüren Merkez Bankası hükümete de öğüt verdi 'Zam yapma' uyansıANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Merkez Bankası, piyasaların beklentisı olan faız ındirimıne dün giderken, hükümete de "ek vergi getirme ve zam yapma" uyansın- da bulundu. Kısa vadeli faiz oran- lannı 3 puan düşüren bankanın ka- ranyla, gecelik ve 1 haftalık borç- lanma faiz oranı yüzde 32"ye, borç verme faiz oraııı da yüzde 38'e düşürüldü. Faız indi- rim karanyla birlikte temmuz ayı enflasyon sonuçlannı da değer- lendıren banka, olum- yüzde 41 'den yüzde 38'e ve 1 haf- talık borçlanma faiz oranı da yüzde 35'ten yüzde 32"ye düşürüldü. • Geç likidite penceresi uygula- ması çerçevesinde, Bankalararası ParaPiyasası'ndasaat 16:00-16:30 arası gecelik vadede uyguianan banka borç verme faiz oranı da kontrollu bır şekilde gerçekleştığı ve enflasyon üzerinde henüz belir- gın bır baskı yaratmadığı görülü- yor. • Gelırler ve malıye politıkala- rındaki disiplının sürdürüleceğine dair kuvvetli izlenimler de, iç ta- leptekı artışın, ekonomıdeki üre- ^ tım artışının çok da faiz oranı yüzde 32'ye, borç verme faiz oranı da yüzde 38'e düşürüldü. Merkez Bankası olumlu seyreden enflasyonda yıl sonu hedefinin tutması için programın devam etmesi gerektigini belirtti. lu seyreden enflasyonda yıl sonu hedefınin tutması için programın devam etmesi gerektiğinı belirtti. Merkez Bankası"ndan dün yapı- lan açıklamada, faiz ındırim kara- n ve temmuz ayı enflasyonuna iliş- kin değerlendirmelere yer verildi. Açıklamada ana başlıklanyla şu ifadeler yer aldı. 1/ Gecelik faız oranJanndan, borçlanma faiz oranı yüzde 35'ten yüzde 32'ye, borç verme faız oranı Bankanın karanyla, gecelik ve 1 haftalık borçlanma > uzerınde olmayaca- gı sınyalını venyor. .Döviz kurlan, yıl sonu enflasyonu için önemJi değiş- kenlerden biri ol- maya devam ede- cektir. Döviz kurlannın önümiiz- deki dönemde izleyeceği seyrin is- tikrarlı olması, hıç şüphesiz, prog- ramın kararhlıkla uygulanmasına bağlıdır. Kamu maliyesine ılışkin politika uygulamalanndaki her- hangi bır gevşeme nedenıyle, yılın kalan bölümünde kamu fiyatlann- da ya da dolaylı vergilerde artış ön- gören ek tedbır ıhtıyacının ortaya çıkmaması, enflasyon hedefi açı- sından önem taşımaktadır. yüzde 46'dan yüzde 43 'e indirildi. */ Piyasa yapıcısı bankalara re- po işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlan- ma imkânı faız oranlan yüzde 37'den yüzde 34'e düşürüldü. Zam ve ek vergllere dlkkat */ Açıklanan temmuz ayı enflas- yon rakamlan değerlendinldi- ğinde, tüketimdekı canlanmanın Pozitif oldu Fitch not yükseltti Ekonomi Servisi - Uluslararası kredı derecelendırme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin genel görünümünü negatiften pozitıfe çevirdiğini açıkladı. Fitch'in açıklamasında, kararda, Türkiye'nin IMF'ye gen ödemesinın ertelenmesinin büyük etkisi olduğu belirtildi. Türkiye'de ekonominin daha güçlü biçimde büyüdüğü ve enflasyonun, Fitch 'in yılın başında bekiediğinden daha hızlı düştüğü belirtildi. Ancak tüm bunlara rağmen, Türk ekonomisinin kınlganlığını koruduğu ve şoklara açık olduğuna da dikkat çekildi. Türkiye'nin mali istikran için en büyük riskin ise halen kamu maliyesindeki sorunlar olduğuna işaret edıldı. HyundaiMe grev bitiyor Güney Korc'nin en büyük otomobil üreticisi Hyundai'de haftalardır süren grev, işçilerin lehine bir anlaşmayla biririldi. Ancak, haftalık çalışma gününü 6'dan 5'e indiren anlaşma, tüm üikedeki sendikaları harekete geçirince. işadamları zorda kaldı. Onceki gece \önctimle sendjka arasında yapılan anlaşmaya göre. Hyundai işçUeri yüzde 8.63 zam alacak ve eylülden itibaren haftada 5 gün çalışmaya başlayacak. Kararın açıklanmasının ardından. Güney Kore'nin rakip iki işçi federasyonu. 5 giinlük çalışma siiresini tüm ülkeye ya\nıak için çalışmalara başladı. Kore Sanayiciler Federasyonu, anlaşmanın, yabancı sermaye girişini engelİeyeceğini savundu. (Fotoğraf: AP) " İşadamları memnun Ekonomi hrdgan Ekonomi Servisi - Türk Sanayicileri ve Işadamlan Derneği (TÜSÎAD) Başkanı Tiıncay Özilhan, "ye- rinde" bulduğu faiz indirimınin ekonomik durumdaki düzebneyi gösterdiğini, ancak hü- kümetin "ekonomide kırıiganlığın sürdü- ğünü" unutmaması gerektigini söyledi. Merkez Bankası'nm enflasyonun düşüş trendine paralel, iyi hesaplanmış ve zama- nmda bir indirim yap- tığını belirten Özilhan, gelecek dönemde de faiz seviyesinin garan- tiye alınması için uya- nda bulundu. Olumlu havaya karşın, cari açıktaki büyümenin piyasalarda kura iiiş- kin endişeler yarattığı- nın hatırlatümasi üze- rine Özilhan, "Eko- nomide kırıiganlığın sfirdfiğü unutulma- maiıdır. Mali disip- lin, Ekonomik Prog- ram ve AB uyum ça- bşmalannda yanlış adımlar atılması ya da yerel seçim öncesi popülist politikalara gidilmesi bu olumlu havayı dağıtabilecek gelişmeler olur" de- dı. ihracat da çbzüm deflll Türkiye Giyim Sa- nayicileri Derneği es- ki başkanı Güngör Keşçi, reel faizlerin hâlâ yüksek olduğunu ve yatınmlan çekme- ye devam edeceğıni ifade etti. Türkiye eko- nomisinde döviz ku- ruyla faizler arasında direkt bir ilişki olma- dığını anlatan Keşçi, dolayısıyla indinmin ıhracatçının kur soru- nuna da çözüm getir- mediğini söyledi. MERKEZ B/UHKAa KURÜUU CM I \BD Dolan 1 \vustraJ\a Dolan 1 Dammarka Kronu I lngılız Stetiını 1 Isvıge Frana 1 Isıeç kronu I Japontaı 1 KinadaDclan 1 Ku\eji Dınan l Sorveç Kronu ] Sud kıb RjyaJj l Euro l Venı Israıl Şelelı odviz «4 i 59) (Xı? 903.6"l 2U.8M 33J79 l.035,125 rı.'os 11.605 996.5 P 4.6:1.400 193J59 rın: 1 590.163 MR| 1.4U1.-31 909.583 :i491" 2.265.051 1.04! •N: 1*3.492 11.682 1.001,022 4M2269 194.663 3"l"85 1.597.833 7AĞUSTOS2003 EFflIlF 1 394.1)26 899514 :ıri4 2^51."02 1.033i": 1*1.585 992.830 4.552,0*9 I93ZI4 3"0JI4 1.589.05/1 %.15< UR{ 1 4İM.JÎ4 915.040 215.411 2J6S.455 î.04.1355 1*3 891 !!":« 1.004.826 4.-5İ503 195.111 V6M 1 6O0J30 Î21 S55 ÇAPMZ KURLAR 1 ABD Dolar Arcstratya Dolın DMmıtallM •5411 65222 13455 8015 •1999 14003 7İ0O8 3*501 1Eıra 1K»eyt D- 3 344» MO Oolan • '395 «ODotan SERBEST PİYASA ALIŞ SATIŞ KDcer '4Ü0M 14O5JX Euo 1595300 160000C IngfeSMn 2İ570CC 2.270000 1035 OOC 1 W5 Û00 1585000C 15960300 GECELİK FAİZLER 1 Gunluk Repo 32 00 7 Gunluk Repo 33 65 Borsa 10 572 10 621 0444 S a s: 3 nn 1 1 § 499 £*»:: 11311 S 2 S s . ffiJİgtt Borsa kâr dedi Ekonomi Servisi - Borsada, kâr satışlan, Merkez Bankası'nın faiz in- dirimine rağmen endeksin düşmesine neden oldu. Haftanın ilk iki gününde yüzde 8.5 değerlenen Ulusal 100 En- deksi, yüzde 1 64 değer kaybederek 11 bin 311 puandan kapandı. Faiz indiriminin etkısıni yansıtan bono pıyasasında en çok işlem gören 18 Ağustos 2004 kâğıdının bıleşik faizı yüzde 42.5l'egeriledi. Dolar 9bin lı- ra artışla 1 milyon 406 bin hra oldu. Önceta" hteeAoj K. TurcasPetroi Turkcel Tûpraş Türk Ekonom Bankas Türk Hava Yo«an Ukı Konfeksryor Usaş UşakSeram* Uzel Makme Lnaı Tanm Urlr Lnye Çımento VakıfFm Kı VakılGMYO Valof Fftsk \tetof fat Ort vakteTeksa Vanet vart* Yat Ort Vtetef ılkıno Kaûıt 4 300 9.800 11,100 1 98C 6050 9250 13 400 960 2290 540 1020 1060 1910 4300 1330 2160 2180 1010 3 775 1380 Yapı Rredl Koray GMYO 620 Yapı Kreoî Sgona Ysçı Kredı Yat Ort Yapı ve KrerJ Bank. Yaîaş YanalarHoiding Vûnsa Zorlu Enen.ı 2. ULUSAt Altınyunus Çeşme B t * Mensucat Camış Lojist* Hc Ged* Yat Ort j » Matcaacılık 1560 850 1480 1610 14 700 2400 4900 En Dişft 4 2"5 9450 10400 19"0 6000 9150 13100 940 2290 530 1010 1040 1870 4200 1320 2130 2170 950 3 700 '330 6O0 1530 830 1450 1610 14500 2370 4900 PAZAR 2 750 3000 3 775 770 820 -afarge Aslan Çımerto 13 300 MaunaTakjm MegesBoya Metemtur Petrokent TunOT Sonmez F'amuklu Transturk Holrjıng Yapı Kredı Fın Kı Yatınrr Fin Yat Ort 400 1910 1530 6600 6850 410 3 750 1230 Cözaltı Pazarı Abana EleKlroma<a.iık Bovasar Oogusan EgsOMYO Gorbon işıl MetEş Raks Elekîron* Raks Ev Aletlen Tumteks 1300 1950 780 200 2 100 4 075 1540 3 350 770 2 700 2 825 3 750 750 800 13100 390 1903 1490 6500 6 750 390 3600 1180 • 290 990 730 190 1460 3 15C 730 & Yütaek 44O0 99C0 H200 2000 6250 9350 13400 1 000 2430 540 1030 1070 1940 4 325 1350 2190 2240 1010 3 825 1390 620 1550 850 •510 175C 14800 2 420 5 250 2 825 3000 3 775 780 840 13 700 400 1940 1560 6700 7000 400 3800 1240 129C 1030 800 200 1560 3350 820 Kapanış 4 300 9550 10,500 1990 6100 9.250 •3 400 950 2 380 540 1010 1050 1880 4 325 1340 2140 2180 980 3 "25 1330 610 1530 830 1460 1710 14 500 2 390 5000 2 725 3000 3 750 "50 810 13 100 403 1900 1500 6500 700C 390 36O0 1200 1290 990 "90 200 1520 3250 730 Oeftm •255 •5 41 051 183 -104 393 -C98 -0 94 -157 0 58 0 75 •093 -2 97 -132 362 -161 -192 •235 -135 621 -136 -042 204 •0 91 -0 66 -2 60 -122 -150 -052 •196 152 219 -4 88 400 244 •0 77 -5 71 128 -130 -2 99 -519 AgrtkJ OrtRjt 4 35' 9623 10 728 1972 6146 9268 •3 26T 963 2377 531 1018 1058 1892 4268 1.335 2163 2201 976 3 733 1349 609 1540 836 1473 1666 14655 2 392 5128 2 763 2 916 ""2 818 13410 396 1919 1531 6 550 6 929 396 3 616 1221 1290 1008 773 194 1527 3 261 770 Hacmi "39 686 12 066 593 2 T 36924' 20610 2028403 21000 179341 970 305 67B403 368 035 95 990 89 071 46 843 45 712 80 932 1209 652 19289 16 406 297 3"6 503 252 731 12 220 38 718 34238 998 311469 116 203 9962 1082 089 22C45 668 705 6 142 340 046 74 748 33 677 31 153 531 162 4 161 205121 13 385 13 738 2 027 32 23 680 555 11249 12 051 4605 EKONOMİYE BAKIŞ TANER BERKSOY Bilanço Pasifi 1980 sonrası dönemin ekonomi bilançosunun aktifinde dışa açılmanın ve bunun getirdiği kimi ka- zanımlann en önemli kalem olduğuna işaret ettim. Aynı bilançonun başarısızlıkları, maliyetleri ve ka- yıplan kaydettiğimiz pasifi korkarım daha yüklü. Zaten, bugün ortada olan görüntü de bilanço den- gesının bu yönde bozuk olduğunu gösteriyor. 1980 sonrasında izlenen yolun doğurduğu temel maliyetleri dört ana başlık altında toplamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. 1980 sonrası dönemde, 1- Ekonomi yönünü ve vızyonunu kaybetmiştir. 2- Ekonomi büyüme ve gelişme ivmesini kaybet- miştir. 3- Ekonomi derin ve sürekli bir istikrarsızlığa sü- rüklenmiştir. 4- Ekonomi ciddi bir borç batağına düşmüştür. Bunlar 1980 sonrası dönemin ekonomi bilanço- sunun pasıfine konulması gereken ana unsurtardır. • • • Ekonominin yön ve vizyon kaybetmesi kuşkusuz göreli bir olgudur. 1980 öncesinde ekonominin bi- çimlenip, yapılanmasının gerçekleştirildiği strateji seçimi, devletin öncûlüğü ve güdümlemesınde kal- kınma tercihine dayalıdır. Ekonomıye merkezden belirienen uzun dönemli bir vizyon ve sanayileşme doğrultusunda yönlenme getiren bir stratejidir bu. Türkiye ekonomisi tarihsel olarak bu çerçevede ya- pılanıp gelişmiş, iktisadı aktörlerin zihinsel yapılan- maları ve iktisadi hesap alışkanlıkları bu tür bir viz- yon ve yönlenme ikliminde oluşmuştur. 1980 sonrasındaki yön ve vizyon kaybı, bu genel çerçeveye göre değeriendirilmesi gereken bir olgu- dur. 1980'de benimsenen piyasa kararianna dayalı dışa açık model, devletin güdümlemesine ve yön- lendirmesine kapalı, giderek devletin ekonomi için- deki ağırtığını azaltmayı hedefleyen, liberal bir eko- nomi anlayışının ürünüdür. Ekonominin vizyonu ve yönlenmesi, bıreylenn kârlılık hesaplanna göre pi- yasalarda alacakiarı kararlarla belirlenecektir. En somut piyasa ekonomisi modelleri dahi, piya- sa işleyişinin bu açıdan ciddi bir miyobı ile malul ol- duğunu, uzun dönemli vizyon ve yön belirlemekte zafiyet taşıdığını göstermektedir. Bizde olan da kıs- men bu zafiyetin ortaya çıkmasıdır. Ama dönem içinde benımsenen iktisat politikası uygulamaları, kısa dönemli piyasa manipülasyonu hevesleri ve başedilemeyen istikrarsızlık ıkliminin, yatırım ortamını adeta berhava edip, orta-uzun va- deyi görünmez hale getirerek, bu kaybın abartılı boyutlar kazanmasına neden olduğunu da söyle- mek gerekir. Dolayısıyla, yön ve vizyon kaybını kısmen siste- mik tercıhın sonucu, kısmen de seçilen tercihın içinde oyunun berbat oynanmasının maliyeti olarak değerlendirmek doğru olur. • • • 1980 sonrasında ekonominin büyüme ivmesini yitimniş olması, tüm istatistiksel venlerin doğruladı- gı bir gerçekliktir. Dönemin ortalama büyüme hızı, önceki dönemlere k/yasla, önemli ölçüde gerile- miştir. Ekonomide yerleşik ve uzun dönemli bir eği- lim halıne dönüşen bu yavaşlama performansına dönemin en büyük ve önemli maliyetlen arasında yer vermek gerekir diye düşünüyorum. Burada birkaç ayrıntıya işaret etmek, yavaşlama- nın nedenlerini daha net görebılmek açısından ya- rarlı olabilir. Bunlardan birisi dönem içinde perfor- mansın farklılaşmış olmasıdır. 1980'li yıllarda büyü- me hızı, dönemin sonrasındaki performansa kıyas- la, daha olumludur. Ortalama büyüme hızındaki düşme 1990'lar ve sonrasında daha belirgın ve çarpıcıdır. 1990 ve sonrasında ortalama büyüme hızındaki yavaşlama, yeknesak bir sürecin ürünü olmaktan çok, yıllık üretim artış hızlarında olağandışı boyut- lardaki dalgalanmalardan kaynaklamıştır. Reel üre- tim hacminın yıldan yıla böylesıne büyük dalga bo- yutlarıyla hareket etmesi, ekonomide görece uzun dönemli olacağı düşünülen yatırım-üretım kararla- rında dahi olağanüstü bir istikrarsızlığın ve kısa va- deciliğin egemen olduğuna işaret etmektedır. Göz önüne altnması gereken ikinci aynntı budur. Bu gibi aynntılara bakıldığında, ivme kaybının, 1980'de devreye sokulan sistemik tercihin sonucu olmaktan çok, bu sistemik çerçeveye uyumdaki is- teksizlik, zorlanma ve sapmalardan kaynaklanmış olabileceği izlenimi doğmaktadır. Bu pek de yanlış bir görüş sayılmaz. überalleş- me döneminde, özellikle de 1990 sonrasında izle- nen iktisat politikalarının, küreselleşen bir dünyaya piyasalar aracılığıyla açılmayı hedefleyen bir eko- nominin karşılaştığı makroekonomik kurallarla uyumlu olduğunu söylemek zordur. Bu kurallar ön- celikle ekonominin temel dengelerinin kurulu olma- sını öngörür. Bızde olan bu değildir. Tersıne, hem temel terci- hi değiştirip, hem de eski, görece kapalı, ekonomi alışkanlıklarını sürdüıme ısran, temel dengeleri ve fiyatları adeta şirazesinden çıkartmıştır. Siyasetin kendi öngördüğü ekonomi modelınin yönetiminde gösterdiği bu aymazlık ve uyumsuzluğun ekonomi- nin ıvme kaybettiği iktisadi ortamı hazırladığını dü- şünüyorum. YATIRIM FONLARI 6 AĞUSTOS 2003 FonAdı AT1PITONLAR Dünküffyat GüP. Fart FonAdl OunkO Fıyat Gün Fark Fon Adı Dunto Fıyat Gûn. Fart Fon Adı DûnkûFıyat Oün.Fart FonAdı DûrkûFıyat Qün.Fark Oeğışken Fonlan f ^ r a b a n k (Aı Deö FCTI 5 538164 PanuKbank ı> De§ Fof 22 91 9 Kertva <ıA,3e§ For 5 495 Dışteık A Deâ Fon 1:003'23 Garantı Bar A" J « 5 For • 1 0"4 652 Yapr«B*¥ atlA,Değ Fon 39348 Evgn Men IA| Değ Fon Ta*)Yat.(A)DeS Fon AnadokjBank(A)DeO Fon Garant Men (A) De9 Fon KoçYat (AlDeğ Fon MeksaYatıAjDeğ Fon AtaYatıAjDeâ For O k D f Nurol Men (A) Defl Fon AlfaMaı(A)Değ Fon ZraatSan (AJÛsğ Fon YatırmvFınanslAtDeğ Fon Koçbank (A) Değ Fon SfratqıMen(A)Değ Fon Santo Men (A) Değ Fon MngbanktAıDeğ Fon Iş Yatırm (A) De§ Fon BenderMen |AI Değ Fon Akbank (Al Deg Fon Zraat v at [A, DeJ Fon V&lltarklAıDej R)n Ecjacıbaa |A/ De§ Fon Fınans Yat A' DeŞ Fon Abank |A| Değ Fon Turfcsn Yat IAJ DeÇ Fon Oyak YarKur ıA/ Deg Fon TSKB ıA) Değ Fon KaHorımaYat lAjDeJ Fon Com Unıon Sıg 'Aj Değ Fon4 435 811 Şekerbank (A) Değ Fon 11 "906 KaJkınma Ban (Al Değ FOn 994 555 rtafc Men IA, OeJ Fon 5'3 44g Tefi,AlDeğ Fon 3 121353 TacıierMenıAıDeÇ FOn ' 9 4 " 4 " Acar(A,Deg Fon " 84 1'S BayındırMenlAJDej For 100140 HS8C Bank iAl Değ Fon 8 542 1"0 Tekstıl Men IA Değ" For 2C 163 EsMenkullA/Değ Fon 8.243 BankEuDpaıAj^pıDeç For 10218 DenızOank (A) Değ Fon 81012 Global Men (A| Değ Fon ' 0 645 995 Iş Bank (A) Değ ^on 1 5C3 320 Tekfenbank (A, Değ For 140 896 20 401 106.912 "011 25387 19705 52,564 63 017 618 615 331 013 142668 10 324 853 148 562 7 515 581 244290 15406 21452 266 848 99262 20 585 30 7 67 3288046 1 328 567 2" 08C "34 80" 14 384 «T 123 T560 44030 2 96% 2 94% 282% 2 76% 273% 264% 2 61% 257% 2 47% 214% 2 40% 227% 222% 2 20% 2 14% 2 03% 196% 194% '89% 1 81 % 1 "9% 1 75% 1 7 4% 174% 1 70% ' 69% 1 66% 1 62% 1 59% 1 56^ 1 52% ' 491ı 148% 1 46% 136% 1 36=» ' 3 ' * • 17% 116% 111% 1 06% 0 98*= 3 9 6 * 0 93% 0 93% 0 84% 0"6% Endeks Fonlan ış Sank |Aı U Mai End For 8 476 AtfaMen|AlU30End Fon 7520 Akoank (Al U3fl End Fon 8460 Ata lAl U3fl &K) z on 10 849 Yap Kredı Yat A, U3Ü &XJ Fon " "64 KoçBark Aj L30 End Fon 444 ~ 0 HSBCYat AıU30EndFO n 14 883 Oyak Yat IA, J3C End For '2 299 Iş Bark Aj 1,30 End c on 6 86" GlobaıMerıA^'MEna Fon 6 "96 Garantı BâT ,A| U3fl £od Fon 5543 Denızbank'AlUIOOErû Fon 9 649 SşBanklA, Met-Mak tnd Fon12908 ış Bank Al T ekno End -on 4 704 HeseFortan Gedık Yat. Al Hsse FHIL, 15.877 Fiıansbatık Aı Hısse For 10 366 Koçbank lAlhsseForu '46.709 Alfa Men ıA, Hısse FonL 23 795 YKB(AJ Hısse Fonu 9 439 Ovakbank Aı hısse Fon 13154 Teb-VatıA, Hısse Fonj 10.207 Denetank IAI H«se =on 37171 InterYat AjHısseFonu 83261 HSBCYa' AHısse=on 150,464 HSBC Bank AıHsse Fon 21,297 KalkmmaYa* Aı Hısse Fonu 12506 Akbank |A) rtsse =onu IşBankJA/HlsseFoclu Abank (A) Hısse Fonu Akv at IA, Hısse Fonu ktısatv at AjHısseFonu Tekst*an< (A, Hsse Fond Karma Fonlan 279118 8,964,834 12,739 12 281 11,'ÛO "09 389 ş Ata Yat ,'A) Karmac on 4617905 c ınare v a' lAl Karma For 22 606 Evgın Mer (Aj Karma Fon 144 1 "9 aiobal Men Aı Karma Fon 16 069 Inter Yal (Aı Karma Fon 265 580 AKbatlK lAl Karma For 22 658 Koçbank |A| Karma For 19 000 TSKB A/Karra Fon 13 "66 Zraat Ban ıAı Kama Fon 1" 79^ ABn Anro Yat (A) Karma c on 113 434 Ged* Yat lAl Karma Fon 141 315 Denızbank ıA) Karma Fon 107 393 GarartıBan Al Karma Fon 9 199 008 Iş Bank (A/Karma Kum Fon 22165 4 90% 4 1"V 3 9 ' ^ 3 8"9t 3 85% 3 "9% 3 "3% 3 65% 3 60% 3 52% 350% 3 30% 301% 1 39% 2 90% 2 78% 258% 2.50% 2 40% 2 37% 2 31% 2V% 213% 2 0*% 2 06% 197% 196% 1 95% 190% ' 8 2 % 1 "0% 1 69% 2 8 0 * 2 35% 2 03% 1 "6% 164% 160^ 156% ' 4 9 * ı 48% 145% 1 42% 136% HSBC Yat A, Karma For TacırierMen(A)KarmaFon T "6 938 1 2i% 256.584 123% I İ "30 7 00 122% Eaacıtaşı IA) Kama Fon 27~23 112% YKSıAlKarma Fon 53268 1 - 1 % Haltoank IAI Kama For 8 032 546 1 02% Tekfenbank'Aı Karma For ' 6 529 0 93% Ba>ındır Men ıA Karma Fon 30 201 0 60% Sektör Fonian GarartıEar A, Mal Sek Forur871 3T 3% Koçbank Aı Hol Yat Sek Fonu 12 563 3 39% Atoank ıAı Ma» Kur Sek c onu 15 130 2 80% vakrtbatık IAJ Mal Sek. Fonu 63 744 2 77% Garant Ban IAJ ImalatSek F232 440 2 40* Aktank ıA rralaBt Sek. Fonu 14 &48 1 95% Vatofbark Aı Meta, Sek "onj 88 303 1 68% Vakjfbar* AıSıaa Sek Fonu 58 729 093% Akhank Aı"ekro Sek Fcnı. 13 694 0 89% Özel Fonlan Yatınm Fınans ıA, Resan Ozel 65 862 2 24% Koçbani A Allıanr Oıel c on 10" 969 1 9 8 ^ Yap«Kı»JVa: AlYKSIGOzeH68 6'7 195% Teb ıA GSC ûıei For 98112 ' 9 1 % Abn Amro Bank (A) Turkse Ozel76 703 1 43% T ( TetJ |Al Turkse C:el c on AWAnrc3ark Aı Alar tşörak Fontsn KoçYat Al iştırak =onu IşBartk Aı Işfrak Fom Atoank A Sab Hor ^ 86 489 1 03% 60 934 3 02% 5145124 195%ş ş Atoank ,A Sab Hor ^tırak Fo rui6 0321 88% B TtPI FONLAR KalkTima Ban ıB DeÇ Fcı 6 883 535 KoçYat B Oeg Fon 146 458 Irter v at B Değ For Iş Bank BI De$ Fon Ged* Yal ıBı Deg Fonu Ecracıbası Bı Deij Fon T aıb Yat ıBı Deç c O n NurYatSan* IBıDeğ Fon Ovakbark Bı Dej Fon Vakıfbark B Değ Fon Aoan* 6 Değ Fon TSKB Bt Değ Fon Ektıcıier ıBı Değ Fon Zıraa'Yat Bt Değ Fon Deröank Bı Değ Fon 3oca Mer B Değ For Iştatınn 3 Değ Fon 14 62" 13 561290 582 909 18002 205860 18T4 357 "57 27 805 ""45 449 816 1509 445 1022 428 13 042 5^4 209 7 57 58 603 110006 125% 0 67% 0 61% 052% 051% 048% 043% 0 43% 041% 041% 0 38% 0 3 7 % Ü36% 0 36% 0 35% 0 33% 031% •KS(BlDe§=on 33975 752 0 2 8 ^ DıSbank<B)Değ Fon 12.975 0 2"% Etı Men (B) Değ Fon 31441 0 26% Ata Yat B| Değ Fon 380592 C26> Akbar*(BtDeğ E on 24688 025% ZıraatBar ıBlDefi Fon 24 690 3"9 323% AKaMw S Değ For 394 55" 023% 'eklenberK ıBı Değ c on 4063" 0 22% rtSBC Yat ıBı Değ Fon 343,589 0 21% EsMenku ıBıDeğ =on 12120 020% PamukbankıSıöeğ Fon 1" 597 676 018% Garant 3ar Bı Değ Fon 1" '53 951 018% Koçbank (Bl Değ Fon 4992655 0 1 " % "eb v at B Değ For '"2185 016% FavaMen (BlDeğ Fon 82 987 0-2% Abn Amro Yal (Bı Değ Fon 25"8"3 008% Halkbank (Bı DeS Fon 6 393 907 0 06* ParkRayJam B Değ Fon 33 841 0 0 6 * TeKsMbartkıBıDeğ Fon 3 377 167 0 05% Karma Fonlan Vakifbark B KarmaFonu 116264 ı 34% IşBank B Karma Fon 12343 -022% Ukıt Fonlan 'sı-ıçreSıgonalBıUKitFon 163 938 0 1 1 * Koçv a- B ukf Fcn 13 939 0 1 0 * Haftoank B ükl- Fon 10297 010% Vakfcark B ukrt Fcn "2 364 031 0 09% BankEuropaıBıLjıotFon 10109 009% V KB (Bı ümt Fon 782M325 009% EsMerku'fBıLkıtFon 11783 C09*, Garant 3an BlütatFon 32162 37 3 0 09% Inter Yat [BI UM Fon 13 038 0 09% Vap,Kra»ra(u31JotFon 464,161 009% Global Men (B)ükıt Fon 19805 009% EczaobaşuB) Ulut Fon 1704,527 0 09% MngtjankjBılJutFon 43,253 009% TSW3(B)UkıtFon 689064 008% Ovakbank (Bj uM Fon 1" 806 548 0 08% Dışbank (BıütatFon 69931152 0 08% ZraalSan (B)L**Fon 33435435 006% YatFnMen (BlükıtFon 1"634 008% Tekstıfcank (B) Ukıt Fon 4 13" 880 0 08=- Koçbank (B| ülot Yat Fon 54 796 0 08^ Oyak Yat (Blükıt Fon 18 56" 0 08% Denızbank(Blükıt Fon 164 296 0 08% Akbar* ıBı ükjt Fon "912 555 008% FmansYatIBtlMFon 13006 008% Şekert>ank(B)ülatFon 339 690 0 08% Abn Amro Yat (B)LM Fon 22"26 C08^ Sanko Men (Bı L*ıt Fon 10649 0 08^. Abark B Lıte Fon 982 349 C 08% Anaooıubank'B'Lıkıt F0n 40 654 0 08% HSBC Bank ıBıUıt For 13356145 008% Zıraat Yat -Bi Ukıt Fon 4~ 7 83 ' 99 0 08% F nansbank ıBj ütat Fon 21892164 0 07% Panuktank BıükıtFon 28,910946 C07 % TecıBıüıutFon 1.330,921 00"% Teo Yat B ütat Fon 59 109 0 0 7 % EkıncılerıBlLMFon "0169 007% IşBanklBı JK_1 c on 54 934 389 0 0"% ektenbank ,B| ukn Fon 585,186 aû"% Tunusnbank tBı ükıt Fon '2 953 0 0"% AtaYatıBjülotFon 108 301 0 07% Halk Yat B UM For 15 450 007% <ert Yat ;B L*f Fon 45 189 0 07% Garant Men ıBı ükıt Fon 42113 006% Meksa (Bı T p Ukıt Fon 19353 006% Ba-jircırMenSlLkıt 426562 0 05% Kafkırma San B JK1 "on 22 9C3 D 05% Tahvil ve Bono Fonlan Vak*aniWBrahvlc on!j 8"4"6256 0 63% HSBC Bank IBı T arıwı Fonu 38941 062% Koç Yat |B T aflvıl FonL 22 626 0 61 % Garantı Men (B) Tahvıl Fonu2,480 807 0 60% Aıa Ya'ıBı Tahvıl Fonu 13 217 0 54% Koçbank (BıTanvıl Fonu 1021.246 0 50% Abark 'BI Tanvıl Foru 21 612 0 44% DentzDank B Tatıvıl Fonu 158574 0 44% TSKB Bı Tahvıl Fonj 2 024 745 0 43% Yatmtn Fınans IB) Tah'.ıl-onu 49 694 0 42% YKBıBlTaMr orj 201"i490 0 42% Zıraat Yat BITar-vıl Fonu 45 468 434 040% O>a*oan« ıBı "ariv I For 401612 040% Halkbank ıBı Tahvıl Fonu 12 303 978 039% Yapı Kredı Yat B, Tahvıl Fonu 155 824 0 38% Akbank ıBl TahvJ Fonu 3 509 517 0 3 7 % Zıraa: Bar ıBı "ahvl Fonu 22 827 667 0 36% Garantı Ban ıBı "ahvtl Fonu61 249 352 0 33% BankEuropa (B) Tahvıl Fonu 10 083 029% Teb Yat (B) Tahvıl Fonu 45009 029% AbnAmroBank(BıTanvılFonii12631 025% FınanstankfBlTailvılFonu2''258 28C 023% Iş Bank B Tahvıl Fonu 19 842 006 017% YBMK Fonlan Garartı Ban IBı YBMK Fonu 94,305 -0 23% Vakftank ıBı YBMK Fonu 4 795 812 -0 3 T % şBan^ıBı YBMK Fonu 1941403-0 65% YKB B V BMK Fonu 6 939 2"6 -0 "4% Cvakbank €1 YBMK Fonu 222 807 -0 88% Ata Ya- ıBı YBMK Fınu 21 59' -0 98% AA BİLEŞİK ENDEKSİ lAl TİFH ENMKS 202055 1.93% (Bl TİFİ ENDEKS 588814 0.18%
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog