Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

7 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA dishab(S cumhuriyet.com.tr 11 Bush'tan überya'ya • CRAWFORD(AA)- ABD Başkanı George Bush, Liberya'ya insani yardım çahşmalan için küçük bir Arnerikan askeri birlıği gönderdiğini açıkJadı. Bush, Texas'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Liberya'ya daha büyük bir Amerikan gücü göndermeden önce, Taylor'ın ülkeden aynlacağını umduğunu söyledi. Öte yandan, dün Liberya'nın başkenti Monrovia'ya ulaşan Amerikan helikopterleriyle, ABD'nin ilk askeri grubu olarak ülkeye 7 kişilik bir Amenkan denızcı gücü geldiği bildirildi. Devlet Başkanı Charles Taylor'ın bugün resmen istifa ederek Nijerya'ya sığınabileceği bildirildi. 'Sınır adalarına kilise kupalım' • ATÎNA(AA)- Yunanıstan Kilisesi Başpiskoposu Hristodulos, "Ege Denizi'ndeki sınır boyunda yer alan adacıklarda kilise inşa edilmesi gerektiğini" söyledi. Yunan basınına göre, Sisam (Samos) adasında yeni oluşrurulan bir asken birliğin takdis töreninde konuşan Hristodulos, adacıklarda inşa edilecek kiliselerin ülkenin bu noktalardaki varlığını güçlendireceğini söyledi. Başpiskopos, "Banş için dua ediyorum, ancak eski Romalılann dediği gibi banşı istiyorsan savaşa hazır olmalısın" dedi. ABD'ye düşmanNk suçlaması • TAHRAN (AA) - Iran dinı lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin devrimin ilk günlerinden itibaren tran'a düşmanhk beslediğini ve bölgede Siyonist tsrail rejimiyle birlikte Iran'a karşı çeşitli fesatlar tertıplediğini belirtti. ABD'nin, eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin rejimini Iran'a saldırmaya cesaretlendirmesi, Iran'ın petrol platformuna saldırması, Iran'da askeri darbeyi desteklemesi, 1988 yılında Iran'a ait bir yolcu uçağını düşürmesi ve Iran'a ekonomik yaprınmJar uygulamasırun bu fesatlardan bazılan olduğunu söyleyen Hamaney, "ABD, Iran'a düşmanlık etmenin faydasız olduğunu anlamalıdır" diye konuştu. ETAüyesi • BERLİN(AA)- Almanya'nın Nürnberg Eyalet Yüksek Mahkemesi, Nürnberg'te tutuklanan aynlıkçı ETA örgütü üyesi Pablo Elkoro Ayastui'nin Ispanya'ya iade edilmesinde bir sakınca olmadığına karar verdi. Mahkemeden dün yapılan açıklamada, söz konusu kişinin, Ispanya'da işkence göreceği gerekçesiyle iade edilmemesini ıstediği, ancak bu kişinin işkence göreceğine dair somut delillerin bulunmadığı beürtildi. Azerbaycan Devlet Başkanı GATA'dan aynldı, ABD'ye götürüldü, ama kimse göremedi Aliyev'efîlrn gibinakil• Haydar Aliyev, "bir operasyonla" GATA'dan Esenboğa'ya, oradan da bir Rus ambulans uçağıyla ABD'ye götürüldü. Sağlık durumu konusunda ciddi iddialar bulunan Aliyev'in basın mensuplannca görüntülenmemesi için yoğun önlemler alındı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Azer- baycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev, son bir aydır tedavi görmekte olduğu GATA'dan alınarak ABD'deki Cleveland Clinic'e götürüldü. Aliyev'in hastane- den aynlıp Esenboğa'ya getirilmesi ve apronda bekletilen özel donanımlı Rus uçağına bindirilmesi, Sovyet dönemi ope- rasyonlanru andırdı. Operasyonun tek ama- cı, sağlık durumu çok ciddi olan Aliyev'in hiçbir basın mensubunca görüntülenme- mesini sağlamaktı. Aliyev'in ABD'ye götürüleceği, önce- ki akşam saatlerinde Anadolu Ajansı'nın bir haberiyle duyuruldu. AA'nın haberine karşın Azeri kaynaklar, Aliyev'in ülkesi- ne götürüleceğini söylemeyi sürdürdüler. Rusya'ya ait tam donanımlı özel uçağın Esenboğa'ya gelmesinin ardından GA- TA'daki hazırlıklar da tamamlandı. Aliyev'in makam aracı, güvenlik görev- lileriyle birlikte saat 09.20'de GATA'dan Aliyev'in hastaneden ayrılıp Esenboğa'ya getirilmesi ve apronda bekletilen özel donanımlı Rus uçağına bindirilmesi, Sovyet dönemi operasyonlannı andırdı. (Fotoğraf:REUTERS) çıktı. Ancak Aliyev'in, makam aracının içinde bulunmadığı, ambulansla Esenboğa Havalimanı'na götürüldüğü belırtildi. özel- likle basın mensuplannı yanıltmak amacıy- la makam aracının kullanıldığı öğrenildi. Aliyev'in de içinde bulunduğu konvoy, 10.00'da Esenboğa'ya geldi. Makam aracı kar- go bölümünde bekleyen Azerbaycan Airli- nes'a ait uçağın yanına yaklaştı. Aracın ap- rona girmesinin ardından yer hizmeti yapan iki otobüs, uçağın merdiveni önüne getirile- rek gazetecilerin görüntü alması engellendi. Yaklaşık 10 dakika sonra ise Azerbaycan Büyükelçiliği ve güvenlik görevlilerinin araçlan eşhğinde 002000 plakalı bir aske- ri ambulans da havalimanına geldi. Ambu- lans ve eskortlan, kargo bölümünden giriş yaparak küçük VIP salonu karşısına kadar ilerledi, burada park halinde bulunan üze- rinde Rusça POCCHH yazılı bir uçağa ya- naştı. Gazetecilerin görüntü alması yine en- gellendi. Makam aracının basın mensupla- nnı yanıltmak amacıyla Azerbaycan uçağı- na yöneldiği savlandı. Aliyev'in uçağı, ge- rekli hazırlıklann tamamlanmasının ardın- dan saat 10.58'de hareket etti. Ancak uça- ğın kalkmasına karşın rotası hakkında hiç- bir resmi açıklama yapılmadı. Bu arada Azeri kaynaklara dayanılarak Azerbaycan 'm yeni başbakanı İlham AB- yev'in uçağının Bakû'dan Türkiye'ye gel- diği savlandı. Ancak bu da doğrulanama- dı. Aliyev'in nereye gittiğine ilişkin ilk açıklama Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıkla- mada, bir süreden beri Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gören Ali- yev'in ABD'ye gitmek üzere hastaneden aynldığı beürtildi. Ardından Azerbay- can "ın Ankara Büyükelçiliği, Aliyev'in, teda\-isüıi sürdürmek amacıyla ABD'nin Cleveland kentine gittiğini bildirdi. Gül: Ailesi karar verdi Dışişleri Bakanı Abdullah Gül de Ali- yev'in Türkiye'den aynlmasma ilişkin so- rulan Bahreyn Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı sırasında yanıtladı. Ali- yev'in teda\isine, kendisi ve ailesinin ka- ran üzenne ABD'de devam edileceğini be- lirten Gül, "Afiyev bir süredir Türkrj e'de te- davi edilmekteydi. Bugün (dün) tedavisi Tür- krve'de sona erdi, ABD'de devam edilecek. Kendisive ailesinin karan budur. Dolayısry- la ABD'de tedavisini devam ettirmek üzere Türkiye'den aynkh" dedi. Gül, Azerbaycan'ın bağımsız, demokra- tik ve Avrupa Konseyi'ne üye bir ülke ol- duğuna işaret ederek "Kendi sorunlanm kendi çözecek bir ülkedir. Kimsenin Azer- baycan'da kaos, kanşiklık beklememesi ge- reİdr. Azerbaycan bu olgunhığa ulaşmış bir devlet yapısına da sahiptir" dıye konuştu. 100. GÜNDE YENÎ ÖLÜMLER Savaş bir tek Bush için bitti • ABD Başkanı 'mn büyük çatışmalann sona erdiğini ilan etmesinin ardından 100 gün geçti. Ancak işgal güçlerini hedef alan saldınlarda hem ABD askerleri hem Iraklılar ölüyor. Dış Haberier Servisi - olmayan kişilerin ABD Başkanı George Bush'un, 1 Mayıs'ta, "Irak'ta büyük çatışmalann sona enüğbîi w ilan etmesinin üzerinden 100 gün geçti, ancak ülkede işgal güçlerine yönelik saldınlar durmuyor. Irak'ın güneyindeki Basra kenti yakınlannda Ingiliz askerlerinin hedef alındığı saldırıda 4 Iraklı yaralandı. Basra'nın güneyindeki El Halic el Arabi benzin istasyonu yakınlannda, 3 tngiliz kamyonunun geçmesinin birkaç saniye sonrasmda bir bombanın patladığı bildirildi. Patlamada, 4 Iraklının yaralandığı kaydedildi. Bağdat'ta bir ABD tankına düzenlenen bombalı saldındaysa çevrede bulunan 3 çocuk öldü. Yetkililere göre, kımliklen belli önceki gün düzenledikleri saldında 4 Iraklı sivil ve 2 ABD askeri de yaralandı. Musul kentindeyse bir ABD askerinin çatıdan düşerek öldüğü açıklandı. Operasyonlar sürüyor Samarra kenti yakınlannda önceki gün ABD askerlerinin ateşinde 1 Iraklının öldüğü bildirildi. ABD ordusu sözcüsü, Bakuba, Tikrit, Kerkük ve Iran sınınna uzanan bölgede iki gündür düzenlenen operasyonlarda. Saddam Hüseyin yanlısı olduğu sanılan 18 kişinin yakalandığını belirtti. Yarbay Steve Russefl, geçen hafta Tikrit'te yakalanan Saddam'ın korumalanndan Adnan Abdullah AbidEl Müslit'in kardeşinin yakalandığını söyledi. HERKESt SORGULUYORLAR - Iraklı polislerle devriye gezen Amerikan askerleri sokakta gördüğü herkesi sorguhıyor. Ken- dflerine yönelik sakunlan bir türtü önleyemeyen işgalçi güçler, önümüzdeki iki yılda 30-35 bin Irakh polisi eğitmeyi planfayor. (AP) Türkmeıılerin Bağdat yürüyüşü Paul Bremer'in kaldığı binanın önünde toplanan 10 binden fazla kişi haklannı istedi... Eylemin, Irak'ta tam katılımlı ilk Türkmen yürüyüşü olduğu belirtiliyor BAĞDAT (AA) -Irak'ın başkenti Bağdat'a giden 10 binden fazla Türkmen. bir yürüyüş düzenleyerek isteklerini dile getirdiler. Irak'ın çeşitli bölgelerinden gelen Türkmenler. "banş yürüyüşü" adını verdikleri eylem çerçevesinde, ABD'nin Irak'taki sivil yöneticisi Paul Bremer'in oturduğu binanın önünde toplandılar. Sloganlar ve taşıdıklan pankartlarla taleplerini dile getiren Türkmenler. geçici hükümet konseyinde 3, başkanlık konseyinde ise bir Türkmen temsilcinin bulunmasını istediler. Türkmenler, yaşadıklan bölgelerde, özellikle de Kerkük'te her türlü hakka sahip olmak istediklerini söylediler. Türkmenler, 4 milyon Iraklı Türkmenin Irak'ta yönetimin yeniden yapılandınlmasından dışlanmaması gerektiğini ifade ettiler. Bağdat'taki yürüyüşe her kesimden TürkmenJerin katıldığı, bu yürüyüşün Irak tarihinde tam katılımlı ilk Türkmen yürüyüşü olduğu bildirildi. Amerikan Episkopal Kilisesi'nden eşcinsel Gene Robinson'ın piskoposluğuna onay Kilise eşcinseflere kapısını açü Dış Haberier Servisi- Amerikan Episko- pal Kilisesi, eşcinsel olduğunu açıklayan GeneRobinson'ın piskopos olarak atanma- sını onayladı. Birçok Hıristiyan din adamı- nın karşı çıktığı karann "küiseyi bölüp böl- ıneyeceği'' tartışılıyor. Episkopal Genel Konvansiyonu, önceki günîcü oylamada 56 yaşındaki Robinson" ı New Hampshire piskoposu olarak görevlen- dirdi. Oylamaya katılan 107 piskoposun 62'si Robinson'ın atanmasını onayladı. 13 yıldır erkek arkadaşı Marc Andrew ile yaşayan Robinson, "karar nedeniyle ki- tisede aynhk yaşamnası için bir neden gör- mediğini" söyledi. Robinson, "Bence Tan- n, küiseyi eşcinsel ve lezbiyenlere açarak ye- ni bir şey yapü" şeklinde konuştu. Boşan- mış ve 2 çocuk babası olan Robinson, 1990'da homoseksüel olduğunu kamuoyu- na duyurmuştu. Sonuçlarm açıklanmasının ardından Pitssburgh Piskoposu Robert Dun- can muhafazakâr üyelerle birlikte "aayla do- lu olduklannı" belirten bir açıklama yaptı. Muhafazakârlar, "tncil'inöğretilerineay- kın olduğunu" savunduklan karara şiddet- le karşı çıkıyor. Duncan'ın açıklamasında, "Kutsal evnlik dışında cinsel açıdan aktif bir hayata sahip birini inatla seçen kurum, tarihi inanç ve Isa'nın kilisesinden uzaklaş- mış ve kilisevi mihonlarca Angtikan Hıris- tiyan'dan ayırmıştir" denildi. Duncan, dünyadaki Anglikan toplulukla- rının ruhani lideri Canterbury Başpiskopo- su Rowan VVflüams'ı olaya müdahale erme- ye çağırdı. Muhafazakâr üyeler, ortak bir tu- tum sergilemek için ekim ayında diğer kı- talardaki piskoposlarla bir araya gelecekle- 'TANRI YENİ BİR ŞEYYAFlT- nd çocuk babası Robinson, 13yıldır parrneriyle yaşryor. Kızı ve erkek arkadaşıyla birlikte görülen Robertson, "Bence Tanru kuiseyi eşcinsel ve lezbiyenlere açarak yeni bir şey yapü" diyor. (Fotoğraf: AP) " rini duyurdular. Üyeler, Kuzey Amerika'da yeni bir Anglikan Kilisesi kuracaklannı ve bunun tanınması için Canterbury Başpisko- posluğu'na bir dilekçe göndereceklerini açıkladılar. En tutucu Episkopal birlikle- rinden biri olan Amerikan Anglikan Kon- seyi de "ABD Episkopal Kitisesi'nin, Ang- likan topluluğunu parçaladığınT öne sürdü ve alınan karan reddettiklerini açıkladı. Episkopal Kilisesi'nin Piskoposu Frank Grisvvold ise herkesi anlayışlı olmaya çağır- dı. Liberal görüşleriyle tanınan Başpisko- pos Williams ise, karann kilise üzerindeki etkisini değerlendirmek için çok erken ol- duğunu kaydetti. "ABD'deve diğer ülkeler- deki Anglikan kflıselerinin, geri ahnamaya- cak tepkikr vermeden önce olayla ilgili dü- şüıunefirsaünıiyideğerlendirnıelerini umu- yonım" diyen Williams, "Kilise olarak, di- ğer ülkelerdeki kfliseleri de bağlavacak ka- rarlan ahrken çok dikkatli olmahyız" dedi. ABD'nin 38 eyaletinde faaliyetîerini sür- düren 2.3 milyon üyeli Amerikan Episko- pal Kilisesi, ülkenin üye sayısı bakımından en büyük 10. Protestan Kilisesi konumun- da. Amerikan Episkopal Kilisesi, diğer Ang- likan kiliselerinin aksine son yıllarda eş- cinsellere karşı giderek daha hoşgörülü bir yaklaşım sergiliyor. Kiliseye bağlı bazı böl- gelerde, cinsel tercihlerini kamuoyuna açık- lamadıklan takdirde eşcinsel din adamlan- nın görev yapmasına izin veriliyor. Dünya çapında 77 milyon üyeye sahip olan Anglikanlık, tngiltere'nin resmi dini. Ingiliz göçmenlerin yerleştiği ABD, Kana- da, Avustralya ve diğer ülkelerde bu Protes- tan mezhebUîpiskopal Kilisesi adını taşıyor. H ALÎFEANKARA'DA Bahreyn ileüç anlaşma • İlk kez bir Bahreyn Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret etti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bahreyn'den Türkiye'ye gelen ilk Dışişleri Bakanı olan Muhammed Bin Mübarek El Hafife'nin dünkü Ankara ziyareti srrasında iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. Türkiye adına Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün imza attığı anlaşmalar "siyasi isrişarelerin geliştirilmesi, resmi haber ajanslan ve devlet arşrv leri arasında işbiruği" yapılmasını içeriyor. Bahreyn Dışişleri Bakanı Halife, dün sabah saatlerinde Ankara'ya indi ve Dışişleri Konutu'nda Gül'le bir araya geldi. Halife, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve TOBB Başkanı Rifiıt Hisarcıknoğlu ile de görüştü. Gül-Halife görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Gül, iki ülkenin dost ve kardeş olduklannı belirtirken ilişkilerin her alanda geliştirihnesini amaçladıklannı anlattı. 'Irak'ta bir an önce sivil yönetim kurulsun' Her iki ülkenin de Irak'a komşu olduklannı, dolayısıyla bu ülkeyle yakından ilgilendiklerini belirten Gül, beklentilerinin Irak'ta sivil hükümetin bir an önce yönetimi devralması olduğunu bildirdi. Halife de imzalanan anlaşmalann iki ülke ilişkilerinin geliştirihnesi açısından önemlı olduğunu belirtirken "Çifte vergüendinne anlaşması ve yannmlann korunması ve teşviki aniaşmalannın da bir an önce tamamlanmasını beklhonız" dedi. Halife bir soru üzerine Irak'a asker göndermenin Türkiye'nin iç işi olduğunu belirtirken Irak'ın istikrara kavuşturulması ve yeniden kendi kendini yönetmeye başlaması yolunda atılan tüm adımlan memnuniyetle karşıladıklannı anlattı. • İRLANDA 'DA BİR tLK GerçeklRA lideri suçlu bulundu Dış Haberier Servisi - Irlanda Cumhuriyetçi Ordusu 'ndan (IRA) kopan "Gerçek IRA" adlı örgütün lideri olduğu sanılan Michael McKevitt, Irlanda'da yargılandığı özel mahkeme tarafindan terör örgütünü yönetmek ve yasadışı bir örgüte üye olmaktan suçlu bulundu. 53 yaşmdaki McKevitt, trlanda Cumhuriyeti'nde bir mahkemede, terör örgütüne liderlık etmek suçlamasıyla yargılanan ilk kişi oldu. McKevitt, Irlanda'da, "Gerçek mA"yı 1999 dan Mart 200 l'e kadar yönetmekle suçlanmıştı. McKevitt'e yöneltilen suçlama, Irlanda hükümetinin Omagh saldınsının ardmdan aldığı bir dizi önlera kapsamrnda bulunuyor. Gerçek IRA tarafindan 1998 Ağustos'unda bir arabaya yerleştirilen bombanın patlaması sonucu aralannda çocuklann da bulunduğu 29 kişi ölmüş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı. Temyize gitmesi bekleniyor Dublın'deki özel mahkemede karan açıklayan yargıçlar McKevitt'in suçlu bulunduğu fiillerm saldından sonrasını kapsadığıru vurguladılar. Karar için bazı Omagh kurbanlannın yakınlannın da mahkemede hazır bulunduğu gozlendi. Saldında eşinı kaybeden Laurence Rush, karardan sevinç duyduğunu açıklarken patlamada 21 yaşındaki oğlu \idan'ı kaybeden Michael GaDagber, mutlu olduğunu söyledi. Mahkemenin McKevitt'in cezasuu bugün açıklaması bekleniyor. Karar açıklanırken mahkemede bulumnayı reddeden McKevitt'in temyıze gitmesi bekleniyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog