Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makale



Katalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p I a r ı ŞİDDET RUHU Necati Cumah Tm" C u m h u n y e l Ca * Pazarlama \ 5 Tuıtocagı Cad No 39 41 l ^ ^ k i t a p k u l ü b ü 134334 ı Cagalogiu-tstanbulTel C12I5İ2 05 05 Cumhuriye Çürnhuriyet ı ,t a p 1 a r ı Xit Pıarlaiıa * Ş.İjSlrocağrçk. No ^ 13«İ4) Ojalof hÜ»B*<ıl Tel 1:1: ı < j£ (K 05 80. YIL SAYI: 28428 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- YUNUS NADİfl924-fM5;BAŞyAZAfl/.NADİR NADİ (1945-1991) 7 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE Milli Eğitim Bakanı Çelik, imam ve hatip yetiştirmek üzere kurulan liselerin amacını, özel bir yönetmelikle değiştirdi: İmam hatipyükseköğretime hazırlar Eğitime türban Meclis'e sunulan komisyon raporunda garip ifadeler Yolsuzluğunfaturası 'laik ahlaka 'çıktı T B M M Yolsuzluklan Araştırma Komisyonu'nun raporunda, yolsuzlukla mücadele için "din büyüklerinin yolsuzluğa karşı çıkmasf'nın önemine dikkat çekildi. Raporda "'Yolsuzluk dinı olmaktan çok, laik ahlakla iliş- kili bir sorun olarak görülmektedir" ifadesine yer verilirken komisyonun CHP'li üyeleri bu ıfadelerden haberleri olmadığını söylediler. Raporda "Yolsuzlukla ılgili önlemlere ilişkin algılama" başlıklı bir gra- fik yer aldı. Bu grafikte "yolsuzluk yapanlann teşhiri, partilerin para kaynaklannın denetımı, halkın eğitilmesi, medyanın halkı bilgilendirm si, memurlann düzenli mal beyanında bulunması, sivil toplum kuruluş- lannın harekete geçmesı"nın önemine de dikkat çekildi. • 5. Sayfada Tabamna imam hatip liselerine ilişkin vaatlerde bu- lunan AKP hükümeti, ilk adımı bu okullara yönelik olarak hazırlartığı yönetmelikle attı. Çelik'in hazırlattığı yönetmelik, imam hatip liselerinde öğrenim gören kız öğrencilerin yalnızca Kuran derslerinde değıl, di- *er derslerde de türban takabilmesini öngörüyor. MAHMUT GURER ANKARA - Mılh Eğıtım Bakanı Hüseyin Çelik, ı- mam hatip lıselennde okuyan öğrencılere yönelik ünıversite sı- nırlamasını kaldıran ve türban serbestısını getiren yönetmelik hazırlatıyor. Yönetmelik benımse- nırse imam hatip liselerinde öğ- renım gören kız oğrencıler, yal- nızca Kuran dersınde değıl, dı- ğer derslerde de türban taka- bılecek. Çelik tarafından ba- kanlık bınmlenne dağı- tılan ve göruş ıstenen yönetmelik taslagı, "Biz ÖSS'yi imam hatip li- sesi öğrencileri için değiştirmiyo- ruz" dıyen AKP hukümetının ger- çek amacını ortaya koydu. Daha on- ceMıllı Eğıtım TemelYasasf nın 32. maddesının gereklen dahılınde ha- zırlanan "İmam Hatip Okulları İdare Yönetmeliği"yle yönetılen ı- mam hatip lıselen ıçın yenı bir yö- netmelik taslağı hazırlandı. Yenı yö- netmelik duzenlenırken AKP'nın se- çım meydanlarında ve acıl eylem planında tabamna imam hatıplere MArkası Sa. 8, Sü. 3'te BULGARİSTAN: Balkanlar'm sorunlu ülkesi ^ AB uyelığı yoluncbkı Bulgarıstan yolsuzluk, kara para, fuhuş, eğıtım, sağlık sıstemindekı aksaklıklarla savaşıyor. Yetkililerin çoğu adalet sistemindeki yolsuzluk ve bozukluktan yakınıyor. Ama duzeltilmesi için nâlâ bır şey yapılmamış Medya-siyaset-ış dünyası tam şeytan uçgenı ^ Oıvıl toplum kuruluşları, Bulgarıstan'm şeffaf, katnımcı demokrası yolunda ilerlemesine katkıda bulunmaya çalışıyor. Oncülerınden bı risi ülkenin ilk cumhurbaşkanı Dr. Jelev başkanlığında kurulan Balkan Siyasef Kulübü. Sloganı da "kuresel duşün, yerel davran " Leyla TAVŞANOĞLU'nun yazı dizisi yarın Cumhuriyet 'te Bakan Gül, Türkiye'nin Irak'a birlik göndermek konusunda henüz karar almadığını açıkladı Askerin kaygısı 6 kent savaşı'Dişişleri Bakanı Gül, asker gönderme kararının ulusal çıkarlara göre alınacağını belırtirken, Genelkurmay'ın yaptığı risk analızındeTürk askerıni bekleyen en önemli tehlıkenın kent savaşları olduğuna ışaret edıldı. Genelkurmay, Türk askennın de ışgalcı gıbi görünmesı durumunda iki ülke halklan arasında "nefret tohumlannın" ekilebıleceğı uyansında bulundu. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Irak'a asker gönderilmesıne ılışkın on değerlendırmelen ve bu konudakı "risk analizini" tamam- layan Genelkurmay Başkanlığı. Türk askennı bekleyen en önemli tehlıkenın "kent savaşları" oldu- ğuna ışaret etti. Genelkurmay. bu tepkının önlenmesi amacıyla, Türk birliklerinin Irak'ta bulunma nede- nının iyı anlatılması ve yerel halkın isteklerinin karşılanmasına dönük faaliyetlere ağırlık verilmesi öneri- lerıne yer verdi. Dişişleri Bakanı Abdullah Gül de Türkiye'nin I- rak'a asker göndermesi konusunda henüz karar alınmadığını, değerlen- dırme sürecinın sürdüğünü açıkla- dı. Karann Türkiye'nin ulusal çı- karlan kapsamında alınacağını, si- yasi partilerin de ona göre tavır al- ması gerektığini belırten Gül. bu sözleriyle başta partısı AKP olmak üzere parlamentodakı CHP ve DYP'ye de mesaj \erdi Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün yapılan ve asken-sivil yetkılılenn katıldığı zirve, bazı basın yayın organlann- da "Asker gidiyor, tezkere yolda" manşetleriyle haberleştırildı Dişiş- leri Bakanı Gül ıse dün Bahreyn Di- şişleri Bakanı ıle düzenledığı ortak basın toplantısmda. Türkiye'nin as- MArkasıSa.8,Sü.3'te GATA'dan ayrıldı, uçağa bindirildi ama kimse göremedi HaydarAliyev'i ABD'ye götürdüler Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, eski Sovyet dö- nemini andınr bir operasyonla GATA'dan Esenbo- ğa'ya, oradan da bir Rus ambulans uçağıyla ABD'ye götürüldü. Sağlık durumu konusunda ciddi iddialarda bulunulan Aliyev'in basın mensuplannca görüntülen- memesi için yoğun önlemler alınması dikkat çekti. Dişişleri Bakanı Abdullah Gül, Aliyev'in tedavisine, kendisi ve ailesinin karan üzerine ABD'de devam edi- leceğini belirtti. Gül, "Bıldığıniz gibı Aliyev bır süre- dir Türkiye'de tedavi edilmekteydı. Tedavisi Türkiye'de sona erdi. ABD'de devam edilecek" dedı. • 11. Sayfada İlk eşcinsel piskopos Kilisede devrim var Eşcinsel papaz Gene Robin- son'ın piskoposluğu onaylandı. Iki çocuk babası Robinson, 13 yıl- dır partneriyle yaşıyor. Amerikan muhafazakârlar kilisenin bölüne- ceğini savunurken Canterbury Başpiskoposu tepkisel davranıl- maması çağnsı yaptı. • 11. Sayfada Hiroşimadan mesaj: ABD'nin tannsı nükleer silahlar Atom bombasmm insanlara karşı doğrudan kullanılmasının 58. yıldönümünde Hiroşima'da 250 bin kişi bir araya geldi. Hiro- şima Belediye Başkanı Tadatoşi Akiba. ABD'nin nükleer silahla- ra sankı "tannymış" gibi tap- tığını söyledi. • 9. Sayfada KENTLtNÎN EL KİTABI • 3. Sayfada MARDtN'DE SALDIRI 2 POLtS ŞEHlT M 5. Sayfada KUYRUKLAR 'DEVLET'E TAŞINDI • 6. Sayfada GUMRÜKLERDE YOLSUZLUK • 13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Yerimizi Yırtmadan... Başbakanlık'takı zırve ıle ılgılı resmı bır açıklama yapılmadı. Sızdırılan bılgılerkımı "görüşlenn"ön pla- na çıktığına ışaret edıyor. "Görüşler", bugün yapılacağı söylenen Çankaya zirvesinde karara dönüşecekmiş. Zirveyi Dişişleri Bakanı Abdullah Gül, bır cümley- leözetledı: "Irakkomşumuz. Orada olup bitenlerbi- zi yakından ilgilendirir." MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de ^ J r>nİ7- B İ U m a d a m l a n i n a v a sıcaklıklarının ulaştığı düzeyin doğal bir iklim olayı ol- J±VfliJjCl y l SlCClrV madığınaveküreselısınmanıntahminedilendendahaileriboyutlaraulaştı- j j ğına işaret ediyorlar. Avrupa'da iyice artan sıcaklar hükümetleri harekete llCVVCl fcdVUfVLy OV geçirdi. Sıcaküğın daha fazla artmasından endişe eden tngiltere, yurttaşla- rını dikkatli olmaları yönünde uyardı. tngiltere'de tren raylarının hasar gör- mesinden endişe eden yetkililer seferlere kısıtlama getirirken Almanya 4 nükleer enerji üretim merkezinin üreti- mini durdurdu. Portekiz hükümeti sıcakların can kaybına ve orman yangınlarına yol açmasını milli felaket ola- rak nitelendirdi. Almanya'da ise sıcaktan bunalanlar havuzlara hücum etti. (Fotoğraf AA) UArka Sayfada Turk entelektuel yaşamının ortasındakı adam Arif Keskiner :Bugün Bayinizden istemeyi unutmayın. Bugün Cumhuriye' le birlikte. ATO Başkanı Sinan Aygün: CHP sol değü Yerel seçımlerde adı CHP'nın Ankara ana- kent belediye başkan adayı olarak geçen An- kara Tıcaret Odası Başkanı Sınan Aygün, CHP örgütünden gelen "Solla ılgısı yok" şeklındekı eleştınlen, "Artık sağ-sol aynmı kalmadı. CHP'yı de sol bır örgüt olarak gör- memek lazım. CHP Genel Başkanı'nın bazı beyanlan, MHP Genel Başkanı'run söy- leyeceğı laflar" sözlenyle yanıtladı. TÜREY KÖSE'nin habeı? • 5. Sayfada Petkim ihalesi iptal Uzan Grubu parayı yatırmadı Petkim'deki kamu hısselennın satışına yö- nelik özelleştirme ıhale- sini kazanan Uzan Gru- bu'nun sahibi olduğu Standart Kimya AŞ, peşı- natın yatınlması için ön- görülen sürede herhangi bir başvuru yapmayınca ihale iptal edıldı. Uzan Grubu'nun ıhale için ver- diğı 10 mılyon dolarlık temınat da idareye gelır olarak kaydedildi. • 75. Sayfada MGK'ye tırpan 7. uyum onaykndı Cumhurbaşkanı Sezer, MGK'nin görev alanı ıle MGK Genel Sekreteri'nin yetkilerini sınırlayan 7. AB uyum paketini onayladı. Yasa Genel Sekreter'in "Baş- bakan' ın teklifi ve Cum- hurbaşkanı'nın onayı ile atanmasını öngörüyor. • 8. Sayfada 1 kişi öldü Holigan dehşeti TÜrldye SporYazarlan Derneği tzmir Şubesi'nin geleneksel turnuvasında önceki gün oynanan Kar- şıyaka-Göztepe maçında meydana gelen olaylar, lig öncesi kaygı yarattı. Kar- şıyaka tribünlerinde bı- çaklanan bir taraftar kal- dınldığı hastanede yaşa- mını yitirdi. • 8. Sayfada • FUTBOLDA HASRET YARIN SONA ERlYOR MSpor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog