Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

6 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor(S cumhurryet.com.tr 19 Federasyon Başkanı Mehmet Yurdadön, Atina Olimpiyat Oyunlan'nda madalya sözü verdi 2004 atletizmin altınyılıSüreyya Dünya Şampiyonu olursa atletizm, futbol ve basketbol milli takımlan gibi insanlann markası olur. Türk atletler kürsüye çıkacak; rengi ve sayısını bilemem ama Türk insanı Süreyya'sıyla, Elvan'ıyla, Şeref iyle büyük heyecan yaşayacak. AKİFKIZILYALIN "Beu de adettim. Uluslarara- sa vanşlarda madalvalar şampi- yonluklar kazandnn.Ama spor- cu olaraktadamadığıın zaferle- ri geiecek yıl Atina Ofimpiyat OyunlarTnda sporcu kardeşle- rimle yaşayacağııiL.." Bu sozlermaratoncu köken- li Atletizm Federasyonu Baş- kanı Mehmet Yurdadön e ait. Seçımlerle ışbaşına gelen an- cak ödeneksızlik nedeniyle bır- çok projesını yaşama geçıreme- yen Yurdadön, geiecek yıl Türk atletizmının 'flaş' isımleriyle uluslararası arenada ses getıre- cegini söyledi. Cumhuriyet'ın sorularmı yanıtlayan Mehmet Yurdadön, "Çoketeştinldik. Çok yıpraüldık. Benim gibi adet kö- kenJirirldşuıinsporusiyasetealet ettiğini bile sö> leyenler oldu. Amabizçahşıyvruz. Türkiye'nin durumu ortada. Maddi olanak- sızhklara karşuı elimizden gele- nin en iyisini \ apıyoruz. \ e 20O4 yıhTürkatktizminin altmyıh ob- cak Türk atiederkürsüye çıka- cak; rengi ve sayısınj bilemem ama Türk insanı Süreyya'sıyla, EfranTyla, Şerefî'yie büyük he- yecanyaşayacak" dıye konuştu. Ezilmeyeceğiz Türk atletlenn öncekı yıllar- da bu tip organizasyonJarda sı- fir çektiğini de hatırlatan Yur- dadön, *En azuıdan bu oBnıpj- yatlarda ezilmeyeceğiz. Türk sporculan ipi göğüsleyemese de fuıalde raldpieri karşısında ezü- meyecekler" Atjetizmi haüriadık Süreyya Ayhan \e İstan- buPdakı Avrupa Milletler Kupası yanşlan sayesınde insanlann atletizmı hatır- ladığını da söyleyen Yur- dadön,u Ozefliklebir ild sponsorun atletizmegi- riş yapmasL, Sümya'ya vapılan destek, yanşla- nn yine sponsor deste- ginde tanralması atletiz- mimiz için arü değerler. Elbet teGSGM'degerekendeste- ği veriyor. Şimdi Süreyya Dünya Şampiyonu olursa atletizm futbol ve basketbol milli takımlan gibi insanlann markası olur" dedi ATLETLER ŞAMPİYONAYA HAZIR Pistte tek hedef şampiyonluk 4^raS Spor Senisi- Fransa'mn başkentı Pans'te 23-31 Ağustos tanhlen arasında yapılacak 9. Dünya Atletizm Şampiyonası "na katılacak 4 Türk sporcusu. hazırlıklannı sürdüriiyor. Şampıyonaya katılacak Süreyya Ayhan, Ehan Abeylegesse. Ebru Kavaklıoğlu \ e YusufZepakın kamp çahşmalannın üst düzeye çıktı. Hazırlıklanm Kaysen'de sürdüren A\Tupa Şampiyonu rekortmen atlet Süreyya Ayhan, * hafta sonunda ^ İ S R l League'ın 4. ayağında yanşmak üzere Almanya'nın başkenti Berlın'e gıdecek. Buradan bir dığer 'Golden League' mücadelesı ıçın Isvıçre'nin Zürih kentıne geçecek olan Ayhan, daha sonra Türkıye"ye dönerek hazırlıklannın son bölümünü Edırne'de yapacak. Kamp çahşmalannın çok ıyi geçtığını ıfade eden Süreyya Ayhan "ın antrenörü Yücel Kop, "1500 metrede hedefimiz yalnızca finai koşmak değiL Tek hedefimiz var, dünya şampiyonluğu" dedı. Şampiyonada 5 bın metrede mücadele edecek olan Avrupa Ümıtler Şampiyonu Abeylegesse ise hazırlıklanm Bolu Aladağ'da sürdüriiyor Abeylegesse'nin antrenörü Ertan Hatipoğlu, amaçlannın madalya kazanmak oldugunu söyledi. Hatipoğlu, çalışma döneminin şampiyonaya kadar süreceğini söyledi Aydın örs: OnceAtina 5-17 Eylül tarihlen arasında Avrupa Basketbol Şampiyonasf na katılacak olan ulusallann başantrenörü Aydın Örs, yaptığı açıklamada, "Takımımıza güveniyoruz. Başanh olacağımıza ve Otinıpiyatlara kaülacağınuza inanıyoruz. Kamp dönemimizi en iyi şekilde değerlendiriyoruz, sorunlanmızı çözdük. Artık haarük maçlanmızı fînaJ havasında oynarak şampiyonaya hazırianryomz" diye konuştu. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ulusal Basketbol Takımı, Litvanya önünde tat vermedi 12 Dev Adam farldı yenfldi Türkiye: 68 - Litvanya: 88 SALO.N: Bormıo Pentagon HAKEMLER: Reatto (6). Bormonı (6) (ttalya) TÜRKİYE:///<fov<>r Türkoğlu 13 (5), Ibrahım Kutluay 12 (6), Mehmet Ökur 5 (4), Kava Peker 14 (6). Ender (3). Serkan 11 (4), Kerem 7(3), Haluk Yıldırım 3 (3), Hakan Köseoğlu 3 (2) LfTVANYA: Mındaugas Zukauskas 3 (6). Macıjauskas 2218), Eurelıjıus Zukauskas 6 (5). Maskohunas 6 (6) Salenga 2 (3). Slanına 15 (7), Sıskaukas 11 (7), Lepınaitıs 6 (5), Stombergas 11 (6), Zavackas 2 (6). Lavnnovıç 4 (5) 1. PERİYOT: 18-26VE\KE: 48-36 (Litvanya lekine) 3. PERtYOT: 55-69 KENAN AYDINOGLU BORMİO - Isveç te 5-14 Eylül tarihlen ara- sında düzenlenecek 33. Avrupa Erkekler Şam- pıyonası finallennın hazırlıklannı Bormio ken- tınde sürdüren Ulusal Basketbol Takımı, 4'lü özel turnuvanın ilk maçında Lıtvanya'ya 88-68 yenıldı. 10 gündür ltalya"nın kuzeyinde Alp Dağlan"nın eteklennde yer alan Bormio ken- tinde çalışmalannı sürdüren ulusallar, Litvan- ya karşısında çok kötü bir oyun sergiledı. Ma- çın başında yenik duruma düşen Ay-Yıldızlı- lar, ağır tempolu çalışmalann yorgunluğu gö- rünürken, defanstaki büyük hatalar ve Macija- uskas ile Zavackas'ın sayılan. Lıtvanya'ya faik- lı galibıyeti getirdi. Geçtığımız günJerde Hida- yet ve Kerem'in anneannelennm ölmesinden kaynaklanan moralsizhk ve oyuncular arasın- dakı kopukluk da ulusal takımda göze çarpan etkenleroldu. Hüseyin ve Alper sakatlıklan, Mir- sad ise karaciğer enzimlenndeki yükselme ne- deniyle karşılaşmada yer ahnadı. Bu arada sa- lona asılan Türk bayrağı nedeniyle Türk ve Italyan yetkililer arasında polemik yaşandı. Ulusal takım, turnuvanın 2. gününde bugün TSt 18.30'da Isveç ile karşılaşacak. TSYD tZMtR ŞUBESİ FUTBOL TURNLVASI cesur yürek Göztepe-Karşıyaka mücadelesı sahada sürerken tribünlerde tatsız olaylar yaşandı. Olaylı maçm galibi yok Göztepe: 1- Karşıyaka: 1 STAT:.4//aı Alsancak HAKEMLER: Gürcan Temızel(6), TımurDı- rekler (6), tbrahım Albavrak (5) GÖZTEPE: Bora (5), Koray (4). Murat (4)(dk 59 Bırand 4). Tanju (5), Atılla (5), Faruk (5), Tahsm (5) (dk 58 Evren 5), Serkan (4) (dk. 70 Özgur 4), Şenol (3)(dk. 3~llhan 4j, Mesut (3) (dk 35 Mustafa 4), Nedım (4) KARŞTVAKÂîFevrj (5), Mustafa (4), Emrah (5). Sertan 14), Le\ent(4) (dk 72 Mustafa Ka- rakaya 4). Alper (5), Cem t5). Tufan (6) (dk. 81 AlıJ. Murat (4) (dk 46Evren 4), Jurker (4) (dk. 90Atakan), Sahm (4) (dk J T tsmail 3) GOLLER: Dk. 8 Tufan, dk. 39 Nedım SARIKART: Cem. Le\-ent (Karşıyaka) NUVtTTOKDEMtR İZMİR - TSYD Izrmr Şubesı Dost- luk Turnuvasf ndaki derbi mücadele- sınde Göztepe ve Karşıyaka yenışe- medı: 1-1. Adıhernekadardostluttur- nuvası olsa da ıkı takım yandaşlanmn maç öncesı saha dışında ve oynamrken de tnbünlerdekı taşkınlıklanm polıs önlemekte zorlandı. Tnbünlerdekı olaylarda 1 polıs me- muru başından yaralandı. Karşılaşma- nın ıkıncı yansmda hakem sahaya atı- lan yabancı maddeler nedenıyle sayı- sız anonslar yaptuırken ıki kez de oyu- nu durdurdu. Futbol kalıtesı düşük ol- masına karşm zaman zaman tempolu olan maç, berabere tamamlandı. Günün ilk karşılaşmasında ise Bucaspor ile îzmırspor 1-1 berabere verdı. ELEŞTİRİ/ BÜLENT BUDA Spor mu Savaş mı? İZMİR- Izmir bu ülkede futbolun ilk oynandığı kent. Ancak bu başlangıç- la örtüşmeyen ilkellikte bir kent. Fut- bolun hala rekabet ve yanşma tanımı- nı özümseyememiş iki takım, Gözte- pe ve Karşıyaka hiçbir biçimde geliş- meyen futbol yapılanna karşm tribün- lerde kapışmayı sürdürüyrlar. Ve de oyun alanını oluşturan futbolculara bu yaklaşımlanyla futbol dahi oynatmı- yorlar. Bu sadece bir spor yazarlan turnuvası ama hala bunun anlamını kavramayan bir avuç yoz insan tri- bünleri spor alanına değil, savaş ala- nına dönüştürüyorlar. Bu kentteki bu yaklaşım elbette fut- bolun gelişmesine değil, gerilemesi- ne çanak tutuyor. Koşan insanlar, di- dışen insanlar. Amafutbola ilişkin hiç- bir estetik boyutu olmayan, koskoca 90 dakikada bir tek düşünülmüş üre- timden yoksun, bir gol pozisyonu ol- mayan, kısır döngüden başka birşey olmayan 90 dakika. Sözün özü Iz- mir'de rekabet var gibi görünüyor an- cak futbol oynanmıyor.Tzmir'in bu za- vallı görünümüne ağrt mı yakmalıyız yoksa gülmeli miyiz bunu da sözcük- lerle anlatmaktazorlanıyoruz. Yani an- layacağınız Izmir futbol için doyumu olmayan ölü ve zavallı bir kent. yön: mel gibsort oyn: mel gibson sophie marceau çarşamba cesareti ve öfkesiyle halkını biraraya getiren vvallace, giiçlü ingiliz ordusuna karşı inanılmaz bir özgüıiük savaşı verir... pek çok dalda oscar kazanmış bu filmi sakın kaçırmayın! esas show bu show! www.showtvnet.com BAKIŞ YILMAZ YUCETURK Spor Yüksek Kurumu Kanun Tasarısı Geçen hafta Istanbul'da "Spor Yüksek Kurumu Kanun Tasansı" taslağının değerlendirme paneli yapıldı. Panelistleri ve katılanlann görüşlerini dinledim. Iki gün süren panelin sonunda Gençlik ve Spor Genel Müdürü Sayın Mehmet Atalay'ın yaptığı kısa konuşma- sında vurguladığı bazı sözleri tartışmaya değer. Sayın Atalay diyor ki: "Panelistlerden ve konuşmacılardan bazılan hazırladı- ğımızyasa tasansının eskisinden (GSGMyasası) birfar- kı olmadığını söylediler. Anlayamıyorum... Şaşırdım!.. Biz 3813 sayılı özerk Türkiye Futbol Federasyonu Ya- sası'nı ömek alıyoruz." Işte bu noktada ben de size şaşıyorum Sayın Genel Mü- dür... Türk sporunu özerk bir yapıya kavuşturmak için hazır- lattığınız, hazırladığınız bu yasa ile 3813 sayılı Futbol Fe- derasyonu'nun özerk yapısı arasında dağlar kadarfark var. ÖzerMik; idari, mali ve hukuki özgürlükle olur. Başkanı, ikinci başkanı ve kurulundaki sayısal çoğun- luğu Bakanlar Kurulu'nca atama ile belirienen bir yasanın özerkliğinden söz edilebilir mi? Sayın Atalay, iyi niyetinize ınandığım için tahmin ediyo- rum ki siz bile bu özerklik yutturmacasına kendinizi ikna edemiyorsunuzdur... • Federasyonlanmız şu anda özerk değil... Bu yasa ile bıriikte adım adım özerkleşecekler. Hepsi özerkleştiği anda sporumuzda özlenen bir yapı- ya kavuşacağız. Bu yasa bir geçiş dönemi yasası. Ideal spor yapısına, organizasyonuna hazıriık. Oyle de olmalı... • Vızyon sahibi olanlar geleceği düşünürler, geleceğe ba- karlar. Hazırlıklanm, çalışmalannı da gelecekteki hedefle- rini göz önüne alarak yaparlar, planlarlar. Siz de, yeni ve eski spordan sorumlu devlet bakanlan- mız Sayın Mehmet Ali Şahin, Sayın Fikret Ünlü de Fut- bol Federasyonumuzu ömek gösteriyorsunuz. Yüzde yüz katlıyorum. Bakınız!.. 3813 sayılı Futbol Federasyonu Yasası'na gö- re: 1) Futbol Federasyonu'nun, kulüplerin yüzde doksan ço- ğunluğunu oluşturduğu bir genel kurulu var. Gelecekte sporumuzu yönetecek, yönlendirecek spor organızasyonu salt çoğunluğu, hepsi özerkleşmiş (şu an- da 48) federasyonlann başkanlanndan oluşan bir genel ku- rul ve genel kurulun seçeceği başkan ve yönetimle bütün- leşen bir konfederasyon olmalı (Adına Türkiye Spor Birli- ği de denılebilir). Geçiş dönem için hazırlanan bu yasada da kurul; ta- sanda belirtilen; a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı, b) Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı, c) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Baş- kanı, d) Üniversrtelerin beden eğıtimi ve spor yüksek okulu başkanlannın kendı aralanndan seçeceklen bir kişi. Ayrtca tasanda düşünülmeyen, e) Aktif sporculann kendi aralanndan seçeceği bir kişi, f) Milli Eğitim Bakanlığı okul içi spor daire başkanı (Tür- kiye'de 15 milyon öğrenci var) ile birlikte 6 tabii üye ve 48 federasyon başkanının kendi aralanndan seçeceği 7 kişi- den oluşmalıdır. Başkanı kendi aralanndan bu 13 kişilik kurul seçmeli, Bakanlar Kurulu değil. Ve bir değil iki (biri idari ve mali, diğeri teknik konular- dan sorumlu) başkan yardımcılannı da bizzat başkan seç- meli (Kurul içerisinden veya dışandan). Futbol Federasyonu lafta değil, gerçekten ömek alına- caksa boyle örnek olabilir. • Sporumuz için bu çok önemli, hayati konuyu cuma gü- nü spordaki "Forum" sayfamızda tartışmaya devam ede- ceğiz. Konuğumuz da Gençlik ve Spor Genel Müdürü Sayın Mehmet Atalay. CumayaL e posta:: yilmaz-vuceturka tnn.net • AntahaVali- si Alaaddın Yuk- sel, geiecek yıl düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası için kurumsal altya- pısınınbiranön- ce oluşturulması gerektiğini dile getirdi ve görev dağılımınınbıran once belirlenme- sınin zorunlu ol- dugunu ifade et- tı • Hafta içinde îstanbulspor'la sozleşme imzalayan eski Fenerbahçeli Oğuz Dağlaroğlu. dün Boğazıçi Köprüsü'nde kaza geçirdi Oğuz, kazayı yara almadan kurtardı. • Avnıpa'nın en ünlü takımlanndan PSV Eindhoven'ın, geçen sezonu 10 miryon Euro zararla kapattığı açıklandı. • Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Vekili Serdar Çakır, yaş ortalaması düşen hakemlerden umutlu oldukla- nnı behrterek, "Hedefimiz, 4-5 yıl içinde Avrupa'da üst dü- zey maçlarda Türk hakemleri görmek" dedi. • Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahiphğinde gerçekleş- tirilen Dünya Ordulararası Güreş Şampiyonası, serbest stil- deki müsabakalarla Istanbul'da başladı. Bu arada Bahçeli- evler Beledıye Başkanlığı tarafindan bu yıl onuncusu dü- zenlenen Kocasınan Yağü Güreşleri pazar günü başlıyor. • Altıb Ganyan; 2/1,4,10,7,2,9 kombinesini bilenler 705 milyon 870 biner lira ikramiye kazandılar. FİKRET DAÖLIOÖLU 1. KOŞU: F: Haratoka (3), P: Gras Storm (2). PP: Kahra- man Denızcı (1). 2. KOŞU: F: Akbora (4), P: Ağa- baba(l),PP:Lında(5),S:Ra- ıf(2) 3.KOŞU:F: Cassato (1), P: Long Run (6), PP: Zorbaz (2), S: Investor (5). 4. KOŞU: F: Bakışbey (2), P: Savabey (7), PP: Kara Yağız (6),S:Hangün(4). 5. KOŞU: F: Sürşan (8), P: Lı- dercan (7). PP: Sezenbey (4), S: Suruç Şımşeğı (5). 6. KOŞU: F: Canbena (2). P: Jo- anna (8), PP: Sugar Babe (9), S: Mr. Ayman (7) 7.KOŞU: F: Crystal Clear (7), P: Free Man (4), PP: Master Ve- re (5), S: Melıta (8). 8.KOŞU: F: Lone Star(6), P: Aji- aal(l),PP:BlazeOfSpeed (2),S:SweetFalcon(10),SS: Morgan (7). 9.KOŞU:F:Adayelı (2),P:Fer- rariMrv(7),PP:Boksör(8), S:Özbeyaga(l). Günün tkilisi: 9. Koşu: 2/7. Çifte Bahis: 4 Çifte: 6 2 TabeUBahis:6.1.2.10.7. ALTOJ GANYAN 2 8 2 7 6 2 7 8 4 1 7 4-5 9-7 5 8
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog