Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makale



Katalog


«
»

SAYFA CÜMHURİYET 4 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ 18 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr Amsterdam Turnuvası'nm ikinci maçında güçlü İngiliz takımı önünde goller Batista ve Prates'ten geldi G.Saray'danLiverpooTa dersGalatasaray: 2 - Liverpool: 1 SÎTAJıArena (Amsterdam) HAKEMLER: Rene Temmink (6), Jaap Pool (6). Richard Slot (6). GALATASARAY: Mondragon (6), Prates (8) (dk 81 Bülent), Tamas (6), Frank de Boer (5), Hakan Ünsal (7), Pinto (7), Batista (8), A\- han (7) (dk. 81 Cıhan), Ergün (7), Berkant(6) (dk. 75Murat), Hakan Şükür (5) LİVERPOOL: Kirgland (3), Traore (4), Hypya (5), Rııse (5), Babbel (4) (dk. 61 Fmnan 3), Smicer (6) (dk 59 Le Tallec 3), Bıscan (6), Cheyrou (4), Kevwel (4) (dk. 64 Gerrard3), Heskey (5) (dk. 80Mel- lorj, Owen (3; (dk. 55 F. Sınama 3) GOLLER: Dk 21 Batista, dk 36 Heskey, dk. 39 Prates SAR1 KARTLAR: Traore, Bıscan, Heskey, Hakan Ünsal KIRMIZI KARTLAR: Dk. 85 Mellor, dk 87 Gerrard (Liverpool) FtKRETDOĞAN AMSTERDAM - Bu yıl 5 sı düzenlenen Amstardam Turnu- vası'ndaki son maçında Galata- saray. Liverpool'u 2-1 yendi ve 3. oldu Turnuvada tnter'i 3-0 mağlup eden Ajax ilk sırayı aldı. San - Kjrmızılılar, ilk yanda kendisini izleyenlere futbol re- stoB' sundu. Ozellikle savunma- da kontrollü gözüken Türk eki- bi, çabuk (oplaria rakip kalede tehlikeli oldu. 21. dakikada Cim - Bom öne geçri. Batista, Hakan Şükür'ün ara pasına iyi hareketlenip düz- gün bir vuruşla topu ağlara gön- derdi. İngiliz ekibi ise 36. daki- kada Heskey'le eşitliği sağladı. Siyahı golcü. Smicer'in ortasına iyi yükselip kaleci Mondra- gon'un solundan topu filelere gönderdi. Ancak G. Saray firtması bu golekarşındurmadı. 39. dakika- da Batista'ya yapılan faulü Pra- tes, yaklaşık 30 metreden ağlara gönderdi. îlk yandaki görüntü buydu. 2. yanya her ıkı ekip de ilk bö- lümdeki kadrolanyla başladı. 54. dakikada Ergün "ün ortasında Hakan biraz dikkatli olabilse, San - Kırmızılılar 3. golünü bu- lacakn. Son dakikalarda G.Sa- ray'dan H.Ünsal, Liverpool'dan da Gerard, Biscan ve Mellor'un karşılıklı tekmeleri izlendi. Prates macın adamı Spor Servisi - Bu sezon Sporting Lisbon'dan tarafindan edilen Cesar Prates, Liverpool karşısında G.Saray'ın en iyisiydi. Friİcikten bir gol atan Brezdlyalı futbolcu, savunmada da görevini eksiksiz yerine getirdi. İngiliz ekibi Liverpool'da ise Mkhael Owen perfbrmansıyla düş kînklığı yarattı. Öte yandan maçtan sonra bir açıklama yapan Bülent, turnuvanın eksiklerini görmeleri açısuıdan yararlı geçtiğini belirterek, "Bir hafta içinde daha iyi oiacağız. Hocanuz görev verirse çıkar oynanz" A R E N A S T A D I ' N D A N N O T L A R / R I Z A A L M A L I Brezilyafalar samba yapüAMSTERDAM (Cum- huriyet) - Galatasaray-Li- verpool maçı bir hazırlık karşılaşması olmasına kar- şın gerek oynanan sert fut- bol ve gerek de ingiliz takı- mından 2 oyuncunun kır- nuzı kart görmesiyle dikkat çekti. Maçın 74. dakikasın- da Biscan ın Berkant'a yap- nğı sert hareket sonrası Ha- kan Ünsal Hırvat futbolcu- nun üzerine yürüdü. Tartış- maya diğer futbolcular da katılırken, Hakan Ünsal, Biscan ve Gerrard, san kart gördü. Karşılaşmarun sonlann- da sertliğe ve itiraza basvu- ran ingiliz ise futbolcular- dan Meflor ve Gerrrard kırmızı kart gördü. Farkhll Teknik direktör Fatih Te- rim, dünkü maçta Inter kar- şılaşmasındaki 11 'i değişti- rerek Hasan Şaş'ın yanı sı- ra Cihan ve Umit Karan'a 11 'de yer vermedi. Bu üç futbolcunun yerine ise Ber- kant, Batista ve Ayhan, Te- rim tarafindan sahaya sü- rüldü. Savunmada ısi deği- şiklik yoktu. Inter karşılaşmasında son dakikalarda forma şan- sı bulan Batista, Lıverpo- ol'a karşı 11'de başladığı maçta 21 dakikada golünü attıktan sonra sevincıni 'samba' yaparak gösterdi. Yeni transfer Prates ise fri- kikten artığı gol sonrası se- vincinin takım arkadaşla- nyla paylaştı. Terimmemnun Terim, maç sonrası yap- tığı açıklamada, "Çoktem- polu maç oldu. Bu kadannı bekkmiyorduk. t>i futbol oynadığımızj düşünüyo- rum. Çokckfcti bir haarhk maçı oldu.Bu tip büyük maçlarda yaşanan sertlik- ler normaJdir" dedi. Galatasaray Kulübü Baş- karu Ozhan Canaydm, Av- rupa'daki tüm Galatasaray- lılar derneklerinin tek bir çatı altında birleşerek, kıta- nın en büyük ve en güçlü sivil toplum örgütünü kur- ma hedefinde olduklannı söyledi. Ergün ve Ayhan Liverpool karşısında Galatasaray orta sahasuun iyilerindendi. (Fotoğraf:R£UTERS) ELEŞTtRİ / HALUK BAKIR Kanatlar İşleyince AMSTERDAM - 3-0'lık Inter yenilgisin- den sonra orta sahasının Ergün dışındakı tüm bireylen'ni kulübeye çekip yeni isimlere şans veren teknik direktör Fatih Terim an- laşılan Liverpool önünde 'şok dihliş "\ hedef- lemişti. Pinto, Ayhan, Batista ve Ergün'den kurulu yeni orta saha 2 gün önceki maça oranla daha mücadeleci, daha agresif ve daha organizeydi. ozellikle sağ kanatta Pra- tes'in de desteğini alan Pinto, Liverpool sa- vunmasına zor anlar yaşattı. Solda da Ha- kan'ın desteğryle Ergün ve Ayhan hücuma gereken katkıyı sağladılar. Batista ise dün akşam sanki onur mücadelesi verdi: "Ben bu takımda kalınm" diye... Ve işin garibi Ha- kan Şükür, ilk maça oranla daha aktrfti. Ser- best adam Berkant'ın yardımını da alan tartışılan golcü' son vuruşlanyla değilse de verdiği gol pası ve hücum presi ile eski gün- lerine dönme isteği içinde olduğunu göster- di. EğerŞükür iyi bir partner bulursa gol ata- masa bile ağlara giden her topa öyle ya da böyle adını yazdınr. Inter maçının günah keçileri De Boer ve Tamas'a gelince; dün o kadar kötü değil- lerdi. ozellikleTamas, Istanbul- Bükreşara- sının uçakla 55 dakika olduğunu duymuş ol- sa gerek son derece risksiz oynadı. Kolay çalım yemesine karşın Heskey'i maçın bü- yük bölümünde kontrolü altında tutması örtemliydi. De Boer ise süpürücülük görevi- ni üstlendi. Sonuçta, Inter yenilgisinin üzüntüsü dün- kü Liverpool maçıyla biraz olsun silindi Sa- n-Kırmızılılar'ın dünkü en önemli kazanımı ise Prates'in sürati ve frikiklerdeki etkili vu- ruşlan. Bir paragraf da Terim için: Statü gereği eğer takımınız 1 gol daha atıp turnuva şampiyonluğun ortak olabilıyorsa sahaya defans değil ofans özellikleri bulunan fut- bolcular sürmeliydi. Arna o, 9 kişi kalan rak- ibi karşısında sükseli bir galibiyeti tercih et- ti. Demek ki Terim artık büyük düşünmüyor. ONLAR DA LÎGE HAZIR Istanbullu hakemler sezona merhaba dedi MUSTAFABOZKURr Türkiye Faal Futbol Ha- kemleri ve Gözlemcileri Derneği îstanbul Şube- si'nin sezon açılışı dün ya- pıldı. Burhan Felek Spor Site- si Ekrem Koçak Atletizm Sahası 'nda gerçekleştirilen açılışa; Merkez Hakem Ku- rulu (MHK) Genel Sekrete- ri Sabri ÇeMk, Üsküdar Kaymakamı Saffet Karahi- sarh, Istanbullu hakerrüer ve çok sayıda davetli katıl- dı. Açılış konuşmasını ya- pan TFFHGD îstanbul Şu- besi Başkanı Fahir Ersoy, bu \ıldan itibaren asker kö- kenli hakemlerin görev ya- pamayacak olmasını da eleştirerek, "Bence bu du- rum insan haklanna aykm- dır"dedı. Duygusal anlar Geçirdiği felç nedeniyle hakemliği bırakmak zorun- da kalan ve otomobille tö- ren alanına gelen MeHh Gül'e plaket sunulurken. oldukça duygusal anlar ya- şandı. GÜNÜN IÇtNDEN • BELARUS'A YE- NİLDİK - Slovenya'da ya- pılan 7. Avrupa Umit Er- kekler Basketiîol Şampiyo- nası Elemeleri'nde Türki- ye, gruptaki 5. ve son ma- çında Belarus'a 87-76 ye- nilerek fınallere gitme şan- sını kaybetti. • YAVSAN ALMAN BASEVEVDA - Berliner Morgenpost gazetesi, Al- manya'da yaşayan Türk ba- yan hakem Şenay Yav- san'la ilgili olaiak, 'Sahada sert bir hakem gibi görünü- yor. Özel yaşamjnda da ca- nayakın bir kişiliğe sahip' diye yazdı. • KAPTAN15.OLDU- Ispanya'nın Kanarya Ada- lan 'nda düzenlenen Dünya Optimist Sınıfı Yelken Şampiyonasfnda Güney- can Kaptan, 221 sporcu arasında 15. oldu. • DAĞ BİSİKLETt - Bursa'da yapılan 2. Balkan Dağ Bisiİdetı Şampiyona- sfnda; bayanlarda (18-) Tuğba Özdemir 1., Kübra Öztürk 2.. Duygu Acar 3., gençlerde Aydın Yeşil 3., 23 yaşalhnda Hasan Bay- raktar 2.. Mustafa Avcı 3.. elitlerde Hasan Kandemir 3., masterlerde de Yakup Eşlik 1. oldu. • \-ELKEN - İstanbul Yelken Kulübü tarafindan düzenlenen ve dragon sını- fi 7 teknenin mücadele et- tiği 48. Geleneksel Pıri Re- is Kupası'nı Fenerbahçe kazandı. • ALTILIDAN 2.7 MİLYAR - Ankara at yanş- lannda altılı ganyan; 5-11- 11 9-2-9-5 kombinesinibi- lenler, 2 milyar 716 milyon 210'ar bin lmî ikramiye ka- zandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Lucescu, 'Oyuncu almak için transferyapmamahyız' dedi Elimdeki malzeme yeterliSpor Servisi - Beşiktaş 'ta golcü sorunu krize dönüştü. Siyah - Beyazlılarda Arjantin'li Nanni'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilirken, ortaya atılan isımler Rumen çalıştıncı Mircea Lucescu "yu rahatsız etti. Yönetimin, "golcü transferi şart" görüşüne katılmayan Lucescu "nun yakın çe\resıne dert yandığı ve, "Oyuncu almak için transfer yapmamahvız. Sınan'a gihıenKorunı. Bize Ilhan'ı aratmay^cak. Aynca Pancu'yu da geçen sezon baa maçlarda oynattığım gibi forvete kaydırabflirim. Ahmed Hassan'ı da unutmamahvız'' dediği öğrenildi Siyah-Beyazlılar'da transfer konusunun şimdilik askıya aluıdığı dile getirilirken teknik kadronun isteğine göre bir gülcü alınabileceği belirtildi. Mircea Lucescu, Cordoba'nın takımla sözleşmesını uzatmasını ise memnuniyetie karşıladı Takımın moral motivasyonun üst düzeyde olduğunu belirten teknik adam Mircea Lucescu, kondisyon olarak da takunının lige hazu olduğunu kaydetti. Golsüz Kocaelispor beraberliği teknik direktör Daum ve futbolculann moralini bozmadı Fenerbahçe artık ligibekliyor • Yeni sezon için umutlu olan San-Lacivertli futbolculardan Ismail Güldüren, "F.Bbahçe yeni sezonda en az mağlup olan, en az gol yiyen ve en çok galip gelen takım olup şampiyonluğa ulaşacaktır" dedi. Spor Servisi- Fenerbah- çe'de ftıtbolcular yeni sezon için 'umuthı' konuştu. PAF takımıyla dün yapı- lan hazırlık maçı sonrası Samandıra Tesisleri'nde basın toplantjsı düzenleyen tsmail Güldüren ve Mab- mut Hanefî, şampiyonlu- ğun en büyük adayırun Fe- nerbahçe olduğunu öne sürdüler. Ismail Güldüren, geçen yılki düş kınklığını yaşa- mamak için çok iyi çalış- hklannı belirterek, "Fener- bahçe yeni sezonda en az mağhıp olan,en az gol yiyen ve en çok gahp gelen taknn ohıp şampiyonhığa ulaşa- cakür" dedi. fsmail. takım içinde bir- lik ve bareberliğin çok gü- zel bir şekilde oluştuğunu, teknik direktör Daum'un kendileriyle yaptığı toplan- tılarda sürekli bu konuyu gündeme getirdiğini vurgu- layarak. "Şampiyonluğun, birhk ve beraberlikle çok çahşmanın sonucunda gele- ceğine inanıyoruz. Tarafta- rmuz da bize ve şampiyon olacağmuza inansm. Onla- n yeni sezonda da yanmuz- da görmek istiyonız" diye konuştu. Mahmut Hanefî ise takı- mın gün geçtikçe rayına oturduğunu ve lige hazır ol- duklannı söyledi. Sol ka- natta yaşanacak rekabet için görüşlerini belirten Mahmut Henefı. "Rekabet başanyı getirir. Burada ki- min oynay-acağına hocamız karar verecek. Ben oyna- ma>a her an için haanm" dedi. Roberto Carlos'a benze- tildiğinin hatırlatıhnası üzerine Mahmut Henefi, "Bu furbokuya benzetil- mek çok güzel. O dünya ftıt- boluna damgasını vurmuş bir isim.Bendeonun gibi oJ- mak için elûnden gelen ça- bayıgöstereceğım''diye ko- nuştu. Alex imzaya fflüyor Bir süredir Brezirya'da temaslannı sürdüren yöne- tici Hakan Bilal Kutİualp. Alex"le ılgılı pürüzleri orta- dan kaldınrken, bu futbol- cunun bugün Îstanbul'a geleceği öğrenildi. Ikan mellyai Idu Spor Servisi - Fenerbahçe'nin PAF takımıyla dün yaptığı maçta burnu kınlan kaleci Volkan Demirel ameliyat oldu. Samandıra Tesisleri'ndekı maçta geçirdiği sakatlık sonrası Özel Acıbadem Hastanesi'ne götürülen Volkan'ın çekilen röntgen fihninde, burnunda kınk belırlendı. Ameliyat edilen Volkan'ın durumunun iyi olduğu bildinldı. Bu arada pozisyon sırasında Vblkan'la çarpışan PAF takmıı oyuncusu Serkan'ın başma da 6 dikiş atıldığı öğrenildi. Olaylı final Kupayı G.Birliği kazandı Gençlerbirliği: 2 Ankaragücü: 0 STAT: 19Mayıs (Ankara) HAKEMLER: Selçuk Dereli (5), Metin Kıtmır (5), Fatih Gün'7 doğdu (5) GEiyÇLERB/RLİĞİ: Gökhan (7), Erkan (5), Cmit (6) (dk. 44 Nihat 7). Baki (6), Ali Tandoğan (6) (dk. 46M'Bavo 7). Serkan (8) (dk. 90 Mustafa Gürsef), El Saka (8), Skoko (51 (dk 69 Mustafa Özkan 5), Filip (7), Veysel (5) (dk 46 Bülent 7), Youla (6) ASKÂRAGÎ!Ct:Zafer(5) (dk 69Oğu;- han 4), Hakan Kutlu (5), Dusukı (5) (dk. 45 Burak 4), Adem Dursun (5), Ayhan (5) (dk. 7 0 Salcedo 4), Levent (4) (dk. 61 Uzeyfe 4), Yılmaz (5), Cmit Ozan (4) (dk. 46 Ozgür 5), Ramazan (6), Hakan Keleş (4), Ramadan (6) (dk 46 Hüsevin 3) GOLLER:Dk 51 M'Bayo, dk 75 Youla SARI KARTLAR- Baki. Serkan, Youla, Gökhan (GençlerbiHiği). Levent (Anka- ragücü) KIRMIZI KARTLAR: Dk. 52 Baki (GençlerbiHiği). dk 85 Yılmaz (Ankara- gücü) ÇETtVSUSAN ANKARA - Ankara Şubesi'nce düzenlenen ve 'olayh' geçen 37. TSYD Kupası'nı, finalde Ankaragücü'nü 2-0 yenen Gençlerbirliği 10. kez kazandı. Maçın genelinde daha istekli fut- bol sergileyen Kırmızı - Siyah- lılar, 52. dakikada sahada 10 kişi kalmalanna rağmen mü- cadeleden kopmadı, gol peşin- de koştu. Ankaragücü ise 'se- zon bitee de ghsek" havasınday- dı. Bu arada kupa töreni yapılmadan önce tribünden atlayan bir Sa- n - Lacivertli taraftar, Gençler- birliği takımının futbolculanna saldırmak istedi. Ancak araya giren güvenlik güçleri, tarafia- n yakalayarak sahanın dışma çıkardı. Aynca üçüncülük maçında Diyar- bakırspor, Elazığspor'u 5-2 mağlup etti. TSYD Kupası'nı kazandı Gaziantep doludizgin Adaııa: 0 - G.Antep: 4 STAT: 5 Ocak (Adana) HAKEMLER: Kadır Özdemir (6), Fendun Kara (6), Savaş Yıldmm (6) ADANASPOR: Murat Şahın (3), Hay- ati (2), Timur (2), Güngör (2) (dk 77 Volkan öztürk), Ercan (3), Lalik (3), Volkan Bekirvğlu (3) (dk. 71 Murat Özatak). tlker (2), Mezsaros (2), Necatı (2), Cafer (2) (dk. 46 Gökmen 2) 2GAZIANTEPSPOR: Ömer (6), Ilhan (7), Ibrahim Toraman (7). Bouazizi (6), Nuri (6), Mehmet Polat (6) (dk. 46 M. Alper 5), Johnson (5), Jaziri (6) (dk 58 Cem 5), Hasan (6) (dk 46 Sergio 7). Er- han Namlı (6) (dk. 72 Erdal), Lazarov (6) GOLLER: Dk 18 Jaziri, dk. 65 tlhan, dk. 84 ve 87 Sergio SARI KARTLAR: Volkan Behroğlu (Adanaspor), Mehmet Polat (Gaziantepspor) SAVAŞ KtRKLÜ ADANA- Adana Şubesi'nce düzen- lenen TSYD Kupası'nı. Adanas- por'u 4-0 yenen Gaziantepspor kazandı. 40 dereceyi aşan bir sı- caklıkta oynanan maçta her ild ta- kım futbolculan da zor anlar ya- şadı. Turuncu - Beyazlılar savunmada tel tel dökülürken, gol noktalannda hiç gözükmedi. Gaziantepspor ise oyuna istediği gibi yön verdi ve arnğından fazlasını da kaçırdı. Sezon açılışı VesteVin keyfikaçtı MANİSA (Cumhuriyet) - Vestel Manisaspor Teknik Direktörü Mustafa DenizB, "DenizHspor mağhıbiyeti, sahamızda alaca- ğunız son yenilgi olacak" dedi. Mustafa Denizli. yeni sezon açılış töreninde Denizlispor'a 2-0 ye- nildikleri hazırlık maçının ar- dından basın mensuplanna yaptığı açıklamada, ilk kez iz- leyicileri karşısına çıkmalan- nın heyecanı içinde olduklannı belirtti. Takımın oyunundan memnun ol- duğunu ifade eden Denizli, "Manisa'run da desteğiylebaşa- rry a ulaşacağumzdan eminim" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog