Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ 14 JVLJJ-iJ. LJJti. kultur@cumhuriyet.com.tr Ressamlar, yenilenen kulenin ruhunu kaybettiğini, insanları ve düşleri uzaklaştırdığını söylüyorlar ız Kulesi âşüdan küskün ilk yarı final Türkiye'de Avrupa Dans Yarışması başlıyor Kültür Servisi - Algida'nın MTV ile birlikte düzenlediği 'Avnıpa Dans Yanşması'mn yan finali ilk olarak 9 Ağustos'ta Istanbul Çubuklu Hayal Kahvesi'nde düzenlenecek. Uluslararası projenin diğer elemeleri ise Irlanda, Ingiltere ve Polonya'da yapılacak. Üti aşamalı yan fınalin ilk böîümü 12.00 - 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye elemesinde, yanşmaya katılan adaylar arasından seçilen 2 kişi Portekiz'deki Avrupa Finali'ne katılmaya hak kazanacak. Bu bölüme; projeye kaset ile başvuranlar, 'Algida Hayatia Dans Et Turu' (Çeşme, Antalya, Bodrum, Pamukkale, Denizli, Kapadokya, Mardin, Kuşadası) kapsamındaki yanşmalarda yan finale katılmaya hak kazananlar ve daha fazla Türk adaya şans yaratmak adına sınırlı sayıda satışa sunulan biletlerin sahipleri katılabilecek. Saat 21.00'de başlayacak Algida & MTV Shakedovvn partisine projeye destek veren, yanşma bölümünde jüride yer alan ve Portekiz Finali'nde de sahneye çıkarak ülkemizi temsil edecek olan Sertab Erener konser verecek. Parti aynca, DJ Rob Mac, DJ Matt Smootfa, DJ UJ1UJC ve DJ Cervus'un performanslanyla renklenecek. Istanbul'da yapılacak eleme MTV aracılığı ile tüm dünyaya yayımlanacak. Biletler Biletix'ten ve etkinlik günü Çubuklu Hayal Kahvesi'nden edinilebilir. Dans Yanşması'nın biletleri 10 milyon, Algida & MTV Shakedovvn partisinin ücreti ise 30 milyon TL. olarak belirlendi. (0 216 454 15 55-0 216 474 33 99) • Ressamlar onu çizdi, şiirlere konu oldu, âşıklara güç, gemicilere güven verdi... Hakkında türlü hikâyeler anlatıldı. Kız Kulesi'nin 2 bin 500 yıllık geçmişi ve gizemi yenilenen hali nedeniyle günümüzde düşlerde kaldı. HİLALKÖSE Istanbul Boğazı'nın masmavi su- lannda Üsküdar kıyısına yakın bir kayalık üzerinde oturan Kız Kule- si, yüzyıllardır kimilerine yalnızlı- ğı, kimilerine buluşmayı, sevgili- yi, kimilerine ise esareti ve özgür- lüğü anlattı. Ressamlar onu çizdi, şiirlere konu oldu, âşıklara güç, ge- micilere güven verdi... Hakkında türlü hikâyeler anlatıldı. Kız Kule- si'nin 2 bin 500 yıllık geçmişi ve gizemi, yenilenen hali nedeniyle şimdilerde düş kınklıklannın yenı limanı... Kız Kulesi'nin "Şiir Ülkesi" ol- ması yönünde çalışmalan olan şa- ir yazar Sunay Akın, Asansör adlı şiirinde "Çocuğunu asma köprüde sallayan bir annedir Istanbul Id; onun, içi süt dolu biberonudur Kız Kulesi soğusun diye suya tutulan.." diyor. Istanbul'un blblosu Bir süre önce yaşamını yitiren Turing Yönetim Kurulu Başkanı, gazetemiz yazarlarından Istanbul âşığı Çelik Gülersoy da Kız Kule- si için yazılan ilk kitap olan Kız Ku- lesi Kitabı'nda şunlan söylüyor: "Her evin bir süsü, her salonun bir vazosu, bir biblosu olmaz nu, İstan- bul'un biblosu da denizden gelen- leri denizin ortasında selamlayıp karşılayan kulesidir." Gülersoy kı- tabında kuleye, "Senihiçbirzaman unutnıadım, seni arük sevredeme- Şair Sunay Akınu "Kız Kulesi aslına uygun olmayan bir mimari yapıya dönüştürüldü. tçinde kma geceleri yapıbyor. Kulenin anlanu \ozlasunkli" diyor. diğim semtlerde oturmak zonında kaldığını u/un yıllar bo}unca da hiç unutnıadım seni... Bu eser -se- nin deilkkitabın- ömrünün ahir dev- rinde, o mutiu yıüann anısına gön- lümden kopan kiiçük bir armağan sana" diye sesleniyor. Kule için bir kitap yazan içmimar Ümit Elgin ise "tarihin değil hare- ketin düşle kesiştiği bir yol aynmın- dadır. Varbğı hep bilinen kalplerde yaşaülan eski bir dost gibidir" di- yor Kız Kulesi için. Sunay Akın, kulenin günümüz- de şiinni, büyüsünü kaybettiğini vurgulayarak, "Kız Kulesi aslına uygun olmayan bir mimari yapıya dönüştürüldü. İçinde kma geceleri, düğünler yapıbyor. Kulenin anlanu yozlaştırüdı" diyor. Kız Kulesi 'ni gerçekJe düşün bir- birine kanştığı bir rüya olarak ta- nımlayan ressam Ahmet Güneşte- kin kuleyi düşüncelerinde hıçbır zaman somutlaştıramadığını anla- tıyor. 12 kez resmini yaptığı Kız Ku- lesi'nin kendisine ceza ve ödülü de çağnştırdığını söyleyen Güneştekin, kulenin yeniden restore edildikten sonra yakınına hiç gitmediğini, ha- yalini kurmadığını ifade ediyor. Güneştekin, "Kulenin yeni hali in- sanlan ve düşleri ondan uzaklaş- tirdı" diye konuşuyor. Ressam OiçaTansukSirkeoğhı da, eskiden kendisine uzakta küçük bir sığınma yerini anımsatan kuleyi gözlemekten zevk aldığını söyle- yerek, şunlan aktanyor: "Şu anda kule benim için gizemi- ni kaybetti. Orada eğlence mafyası ve gürültü hâkinı. Kafeterya ve lo- kal işletmesi halinde. Duygusunu vffirdL" 14 Ağustos 'ta başlayacak etkinlikprogramında tiyatro, resim çalışmalannın yanı sıra konser ve söyleşiler deyer alıy Çamlıbel köyünde şenlik varlr Şenliğin sanat yönctmenliğini Tunccl Kurtiz üstleniyor. Kültür Servisi - Edremit'e bağlı Çamlıbel köyünde, kökJen eskilere, çok tannlı dinlerdeki hasat şenliklerine dayanan hayır yemekleri iki yıldır eklenen sanat etkinlikleriyle şenliğe dönüştü. Çamlıbel Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen ve sanat yönetmenliğini Tuncel Kurtiz'in üstlendıği 4 2. Çamlıbel ŞenliğT 14-17 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 14 Ağustos günü sabah 09.00'da YavuzTanyeH'nin yaptığı heykelin açılış töreniyle başlayacak olan şenlik çerçevesinde aynı gün Nihal Geyran Koldaş'ın çocuk ve gençlerle yapacağı kâğıt fener yapım çahşmasmın ardından Tuncel Kurtiz'in tiyatro atölyesi izlenebilecek. Aynı gün akşam saatlerinde başlanacak hayır yemeği hazırlıklanna Ayla Algan, Senıa Moritz ve Tuncel Kurtiz şarkı ve türkülerle eşlık edecekler. 15 Ağustos Cuma günü ressamlar ve çizerler köy çoçuklanna yönelik iki atölye gerçekleştirecekler. Atölye kapsamında resim dersleri Mehmet Güleryüz ve Bedia Dipşo tarafından verilecek. Leman çizerlerinden Ramize Erer, Güneri tçoğiu ve Tüncay Akgün ile köy çocuklan karikatür çalışması yapacaklar. Aynı gün saat 17.00'de tnci Aral, 18.OO'de Lale Müldür ve 19.00'da Işıl Özgentürk okurlanyla buluşacak. Muammer Ketencoğlu yöre sanatçılanyla birlikte saat 21 OO'de, Sema Moritz ise saat 22.30'da birer konser verecekJer. Şenlığin üçüncü günü olan 16 Ağustos Cumartesi saat 18.30'da Leman dergisi yazarlanndan NihatGenç, 19.30'da Mehmet Başaran edebıyatseverlerle buluşacak. Hasan Kocamaz Caz Orkestrası saat 21 .OO'de ve Tuncel Kurtiz Trio 22.00'de konser verecek. Tuncel Kurtiz'in 2001 yılında ilk adımlannı attığı, 10 yılda tamamlamayı düşündüğü, Homeros'un İlyada destamnın üçüncü bölümü bu yıl duzenlenen şenlikte çekilecek. Fihn, Bilgi Üniversitesi Sinema Bölümü'nün katkılanyla hazırlanıyor. (0 266 387 37 61) HAFTANIN SANAT ÇİZELGESİ Tlfflf • Aya Irini'de Jerz> Grotowski ve Thomas Richards Çalışma Merkezı'nin K.esişen Yollann tzinde" projesı kapsamında bugün20.30"da-İkiz: Yaratım Sürecinde bir Aksiyon" adlı ov'un sahnelenecek. (Biletü: 0 216 454 15 55) • Galatasaray Meydanı'nda Yapı Kredi Yayınlan'nın etkınliklerı kapsamında perşembe günü 19.00'da Doğu Oyuncuları Fakir Bir Şimal (Cilisesinde Şevtan ile Rahibin Macerası' adlı o>-unu sahneleyecek. (0 212 252 47'00) GÖSTER • Tarih Vakfı Darphane Binalan'ndaJerzy Grotowski ve Thomas Richards Çalışma Merkezi'nin 'Kesişen Yolların tzinde' projesi kapsamında yann 20.OO'de söyleşi yapılacak. (0 212 522 02 02) • ENKA Odttoryumu nda yann 21.15'te "Chicago". perşembe günü 21.15'te '25. Saat' fllmleri gösterilecek. (0 212 276 22 14/209) • Beyoğlu Sineması nda 'Alim Şerıf Onaran Anısına' kapsamında cuma günü 12.00. 15.00. 18.00. 21.00'de 'Mulholland Çıkmazı", cumartesi günü 11.30. 14.00. 16.30. 19.00, 21.30'da-BenimCici Silahım'. pazar günü 11.30. 14.00, 16.30. 19.00. 21.30'da Frida' adlı filmler gösterilecek. (0 212 251 32 40) • Harbrye Açık Hava Tıyatrosu nda '14. Most Açık Hava Konserleri' kapsamında yann saat 21 .OO'de Mercan Dede 'fusion project \vıth specıal guests: Özcan Deniz - İlhan Erşahin" cuma günü 21.00'de Candan Erçetin dinlenebilir. (Biletix: 0 216 454 15 55ı • Tünel Meydanı nda >apı Kredı Yayınlan'nın etkinlikleri kapsamında 18.30'da The Irish Group konser verecek. 10 212 252 47 00) Harbiye Açıkhava Tıyatrosu, çarşamba ve perşembe günleri saat 21.00'de Goran Bregovic konserine ev sahipliği yapacak. Konserde, sanatçıya kendi orkestrası 'Düğün ve Cenaze' eşlik ederken 'Ahırkapı Roman Orkestrası' da konuk orkestra olarak katılacak. (0 216 454 15 55) • Mimarttğı Tersten Giymek' - karma - 5 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında - Garanti Galen'de. (0212 233 22 38) • Yeni Öneriler / Yeni Önermeler 11 - karma - 7 Ağustos - 6 Eylül tanhlen arasında - Borusan Sanat Galerisi'nde. (0 212 292_ 06 55) • 'Seni Öldüreceğim İçin Çok Üzgünüm' - karma - 16 Ağustos'a kadar - Proje4L'de. <0 212 281 51 50) • A Sanat Nişantaşı Kültür Merkezi'nde - 'Uluslararası Yaz Sergisi' - 30 Ağusıos'a dek. (0212 234 75 74) • Fotoğrafevi - Koç Allianz'da - "Bınkımler' - 15 ASustos'a dek ızlenebilir. (0 212 251 05 66) • Girgin Piyano ve Sanat Galerisi'nde - karma resim - 15 Eylül'e kadar (0 212 227 03 28) • 'An - Anı - Anımsa' - UPSD Cyeleri Fotoğraf Sergisi - 1 Eylül'e kadar- UPSD Sanat"Merkezi : nde. (0 212 247 62 83) • 'Taslak ve Desen'den Resme Yolculuk' - 31 Ağustos'a dek - Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampusu'nda. (0 212 292 13 13) • 'Anadolu'da Büyü ve Inanışlar' - 16 Ağustos'a kadar - Yapı Kredi Yedat Nedim Tör Müzesı'nde. (0 212 252 4^00) • 'İki Dünya Arasında' - fotoğraf- 30 Aeustos'a kadar - tstanbul Fotoğraf Merkezi'nde. (0 212 23H 11 60) • Selçuk Günşık - Topkapı Sarayı Keçe Sergisi' - 17 Eylül'e kadar - Topkapı Sarayı Müzesi'nde. (0 212 266 06 80) • Emrah Kangal - fotoğraf - 8 ASustos'a kadar - FotoSrafevi'nde. (0 212 249 02 02) Çeşitli ülkelerden sanatçıları buluşturan 'Mekân Yaratanlar' adlı sergi, 7 Ağustos'a dek Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi'nde görülebilir. Türkiye'den Can Altay, Ingiltere'den Nick Relph ile Oliver Payne, Güney Afrika'dan Robin Rhode, Kanada'dan Alex Morrison ve isviçreli sanatçılardan oluşan 'PAC topluluğunun katıldığı serginin küratörlüğünü November Paynter yapıyor. (0 212 293 23 61)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog