Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ 10 D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr Bahamalar'da gemi kazası • NASSAU(AA)- Bahama Adalan'nda yük gemisi ile yolcu gemisinin çarpışması sonucu 6 kişi öldü. Yetkililer, kazada en az 16 kişinin yaralandığını ve kurtarma ekiplerinin Eleuthera Adası açıklannda kaybolan 7 kişiyi aradıklannı açıkladılar. Polis tarafindan yapılan açıklamada ise 120 yolcu kapasiteli gemide 192 kişi bulunduğu kaydedildi. Başbakan Yardımcısı Cynthia Pratt, şu andaki acil görevin kayıplan bulmak olduğunu ve henüz kimseyi suçlamak istemediklerini belirtti. Rusya'da ölü sayısı artıyor • MOSKOVA(AA)- Rusya'da, geçen cuma Kuzey Osetya bölgesindeki, Çeçenistan'da savaşan askerlerin tedavi gördüğü bir askeri hastanede meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 5O'ye yükseldi. "Vfetkililer, enkaz altında canlı bulma umudunun kalmadığını belirttiler. Olağanüstü Hal Bakanlığı'nın Güney Rusya'daki sözcüsü Yuri Miroşniçenko, en son bulunan cesetlerden birinin bir hemşireye ait olduğunu ve 46 kişinin hastanede tedavi gördüğünü kaydetti. Olenlerden 22'sinin askeri görevli olduğu bildirildi. Cezayir çölünde 21 ceset • CEZAYtR(AA)- Cezayir çöllerinde 11 'i kadın 21 Afrikalının çürümeye yüz tutmuş cesetleri bulundu. Mücahid gazetesinin haberine göre, cesetler, başkentin 1200 km. güneyinde Sahra'nın Asuf Melan adı verilen bölgesinde geçen cuma bulundu. Gazete, susuzluktan ölen kişilerin uyruklannı belirtmedi, ancak bunlann, gizli yollardan Cezayir'in kuzeyine, oradan da Avrupa'ya gitmeye çalışan kimseler olabileceğini kaydetti. El Zevahiri, Guantanamo'daki esirler idam edilirse ABD'nin vurulacağı uyansmda bulundu El Kaide gözdağıverdiDış Haberier Servisi - El Kaide ör- gütünün ikinci adarnı Eymen El Ze- vahiri, Guantanamo'daki üste tutulan tutsaklann ölüm cezasına çarptınlma- sı durumunda ABD'nin ağır bir bedel ödeyecegi uyarısında bulundu. ABD'nin Irak'taki sivil yönetici Paul Bremer da El Kaide'nin Irak'ta saldı- nlar düzenleyebileceği yönünde kay- gılan bulunduğunu dile getirdi. El Arabiye televizyonu dün, El Ze- vahiri'ye ait olduğu öne sürülen bir ses bandı yayımladı. Zevahiri, kayıtta ABD'nin Küba'daki Guantanamo üs- sünde rutuklu bulunan Taleban ve El Kaide militanlanna bir zarar gelmesi durumunda Amerikan çıkarlanna sal- dın tehdidinde bulundu. Guantanamo üssünde, ABD'nin Afganistan operasyonunda yakaladı- ğı 680 Taleban milisi ve El Kaide mi- litanı bulunuyor. Zevahiri şunlan söy- ledi: "ABD Müslüman futsaklan as- keri mahkemelerde yargılayacak. Bu mahkemeler ölüm cezası verebilir. Haçhlarelindeki tutsaklara zarar ve- recek olursa ağır bir bedel öder. Ame- rikan çıkarianna yönelik saldınlar arta- caktır. ABD'ye tek bir şey söylüyoruz. ABD'nin bugüne kadar gördüğü hiçbir şey değil, sadece kiiçük çatışmalar. Savaş daha yeni başhyor." El Kaide lideri Usa- me bin Ladin'm sağ kolu olan Mısırlı El Zevahiri 'nin en son geçen mayısta bir ses kaydı yayımlanmıştı. Öte yandan, Irak Valisi Bremer da ön- ceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, El Kaide'nin Irak'ta etkinlik gösterdiğine ilişkin kaygılan bulunduğunu bildirdi. Bre- mer, şöyle konuştu: Ensar El İslam güçleniyor "Öncelikle eskirejiminEl Kaide'yle son 10 yüdır ilişkide olduğu yönünde kaygıla- nmız var. tkincisi. El Kaide bağiantıİı En- sar El İslam örgürünün savaştan bu yana Irak'ta yeniden gücünii topaıiamaya baş- ladığı yönünde kesin kanıtlar var." Bremer, geçen haziranda ABD güçleri- nin bir kampa düzenlediği ve 70 kişinin öl- dürüldüğü operasyonda çok sayıda yaban- cı savaşçı bulunduğunu anımsattı. ABD'li yönetici. "Suudi Arabistan,Yemen ve Suriye pasaporrJan taşıyan insanlaryaka- ladık. İO vıllık terörle savaşım deneyimleri- medayanarak kampm El Kaide kampma ben- miiğini söyle>cbilirim. Ama o insanlann El Kaide savaşçüan ohıp ohnadığına ilişkin ke- sin kanıtunız yok" diye konuştu. Bremer, devrik lider Saddam Hüseyin'in wrgütün 2. adamı ABD'ye yönelik asıl saldınlann daha başlamadığını söylerken Paul Bremer da, El Kaide'nin Irak'ta etkinlik göstermesinden kaygılandıklannı bildirdi. Küba'daki Guantanamo'da 42 ülkeden 680 militan bulunuyor. oğullan UdayveKnsay'ın bulunduklan ye- ri ihbar eden kişiye 30 milyon dolar ödü- lün ödendiğini ve ailesiyle yurtdışında gü- venli bir yere yerleştirdiklerini belirtti. Bremer: Saddam arük bitti Saddam Hüseyin'in artık "bittiğini" öne süren Bremer, "Yakında Saddam'ı da yaka- layacağız. Sadece, kimin 25 milyon dolarfak ödüiü aiacağmıveyurtdtşmayerfeşeceğini me- rak edjyorum" diye konuştu. TUTUKLANAN ÖRGÜT ÜYELERl RAMALLAH'TA KALACAK Ateşkes şimdiük siirüyor KÜÇÜK K1ZEV ACISI - Ortadoğu'da süren şiddet döngüsünde iki taraf da ağır ka- yıplar veriyor. Gazze'de onceki gün yapılan bir gösteride Filisfinli kıiçtik kız ikinci inti- fada sırasında İsrail askerieri tarahndan öldüriilen ağabeyinin resmini taşıyor. (AP) Dış Haberier Servisi - Filis- tin yönetimı, lsraıl'ın aranan- lar listesinde bulunan El Ak- sa Şehitlen Tugayı üyesi 17 kişiyi Batı Şeria'nın Ramal- lah kentinden çıkarması iste- ğini yerine getirmeyeceğini açıklarken örgüt de lsrail'e karşı saldınlan yeniden başlat- mayacağını duyurdu. Banş süreci çerçevesinde gö- rüşmeler yapan tsrail ve Filis- tin dışişleri bakanlannın te- maslan sürerken tsrail'in 540 mahkûma ek olarak yüzden fazla Filistinli rutsağı serbest bı- rakmayı tasarladığı bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanı Sil- van Şalom ile Filistinli meslek- taşı NebS Şaat dün bir araya ge- lerek taraflar arasında sorun yaratan başlıklar üzerine gö- rüş alışverişinde bulundular. Yediot Aharonot gazetesi ise İsrail Başbakanı ArielŞaron'un başkanlığını yaptığı komite- nin, yüzlerce Filistinli tutsa- ğın daha serbest bırakılması- na zemin hazırlayacak çalışrna- lar yaptığını yazdı. t* ilistin'in tutukladığı örgüt üyelerini cezaevine göndermekten vazgeçmesi üzerine, ateşkes süreci üzerindeki kara bulutlar dağıldı. Diğer yandan El Aksa Şehit- leri Tugayı'nın ateşkese bağlı kalacağını açıklamasıyla taraf- lar arasında sonm yaratan bir başlıkta daha ferahlama sag- landığı bildiriliyor. Filistin yö- netiminin Yaser Arafat'ın Ra- mallah'taki karargâhında gö- zaltında bulunan 17 El Aksa Şehitlen Tugayı üyesini tutuk- laması ve ardından Eriha veya Gazze Şeridi'ndeki cezaevle- rine göndereceğini açıklaması üzerine, örgüt ateşkesi birirece- ğini ve lsrail'e yönelik saldın- lara başlayacağını duyurmuştu. Filistin yönetimi, açltk gre- vindeki tutsaklann karargâh- tan çıkanlması yönündeki ka- ranndan vazgeçince, El Aksa Şehitlen Tugayı da ateşkesi dur- durma karannı geri çekti. Ramailah'taki kuşatmanın kaldınlması için aranan örgüt üyelerinin tutuklanmasını talep eden israil, Arafat'ın karargâ- hının terör eylemlerine kanşan militanlar tarafindan sığınak olarak kullanıldığını savunuyor. Denktas'ın önerisi Mayın mektubu açıklandı LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Rauf Denktas'ın Lefkoşa ve civanndaki ara bölgede mayınlann temizlenmesi konusunda Birleşmiş MiIletler(BM)Genel Sekreteri Kofî Annan'a gönderdiği 24 Temmuz 2003 tarihli mektup BM belgesi olarak yayımlandı. Mektubunda. KKTC askeri makamlannın. söz konusu bölgedeki mayınlann temizlenmesi konusunda BM yetkilileriyle görüşmeye hazır olduğunu Kofi Annan'a bildiren Rauf Denktaş, mayınlann temizlenmesinin, iki kesim arasmdaki geçişlerin daha güvenli ortamda yapılmasına hizmet edeceğini de vurguluyor. Denktaş, daha önceki önerilerine olumlu yanıt vermeyen Rum tarafının, KKTC'nin bu girişimine olumlu karşılık vermesi umudunu dile getirerek KKTC'nin tkı halk arasında güvenin tesis edilmesi amacıyla 23 Nisan 2003 tarihinden itibaren sınır geçişlerine getirdiği serbestleştirmenin yarattığı olumlu havayı daha da güçlendirmek amacıyla yaptığı mayınlann temizlenmesi önerisinin, güven yaratıcı bir önlem olarak Kıbns'ta kapsamlı anlaşma çabalanna katkı sağlayacağını kaydediyor. 'Geçişler daha güvenli bir ortamda yapılacak' Denktaş, mektubunda şu ifadelere yer veriyor: "Lefkoşa ve yakın çevresindeki ara bölgedeki mayuılann temizlenmesine ilişkin bu güven varatıcı önlemin uygulanmasL karşıhklı sınır geçişlerinin daha güvenli bir ortamda yapılmasına hizmet edecek, BM'nin önemle üzerinde durduğu askeri lüteükli bir güven artüncı önlemi oluşturacak ve kapsamlı anlaşma çabalanna da ilave katkı sağtayacaktir." 9 KHma m. alacaks.n.z? Bildiğiniz. saygın. güvenilir bir marka olsun, yaygın servisi olsun. Fiyatı mantıklı olsun. Kısaca; Dertsiz olsun, oiursa Ariston olsun. 9000 btu: 130x7= 910 milyon TL 18000 btu: 210x7= 1.470 milyon TL 12000 btu: 160x7=1.120 milyon TL. 24000 btu: 250x7=1.750 milyon TL Flyatiarımıza KDV., ÖTV., 5 metreye kadar montaj bedell dahlldlr. PEŞİN ALIMLAROA %20 İNDİRİM aydın mobllya / aydın türkaydın Inönü Cad. 847/d Üçkuyular-lzmir Tel: (0 232) 285 22 30 Pbx. Fax: (0 232) 246 80 84 GSM: 0 533 655 98 60 e-mail: info@turkaydin.com vveb: www.turkaydin.com cıso IS09001 CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo:2002 160 Karar No: 2003 56 Davacı Zeynep Aydın vekili tarafindan davalı Hasan Aydın aleyhine açılan boşan- ma davasının yapılan yargılaması sonunda; Davanın kabulü ile Kastamonu ili Cide ılçesi Denizkonak kövii cilt 26, hane 8'de nüfusa kayıtlı: Mehmet ve Zeynep'ten olma 2.3.1975 d.lu Zeynep Aydın ile yine a\-nı yer nüfusuna kayıtlı Izzet ve Havva'dan olma 21.6.1966 d.lu Hasan Aydın'ın 4721 sa- yılı yasanın 166 1-2. maddesi gereğince boşanmalanna, 18.3.2003 tarihinde karar verilmiş olup karann üan tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı Hasan Aydın'a teb- liğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. Basın: 37112 EYNESİL KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2002 2 Karar No: 2003 3 Giresun ili, Eynesil ilçesi, Altınlı Mahallesi, 260 Ada. 65 No'lu parsele itiraz dava- sı ile ilgili olarak yapılan yargılama sonucunda 28.5.2003 tarih ve 2002'2 esas, 2003/3 karar sayılı ilam ile davanın kabulüne ve Memışoğlu soyisimlı şahıslar adına tesciline karar verilmiş olup da\alılar Nihat evlatlan Saadet Izmirli, Remziye Uğraş- kan, Sabri Çalık ile Ahmet Hamdi kızı Muüatter Çalık ve Turan oglu Ender Çalık'ın adresleri belli olmadığından karann ilanen tebliğine karar venlmiş olup, adı geçen davahlara işbu ilanın ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz etmemeleri halin- de karann kesinleşeceği ve mahkeme karan yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 36098 GAYRİMENKULÜN AÇIK AKTTIRMA İLANI UŞAK 2. İCRA DAİRESİNDEN DosyaNo: 2003 1348 Satılmasma karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Uşak - Merkez - Fatih Mah. Mersin Sk. No: 8 kapı numarah yerdeki 287 ada 5 par- sel No'da kayıtlı 6372 m2 miktarlı arsa üzerindeki bir katlı kargir 10.80X8.70 m. eba- dında yığma tarzında \apılmış. bir salon, üç oda, mutfak WC bölümlerinden oluşan meskendir. Arsanın tamamı üzerinde borçlunun 209'6372 hissesi mevcut olup, arsa üzerinde borçluya ait olmayan iki mesken daha mevcuttur. lmar planında aynk ni- zamda iki kata müsaadeli konut alanına ve imar yolianna isabet etmekte oiup, mu- hammen bedeli 14.471.120.000.- TL.'dir. Satış şartlan: 1. Satış 15.9.2003 günü saat 09.00'dan 09.10'a kadar Uşak Adliye Sarayı ön bahçe- sinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttjrmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geç- mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 25.9.2003 günü avııı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkanla- caktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok art- tırana ihale edilecektir. Şu kadar ki. arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymeri- nin Vo40'ını bulması \e satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2. Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pe> ak- çesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler sa- tış bedelinden ödenir. 3. Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklan- nı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ol- madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır 4. Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasmdaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak- lardrr İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak. bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açık olup masrafı verildıği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2003 1348 e. sayılı dosya numarasıyla Mü- dürlüğümüze baş\urmalan ilan olunur. 16.7.203 (lc. If. K. 126) (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 37206 DİKİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ İ. ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI Sayi: 2003 8 Satış Dıkili Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 16.04.2003 tarih ve 2001 113 Esas. 2003 161 Ka- rar sayılı ilamı gereğince satılmasına karar verilen, Dikilj - Gazipaşa Mah., 18. Sokak mevkii, 265 ada, 1 parselde kayıtlı, 64 m2 aviulu kargir ev cinsinden olan taşınmazın tamamı Katma Değer Vergisi hariç. 9.181.960.000- TL. (Dokuzmilyaryüzseksenbir- milyondokuzyüzaltmışbînlira)'dan satışı yapılacaktır. Satış şartlan: 1. Satış 15 Eylül 2003 Pazartesi günü saat 10.00 ile 10.10 arasında Dı- kili Adliyesi yanında bulunan Seçim Müdüriüğü bahçesinde yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile taşınmaz en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir be- delle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın tüühhüdü baki kalmak koşulu ile ikinci açık art- tırma 25 Eylül 2003 Persembe günü aynı yer ve aynı saatlerde yapılacaktır. Bu arttır- mada da rüçhanlı alacaklılann aiacağmı, takdir edilen kıymetin %40'ını ve satış masraf- lannı geçmesi şartı ile taşınmaz en çok arttırana ihale olunur. 2. Ihaleye iştirak edecek- lerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanm teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para ile olup, is- teyen alıcıya 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga vergisi. tellaliye harcı. katma değer vergisi ve tapu masraflan alıcıya aittir. 3. Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki hakJannı, faiz ve masrafa dair olan iddialannı da- yanağı belgeler ile on beş gün içinde mahkememize bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4. Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise, ttK'nun 133. maddesi gere- ğince ihale feshedilır. İki ihale arasmdaki farktan ve %10 aylık faizden alıcı ve kefilleri mesul tutularak hıçbir hükme hacet kalmaksızın kendilerinden tahsil olunur. 5. Şartna- me dairede herkesin görebilmesi için açıktır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını aynm kabul etmiş sayılacaklan, fazla bilgi almak isteyenlerin dosya- sına müracaatlan ilan olunur. 29.07.2003. Basın. 37928 MENGEN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2003 178 Davacı Idris Erdoğan tarafindan davalüar Nail Özçilüıgir ve müşterekleri aleyhine açılan geçit hakkı davasının tensip duruşmasında, Mengen ilçesi Çorakkadirler kö- yünde bulunan 589 prasel sayılı tarla üzerine çocuklanyla birlikte konut yapıp otur- duğu, davalüann geçit hakkı isteklerine yanaşmadıklannı bu nedenle geçit hakkmın kurulmasma karar verilmesine ilişkin dava dilekçesi ile duruşma günü tüm aramalara rağmen davalılar Ahmet, Cemile, Sinan, Güner Ozçılingir. Türkan Yavuz. Hasan Ya- vaş, Mine Zeynep Kul'a tebliğ edilemediği bu kez duruşma günü olan 25.08.2003 gü- nü saat 09.00'da duruşmada hazır bulunması aksi takdirdeyargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. Basm: 36899 GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1999 129 Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafindan davalı Körfez Evleri Sitesi adına Yusuf Ayar aleyhine açtığı meni müdahale ve kal davasında verilen ara karan gereğınce; Adına tebligat yapılamayan ve zabıta araştırmasında da adresi tespit edilemeyen dahili davalı Gülten Koldaş'a duruşma günü ve saatınin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, 8.9.2003 günü saat 11.55'te duruşmada hazır bulunmanız ve- ya kendınızi bir vekille temsıl ettirmeniz, gelmedigınız takdirde davamn gıyabında sonuçlanacağı ilanen tebliğ olunur. 23.6.2003 Basın: 34611 KADDCÖY1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN 2003 115 Davacı Mehmet Sayit Tezcan tarafindan davalı Hasan Necdet Ertan aleyhine açılan alacak davasının yapıian açık muhakemesi sırasında: Verilen ara kararı gereğince; M. Şevki Paşa'Sok. No: 22 18 Bostancı'Kadıköy adresinde mukim olduğu bıldiri- len adresi meçhul bulunan ve zabıtaca araştınldığı halde adresi tespit edilemeyen da- valı Hasan Necdet Ertan'a duruşma günü olan 28.10.2003 günü saat 10.25'te duruş- maya gelmesi, gelmediği takdirde kendisini bir vekıl ile temsıl eninnesi. ettinnediği takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu dava di- lekçesi örneği ile duruşma gününü bildirir meşruha:h davetiye yerine eeçmek üzere ilanen tebliğ olunru. 27.06.2003. Basm: 37015
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog