Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ TURIZM Fıyatlar uyaun. ulaşımı kolav. müşteriler yerli. Kadıköy'deki gece vaşamı Bevoğlu'na alternatif Karşı yakanın eğlenceleri başkatüriüdür Anadolu Yakası'nda eğlencenin kalbi Kadıköy'deki Kadife Sokak. Son derece renkli ve eğlenceli olan bu sokağı ötekilerinden ayiran en belirgin özeliik ise, kültür-sanat etkinlikleriyle eğlenceyi harmanlamış olması.. ASLIELÎTSOY / NESLÎHAN ONAT tstanbul'un eğlence yaşamı denilince pek çok kişinin aklına Beyoğlu geliyor.. Ancak artık eğlence, kentin dört bir yanına dağılmış durumda. Anadolu Yakası'ndaki eğlencenin kalbi olan Kadıköy'deki Barlar Sokağı ve Iskele Sokak, son yıllarda özellikle gençlerin uğrak mekânlan arasında yer alıyor. Kadıköy'de Kadife Sokak'm 8 yılhk bir geçmişi var. Başlangıçta kafelerin yoğun olarak bulundugu sokakta zamanla barlar açılıyor ve sokak bir anda özellikle Kadıköylü gençlerin gözde mekânlanndan biri oluyor. Ve Kadife Sokak, "Barlar Sokağı" olarak anılmaya başhyor. Burayı diğer "eğlence sokaİdanndan" ayıran en belirgin özeliik ise kültür-sanat aktivitelerine yer vererek, var olan eğlence anlayışını değiştirmesi. Liman Kahvesi Işletme Müdür Yardımcısı Banş Bulut. eğlencenin yanı sıra kültür ve sanata da önem veren, yaş ortalaması 25 olan bir müşteri kapasitesine sahip olduklannı belirtiyor. Bulut, müzikJe beraber dia gösterileri, dinletiler, söyleşiler gerçekleştirdiklerini anlatıyor. Karga Bar Sorumlu Müdürü Berk Öğüt de Barlar Sokağı'nın Kadıköy'ü seven insanlara hitap ettiğini dile getiriyor. Masal Evi'nin ortağı Kaan Çaydamh ise "Kadıköy'de Beyoğlu'ndaki kozmopoHt yapı yok. Barlann hepsinin müdavimleri mevcut ve her akşam aynı insanlara rasdayabilirsiniz" diye konuşuyor. Sokakta, haftanın belirli günleri canlı müzik de dinlenebiliyor. Insanları samlmi... Sokağın müştenleri ise kendilerini "Kadıköy Müdavimleri'' olarak adlandınyor. Müdavimlerden Elif Erkişi. Taksim'den artık keyif almadığını, Kadıköy'ün daha nezih olduğunu anlatarak, mekân sayısının ve müzik türlerinin çeşitliliği nedeniyle pek çok seçeneğe sahip olduğunu ifade ediyor. Şirin Şahin de "Burada insanlar iç içedir ve sanıimidir. Kimi nerede bulacağınızı bilirsiniz" diyor. Caddebostan İskele Sokak, müdavimleri ve eğlence anlayışı ile Kadıköy Barlar Sokağı'ndan farklı bir konsepte sahip. Önceleri restoranlan ile Bağdat Caddesi sakinlerine hizmet veren sokakta "YerfistığT ile bar dönemi başladı. Buradaki potansiyelin farkedilmesi ile bar ve cafelerin sayılannın artması, Iskele Sokağı'nı Anadolu yakasının popüler eğlence merkezlerinden biri haline getirdi. Hemen hemen her yaş grubundan müşterisi bulunan tskele Sokak'taki restoran-barlardan Chicken Last Stop'm Işletme Müdürü Necati Aslan, gece belirli bir saatten sonra o civardaki tek ulaşım aracının Bostancı- Kadıköy arasında çalışan dolmuşlar olduğunu anımsatarak "Bu yüzden geüıieri yüksek kişiler geüyor" diyor. Mekânın Işletme Sahibi HüJya Koç ise burada iki kadının rahatsız edilmeden geç saatlere kadar içkilerini içip eğlenebildiğini söylüyor. Turizmciler her yaz 1 milyon kişiyi ağırlayan ilçenin 'reyting'e kurban edildiğini söylüyor Bodrum bildiğinizgibideğil B eldeyle ilgili, magazin basınında çıkan görüntülerden rahatsız olan turizmciler, "Bodrum sadece Barlar Sokağı'ndan ibaret değil. Yanmada geniş, imkân çok. Bu programlan yapanlar bizden ve ailelerimizden özür dilemeli" diyorlar. OZANYAYMAN İZMİR- Bodrum yine tarhşmalann odağında. Herturizm sezonunda 1 mil- yonun üzerinde kişiyi ağırlayan yan- madanın olanaklan ilgiyi arttırdığı gi- bi, beraberinde bir dizi sorun getiriyor. Beldenin son yıllardaki en büyük ya- kınması magazin basmın reyting uğ- runa yaphğı programlar. ilçenin adını kullanarak reyting peşinde olunması- nı kabul etmediklerini belırten turizm- ciler, herkesi saygıya davet ediyorlar. Bodrum, farklı bir belde. 30 km çap- lı bir daireyi kapsıyor. Bir uçtan bir ucuna 45 dakikalık mesafede vanlan geniş bir interland. Isteyen çılgın eğ- lence dünyasına katılıyor, dileyen din- gin bir ortama bırakıyor kendisini. Ya- nmada geniş, olanaklar çok. Doğayla iç içe olmak isteyenler ıçin de seçenek- ler var. Gözden ırak doğa parçaları, bulanı kucaklıyor. Sezonun en yoğun dönemlerini ya- şayan Bodrum'un hareketi. beraberin- de sert tartışmalan getiriyor. Beldeye gelenlerin büyük çoğunlu- ğunu gençlerin oluşturması, kente ay- n bir dinamizm katıyor. Yurtdışından gelenler ile yerli turistin temposu bir- biriyle yanşıyor. Gelenlerin kimi yal- nız, kimi de sevgilisiyle. Tarrışma ko- nusunu yalnızlann, yalnızlığını gider- me koşuşturması oluşturuyor. Aslında dünyanın tüm tatil beldelerinde durum aynı. Ancak söz konusu Bodrum gibi zirve bir belde olunca işler değişiyor. Barlar sokağı... Barlar sokağındaki manzara kısaca şöyle: "Havanın kararmasıyla birtik- te hareket de başbyor. Ashnda gündüz de kalabahk.. ama gecesini bilenler" sa- kin" diye tanımhyor erken saatieri. Sa- at 22.66 gibi otellerinden çıkanJar be- Brryor. Bu sıra, insanlann kent merke- zine kannca sürüsü gibi aktığı saatler. Sağdan soldan. kuzeyden güneyden. tüm yönkrden insanlar geliyor. Kadmlar alabildiğince albenilL. De- koKe? Değfl. Açık? BelkL Cüretkâr? Evet_ Baylar? Armaca gibi... İlk ola- rak sokakta bir, iki tur aübyor. Bir me- kân seçiliyor. Möziği begenmedin! Ye- nisine geciliyor. Sokakta, yüksek desi- bel müakyanküanıyor. Gelenler,geçen- ler, bakanlar hepsi burada tam kadro mevcut Bir kovalamacadırgkfiyor. Her miDetten insan. Ardından alkolve mü- riğin etldsiyle tamşanlann kaynaşma- sı başhyor. Ama zaman çok çabuk akı- yor. Günün ilk ışıklannda sokakta çok azinsankalryor." Bu mekânlara bakıp "Bodrum'un çi- visi çıkmış" demek kolay. Ancak yine de unutulrnamalı.. Bodrum, onca bozul- maya karşın hâlâ aydıru, sanatçısı, tu- rizmcisiyle ışıltılı bir parça. I S T E G E G O R E T A T İ L Magazin basınında sürekli çılgın eğlence dünyasıyla gündemde olan Bodrum'da kameralar, objektifler sürekli olarak sınırları zorlayanlann üzerinde. Oysa ilçe merkezi ve köylerinde isteyen çılgın eğlence dünyasına kolaylıkla katılırken, doğayla iç içe, gözden ırak doğada nefes almak isteyenler için de seçenekler bol. ; Köylülerin de kalbi kınk... M agazin basınında son dönemlerde yapılan ve "Bodrum otelleri fuhuş yuvası oldu" yönündeki haberlere turizmciler tepki gösteriyor. Türkiye'nin her bir yanında yaşanabilecek örneklerin Bodrum'a yüklenilmesinin yanlış olacağını belirtiyorlar. Bodrum sürekli çılgın eğlence dünyasıyla gündemde. Nedeni, magazin basınının reyting histerisi. Kameralar. objektifler sürekli olarak sınırlan zorlayanlann üzerinde. Bunun için ideal ortam barlar sokağı. Aynca varlık nedenleri paparazziler olan kesimlenn, yanmadaya serpiştirilmiş, çevreden izole mekânlannı da unutmamak gerek. Sıkça söz edilen fuhuş ve uyuşturucu madde kullammı bu ortamlarda gündem oluşturuyor. Söz konusu yerlerin bireyleri, cemaat ilişkisinı yansıtıyor. Eğlenlrken gündem oluşuyor Belirli gruplar bu mekânlarda buluşuyor. Yabancılann bu gruplara sızması oldukça güç. Grup liderlerinin bazılan eğlenmek için bar işletiyor. Dertleri para kazanmak değil, bir arada daha rahat eğlenmek. Gruplann kameramanlan ve magazin muhabirleri var. Eğlenırken gündem oiuşturuyorlar. Bodrumlular ender özelliklerin ve böylesi büyük bir interlandın, dar bir sokağa sıkıştınhp yargılanmasının haksızlık olacağını dile getiriyor. Magazin basınında son dönemlerde yapılan ve "Bodrum otelleri fuhuş yuvası oldu. OteBerde bir saatnğine oda saühyor" yönündeki haberlere turizmciler büyük tepkı gösteriyor. Türkiye'nin her bir yanında yaşanabilecek örneklerin Bodrum'a yüklenilmesinin yanlış olacağını belirtiyorlar. ) j Turlzmci kızgın... Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Zeki Köylü. yarımadada 1041 otel olduğunu söyleyerek "Bodrum'da oteDerde bir saatliğine oda satılryor, buralarda fuhuş yapıhyor demek yantaşm ötesinde ayıptir" diyor. • Köylü. bu tür program yapanlann , ilk önce otel işletmecilerinin aılelerinden özür dilemeleri gerektığini ifade ederek "Bodrumlu turizmci ne devletten destek aldı ne de başka bir yerden. Dişiyle, tırnağıyla kazanarak tesisini kurdu. Bu kadar emek harcanan bir geçim > kaynağı heba edilir mi? Bodrumlu . turizmci bunu yapar mı?" diye konuşuyor. Uzun lafın kısası köylüler, Bodrum'un farklı bir noktada olduğunu ve beldenin adını , kullanarak reyting peşinde olanlann sıkıntısını yaşadıklannı belirtiyor. CUMARTESİ YAZELARI ATAOL BEHRAMOĞLU Şehir liyatrosu'nda Nelen Oluyor? Istanbul Beledıyesi Şehir Tiyatrolarf nın benim ya- şamımda her Istanbullu ıçin olduğundan daha fark- lı bir yeri vardır. 1974-79 yılları arasında bu kurumda "dramaturg" olarak görev yaptım. özellikle "Avant-Scene" dergisinde okuduğum oyun tekstleriyle başkaca yabancı ve yerli oyunlar için yazdığım inceleme yazıları, hâlâ arşivdeierse, sanıyorum ki en az bir kitap oluşturacak oylumda- dır. O yıllarda kurulan dostluklann pek çoğu, sıcaklık- lan eksilmeksizin bu gün de sürüyor. Ve hepsinden daha önemlisi, ben, yaşamının son evresinde, Muhsin Ertuğrul'u tanımak, onunla ay- nı çatı altında birkaç yıl tiyatro düşünmek, tiyatro için çalışmak mutluluğunu ve onurunu yaşadım. Bütün bu nedenlerle, Istanbul Belediyesi Şehir Ti- yatrolan'nda olup bitenler beni herhangi bir istanbul- lu ya da aydından bıraz daha farklı ve yakından ilgi- lendiriyor. • • • Şehir Tiyatrolan'nda rahatsızlık, doğrusunu söy- lemek gerekirse, benim sözünü ettiğim 70'li yıllarda da vardı. Fakat Muhsin Hoca'nın o son dönemındekı rahat- sızlıklann nedeni, ileriye doğru yeniden yapılanma, "yerinden yönetim" arayışlanydı. Yaklaşık olarak 80 başlanndan bu günlere yaşa- nan ve özellikle de günümüzde yaşanmakta olanlar ise fç içe geçmiş bir dizi saray entrikasını anımsatı- yor... öyle ki, bugünkü yönetim, şu anda çalışılan Sha- kespeare oyunları yerine kendi yönetime geliş ve ti- yatroyu yönetiş öykülerini oyunlaştınp sahneye koy- dursalar, inanıyorum ki gişe şansı çok daha fazla olacaktır... • • • öykü belki de bugünkü Türkiye Başbakanı'nın 1995'te Istanbul Belediye Başkanı olması ve bilinen sanat heveskârlığı ile Şehir Tiyatrosu'nu yine bilinen ideolojisınin kalelerinden biri yapma arzu ve girişim- leriyle başlıyor... Benim sözünü ettiğim 70'li yıllarda da tiyatronun bir ideolojisi vardı. Ama bu ideolojinin adı ilerleme, aydınlanma ve sanatsal arayışlarda tam bir özgürlük anlayışı idi... O dönemın repertuvarlarına göz atmak bunu he- men gösterecektir. Çünkü herhangi bir başka baskı ya da tek renkli- lik de sanat için ölüm demektir. Ama şimdi ve şimdilik bu kadar uzağa gıtmeye- lim ve hemen günümüze dönerek yazının başlığını oluşturan soruyu yineleyelım: Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolan'nda neler olu- yor? • • • Yanıtlanması gereken ilk soru, bugünkü Genel Sa- nat Yönetmeni'nin kimliği ve kişilığine ilişkin olandır. 1914 yılında Darülbedayi adıyla kurulan, ve gelmiş geçmiş en büyük sahne sanatçılarımızın, tiyatro ya- ratıcı ve düşünürlerimizın adıyla özdeşleşmiş bu ku- rumun bu gün başında bulunan kişi ve kişiler bu ko- numlannı hangi birikımleriyte hakettilerve bu konum- ları nasıl elde ettiler? Bu kışi ve kişilerin, bir zaman kendilerinin de üye olduğu "IstanbulŞehir Tıyatrolan Sanatçılan Deme- ği"ne (İŞTİSAN) düşmanlıkları hangi nedenlerden kaynaklanıyor? Bu büyük, çağdaş kültür kurumunda "mescit" ne zaman açıldı? Yönetim ve teknik kadrolarda gide- rek çoğalan "türban" ve "şalvar" görüntüleri Şehir Tiyatrolan'nı nasıl bir geleceğe taşıyor? Yetenekleri yıllar içinde kanıtlanmış, sanat çevre- lerinin ve milyonların sevgi ve hayranlığını kazanmış sanatçılara yeni yapımlarda tepeden inme kararlar- la "figüran" rolleri biçmek ne anlama geliyor? Yöneticiler, bu gibi işlemlerin, Türk Ceza Yasa- sı'nın "amirin yetkiyi kötüye kullanması" içeriklı 229 no.lu maddesinin hükümlerine tıpatıp uyduğunun bilgi ve bilincine sahipler mi? Keyfi para cezası anlamına gelen ikramiye kesin- tileri, yine birçok seçkın sanatçının bu yasadışı ve onur kırıcı girişimler karşısında emekülik başvurusunda bulunmak zorunda kalışlan Istanbul Belediyesi Şe- hir Tiyatrolan'nda büyük bir yangın ve depremin ya- şanmakta olduğunun başkaca kanıtları değil mi? Bu sorular ve sorunlar tek bir köşe yazısının sınır- ları içıne sığmayacak. Sorulanma Istanbul (Büyükşehir) Belediye Baş- kanı Sayın Gürtuna dan, Belediye Kültür Işleri Da- iresi Başkanı Sayın Demiröz'den ve kuşkusuz Istan- bul Belediyesi Şehir Tiyatroiarfnın bugünkü yöneti- cilerinden yanıt bekliyorum. "Cumartesi Yazılan" köşesini sınırlı olanaklanyta bu konunun tartışılmasına açarken, gazetemiz kül- tür-sanat bölümünün, konuyu hakkı olan daha büyük bir platforma taşımasını bekliyorum... ataol b(« cumhuriyet.com.tr. Faks:(0212)513 85 95 Temmuzda 2 milyon ziyaretçi Yabancılar ülkeye 'deniz'den geliyor ANKARA(AA)-Tür- kiye'yi ziyaret eden ya- bancı sayısı bu yılın tem- muz ayında. geçen yılın aynı ayma göre yüzde 11.9'luk artış gösterdi. Söz konusu ay. Türki- ye'yi ziyaret eden ya- bancı sayısı 2 miryon 123 bin 678 oldu. Geçen yı- lın aynı ayında bu sayı, 1 milyon 897 bin 62 ki- şi olmuştu. Devlet İstatistik Ens- titüsü'nün, "Türkiye'ye Giriş-Çıkış Yapan Zi>a- retçiler" istatistilderine göre, temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancılardan denizyo- lunu tercih edenler yüz- de 47.8, demiryolunu ter- cih edenler yüzde 4.1, havayolunu tercih eden- lerin sayısı yüzde 8.5 ve karayolunu tercih eden- lerin sayısı da yüzde 14.5 oranında artrı. Yurda aynı anda giriş yapan Türk yurttaşı sa- yısı 998 bin 80 kişi olur- ken, yurttaşlardan deniz- yolunu tercih edenler yüzde 8.1, havayolunu tercih edenlerin sayısı yüzde 10, karayolunu ter- cih edenlerin sayısı yüz- de 25.5 oranında arttı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog