Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ 18 SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr Siyah-Beyazlılar, Denizlispor'u deplasmanda yenip ligdeki 4. maçını da kayıpsız kapadı Beşiktaşaynıhızla devamDenizlispor: 2 - Beşiktaş: 3 SVH: Atatürk (DenizJi) HAKEMLER: Selçuk Derelı (4). Ekrem Kan (5), Ha- kan Ya\uz (5) DENİZLİ: Hamidou (3), Özgür (4). Senet (5) (dk. 51 Çağdaş 4). Roman (5), Mustafa Keçeli (4) .Maldarasa- nu (4). Le\ent (4), îsmet (4), Timuçin (5). Ömer (4) (dk. 68 Coşkım 4), Ersen Martm (3) (dk. 46 Cafer 4) BEŞtKTAŞ: Cordoba (6), Emre (5), Ronaldo (4) (dk. 46 Zago 5). Ahmet Yıldınm (5). Kaan Dobra (6), Tay- fur (5). Pancu (5) (dk. 58 Ahmet Dursun 4), Gıuntı (5), îbrahim (5), Ahmed Hassan (4) (dk 46 Sergen 6), Si- nan (4) GOLLER:Z)A-. P Kaan Dobra. dk. 34 (kendi kalesme) ve 90+2 Roman. dk. 48 Sergen, dk. 90 hmet (pen.) SARI KARTLAR: Le\ent, Ismet, Cafer, Timuçin (De- nizlispor), Kaan Dobra, Emre (Beşiktaş) NÜMT TOKDE.MtR DENÎZLİ - Beşiktaş. ıçende dışanda lı- gi kayıpsız götürmeyi sürdürüyor. Siyah - Beyazlılar, Denızli deplasmanında kötü fiıt- bola karşın 3 puana 3 golle ulaştılar. Futbolun garip cilveleri vardır. Kimi za- man çok ıyı oynayıp. bol pozısyon üretip, beceriksizlik ya da şanssızlıklarla sonuç olan golü bulamaz takımlar; kiminde kötü oyunla beklenmedık sonuçlara ulaşılır. A- ma her şey profesyonellik anlayışı, sporun centilmenliği ıçindedir... Ege'nin alabildığine sıcakbirağustos ge- cesınde Denizli Atatürk Stadı'nın tnbünle- ri cıvıl cıvıl, renkli ve olabıldiğince de coş- kulu... Bir yanda Denizlispor. öbür yanda Beşiktaş sevgisini tüm içtenliğiyle yaşatı- yor yandaşlar... 0 garip cilveli oyuna dön- düğümüzde yüzümüzü, ilk45 dakikada çok yönlülüğü yaşıyoruz. Farklı 11 "le sahaya dizilmiş Beşiktaş; başlama \nrusuyla oyuna ağırlığını koyan Denizlispor. Siyah - Beyazlılar deyim ye- rindeyse ilk 15 dakikada saptr sapır dökü- lüyor. Ev sahıbi ekip, özellikle Timuçin'in taşıdığı toplarla 5 net gol pozisyonu üreti- yor ilk bölümde. Ve nitekim ne Timuçin ne de Mustafa Keçeli. Ömer ve Ersen Martin. bunlan gole dönüştüremiyor. Pozisyon üretkenliğuıı bu denlı sonuçsuz kılmak. be- ceriksizliğın ötesinde ne olabilir ki? Böylesi kötü görûnümdeki Beşiktaş, iş- te o futbol oyununun cilvesi dediğimiz ga- riplıklerle baskı altındayken 2 gol üretti. Giunti'ninpasında KaanDobrailk golüge- tirdi. Ardından îbrahim'in kale içine gön- derdiği topu Roman kendi kalesine bırak- tı. 2 gol Denizlispor'u yıktı. Futbolcular gerginleşince de bu tribünlere yansıdı. Ge- reksiz penaltı itirazlanyla gerilim yükse- lince de hakem Selçuk Dereü'den son daki- ka içınde bir nolu anons geldi. Beşiktaş ikınci yanya Zago ve Sergen'i oyuna alarak başladı. 2-0'lık skorun ezikli- ği içindeki Denizlispor yandaşlan, sahaya yabancı madde atmayı sürdürünce iki nu- maralı anons da geldi. Bunun hemen ardın- dan hazırlanış açısından da harika diyebi- leceğimiz Sergen'in kafa golünü izledik. Skor Siyah - Beyazhlan rahatlatırken, oyunu da durağanlaştırdı. Ne var ki seyir- cinin tepkisi 54 dakikada hakemin kafası- na pet şişe atmaya dek vannca, bu kez 4 nu- mara anons yapıldı. Durağan oyun içinde 90. dakikada îsmet'in penaltı golüyle mo- ral bulan Denizlispor. uzatmanın son sanı- yelerinde skoru 3-2'ye taşıdı. Bu denli gerilimin yaşandığı bir maçta hakem Selçuk Dereli'ye değinmeden geç- mek haksızlık olur. Dereli, özellikle ilk ya- nda haklı olduğu pozisyonlarda verdiği ka- rarlann devamında futbolculann yanlış ha- reketlerine duyarsız kalarak gerilimin art- masına neden oldu. Bu durumda da maç içindeki etkisinı yitırdi. Bu arada 90. dakı- kadaki dışanda geçen penaltı karan etkile- şim sonucu olabilir mi9 ELEŞTİRİ / Bf-LEIST BLPA Şaşırmayın Beyler! DENİZLİ - Lucescu, şaşırtmayı sürdürüyor. Şaşırmayın beyler! Adamın yöntemi bu. öyle ya da boyle puanlan götüruyor. Kulübeye lütfen bir bakar mısınız? Sergen, Tümer, Zago, Ahmet Dursun, Okan Koç. Emre Aşık, Ahmet Yıl- dınm, Sinan, Pancu da oyun alanında. Denızlispor'un ilk yanda yaklaşık 6 net gol pozisyonu var. Istatistik tutmadık ama görün- tü aşağı yukan böyle. Denizlispor, gol pozisyon- lannı kendi solundan Beşiktaş'ın sağından üre- tiyor Kaan Dobra, Tayfur, Pancu, Giunti, Ib- rahim'den oluşan orta 5'liyi özellikle göbekten ve de Emre'nin bulunduğu taraftan aşmak De- nizlispor için sorun olmuyor. Böylesine olum- suz görüntüde de Ronaldo ile Ahmet Yıldınm da direnç göstermede yetersiz kalıyor. Deniz- lispor ileri uçlan böylesine olgunlaşmış koşul- lan üstelik birkaçında da Cordoba ile karşı kar- şıya kalmalanna karşın futbol topunu ağlarla kucaklaştırma becerisıni gösteremıyorlar. Sonuçta ılginç bir ilk yan skoru tabelada boy göstenyor. Kaan Dobra, Beşiktaş'ta futbol ya- şamının keyıfli günlerinı sürdürürken öte yan- dan da birçok futbolcunun beceremediği iş- levselliği gerek golleriyle gerek servisleriyle sü- rekli canlı tutuyor. Bir de ek olarak sol kanadın tükenmez adamı Ibrahim Üzülmez, bulundu- ğu alanı soluğunun, tekniğinin, ısteğinın sınır- lannı zorlayarak kullanıyor Sonuçta verdiği uğ- raşın karşılığını ya kendi arkadaşlanna ya da ra- kıp savunma adamlanna gol attırarak alıyor. Bu arada unutmayalım. Tlk yanda Beşiktaş'ta ileri ikiliyi oluşturan Ahmet Hassan ile Sinan iki- lisinin oyun alanındaki variıklannı pek duyum- sayamadık. Belki de bu futbolcular, oyuna iler- leyen dakıkalarda katıldığında daha etkilı olu- yorlar. Lucescu, acaba ilk yan oluşumuyla böy- lesine bıryargıyı mı kanıtlamak ıstedı? Lucescu, ıkinci yanda da şaşırtmayı sürdü- rüyor. Bu kez orta direk Ronaldo duşunu alıyor, Zago göbekte konuşlanıyor. Diğer değişim Ah- med Hssan ile Sergen arasında. Ve üstat sah- nede yennı alıyor. Santrada dakıka 47'de top- la ilk siftahını yapıyor, pasını Sinan'a bırakıyor, Sinan topukla tekrar Sergen'i göruyor. 0 da iz- leyeni bayıltan sol ayağıyla sol kanatta inceden yürüyüş yapan Pancu'nun önüne gönderiyor meşin yuvariağı. Pancu gelen topu oyalama- dan, bayıltmadan Denizlispor altı pası üzenne gönderiyor. llginçtir; kilolu Sergenf!), ağır Ser- gen(!), atağı başlattığı yerden Pancu'nun ayak- lanndan yonelen topun düştüğü noktaya ulaş- mış, sol ayağı kadar yumuşak bir kafa vuruşuy- la tabelayı üçlüyor. Denizlispor seyircisi kendi futbolculannın be- ceriksizliğınden oluşan kötü sonucu maçın ha- kemı Selçuk Dereli'ye iade ederek işin kolayı- nı yeğledi. Ancak, tribündekıler 3. anonsu da yaşayarak en azından kendi alanında oynaya- cağı bir maçın da dışan alınmasını sağladı. Zaman zaman sert geçen maçta Denizh' defansı ile Sinan sanki güreşti. Beşiktaş 4 4 ktanbulspcr 3 3 3 2 Ç Rizespor 3 2 Fenefbahçs 3 2 Maıatyaspof 3 2 Konyaspor 3 1 Denizlispor 4 1 Trabzoospor 3 1 Elaaâspof 3 1 Gençterbırlıgi 3 1 DıyaSaKır 3 1 Ankaragücu 3 1 Samsunspa 3 1 Bureaspor 3 - G. Antepspor 3 - Adanaspor 3 - A. Sebatspor 3 - D E N İ Z L İ A T A T Ü R K S T A D I N D A N N O T L A R / S E D A T K U R T Lucescu usulii cezaDENİZLİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Mircea Lucescu. Denizlisporkarşısına 'sürp- riz'birkadrovlaçıktı. Rumençahştıncı,dün akşam ilk 11 de Ahmet Dursun, Zago ve Tü- mer' ı yedeğe çekerken yerlerine Ahmed Hassan, Emre ve Sinan'ı görevlendirdi. Bu değişiklikler ıse çeşıtlı yorumlara neden ol- du. Tümer'ın Ankaragücu maçında ovıuıdan alınışı sırasında yaptığı el-kol hareketlen ve Sergen'in bu futbolcu hakkında suçlayıcı açıklamalan nedeniyle Lucescu'nun bu iki- liye 'ceza' \erdiği ifade edildi. Ancak 2. ya- nda oyuna giren Sergen'in gol atması ilgi çekti. Denizlispor Teknik Direktorü Giray Bulak ise 3 yenı ısme görev \erdi. Ömer, R»- za \e Le\ent bu sezon ilk kez ilk 11 "de oy- nadılar. Denizli"degündüzha%a sıcaklığının 40 derecelere kadar çıkması maç öncesi en- dişe yarattı. Sıcaklık nedeniyle sabah kah\al- tısından sonra şehir rurunu erteleyen Siyah- Beyazlı futbolcular maç saatine kadar otel- den dışan çıkmadılar. Karşılaşmanın başlama saatlerinde ise sı- caklık 30 dereceye kadar ındi ancak oyuncu- lann 90 dakika boyunca zorlukla mücadele ettikleri görüldü. Atatürk Stadı'nın 25 bin seyirci kapasite- li tnbünlen tıklım tıklım doldu. Tel örgüsuz sahada 2 bine yakın Siyah- Beyazlı taraftar yer aldı. Denizlispor Yönetimi. taraftarlan- na 5 bin bayrak dağıttı. PAF takımlan arasın- da oynanan maçı Denizlspor 1-0 kazandı. Maçı firsat bilerek bir gün önce Deniz- li'ye gelen bazı Beşiktaş taraftarlannın Pa- mukkale Beldesi 'nde kaldıkian görüldü. De- nizli esnafi, "Beşiktaş bereketi" derken bazı seyircilenn ise haftasonunu da bu ilde geçi- recekleri öğrenildi. Maç ilk yannın son da- kikasından itibaren gerginleşırken, hakem Selçuk Dereli önce 1 nolu anonsu işaret etti. Ardından Denizlispor taraftarlannın kötü te- zahüratlan 2. ve 3. anonslan da beraberinde getirirken. kapalı tribünden hakem Dere- li'nin başına dolu ayran kutusu atıldı. Deniz- lispor. geçen yıl Fair-Play komitesi tarafin- dan en centılmen kulüp olarak seçilmiş ve ödüllendirilmıştı. Denızlispor'un sahasının 1 maç kapatılması bekleniyor. GÖRÜŞ / HALİT PERİNGÖR Portpeler Memurun, işçinin karnı aç... Bu nedenle, sokaklara dö- külüyoriar. Demokratik haklannı kullanıyoriar. Hükümetten sağduyu istiyorlar insanca yaşamak içın. Ama fakir yöre- den yetışen Başbakan, bu davranışlan, antidemokratik ola- rak nıtelendinyori 'Medyadan öğreniyoruz', Başbakan'a göre demokratiklik, aç sefil yaşamak ve hakkına razı olmak- mış. Eğer böyle ise Türkiye, dünyanın en demokratik bir ülkesi... Ne güzel bir mantık değil mi? Ancak böyle bir man- tığı bizim Başbakan yürütebilir, "Aslında mantıksızlık". 11 Ekim'de Türkıye-lngıltere ulusal maçı var. Biletler 140 milyon lira. Asgari ücret, 305 milyon. Medyada eleştiriler yapılıyor. Federasyon başkanının yanıtı çok ilginç: "Ülke- mizde birfutbolcu 2 milyon dolar transferücreti alıyor. Maç biletleri 200 milyona satılıyor. 10 kişilik localar 150 bin do- lar. Bunlan hiç kimse dile getirmiyor, biz ise asnn maçını yapacağız. 305 milyon asgari ücret önümüze getiriliyor. Bu maç için 140 milyonun lafı mı olur?" Işte bu mantık Türki- ye Cumhuriyeti'nin Futbol Federasyonu Başkanı'nın man- tığı. Bilmiyoruz, belki de Ingiltere maçını kazanırsak Che- eroke cip yenne tek kişilik uçaklar hedıye edilecektir fut- bolcu kardeşlere. Yakışır da! Son oynanan Trabzon-Fenerbahçe maçı olaylı geçtı. "Geçmediği yıl da yok ki." İki takımın yandaşlan, birbirie- rine düşmanca davrandılar. Ne var ki maç sonrası Trab- zonspor Başkanı Özkan Sümer, Fenerbahçeli taraftarlan ve yöneticileri teröristlikle suçladı. Acaba özkan Sümer bu ınsanlann ellerinde Kalaşnikof falan mı gördü? Bence, di- li sürçmüş olmalı.. Fenerbahçelıler terörist oluyor da aynı yöntemleonlara karşılık verenlerde anti-terörist mı diye anı- lacaklari Nedense uç noktalardaki ideolojik sözcükleri kullanma- yı çok severiz. Bana göre Özkan Sümer'in ifadesi tam an- lamı ile olayın bir spekülasyonudur. Ama bu doğru değil- dir. Eğer maçtan sonra Sümer, iki tarafın taraftaıiannı da yaptıkian bu çirkinlik nedeniyle eleştiriyorum deseydi, "baş- kanca hareket etmiş olurdu". Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldınm da medya- da ve kamuoyunda kendisini eleştirenler için, "Bir gece hepsini toplatacağım" demişti. Bir başka ifadesinde de, "Tepemi attıımasınlar 100 bin kişiyle yürüyüşe geçerim" diye konuşmuştu. Bunlar yazıldı ama tazeliğini muhafaza ediyor. Çünkü tarihe geçecek sözler bunlar. Yeri geldiği için yineliyorum. Işte bu zihnıyettekı insan da bugün tanh- sel Fenerbahçe'nin başkanı. Ne kadar birbirlerine benzi- yorlar. Şimdi kalkmışız fair-play dalgası ile statlardan tel örgü- leri kaldırmaya çalışıyoruz... Neye yarar ki. Yukarda anlat- maya çalıştığım başkanlann tutumlan anarşiyi körükleme- yi mi yoksa kaldırmayı mı amaçlıyor belli değil. Bunun yar- gısını okurlanmıza bırakıyorum. E-Posta: hderggorfg hotmail.com - Faks: (212) 5138^5 Fenerbahçe'de transfer Tomas imSpor Servisi - Transfer çalış- malannı sürdüren Fenerbahçe, önceki gece Istanbul'a getirttiği Hırvat Ulusal Takımı'nın savun- ma oyuncusu Stjepan Tomas ile sezon sonuna dek sürecek kıralık sözleşme imzaladı. 27 yaşında ve 1.86 metre boyundaki Tomas, geçen sezon ttalya Ligi takımlanndan Como'da forma giymişti. Dün sabah sağlık kontrolünden geçen Hırvat futbolcu, daha sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nı gezdı. Ardından Ku- lüp Başkanı Aziz Yıldınm ile bürosunda görüş- me yapan Tomas, daha sonra Kulüp Asbaşkanı Mahmut Uslu ve Yönetim Kurulu Uyesi Hakan Bilal Kutlualp ile birlikte kulüp binasına gele- rek, transferiyle ilgili masaya oturdu ve 1.5 sa- at süren görüşme sonrası sözleşme}! imzaladı. Fenerbahçe, Hırvat futbolcu Stejipan To- mas'ın bonservisini, istediği takdirde 2004 yılı- nın mart ayında sahn alabilecek. 2004 yılının mart ayının kulübün tek taraflı opsiyonunu kul- lanma hakkının süresi olduğu belirtıldi. Tomas, ımza sonrası Şükrü Saracoğlu Stadı'nı gezdi. Maç sonrası G Ü N Ü N İ Ç İ I V D E N • SÜPERKUPAMİLAN'IN- SüperKu- pa'yı. Porto'yu 1 -0 yenen Milan kazandı. Milan'la, Porto'yu karşı karşıya getiren Süper Kupa'nın finali, Monaco'nun Lo- uis II Stadı'nda yapıldı. Maçın tek golünü, 10. dakikada Ukraynah Shevchenko artı. • tŞLETMESÖZLEŞMESİ- Londra'da Formula 1 Organızasyonu Başkanı Bernie Ecclestone'uı ofisinde ITO Başkanı Meh- met Yıldınm'la TOMSFED Başkanı Mümtaz Tahincioğlu'nun katıhmıyla For- mula 1 Türkiye projesine ilişkin işletme sözleşmesının ımzalandığı bildirildi. • EROL BURSASPOR'DA - Bursaspor, Erol Bulut'la anlaştı. • EFESGALİP-Efes Pilsen, hazırlık ma- Zafer tırmamşı Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleşen 4. Uluslararası Ağn Dağı Tırmanışında federasyon başkanı Alaattin Karaca ve ekibi 4200 metreye ulaştı. çında Tekelspor'u 77-71 yendi. • ıMASATENİSİ-lstanbul'dabaşlayan 11. Balkan Gençler ve Yıldızlar Masatenisi Şampiyonası'nda: (A) Grubu'nda yıldız er- keklerde Bosna Hersek ve ArnaMitluk'u 3- 0. Sırbistan - Karadağ'ı 3 -2 yenen Türkiye grup birincisi oldu. (B) Grubu'nda genç erkeklerde Bulgaristan' 13-1, Arnavutluk'u 3-0 yenip Yunanistan'a 3-0 mağlup olan Ay - Yıldızlılar. bugün finale çtkmak için Sırbistan - Karadağ'la karşılaşacak. (A) Grubu'da genç bayanlarda Bosna - Her- sek'i 3-1 yenip Romanya'ya 3-0 kaybeden Ay - Yıldızlılar, bugün final için Sırbistan - Karadağ'la mücadele edecek. • BASKETBOL- F.Bahçe, ABD'li oyun- cu Jeffrey New1on'u tstanbul'a getirdı. • TEKVANDO- Balkan Tek\'ando Şam- piyonası bugün Istanbul'da başlıyor. • AT Y.4RIŞLARI - Altılı ganyan; 2-1 9- 1-1-12 kombinesini bilenler, 38 milyar 584 milyon 560'ar bin lira ikramiye kazandı. Lucescu: Sanki tatile çıktık DENİZLİ (Cumhuriyet)- Beşik- taş Teknik Direktörü Mircea Luces- cu. kendi oyunculanna sitemde bu- lunarak, "Kafa olarak tatile çık- nuşlar" dedi. Denizlispor maçının son 5 daki- kasında 2 gol yiyen Siyah-Beyazh takımda Rumen çalıştıncı. "3-0'dan sonra oşıın bile oynamadık, tnanıl- maz kontraataklâr karşısuıda etki- siz kaldık. Çok relaks vazhettey- dik. Futbolculanmızm kafası başka yerdeydi" dedi. Bu kadar tecrübeli olan bir ekibin kısa bir süre içinde pes etmesine şa- şırdığım belirten Beşiktaş'ın teknik patronu. galibiyeti hakettiklerine üıandığını söyledi. Rumen çalıştıncı, saha zeminin çok kötü olduğunu ve bu sahada top kontrolünün imkansız olduğunu da sözlenne ekledi. Günün programı Süper Lig: (Elazığ Atatürk/17.00) Elazığ-Adana. (Malatva İnönü/19.00) Malatya-Samsun, (Kainil Ocak/19.00) G.Antep-Konya, (Diyarbakır Ata- türk/19.00) D.Bakır- Fenerbahçe. 2. Lig A Kategorisi: (Yozgat Şe- hir/17.00) Yimpaş Yozgat-Dardanel. (KayseriAtatürk/19.00) Erciyes-Mer- sm Idman Yurdu, (Alsancak/16J0) Karşıyaka-Antalya, (Bahçeüev- ler/17İ00) İstanbul Belediye- Ankara. Güreş: (Bağcüar/09J0) 10. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası. TV'de spor Digftürk/19.00 D.Bakır- Fenerbahçe fNaklen).TRT3/19.ÛO Dünya Atletizm Şampiyonası (Naklen). NTV714J0 E\erton-Liverpool (Naklen). 17.00 Chelsea-Blackburn (Naklenj. carew G.Saroy Breûlya pazarında SporSenisi-ls- panya'nın Valen- cia ekibinde oyna- yan Isveçli golcü Carevv'den \azge- çen Galatasaray, gözünü Brezilya pazanna çe- vırdi. Brezilya liginde forma giyen sürpriz isımlerle gözü- ken San-Kırmızılılann aynca Finli Jari Litmanen le de ilgı- lendiği öğrenildi. Galatasaraylı taraftarlar, ta- kımlannın Avrupa Şampıyon- lar Ligi'nde yer aldığı D Gru- bu'ndan çıkacağına ınanıyor. 'ww-w.galatasaray.com'da ya- pılan ankette katılımcılara, "Sizce Galatasaray Avrupa Şampiyoniar Ligi"nde gruptan çıkabiİecek mi?" sorusu yö- neltildı Halen süren ankete şimdıye dek katılan toplam 3 bin 760 kişinm yüzde 76.1'i (2 bin 861 kişı) u Evet" derken. yüz- de 23.9'u ıse (899 kışı) "Ha- yır" yanıtını verdi. Llgde a maç var Diyarbakır F.Bahçe SporServisi- Süper Lıg'in 4. haftasına bugün oynanacak 4 karşılaşmayla devam edilecek. Günün en önemli maçında Di- yarbakırspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Diyar- bakır Atatürk Stadı 'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak ve Digitürk Lig TV'den naklen yayınlanacak. Bu zorlu karşı- laşmayı hakem Ali Aydın yö- netecek. Bugün oynanacak diğer maçlann programı ise şöyle: (Atatürk 17.00) Elazığ-Ada- na (Bülent Yıkhnm). (fnönü 19.00) Malatya-Samsun (Mu- hhtin Boşat),' (Kamıl Ocak , 19.00) Gaziantep-Konya (Cü- neyt Çakır). Ciireş Binboğa yarıfinalde OZAN İLTER Istanbul'da devam eden 10. Dünya Gençler Güreş Şampi- yonası'nda serbestte 60 kiloda Örhan Binboğa yan finale yükseldi. Bağcılar Spor Kompleksı'ndeki şampiyona- nın 6. gününde 60 kiloda Or- han Binboğa. 3. maçında Ja- pon Noriyuki Takatsuka'yı 4-0 yenip çeyrek fmalist oldu. Daha sonra Polonyah Adrian Mazan'ı 6-0 mağlup ederek yan finale adını yazdırdı. 50 kiloda Mustafa Kartal, çeyrek finalde Kazak Zhassulan Mukhtarbeknly'e 6-0 yenile- rek 6. oldu. 3. turda ise 96 ki- loda Sait Bingöl Macar Antal Marton'u sayı tuşuyla 11 -0 ye- nerek tur atladı. 84 kiloda Sey- nıDahGünaydın. Polonyah Pa- wel Zarczuk'u 5-0 yenip çey- rek finale kaldı. Grubunda 2. maçma çıkan 120 kiloda Er- can Hınıslıoğlu ıse Polonyah Micnal Seczak' 16-0 yendı. An- cak Rumen Rares Daniei Chin- toan'a sayı ile yenildi. Hınıslı- oğlu'nun durumu bugün Chin- toan ve Seczak'ın \apacağı maç sonucunda belli olacak. ıFlKRET DAĞLIOĞLU ÂT 1. KOŞU: F: Kosal (6), P: Berker (3).PP:BabaSahm(l),S:Ba- nşık(2). 2. KOŞU: F: Ferran Mrv (6), P: Kervan (2), PP: Tuğbacan (4), S: Çapanhzı (1). 3. KOŞU: F: Hatay (5). P: Gras S- torm (3), PP: Sabırlı (4), S: Berkancan(l). 4. KOŞU: F: Makale (2). P: Yeşıl- yurtlum (6), PP: Eftelya (4), S: Mehsnur(7) 5. KOŞU: F: Cemile Beyaz (2). P: Night Dreamıng ("), PP: To- masüıo Girl (8), S: Barb Wire (1). 6. KOŞU: F: Grand Ekınoks (6), P: Kozılmurat (1). PP: Fernan- do(5), S:Pardon(8). 7. KOŞU: F: Bekmezcı (1), P: Hı- lahcihan (7), PP: Seddülbahır (3). S: Ak Ilhan (2), SS: Ber- koşhan(5). 8. KOŞU: F: Çaleay (2). P: Soy- fıdan (5). PP: Yeşıltepelı (7'). S: Mervan (9). Günün İkilisi 2. Koşu: 6 2. ÇifteBabis: l.Çıfte: 6 6. TabelaBahis: 1.7.3.2.5. ALTILI GANYAIV 5 2 2 3 6 7 4 4 8 1 1 7 3 2 5 2 5 7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog