Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

30 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ 4- CUMHURİYET SAYFA J\_ U JL J. U MX kultur(a cumhuriyet.com.tr 15 TürkfyeHahambaşıhğı'mn düzenlediği YahudiKültürüAvrupa Günü 7Eylül'dekutlanacak alata'da6 Şalom İstanbul'EMRE ERDEM Geçen sene " Yüksek Sesle Yahu- di Kültürü Günleri" başlıklı ya- zımda bır çağnda. dılekte bulunmuş- tum Neden her sene Ankara'da, Is- tanbul'da, Izmır'de "Yahudi Kültü- rü'' gunlen duzenlenmemekte dıye, bır sene sonra bu dılek tuttu îstan- bul 7 Eylul Pazar gunu ıkıncı kez Ya- hudi Kulturu Avrupa Gunu'ne e\ sa- hıplığı edıyor Osmanlı Imparatorluğu'nun dığer ımparatorluklaıdan farkı hıçbır ulu- sa dın, dıl, ırk aynmı gozetmeksızın ozerklık tanımasıdır Ozumleme ye- ruıe kulturel etkıleşım on plana çıkar îspanya Krallığı 'nın zulmune maruz kalan Yahudılen ezdırmeyen Os- manlı, onlara kapılannı açar Karşı- lıklı sıyası, sanatsal, tıcan dayanış- ma banşçıl bır ortamda fıhzlenır Yuzyıllar oncesıne dayalı bu kok- lu dostluğun bugun de altı çızılıyor Toplumla butunleşmenın hedeflen- dığı gun boyunca, etkınlıklen duzen- leyenlerın en çok onem v erdığı ko- nu, Avrupa Osmanlı kulturunun onemlı bır parçası olan kulturel Ya- hudi mırasının korunmasında gere- ken değenn \ enlmesını saglamak Sergl. gosterl ve konser Bugunu farklı kılan ıçenğı dışın- da Avrupanın 23 ayn ulkesınde ay- nı tanhte gerçekleşecek olması Bın- lerce ınsan el ele Almanya, Avus- turya, Belçıka, Bosna-Hersek, Bul- ganstan, Çek Cumhunyetı, Danı- marka, Fransa, Hırvatıstan, Hollan- da, Ingıltere, Ispanya, tsviçre, Italya, Luksemburg, Portekız, SIo\akya, Slo\enya, Turkıye, Ukrayna ve Yu- nanıstan'da soz konusu etkınlıklenn duzenlenmesı ıçın 10 bın gonullu ıle çeşıtlı kurum çalışanlannın dayanış- ma orneğı Ilk kutsal dın Yahudıhk sanatın her alanıyla ıç ıçedır Muzık, dans Yahu- eçen yıl ılkı düzenlenen 'Yahudi Kültürü Avrupa Günü' kapsamında eskı bır Yahudi yerleşım yeri olan Galata'da Laurence Salzmann'ın Aynos Munchos y Buenos' başlıklı :>ergısının yanı sıra pek çok renkli etkınhk düzenlenecek. dı kulturunun onemlı parçalandır Bugun de Yahudi kulturu ve tanhı değerlen çok çeşıtlı etkınlıklerle ta- nıtılacak Etkınlıkler eskı bır Yahu- di yerleşım bolgesı olan Galata'da gerçekleşecek Gun ıçınde yoredekı sınagoglar zıyaret edılebılecek Muzıksev erler ıçın buyuk şans Caz mı, ılahıler mı yoksa etnık mu- zık mı 9 Bırbınnden ılgınç KJezmer, Sefarad v e Yıdış muzığınden çeşıt- lemeler gun boyunca surecek Program saat 11 00"de Italyan Sı- nagogu'nda Cako Taragano'nun yonetımınde ılahıler korosuyla baş- lıyor 13 30'da Okçu Musa Ilkoğre- tım Okulu'nda Dostluk Derneğı Ku- la 1930 adlı muzıkalden seçmeler sunacak Son yıllarda bır sanat galensı ve konser mekânı olarak adından çok soz ettırmış, eskı Terzıler Sınagogu Schneıdertempelde Muammer Ke- tencioğiu, Bora Gürel ve Sumru Ağıryürüven uçlusunun KJezmer Ezgılen Dınletısı 16 30'da Aşkenaz Sınagogu'nda Hadass Pal-Yarden Göksel Baktagir ve Yurdal Tok- can ıle kısa sure once pıyasaya çıkar- mış olduklan "Yahudice" albumle- nnı yorumlayacaklar Los Paşaros Sefa'radisten 18 30"da50O Yıl Vak- fi Turk Musevıler Muzesı'nde açık hava konsen Sibel Kose-Önder Focan grubu ıle Gershvvın'den Gunumuze "Je- wish Jazz" yolculuğuna Nardıs'te 21 30'da çıkacağız Amenkalı fotoğraf sanatçısı La- urence Salzmann'ın Turkıye Ya- hudılen ıle ılgılı "Anjos Munchos y Buenos" adlı fotoğraf sergısı 15 45'ten ıtıbaren Schneıdertem- pel'de gorulebılır 12 00-15 00 sa- atlen arasında her saat başı dort de- fa tekrarlanacak olan ılgınç dıa gos- tensı "Osmanlı'dan Günumüze Türk Yahudileri"nı Neve Şalom Kultur Merkezı'nde ulkemızın ta- nınmış fotoğraf sanatçısı İzzet Ke- ribar sunuyor Kültur ve sanatın Calata bulusması Unutmadan bır de Sefarad v e Aş- kenaz mutfağında lezız yemeklen de tadabıleceğız Sefaradlar yanı Is- panya'dan goç eden Yahudıler, Aş- kenazlan ıse Avrupa'dan goç eden Yahudıler dıye kısaca tanımlayabı- lınz Her ıkı mutfakta geçmışten gunu- muze uzanan farklı tatlar saklı Ven- ta Del Toro v e Engınar Cafe'nın ka- zanlannda Sefarad yemeklen kay- nıyor Karakoyum Cafe Resta- urant'ta ıse Aşkenaz mutfağı sızle- n beklıyor Kultur, sanat ve tanhle dopdolu uluslararası bu etkınlığı destekleyen, gerçekleştıren Turkı- ye Hahambaşlığf nı kutluyorum 7 Eylül'de konserlen. gostenlen, ser- gılen, yemeklen ıle Yahudi Kultu- ru Avrupa Gunu'nde hep bırhkte "Şalom İstanbul". • TOMB RAIDER: YAŞAMIN KAYNAĞI / LARA CROFT TOMB RAIDER Oscar odullu \ngelına Jolıe be\azperdede en unlu kadın aksıvon kahramanı Lara Croft olarak donuş yapıyor Bugune kadar karşılaştıgı en buvuk tehlıke \e zorluklarla yuz vuze gelen Lara Croft bu kez karşımıza Yunanıstan Kenva Tanzanya Hong Kong \e Galler gıbı ulkelerde vepvenı olavlarla çıkı\or Jan de Bont un vonettığı fılmın başrollennde Jolıe nın yanı sıra Gerard Butler Chns Bame ve Noah Tavlor ver alıyor lAkatlar 4FM 4tako\ Gallerıa Be\hkduzu 4FM Bakırkö\ 4FM Baktrko\ 4\şar Be\oglu \F\İ Be\oğlu Emek Dolmabahçe Shop&Mıles Etıler 4FM tdeahepe 4FM Kadıko\ Surewa Kadıkoy Tepe Konatagı Cmepol \1ecıdneko\ Odeon Ortako\ Ferne Osmanbe\ Gazı Sılnrı Cınecın Şışlı kent Şaşhnbakkal Beko Teş\ıkne 4FM Lmranne 4FM Zeuınburmı Cmecıt\) • HAVUZ / SVVIMMINGPOOL Altın Palmıye adası olan \e Francoı» Ozon un vonettığı tılm ıkı kadın arasındakı ılışkı eksenınde bır vazarın varatım surecıne odaklanıvor Charlotte Ramplıng Ludıv ıne Sagnıer Charles Dance fılmın başrollerınde (Be\oglu 4lkazar Çemberhtaş Şafak Kadtko\ Broad*a\ kadıko\ Tepe Mecıdneko\ Odeon \ışantaşı Mo\ıeple\ Ortako\ 4FM Şışlı \Io\ıeplex) • BOLLYVVOOD / HOLLYVVOOD Hınt kokenlı Kanadalı kadın vonetmen Deepa Mehta nın vazıp vonettıği filmın başrollennde Rahul Khanna Lısa Rav Moushımu Chaterjee rol alıvorlar Toronto da vaşavan Hıntlı varlıklı bır aılenın tatlı ha\at suren aşk çocuğu oğullan Rahul KJıanna nın ovkusunun anlatıldığı film bır Batılıdan farksız Rahul un geleneklerıne bağlı annesıvle buvukannesine kız beğendırmeve uğraşmabinın vol açtığı komık kanşıkJıklarla ılerlıvor (Beıoğlu Sınepop Beioğlu Fıtaş \ışantaşı \lo\ıeplex Şışlı \to\ıeple\ \lecıdı\eko\ Odeon Etıleı Mo\ıeplex Çemberhtaş Şa/ak Bakırko\ 4\şar 4tako\ Gallerıa 4ltunızade Capıtol Kadıko\ Rex\ Suadne Kto\ıeplex Lmranne 4F\İ) • HULK / THE HULK Ang Lee nın vonetmenlığmı >aptıgı çızgı roman uyarlaması Hulk ta Enc Bana Jennıfer Conellv NıckNolte Sam Ellıot \e Josh Lucas rol alıvor Uıne kapanık bılım adamı Burce Banner ın laboratuvarda geçırdığı donuşum ışlenıvor (4kaüar 4FM 4tako\ Gallerıa 4hunı:ade Capıtol 4\alar \e Fılms Bahçehe\ler Ho/ıda\plex Bakırko\ 4FM Bakırko\ 4\şar Be\oglu 4Ûas Çemberhtaş Şafak Dolmabahçe Shop& Mıles Etıler Peugeot Etıler 4FM Etıler Mo\ıeplex Etıler 4kmerkez Fuha Sıemens G OP Mass tdealtepe 4FM kadıko\ 4s Kadıko\ Re\x hadıko\ Cınemax\ Ka\ acık Bogazıçı Koz\atagı Cınepol Maltepe Groundhouse Maslak 4FM Onako\ 4FM Pendık Gune\ Sılnrı Cınecın Suadne Mo\ıeplex Şaşhnbakkal Beko Şışlı Mo\ıeplex Teşııkne 4FM Lmranne 4FM Yeşılkov Peugeot Ze\ tınburnu Cınecın) • ÇILGIR DÜNÜRLER / THE IN-LAVVS Andreu Flemıng ın vonettığı filmde Mıchael Douglas \lbert Brooks Candıce Bergen Rvan Revnolds ve Robın Tunnev rol alıvor I979 da a\nı adla çekılmış komedıden esınlenerek çekılmış olan The In Lavvs bırbınne tamamen zıt kışılıkte ve havat tarzında ıkı babanın çocuklanmn evlılığımn eşığınde vaşadıkları maceravı anlatıvor (4ltunızade Capıtol 4tako\ 4trıum Bakırko\ 4\şar Be\O2,lu 4F\t Be\oglu 4tlas Dolmabahçe Shop& Mıles Etıler Peugeot Etıler 4FM tdeahepe 4F\f Kadıko\ 4s Kadıko\ Tepe Maslak 4F\1 Mecıdneko\ Odeon Ortakâı Ferne Teşvıkne 4F\f 2e\tınburnu Cınecın) • KÖTÛLÜK ÇİÇEĞI / THE FLOVVER OF EVIL Fransız sınema ustası Claude Chabrol un kotuluk Çıçegı adlı rılmı acımasız bır burjuvazı eleştınsı Gorunuşte her şeve sahıp olan bır aılejı fılmının odak noktasına \erleştıren vonetmen Chabrol kendıne ozgu dılıvle ılgınç bır ovku anlatıvor Fılmın başrollennde Benoıt Magımel Nathalıe Bave ve Suzanne Flon var (Beioghı Peıa Kadıko\ Broad\ia\ Le\ent Kultur Meıke ı Osmanbe\ Gazıl M ŞANGAY ŞÖVALYELERİ/ SHANGHAIL KNIGHTSDavıd Dobkın ın vonettığı filmde Jaekıe Chan OvvenVVjlson Donnıe^en FannVVongve Aıdan Gıllen rol alıvor Çmh bır ısvancının VV ang ın babasını oldurup Ingıltere ve kaçması uzenne VVang ıle Rov zaman geçırmeden Londra nın volunu tutarlar Akıllarında mtıkam almak vardır VVang ın kızkardeşı Lın ın deamaı.ı avnıdır Ingılız Kralıvet Aılesını oldurmevı hedefleven dunva çapındakı bır komplovu açığa çıkanr Ancak hıç kımse ona manmaz ıiltunızade Capıtol 4\eılaı \ev, Fılms Bahçelıe\ler Holıda\plex Bakırkoy 4\şar Be\koz icaıkent Be\hduzu 4F\İ Be\oglu AFM Çemberhtaş Şafak Etıler \1o\ıeple\ Gallerıa Prestıje tdealtepe 4FU Kadıkov 4S hadıkö\ itlantıs Kadıko\ Tepe Ka\acık Bogazıçı Koz\atagı Cmepol Maslak Seba Suadne Mo\ıeplex Şışlı Mo\ıeple\ Lmranne 4FM ZeUtnburnu Cınecın) • DAİMA LİLYA / LILYA 4 EVER Lukas Moodvsson'un >onettığı filmde Oksana Akınbhına Artıom Bogucharskıj Ljubo\ •\gapova ve Elına Benenson ovnuvor 16 vaşındakı Lılva eskı Sov\etler Bırlıgı ndekı ısımsız bır kasabada kasvetlı bır varoşta oturur Annesı tarafından terk edılmıştır gaddar bır tevzenın zorbalığına maruz kalarak vaşarken tek tesellıvı vaşça kendınden kuçuk ıvı kalph \ olodva v la arkadaşlıgında bulur Lılva \ndreı vle tanışıp ona aşık olunca ıçınde bır umut belırır Andreı ona bırlıkte Isveç e gıdıp venı bır havata başlamavı teklıf eder Lılva guven ıçınde ve beklentılerle dolu olarak uçağa bıner Ovsa o meleklen duşlerken kaderınde şevTanlarla bırlıkte olmak vardır (Bakuko\ tncırlı Be\oglu 4lkazar Kadıko\ Re\x Osmanbe\ Gazı) • KİMLİK/ IDENTITY John Cusack Rebecca DeMomav ake Busev Rav Lıotta \manda Peet ve Clea Du\ all ın başrollennı pavlaştıklan fılmın vonetmenı James Mangold (4humzade Capıtol 4\cılar 4\şar Bagcılar Sıte Bahçehe\lerHohda\plex Bakıtko\ 4FM Bakırko\ 4\şar Be\lıkduzu 4FM BeT.oglu 4FM Çemberhtaş Şatak Etıler 4FM Etıler Peugeot Gallena Prestıge Gazıosmanpaşa Mass Idealtepe 4FM Kadıko\ Hollxv,ood Kadıko\ Tepe Ka\ acık Bogazıçı koz\atagı Cmepol Maltepe kana Maslak 4FM Mecıdneko\ Odeon Osmanbe\ Gazı Sılnrı Cınecın Suadne Mo\ıeplex Lmranne 4FM }eşılko\ Cınecın Ze\ tınburnu Cınecın) • KUYU / HOLES Başrollennde Sıgoumev VVeaver ve Jon \ oıght un vanı sıra Shıa LaBeouf Khleo Thomas ve Brenden Jefferson jeraldıklan filmın vonetmenı -\ndrevv Davıs (4\cılarAvşar BahçelıeılerHohda\plex Beioglu 4FM Çemberhtaş Şafak Etıler Mo\ıeplex kadıkov 4tlantıs Koz\atagı Cınepol Maslak Seba Mecıdı\eko\ Odeonj M SON DURAK 2 / FINAL DESTINATION 2 Jeffrey Reddıck J Mackve Gruber ve Enc Bress ın başrollerını ovnadığı fılmın vonetmenı Davıd R Ellıs 14humzade Capıtol 4\cılar \ev. Fılms Bahçelıe\lerKadırHas Bakırko\ A\şar Be\oglu 4FM Be\oglu 4tlas Fuha Sıemens GOP Mass kadıko\ 4s ka\acık Bogazıçı Mecıdneko\ Odeon Sılnn Cınecın Şaşhnbakkal Çarşı) M ÇAPKIN ÂŞIK / Fanta LA TULIPE Luc Besson Jean Cosmos unbaşrollen pavlaştığı fılmın vonetmenı Gerard Kravvczvk (4\cılar 4\şar Bakırko\ 4\şar Beioğlu 41kazar Kadıko\ Moda kadıko\ Tepe Maslak 4FM Mecıdı\eko\ Odeon Ortako\ Ferne Osmanbe\ Gazı Pendık Oscarı M AFACANLAR YUVADA / DADDY DAYE CARE Eddıe Murphv SteveZann Jetf Garlın ve Regına kıng ın bşrollerınde ovnadığı filmı Ste\e Carr vonetnor 141tunızade Capıtol 4\cılar 4\şar Bagcılar Sıte Bahçelıev ler Kadır Has Ba\ rampaşa Cıneba\ Be\ koz 4carkent Bu\ ukçekmece Fa\orı GOP Mass kadıko\ 4tlantıs Katacık Bogazıçı Malıepe kana Pendık Oskar Ze\tınburnu Cınecın) M ACEMİ ASKERLER / BUFFALO SOLDIERS Greg Jordan ın vonetmenlıgını vaptığı filmde Joaguın Phoneıx Ed Harns Scott Glenn <\nna Paquın başrollerde Haluk Bılgıner rol ah\or (Fmdıkzade ker\an Lskudaı Motıegold) m GÜNAHKAR RAHİBELER / THE MAGDELENA SISTERS Peter Mullın ın vonetmenlığmı vaptığı filmde Anna - Mane DufT Nora Jane Noone Dorothv Doofy ve Geraldıne M«.E\van başrollerı pav la^ıvorlar lBe\og!u Sınepop Kadıko\ kadıko\ Suadne Movıepler Şışlı Mo\ıeplex) • TERMİNATOR 3: MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ/ TERMIMATOR 3: RISE OF THE MACHINES •\raold Schu arzenegger Nıck Stahl Claıre Danes Knstanna Loken ve Mıchael Bıehn ın rol aldığı filmı Jonathan Mostovv vonetıvor (Bagcılar Sıte Bahçehe\ ler Hohda\plex Bahrko\ tncırlı Ba\rampaşa Cıneba\ Be\koz 4carkent Be\koz kana Bu\ ukçekmece Fa\on Çemberhtaş Şafak Fatıh Feza Fmdıkzade kenan Maltepe kana O<;manbe\ Gazı) M ÇILGINLAR GEMİSİ / BOAT TRIP Nort Nathan ın vonetmenlıgını vaptıgı filmde Cuba Goodıng Jr Roselvn Sanchez Horatıo Sanz başrollerı pav laşıvorlar (Bagcılar Sıte kattal \ ız\on) • BAŞIMIN BELASI / BRINGING DOWN THE HOUSE Adam Shankman ın vonettığı filmde Steve Martın Oueen Latıfah Eugene Lev\ Joan Plovvnght v e Jean Smart başrollerde (Bın ukçekmece Fa\ on Pendık Gune\ Lskudar Mouegold) m DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ / 2 FAST 2 FURIOUS lohn Sıngelton ın vonettığı filmde Paul Walker TvreseGıbson Eva Mendes Jole Hauser rol alıvor (Bu\ukçekmece Fa\on kadıko\ 4tlantıs Pendık Gune\) • ONLAR / THEY Robert Harmon ın vonettığı filmde Laura Regan Marc Blucas Ethan Embn Dagmara Domıncz\c ve John Abrams ovnuvorlar (Bagcılar Sıte) SINEMA TELEFONLARI Akatlar AFM Mayadrom 284 ^ 06 Attunızade Caprto) 391 19 3-> Atakoy Atnum }W 80 63 Atakoy Yunus Emre 661 38 94 Avcılar IGS Cınemetro 6^6 7 4 94 Avcılar Standart 69* « 4 * Bahçelıevler Kadır Has 442 13 S6> Bahçelıevler Holı- dayplex 441 :i 09 Bahçeşehır Cınemax 669 64 00 Beyoğlu AFM 2*1 20 20 Bakırkoy Av- şar ^? 46 02 Bakırkoy AFM Carousel *""] 83 M Bakırkoy Incııiı i ~2 64 19 Bagcılar Srte 462 20 21 Bakırkoy Renk S"2 1861 Bakırkoy Sınema 74 5 72 04 44 Bayrampaşa Cınebay */' 14 T " Beylıkduzu AFM Mıgros W 01 90 Beyoğlu Akademı 2*1 '4 \4 Beyoğlu Mkazar 293 24 66 Beyoğlu At- las 252 85 76, Beyoğlu Beyoğ- lu 251 32 40 Be\oglu Emek 293 84 39 Beyoğlu Fıtaş 249 0166 Beyoğlu Lale 249 2* 24 Be- yoğlu Pera 231 32 40 Beyoğ- lu Sınepop 2il 11 ~6 Büyük- çekmece Alkent 2000 m 04 2' Buyukçekmece Favon882 08 64 Çemberlıtaş Şafak *I6 26 60 Etıler AFM Akmerkez 282 03 01 Etıler Mov/ıeplex 284 30 05 Etıler Partıament Cıne- ma Club 263 / f ?<« Fath Feza 631 16 OS Fenerbahçe AFM Pyramıd 414 90 00 Fmdıkzade Cınemars 6İ? 41 12 Florya Prestıge 663 2S % Galena Prestıge 360 "2 66 Gazıos- manpaşa Cınemass * '8 50 62 Harbıye As 24' 63 15 idealte- çe HFW 4*9 o* 66 KadıköyAs 3360030 KadıkoyTepeCıne- maxx ?İ9 83 b* Kavacık Bo- gazıçı 425 19 1* Kadıköy At- lanbs3i6 06 22 KadıköyBa- hanye414i50* KadıkoyBro- adway 146 14 31 Kadıkoy Holtywood 3 M 90 ~6 Kadıköy Kadıkoy 33' '4 00 Kadıkoy Moda 337 01 2S Kadıkoy O- cak 336 3' '1 Kadıkoy Rexx 336 01 12 Kadıkoy Sınema Tek 346 0141 Kadıköy Surey- ya 136 06 82 Karagumruk Fe- za 63116 08 Kozyatagı Cıne- pol 362 V 00 Levent Kultur Merkezı TÛRSAK Sıneması (0212) 32'i 43 31 Maltepe Grandhaus 442 60 W Maslak AFM Pnncess 283 06 9* Me- cıdıyekoy Cıneplex Odeon 216 3~ 90 Nışantaşı Movıep- lex 219 09 60 Ortakoy Fenye 236 28 64 Ortakoy AFM Pnn- cess 236 20 '2 Osmanbey Gazı 24' 96 6* Pendık Güney 354 H8 s Pendık Oscar 190 09 69 Sılıvn Maxı Partıament '36 01 60 Suadıye M&S Cınemax 46' 44 68 Suadıye Mo\neplex 38 * 24 49 Şaşkınbakkal Cıne- max M&S46'44 68 Şışlı Kent 24162 o ı Tatlya Dnve Inn 852 05 3 * Teşvıkıye AFM Encs- son 224 03 0* Umranıye AFM Pnncess 46103 V Yeşılçam 293 68 00 Yeşılyurt Pariı- ament Cınema Club 662 25 70 Zeytınbumu Cınecrty Olı- vıum ^46 96 96 ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Uzayla Ortaçağ Arasında... Ne tuhaf bır yaratık şu ınsan1 Mars Dunya'ya çok, çok, çok yanaştı dıye hop oturuyor, hop kalkıyor, teleskop peşıne duşup, gokyuzune gozlerımızı dıkıyoruz lyı kı de boyle yapıyoruz lyı kı yureğımız en uzak yıldızla ya da en yakın gezegenle çarpıyor' Dıle kolay, Mars'la aramızdakı mesafe topu to- puna 55 mılyon kusur kılometrecık olmuş1 lyı kı çıldırasıya merak edıyoruz otekı gezegen- len, uzayın bılınmeyenlerını' Gormek, oğrenmek, anlamak ıçın çabalıyoruz, dıdınıyoruz lyıdır butun bunlar Ölume rağmen yaşama ınandığımızı, "ya- şamın ağır bastığını" gosterır Buraya dek bır tuhaflık yok Tuhaf olan, 55 mılyon kılometre uzağındakı ge- zegene ılgı duyan ınsanın, yanıbaşında olup bıten- lere gozlennı kapaması Gun geçmıyor kı, kuçucuk çocuklara, kız çocuk- lanna, çaresız kadınlara şıddet uygulanmasın, te- cavuz edılmesın1 Haberlerını bol bol okuyoruz Sansasyon pe- şındekı medya, bıreysel ya da toplu tecavuz ola- yını nakletmekle, ıkı harflı rumuza ındırgenen ka- dın ya da çocuğu sergılemekle yetınıyor Bu olay- ların gensındekı gerçekler ınsanlık dramlan, teca- vuzculerın kamuoyuna teşhırı, ceza yasasında alınması gereken onlemler, bu hastalığı, bu vah- şetı kurutma çabaları onları ılgılendırmıyor Geçen hafta boyunca hem ulkemızde hem dun- yada bırçok kadın kuruluşu, Nıjerya'da, şenat ya- salarına gore Emıne Lawal'ın. taşlanarak olum cezasına çarptınlmasına (recm) karşı kollan sıva- dı, dayanışmaya gırdı (Emıne Lawal, boşandıktan ıkı yıl sonra, tecavuze uğramış ve evlenmeden ço- cuk doğurduğu ıçın "zına"yla suçlanıyor Ustelık, o eyalet henuz şenat yasalanna geçmeden bun- lar olmuş Ustelık bugun bebeğı 9 aylık olmuş ) Ortaçağ kafası değışmıyor Nıjerya'da ya da Turkıye'de Benım ıçın, şerıat yasaları dıyerek kadına recm uygulayan zıhnıyet ıle yok "namus cınayetı", "to- re cınayetı", yok "geleneklenmız", "ahlak anlayı- şımız", "aıle namusu" dıyerek bu cınayetlen meş- ru kılan Turk Ceza Yasası arasında pek de bır fark yok Her ıkısı de kadının yaşamı, canı, bedenı uze- rınde, erkeğe, aıleye, topluma ve devlete tasanruf yetkısı verıyor' Geçen hafta Emıne Lawal'ın mahkemesı, tem- yız ıçın 25 Eylul'e ertelendı Aynı gunlerde Bırleş- mış Mılletler, kadınlara yonelık şıddete ılışkın şu gerekçelen ve ıstatıstıklen yayımlıyordu Avrupa Bırlığı'ne dahıl ulkelerde her 3 kadından bın, erkek tarafından uygulanan şıddet mağduruy- du Kuzey Amerıka'da her altı kadından bın tecavu- ze uğruyordu Her yıl 2 mılyon kız çocuğu seks pıyasasına ıtı- lıyordu Kadınların, şıddet nedenıyle olum oranı; kan- ser, sıtma, tum hastalıklar ve trafık kazaları topla- mından daha yuksektı Her yıl 60 mılyon kız çocuğu ve kadın, kotu bes- lenme, doğum, kurtaj ve sağlık hızmetlenne ula- şamama nedenıyle oluyordu Bosna'da savaş sırasında 35 bın kadın tecavu- ze uğramıştı Herhalde Irak'takı durumu, bırkaç yıl sonra oğreneceğız Bırkaç ıstatıstık de bızden Kadının Statusu ve Sorunları Genel Mudurluğu ıle Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve Inceleme Derneğı'nın verılenne gore ulkemızde kadınların şıddete maruz kalma oranı yuzde 58 1 Turkıye'de erkeklerın yuzde 45'ı, kadının kendı- sıne "ıtaat etmeme" durumunda "dövme hakkı" bulunduğuna ınanıyor Erkeklerın yuzde 23'u eşıne "tecavüz" edıyor Bunu doğal hakkı sayıyor Gozlenmızı uzayaçevırmış, ortaçağı yaşıyoruz.. • • • Bugun 30 Ağustos Zafer Bayramı. Tarıhte kazanılan zaferı, kurtuluşu, bağımsızlığı, bugune taşımadıkça, ınsana ınsan onuruna say- gılı, ınsanı açlığa, yokluğa, hıçlığe, eşıtsızlığe, so- muruye, şıddete mahkûm eden çarklan kırmadık- ça, bayram sevıncını yaşamaya, zaferı kutlamaya hakkımız yok gıbıme gelıyor e-posta:zeynep ' zeyneporal.com Faks:0212-2571650 Ressam Mustafa Asım öMü • Kültür Servisi - Turkıye Ressamlar Bırhğı uyesı ressam Mustafa Asım, 26 Ağustos'ta yaşamını yıtırdı 1 5 ay once bağırsak kansen teşhısı konulan Asım, Cerrahpaşa Hastanesfnde tedavı goruyordu Sanatçının cenazesı 27 Ağustos'ta Buyukçekmece Mezarlığı 'nda toprağa \ enldı 1952 Uskup doğumlu Mustafa Asım, ılk, orta ve teknık okulu Manastır'da tamamladı 1977'de Pedogojı Akademısı'nın resım bolumunden Prof DımıtarKondovskı'mnatolyesınden mezun olan sanatçı, 1980-86 yıllan arasında 'Bırlık', 'Sevınç'. 'Tomurcuk' dergılennde grafıkerlık, ıllustratorluk yaptı, kankatur çızdı 1986 "dan bu yana Makedonca, Arnavutça ve Turkçe çıkan dergı \e gazetelerde çızımlen, kankaturlen, kıtap kapaklan basılan Mustafa Asım, 1979'dan ıtıbaren Makedonya Tıyatrolan'nda çeşıtlı dıllerde oynanan oyunlar ıçın sahne duzenı, kostum \e afış yaptı Bu oyunlar, Yugoslavya'da \e bırçok Avrupa Festıvah'nde de gostenldı 1990-91-92 yıllannda Makedonya Tıyatro Festıvalı'nde 'En lyı Afış' odulunu kazanan \e 27 kışısel sergısı bulunan sanatçı, 1993'ten ıtıbaren Kumburgaz'dakı atolyesı'nde çalışmayı surduruyordu TYS'den barış çagrısı • Kültür Servisi - Turkıye Yazarlar Sendıkası Yonetım Kurulu bır açıklama yaparak TYS uyesı yazarlan ve butun banşseverlen yann yapılacak banş mıtıngıne katılmaya çağırdı TYS uyesı yazarlar yann saat 09 45'te Şışlı Camıı'nın arkasında buluşacaklar. (0212 259 74 74)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog