Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 AĞUSTOS 2003 PA2AR HABERLER DUNYADA BUGÜN İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri yükseköğrenim yasa taslağma tepki gösterdi: ALl SİRMEN Spor, Spor Olarak Kalınca Güzel Oluyop Sevgılı, Futbol oynadığı yıllarda seyrettığım Halit Derin- gör, bana mesleğımın kazandırdığı zengınlıklerden bındır Çocukluk yıllanmın, bız Galatasaraylılar'ın az ca- nını yakmamış olan bu acar futbolcusunu olgunluk yaşlannda, Cumhunyet'ın spor servısınde tanıdım, karşımdakı artık orneklen azalmış beyefendıden estkılendım ve kendı kendıme "hertaraftann, 'bu adam bızım kulubumuzun sporcusudur', derken ıftıhar edeceğı bır kışı" dıye duşundum Salı gunku Cumhunyet'tın sporsayfasındakı ha- ben, ve Halıt Bey'ın koşesındekı yazıyı okuyunca ıçım cız ettı Halrt Derıngor Yusek Drvan Kurulu Toplantısı sı- rasında, Aziz Yıldınm Yonetımı'nın plaj bufesını tuzuğe ve ıhale usullenne aykın olarak kıralaması- nı eleştırmesı yuzunden, tesıslen kıralayan şırketın sahıplennden ve kendısı de dıvan uyesı olan bırzat tarafından tehdıt edılmış ve terbıye hudutlannı aşan muameleye maruz kalmış Cumhunyet hem olayı bıldınyor, hem de davra- nış karşısında tavnnı koyuyordu Ama ben, başka koşelerde de aynı tepkıyı gor- mek ısterdım Çok şukur, cumartesı gunku Humyet'te, hararet- lı bır Fenerbahçe taraftan olan Tufan Türenç, ola- yı aktanyor ve tepkeını dıle getınyordu • • • Belkı de, bır Fenerlı dostum, konuyu ele almasay- dı, hançten gazel okumuş olmamak ıçın, değıne- cek değıldım Çunku bızde Galatasaraylı olmak ılla Fenerbah- çe karşrtlığı olarak algılanır Oysa ben Fenerbahçe karşıtı değılım Tabıı kı, ta- kımımın Fenerbahçe'yı yenmesını, onun onunde şampıyon olmasını ıstenm Ama bunun dışında Fe- nerbahçe'nın geçen yıl ıçıne duştuğu durumlara benzer konuma gelmesı, bende hıç de hoşnırtluk yaratmaz tam tersıne Benım tırttuğum takım/n başansıyla bır yere gel- mesı benı ılgılendınr, yoksa başkalannın başansız- lığıyla onlardan daha 1yı gorunmesı değıl Sanıyorum, Fenerbahçe Yonetımı'ne duşen go- rev, kuluplennın duayenıne reva gorulen muame- leye karşı çıkıp gerekenı yapmaktır Yoksa, ne pahasına olursa olsun şampıyonluk, Fe- nerbahçelı olsaydım benı doğrusu tatmın etmezdı Sevgılı, sakın bunlan, Galatasaray'ın bu yılkı ola- sı başansızlığına şımdıden hazırlanan bır kılrf ola- rak algılama Çunku gorunen o kı, bızım Cımbom'un futbol ta- kımının halı pek ıç açıcı değıl Hazırlık maçlannda, takım bırçok yonuyle tehlı- ke sınyallen venyor Defans kalbura donmuş durumda, orta sahada çrt çıkmıyor, zarzorelde edılen pozısyonlan deger- lendırecek oyuncu yok Geleceğın takımını kuracağız derken, geçmışın takımının kalıntılanyla ve buyuk paralarla transfer edılmış, yaşlı yabancı yıldızlarla sonuca vanlmaya çalışılıyor • • * Butun bunlara bakıp, ıçınde bulunulan malı guç- luklen gormezden gelerek, "Fatih Terim ıle bu ış yunımüyor" yargısına varmaya kalkmak da, hem haksız, hem yanlış, hem takım açısından zararlı Fatıh Hoca'nın ılk geldığı yılı ve takımın o gunku futbol duzeyını de anımsıyorum Hıç kımse deme- yeceğım ama çok az kışı o sezonun başında, bu takımın bırbın ardından buyuk başanlar kazanaca- ğını duşunurdu Evet futbolda dun yok, yalnızca bugun var Ama bır çalıştıncının, geçmıştekı başanlannı yok say- mak ve hemen kredısını tuketmek de doğru değıl Her neyse bu tartışmalar sezon boyu surecek Ama Sevgılı, Galatasaray bu yıl şampıyon olmaz- sa, benım ıçın dunyanın sonu da gelmeyecek Beşıktaş'ın geçen yılkı hak edılmış şampıyonlu- ğu nasıl benı uzmedıyse ve kendılennı ıçtenlıkle kutladıysam bu yıl da başkası hak ederse soylene- cek ne olabılır9 Tuttuğum takımın başanlan benı sevındınyor, ama olmazsa yasa boğulmuyorum Belkı de kımılen, benı kotu ya da ıçı geçmış bır taraftar olarak goreceklerdır Ama sanınm olay oyle değıl Futbolu spor olarak yorumlarsan, spor olarak kaldığı surece guzel Yok eğer "artık futbol spor olmaktan çıktı, gös- ten sanayııne donuştu" dersen, gosten de goste- n olarak kaldığı surece guzel Yaşamda guzellıklere ıhtıyaç var Zaten az bulu- yoruz, onlann bınnı de guzellık olabılecekken, kâ- busa donuşturmenın hıç de anlamı yok Aydın E Tipi Cezaevi îşkence iddiasına Meclis incelemesi TEVTİKAKBAŞ AYDIN(Cuıııhuriyet) - Aydın E Tıpı Ceza- evı'nde çocuk tutuklula- ra yonelık ışkence ıddı- alan uzenne TBMM In- san Haklan Inceleme Komısyonu cezaevınde ıncelemelerde bulundu Komısyonda gore\h AKP'h2mılletvek]hve 1 uzman, dun Aydın E Tıpı Cezaevı'ne gelerek tutuklu, gardıyan ve sav- cılıkla goruştu Insan Haklan Derne- ğı Aydın Temsılcılığı'ne yapdan başvuruyla gun- deme gelen ışkence ve kotu muamele ıddıalan- na, 15 yaşındakı tutuk- lu A D"nın ışkence yu- zunden *fdç okhığıT ıd- dıası da eklenınce cum- hunyet başsavcıhğına suç duyurusunda bulu- nulmuştu Ancak dok- tor raporunda A D'nın "mikrobik kaynaku" felç oldugu belırtılmış, A D'nın babası ıse oğ- lunun vucudunda darp ızlenne rastladığını, dok- tonın da kendısını doğ- ruladığını açıklamıştı Iddıalaruzenne hare- kete geçen TBMM Insan Haklan Komısyonu, dun Aydın E Tıpı Ceza- evı'nde ıncelemelerde bulundu Mıllervekılle- n, Izmır Yeşılyurt Dev- let Hastanesı 'nde yatan ve gardıyanlardan yedı- ğı dayak sonucu felç ol- duğunu savunan A D'yı de dınledı Hedefleri kadrolaşma• Akademısyenler, taslağın yasalaşması durumunda ümversıteye gınşte ımam hatıp lıselermın önünün açılacağını belırttıler Öğretım üyelen, türbana ızın venlmesıyle genç kızlann yenıden tankat batağma çekıleceğını vurguladı. Mustafa Cazalci: İstanbul Haber Servisi - Yuksek Oğretım Kurulu'nu yapılandıran yasa taslağıyla kurulun, daha merkezıyetçı ve baskıcı bır yapıya sahıp olacağı, aynca sıyası otontenm emrıne kayıtsız şartsız gıreceğı behrtıldı Taslağın, "universiteye girişte imam hatip Bselerinin onıinu açarak turbana ızin vereceği, genç kızlann yeniden tarikat batağma çekileceği" vurgulandı îstanbul Lnnersıtesı Oğretım Uyelen Derneğı Yonetım Kurulu adına yazılı açıklama yapan Prof Dr Hakan Berkkan, AKP'nın goreve geldığınden bu yana unıversıtelerle uğraşarak akademık çevrelen tedırgın ettığuıı belırttı Berkkan, taslağı "tepki yasa taslağı" olarak nıtelendırerek "Taslakla, Cumhurryet değerierine sahip çıkan yoneticilerin hı/la tasfhe edilmeleri yanında, OSYM ele geçirilerek siyasi kadrolaşma hızlandınlacakür. Universiteye girişte imam hatip liselerinin önü açılacak, turbana ızın \ erikrek genç kı/Janmız yeniden tarikat batağma çeküecektir" denıldı Berkkan ın açıklamasuıda aynca, AKP hukumetının Acıl Eylem Planı'nda yer alan Unıversıte Reformu Gınşımı'nın ınternet ortamında "ciddhetten uzak\e populist bir vontemle tarrjşmaya açıküğı" ve ardından gen çekıldığı anımsatılarak "gizfice ve kimler tarafından hazıriandığı beln' Hükümet adaktin duvcınna çarpü • Ozel okullarda 10 bın çocuk okutulmasıyla ılgıh yasayı eleştıren Denızlı mılletvekılı Gazalcı, Danıştay nobetçı heyetmın, bır gun sonra yasayı bır kez daha reddettığmı soyledı ANKARA (ANKA) - CHP Denızlı Mılletvekılı Mustafa Gazalcı, ozel okullarda 10 bın çocuk okutulmasıyla ılgıh genelgemn ılende gıdenlmesı guç sorunlara yol açacağını savundu Gazalcı yaptığı yazılı açıklamada, hukumetın yasama yılının son gununde Mıllı Eğıtım Temel Kanunu'nda (METK) değışıklık ongoren soz konusu genelgeyı, yasa hukmu halıne getırdığını, fakat bır gun sonra Danıştay nobetçı heyetının, yasayı bır kez daha reddettığını belırttı "Dayanaktan yoksunyasa' Gazalcı "Hükümet bir kez daha hukukun, adaletin duvanna çarpü. TBMM'den geçirilen yasaıun hukuksal dayanaktan yoksun olduğu anlaşıkh" dedı METK'dekı değışıklığın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edılmesını bekledıklennı ıfade eden Gazalcı, aksı halde oğretım bırlığının bozulacağını, eğıtunde ozelleştırmenın yolunu açacak uygulamanın ılende gıdenlmesı guç sorunlara yol açacağını savundu Yasal duzenlemede okul satışının da olduğunu kaydeden Gazalcı, hukumetın gorevının yenı okul yapmak ve eğıtımın nıtelığını yukseltmek olduğunu vurguladı 1ĞNELİ FIRÇA Hfk 'm \r\ 0 m m ûgm i 0 1 m tr 1 ZAFER TEMOÇtN »ME-ıer^ıvuıv ohn«y*n " bır yasa tasansı taslağmın ortaya çıktığı kaydedıldı Berkkan açıklamasuıda, Mıllı Eğıtım Bakanı'nı ve hukumetı, Unnersıtelerarası Kurul, TUBtTAK, Turkıye Bılımler Akademısı gıbı kuruluşlann yanı sıra tum fakulte, bolum ve tum oğretun uyelennın goruş ve duşuncelen doğrultusunda yenı bır yasa tasansı hazırlamaya davet ettı Cörevden alınma EğitimSen oturma eylemiyapti ANKARA (Cumhurryet Burosu) - Eğıtım-Sen uyelen, Mıllı Eğıtım Bakanı Hüseyin Çetik tarafından Talun Terbıye Kurulu'nda (TTK) göre\lı 185 oğretmenın gorevden alınmasını, dun de bakanlık onunde oturma eylemı yaparak protesto ettıler Bakanlık onunde toplanan sendıka uyelennın eylemı yaklaşık 1 saat surdu Burada bır açıklama yapan Eğıtım-Sen Genel Baskanı Alaaddin Dinçer, oğretmenler hakkında asılsız suçlarla soruşfurma açıldığım ve kurumlarla ılışıklennın kesıldığuıı soyledı Çelık'ın, TTK'de kadrolaşmaya çalışhğına dıkkat çeken Dınçer, açılan soruşturmalann "haksız, asılsız" gerekçelere dayandınldığını soyledı Dınçer, eylemlennı çeşıtlı boyutlarda surdureceklennı, oğretmenlenn yanna kadar kurul bınası onunden aynlmayacaklannı bıldırdı ASAM Başkanı Özdağ: Kıbns'ta 1974 yılmda savaşanlar imam hatip mezunu muydu? GüPe imam hatip eleştirisi AKP'NtN YASA DEGtŞİKLlÖl Ders kitapları artık denetimsiz ANKARA (ANKA) - AKP'nın eğıtıme ılışbn gerçek- leşnrdığı yasa değışıklıklenyle yardımcı ders krtaplan üzenndekı denehme son verdı "MflH Eğitim Bakânhğı tarafından betirlenmeyen hiçbir khap ve eğnim araa okullarda kullanılamaz" yonundekı duzenlemeyı degıştıren Bakanlık, boylelıkle çıkış noktasına bakılmaksızın her turlü kıtabın eğıtım kurumlanna gırmesını serbest bıraktı Değışıklıkle ders kıtabı dışındakı dığer latap ve eğıtım araçlannın belırlenmesınde Talım ve Terbıye Kurulu'nun tek seçıcıhğı ortadan kaJdınldı Yasa değışıklığı aynı zamanda Mıllı Eğıtım Temel Yasası'nın genel amaçlan bolumündekı ıkıncı maddesının de korunmasım kuşkulu duruma duşurdu. Yasanın ıkıncı maddesınde, "Anayasanın başlangıcındaki temel ükelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devteti olan Tfirldye Cumhurryeti'ne karşı görev ve sorumlululdannı bflen ve bunlan davTanış haKne getirmiş yurttaşlar olarakyetiştinne''nın hedeflendığı kaydedılıyor ANKARA (ANKA) - Avrasya Stratejık Araştırmalar Merkezı (ASAM) Başkanı Prof Dr Ümit Özdağ, Dışışlen Bakanı Abduüah Gül'un, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ımam hatıp hselennm açılmasına ızm vermedığı gerekçesıyle eleştırmesıne, ımam hatıplı Başbakan Recep Tajyip Erdoğan'ın Annan planını desteklemesım anımsatarak karşı çıktı Özdağ, ASAM'ın yayımladığı Stratejık Bakış ısımlı bultende ^ _ ^ "Irak Savaşuun Türldye Üzerindeki EtkUeri" konulu bu" yazı kaleme aldı Ortadoğu'nun değıştığını, Turkıye'nın de bolgesel guç olarak bu değışımden buyuk oranda etkılendığmı ıfade ederek yazısma başlayan Ozdağ, aynntılı bıçunde Turkıye'nın Irak polıtıkasmın yanlışlıklanna ışaret ettı 'Erdoğan imam hatipli değil mi?- ABD'ye gereken ve haklı tepkının gostenlmemesuıı eleştıren Ozdağ, Turkıye'nın ABD'ye "Evet sizin Tahran ve Şam poh'tikalannızı • ASAM Başkanı Ozdağ, Dışışlen Bakanı Abdullah Gul'un, KKTC Cnmhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ımam hatıp lıselermın açılmasına ızm vermedığı gerekçesıyle eleştırmesıne tepkı gosterdı Ozdağ, "Başbakan'ın ımam hatıplı olması, Annan planını kabul etmemesı anlamına gelmıyor" dedı tartişabm ancak Turkmenler ve Irak ne olacak, bunlar Türkrve ıçin vaşamsal öneme sahip" yanıtını veremeden sustuğunu ıfade ettı "Irak'ta etkin olamayan hukumet, çarevı sanki bihnçh' olarak Türkmenleri ve Kerkük'ü gündemden duşurmekte görüyor" dıyen Ozdağ, şu goruşlen dıle gefırdı u Turkmenler eziörken Gül, grup toplanüsında Denktaş'ı imam hatip okulu açraamakla suçladı. İmam hatipler açılmadıgı ıçin gençlik nulH bir ruha sahip çıkmrvormuş! Sanld, 1950'İerin sonundan 1974'e kadar çarpışan mucahitler imam hatip mezunuydular. İ steKk Başbakan'ın da imam hatipH olması, Annan planını kabul . ermemesi anlamına gehniyor. Hatta Annan planma en fazla destek \eren imam hatipli Erdoğan değil mi? \Iilb' direniş ruhunu imam hatip mezunu ohnaya indirgeme>e kalkarsanız içinden çüahnaz bir süreci başlaûrsınız." NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@cumhuriyet.com.tr Ağrı mılletvekılı Cemal Kaya ve Batman mılletvekılı Nezır Nazıroğ- lu'nun ıstrfası solu Mechs'tetemsıl et- tığı duşunulen CHP'yı zor duruma du- şurdu Aslında CHP, seçımlerden bu yana zor durumda Mılletvekıllennın ıs- trfa gerekçelerı, TBMM'de kabul edı- len "Eve Dönuş Yasası" karşısında CHP yonetıcılennın olumsuz tutumu CHP'nın hakkını yememek lazım, Terorle Mucadele Yasası'nın 8 mad- desı değıştınlırken, 6 ve 7 uyum pa- ketı kabul edılırken olumlu bır tavır gosterdıler Turkıye'nın AB konusun- da atttğı en onemlı adımlara destek ol- dular CHP'nın bır koşeye sıkışmışlık ruh halı ıçınde olduğu bır gerçek Turkı- ye, AKP hukumetı donemınde, yıllar- dır yapılması gereken "demokratık- leşme" yonundekı kanun değışıklık- lennı gerçekleştırme yukümluluğuyle karşı karşıya kakJı AKP, Meclıstekı ço- ğunluğuyla bunlan yapabılecek oy gu- cune sahıp Ancak, her şeyı oy gucu CHP'nin Derdi Solun Derdi belırlemıyor Toplumsal mutabakatda çok onemlı Toplumun bır kesımı AKP ıktıdan- na kuşkuyla bakıyor örneğın AKP'nın aldığı yuzde 35 oy, butun seçmenle- nn oyu hesaba alınarak bakıldığında yuzde 25'lık bır destek anlamına ge- lıyor Bu nedenle AKP'nın azınlık ıktı- darı olduğu duşuncesı en azından toplumun bazı kesımlennde ısraria dı- le getırılıyor CHP, AKP hukumetnden kuşku du- yan kesımlere gore AKP'nın yaptıkla- nna seyırcı kalıyor, uzenne duşen mu- halefet gorevını yerıne getıremıyor AKP'ye karşı daha radıkal muhalefet ısteyen çevreler, CHP yonetımını uz- laşmacılıkla suçluyorlar Ancak, Turkıye'nın AB'ye gırmesı- nı ısteyen, demokratıkleşme ve ınsan haklan konusunda duyariı olan çev- reler ıse CHP'nın bu konuda engelle- yıcı bırçızgı ızledığını duşunuyortar ör- neğın bır asken darbe urunu olan 1982 Anayasası'nın değıştınlmesıne karşı çıkması YÖK Yasası konusunda sı- yaset gelıştırememesı, Kıbns'ta Denk- taş'ın çozumsuzluk sıyasetıne arka çıkması, AB'ye uyum paketlenne kar- şı açıklamalar gelmesı tepkı yaratıyor Ikı mılletvekılının ıstıfasını da bu cer- çeve ıçınde kabul etmek gerekır So- nuç olarak CHP seçımlerden bu ya- na bır ana muhalefet partısı olarak zor durumda Aslında, sıyasetın mantığı ıçınde hukumetı oluşturan partılerzor duruma duşer, muhalefet parbsı ıse guç toplar Bu kez boyle bır gelışme ya- şanmıyor Sıyasetın mantığınaters bır tablo ıle yuz yuzeyız AKP den çok CHP tepkı alıyor, eleştırılerle yuz yu- ze gelıyor • • • CHP'nın açmazı bır anlamda so- lun açmazı Kurt hareketının ve ar- dından Islamcı hareketın guçlenme- sı solun eskı reflekslennı tahnp ettı "Boluculuk" ve "şerıat" korkusu, Turk solunun genış çevrelennde et- kılı oldu Bu nedenle "şenafın her ne surette olursa olsun yenılgıye uğ- ratılması, "Kurtmıllıyetçılığt'run sus- turulması, bır devlet refleksı olarak gelıştı, gıderek solu etkısı altına al- dı "Mademşertatgelecek Ozaman şerıata karşı olan butûn guçleıie, bırlıkte hareket etmek gerekır " Ta- bıı kı boyle bır ıttıfak demokrasıyle ortuşmeyebılır Kımse "tatlı su de- mokratlığıyla" bu tehlıkeye karşı du- yarsız kalamaz CHP, ıçınde de bu fikırlenn olduk- ça etkılı olduğunu soyleyebılınz Bu arada Turkıye AB ıçın gereklı değı- şıklıklen yapmak zorunda Butun bu değışıklıklenn ozu ıseTurkıye'de de- mokrasının sınırtarının genışletılme- sını amaçlıyor Bu yonde atılan adım- lar, statukoyu zorluyor "Şenata kar- şı " temınat olarak duşunulen guçle- nn etkısını azaltıyor CHP bır anda bu tutumuyla, de- mokrası karşıtı bır yerdedurmak zo- runda kalıyor Belkı ıstemeyerek, bel- kı solda son donemde gelışen ortak refle<sienn etkısıyle Ancak "demok- rası karşıtı" bır yerde durmak CHP'yı koşeye sıkıştınyor, hareket alanını kısrttyor, zaman zaman da AKP'nın getırdığı "demokrası yonundekı"de- ğışıklıklere destek vermek zorunda bırahyor BL nedenle ne Isa'ya, ne Musa'ya yaraıabılıyor CHP'nın açmazı as- lında solun açmazı Bu açmaz, so- lu tanamen hareketsız ve tepkeız ha- le getirmiş durumda Bu açmazın aşılasılmesı de kısa vadede kolay gozLkmuyor CHP'nın derdi solun derdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog