Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3AĞUSTOS2003PA2AR 10 PAZAR Y4ZILARI dishabiacumhuriyetcom.tr Hamburg alevler içinde Hava sıcak. Yaruyor ortalık. insanlar Ohlsdorf Park Mezarlığı'nın gölgeli yollannda serinlik anyor. Hamburg kentinin bu ünlü mezarlığı 400 hektar alana yayılmış. İçinde göller, küçük dereler, sayısız kuş fiirü, 450 çeşit tam 25 bin ağaç. İki özel otobüs hattı 17 kilometre yolda mezarlığa gelenleri gezdiriyor. Ohlsdorf mezarlığında Hıristiyan ile Müslüman, Budist ile Musevi yan yana yatıyor. Almanya'nın bu en görkemli parkında din ve mezhep farkı gözetilmiyor. Belleri bükülmüş yaşlı kadmlar çimenleri kazıyor, titrek elleriyle tuttuklan küçük bahçe kovalan ile çiçeklerisuluyorlar. Olmüş yakınlannın mezannısürekli ziyaret etmek, onun bakımı ile ilgilenmek Almanya'daki güzel geleneklerden biri. Yaşlı ağaçlann kapladığı görkemli yollardan, geniş çimenlikler arasından yürüyüp, çıkışa doğru ilerlerken az ilerdeki dîkdörtgen bir anıt dikkatimi çekiyor. Sokuluyorum. Üzerindeki taş levhada bir şeyler yazılı. Yaklaşıp okuyorum. Alman toplumuna bin yılhk tarih yazmak için III. Rekh'ın sadece ülke sınırlan içinde kurduğu tam 26 toplama kampının adlannı. Hiçbir yorumsuz. Lichtenburg'la başlayıp, Dachau ve Buchenvvald'de sona eren Hitter Almanyası'nın toplama kamplannın tam bir lıstesi. Anıtın öteki yanında şu sözcük dıkkati çekiyor: "İnsan insanlaria kardeş olmandır." Hamburg kısa süre önce mmmmmmmmm^^^m acı dolu bir tarihin J J 60. yılını andı. 24 Temmuz 1943'te başlayan ve dokuz AHMET gün içinde 40 bin ARPAD insanın ölümüne, bir milyon ^ ^ _ _ _ ^ ^ kentlinin evsiz barksız kalmasına neden olan tngiliz hava bombardımanını hüzünle anımsadılar. Ikinci Dünya Savaşf nın uzun sürmesini ve Hitler'in başansını engellemek isteyen tngiltere bu kuzey kentini yerle bir etmişti. Üç bin uçağın katıldığı hava hücumu sırasında Hamburg'a dokuz bin ton bomba atılmış, iki yüz elli bin yapı kent haritasından silinmişti. Alrmış yıl önce, 1943'ün o Temmuz sıcağında Hamburg cehennem gibi yanmıştı. Alev alev. Kentin üzerinı günlerce örten kapkara duman bulutlanndan insanlar, değil güneşi görmek nefes bile alamamıştı. Dokuz gün süren acımasız Ingiliz bombardımanı, ardında bir "çöl" bırakmıştı. OhJsdorf Park Mezarlığı'nın çıkış kapısına doğru yürürken öfkeyle düşünmeden edemiyorum. Korkunç dünya savaşmın bitiminden bu yana yeryüzünde olup bitenlerin Hitler'in yaptıklanndan ne farkı vardı? Führer'in ardından başka "astiğı asük, kestigi kestik"ler başımızdan hiç eksik olmadı. Kovboylar, kabadayılar. Insanoğlu, savaşlann korkunçluğunu alrmış yıl sonra hâlâ kavTamış değil. Yığınlar daha güçlü bilinçlenip, öz çıkarlannı korumayı benimseyinceye kadar da bu böyle sürüp gideceğe benziyor. www.a1imet-arpad.de Otobüs Memleketteki bazı dostlanma "Ufo hikâyesi" gibi gelecek ama, doğayla iç içe olan bu kentte hayvanlar da biraz fazla samimi obnaya başladı. Bizim sokakta karacalar cirit atıyor, balkonun altında tavşanlar "tavşan kaç" oynuyor ama. benim her gün bindiğim otobüsün, 18l'in durağında engerek yılanı ne anyordu, anlayamadım. Belki de otobüse binecekti, ürküttüm garibanı. Geçen hafta bir akşamüstü işten eve dönerken, her zamanki otobüsümü kaçırdığım için, durağı az ılerde olan başka bir otobüse binmiştik. Bir an evvel eve vanp soğuk bir duş alayım diye yürürken, 181 'in durağınm orada bir hareket dikkatimi çekti. yabşıMı bir yılanîskandina\r ya'nın yegâne zehirli yılanı olan engerek sülalesinden şöyle bayağı yakışıklı bir örnek, dört şeritlik caddeyi geçmiş, durakta oyalanmaktaydı. Göl tarafından gelmişti herhalde ve binalann olduğu yöne kayıp gitmek üzereydı. Arada ^ ^ — — kesilmemiş çimlerden ve ince dereden oluşan bir kısım vardır, belki biraz da orada kurbağa arayacaktı. Gri ve siyah renkteydi ve sırtında, o tipik zikzak şeklinde çizgi vardı. Benim adımlanmın yerdeki titreşimini hissedip durmuştu belli. Bir buçuk merre mesafeden bakıştık. Olduğu yerde ŞTOCKHOLM GURHAN UÇKAN şöyle bir çember çizdi ve her yanını bir ayn kıvırtarak, durağın yanından çimenlere girdi, anında yok oldu. Durağın bana yakın ucundaydı: eğer 18l'le gelmış olsaydım ve otobüsün arka kapısından, her zamanki gibi — — ^ — kafam başka yerlerde olarak hop diye inseydim, sanınm kendisiyle "sıcak temas" kurmuş olurdum. Insan otobüsten inerken kaldınmda yılan var mı diye bakmaz ya! Nerede mi oturuyorum, yok canım ne dağ başında, ne de orman ortasında. Ama resmen göl başında! Bizim dış semt, kent merkezine, Ankara'nın Dikmen'i, San Domingo'da görkemli açılış Dominik Cumhurryeti'nin başkenti Santo Domingo, on dördüncüsü düzenlenen Pan Amerikan Olimpryaüan'na ev sahipliği yapryor. 42 ülkeden 7 binin üzerinde sporcunun katıldığı olimpiyatlarda 38 spor dahnda yanşmalar düzenlenecek. 17 Ağustos'a kadar sürecek olan oKmprvatlann açılış töreninde sahnetenen bir dizi görkemli gösteri içinde halk danslan da ilgi topladL(REUTERS) îzmir'in Balço\a'sı ve Istanbul'un Küçük Çekmecesi gibi bir uzaklıkta. Köpek delisi bu halk sabah akşam ortalıkta dolaşırken, normal olarak cok çekingen bir hayvan olan yılanın buralara sokulmasına şaşırdım doğrusu. Hay\an deyip geçmeyın, belki de bu ülkede her türlu yılanın öldürülmesinin yasak oJduğunu biliyordu(î), Gotland Adasfnın şirin kenti Visby'de, yaz gecelen kadınlann eğlence yerlerinden sapasağlam evlerine gidebilmeleri içın, gönüllü korumalardan oluşan bir grup kuruldu. Kadınlan yılanlardan degıl, erkeklerden korumak için. Yalnızca temmuzun ilk yansında yaklaşık 15 kadın tecavüze uğradı çünkü. Stockholm'de de, özellıkle hafta sonlan benzer olaylara giderek daha sık rastlanıyor. Cinsel devrimi gerçekleştirmiş (breh, breh!) bu ülkede, özgürce yaşamak isteyen kadınlara hayatı zehir eden bu tür erkeklere hayvan demek. hayvanlara hakaret olur. Oldukça sıcak geçen bu temmuzda benim aklım, yıllar önce görmüş olduğum Ayvahk'ta. Çocuklar küçükken, rahmetli annemle Cunda Adası'na gitmiştik. Pek sevmışti o kısa motor gezisini. Doğru dürüst bir tesis yoktu o zaman. Şimdi ise gereğinden fazlası var diyorlar. Oradan Ankara'ya getirdiğim zeytinin ve vişne şarabının tadını unutamıyorum. Yeni bir dostum, geçen hafta oradan telefon etti bana. "Inanamjvorum" dedi. "şimdi Cunda'da\ız ve arkadaşlaria denize karşı oruruyoruz. Bir de ne göreyim?! Önümüzde demirli duran teknenin adı 'Gürhan'." Sesinde Ege vardı, uzak ama yakın. Neyse, ben yine de sokaİdarda yürürken ve hele otobüs beklerken, 'akhnun yeldegirmenlerini' fazla salıvermeyeyim. Bakarsınız o kıvrak ve kaygan hayvan, durağa geri döner. Ne bileyim, belki o da o gün 181'i kaçırmıştı... Menkul Kıy(a)metler Borsası... Ta 1600'lü yıllarda Japon pirinç üreticileri, hasat zamanı karşılanna çıkabilecek beklenmeyen olumsuz şartlardan kendilerinı koruyabilmek amacı ile alıcılar ile anlaşmalar yapmaya başlarlar. Bu anlaşmalara göre sözleşilen tarihte bir birim pirinç, x fiyattan satılacaktır. Her pirinç üreticisi, kendi hesabına göre, bundan üç ay, beş ay sonra pirincini kaça satabileceğini tahmin eder ve bu fiyata alıcı arar. Eğer bir alıcı ile anlaşırsa, o tanhteki fiyatını garantilemiş olur. Pirinç ile paranındeğişim tarihi geldığinde, pazardaki pirinç daha yüksekten gidiyorsa, satıcı zarar etmiştir. Ama, bunun tam tersi olması durumunda da bir miktar gelir garanti etmiştir. îşte dünyada ilk 'Futures' pazarı böyle oluşmuş, son derece masum sebeplerle... Bugüne geldiğimizde ise hem pamuk, yağ, vs. üreticilerinin yer aldığı tezgâh üstü tabir edilen (over-the-counter), sonunda ürün ile paranın fiziksel değişiminin olduğu, hem de uluslararası borsalarda kâr etme veya risk dengeleme amaçlı çeşitli ürün veya indexlerin fiyatlan üstüne oynanan 'Futures' pazarlan görüyoruz. Kısacası, üreticinin kendıni doğal şartlara karşı korumak amaçlı. düşündüğü masumane çözüm, bugün sermaye piyasalannın en aktif alanlanndan birini doğurmuştur. Tüm bunlan niye mi anlattım? Pentagon geçen ~ hafta, haber alma ağını kuvvetlendirmeye yönelik olarak, internet üstünden bir 'Futures' pazan kurduğunu açıkladı. Bu pazarda, ismi gizli yatınmcılar, 8 Ortadoğu ülkesini içeren senaryolar üstüne bir çeşit bahse tutuşacaklar. Pentagon'a göre bu bahisler, terör atağı ya da suikast gibi olayları önceden TORONTO BERNA DEMİRYOL hissedebilmek için bilgi olarak kullanılacak. Bu pazann nasıl işlediğini projenin savunucusu bir senatörden dinleyelim: "Örneğin başbakan bilmem kimin suikasta uğraj acağıru önceden tahmin edip, bu senaryo için tanesi 5 sentfik futures kontraö alabiürsiniz. Bu Ssentük yaünmın karşıhğuıda, • A • eğer başbakan • q | p l gerçekten • ' • suikasta uğrarsa ldolar kazanacaksnuz. Sizin gibi düşünen insanlar çoğaldıkça, kontrann frvaü artacak ve örneğm 50 sente çıkacak. Eğer tahmininiz doğru çıkar da başbakan öldürülürse, kontrata 5 cent yaöran 95 sent, sonradan ahp 50 sent yatıran da 50 sent kazanmış olacak." Yok efendim, yanlış duymadımz, bu bir şaka değil. Bu pazar 1 Ekim 2003 tarihi ile ticaret başlayacak. Bu haber bir iki açıdan insanı düşündürüyor. Öncelikle Türkiye'nin oyun masasındaki kartlardan bın olarak belırlenmiş olması ilginç. Coğrafi konumumuz kaçınılmaz olarak, bizi bölgedeki kaynayan diğer ülkelerle aynı oyuna dahil ediyor. Fakat bundan bağımsız olarak; yani o senaryolann içinde olalım, olmayalım, bu projeyi ahlaki açıdan sorgulamamız lazım. Bu konuya, Demokratlardan bir senatör de dikkat çekmiş: "Bir başka ülkenin hükümetinin, bir ABD başkanuun suikasü üstüne senaryolar ürerip, bunu kanıuoyuna bahis konusu olarak sunduğunu düşünebiliyor musunuz?" Türk hükümetinin (ve diğer ülkelerin hükümetlerinin de elbette), bu saçmalığa sert bir cevap vereceğini umuyorum. Dünya üzerindeki kimi ülkelerde olagelen, ya da olabilecek olaylann, ticari bir mal olarak pazara konması nasıl onaylanabilir? Hele ki, paranın Tann olduğu bir dünyada yaşıyor ısek. Bir zamanlar körebe, saklambaç oynardık; yaşımız ilerledikçe başka oyunlar çıktı; monopol, borsa gibi. Nişantaşı'nda bir apartman ahp sarmaya başladık oyunlarda. Daha o yaşlarda fark ettik ki, iyi zar atan, variığa kavuşuyordu ve varlık, varlık getiriyordu hiç üretim olmadan. Bugünün çocuklan için ise günümüzün savaşlannı, yıkımlannı konu alan video oyunlan üretiliyor. Puanlan. daha çok insan öldürmekle, yıkıp yok ehnekle kazanılan. Büyükler ise şimdi, ülkelenn kaderlen üstüne senaryolara yatınm yapacaklar. Bir yerlerde binlerce kişi, kimyasal bir saldın ile dünyadan silinecek belki. Ve başka bir yerde elinde viskisi ile bir yatınmcı, dolarlanna yeni dolarlar katacak. Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye ile kendi otellerini bulurlar... Restoranl & Hamz Açaçlann s W ğmûafi öenız goruntusunu çekemedık Geltn görün C lub Onent Antik Çağın adalet, sağlık ve banş ıçın buluşma merkezı olan Oren'de denize "srfır" bınbır yıldızlı bir tatıl koyudur Horneros'un doğum yen "Işıklar Sahilı"nde. Dünyanın atmosfen/ıde oksıjen oranı en yuksek iki noktasından bin olan Edremrt Korfezı'nde. Zeytın Rıvıerası'ndadır. Club Onentte, Ege sıtilinde yapılmış 62 dubleks yapının her daıresı 2-4 veya 4-6 kışılık aıleler ıçın tasarlanmış, ıçiennde duş/WC ve telefon olan odalardan oluşur Tum kapılar dev bir botanık bahçesine açılır. Safıçe bıter, ıncecık kumlu plaj Daşlar Ozuriuler ve engellıler ıçın tumuyle duzayak. vejetaryenler ve diabetikler içın sorunsuz tatıl Gunluk doktor vizit. Temmuz-Ağustos 2003 Kişi başı YP 54,000.000 TL, 0-12 yaş ücntsiz, (3J-4.-5.-8. kişiler. 27.000.000 TL Club Orient Holiday Resort. Ören-Burhaniye Tel: 0.266.416 53 54 - 416 34 45 • Fax: 0.266.416 40 26 Antik Cagın Konventusu Örende »er alan Club Orient, ulustorarası sanafcıfarın, arkeologların n cevrecilerin günümüzdeki Bulusma MerKezldir. www club-onent.com DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 2003 306 Esas Davacı lsmet Abahoğlu ve arkadaşlan vekili Av. A. Cemal Çetin tarafından davahlar Hüseyin Zeytünlû ve arkadaşlan aleyhıne mahkememize açılan lzale-i Şüyu davasının ara kararı gereğince. Davalılardan Hüseyin Zeytünlü tüm araştırmalara rağmen açık adresı tespıt edilemediğınden Denizli 2. Bölge Kırişhane Mahallesi Kirişhane Mevkii 4325 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın tarafiar arasında taksımının ve anlaşmanm sağlanamadığindan taşınmazın taksiminin olmadığı takdirde satış suretıyle gıdenlmesine karar venlmesi hu- susundaki dava dılekçesinin ve duruşma gününün davalılardan Hüseyin Zeytünlü'ye teblığ edilemediğınden davalıya 10.10 2003 günü saat 9.07'de Denizli Özel tdare Işhanı Kat: 4'te bulunan duruşma salonunda hazır bulunması ve kendısini bir vekille temsıl etmesı. aksı takdirde yokluğunda karar verileceğı hususu ılan olunur Basın: 37532 Ingilizce dersi verilir Tel: 0537 355 08 92 TURK KALP VAKFI 19 Mayıs Cad. No: 8 Şışii^staıbul Tet (212) 212 07 07 (pbx) FakK (212) 212 68 35 KUŞADASI AĞUSTDS Her Şey Dahil Fiyatımız İki kişilik odada kişibaşı 95 000.000- TL 0-12 yaş LÇocuk Ücretsiz 13-16 yaş LÇocuk %50 "advantage ûye kurulnşudur" • Denize sıfır • Özel plaj • Havuz • Hamam • Sauna • Su sporlan • TV • Klima • Animasyon. • Yukanda belirtilen fiyatlarda KDV dahildir. P.O.B. 140 Yavansu 09402 KUŞADASI - TÜRKİYE • Tel: (256) 622 05 05 (12 Lines) Faks: (256) 622 07 27 ŞtŞLİ SULH 1. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 2003 478 Davacı Emıne Korkmaz vekıli Av. Cevdet Yıldız tarafından Yılmaztürk Korkmaz aleyhine açılan vası tavmı davasında verilen karar yuarınca: Trabzon. Of, Kiraz K6- yü, Cılt 85. Hane 31'de nüfusa kayıtlı. Mehmet ve Emıne'den olma 1981 doğumlu Yılmaztürk Korkmaz'ın M.K.'nın 405'incı maddesı uyannca vesayet altına almması- na. mahkememizin 01. 07.2003 gün, 2003'478 Esas,'20O3 819 sayılı karanyla mah- curiyeti süresınce Trabzon, Maçka, Yukanköy Köyü, Cılt 55, Hane 90'da nüfusa ka- yıtlı Harun ve Zelife'den olma 1965 doğumlu dayısı Hüseyin Sancak vasi tayın edil- inıştır. Keyfıyet ılan olunur 01 07. 2003 ' Basın: 38014 ERDEMLİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo. 1989 295 Davacı Maliye Hazinesi'nin davalılar Fatma Berden ve arkadaşian aleyhine açmış ol- duklan işbu kadastro tespıtme ıtıraz davasının yapılan açık yargilaması sonunda; Dava- lılar Şahman Ağazade Hüsnü Efendı, Nicola Nacar Efendi Sakine. Şükrü Şıhman. Fat- ma Berden, Azıme Ergelen, Nevzat Emrealp'ın yapılan tüm aramalara rağmen teblıgata yarar açık adreslen tespıt edilemediğınden Yargıtay ılamının ilanen tebliğine karar ve- rilmış olup. işbu yargıtay ilamı ilgilılere ilanen teblığ olunur. Basın: 37746 BODRUM MERKEZDE - BODRUM'DAKİ EVÎNtZ ODA KAHVALTI VE YARIM PANSİYON AÇIK BÜFE Bodrum şehır merkezinde en iyı hızmeı veren Hotel Kos'u huzurlu ve sıcak bir ortamda misafir olabilırsinız. Otelimizın Bodrum'un içinde bulunmasırun verdıği özgürlük. 24 saat bo\Tjnca misafirlerine eşsız Bodrum yaşantısını sunar. Tesisımızde 2 yiızme havuzu, 2 çocuk havuzu, yeni kapalı Bar ve Restauranü ile yeni bır mekânı, masa •enısı. dart, internet, basketball, satranç, toplantı salonu. otopark mevcuttur. Odalarımızın tümunde split klima, saı. kurutma makınesı. duş AX*C. dırekt telefon, teievız.on vardır Otelimiz yat limanına 500 m. uzaklıktadır. Hotel Kos Eskiçeşme Mah. Caferpaşa Cad. No 7 Bodrum Tel: 0252 316 81 43-44-45 Fax 0252 316 81 46 Web: www.hotelkos.com E-mail: ınfo(a hotelkos.com BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000 111 Karar No: 2000 197 Davacı DSİ Genel Müdürlüğü vekilleri Av. Hikmet Bekâr-Av. Nejat Polat tarafın- dan davalılar Bayburt llı Merkez Çiğdemtepe Köyinden Emine Kurt ve 4 arkadaşı aleyhıne açılan tescil davasının mahkememizce yapı,an açık dunışması sonunda ven- len karar özetı; Davanın kabulüne Bayburt tlı Merkez Çiğdemtepe Köyü'nde kayıtlı 24000 m2 yü- zölçümündeki 266 noiu parsel ve DSİ projesındeki 53 parsel numarasıyla göstenlen ve mülkiyeti dav-alı tarafa ait taşınmazın krobsinde 3 harfi ile göstenien 2100 m2'lık bölümünün ıptalı ile davacı DSİ Genel Müdürlüğü acına tapuya tescılıne, 42.000.000 -TL. vekâlet ücretı, 42.807.000.-TL. .argılam'a gıdennın davalılardan ahnarak davacı tarafa verilmesine karar venlmış olup, karar davalılar Bayburt ilı Çiğ- demtepe Köyü'nden 1- Emine Kurt, 2- Hacere (Hacırej Yurttaş, 3- Meryem Yurttaş. 4- Ahmet Yurttaş, 5- Fadime (Fatma) Saral'a tebliğ edilemediğınden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ışbu ilanın yayımlandığı tarihter ıtıbaren 7 gün sonra davalı tara- fa tebliğ edılmış sayılacağı, kanunı süreler içerisınde temyız talebınde bulunmadıklan takdirde kararın kesinleştınleceğı Teblıgat Kanunuaun 213 ve müteakıp maddelerı gereğince ilan olunur. Basın: 37555
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog