Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

29 AĞUSTOS 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA 17 Mars ğünyayı tavüdı! •L posta: cteflizsoin9cumhuriyetcofn.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 »7 - Meclis'ın eskılen okullara venlecekmış "Bundan ıvı ders mı olur!" FormasyonAntatya'dan emekli tanh oğretmenı Rıza Tan: "Mıllı Eğıtıtn Bakanlığı, ingilizce oğretmenlığı ıçın formasyon koşulunun kaldırıldığını açıklıyor... Tam başvurular yapılırken, ıkıncı bır kararla İngilizce oğretmenlığı ıçın formasyon koşulu getırılıyor ama Arapça oğretmenlığı ıçın formasyon aranmıyor... Içınde formasyon derslerı sorularının ağırlıklı olarak bulunduğu bir sınavı yuksek puanla kazanan İngilizce öğretmenlerınden aynca formasyon ıstenıyor... Bu uygulama, yasalar onünde eşıtlığın ortadan kaldınlması demektir... Bu karar, bılımden yana olanlann cezalandırılması, dınden yana olanlann odullendırılmesı demektır... Bu, laıklık ve demokrası savunuculanna gozdağı, şenatçılara cesaret verılmesı demektır... Boyle devlet yönetılmez... Nerede demokratık guçler? Neden susuyorîar, tepki gostermıyorlar?" A merıka Bırleşık Devletlerı nın Ankara Buyu- kelçılığıne atanan Enc Edelman la ılgılı bo- luk porçuk bılgıler gelıyor Bu bılgılerden 1 Erıc Edelman ın kım olduğunu ve hangı onemlı gorevlerı ustlendığını ogrenıyoruz Bu arada gorev yaptığı yerlerde taşlann yennden oynağını da anlıyoruz 14 Aralık 1952'de Colombus Ohıo'da doğan Edel- man'ın annesı Ukrayna goçmenı Yahudı bır aıleden gelıyor ve aılesı aynı zamanda Istanbul Yahudılenn- den Bu nedenle Edelman ın, Turkçe'yı "anadılı" gı- bı konuştuğunu soylemek yanlış olmuyor Ancak o yıne de Turkçe'yı az anlarmış gıbı yapıyor* Edelman, mesleğınde hızla yukselmış ve çok kn- tık yerlere son derece krıtık zamanlarda gonderılen bır dıplomat olarak tanınıyor Amerıkan Dışışlerı Bakanhğına gırdığı 1980'dekı ılk gorev yen Yahudılenn kutsal mekânlan Batı Şerıa ve Gazze oluyor Bolgeye ozerklık tanınması ıçın gö- Eric Edelman ruşmeler yapan Amenkan heyetınde gorev alıyor Ka- tıldığı goruşmelerden bırkaç hafta sonra Israıl Ku- dus'u başkent ılan edıyor O gunden bugune Israıl'dekı aşırı sağcı partı Lı- kud'un gozdesı oluyor Edelman ıkıncı gorevını Sovyetler Bırlığı'nde Ame- nkan Dışışlen Bakanlığı ozel danışmanı olarak yapı- yor Hangı konular uzennde ozel çalışmalar yaptığı bılınmıyor ama 1984-1986 yıllan arasında Sovyetler Bırlığı'nın çokuşune tanıklık ettığı bılınıyor Bırsonrakı gorevı 1989'dan 1990'a kadar Doğu Av- rupa Masası Dırektorluğu oluyor Bu "masa" Varşo- va Paktı'nın dağılması ıçın çalışıyor Edelman'ın dı- rektorluğu sırasında Berlın Duvarı yıkılıyor, ardından Varşova Paktı çokuyor Edelman, 1993 yılında Amenka Bırleşık Devlet- lerı'nın Prag Buyukelçılığı musteşarı olarak Çekoslo- vakya'ya gondenlıyor Enc Edelman'ın gorevı sırasın- da Çekoslovakya, Çek Cumhurıyetı ve Slovakya adıyla ıkıye bolunuyor Daha sonra Edelman, VVashıngton'da Dıck Che- ney'nın yakın çevresınde goruluyor ve George W. Bush'un başkan seçılmesının ardından Ulusal Gu- venlık Şefı oluyor 11 Eylul'dekı teror saldırılannda, Amerıka'nın Af- ganıstan'a saldırısında ve son olarak Irak'a savaş açılmasında Edelman, "Ulusal Guvenlık Şeflığı" ya- pıyor' Edelman'la Kudus'un ışgalı, Sovyetler'ın dağılma- sı, Berlın Duvan'nın yıkılması Varşova Paktı'nın çok- mesı Çekoslovakya'nın bolunmesı Afganıstan'asal- dın, Irak'ın ışgal edılmesı Ve Edelman buyukelçı olarak Turkıye'de Haydı hayırlısı' SESSİZSEDASIZ(I) Yüksek Yerihm Hatto erdıncutku < yahoo com ABD Irak'ta kent ısımlennı de değıştırecek Kerkuk Kerkurt olacak' Şu Cumhuriyet gazetesi var ya! Cumhunyet okurlannın gazetelerıyle ıl- gılı anılan devam edıyor Ankara Eryaman'dan Bahn Çivril, bu yaz Alanya'nın Konaklı beldesınde tatıl yapıyor öğle sıcağında kaldığı otelın karşısındakı alışvenş merkezıne gıdıp ga- zete bayısı anyor Dukkânlarının onun- de oturan ıkı kışıye yaklaşıp, en yakın ga- zete bayısını soruyor Genç olanı "ıkı kı- lometre otedekı benzıncıde" dıyor Yaş- lı olanı, "abartmasana" dıyerek benzıncı- nın bır kılometre otede olduğunu soylu- yor Sonra "Hangı gazeteyı alacaktın" dıye soruyor Bahn Çıvnl, "Cumhun- yet" dıyor Karşısındakının yanıtı "Cumhunyet ıçın gıdılır abı 1 " Uç yıl once bır sabah avukat Varol Yazgan, Emınonu'nde Mısır Çarşısı'nın onundekı bayıden Cumhunyet alıyor Ga- zeteyı çantasına koyarken, bayı- nın onundekı lyı gıyımlı bır adam "saygılar sunanm efendım" dıyor Yaz- gan, tanımadığı kışının yuzune bakıp "Hayrola, neden"?" dıye soruyor Karşı- sındakı kışı, en ıçten ses tonuyla "Çun- ku, Cumhunyet okuyan herkes saygıde- ğerdır" dıyor Geçen yıl Izmır Çeşme de Tufan Eren, yaşlı annesıne evde yardımcı olması ıçın yatılı bır kadın buluyor Başında turba- nıyla gelen 50 yaşlanndakı kadın evde Cumhunyet gazetesi okunduğunu go- runce, "Burasıguvenılırbırev kalabılınm" dıyor Sonrakı gunlerde kadın, akşamla- rı ışı bıttığınde Cumhurıyet'ı okumaya başlıyor Ve bu yaz, başındakı turbanı çı- kartıyor Kendıne bır şapka ve bır mayo alıp denıze gınmeye başlıyor Şimdi Yine EMğer Rejimler Ararayor BEHZAT BARIŞ NEW YORK - Ikıncı Dunya Savaşı'ndan sonra, dunya ıkı kutbaayrılmıştı Ikıemperyalıst devletın kapıtalızm ve komu- nızm arasında paylaştığı dun- yada ıkı korkunçdev arasında kalan zayıf ve kuçuk devletlenn ellerı agızları bağlanmış, soz haklan ellerınden alınmıştı Al- manya ve Japonya gıbı ağır sı- lah ureten ulkelertecrıt edılmış- tı Balkan devletlerının ozgur- luklerı garantı edıldığı halde, Ruslarm payına duşmuşlerdı Bu nedenle, ağır sılahlar ureten zengın ve guçlu devletler açı- sından meydan boş bırakılmış- tı Guçlu ulkeler, kalkınmaya çabalayan gelışmemış ulkeler- de ıse ıhtılal ve sabotajlar yap- tırtıp, kendı ışlenne gelmeyen devletlen saf dışı edıp, kendı ış- lerıne yarayan somurgeler ha- lıne getırmışlerdı öncelıkle, Ingılız, Alman, Fransız, Hollanda somurge ım- paratoriuklarının egemenlığın- dekı kolonılerzaman ıçerısınde bağımsızlıklarına kavuştular Fakat Sovyet emperyalızmı Çarlık Rusya'sının somurgeleş- tırme ıştahını ısrarla surdurdu Buyuk Petro nun "sıcakdenız- lere ınme polıtıkası"'n\, 1917 Ekım Devrımı ıle başlayan yenı rejım de, çarlık devnnde gelış- tırılen bellı başlı polıtıka olarak gorup surdurdu Petrol ıpek, maden komuru, kurşun ve dı- ğersanayı urunlen, Rusekono- mısı ıçın eskıye oranla daha ge- reklı olmuştu Nıkrta Kruşçev'ın başlattığı ve haleflerının devam ettırdığı "Sblızhemıye" (yakına çekme) ve "Slıyenıye" (ıçınde erıtme) polıtıkaları, çağdaş bır yok et- me metodu olarak uygulanır- ken, somuıme ıştahı dışarıdan yenı avlar aramayı surdurmuş- tu Bugune gelırsek, Çın ıngut- mekte olduğu komunızm anla- yışının, gun geçtıkçe eskı kuv- vet ve kudretını kaybetmekte olduğunu ve bır tur demokrası kurallan ıçensınde serbest tı- carı mekanızmasının yurutul- duğunu soylemek yanlış ol- maz Çunku artık, malı guçlerı kontrol etme arzusu rejımlerı altust etmektedır Buna en ya- kın orneklerden bırı Tayvan ın artık eskı sıstemle değıl daha demokratık bır felsefe ıle yone- tılmek ıstenmesıdır Ancak go- ruluyor kı, sıstemlerın tek yone gıtmesı, malı kuvvetı lyı olan devletlerı, monarşıst bır yone goturmekte, dıktatoryal ve em- peryalıst bır ıdare sıstemıne su- ruklemektedır Bunun en yakın omeğı de Irak ın ışgalınde go- rulmektedır ABD'nın, bunu daha da ılerı goturup, dunyada yenı bır sıs- temı kurmaya çalışacağından kımsenın şuphesı olmamalıdır öyleyse soru şudur Demokra- sı denınce gerçekten ozgur bır yaşam mı ıstenıyor 9 Yanıt ne yazık kı olumsuzdur Boyle go- rulmekle bırtıkte, gerçek nıyetın boyle olmadığına tanık olun- maktadır En azından ıkıncı ya dauçuncu bırsıstemın belırlen- mesı arzu edılmektedır Eğer tek bır rejımı butun dunyada uy- gulamaya kalkarsak, o zaman o rejımın, yanı en kuvvetlı ola- nın boyunduruğu altına gırmış olmaz mıyız'? Devletler, kendı guç sahaları ıçındekı rejımlerı tek bır yone doğru gutmekte geçmıştekı karşı rejımlerı de ye- nıden potaya davet etmekte- dırler KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behıcak ı turk.net ÇİZGİLİK KÂMIL MASARACl kamilmasaraci > mynet.com BULUT BEBEK NLRAYÇIFTÇİ bulutbebek " hotmail.com İSTANBÜL 6. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ (İLANEN TEBLİGAT) Sa>ı 2002 21679 Alacakh: Şekerbank T A Ş VekıUeri: Av Fatıh Donmez, Av Burcu Gunduz, A\ Ulku Ozer A\ Ayşe Kakalıçoğlu. A Rukı\e Ervıldır Borçlu: Selma Huner - Bağlar Cd Seyran Sok Konak Apt No 88 1 Kuçukesat- Ankara Borç: 2 347 142 830 -TL Faıan Işlemeye Başladıgı Tanh: 08 11 2002 \ukanda yazılı alacağın tahsılı ıçın aleyhınızde \apılan ıcra takıbınde adresınıze gondenlen ornek 49'nolu odeme emn teblığ edılememış \e zabıta tahkıkatı netıcesınde de yenı adresınız tes- pıt edılemedığınden odeme emrının ılanen teblığıne karar \enl- mıştır Işbu odeme emnnın ılan tanhınden ıtıbaren borcu \ e masrafla- nnı 7 gune 15 gun ılavesı ıle 22 gun ıçınde odemenız (temınat \ermenız) borcun tamamına veya bır kısmına veva alacaklının takıbat ıcrası hakkına daır bır ıtırazmız % arsa, senet altındakı ım- za sıze aıt değılse yıne 7 gune 15 gun ılave suretıvle 22 gun ıçınde avnca ve açıkça bıldırmenız, aksı halde ıcra takıbınde bu senedın sızden sadır olmuş sayılacağı ımzayı ret ettığınız takdır- de mercıı onunde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız buna u\mazsanız \akı ıtırazınızın muvakkaten kaldınlacağı senet ve- va borca ıtırazınızı vazılı veya sozlu olarak ıcra daıresıne "" gune 15 gun ılavesıyle 22 gun ıçınde bıldırmedığınız takdırde aynı muddet ıçınde 74 madde gereğınce mal bevanında bulunmanız aksı halde hapıs ıle cezalandınlacağınız borç odenmez \e\a ıtı- raz edıhnez ıse cebn ıcraya devam edıleceğı, odeme emn venne geçerlı ohnak uzere ılan ve ıhtar olunur 25 07 2003 Basın 40650 OTOBÜSTEKİLER KEMAL LRGENÇ k_urgenc(5 yahoo.com Yav/ Koncjresıflz , brr sıcak çprpa br/e r*YTe/îıedı7W /4/7Wfl evldd/Hr }/ fcırak \\Oca\q rv.., fûe.fl\ l& keti İM I ecnebf var- Oı cku, Ucıff, llarlct igrlen İTARİHTE BUGÜN UIMTAZARIKA* 29 iğustos wwie.mumtas-ankan.com INGMO BERGMANİN ÖLÛMO.. 1$8Z /St/EÇ'TE 0O F'LML£til£ WO00'0AM PAVETALM/Ç, gıetCAÇ YfLPA tLZ OS- CA&'IN/ ALACAK KAMfZ &4Ş4&U OLMUÇTU 1949' DAM SONRA, OZEL yAŞAM/VDA F/eTTA/AU SlR OÖ- A/EM 6EÇıeMlfj YOUEffUEV ZOgE&O KOSSEL/Ml ILS AŞKI PEPıKOPULA&l YGL AÇM/ÇTI İ9S? 'DE "AMASmS/A " PiLMl YLE IKJNCI, 'ŞARJİ EH£Pe££tUPE CtNAYET" ILE PE(1974') UÇUfJCÛ OSCAg. ĞDULU- NÛ >CA2AUIWÇTt. ONEMLI FıLMLE&l 4GASMDA, "&42ASLAA//ICA ', "ÇAA/İAR &MIU /Ç/AJ ÇALIYOIS *, "JAM £>AeKYsoa>A), "sreomiBou *, 'SOLDA ADLI Blft *ZAP/N" SAYILABlUfS ^ ANKARA... ANKA... MÜŞERREF HEKİMOĞLU Kurtuluş Savaşı'nı Niçin Yaptık? Zafer bayramını Korfez'de kutlanm yıllardır Ta- rıhımızı de coğrafyamızı da yenıden yaşarım Her 30 Ağustos'ta da anılar canlanır belleğımde Eskı savaşçılardan dınledığım oykuler çınlar kulağım- da 1960'lıyıllarda başlıyor Korfezyaşamı Dağla- ra tırmanarak, kıyıları gezerek tanıyorum Korfez'ı Akşam saatlennde koylere gıdıyor, Gomeç, Kara- ağaç Pelıtkoy Şarkoy Taylıelı kahvelennde, ıske- lede eskı savaşçılarla konuşuyorum Hıç unut- mam bıryazAzızNesındeören'egeldı, koy kah- velerıne bırlıkte gıdıyor, gozlerımız yaşararak dın- lıyoruz yaşlı kuşağı Bugun bız yaşlı kuşak olduk ama gençler bızı gozlerı yaşararak dınlıyor mu bıl- mem Acı ama gerçek, zafer bayramlannın coşku- su soluyor gıderek Mutluyum, anılarım solmuyor llhamı Soysal ıle Edremıt'e, Mıralay Hamdı Bey'ın mezanna gıdıyoruz bır 30 Ağustos gunu Hamdı Bey'ı anlatıyor sevgılı llhamı Edremıtlı gençler, ço- cuklar Hamdı Bey ı yeten kadar tanıyor mu aca- ba"? Ya Ali Çetinkaya'yı 1 ? Savaştan sonra Bayın- dırlık Bakanı olarak gelıyor Korfez'e Efeler çevre- sını sanyor anıları tazelıyorlar Çetınkaya konuyu değıştırıyor bırden - Bırakın bu efe havalannı demıryollarında ış ve- reyım sıze, çalışın, bıraz para kazanın Efeler de dıkılıyor, "Bız o savaşı kurtuluşumuz ıçın yaptık, odul almak ıçın değıl" dıyerek eskı ko- mutanı ağlatıyor Yıllarca sonra Alı Çetınkaya da tum Burhanıye- lılen ağlattı Savaş sonu ona armağan edılen evı satmak zorunda kaldığı ıçın 1 Bugun masal turu an- latılıyor bu olay gençler ne duşunuyor acaba 9 Bır savaş kahramanı onca yıl devletı yonetenlerden bın Alı Çetınkaya, ama varlıklı bır kışı değıl Gunumuzde bu tur orneklen bulmanın olanağı var mı'? 'Para en yuce değer" ılkesızlığının ege- men olduğu bır toplum konumuna gelmedık mı 9 Iktıdara gelen partıler, ıktıdar olanaklanndan ya- rarlanmayı, bırıkmış ozlemlerını dındırmeyı doğal bır hak dıye duşunuyor Bu hak ağırlık kazanınca, devlet yonetımınde de hafıflıklerden kaçınılamıyor Tutarsızlıklar, terslıkler bırbınnı ızlıyor artık Muha- lefette ıken partısel yonetımden yakınanlar, ıktıda- ra gelınce daha partısel olabılıyor Kadrolaşma gı- derek boyutlanıyor Kamu kuruluşlannda bırgenel mudur ya da musteşar, yardımcısı eskı ıktıdann adamı dıye değıştınlıyor Pekı, yenne kım gelır Ye- nı ıktıdann bır adamı 1 0 adamın o gorev ıçın yete- neklı bır kışı olması değıl, goğsundekı partı rozetı, bır partı buyuğune yakınlığı rol oynar Oysa, o ge- nel mudur, musteşar ya da yardımcısı vaktıyle ka- mu gorevı yapmayı amaçlamışlar bır mesleğe go- nul vermışler o meslekte doruk bır goreve ulaşın- caya kadar uzun yıllar beklemışler devletın çıkar- ları ıçın çalışmışlar, hıç odun vermemışler, kamu gorevının onurunu her şeye yeğlemışler Bunlara değer verılmıyor, saygı duyulmuyor ar- tık Değer yargılan değışınce yuce değerlere bağ- lananlar suçlanıyor nerdeyse Ulke çıkariannı sa- vunanlara odun vermeyenlere sıcak bakılmıyor, dırenenler hoşgorulmuyor Geçmışte de bu boyleydı, şımdı de Sonrasın- da yaşananlar da ortada Ruşvet, yolsuzluk, hak- sız zengınleşme ıddıaları alabıldığıne Sıyası par- tılenn her donemde "Ruşvet, yolsuzluk, adam ka- yırma, çıkar sağlama" ıddıalarıyla bırbırlerını suç- lamaları da bunu kanıtlamıyor mu'' Malvarlığını ınanılmaz boyutlara vardıranlar gıde- rek çoğalıyor Bu tur kışılenn vatan ıçın neler yap- tıkları da ortada değıl mı? "Paranın en yuce değer" halıne geldığı toplum- larda bu da kaçınılmaz bır olay 1 Savaşlar artık kur- tuluş ıçın değıl odun ıçın, para ıçın yapılıyor A- maç para olunca da bağımsızlık sozcuğu anlamı- nı yıtınyor gıderek Bugun geldığımız nokta da bu- nu kanıtlıyor Kurtuluş Savaşı'nı bunun ıçın mı yaptık acaba 9 Kurtuluş, Alı Çetınkaya gıbı ınsanların çoğalma- sıyla gerçekleşır ancak Yoksa bozuk duzenı değıştırmek olanağı yok Sevgılı okuriarım, boylesıne karamsar değılım elbet 1900 lerı bıraktık 2000'lere başladık artık Inanıyorum, kurtuluş ozlemımız de yenıden yeşe- recek B U L M A C A SEDAT YAŞİYAIS 1 2 3SOLDA.V SAGA 1/ tbni Si- na ya Batı dıllennde\e- nlen ad 27 Taşlan yont- mak ıçın kul- lanılan dışlı çekıç "Pos- ta Kutu- su 'nun kısa yazılışı 3/11- İcel benlık Italya'da bır kent 4/ Pembemsı turuncu renk Kok- muş hayvan olusu 5/ Dennlığın bıttığı yer 6/ Ozgun 7/ Duzyazı Trabzon- Erzurum karayolun- da yuksek bır dağ geçıdı 8/Bır tur kı- 8 sa hırka 9/ Antal- 9 ya nın bır ılçesı Anadolu'nun bırçok yoresınde bulgur pıla\ ına \ enlen ad YUKARIDAN AŞAĞIYA 1/ Lokanta, gazıno gıbı yerlerde odenecek tutara ya da bu tutan gosteren hesap pusulasına venlen ad 2/Bezık, ta\ la gıbı oyunlarda ortaya konan pa- rayı ıkı mıslıne çıkarma "Butun —'ler aynı hız- la kırlenıyordu / Bınncılığı beyaza verdıler" (Oz- demır Asaf) 3/ Uğraş Kaş ılçesı açıklanndakı Yunan adası 4/ Kemal Bilbaşar'ın bır romanı Kadınlann bluz uzenne gıydıklen yelek 5/ Gıy- sılerde sırtı orten buyuk \e devnk yaka 6/Ani- ka'da bır ırmak Kuçuk mağara Bızmut ele- mentının sımgesı II Guney Amerıka'da yaşayan \e yunu dokumacılıkta kullanılan bır hayvan 8/ Solunumun az ya da çok surelı olarak durması Samanyığını 9/Çıft, eş, ıkız Kımı gıysılenn bol olması ıçın y.*hlanna eklenen kumaş parçası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog