Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29 AĞUSTOS 2003 CUMA 16 l j l i i j Jli V y*ı J_ U l ı cumtv(« cumhuriyet.com.tr GÜNÜN FîLMLERİ Zig Zag 14.25 CINE 5 Dram TT (Zig Zag) - Zig Zag takma adlı Louıs Fletc- her, baskıcı bir babası olan otistik bir gençtır. Tek dostu olan Singer Louis'e yarduncı olmak iste- mektedir. Singer'e göre Louis, babasının evini terk ederek kendı başına yaşamayı öğrenmelidir. Yönet- men: David S. Goyer. Oyuncular: John Leguizamo, Oliver Platt, Natasha Lyonne, Wesley Snipes, Sam Jones (2002 ABD, lOl'dk). Esir Hayat 15.35 TRTINT Duygusal Tekstıl mühendisı bir genç, çalıştığı fabrika- dakı desınatör bir kıza âşık olur. Ancak aılele- n, onavlamadıkJan bu aşkı engellemek için ellerin- den geleni yaparlar... Yön: Lütfı Ö. Akad Oyn: Ta- nk Akan, Penhan Savaş, Turgut Boralı (1974). Ateş Parçası 16.15 Shovv TV Duygusal Sirkte çalışan fakir bir genç kızla, zengin bir erkeğin duygusal aşk öyküsü. Yönetmen: Atıf Yılmaz. Oyuncular: Türkân Şoray. KartalTibet. Se- vim Emre, Hulusi Kentmen (1971). Kayıp DevTİye 20.30 atv Gerilim (D. F. One-Tbe Lost Patrol) - Ivan uluslarara- sı bir silah kaçakçısıdır. Ülkelerarası çıkan an- laşmazlıklardan faydalanarak güç kazanmaktadır. Yasadışı yollardan sahip olduğu nükleer silahlan pazarlayarak servetine servet eklemektedir. L'lusla- rarası banşı saglamak üzere görevii olan güçler 1- van'ın peşine düşmüştür. Bir ekip Ivan'ı yakalamak üzere görevlendirilir. Bu haberi duyan Ivan hemen harekete geçer ve gnıba tuzak kurar. Yönetmen: Jo- seph Zito. Oyuncular: Gary Danıels, Mike Norris, Bentley Mitchum (1999 ABD, 93 dk). 21.00 / CNBC-e / Britanya... Ayrıntı yanda WaU Street'in... 21.00 CINE 5 Gerilim (77\ (Wolves of Wall Street) - Okuldan yeni mezun N3/ olan Jeff'inenbüyukhedefîiyibirkomisyon- cu olmaktır Bu amaçla bir eğitim programına katı- lır. Yönetmen: David DeCoteau. Oyuncular: Willi- am Gregory Lee, Elisa Donovan, Michael Bergin, Enc Roberts (2002 ABD. 85 dk). GerçekYürek 22.30 tv8 Macera ©(Tnıe Heart) - Ikiz kardeşler olan Sam ve Bonnıe Krieger. küçükbir uçakla Kanada'mn vahşi doğasına ulaşmaya çalışmaktadu"lar. Annele- ri Wanda ve yeni kocası Dick, onlan Kanada'da bek- lemektedir. Ne va ki beklenmedik şiddette bir rüz- gar, uçağın düşmesine sebep olur. Pilot ve diğeryol- cular ölürken, iki kardeş için de macera başlamış olur. Yönetmen: Catherine Cyran. Oyuncular: Kirs- ten Dunts, Zachery Ty Bryan, August Schellenberg, Vıncent Gale (1997 ABD, 115 dk). Onur Kıhcı 23.40 atv Gerilim /T7\ (SwordOfHonor)- Başanlı bir polıs olan * — ' Johnny Lee, partnerinin gızemlı bir şekilde öldürülmesi üzerine, onun katillerini bulmak üzere harekete geçer. Ancak amacına ulaşmasi o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü, Vegas'ın tehlikeli yer- altı dünyası ve yoldan çıkmış polislerle mücadele et- mek zorundadır. Partnerinin kızkardeşı Vicky'nin de desteğıyle Lee, intikam savaşına girişir. Yönetmen: Robert Tıffe. Oyn: Steven Vincent Leigh, Sophia Crawford, Angelo Tıffe (1994 Avustralya, 100 dk). Gözü... 24.00 Shovv TV Dram (Eyes VVide Shut) - New York'ta Noel havası; ünlü doktor Bill ile kansı Alice'in görünüşte mutlu. refah bir yaşamı vas. Ancak bir gün Alice ko- casına, gerçekleştirmemesine karşın onu aldatmayı çok istediğini açıklıyor. Sihir bozulmuş durumda; bu açıklama, dokuz yıllık ilişkinin sonu demektir. Bill, üzgün bir şekilde evi terk ediyor ve kendini ge- cenin sürpnzlerine bırakıyor. Yön: Stanley Kubrick. Oyuncular: Tom Cruise, Nicole Kidman. 00.20 / Kanal D / Üçüncü... Ayrıntı yanda SihirlL.. 02.30 Shovv TV Güldürü (Thomas-TtaeMagicRailroad)- BayKondük- tör'ün istasyonla sevimlı LokomotifThomas'ın adasına gidip gelmesinı sağlayan sihırlı altın tozu bit- mek üzeredir ve kontüktör başka altın tozunu nasıl bu- lacağını bilmemektedir. Gerektıği kadar altın tozu bul- mak için kuzenı, arkadaşı Lilly ve onun huysuz bü- yükbabasından yardım istemesi gerekir. Yönetmen: Britt Allcroft. Oyuncuiar: Peter Fonda, Mara Wilson. © © © O Yabancı Izleyin Orta Değmez $S Yerli Devrim yaratan özel efektleri, ışığın kullanımı ve müziğiyle öne çıkanfılm, türünün başyapıtlarından Uzaylılarla ilk resmi buluşma Kanal D 00.20 Üçüncü Türle Yakın llişkiler - Close Enco- unters Of The Third Kind / Yönetmen- Senaryo: Steven Spiel- berg / Müzik: John Williams / Oyuncular: Richard Dreyfuss, Françoiç Truffaut, Teri Garr, Melinda Dillon, Cary Guffey, Bob Ba- laban/ 1977 ABD yapı- mı, 135dakika. TV Servisi - Fransız Charles Lacombe'un (Truffaut) ön- derliğinde bir araştırma ekibi, uzaydan gelen sinyalleri ince- lemektedir. Bütün belirtiler, yeryüzüne bir UFOnun ine- ceği doğrultusundadır. Bu arada, şaşırtıcı ve açık- Iaması olanaksız gelişmeler yaşanır. 1945'te kaybolduğu sanılan bir ABD savaş uçağı bölüğü eksiksiz olarak Meksi- ka'da bulunurken, Hindis- tan'da 2000 Hintli çok garip bir ilahiyı söyleyip durmakta- dır. ABD'nin îndiana eyale- tinden, elektrik teknikçisi Roy Neary (Dreyfuss) bir UFO'nun uçuşuna tanık olur. Aynı eyaletten, küçük Bar- ry (Guffey) ise geceleyin tu- haf bir olay yaşar ve arkasın- da hiçbir iz bırakmadan kay- bolur. Barry'nin annesi Jillian ile rastlantı sonucu tanışan Steven Spielberg'in yönettiği 'Üçüncü Türle Yakın tlişkiJer". 19701er ABD sinemasının doruk noktalanndan birisi. Roy, bir TV yayınında, Wyo- ming'de bulunan "Devil's To- wer" tepesinin, yaşadıklany- la ilgili oldugunu düşünür. Yaşadıklan olaylar sonucu kafalarında oluşan imge ile bu "Devil's Tower", yani "Şeyta- nın Kulesi" ımgesi aynıdır. Her şeyi göze alarak, gızemlı bir gücün etkisi altında, bu te- peye doğru yola çıkarlar. Gö- rünüşe bakılırsa devlet her yerde sıkı önlemler almıştır ve uluslararası bir komisyon, te- peye gelecekleri tahmın edı- len uzaylılarla ilk "resmi" iliş- kiyi kurmaya hazır beklemek- tedir... Işığın ustalıklı kullanımı, si- nemada devrim yaratan özel efektler ve dramatik yapının önemli bir unsuru yapılan mü- zik, filmi türün çağdaş başya- pıtlanndan biri konumuna yükseltmişti. Özellikle, "DeviTs To- wer"da uzaylılarla insanlann buluşmasını anlatan son 40 dakikalık bölümün, 1970'ler ABD sinemasının doruklann- dan bin oldugunu belirtmek gerekir. Columbia şirketine 20 mil- yon dolara mal olan film, yıl sonunda 116 milyon dolarlık rekor bir hasılat yapmıştı. CNNTürk 15.05 Başbakan konuk oluyor TV Servisi - Taha Ak- yol'un hazırlayıp sunduğu "Eğrisi Doğrusu", özel bir bölümle ekrana geliyor. Başbakan Recep Tavyip Erdoğan"ın konuk olduğu yapımda. ekonomide bütçe ve cari işlem açıklanyla be- liren durumda hükümetin ne tedbirler alacagı, Irak'a as- ker gönderme sorunu gibi konulara açıklık getıriliyor. TKT2 21.10 'Beyazperde' TV Servisi - "Beyazper- de"de bu hafta, halen göste- nmde olan "Hulk", "Kötülük Çiçeğj", -Kuvu" ve "Çügın Dünürier'' adlı filmlerin taru- tımlan yer alıyor. Sinema eleş- tirmenlen Mehmet Açar, AH Hakan, Yeşiın Tabak ve Aün Taşçıyan"ın karşılıklı sohbe- rinden oluşan yapım, çeşitli fılmlenn DVD ve VCD'leri- nin tanıtımıyla sona eriyor. Guy Hamilton imzalı yapım, kostümleri ve özel efektleriyle öne çıkıyor Pilotlann zafer serüveni Unlü Ingiliz ovııncu Michael Caine fılnıin başrolünde TV Servisi- 10 milyon dolarlık bütçesi ile zamanın büyük prodiksiyonlanndan biri olan "Britanya Savaşı", 1940 yıhnda tngiliz hava sahasını Nazilere karşı korumakla görevii pilotlann öyküsünü anlatıyor. Kadrosunda birçok yıldız banndıran filmin yönetmeni, çektiği James Bond filmleri ile tanınan Guy Hamüton. Hava kuvvetlennde çarpışan cesur pilotlann kahramanhklan üzerine kurulan film. gerçekçi ve gösterişli hava çarpışmalan ile akıllarda kalan bir yapım. 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlar dünyanın en büyük hava fılosuna sahipti ve Ingiliz kuvvetleri ile aralannda şiddetlı çarpışmalar yaşandı. Almanlann 2 bin 500 uçağına karşılık Ingilizler 600 uçakla adanın savunmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Politik gelişmeler ve kişisel ilişkıler, bu savaşın içine yedirilmış. Mekanlar ve kostümler oldukça inandıncı özel efektler de başanlı. Guy Hamilton, 1922'de Pans'te doğdu. Ünlü yönetmenlerin yanında, ki bunlann John Houston ve Carol Reed de var, yönetmen yardımcılığı yaptı. Macera türünde örnekler veren Hamilton, "Goklfinger"in de içinde bulunduğu dört James Bond filmi yönetti. CNBC-e, 21.00 Britanya Savaşı - Battle of Britain / Yönetmen: Guy Hamilton /Senaryo: VVilfred Greatorex, James Kennavvay/ Oyuncular: Michael Caine, Harry And- rews, Trevor Hovvard, La- urence Olivier, Kenneth Moore, Christopher Plum- mer, Sesannah York / 1969 Ingiltere yapımı, 130 dakika. NTV 18.10 Gündem Dışı Yazlıkta TV Servisi - Söyleşı prog- ramı "Gündem Dışı \azhk- ta". ünlü sanatçı Burhan Öçal'ın konuk olduğu bö- lümle yeniden ekrana geli- yor. Yurt dışında geçirdiği 25 yılın ardından yeniden Tür- kiye'ye dönen sanatçıyla, "frakja A31 Stars" adlı albü- mü ve müzik yaşamı hak- kında konuşuluyor. Programı. Gani Müjde hazırlayıp sunuyor. tv8 21.00 'Yorumsuz' TV Servisi - Müzik ve söy- leşi programı "Yorum- suz"un bu bölümüne, "He- saplaşma" adlı yeni albü- müyle Seden Gürel konuk oluyor. Burhan Şeşenin hazırla- yıp sunduğu yapımda sanat- çıyla, uzun bir aradan sonra çıkardığı son albümü. yaşa- mı ve bundan sonraki çalış- malan hakkında sohbet edi- liyor. Gürel'in sevilen par- çalanndan örnekler sundu- ğu programın yönetmenliği Ozgür Oztürk üstleniyor. UlusalK. 21.00 Felsefenin ilgi alanlan TV Servisi - "Halk Üniver- sitesi"nı Dr. Kürşat Yıldız hazırlayıp sunuyor. Programın bu haftaki bö- lümünde, felsefenin dünya- da ve toplum yaşamındaki yeri, felsefenin ilgi alanlan, Türkiye'de felsefenin gelişi- mi, Dünya Felsefe Kongre- si'nin değerlendirmesi ve 21. yüzyıl toplum yaşamın- da felsefenin rolü gibi ko- nular ele alınıyor. Yapımın konuğu ise Yar- dımcı Doç. Tüten Anğ. TRT2 23.05 'Akşama Doğru' TV Servisi - Seynan Le- vent'in hazırlayıp sunduğu "Akşama Doğru", pop mü- ziğin ünlü ismi Michael Jackson' ın yaşamöyküsüyle başlıyor. Mealem Sinogog'un tanı- tımı, Ingrid Bergman ve Rossalini nın aşklan, ünlü futbolcu Pelenin yaşamöy- küsü, programın diğer ko- nulannı oluşturuyor. Yapım. yine kitaplann ta- nıtımı ve kısa çizgi filmin ardından sona eriyor. Tv PROGRAMLARI 11.35 Dızı: Aramızda Kalsın 12.30 Dızı: Bızım EvinHallen 13.00 Haber- ler 13.25 Dizı: Yaz Aşklan 14.40 Dızı: Sevimlı Raymond 16.10 Çızgı Film: Ay Savaşçısı 16.35 Çizgi Film: Polis Aka- demısı 17.05 Dizı: Küçük Mucizeler 18.05 Dızı: Ayrılsak da Beraberiz 19.05 Dizı: Çıçek Taksı 20.00 Haber 20.45 Dı- zı: Koçum Benim 22.45 Süper Kupa Futbol Karşılaşması: Porto-Mılan 23.35 Yabancı Film: Elian Gonzafes Olayı 01.10 Belgesel (0 312 490 43 00) 11.40 Hayat Akarken 12.15ŞeansArası12.40 Iş Günü 13.30 Yorumsuz 14.15 Dünyadan Haberier 14.40 Yurt- tan Haberler 15.15 Güncel 15.40 Hayat Akarken 16.15 Eğitim Dünyası 16.40 Ekonomı Haberleri 18.15 GününKonu- su 19.00 Haberler 19.30 Kent Yaşam 20.00 Deniz Magazın 20.30 Derindeki Sırlar 21.10 Beyazperde 22.10 Ekodi- namık 23.05 Akşama Doğru 23.45 Bı- lim ve Teknolojide Büyük Anlar 00.25 Anılarla Muzık (0 212 259 72 75). 10.00 Çizgi Film: Poochini'nin Bahçesi 10.30 Karınca Kara- rınca 11.15 Dizi: Mutluyüz Ai- lesi 11.45 Herkese Sağlık 12.15 Yörelerimiz Türkülerimiz 12.45 Müzik Pınarı 13.00 Gide Gide GAP 14.00 Türkü Pınarı 14.30 Eğitim Dünyası 14.45 Bereketin Adı GAP 15.00 Yer- li Film: Yansın Bu Dünya 16.30 Inanç Dün- yası 17.00 Çiçekler Susayınca 17.30 Kasta- monu Halk Konşeri 18.58 TRT-3 Açılış 19.00 Spor 19.15 Dünya Atletizm Şampiyonası (Canlı) 23.25 Dünya Güreş Şampiyonası (Bant) 01.30 Kapanış. 07.00 Allı Tumam 08.30 Açık llköğretim Okulu lletişım Reh- berlik ve Ders Programı 10.00 Anadolu Ünıversitesi Açıkögretim Fakültesi Ders Programı 13.00 Ah Bu Şarkılar 14.10 Is- tanbul Radyosu TSM Sanatçıları Konseri 14.50 At Yarışları (Canlı) 18.30 TSM Solistler Geçidi 19.00 Türk Müzıği Günlerı 20.00 Açık llköğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 21.30 Anadolu Üniversitesi Açıkög- retim Fakültesi Ders Programı 00.30 Türkü Gecesi 01.30 Kapanış. 07.00 Sabah Haberleri 08.30 Benimle Oynar mısın? 09.00 Belgesel: Adı Ağaç 10.00 Gü- lümse 10.35 Dizi: Tek Celse 11.35 Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.00 Ha- berler 13.30 Uzaktaki Yakınlarımız 14.35 Di- zi: Yeditepe Istanbul 15.35 Yerli Film: Esir Hayat 17.10 Benimle Oynar mısın? 17.40 Memleketten Haber Var 18.25 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz 18.55 Dizi: Yedi Numara 20.00 Ana Haber 20.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 21.00 Dizi: Nasıl Evde Kaldım 22.10 Dizi: Koçum Benim 23.10 Shovv Gecesi 00.10 Satır Arası 01.00 Gün Biterken 01.25 Ekodinamik 02.15 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz. 07.00 Yedı Dokuz 08.50 Çocuk Evi 09.20 Çızgı Dünyası 11.00 Yerti Film: Hayat Sevince Güzel 13.00 Gün Or- Star tası 13.20 Dızı: Mahallenin Muhtarları 14.20 Sibel Ata Shovv 15.20 Çızgıler 16.20 Yerli Film: Ah Nerede 18.00 Dızı: Beşık Kert- mesı 19.30 Ana Haber 20.15 Spor 20.30 Yer- li Film: Abuzer Kadayrf 22.10 Ebru Gündeş Konsen 23.10RenkliHayatlar 01.00 Spor Ge- cesi 01.30 Yabancı Film: Yaralı Yuz 03.00 Mü- zik 04.30 Yerli Film: Ayşecik Cimcime Ha- nım 06.00 Çızgı Dünyası (0 212 448 80 00). 09.00 Dizi: Vahşi Kedı 10.00 Dızı: Çirkin Betty 11.15 Sıkı Dostlar 13.15 Dizi: Lisa ve Kardeşleri 14.15 Yerli Film: Istanbul 79 16.15 Yerli Film: Ateş Parçası 18.15 Dızı: Dadı 19.30 Ana Haber Bültenı 20.15 Spor Sayfası 20.30 Yerli Film: Sakar Şakir 22.30 Maraton 23.00 Acun Fırarda 24.00 Yabancı Film: Gözü Tamamen Kapalı 01.45 Haber Hattı 02.15 Shovvspor 02.30 Yabancı Film: Sihirli Demiryolu (0 212 355 01 01). _ A . . 11.35 Dizi: Aşkın Yolları 13.00 Sm T V Gün Ortası 13.30 AnıTour 13.40 * • Dizi:Baba Evi 15.00 Dizi: Mahal- lenin Muhtarları 16.00 Çizgi Film: Kaplumba- ğa Adası 16.30 Dizi: Temel Reis 17.00 Çizgi Film: Beyblade 17.30 Dizi: Sensız Olmaz 18.30 Dizi: Deli Yürek 19.30 Haberler 20.25 Spor Haber 20.30 Yabancı Film: Kayıp Dev- riye 22.10 Magazin Keyfi 23.40 Yabancı Film: Onur Kılıcı 01.20 Geceyarısı Haberleri 02.05 Dizi: Viper (0 212 354 30 00). 09.35 Ekonomi 10.35 Sağlık Ra- poru 11.35 Avrupa'dan Futbol 12.35 Yeniden 13.00 Gunün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.00 Ha- berler 16.35 Ekonomi 17.10 Yakın Plan 17.45 Gece-Gündüz 18.10 Gündem Dışı Yazlıkta 18.30 Spor 19.00 Akşam Haberleri 19.40 Ve Insan 20.05 Spor Saatı 20.30 Politikada Son Durum 22.05 Bam Telı 23.00 24 Saat 23.30 Gündem Dışı Yazlıkta (0 212 335 00 00). 10.50 Dizi: Çılgın Bediş 12.00 Çizgi Film: Sevimfi Kahramanlar 12.50 Mut- fakta Keyif 13.00 Haberler 13.30 Dizi: Kaçak Kız 15.00 Yerli Film: Herşeyim Sen- sin 16.30 Sevimlı Kahramanlar 17.00 Dizi: Çifte Bela 18.20 Dizi: Aşk Meydan Savaşı 19.30 Ana Haber Bültenı 20.15 Günün Yoru- mu 20.20 Spor 20.30 Dizi: Sihirli Annem 22.00 Dizi: Yuvam Yıkılmasın 23.15 Insan Sarrafı 00.20 Yabancı Film: Üçüncü Türle Yakın llişkiler (0 212 215 51 11). 10.30 Yerli Film: Ağlattı Kader 12.00 Öğle Haberleri 12.30 Kadının Sesi 15.30 Yerli Film: Gizli Yara 17.30 Dizi: Derya ile Deniz 19.00 Ana Haber 19.30 Güne Bakış 19.50 Spor 20.00 Dizi: Bi- zim Konak 22.00 Ebru Gündeş Shovv 23.45 Dizi: Gizli Dosyalar 00.30 Gece Haberi 01.00 Ebru Gündeş Shovv 03.00 Yerli Film: Bir Z;> manlar Sarhoştu (0 212 454 56 00). I 07.00 Yeni Gün 08.35 AnkaraGün- I demi 09.15 Para-Metre 10.45 Stıl 11.20 Özel Sektör 12.10 Para-Met- ' re 13.00 Ajans 14.15 Art-lnfo 15.05 Eğnsi Doğrusu Özel 16.35 Parametre 17.00 Haber 18.15 Art-lnfo 18.30 Özel Sektör 19.10 Soru Cevap 20.00 Edıtor 21.00 Frekans 21.30 Spor Vızyon 22.00 beşN bırK 22.45 Spor 23.05 Eğrisi Doğrusu Özel 24.00 Gece Görü- şü 00.45 Art Info (0 212 478 50 00) 08.00 Haberler 09.35 Bırıncı Se- ans Ekonomi 10.00 Haberler 10.25 Spor 11.00 Haberler 11.30 Baş- kent Sohbetı 12.00 Haberler 12.30 Hülya Ay- dın ile Gün Ortası 13.00 Gün Ortası 13.20 S- por 13.30 Ikinci Seans Ekonomi 14.00 Haber- ler 14.30 Güncel 15.30 Avrupa'dan Futbol 16.00 Haberler 16.30 Üçüncü Seans 17.00 Haberler 17.25 Spor 17.50 Kültürel Ajanda 18.00 Akşama Doğru 19.30 Spor Aktüel 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yorumsuz 22.30 Ya- bancı Film: Gerçek Yürek 00.25 Haberler 00.55 Packshot (0 212 288 51 52). 5 07.00 Yabancı Film: Kiralık Oda °8 -30 C İ Z 9 ' F i l m ^Şağ' °9 -30 Yabancı Film: Kaderın Dokunu- şu 12.50 Yabancı Film: Yaşlı Kurtlar, Yeni Ara- balar 14.25 Yabancı Fiim: Zig Zag 16.05 Ya- bancı Film: Çöl Azizleh 17.30 Çizgi Film Ku- şağı 18.35 Yerli Film: Ölüm Peşimizde 20.00 Haber 21.00 Yabancı Film: Wall Street'in Kurtları 22.25 Dizi: Oz 23.25 Yabancı Film: Dört Bekar (0 212 336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gönül • Bahçesi 13.30 Kum Saati 16.00 Kli- part 18.30 Yerli Film: Sen Alın Ya- zımsın 20.00 Ana Haber Bültenı 20.45 Dizi: Bizimkiler 21.45 Şairın Yeri 23.15 Yüksek Tansiyon 00.15 Yabancı Film: Çatıdaki Çi- çekler (0 212 256 82 82). • 13.00 Kurtların Gözyaşlan 14.00 Meslek Sahibi Köpekler 14.30 Tilki Şehri 15.00 Yeryüzünün Nabzı nrTTTTT 16.00 Enkat Dedektifi 17.00 Derin- lerdeki Kalıntılar 18.00 Kurtların Gözyaşlan 19.00 Enkaz Dedektifi: PT-109'un Peşinde 20.00 Meslek Sahibi Köpekler 20.30 Köpek Grubu 21.00 Semenderin Sırrı 22.00 Öldürmeye Programlananlar: Gece 23.00 Ro- ma: Ömek Imparatorluk 24.00 Insan Bedenin- dejp Mucize (0 212 293 00 68). 11.00 Dızı: Evden Uzakta 11.30 Resme Davet 13.00 Turizm Dos- yası 14.00 Nakarat 15.00 Turizm Haberleri 16.00 Söz Turizmctnın 17.55 Dizi: Evden Uzakta 18.20 Turizm Spotlan 18.50 Yore Klıpleri 19.15 Günün Konuğu 19.30 işte Anımasyon 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Bırgulsene 22.00 Adventur (0 242 244 03 00). , , 08.30 Kurtuluş Savaşı İULUSALKANALİ Günlüğü 10.05 Gün- dem 11.05 Köyden Kentten 12.05 Mustafa Yuluğ ile Ekonomi 13.30BilimAnsıklopedisi 14.15 Günün Içinden 16.15 Sahne Sanatları 17.15 Dedem Korkut 18.15 Eğitim Arenası 19.05 Yurt Haberleri 20.00 Ana Haber 21.00 Halk Üniversitesi 23.00 Son Nokta (0 212 251 50 90). 11.00 Haber 11.30 Toplum ve *"\ Islam 12.30 Tele Ganyan ^"- 13.30 Pop Cafe 15.10 Yaban- cı Film: Yiğit Kardeşler 17.00 Haber 17.10 Di- zı: Süper Çocuk 17.40 On Air 19.00 Kartpos- tal 19.30 Ana Haber 20.15 Spor Haberleri 20.30 Sıradışı 21.00 Klaket 21.30 Bu Hafta 23.00 Gece Haberleri 23.30 Yabancı Film: Son Kavga (0 224 331 70 00). 10.50 Tarihin Kayıp Hazineleri ÇSSZZmt 11.45 Çocuklarla Discovery 12.40 Gökyüzü Takipçileri 13.35 Uzay Oyunlan 14.30 Vahşi Doğada Yıl- dızlarla 15.30 Sıra Dışı Makineler 16.30 Büyük Savaşlar 17.00 Liberty Bell'in Peşinde 18.00 Küçük Büyük Kediler 19.00 İz Sürenler 20.00 Şavaş Alanı 21.00 Şehir Taksileri 22.00 Zor Ötesi 23.00 Trayma: Acil Serviste Yaşam 24.00 Otomobil Ülkesi (0 212 330 00 88). %,-, 11.25 Yabancı Film: SuçBata- AÎr ğı 13.00 Yabancı Film: Tigerland 14.45 Yabancı Film: Şeytana Uyma! 16.25 Yabancı Film: Cennette Bir Suçlu 18.10 Yabancı Film: Barut Fıçısı 20.00 Dızı: Frı- ends 20.30 Yabancı Filrn: Forrester'ın Peşinde 22.50 Yabancı Film: Gerçek Efsaneler 2 00.30 Yabancı Film: Son Durak (0 212 326 00 00). 12.20 Eksi Artı 12.40 Cafe Tarz 13.00 Aktif Ekran 13.20 Basın Kar- tı 15.20 Bilişim Güncesi 15.50 Ca- fe Tarz 16.20 Z Raporu 17.20 Siyaset 1718.00 Haberler 18.10 Dünyaya Bakış 21.30 Cafe Tarz 22.00 Haber 22.10 Yaşama Keyfi 23.00 Gece Haberleri (0 212 449 07 38). 14.00 Teknoloji ve Ula- şım 15.00 Geçmışin Gizemleri 16.00 Biog- r a p h y : J o a n o f A r c 17.00 Modern Mucizeler. Radar 18.00 Çatışma: Askeri Fiyaskolar 19.00 Ya- şayan Tarih 20.00 Teknoloji ve Ulaşım: Deniz Hikayelerı 21.00 Geçmışin Gi- zemleri: Temple Tarikatı Şövalyeleri 22.00 Biography: Houdini 23.00 Mo- dem Mucizeler 24.00 Çatışma 01.00 Yaşayan Tarih (0 212 326 00 00). 09.15 TeknıkAnalız 10.00 Pıyasa Ekranı 10.45 Ya- bancı Raporları 11.45 Sektör Raporu 12.00 Fı- nans Cafe 13.15 Şırket Analızı 14.00 Pıyasa Ekranı 15.15 Analız 15.30 Ana- listler Soruyor 16.00 Son Baskı 16.45 işyerı 17.45 Gunden Kalanlar 18.00 Eğitim: Kampus 19.00 Dızı: Fraıser 19.30 Dızı: Dharma & Greg 20.00 Dızı: Ally Mc Beal 21.00 Yabancı Film: Bri- tanya Savaşı 23.00 Dızı: Kingpın 24.00 Dızı: South Park 00.30 Dızı: VVorking 01.00 Konser: Pearl Jam 02.00 Dizi: Al- ly Mc Beal (0 212 330 01 01). İlPcg AVRUPA'DAN FUTBOL Premier Leogue'de bu hafta [HSFGÜNDEMDIŞI Yazlıkta Gani Müjde Bodrum'da Burhan Öçol ile 22:051: AMTELİ Tayfun Talipoğlu bugün TV www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog