Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ÇAĞINTANIĞISlNEMA Asü Selçuk ^ 5 ^ krtap kulübû (34334, Ogaloghi-faaııbu] Td (2121 512 05 05 Cumhuriyet Cumhuriyel k ı I a p 1 a r ] PAYLAŞILAN TUTKU SİNEMA Gönül Dönnıez Colin y Cumhuriyet OŞ Pazariama A S TÜAocağı Cad Vo 39 41 l ^ . kitap kulûbû ı34354ıCagaloflu-IstanbıılTel (212ı 512 05 05 80. YIL SAYI: 28450 / 500.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991j 29 AĞUSTOS 2003 CUMA nErdoğan'ı mahkeme kararlan yalanlıyor: Memur eylemleri demokratik hak Yamıyla çeliştiSUÇ unsuru bUİUnmamiŞtl Başbakan Tayyip Erdoğan ile bakanlann antidemokratik ve yasadışı bulduğu memur eyleminin benzeri olan ve 7 Haziran 2001 tarihinde gerçek- leştirilen eylemle ilgili 35 sendikacı hakkında verilen mah- kûmiyet kararını Yargıtay bozmuştu. Yargıtay'ın karannda, pankartlarda ve sloganlarda suç unsuruna rastlanmadığına işaret edilerek yürümenin suç oluşturmayacağı vurgulandı. talimat Verdİ Memur eyleminin ardından gö- zaltına alınan ve DGM savcısı tarafından yedek hâkimliğe sevk edilen 19 kişiden 5'i tutuklandı. KESK Genel Başkanı Sami Evren, memur eyleminin ardından düzenlenen operas- yonlann Başbakan Erdoğan'm talimatıyla gerçekleştirildiği- ni söyledi. Evren, "Gözaltına alınanlar örgüt üyesiydi de ne- den 22 Ağustos "ta operasyon yapmamışlar" diye sordu. KURTU •" İngiliz Muhip • Kurucuları arasın • Sait Molla nasıl İngiliz ^ Cemiyet etkinliğini yiHrince ki ütü nasjUcuruldu? azeteci^er kimlerdi? etirildi? i kurdular? Yrd. Doç. Dr. Uftade ÇUKURÖVft - Işık KANSU Pazar günü Cumhuriyet 'te... MEMURDAN UYARI Meclis'e 552 hiıı inıza gitti K E S K , ıstemlerini içeren toplu dilekçeyı dün Meclis'e sundu. Hükümet ile Kamu-Sen bugün dördüncü kez masaya oturuyor. Hükümetin rakam vermemesı nedeniyle görüşmelerden çekilen KESK, niyetın açıklanması durumunda masaya dönebileceğmi bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hü- kümet ile Kamu-Sen temsilcileri 15 Ağus- tos "ta başlayan toplu görüşmeler çerçevesin- de bugün dördüncü kez bir araya geliyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet AIi Şahin'in başkanlığında, Başbakanlık'ta saat 10.00'da başlayacak toplantıya, hükümetten davet gel- mesı durumunda, görüşmelerden çekilen KESK'in de katılabıleceği bildirildi. Hükümet ile memur temsilcilerinin yapa- caklan sürpriz toplantıda memur sendikala- nnın, 2002'ye ilışkin kamu çahşanlannın MArkasıSa.8,Sü.3'te MUSTAFA ÇAKIR ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "antidemokratik" olarak nitelendirdiği memur ey- lemlerini, yargı "demok- ratik hak kullanınıı" ola- rak değerlendiriyor. Yargı- tay, memurlann 7 Haziran 2001 tarihinde Ankara'da gerçekleştirdikleri eylemin ardından 35 sendikacıya verilen mahkûmiyet karar- larını "olayda suç unsu- ru" olmadığı gerekçesiyle bozmuştu. KESK Genel Başkanı Sami Evren, me- mur eyleminin ardından ya- pılan operasyonların Baş- bakan Erdogan'ın "talima- tıyla" gerçekleştirildigini söyledi. Yargıtay kararlan, memur eylemini "antidemokra- tik" bulan Başbakan Erdo- ğan'ı yalanlıyor. Memurlar 7 Haziran 2001 tarihinde demokratik bulmadıklan SendikalarYasası'nı protes- KESK üyeleri,Ankara'da oturma eylemi yaptı. (SERDAR ÖZSOY) UArkası Sa. 8, Sü. 3 y te Beşiktaş Belediyesi'nin katkısıyla hazırlanan Atatürk posteri yarın Cumhuriyel 1e ücretsiz BÜYÜKZAFER 30Ağustos;"Ordular! llk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" diyen Gazi Mustafa Kemal'in ve kahraman Türk Ordusu'nun destan yazdıkları gün olarak tarihe geçti. Falih Rifkı'nın "Herşeyi 30 Ağustos Zaferi'ne borçluyuz" dediği büyük zafer, kurtuluşun güvencesi, kuruluşun öncüsü oldu. Barış DOSTER'in yazı dizisi pazar günü Cumhuriyel 'te... iktisat ve Kentbank'a Danıstay $oku Batıkları banka sahibiödeyecek İktisat Bankası ve Kentbank'ın hâkım hissedarlannın, BDDK'nin ödeme emn kararlannın iptali ve yürütmenin durdurulması istemıyle açtıklan dava Danıstay tarafından reddedildi. Yürütmeyi durdurma istemleri reddedilen tktisat Bankası'nın hâkim hissedarlanndan 726.1 trilyon lira, Kentbank'ın hâkim hissedarlanndan ise 176 trilyon lıra tahsıl edilecek. Toprakbank'ın hâkım hissedarlanndan zararlannın tahsiline ilişkin ödeme emrinı ıptal eden yerel mahkeme kararının yürütmesı ise durduruldu. • 8. Sayfada Denetimle ortaya çıkan gerçek Doğalgazda büyük soygun ~f$r~ Cumhurbaşkanlığı Devlet \ Denetleme Kurulu'nun raporuna göre. Turusgaz anlaşmasındaki fiyat farkı Türkiye'yi 240 milyon dolarlık (336 trilyon TL) zarara soktu. Türkiye'de 2010 yılına kadar elektrik fazlalığı olacak. Enerji fazlalığı nedeniyle kamu elindeki termik santrallann üretimi düşürüldü, Türkiye Kömür îşletmeleri'nin mali yapısı bozuldu. BAHAR TANRISEVER'in haberi • 12. Sayfada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı devreden Oramiral BülentAlpkaya bir kez daha uyardı: Köktendinci tehdit sürüyor Dünya Mars 'a, Istanbullular bulutlara baktı Atalanmızın mağarada yaşadıkları dönemden beri ilk kez Dünva'va bu kadar yaklaşan Mars'ı görmek için Tahiti'den Avustralya'ya kadar herkes gözünü gökyüzüne çevirdi. Dünyanın her yerinde binlerce kişi, 60 bin yıl aradan sonra, yüksek teknolojili dijital ve optik aygıtlarla kızıl gezegeni izlemeye çahşti. Türkiye'de ise başta Istanbul olmak üzere bazı illerde 27 Ağustos gecesini sabırsızlıkla bekleyen uzmanlar ve meraklılar hava engeline takıldı. Ankara Üniversitesi'nin gözlemevine akın eden başkentliler ise teleskopların arkasında uzun kuyruklar oluşturdu. • 7. Sayfada (REUTERS) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı devir teslim töre- ninde askerler, ilk görevlerinin Cumhuriyet'i her durum ve şartta korumak olduğunu vurgu- ladılar. Görevini devreden Oramiral Alpkaya, bölücü ve köktendinci faaliyetlerin laik ve de- mokratik yapıyı tehdit ettiğini belirtti. Alpkaya, veda konuşmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı amblemini Oramiral Özden Örnek'e taktı. Örnek ise Türkiye'ye yö- nelen tehdidin yalnızca ülke veya ülkeleri değil, asimetnk tehdit kapsamında radikai terörist gruplan da kapsadığını söyledi. • 4. Sayfada Tezkere için nabız yoklanıyor Aşirederden destek arayışı A B D ile kamuoyu arasmda sıkışan AKP hükü- meti, asker gönderme konusunda Iraklı aşi- ret liderlerinden destek bekliyor. Ubeydi aşi- reti yetkilileriyle görüşen Ankara, eylülde de Irak Aşiretler Konseyi'ni konuk edecek. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Devletler arası diplomasi yapmaya alışmış olan Türk Dışişle- ri, Irak'ta savaşın sona er- mesi ve Istikrar Gücü'nün kurulması sürecinde I- rak'ın aşiret yetkilileri, çeşıtli dıni temsilcileri ile diplomatik temaslarda UArkası Sa. 8, Sü. 8'de ÇOL SICAKLARI K,WURJ\CAK • 3. Sayfada ELEKTRİK KESÎNTİSİ LONDRA'YI DA KARIŞTIRDI • 10. Sayfada BLAİR HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ miO. Sayfada KÜRESEL SÖMÜRÜYE YENİ ZİRVE • 13. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Oyle Bir Böyle Bu ıktidar sayesinde haber ve habercilık ahlakı da değişime uğradı. Bir günü bir gününü tutmuyor. Hükümetin bir numarasının Meclis'in eylül ayında olağanüstü toplanacağını yineleyen sözlerine ina- narak yatağa giriyorsunuz. Sabah uyandığınızda, aaa bir de bakıyorsunuz; ik- tidann bir numarası devlet adamı sanarak sözüne MArkası Sa. 8, Sü. l'de Rakipler: 2 lîalyan, 1 Ispanyol, 1 İngiliz, 1 Yunan ve 1 Çek Devler liginin yolu çetin GUNDEM MUSTAFA BALBAY Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlannın rakipleri belli oldu. Beşiktaş, G Gru- bu'nda İtalya'nın Lazio, In- giltere'nin Chelsea ve Çek Cumhuriyeti'nin S. Prag takımlanyla eşleşti. Beşiktaş ilk maçını 16 Ey- lül'de Lazio ile Istanbul'da oynayacak. Galatasaray ise İtalya'dan Juven- 6 tus. Yunanistan'dan Olympiakos ve tspanya'dan Real Soci- edad'ın bulunduğu D Gru- bu'nda yer aldı. İlk maç Juven- tus'la halya'da oynanacak. Real Soci- edad'lı Nihat, "Umarım G.Saray'la birlikte tur atlarız" dedi. • Spor'ia AKP, KESK'e Böyle Davranmasaydı! Hükümetin Kamu Emekçileri Sendikaları Konfede- rasyonu'na (KESK) yönelik keskın tutumu, yeri gel- dikçe vurguladığımız AKP tipi demokrasinin tipik bir örneğı. Hak ve özgürlükler AKP içinse lazım, değilse la- zımlık! UArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog