Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

27 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA CUMH'JRİYm SAYFA HABERLER El dürbünüyle de görülebilir MarSybugece göz kamaştıracak SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk ANKARA (AA) - İMars gezegeni, Dünya 'ya en yakın geçışini yaklaşık 60 bın yıl aradan sonra bugün yapacak. Mars ıle Dünya arasın- daki yakınlaşmalann son yıllardaki ortalaması 78 miJyon kılo- metre olur- ken, yarın gerçekleşe- cek yakın- laşmada bu mesafe 55 milyon 760 bin kilomet- reye inecek. Mars, bu gece gökyü- zünde Ay'dan sonra en parlak gök cısmi olarak gözlen kamaştıracak. Aşı- n parlakJığı ve belirgin turuncu rengı nedeniyle, parlak gök nesnelerinin yer aldığı her gök olayın- da olduğu gibi, UFO ih- barlannda da artış gözle- nebileceği belirtilıyor. Türkiye'deki en büyük teleskopun bulunduğu TÜBİTAK Ulusal Gözle- mevi, Mars gözlemi için hazırlüdanru tamamladı. Gözlemevi Müdür Yar- dımcısı Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, gözlemevinde bulunan ay- na çapı 150 santimetre ve 40 santi- metrelik ila teleskopta çeşıtli dal- gaboylann- da filtreler lcullanılarak gezegenın gerçek renkte görüntülerinin elde edil- meye çalışılacağını bil- dırdi. Prof. Dr. Gölbaşı. "Birteteskopvadaeldür- bünü yardıinıyla gökyü- ziinün doğu ufkuna saat 21.00 sıralannda bakıldı- ğmda larnuzı renkte ga- yet güzel Mars gezegeni görülebilecek" dedi. t - NİYETİMİZ, TÜRKİYE'Yİ ARABİSTAN'A ÇEVİRMEK. Kadının kaderikölelikPakistanlı toprak sahibi, izin isteyen hizmetçisinipazarda çıplak dolaştırdı. Islamabad'da ise bir adam işe gitmesin diye eşinin bileklerini kesmeye çalıştı Dış HaberierServisi- Pakıstan 'da kadınlara yönelık şıddet ve işçile- rine "mahkûm" gibı da\ranan top- rak sahıplerinin uygulamalan art arda yaşanan iki olayla yine gün- deme geldi. Ülkede. bir toprak sa- hibi, kendisinden bir gün izin iste- yen kadın hizmetçisini cezalandır- mak ıçin köy pazannda çıplak do- laştınrken, başkent Isiamabad'da bir adam çalışmasına karşı çıktığı ka- nsınm kollannı kesmeye kalkıştı. Pakistan'da Ingilızce yayımla- nan The News gazetesinin haberi- ne göre, Karana'da bir kadın hiz- metçi, hasta olduğu için toprak sa- hibinden bir gün izin istedi. Buna sinirlenen işvereni, kadını köy pa- zannda çınlçıplak dolaştırdı. Ha- berde, toprak sahibinin kadını ken- di ayakkabısından su içmeye zor- ladığı da bildirildi. Olaylar üzerine, 27 yaşındaki kadının babası toprak sahibi hak- kında suç duyurusunda bulundu. Karanapolisi, toprak sahibinin göz altına aldığını kaydetti. Ülkenin muhafazakâr kırsal ke- simlerinde kadınlara yönelik şid- det oldukça yaygın. çalışmamn bedell Isiamabad'da yaşanan bir başka olaydaysa, kocası, işini bırakmak istemeyen 32 yaşındaki GülMar- jan'ın ellerini kasap bıçağıyla kes- meye çalıştı. Ülkenin önde gelen kadın haklan savunuculanndan Şahnaz Buhari ile basın toplantı- sı düzenleyen Marjan, eşinin, bir başka eve giderek bulaşık ve çama- şır yıkama işinden vazgeçmesini is- tediğini, kendisinin ise buna karşı çıktığını söyledi. Marjan, geçen hafta perşembe sabahı ellerinde acıyla uyandığını ve kocasının bi- leklerinden ellerini kesmeye çalış- nğımfarkettiğinibelirtn. "Çocuk- lanma güzd bir gelecekvermeyeça- hşmanın bedetiişte bu" dıyen Mar- jan, kocasının işini, "namusu" ola- rak gördüğünü belirttı. Eşi göz altına alınan Marjan şöy- le devam ettı: "Ben sadeceçocuk- lanm için çabşıyordum." LAWAL İÇİN EYLEM ANKARA (Cumhurivet BOrosu) - Hakkında taşlanarak öldürülme (recmj cezası verilen Nijeryalı Emine Lawal için mahkemenin son karannı söyleyeceği bugün, Recm'e Karşı Uluslararası Komite ve Sarmaşık Üniversiteli Genç Kadınlar Grubu, destek için eylem yapacak. Evlilik dışı çocuk doğurduğu gerekçesiyle bir süre önce recm cezasına çarpnnlan Lawal için ve aile meclisi karanyla öldürülen Şcmsi ADak anısına bir araya gelecek kadınlar, 27 Ağustos'un Lawal için özgürlük günü olmasını isteyecekler. Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yıimaz ile çeşıtli sivıl toplum örgütlerinin de desteklediği eylem, bugün saat 11.30'da Yüksel Caddesi'nde yapüacak. Kredi kantında ilk sıralardayn • İSTANBUL(AA)- Türkiye, MasterCard kredi kartıyla bu yılın 6 aylık döneminde yapılan 4.5 milyar dolarlık ciroyla, dünya sıralamasında 4 basamak çıkarak B.'lüğe ' ^ yükseldi. MasterCard Avrasya 1 ^ Genel Müdürü Özlem Imece, yılın ilk yansında Türkiye'de Mastercard kredi kartı cirosunda yüzde 74.84, .$ işlem adedinde yüzde 65.97 artış olduğunu belirtti. îkinci çeyrekte canlanmanın daha fazla olduğunu vurgulayan îmece, "Geçen yılın artışlannın da üzerinde bir büyüme söz konusu. 2002 yılının tamamında ciroda yüzde 61, işlemlerde yüzde 56. 59'luk artış vardı" dedi. Grizu patladı: 6 yarab • BALIKEStR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de, bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Ozçevre Madencilik'e ait kömür ocağında, gaz birikmesi nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan ve durumu ağır olan Ahmet Uslu ile tbrahim Ethem Yavuz, Balıkesir SSK Hastanesi'nde, Ali Kaya, Yusuf Aydın, Ramazan Kocakulak ve Ferit Babacan adlı işçiler ise Dursunbey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Pavyon sahibi öldürüfdü • ÎZMİR (Cumhurivet Ege Bürosu) - îzmir'deki Numune Pavyonu'nun işletmecisi Muharrem Karakoç (45), otomobilinde uğradığı silahlı saldında öldürüldü. Karakoç'un içinde bulunduğu otomobile Mürselpaşa Bulvan'nda, kavşaktaki kırmızı ışıkta yavaşladığı sırada 2 kişi tarafından ateş açıldı. Salcünda, Muharrem Karakoç olay yerinde ölürken şoförü Vedat Gültekin ağır yaralandı. Olayın ardından saldırganlardan Uğur Toklu (20) yakalanırken diğer saldırganın yakalan- ması için operasyon başlatıldı. Barış TÜPk insanının kanında • tSTANBUL (ANKA) - Dünya genelinde en yaygın kan grubunun O grubu olmasına karşılık Türkiye'de A kan grubuna sahip insanlann sayısı daha fazla bulunuyor. Araştırmalar, A kan grubuna sahip insanlann daha banşçıl karakter özelliğine sahip olduğunu gösteriyor. Internetteki "www.diabservice.com" adlı internet sitesinde kan grubu araştırmalanna yer verildi. Istatistiklere göre dünya genelinde insanlann neredeyse yanya yakını 0 kan grubuna sahip bulunuyor. Istatistikler her yüz kişiden 47'sinin 0, her yüz kişiden 40'ının A, her yüz kişiden 9'u B, her yüz kişiden 4'ü AB kan grubuna sahip bulunuyor. Bu yılki ana teması 'Uzay Teknolojileri ve Robotlar' olan İEF açıldı Fuara büyük kaülu11 aşkentte dansfestivali Ankara 2. Uluslararası Müzik ve Dans Fesrh ali'ne kaûlan ül- ke topluluklanmn temsiküeri, Ankara Folklor Müzik ve Gençlik Kulübü Derneği (FOMGED) Genel Başkanı Mustafa Ka- vasoğlu başkanhğuıda Ankara Valisi Yahya Gür'ü nıakamında ziyaret ctti. Gür, kültür et- kinliklerinin özelliğine değinerek festrvalin folklor ağııiıkh olmasının önemine işaret etti. FOMGED Başkanı Kavasoğlu da bu yıl festivale Türkiyeile biriikte, Fransa, Romanya, Oset- ya, Gürcistan, Tacüdstan,Arnavutluk, Bulgaristanve Yunanistan'ın kaüldığun söyledi. (AA) Knidos'ta mutlu sona doğru MEHMET EMtN BERBER DATÇA - Ege'nin tarihini gün ışığı- na çıkarmak için sürdürülen çalışma- larda bir sona yaklaşıldı. I996yıhnda başlayan Knidos kazılannda hedefe ulaşıldığı bildirildi. Bu yıl gerçekleştirilen çalışmalarda büyük sürprizlerle karşılaştıklannı be- lirten kazı başkanı Selçuk Üniversite- si Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Özgan, yaklaşık 130 metre uzunluğunda Dionysos Stoa'da yapılan kazılar sonucu gör- kemli iki mekâna ve Knidos'un aris- tokratlanndan Lvsimachos un oğlu va- tansever Aristokleidas'ın mermer hey- keline ulr şıldığını söyledi. • Bini aşkın firmanın katıldığı Uluslararası îzmir Fuan'nda 69 bin 172 metrekare alan ürün tanıtımı için kullanıma sunulurken bunun son yılların rekoru olduğu belirtildi. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Uluslararası Îzmir Fuan (IEF), kapılannı 72. kez ziyaretçilerine açtı. 64 ülkedan katılımın gerçekleştiği ve ana teması "Uzay Teknolojileri ve RoboÜar" olarak belirlenen flıar 10 Eylül'e kadar açık kalacak. Kültürpark'ın Lozan Kapısı önünde düzenlenen açılış törenine, TBMM Başkanı Bülent Armç, Sanayi ve Ticaret Bakam Ali Coşkun, fuann onur konuğu ülke Mısır Arap Cumhuriyeri'nin Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Mohamed El Said Saleh. îzmir Valisi Yiısuf Zh'a Göksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkhoglu. milletvekilleri, konuk ülkelenn temsikiieri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Îzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Piriştina, onur ülke bayrağım Saleh'e verirken, binlerce balonun uçurulmasıyla renldi görüntüler oluşru. 10 Eylül tarihine kadar açık kalacak fuara katılan 64 ülkenin teknolojilerinin yanı sıra kültürleri de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Fuar kapsamında halk konserleri, resim sergisi, dünya mutfaklan festivali, söyleşiler, füm gösterimleri, eski otomobil sergisi, sanat günleri gibi etkinlikler yapılacak. Bu yılki fuann ana teması "Uzay Teknolojileri ve Robouar" olarak belirlendi. Uzay alanındaki yeniliklerin yanı sıra NASA'da görev yapan uzmanlardan bir bölüm de fuar süresince Izmır'de olacak. Dürbünlerle gökyüzü izlenecek ve uzayuı sesi oluşturulan özel bölümlerde dinlenebilecek. 72. lEF'ye 1112 firmanın kayıt yaptırdığı bildirildi. 69 bin 172 metrekare alan ürün tamtımı için kullanıma sunulurken bunun son yıllann rekoru olduğ*kaydedildi. GENÎŞ AÇI HİKMET BİLA Yoksa Dostluğun Yolu Çatışmadan mı GeçiyOP? Amerikan ışgal güçlerınin Süleymaniye'de 11 Türk subayını pis bir yöntemle esir aldıkları 4 Temmuz günü, en çarpıcı tepki Başbakan Yar- dımcısı Mehmet Ali Şahin'den gelmışti: "Hem demokrasi getireceğim diye savaş açacaksınız hem de demokratik davranan bir hükümeti cezalandıracaksınız. Bu kabul edile- mez." "Amerika, Irak halkına huzur getirmek için operasyon başlattığını söyledi. Şu ana kadar Irak'ta yapılan uygulamalar, Saddam Hüseyin7 aratır hale gelmiştir." "Kimse Türkiye'nin onuru ile oynayamaz. Ba- şansızlıklarını silahsız Türk askerlerini gözaltına alarak örtmek isteyenler, bu işten zararlı çıkar- lar." Süleymaniye baskınından bu yana yaklaşık iki ay geçti. İki ay sonra bu kez Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Amerika'nın Irak'ta işgalci duru- muna düştüğünü, Irak halkını kazanamadığını söyledi. İki başbakan yardımcısının, iki ay ara ile söy- ledikleri bu sözlerden çıkan sonuçlar çok an- lamlı: Amerika yalancıdır. Saddam'dan beterdir. Işgalcidir. Başansızdır. Onur kırıcıdır. Hükümetin işte böyle gördüğü bir gücün em- rine Türk askerini verip Irak'a savaşa gönder- menin mantığı nerede? Türk askeri, Amerika'nın emrinde Amerika'nın istediği bölgelere gönderi- lirse ne olacak? Amerika yalandan vaz mı geçe- cek? Irak halkı Amerikalılara kucak mı açacak? İşgalci değil dost mu olacak? Başarıya mı ula- şacak? Onur timsali mi olacak? Bugün Irak'ta Talabani ve Barzani aşıretleri- nin dışında Amerikan ışgalini destekleyen kımse yok. Onlar da, "Gün gelir, bu hainliğin bedelini öderiz" diye korku yaşamadan, işgalcilere uşak- lık yapıyor, yol gösteriyor, adam yakalatıyor, adam vurduruyorlar. "Tek uşak" olmanın rahatlı- ğıyla sadece çoğunluk oldukları yerlerde değil, Irak'ın tümü üzerinde yönetici güç olma politika- sı güdüyoriar. Istedikleri yere geldiklerinde göz- lerini, Türkiye'nin bir kısım müttefikinin de des- teğiyle Kuzey Irak'ın kuzeyine dikeceklerinden de kuşkunuz olmasın. Türkiye'nin, Amerika-Talabani-Barzani ittifakı- na katılmasının Türkiye'ye faturası düşünülüyor mu? Böyle bir irtifaka katılarak, ittifakın Türki- ye'ye zararlı olmasının önüne geçilebileceği öne sürülebilir. Hiç inandırıcı değil. Bu mümkün ol- saydı, Süleymaniye baskını yapılmazdı. "Süleymaniye süreci" doğrultusunda Ameri- ka'nın emrine Türk askeri vermek, ittifak değil, olsa olsa "lejyonehik" ilişkisi yaratır. örneği çok. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanh'yı yıkmak is- teyen Ingilizler ve Fransızlar, Hindistan'dan, Mı- sır'dan, Senegal'den çok asker getirdiler. Müs- lüman Osmanlı'ya karşı Müslüman lejyonerler. Hindıstan, Mısır, Senegal, Ingiliz ve Fransız'ın müttefikleri değil sömürgeleriydi. Türkiye sömürge değil. Deniyor ki: "Bırak şimdi getirisini götürüsûnü. Gururunu, onurunu. Amerika'yı kızdırmaya gel- mez. Bush yönetimi delidir." Türkçede bir atasözü var: "De//, deliyi görünce baltasını saklarmış." Gerektiğinde büyük bir güçle çatışmayı göze alamayan, onunla dost olma fırsatını da kaçır- mış demektir. hikmet.bila <; ntv.com.tr Akademisyenler araştırdi: Zengin olmak mutlu etmiyor Dış Haberier Servisi - The Beatles ve Kübalı sanatçı SUvio Rodriguez'in şarkı sözleri doğru çıktı: Parayla saadet ohnuyormuş. Güney Californıa Üniversitesi'nin (USC) uzun bir süre içerisinde yaptığı çahşma sonucunda parayla, mutlululuk arasında bir ilişkı olmadığı saptandı. USC'nin, internetteki sitesinde bu hafta içinde yayunlanacak "Mutiuluğun Açıklaması" isimli çalışmasına göre "zengjn olmak insanlan muthı etmiyor." Calışma, bazı psikologlann teorilerinin aksine, işsiz olsun, boşanmış olsun, insanın bir noktada mutlu ohnasmı sağlayabilecek, herkes için geçerli bir • Güney California Üniversitesi'nin çalışması, bazı psikologlann teorilerinin aksine, işsiz olsun, boşanmış olsun, insanın bir noktada mutlu olmasını sağlayabilecek, herkes için geçerli bir mutluluk reçetesi olmadığını ortaya koyuyor. mutluluk reçetesi ohnadığım ortaya koyuyor. USC'den, 1500kişiylel974'ten beri yürütülen çalışmanın sonuçlarını analiz eden ekonomist Richard Easterlain. "Pek çok kişi daha fazla para kazanırsa, daha çok mutlu olacağı yanılsamasını yaşıyor'' dedi. Çahşmada şu ifadeler kullanılıyor: "Ailemiz, sağhmız pahasına, bütün yaünnunuzı para kazanma üstüne \apr\oruz... Oysa şunu fark etnıiyoruz, kazandığuiuz parayla büiikte maddi gereksinimlerimiz de arüyor." Araştırma, mutiuluğun genel olarak sevdiğimiz insanlarla geçirdiğimiz özel zamanlar ve sağlıkh bir yaşamla yakalandığım ortaya koyuyor. Cahşma samimi, iyimser, yüksek bir ahlak anlayışma, özsaygı ve özdenetime sahip insanlann daha fazla mutlu - olma eğilimmde olduğunu da gösteriyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog