Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: CUMHURIYET \ÂKFI adma İLHAN SELÇUK Genel Yavın Yönetmenı: İbrahim Yüdız # Yazıişlen Müdürü: SaKm AlpasJan#Sorunılu Müdür: Mehmet Sucu # Haber Merkezı Müdürü: Hakan Kara Istıhbarat Cengiz Nıldırım 9 Ekonomi Öz- lem \ üzak 0 Kültur Egemen Berköz 9 Spor Vbdülkadir \ ücelman 9 Makaleler Sami Ka- raören 0 Duzeltme Abdullah Yazıcı 9 Bıl- gı-Belge. Edibe Buğra 9 Yurt Haberlen Meh- met Faraç 9 Avrupa Temsılcısı Giiray Öz YayınKurulu:tlhanSelçuk(Baş- kan),EmreKongar(Dan]şman). Orhan Erinç. Hikmet Çetin- kaya, Şiikran Soner, ibrahim Yıldız, Orhan Bursah. Musta- fa Balbay, Hakan Kara. <\nkara Temsılcısı Mustafa Balba> AtatürkBuhanNo: 125. Kat:4. Müessese Müdürü Bakanlıklar Tel 4195020Chaı). Faks 419502"'#tzmırTemsılcısı Erol Erkut • SerdarKıak.HZı\aBlv 1352 S 23TeI 4411220. Faks 4418"45 Bıleı tşlem Ahmet 0 Adana Temsılcısı Çetin Viğenoğlu. Inönü Cd. 119 S \'o 1 1. Tel. 363 12 11, Faks: 363 12 15 AntalyaTemsılcısı: AhmetOnıçoğlu Cumhun\etCad.80 5Tel 0242 248005" Fax 2430509 Korulsan # Sa- tış Fazilet Kuza • Genel Mudür Can Çağdaş • Ge- nel Müdur Yri ı Satış ı Tûla> Muthı Dötai # Mudur *1 rd \ Pazarlama ı Hatafl Acar • Mudur Yrd ıFmans ve Operasvon) ErbaA Ozdemir # Pazariama Dırekıonı Tiılaı 1 osufl Tel 0:1: :>54 3?00 Faks 0212'54 3: 9" \ «>ımbn.n: V enı Oûn Haher Ajaıtj Basın \e \ ayuıcılık A !> Tüdocagı Cad 39 4 Cagakghı 34334 Istanbul PK_ 246 - SıAra 3+435 tst Tei ı(/212ı5l2f'5ü5(3&lıaiı FaU ı«212l JH 85«5 Btsku MeriezGazaeDera3asım \Vinalil San leTıc A$ Bdrtun^ Bulıan No 125 Be>(k»j-k. CeaelDtphm: BBDMeıiez 27 AĞUSTOS 2003 lmsak-4 43 Güneş:6 18 Öğle 13 13 tkındr 16 55 Akşanr 19.55 Yatsr2122 Dönüştürme tesisi şalter kapatıyor • LONDRA (AA) - The Guardıan gazetesı, înglıtere'nin 1.8 milyar sterlın yatınm yapılarak kurulan Sellafield nükleer dönüştürme tesisinin, elektnk üretimı hedefleyen bu faaliyetini durduracağını öne sürdü. 9 yıl önce başlatılan ve îngıltere'nin 21. yüzyıl boyunca ihriyaç duyacağı elektriği üretmesi planlanan tesisin nükleer dcnüştürme faaliyetine en geç 2010 yılı itibanyla son vereceğini belırten Guardian, tesisin bu tarihten sonra yalnızca nükleer atıklann temizlenmesi hizmetini vereceğini iddıa etti. Sellafield tesisi direktörü Brian VVatson da konuyla ilgili hazırlıklan doğrularken, üretim hizmetini tümüyle durdurup, sadece atıklann temizlenmesi amacına yöneleceklerini bildirdı. Yeni Sobig her an vurabilir • Haber Merkezi - Uzmanlar, internetı sarsan Sobig virüsünün yeni sürümünün her an ortaya çıkabılecegi ve yeni sorunlara yol açabileceği uyansmda bulundu. Açıklamada, yeni virüsün tahmin edildiği gibi 10 eylülde değil. çok daha önce ortaya çıkabileceğiıün anlaşıldığı kaydedildi. Bu yoldaki görüş, Norton antivırüs programını üreten Symantec firması araştırma direktörü Steve Trilling tarafından ortaya atılırken, merkezi Finlandıya'da bulunan "FSecure Corp" adiı firmanın uzmanlan da bu görüşe kahldı. Merkezi Clearswift'te bulunan "ThreatLab" adlı kuruluşun başkanı Peter Simpson, "Sobig vırüsünü yazan kışilerin örgütlü bir suç şebekesi olabileceğini" öne sürdü. Binicilikle ilgileniyop • Haber Merkezi - Profesyonel olarak binicilikle uğraşan ve ülkesini uluslararası yanşmalarda başanyla temsil eden Bulgar model Tanya Zeki Triko'nun 2003 koleksiyonu için verdiği iddialı pozlarla da dikkatleri üzerine topladı. Tanya, formunu binicilik sporuna borçlu olduğunu söyleyerek daha önce Avrupa binicilik şampiyonası ıçin tstanbul'a geldiğini de açıkladı. 'Tanya'nın Zeki Triko koleksiyonundaki favori bikinisi de at desenli olanlan... Suçsuz yere 17 yıl hapis yattı • NEW YORK (AA) - ABD'nin St. Louis kentinde Lonnie Erby adlı kişi, 3 kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 17 yıl hapis yattıktan sonra yapılan DNA testinde suçsuzluğu anlaşılarak serbestkaldı. Karan Erby'ye tebliğ eden yargıç Jimmie Edvvards, yanlışhktan ötürü özür diledi. Yargıç, adlı tıbbın. Erby'nin hüküm giydiği 1986'dan bu yana bir hayli gelişme kaydettiğini söyledi. 49 yaşında olan Erby 1985'te 3 genç kıza teca\üz ettiği iddiasıyla 115 yıl hapse mahkûm olmuştu. ATLETİZMDE CÜNÜN DERECELERİ 100 metre (Dekatlon-Erkekler): Hamdı Dhouibi(Tunus-10.83), Bryan Clay (ABD- 10.50), Dimıtry Karpov (Kaz.-10.72) Uzun Atlama (Dekatlon- Erkekler): Dmitry Karpov (Kazak-7.55), Chiel Warners (Hollanda-7.55) 200 metre (Seri-Bayanlar): Zhanna Block (TJkr. 23.13). Muriel Hurtis (Fr.-22.51), Kellı White (ABD-22.97), Anzhela Krunchenka (Ukr- 22.78), Anastasıya Kapachinskaya (Rus- 22.90), Mary Onyali-Omagbemi (Nij.-22.80) Uzun Atlama (Dekatlon-Erkekler): Dimitry Kerpov(Kaz. 7.75). Chıel Warners (Hol. 7.55) 400 metre engelli (Eleme - Erkekler): Perikles Lakovkıs (Yunanistan-48.76 ), Joey Woody (ABD-48.53), Kemel Thompson (Jamaika -48.63), Felbc Sanchez (Dominik Cumhunyeti-48.43), Llewelllyn Herbert (GüneyAfrika-48.55) Süreyya'yı bir de annesinden, babasından ve hemşerilerinden dinleyin Süreyya'nın annesi Semiha Ayhan, evi ziyaretimiz sırasında ocakta ekmek pişiriyordu. Kızının başanlan karşısında sevindiklerinj, gururlandıklannı anlatan anne Semiha Ayhan, "AJIah her anaya bir Süreyya nasip etsin" derken kızına olan özlemini de dile getiriyor. (SERDAR ÖZSOY) Yaşar Aytıan, konu atletizme gelince duygulanryor. 4 bin, 3 bin ve 1500metrede birincilikleri bulunan Yaşar Ayhan, Ankara'daki Atatürk Yanşı'nda da 99. olmuş. Kızının madalyalannı gururla gösteriyor. Korgun'da esnaflık yapan İbrahim Yalçın, Sürekli koşardı. Bakar bakar bu kız deli derdik. Alçakgönüllü bir çocuktu. Şimdi ise yanşma günlerini heyecanla bekliyoruz" diyor. Altın Kız'ın çocukken koştuğu yerlerde ise şimdi yeni Süreyya'lar koşuyor. ankın'nın 'deli' kzıÇarşıya bile koşarak giden, şortuyla antrenman yaparak tabulan yıkan Süreyya Ayhan'ı görenler "Bu kız deli" demişlerdi. O deli kız bugün eleme serisinde koşacak. Pazar günü ise ünlü atletlerie aynı pistte Dünya Şampiyonu olmak için savaşacak. MUSTAFA ÇAKIR ÇANKIRI-Avrupa şampiyonu Sü- reyya Ayhan ın zirveye uzanan atle- tizm serüveni Çankın'nın Korgun il- çesinde başlıyor. tlk koşulannı oku- duğu ilkokulun önünde yapan, çarşı- ya bile koşarak giden, şortuyla dere boyunda antrenmanlar yaparak tabu- lan yıkan Ayhan'ı görenler, "Bu kız defi" demişlerdi. O "deli laz" bugün, Paris'te Stade de France'ta gerçek- leştirilen 9. Dünya Atletizm Şampi- yonası'nda Türkiye'yi temsil ediyor. Süreyya Ayhan'ın doğum yeri olan Korgun, Çankın'ya 16 km. uzaklık- ta 6100 nüfiıslu küçük bir Anadolu il- çesi. Süreyya'nın babası Yaşar Ay- han, oğlu Hüseyin ile birlikte ilçe merkezinde küçük bir nalbur dükkâ- nı işletiyor. Babasının kızı... Kendisi de amatör olarak atletizm ile ilgilenmiş olan Yaşar Ayhan'ın li- se yılanndan dereceleri bulunuyor. Baba Yaşar Ayhan kazandığı ilk ma- dalyasını da kızı Süreyya'ya vermiş. Yaşar Ayhan, bu madalyanın kızı Sü- reyya'nın atletizme ve yanşlara olan ügisini körüklediğini belirtiyor. Sü- reyya'nın okuduğu ilkokulun önünde- ki yolu gösteren Yaşar Ayhan, "Sürey- ya koşacak diye bayram etkuıliklerini İûç kaçırmazuinr diyor. Yaşar Ayhan, bir itirafta da bulunu- yor. Küçükken Süreyya'nın folklorcu olmasını istediğini anlatan Yaşar Ay- han, bunun için girişimlerde de bulun- muş. Birkaç kez piyeslere kaölan Sü- reyya ise atletizmi tercih etmiş. Avrupa Şampiyonu atletimiz bugün eleme turlannda yanşacak Koş Süreyya! PARİS (Cumhu- riyet) - Fransa'nın başkenti Paris'te sü- ren 9. Dünya Atle- tizm Şampiyona- sı'nda, bayanlar 5 bin metre seçmele- rinde, Türk atleti El- van Abeylegesse, se- risinde 14.54.95 'lik kendi en iyi dere- cesiyle birinci ola- rak finalekaldı. Di- ğer seride ise Ken- yalı Edith Masai 14.45.35 ile birinci oldu. Elvan Abey- legesse, 30 Ağus- tos Cumartesi gü- nü TSI 19.35'te fi- nalde mücadele edecek. # Türkiye'nin atletizmdeki gururu Süreyya Ayhan, pazar günü 19.20'de Dünya Şampiyonu olmak için piste çıkacak. Altın Kız, antrenmandaki derecelerini yinelerse atletizmde Türkiye'nin adını altın harflerle yazacak. ARÎF KIZILYALIN Bir kız düşünün kı Anadolu'nun çorak topraklanndan çıkmış, bıraz şansı, biraz çahşma azmi, biraz da fiziğinin yardımı ile ülkesine atletizm sporunun varlığını anımsatmış; tüm yaşıtı genç kızlara, genç kadınlara 'özgüven' aşılamış. Bir kız düşünün ki Türkiye'nin atletizmdeki 'kara' talihinin üzenne sünger çekip beyaz bir sayfa açmış. Ve bir kız düşünün kı, Avrupalı, Arrikalı, Amerikalı meslektaşlanna branş değiştirtmiş. Evet, bu atletin adı, tahmin edileceği gibi Süreyya Ayhan. inikler kursa 2 sezon önce kazandığı grand prix yanşlanyla adını duyurup geçen yıl 1500 metrede önce Avrupa Şampiyonu olan. ardından da Dünya Kupası'nda Avrupa kıtasını temsil edip altın madalyayı boynuna takan genç Türk atlet, bugün saat 22.15'te eleme serisinde yarışacağı 1500 metrede pazar günü saat 19.20'de Dünya Şampiyonu olabilmek için piste çıkacak. Ve eğer bir j aksilik olmaz, antrenmandaki derecelerini yinelerse Türkiye, ilk kez dünya varan bir artış gösterirken önceki yıllarda voleybol, basketbol ve yüzme gibi branşlara ilgi gösteren minik sporcular artık atletizm kurslanna da yazılmaya başladılar. Gençlik Spor Istanbul ll Müdürü Tamer Taşpınar, il bünyesindeki atletizm kursunun geçen yıla göre 3 misli öğrenci banndırdığını söylemekten geri kalmadı. Süreyya Ayhan altyapıda önemli bir patlama yaratırken, atletizmle profesyonel olarak ilgilenen isimler, Süreyya sayesinde kulüplerin sporculara yeniden yatınm yapmaya başladığı görüşünde birleştiler. Süreyya Ayhan'ın ülke sporuna sağladığı bir diğer katkı ise sponsorlan atletizme çekmesi. At. Süreyya Ayhan. şampiyonu kartvizitli bir kadın atlete sahip olacak. Türkiye, Süreyya Ayhan'la atletizmde yıllardır özlediği başanlara imzasını atarken genç sporcu önemli bir görevi yerine getirmenin haklı gururunu da yaşıyor. Süreyya Ayhan'ın katıldığı yanşlann TV'den naklen yayınlanması sayesinde atletizm sporunun izlenilirlik oranı tüm ülke çapında yüzde yüze etizmi sevdirdi Süreyya ile birlikte Paris'te bulunan Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Yurdadön. Süreyya'nın atletizmi sevdirdiğini ve bunun da ülke sporu için en büyük hizmet olduğunu söyledi. Yurdadön, -sf "tnsanlar onun sayesinde bu ülkede aüetizmin ölnıedigini gördü. Bizinı amacımız bu tip sporculan göz önünde tutup başarüaruu desteklemek ve altyapıdan çocuklan atletiznıin içine çekmek. Şimdi önünüzde başaruı bir Süreyya varken, kızmızı da oğlunuzu da atiet yaparsınız. Ben sporcuyken bu havayı yaratamadım, ama benim evladım yaşında bir kız bu işi başanü. Bu laz çağdaş Türk kızının neter yapabüeceğini kanıüamış bir Anadolu çocuğudur. Onun sayesinde aüeler çocuklarmı atletizm pistierine getimorlar. Süreyya önemli ve başanh bir örnek." BAŞARILARI SÜRSÜN YÜREKTEN İNANIYORUZ BEKLENTİ BO$ DEĞİL $AMPİYON OLACAK SERMETTİMURLENG: Türk atletizmi onun sayesinde dünya arenasında büyük bir yere sahip oldu. Ben Süreyya'nın elde ettiği başarılar sayesinde ülkemizde atletizme daha fazla önem verileceğine inanıyorum. Süreyya gibi atletlerin yetişmesi ve başarıları devam ettirmesi en büyük isteğimiz. ÖZNUR DURSUN: Süreyya Ayhan, Türk atletizminin gururu. Ona sadece atletizm camiası değil herkes inandı. özellikle kadın atlet olarak kazandığı başarılar beni çok mutlu ediyor. Paris'ten dünya şampiyonu unvanıyla dönmesi en büyük dileğimiz. Buna yürekten inanıyoruz. YELİZ AY: Dünya Şampiyonası'nda herkes Süreyya'dan büyük başan bekliyor. Ben bu beklentilerin boşa çıkmayacağını düşünüyorum. Süreyya, arkasındaki desteğin farkında. Dereceleri ve son başarısı da onun şampiyon olacağını gösteriyor. Umanm hiçbir aksilik olmaz. EROL MUTLUSOY: Süreyya Ayhan, bence bu yılın en iyi atleti. Elde ettiği derecelerle de bunu ispatladı. Son 6 yılın en iyi derecesine sahip olması da bunu gösteriyor. Onun sayesinde Türk atletizmi dünyada ses getirmeye başladı. Derecesini geliştireceğine ve dünya şampiyonu olarak döneceğine inanıyorum. 1993 yıhnda Çankın'da spor eği- tim merkezi açılır. Merkeze katılmak isteyen Süreyya, beden eğitimi öğret- menı Abdüikadir Ersunan'ın da des- teğiyle seçmelere katılu". Süreyya, öğrenimini de orta 2 'den itibarenÇankın'dayatıh olarak sür- dürmeye başlar. Seçmelerde 4. olan Süreyya daha sonra kendisini izle- meye gelmeyen anne ve babasuıa ağlayarak sitem eder. Spor eğitim merkezi, Süreyya'nın yaşamında bir dönüm noktası olur. Süreyya'nın at- letizm serüveni Kahramanmaraş Sütçü tmam Cniversitesi Beden Eği- tim ve Spor Bölümü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kulübü'nde zirveye taşınır. Türk milletinin kızı Baba Yaşar Ayhan, kızının başa- nlannı televizyonlarda izlerken ya- şadıklannı anlatırken duygulanıyor. Ayhan'ın ağzından güçlüİde şu söz- cükler dökülüyor: "O artık benim kızun olmaktan çıktt. Türk milletinin kızı oldu. Be- nim ömrünı ne kL İstiklal Marşınu- zı okutması ve ba>Tağımızı dalga- landırması en büyük mutluluk kay- nağı. Dışlandığunız atletizmde ilk kez başarılar elde ettik. Artık dün- ya Süreyya ile ilgileniyor. Çok gu- nırlanı>orum. Ama asla büyüksen- miyorum. Bir tane değil, bin tane Süre»a çıksın istiyonım. Bütün spor dallannda Türkiye başarılar elde etsin. Avrupa şampiyonu olan bir Türk atletinin kendi lazon olması büyük bir onur kaynağı. Her başa- nsmda ailece gözyaşı döküyonız. Ta- bü bunlar sevinç gözyaşlan." Evde madalya köşesi Günlerini torunu ile eğlenerek ge- çiren baba Yaşar Ayhan'ın. madal- yalan gösterirken gözleri doluyor. Bu su*ada Yaşar Ayhan, önemli bir noktaya da işaret ediyor: "Türid- ye'de sadece fiıtbola önem veribyor. Varsa yoksa tutbol. O\sa başka spor dallan da var. Diğer spor dallaruıa da yatinm yapdmah. Daha nice Sü- reyya'lar var ellerinden tutulması gereken." Süreyya'nın arkadaşı BaharOğuz, ziyaretleri sırasında gece saat 2'ye, 3'e katar Süreyya ile oturarak dert- leştiklerini belirtiyor. Süreyya'nın çocukluğunda da oldukça "hareket- B" olduğunu belirten Oğuz, ondan yeni başarılar beklediklerini belirti- yor. "Daha dün akşam telefonla ko- nuştuk. 2-3 günde bir mudaka tele- fonla arar. Hal haür sorar. Dertieşi- riz. Biz arük onun başanlanna ahş- ök" diyor. Cençlere örnek... Baba YaşarAyhan'ın okul arkada- şı Korgun 'lu emekli öğretmen Eyüp Tandoğan, mütevazı bir ailenin kı- zının başansının ilçedeki gençlere de örnek olduğunu dile getiriyor. "Anadohı'nun geri kalnuş bir böl- gesindebö>1ebir başanya ulaşnnş ol- mak çokönemlLOnçlerSüreyya'nın başansmı örnek ahyor" diyor. Süreyya'nın yaz tatillerinde ilçe- de yaptığı antrenmanlara tanık olan Mehmet Serter de, izlenimlerini şöyle anlatıyor: "Yaz tatillerinde ilçeye geküğbn- de Süreyya Ayhan'ışortta antrenman yaparken görürdüm. Sonra Türki- ye dereceleri gddi Sonra da Avru- pa şampiyonu oldu. Büyük gurur duyuyonız." Korgun'da esnaflık yapan İbra- him Yalçm. Süreyya'nın Çankın'da okurken sürekli ilçede bulunan de- re boyunda koştuğunu söylüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog