Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA 16 TELEVİZYON cumtv(a cumhuriyet.com.tr GüNÜN FlLMLERİ Seni... 15.35 TRTINT Melodram gZ*\ Zengın btr sanayıcıyle evlı, mutsuz bır kadı- ^ Î V nın, tatıl yöresinde yaşadığı yasak aşk serüve- m sonunda uâradığı dilş kınklığının öyküsü. Feyzi Tunanın vönettıöi fihnın başrollennde Türkân Şo- ray, Cıhan Ünal, Müşfık Kenter ve Ahmet Mekın gı- t>ı sanatçılar yer alıyor (1982). Kezban 16.15 Sfroıv 7V Duygusal f%*) Babasının ardından annesını de kaybedince VCJ/ yalnız kalan Kezban, tstanbul'a getinlir. Baş- Langıçta zengın çocuklannm hayatlanna ayak uydu- ramaz. Ancak zamanla kendısıru kabul ettirır ve ya- kışıkü bir gence de âşık olur. Orhan Aksoy'un fil- minde, Hülya Koçyığit ve Izzet Günay var (1968). 20.50 / TRT 1 / Mesajınız... Aynntı yanda 21.00/CNBC-e/HerDevrin... A.yanda ŞarkBülbülü 22.00 Kanal D Güldürü (^p\ Başlık parası ıçın geldıği Istanbul'da ünlü bu ^B? türkücü olan bu" köy delıkanlısınrn öyküsü. Yön: Kartal Tıbet. Oyn: Kemal Sunal, Ayşen Can- sev, Ayşen Gruda. Osman Alyanak (1979). Cehennem... 22.20 Show TV Macera /"TT\ (Lethal VVeapon 3) - Bırbırlerinın tam zıttı ka- Vİ/ rakterlerde olan polis dedektifleri Murtaugh ve Riggs. bu kez eski bır polis olan Jack Travis'e kar- şı mücadele etmektedır. Polislenn taktığı çelik ye- lekleri bıle delen kurşunlaıla polis depolaruu soyan Travis ve adamlan karşılannda Riggs ve Murta- ugh'u bulurlar. Yön: Richard Donner. Oyn: Mel Gibson, Danny Glover (1992 ABD. 120 dk). CIA Ajanı 2 23.25 atv Macera ©(CIA 2 - Target AJexa) - Uluslararası bir terör örgütünün çaldığı nükleer sistem, dünya için büyük bır tehlike haline gelmıştir. Bir CIA ajanı ve artık sakın bır yaşam sürmekte olan eski bir kadın terörist, sistemi bulup getirmekle görevlendinlır... Yön: Lorenzo Lamas. Oyn: Lorenzo Lamas, Kath- leen Kinmont, John Savage Şahin ve... 24.00 CNBC-e Dram ©(The Falcon and The Snovvman) - Içe dönük Boyce, babası eskıden FBI'da çalışan ve üni- versiteden terk bir çocuktur. CIA ıçın "çok gızli" işler yapan bir şirkette çalışmaktadır. ABD'nin Vi- etnam'dakı durumu idealist Boyce'u çok rahatsız eder. CIA'ın Avustralya'nın ıç ışlenne kanştığını duyunca da, büsbütün hayal kınklığına uğrar ve bir hain olmaya karar verir. Yön: John Schlesınger. Oyuncular: Sean Penn, Timothy Hutton. Davıd Suc- het, Lon Singer, Pat Hıngle (1984 ABD, 123 dk). Son Iskoçyab 00.30 Kanal D Macera /T7\ (Highlander 3) - Ölümsüz lskoçyalı kardeşler ^CV Connor ve kardeşı Duncan McLeod sennın son filmınde bıraraya geliyor. Karşılarındaki rakip ise kımsenin tek başına alt edemeyeceği Kell adlı şeytani bir ölümsüzdür. Connor McLeod, eski dos- tu Rachel'ın bır patlamada ölümüne tanık olur. Bu bardağı taşıran son damladır ve McLeod, ölümsüz- lüğün getirdigi hatıra yükünden, keder ve sorunlar- dan bıkarak bir tapınakta inzrvaya çekilir. Yön: Do- uglas Aarniokoski. Oyn: Adnan Paul, Chnstopher Lambert (1994 lngiltere, Fransa, 106 dk) Tam... 01.30 TRT 1 Duygusal /77\ (Just in Time) - Lılly, annesını bir trafik kaza- V3^ sında kaybettikten sonra, zor günler geçırme- ye başlar. Babası Michael ise tüm vaktıni ışıne har- camaktadır ve onunla hıç ılgilenmemektedır. Lilly, kendisinden yaşça büyük olan Faıth adlı genç ve güzel bır bayanla arkadaş olur. Faith'ın yaşamlan- na gırmesıyle hayatın güzel yanlannı tekrar keşfe- den Lılly ve Michael beraber hoş günler geçirmeye başlar... Yönetmen: Shavvn Levy Oyuncular: Mark Moses, Rebecca Chambers Tarih Gece... 02.45 Show TV Duygusal /O) (History is Made at Night) - Harry. Helsınkı de N 3 ^ görev yapmakta olan bir CIA ajanıdır ve aynı şekjlde çalışan Nataşa adlı bır Rus ajanla bır süre- dır aşk yaşamaktadır. Işlerinı yapmalannı gerektı- recek fazla olay çıkmaması nedeniyle günlennın çoğunu kamp yaparak ve eğlenerek geçırmektedır- ler. Yönetmen: Ilkka Janı-Latun Oyuncular: Bill Pulman, Irene Jacob, Bruno Kırby (1999 Ingiltere- Fransa-Almanva-Finlandva, 95 dk). Yabancı YerliIzleyin Orta Değmez Görsel ve içerik açısından başarılı olan yapım, tekrar olmasına karşın yine de izlenmeyi hak ediyor Kurallan hiçe sayan 8. Henry CNBC-e 21.00 Her Devrin Adamı - A Man for All Seasons / Yönetmen: Fred Zinnemann / Oyuncular: Paul Scofield, Susannah York, Wend Hiller, Leo Mac Kern, Robert Shaw, Orson VVelles / 1966 ABD- lngiltere ortakyapımı, 115 dakika. TV Servisi -1509 üe 1547 yıl- lan arasuıda lngiltere tahtında oturan Kral 8. Henry, kendisıne çocuk vermediği bahanesi ile ilk kansı Catherine'ni boşayıp yerine sevdiği Anne Boleyn'le evlenmek ister. Krahn önce Krallık Meclisi üyesı sonra da Başbakan yaptığı hukukçu ve yazar Thomas More, bu karan- nı onaylamaz. Çünkü ona göre bu, hem dinin kurallanna hem de yasalar ve kralın geleneksel davranışlanna aykındu-. Kral, istediğini yapmak için kendisini îngiltere'nin ruhani li- deri olarak ilan edip, sevgilisi ile evlenir. More'u ise zindana attınr. Ancak More, baskılara karşın doğru bildiğinin aksine bir davranışı kabullenmez. Ucunda ölüm olsa bile... Arka- daşlan ve akrabalannın More'u düşüncesinden vazgeçirmek için yaptıklan çabalar boşa gi- der. Ve 8. Henry, bu dik kafalı ama ilkelerine sadık devlet ada- mını idam ettirir... Robert Bolf un piyesinden si- nemaya uyarlanan "Her Devrin Adamı"nda. Fred Zinnemann, Ingiliz başkanı More'un yaşa- mının son yedi yılını anlatıyor. Filmde, son derece yalın, ölçü- lü, sağlam bir sinema dili kulla- nan ünlü yönetmen hikayedeki iç çatışmayı ve düşünsel gerili- tni ustaca vurgulamayı başar- mış. Bir Hollyvvood yönetmeni tarafından lngiltere'de, Ingiliz oyuncularla çekilen film, Orta- çağ Ingilteresi'ndeki entrika ve inanç gücünü, "starlar" olmak- sızın 6 dalda Oscar aldı. Tiyatroda Sir Thomas More rolünü üstlenen Paul Scofield, filmde de aynı rolde göz kamaş- tıncı bir oyun ortaya koyarak, "en iyi erkek oyuncu" Oscar'ı dahıl olmak üzere pek çok ödül kazandı. Yazar ve oyuncu Ro- bert Shaw da, 8. Henry rolüyle seyircileri ve sinema eleştir- menlerini büyüledi. Zinnemann, pahalı ve göste- rişli yapımlann sinema dünya- sını etkilediği bir dönemde, "Her Devrin Adamı" gibi risk- li bir yapımı gerçekleştirmenin ödülünü, "en iyi yapuncı", "en i>i yönetmen" dallarında iki Os- car kazanarak aldı. Sağlam bir sinema dilinin kullanıldığı 6 Oscar'h film, Ortaçağ İngilteresi'ndeki entrika ve inanç gücünü konu alıyor. Oyuncularıyla öne çıkan yapım, fılm açısından kısır bir günün en iyilerinden înternetten 'tıklanan' aşk TRT 1 20.50 Mesajınız Var / You've Got Mail / Yönetmen: Nora Ephron / Oyuncular: Tom Hanks, Meg Ryan, Greg Kinnear, Parker Posey, Jean Stapleton, Dave Chapelle /1998 ABD yapımı, 119 dk. TV Servisi - Kathleen Kel- ly, kitaplar arasında büyü- müş, çocuk kitaplan satan ve çocuklara yönelik okuma programlan gibi etkinlikler düzenlenen. mahallenin kö- şesinde 42 yıldır varolage- len. müşterisinı oluşturmuş. bağımsız, sevımli bir kitap evınin sahibi. Joe Fox ise. aynı süper- marketten alışveriş edip ay- nı yollarda gezınen. New Y- ork'taki büyük bir kitapevi zincirinin sahibi, zengin bir ailenin yuppie-veliahtı ve önüne çıkanı ezip geçen, kurt gibi bir kitap tüccandır. Derken kızın annesinden devralarak sürdürdüğü köşe- deki bağımsız kitapevinin tam karşısına, indirimli fi- yatlarla süriimden kazanan, okura çeşith kıyaklar da ya- pan, çay-kahve de içilen, ko- caman bır kitap süpermarke- tı açıyor tilki kitapçı Joe. "Sevginin BağladıklarTn- dan 5 yıl sonra yeniden bira- raya gelen yönetmen Eph- ron, oyuncu Meg Ryan ve Tom Hanks, yine romantiz- min sulanna demir atıyor. Eski defterleri kanştırmayı pek seven Hollyvvoodun mo- da ettiğı romantik komedi tü- ründe "aşkı tıklayan" bu film, şirin bir güldürü. TRT2 20.30 • • Ozel koruma bölgeleri TV Senisi - Belgesel ya- pım "Geç Olmadan"ın bu haftaki bölümünde, özel çe\Te koruma bölgelennden Patara, Belek ve Kekova ko- nu alınıyor. Yapım ve yönetimini Is- mail Ragıp Ceçmen'in üst- lendıği programda, Belek"in dogal güzellikleri. turizmin çevreye etkileri, Patara antik kenti, Caretta-Caretta'lann üreme kumsalı olan Patara Plajı, Kekova, Cçağız antik kentleri ile bölgede bulunan arkeolojık-doğal değerler tanıtılıyor. Özel Çevre Koruma Ku- rumu'nun bu bölgelerde yaptığı çalışmalann da yer aldığı yapımda ayrıca, bu bölgelerin gelecege aktan- labümesi için neleryapılma- sı gerektiği vurgulanıyor. UlusalK. 21.00 Orhan Ketene konuk oluyor TV Servisi - Irak Türkmen Cephesi Washington Tem- sılcisi Orhan Ketene, "Bü- yüteç"e konuk oluyor. Rafet Balu'nın hazırladı- ğı yapımda. ABD ışgalin- den sonra Irak'takı Türk- menlerin durumunun neden daha kötüye gittiğı ve neler yapılması gerektiği masaya yatınlıyor. TRT2 23.05 Teresa'nın yaşamöyküsü TV Servisi - "Akşama DoğnTnun bu bölümü, Ra- hibe Teresa' nın yaşamöykü- süyle başlıyor. Yapımın "tstanbuT köşe- sinde, Cabir Efendi ve tbaz Efendi camileri tanıtılırken, ! "Hayvanlar" bölümünde j ise, "Haj-vanlarüzülürmü" sorusuna yanıt aranıyor. BobvMcFerrin deri "Dont VVorry Be Happy" adlı par- çanın yer aldığı programın "BiBm" köşesinde. ilk ewen modelleri anlatılıyor. Yeni çıkan kitapların tanıtıldığı yapunı, Seynan Levent ha- zırlayıp sunuyor. Romantik güldürüden hoşlananlara seslenen filmde, Tom Hanks ile Meg Ryan var. Kültürler Buluşması TV Servisi - "Soru Cevap"ın bu bölümüne, geleneksel müziğin ustalanndan Arif Sağ ile Lübnanh müzisyen Marcel Khalife konuk oluyor. Yavuz Baydar'ın hazırlayıp sunduğu yapunda, "Kültürler Buluşması" başlığı altındaki dizi konserlerin içeriği, Ortadoğu müziklerinin ortak yanlan ve sanatçının siyasal olaylar karşısındaki sorumluluğu hakkında konuşuluyor. • CJSN Türk, 19.10 Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerli Film: Bir Çember Kınlırken 11.35 Aramızda Kalsın 12.30 Dızi: Bizim Evin Hallerı 13.25 Di- zi: Yaz Aşkları 14.15 Ata Yadigarı 15.10 Yaz Oyunlan 16.10 Çizgi Film 17.05 Dizi: Küçük Mucizeler 18.05 Dı- zi: Ayrılsak da Beraberiz 19.05 Dizi: Çiçek Taksi 20.00 Ana Haber 20.45 Şans Topu Çekilişı 20.50 Film: Mesa- jınız Var 22.50 Dızi: Muhürlu Güller 00.40 Dunya Coğrafyası 01.30 Film: Tam Zamanında (0 312 490 43 00). 10.15 Sağlık Olsun 10.35 Spor 11.15 Gun- cel 12.15 Seans Arası 12.40 Iş Günü 13.30 Yorumsuz 13.40 Turizm 14.15 Dünyadan 15.40 Hayat Akarken 16.40 Ekonomi 18.35 Spor 19.30 Kent Yaşam 20.00 Mıknatıs 20.30 Geç Olmadan 21.10 Reçete 22.00 Haberler 22.10 Ana Fikir 23.05 Akşama Doğru 23.45 Bilim ve Tekno- lojide Büyük Anlar 24.00 Gün Brterken 00.2510. Aspendos Uluslararası Ope- ra ve Bale Festivali (0 212 259 72 75). 07.00 Güne Gulumseyin 08.00 Bu Toprağın Sesi 08.55 Oku- yalım Konuşalım 09.30 Benımle Oynar mısın? 10.00 Çizgı Film: Po- ochini'nin Bahçesi 10.25 Zorakı Komşular 2 10.30 Karınca Kararınca 11.15 Dizi: Mutlu- yüz Ailesı 11.45 Herkese Sağlık 12.15 Yöre- lenmız Türkülerimiz 1Z45 Müzık Pınarı 13.00 Gide Gide GAP 13.58 TRT 3'e Geçiş 14.00 VVimbledon Tenis Turnuvası (Bant) 17.00 Dünya Güreş Şampıyonası (Canlı) 19.40 Dün- ya Atletizm Şampıyonası (Canlı) 23.45 Istiklal Marşı ve Kapanış. 06.00 Bir Nefes Anadolu 07.00 Bir Besteci 08.30 Açık llköğre- tim Okulu lletışim Rehberlik ve Ders Programı 10.00 Anadolu Üniversıtesı Açıköğretim Faküttesı Ders Programı 13.00 Yıldızlann Altında 14.10 KB Bursa Devlet Kla- sikTürk Müz. Korosu 14.50 At Yarışları 18.30 THM Solistler Geçidi 20.00 Açık llköğretım Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 21.30 Anadolu Ünıversitesi Açıköğretim Fa- kültesi Ders Programı 00.30 Türkü Gecesi. 09.55 Kısa Kısa 10.00 Gülüm- se 10.35 Dizi: 2 Oda Bır Sinan 11.35 Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evın Halleri 13.00 Haberler 13.30 Uzaktaki Yakınlarımız 14.30 Haber Özetleri 14.35 Dizi: Yeditepe Istanbul 15.35 Yerli Film: Seni Kalbime Gömdüm 17.10 Benim- le Oynar mısın? 17.40 Memleketten Haber Var 18.00 Haberler 18.25 Dtzi: Aynlsak da Be- raberiz 18.55 Dizi: Yedi Numara 19.50 Ingı- lızce ve Almanca Haberler 20.00 Ana Haber Bültenı 20.45 Dizi: Bizim Evın Halleri 21.15 Dı- zi: Mihnban 22.15 Şarkılar Bizi Söyler 23.20 Belgesel: Yeni Dünya 23.50 Müzik-klipler 24.00 Gün Biterken 00.30 Kırkbeşlik 01.00 Turizm 01.10 Reçete (Tekrar). RTÜK'ür Star'a verdiği bir aylık kap- ^ atma cezası bu gece saat 24.00'te JZZİ sona eriyor. 24.00 Açılış - HaberS l a r 01.00 Yabancı Fılm: Dörtlü Oyun (0 212 448 80 00). Star«rnax RTÜK'ün, StarMax'e verdığı bir •^fe' aylık kapatma cezası bu gece saat 24.00'te sona eriyor. 24.00 Açılış - Kral TV Müzik Programı (0 212 448 80 00). 09.00 Dızi: Vahşi Kedi 10.00 Dızi: Çırkin Betty 11.15 Sıkı Dostlar 13.15 Dızi: Lısa ve Kardeşleri 14.15 Yerli Film: Sevdan Öldür- dü Beni 16.15 Yerli Film: Kezban 18.15 Dı- zi: Dadı 19.00 Haberler 20.30 Şampiyonlar Lıgı Ön Eleme Karşılaşması: CSK Sofia-Ga- latasaray (Naklen) 22.20 Yabancı Film: Ce- hennem Silahı 3 24.00 Yabancı Film: Ce- nette Aşk 02.00 Haber 02.45 Yabancı Film: Tarih Gece Yazılır (0 212 355 01 01). 10.30 Çızgı Fılm 11.35 Dızi: Aş- kın Yolları 12.40 Sana Murfağı 13.00 Gün Ortası 13.30 Anı Tour 13.40 Dizi: Baba Evi 15.00 Çizgi Fılm: Kap- lumbağa Adası 15.30 Temel Reıs 16.00 Çiz- gi Film: Beyblade 16.30 Dızi: Boyle mı Olacak- tı 17.30 Dizi: Sensiz Olmaz 18.30 Dizi: Deli Yü- rek 19.30 Haber 20.25 Spor 20.30 Dizi: Ayrıl- sak da Beraberiz 21.45 Yabancı Film: Ölüm Ekspresi 23.25 Yabancı Film: CIA Ajanı 2 01.05 Haber (0 212 354 30 00). 06.30 Güne Başlarken 09.35 Ekonomi 10.00 Haberler 10.35 Sağlık Raporu 11.35 Avrupa'dan Futbol 12.00 Haberler 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.35 Ekonomi 17.10 Yakın Plan 17.45 Gece Gundüz 18.10 Gündem Dışı Yazlıkta 18.30 Spor Akşamı 19.00 Haberler 22.05 Futbol Mundıal 22.35 Avrupa'dan Futbol 23.00 24 Saat 23.30 Gün- dem Dışı (0 212 335 00 00). 09.10 Yerli Film: Yuvasız Kuşlar 10.50 Dizi: Çılgın Bediş 12.00 Sevimli Kahramanlar 12.50 Murfakta Keyif 13.30 Dızi: Kaçak Kız 15.00 Yerli Film: Aşkı Ben mi Yararbm 17.00 Dızi: Çıfte Bela 18.00 Lezzet Kulubu 18.20 Dızi: Aşk Meydan Sava- şı 19.30 Ana Haber 20.30 Olacak O Kadar 22.00 Yerli Film: Şark Bülbülü 23.30 Yıllar Önce Yıllar Sonra 00.30 Yabancı Film: Son lskoçyalı 02.15 Bu Gece 02.20 Yabancı Film: Hayat Ağacı (0 212 215 51 11). 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dızi: El- tıler10.30 Yerli Film: Ölüm Ferma- nı 12.00 Haberler 12.30 Kadının Se- sı 15.30 Yerli Film: Ayaz Geceler 17.30 Dı- zi: Derya ile Denız 19.00 Ana Haber Bülteni 19.30 Güne Bakış 20.00 Dızi: Çocuklar Duy- masın 21.45 Dızi: Kırve 23.00 Yerli Film: Se- ni Yakacaklar 00.30 Gece Haberleri 01.C0 Kadının Sesi (0 212 454 56 00). 07.00 Yeni Gün 08.35 AnkaraGün- demı 09.15 Para-Metre 10.45 Özel | Sektör 11.20 6. Vites 12.10 Para- Metre 12.25 Iş Yemeği 13.00 Ajans 14.00 Haber 14.15 Art-lnfo 15.00 Haber 16.15 Bireysel Emeklilık 16.35 Para-Metre 17.40 Spor 18.15 Art-lnfo 18.306. Vites 19.10 Soru Cevap 20.00 Editor 21.30 Spor Vizyon 22.00 BeşNbırK 22.45 Spor 23.10 Belgesel: Lale, Doğunun Işığı 24.00 Gece Gorüşu 00.45 Art-lnfo (0 272 478 50 00). 09.35 Bırınci Seans Ekonomi 10.25 Spor 10.40 Trend 11.00 Ha- berler 11.30 Başkent Sohbeti 12.30 Hülya Aydın'la Gün Ortası 13.30 Ikıncı Seans Ekonomi 14.30 Pınar Türenç'le Gün- cel 15.30 Avrupa'dan Futbol 16.00 Haberler 16.30 Uçüncü Seans 17.35 Spor 17.50 Kül- türel Ajanda 18.00 Akşama Doğru 19.05 Cıty Lıghts 19.30 Spor Aktüel 20.00 Ana Haber 21.00 Clınton Belgeseli 22.00 Spor: Italya ü- gi 22.45 Real Madrıd - Real Mallorca Futbol Karş. (Canlı) 00.30 Intro (Tekrar) 01.00 Ha- berler (0 212 288 51 52). 07.00 Yabancı Film: Kelebekle-r ı n D i l i 08- 3 0 Çızgı Film Kuşağı o g ^ Yabancı Film: Kara Talih 10.55 Yabancı Fılm: Tam Saha 12.30 Ya- bancı Film: Amerikan Silahı 13.55 Yabancı Film: Joe Gould'un Sırrı 15.40 Yabancı Film: lllumınata 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.35 Ya- bancı Film: Artık Sevmeyeceğim 20.00 Ha- berler 21.00 Yabancı Film: Tehlıkeli llişkiler 21.50 Dızi: OZ 22.50 Yabancı Film: Aşkın Bin- bir Hah 00.20 Fantasy (0 212 336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gönul Bahçesi 13.30 Kum Saati 16.00 Klı- part 18.30 Yerli Film: Gel Gardaş Gel 20.00 Flash Haber 20.45 Dızi: Bızimkıler 21.45 Yabancı Film: Downward Angel 23.15 Alabora 00.45 Kurtar Benı 01.45 Ame- rikan Güreşı 02.00 Yabancı Film: Ivojima Yanıyor (0 212 256 82 82). 13.00 Tehlikelii Gökyüzü 14.00 Meslek Sahibi Köpekler 15.00 Ayı- ların Eve Donüşu 16.00 Pumanınlzi 17.00 MumyaGösterisı: TurkMum- yaları 18.00 Tehlikeli Gökyüzü 19.00 Pumanın Izı 20.00 Meslek Sahibi Kö- pekler 21.00 Ölumü Aldatanlar: Kaşıf 22.00 Kayıp Dünyalar 23.00 Kızak Köpekleri: Bır Alaska Destanı (0 212 293 00 68). 11.00 Dizi: Evden Uzakta 11.30 Adventur 12.00 Turizm 12.30 Çol Seslerı 13.00 Beldelerimiz _ Kültürlerimiz 14.00 Siesta 15.15 Dizi: Zoraki Komşular 16.30 Profiller 17.55 Dı- zi: Evden Uzakta 18.50 Yöre Kliplerı 19.30 Iş- te Animasyon 20.00 Haber 21.00 Profiller 22.30 Çapraz Ateş (0 242 244 03 00). , , 09.00 Günün Içinden İULUSALKANAİ] 10.00 Safcrbaşı 10.05 Gündem 11.05 Köy- den Kentten 12.05 Emek Dünyası 13.30 Bilim Ansıklopedısı 14.15 Günün Içinden 16.15 Dün- ya Turu 18.15 Prof. Dr. Uçkun Geray ile Soh- bet 19.00 Satırbaşı 19.05 Yurt Haberleri 19.30 Ankara Gündemi 20.00 Haber 21.00 Buyüteç 23.00Son Nokta00.15Spor(02122515090). - O 9 - 0 0 Ç' Z 9' F i l m : D a v i d C °P" İ X perfield 11.00 Haberler 11.30 Mayalarınlzi 12.30 TeleGan- yan 13.20 Spor 13.30 Pop Cafe 15.10 Yaban- cı Film: Yaz Zamanı 17.10 Dizi: Süper Ço- cuk 17.40 On Aır 19.00 Kartpostal 19.30 Ha- berler 20.15 Spor 20.30 Bursaspor Saati 21.00 Özel Etap 21.30 Halk Meydanı 23.00 Haber 23.30 Tozlu Raflar 00.30 Yabancı Film: Unu- tulmayan Aşk (0 224 331 70 00). 09.00 Sıradışı Makineler 10.50 Jeff Carvvin'leUçurumunKena- rmda 11.45 Dünya Turu 14.30 Güzellik Bılimı 15.30 Parthenon'un Esrarı 16.30 Gelecek Zaman 17.00 Misyon 18.00 Bugünün Serengetisi 19.00 Asya'nın Cevher- lerı 20.00 Jaws 21.00 Eski Keşıfler 23.00 Li- derlerın Gızlı Psikolojısi: Churchıll 00.00 Hiç Uçmayan Uçaklar (0 212 330 00 88). 3 11.00 Film: Şampiyonluk Se- f zonu 13.10 Film: Üç Hakkın Var 14.40 Film: Gangsterler 16.15 Fılm: Bay Rice'ın Sırn 17.55 Film: Ja- kob'un Yalanları 20.00 Dizi: Will & Grace 20.30 Film: Sağdıç 22.30 Film: Yeni Başiayan- lar İçin Italyanca 00.25 Dizi: SınırÖtesi 01.15 Film: Ted Bundy (0 212 326 00 00). 10.20 Cafe Sağlık 11.20 Açık Tah- ta 11.40 Cinnah 15 12.00 Aktif Ek- ran 12.20 Eksi artı 13.20 Yaşam Keyfı 15.20 Bılım Guncesi 16.20 Z Raporu 17.20 Sıyaset 17 18.00 Haber 19.00 Ana Ha- ber 20.00 Ne Var Ne Yok 22.10 Izlenım 00.40 Yşam Keyfi 01.00 Haber (0 212 449 07 84). 15.00 Geçmişın Gi- zemlerı: Amazon'un KelleAvcılan 16.00 Bi- yografi: Charles Dar- wın 17.00 Modern Mucizeler: Savaş Dönemi Mühendisliği 18.30 Çatışma: Savaş Hattı-Güneş Fransa Istılası 19.00 Yaşayan Tarih: Roketler 20.00 Teknoloji ve Ulaşım 21.00 Geçmişın Gizemlerı 22.00 Bıografi: Joseph Mengele 23.00 Modern Mucizeler 24.00 Çatışma (0 212 326 00 00). 09.00 Ankara Kulisı 09.15 TeknıkAnalız 10.00 Piya- saEkranı 10.45 Vadelılş- lemler 11.45 Sektor Ra- poru 12.00 Finans Cafe 12.30 Soru Yağmuru 14.00 Pıyasa Ekranı 14.45 Ankara Kulisı 15.30 Anaiistler Soruyor 16.00 Son Baskı 17.45 Günden Kalan- lar 18.00 Eğıtım: Kampüs 19.00 Dizi: Fraiser 19.30 Dizi: Just Shoot Me 20.00 Dizi: Ally McBeal 21.00 Yaban- cı Film: Her Devrin Adamı 23.00 Dızi: Practıce 24.00 Yabancı Film: Şahin ve Kardan Adam 02.00 Dizi: Ally McBeal (0 212 330 01 01). 11:35 AVRUPA'DAN FUTBOL GÜNDEMDIŞI L Yazhkta ıGani Mujde IBodnjm'da ' Harun Erdenay ile 18:10 24 SAAT I Mirgün Cabas bugün TVwww.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog