Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı CUMHURİYET'İN BÎREYÎ OLMAK Tiirkan Saylan ı ^ J ^ k i t a p kulübü 134334) Cajaioğlu-lsunbui Tel (212ı 5Î2 05 05 Cumhuriyet Cumhuriyef k ! t a p 1 a r ı ATKIZ Türkan Savlan Cumhurjye< Çaj Pazarlana * Ş TürkocağıCad. No3941 kitap kulübü (MjUlCagalogİL-kanİjulTc! I212I512O5O5 80. YIL SAYI: 28446 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ 50 bin kişilik kente üç otel, kentin dışma 2 trilyona cami yapıldı Endüstri Holding'de bir soygunun itirafı Kerkük Vakft Başkanı Prof Dr Suphi SaatçiAnkara 'yı suçladı Imk AKP, yandaşım sevindirdi Eş dost hükümeti Unakıtan Yıldırım Kadrolaşmalarıyla tep- kı çeken AKP'lı bakanlar eş dostlannı memnun edecek uygulamalara ımza attı. Ör- neğin Ulaştırma Bakanı Bı- nalı Yıldınm'ın oğlu Erkan Yıldınm Ankara fenbotunu ihalesiz kıraladı. Malıye Ba- kanı Unakıtan'ın hazırladığı Vergi Banşı Yasasfnı da kendısine dönük olarak ha- zırladığı belirlendı. Kambi- yo affının altından da kabı- ne üyelen çıktı. • 5. Sayfada Blr bardak SU "Paralannı yatıran- lar bir bardak su ıçsinler" sözleriy- le dikkat çeken Endüstri Holding Genel Koordınatörü Ramazan An- kan görevinden istıfa etti. Ankan, Cumhuriyet'e İslami holding' ger- çeğini şöyle özetledi: "Avrupa'da çok etkın olan bir teşkilat aracılı- ğıyla gurbetçilerden 50 milyar mark topladılar. 1 milyon insan so- ğuk su ıçmek zorunda kaldı." Olmayan fabrikalar Ankan, bir tele\ ızyon kanalında yayımlanan reklamlarda montaj yoluyla hol- dinglerin çok büyük fabrikalan ol- duğu izlenımı verildiğinı ve bu yolla insanlann güveninin kazanıl- dığını söyledi. Bu holdinglerin ya- pımı süren fabrikalardan bile kâr payı dağıttığını belirten Ankan, devletin bu kışılere itibarlı işadamı muamelesı yapmasından yakındı. HACER BOYACIOGLU ANKARA - Endüstri Hol- dıng'de "Ortaklarımız bir bardak su içsin" açıklamasıy- la gündeme gelen ve holding genel koordınatörlüğünden ge- çen hafta ıstifa eden Ramazan Ankan. "İslami holding" gerçeğını anlattı. Ankan bu tür holdınglenn, yurtdışındakı bir teşkilat kanalıyla paralan top- ladığını belirtırken; bırTV ka- nalında da olmayan fabrikala- nn montajlı reklamlannın ya- yımlandığını vurguladı. Bu yolla para toplayan holdingle- nn "inşaatı süren fabrikalar- dan" bile kâr payı dağırtığına dikkat çeken Ankan, "O za- man bu paralar sessizce alın- dı. Şimdi ise insanlar doğu- ran kazanın öldüğüne' inanmı- yorlar" dedı. Devletin hâlâ holding batıran kışılere "iti- barlı işadamı" muamelesi yaptığını savunan Ankan. "Bir holding 50 bin kişilik bir ken- te 3 otel inşa ediyor. Kentin dışına 2 trilyona cami yaptı- rıyor. Böyle yatırım mı yapı- lır... 1 milyon insan soğuk su içmek zorunda" dıye konuştu. Cumhuriyet'ın sorulannı yanıtlayan Ankan, ocak ayında Endüstri Holdıng'e genel ko- ordınatör olarak geldığini be- lirtti. Ancak holdıngdekı kötü- ye gıdışı engelleyemediğini vurgulayan Ankan, "Bunun MArkasıSa.8,Sü. 3'te -•? *Şahinlkr bataktâ Son kamuoyu ^ yoklamalanna gö- y[f reABD'lilerin yüzde 70'i ordunun Irak'ta batağa saplanacağını • düşiinürken lngütere'de halkın yüzde 69'u .». Blair'in kendilerini kandırdığına inanıyor. B a r z a n İ ve Talabani'nin Türki- ye'nin tutumundan cesaret aldığı- nı öne sürerek Ankara'nın dış politikasını eleştiren Kerkük Vakfı Başkanı Prof. Dr. Suphi Saatçi, Türkiye'nin sadece gelişmeleri izlediğını söyledi. I r a k l l Sünnilerin oluşturduğu He- yet-ül Ulema'nın Başkanı Prof. Dr. Muhammed El Kubeysi, "ABD Irak'tan çekilme takvimi verirse BM gözetimi altında Türkiye'nin asker göndermesi görüşülebilir, aksi takdirde Türk askeri direnişçilerin hedefi olabilir" dedi. I r a k ' i n Felluce kentindeki yerel lider- ler de ABD'nin, ülkede banşı koruma amacıyla Türk askeri bulundurma planını kabul etmediklerini duyurdular. A B D askerleri Kerkük'teki Irak Türkmen Cephesi bürosuna baskın düzenleye- rek arama yapınca Ankara tepki gösterdi. • 10. Sayfada ,t Başbakan'a sendika ve sivil toplum örgütlerinin demokrasinin garantisi olduğunu anımsatan KESK Başkanı: Erdoğan'ın sorunu rejimleAnkara'daki memur eylemini "antidemokratik" bulan Başbakan Erdoğan'a yanıt veren KESK Başkanı Sami Evren, "Bir ülkede sendikalar yok- sa o ülkedeki rejimin adı başka olur. Erdoğan'ın sendikal faaliyetlere tepki göstermesi basit bir olay değildir. Bir polemik konusu değildir. Bu, Erdoğan'ın kafasındaki rejimle ilgili bir sorun- dur. Rejimin admı söylemeye gerek yok" dedi. ACI FATURA Türidye tefeci cenneti oldu Ekonomik krizle birlikte ortaya çıkan yoksulluk ve güven- sizlik para satıcıları- nayaradı. 1999'date- fecilikten yargılanan- lann sayısı 150 iken bu yılın ilk ayında 60Ö'e yükseldi. E n çok tefeci, iş yaşamının yoğun olduğu Eminönü ve Bakırköy'de. Araştrr- malar tefecilik zinci- rinin dost ve arka- daş aracılığıyla ya- yıldığını ortaya koyuyor. ECEVÎT KILIÇ'ın incelemesi • 6. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın. me- murlann Ankara eylemini "antidemokratik" olarak nitelendirmesıne sendikalar ve siyasi partılerden tepki yağdı. KESK Genel Başka- nı Sami Evren, Erdoğan'ın sözlerinin basit bir olay ola- rak değerlendirilemeyece- gini belirtırken DSP Genel Sekreten Süleyman Yağız da Başbakan'ın emeğe ve emekçiye saygısı bulunma- dığını vurguladı. KESK Ge- nel Başkanı Sami Evren dün Güvenpark'ta yaptığı basın açıklamasında, Ankara dakı memur eylemi ve Başbakan Erdoğan'ın sözlerini değer- lendirdi. Evren, memurlann "insanca yaşam" için dü- zenledıkleri eyleme karşı emniyet güçlennin. yurttaş- larla inatlaşarak Arücara"yı açık cezaevi halıne getırdıİc- lerini söyledi. Dünyanın her yerinde sendikalann, sıvil toplum örgütlerinin demok- rasinin garantisi olduğuna işaret eden Evren, "Bir ül- kede sendikalar yoksa o ülkedeki rejimin adı baş- ka olur. Başbakan Erdo- WArkasıSa.8,Sü.l'de Rus sporcuya altın madalya Fransa'nın başkenti Paris'te süren 9. Dünya Atletizm Şampivonasf nın 2. gü- nünde, bayanlar 20 kilometre yürüyüşte, Rus sporcu Yelena Nikolayeva, 1.26.52.00 ile altın madalya kazandı (solda). İrlan- dah Gillian Ö'Sullivan, 1.27.34.00 ile ikinci, Belams'tan Valenrina Tsybulska- ya da 1.28.10.00 ile üçöncü oldu. Sonu- cu merakla beklenen 100 metre elemele- rinde ise ABD'li atlet Drummond diska- lifiye edilince pistte protesto gösterisi yaptı. MSpor'da (Fotoğraf REUTERS AP) ÇOKSAYIDAYARALI Ulkiicü grup polisle çatıştı Kerkük'te Türkmenlere yö- nelik saldınyı protesto eden ülkücü bır grup IKYB Ankara Temsılcıhği'ne taş ve sopalar- la saldırdı. Çıkan olayda çok sayıda kışı yaralanırken 50 ki- şi gözaltına alındı. Erdoğan 23 polısın yaralandığını bildirdi. Ülkü Ocaklan Genel Merke- zı'nın düzenledığı eylemde Türkmenlerin yalnız bırakıldı- ğı belırtılerek AKP "aciz ve korkak" olmakla suçlandı. Açıklamada. Türk askerinın kanının pazarlanmak istendıği öne sürüldü. • 10. Sayfada 4 KIŞİ ÖLDÜ Gazze'ye roketli saldırı Israil'in düzenlediği saldın- nın ardından terör örgütü Ha- mas. ölenlerden ıkisinin örgü- tün sılahlı kanadının üyesi ol- duğunu açıkladı. Görgü tanık- lan. saldın yennın Fılıstın gü- venlık şefı Dahlan'ın bürosu- nun 100 merre uzağı olduğunu belirttıler. • 10. Sayfada ÜNÎVERSÎTE ADAYLARINA YENİ UMUT • 3. Savfada KAYITLARDA tMAM HATlP TUZAĞI M 3. Sayfada THY'DE BLOK SATIŞ UZAK OLASILIK • 13. Sayfada DÜNYA SÎNEMASINA BAKIŞ d • 14. Savfada Efes Pilsen World Cup Devler 2. oldu 12 Dev Adam, fınalde îtal- ya'ya 76-64 yenılınce 2. oldu. Abdi Ipekçı Salonu'ndakı mü- cadelede rakibi önünde ilk iki periyotta başa baş mücadele eden ulusal- îar, 3 ve 4. periyotta etkili olamadı. Üçün- cülük maçında ise Sırbistan-Karadağ, Rusya"yı 98-92 mağlup ettı. MSpor'da Ankaragücü'nü 3-0 yendi Beşiktaş galip Geçen yılın şampiyonu Be- şıktaş. Ankaragücü'nü Inönü Stadı'nda 3-0 yenerken goller Tümer. Sergen ve genç Si- nan'dan geldi. Günün dığer maçlannda Konya, Diyarbakır'ı 3-1, Samsunspor, Denizlispor'u 2-1, Gençlerbırliği de G.Antepspor'u 1-0 yendi. • Spor'da Trafik kazasmda 20 ölü Katliam gibi Amasya'nın Taşova ilçe- sinde yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak istuıat duvanna çarpması sonucu 20 kışi yaşamını yitırdi, 8 kışi de yaralan- dı. Çorum'un Mecitözü ilçesinden Amas- ya yönüne giden bir otomobilin yaptığı kazada ise 8 kişi yaralandı. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP Nizamnamesi: Hak Alınmaz Verilir! Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın memurun hak arama eylemini antidemokratik ilan etmesi, sı- radan bir demeç değil. Erdoğan'ın sözierine bakıp koroyu sürdüren bakanlann konuşmalarını da birleş- tırdiğimizde, ortaya AKP'nin demokrasıye bakışı çı- UArkası Sa. 8, Sü. 8 'de 4-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog