Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

24 AĞUSTOS 2003 PAZAR CUMHURlYTr SAYFA HABERLER Trafik canavarı isbasında Yollar yine kan golune dondu söz ÇIZGMN Turhan Selçıık tstanbul Haber Servisi - Bağcılar'da meydana ge- len trafik kazasında, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Bakırköy yönüne giden Alpav Erdağ'ın kullandı- ğı 34 YG 860 plakalı otomobil. Taşoca- gı Caddesfnın Mahmutbey Mev- kii'nde yoldan çı- karak kaldınmdakı aydınlatma diregıne çarptı. Direği devi- rerek kaldınmın kena- nndaki demir korkuluk- lara \iıran otomobil, tak- la atıp şarampole yuvar- landı Burada bir ağaca çarpa- rak duran otomobilın sü- rücüsü Alpay Erdağ ıle aynı araçta bulunan Yase- min Erdağ, Serkan Er- dağ, yaşlan 5-15 arasın- da olan Murat Erdağ, Ece Erdağ, Eniz Tanju Erdağ ve Orhan Bağdaş yara- landı. Alpay Erdağ'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtıldi. Bursa'da Mustafake- malpaşa'dan Karacabey isrıkametıne giden Yunus Işık'ınkullandığı otomo- bil, Sinan Erturan'ın kullandığı 34 BE 8271 plakah tanke- re çarptı. Kazada, Yunuslşık Orhan Kesici, Eryem Ke- sici ve Sevgi Kesi- ci öldü. Elazığ'da İbrahim Yıknnm'ın kullandığı kamyonet ile Coşkun Dağyönetiminde- kı otomobil, Hazardağlı Kavşağı'nda çarpıştı. 4 kişi tedavi altına alındı. Adana- Karataş karayolu- nun Yemışli mevkiinde, Soner Sankodal yöneti- mindeki otomobil yol ke- nanndaki çukura düştü. Kazada, sürücü Sanko- dal ölürken BuketSomek ve Zeynep Somekağır ya- ralandı. İ - IRAK'A BENİ GÖNDERMEK, KİMSENİN AKLINA GELMİYOFL Antalya'da bir hafta içinde aynı yerde çıkan iki yangında toplam 210 hektar orman kül oldu Rantiye dur durak bilmiyor• Serik ilçesine bağlı Akbaş Köyü ormanlık alanında hafta başında çıkan yangında 200 hektar kızılçam ormanının kül olmasının ardından, bu kez aynı köyün Yukan Kelemen Mahallesi alevler içinde kaldı. Orman Bölge Müdürü Kurtulmuşlu, yangınlarda kasıt olasılığının güçlü olduğunu söyledi. ANTALYA/MUDUR- \U (Cumhuriyet) - Antal- ya'nın Serik ilçesine bağ- lı Akbaş Köyü ormanlık alanında. hafta başında çı- kan yangında 200 hektar- lık kızılçam ormanının kül olmasının ardından, bu kez aynı köyün Yukan Kele- men Mahallesi dün yine alevieriçındeydi. Dün sa- bah saat 11:15 "te başlayan yangının, rant elde etmek ıçın çıkanlmış olabıleceği olasılığı güçlenirken, alev- ler yaklaşık 10 hektarhk alanda etkıli oldu. Bir haf- ta içinde aynı yerde ikı yan- gın çıkmasının ardından çeşitli varsayımlar üzenn- de durduklannı belırten Orman Bölge Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu, ka- sıt olasılığının güçlü oldu- ğunu söyledi. İhmal söz konusu Yangının, orman kaçak- çılan tarafından çıkanlmış olabileceğini \nrgulayan Kurtulmuşlu, "Bir ihmal de sözkonusu olabüirJandar- ma araştırmasını sürdü- rüyor" dedi. Yangın sön- dürme çalışmalanna, 12 arozöz, 3 dozer ve 3 heli- kopter katıldı. Hafta başında Serik Ak- baş Köyü'yle aynı günde, Kumluca ilçesinde de bir yangın çıkmış ve toplam 500 hektarhk kızılçam or- manı yanmaştı. Onceki gün Alanya'nın sahil ke- simi olan Okurcalar belde- sinde çıkan yangında ise 35 hektarlık alan alevlere tes- lım olmuştu. Bohı'da da ateş var Bolu'nun Mudurnu il- çesinde çıkan orman yan- gınında yaklaşık 40 hektar karaçam ormanı tahrip ol- du. Mudurnu'nun Yenice- şıhlar ve Gelincik bölge- sinde akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgânn et- kisiyle büyüdü. Söndürme çalışmalan- na katılan ekipler yetersiz kalınca askeri yetkililer- den de yardım istendi. Yet- kililer, yangında 200 hek- tarhk alanın etkilenebile- ceğini söyledi. Ürgüp 'te Japon rüzgân Tokyo Geleneksel Halkoyıınlan Topluluğu'nun, Nevşehir'in Ürgüp Uçesindeki tarihi Saruhan KervansarayTnda yaptıgj gösteri büyük beğeni topladı. Topluluğun sorumlusu Tado Toshi Yamamato, Türk-Japon dostluğunun geüştirilmesine katkı sağlamak amacryla 2003 yıhnın Japonya'da "Türk YuT ilan edildiğini. bu çerçevede her iki ülke insanlannın küJtürel ilişkileri geüştirici etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledL Yamamato, Japon küitürünü tanıtmak amacıyla Türkiye'de bulunduklannı ifade ederek Türklerin de zengin bir birikime sahip olan halkoyunlarını çok yakmdan takip ettiklerini ka> detti. 35 ldşiden oluşan Tokyo Geleneksel Halkoyunlan Topluhığu'nun sergilediği "Maskeli Tayiko, Sıçrayan Kuzey Dansu Nakano ve Suzimi Tayiko" adlı oyunlan, Nevşehir VaKsi Alaattin Turhan ile yabancı turistler de izledi. (Fotoğraf: AA) Antalya Valiye engelli danışman ANTALYA (Cumhuri- yet Bürosu) - Antalya Va- İisi Alaaddin Yüksel, kent- tekı engellılerle arasında köprü oluşturulması ama- cıyla belden aşağısı tut- mayan Mehmet Temiz- kan"ı resmi danışmanı ola- rak görevlendirdı. Yüksel, önümüzdeki günlerde de bir sokak çocuğunu danış- man olarak alacağını belirt- tı. Valı Yüksel. görme en- gellıler ıçin 30 milyar lira harcanan, konuşan kütüp- hanenın açılışını yaparken, yme görme engellılere yö- nelık, kenttekı gehşmele- ri, gazete haberlenni duya- racak bir radyo hazırlığın- da olduklannı da belirttı. Cumhunyet'in 80. Yılı ne- denıyle sadece özürlüle- rin katılımıyla Cumhuri- yet Spor Oyunlan düzen- leyeceklenni anlatan Yük- sel, kamu kurumlannda da fıziki düzenlemeleryapıl- dığını söyledi. Engelliler ıse kendile- rinden biri olanTemiz- kan'ın danışman olarak gö- revlendirilmesirü sevindi- rici bulduklannı söylediler. Yalova'da hak sahibi olmayan depremzedelerin kaldığı prefabrikeler de bir araya toplanacak 'Orta hasarhlar'a üç ay ek süre • İZ\ÜR (.\A) - Cro\vne Plaza Izmir Oteli'nin açılış galası, çok sayıda davetlının katılımıyla yapıldı Açılış galasına katılan 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, oteli yapan Özdilek Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkaru Hüseyin Özdilek'i yıllardır izlediğini ve Özdilek'in ömek bir işadamı olduğunu söyledi. EvTen, turizm sektörünün önemıne 1980'lı yıllarda farkına vardıklannı dile getirerek o dönemde Turizm Teşvik Kanunu'nu değiştirerek bu sektörün önünü açtıklannı kaydetti. Denizi temizleıne kampanyası I tstanbul Haber Servisi - tstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Porselen'in işbirliği ile yürütülen "tstanbul'un Denizlerini Temizliyoruz" kampanyası kapsamında, dün Beylerbeyı kıyılan temizlendi. Temizleme faaliyetine tstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Sema Güral ile sanatçı Cüneyt Arkın katıldı By-passlı ürmamşçılar döndü • tstanbul Haber Servisi - Ağn Dağı'na By-Pass' etkinligi kapsamında düzenlenen hrmanışa katılan, aralannda by-pass amelıyatlı 3 kışının de bulunduğu ekıp, dün tstanbul'a döndü AKUT Başkanı Nasuh Mahruki ile birhkte tırmanışa katılan tstanbul Memonal Hastanesi Kalp-Damar Cerrahısı Bölüm Başkanı Prof Dr. Bingür Sönmez. by-pass amelıyatlı Ayhan Çakar. emekli Komando Astsubay tsmail Bölükbaşı ve Selim Sitar'ı, Atatürk Havahmanı'nda Memorial Hastanesi yetkilileri, AKUT görevlileri ve aileler karşıladı Prof Sönmez, 'Ağn Dağı'na by-pass yaptık' dedı. Kadınlar yoksulluğu tartıştı • IZSÛT (Cumhuri\ıet) - Gazetemız yazarlanndan Şükran Soner. yoksulluğun. insanlık tanhinm her döneminde olduğunu söyledi Soner, Halkevleri'nin düzenledığı Kocaeli Dayanışma ve Paylaşım Festivalı kapsamındaki 'Kadınlar Yoksulluğu Tartışıyor' konulu forumda yaptığı konuşmada. günümüzdekı yoksullukla. geçmışte görülenin kıyaslanması halinde ortaya kötü bir tablo çıktığını ifade ettı. Belediye'den toplu nikâh • İSTANBUL (AA) - Emınönü Belediyesi'nce. resmı nıkâhsız 41 çıftın nikâhlan kıyıldı Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Geleneksel Cankurtaran Kültür ve Sanat Etkinliklen kapsamında. Cankurtaran Kültür Merkezi'nde yapılan törende nikâhlan. Eminönü Belediye Başkanı Lütfı Kibiroğlu kıydı Başkan Kibiroğlu, çiftlere Cumhunyet alnnı ve çeşitli hediyeler verdı. Törende sanatçı Mahmut Tuncer de bir konser verdi. 2 kişiye 370'er milyar lira • ANKARA (AA) -Savısal Loto'nun bu haftaki çekilışinde kazanan numaralar. '11. 13, 14. 18,33 38' olarak belırlenırken. 6 bilen iki kişi 370 milyar 119 milyon 250 biner lira ikramiye kazandı. Çekilışte 5 bilenler 1 milyar 382 milyon 250 biner. 4 bılenler 12 milyon 350 biner. 3 bilenler ıse 1 mılvon 300 biner lira ikramive kazandı. FARUKKIRTAY YALOVA - Yalova'da orta hasarlı konutlann onanm süresı yıl sonuna kadar uzatılacak. Hak sahibi olmayan depremzedelerin kaldığı prefabrike konutlar da bir araya toplanacak. Bayındırhk ve Iskân Bakanı Mansur Abbasgil. 4 yılda 4 kez uzatılan sürenın 31 Aralık'ta sona ereceğini, onanlmayan orta hasarlı konutlann da bakanlık tarafından yıkılacağını belirtti. 109 aile kalacak Abbasgiljorta • Bayuıdırlık ve İskân Bakanı Mansur Abbasgil, 4 yılda 4 kez uzatılan sürenin 31 Aralık'ta sona ereceğini belirterek bu sürede onanlmayan konutlann da bakanlık tarafından yıkılacağını belirtti. Müdürlüğü'ne başvuruhnası gerektiğini anlattı. Abbasgil, Afet Işlen Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşrurulan bir komısyonun prefabrike konutlarda oturanlar üzennde yaptığı araştırmalar sonrasında Yalova bölgesinde hiçbir geliri ve sosyal gü\encesi olmayan 109 ailenin prefabrike konutlarda oturacağını açıkladı. ANKARA ÜNİVERSİTESİ Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) hasarlı konut ve işyeri sahiplerinin onanm ve güçlendirme projelerini bakanlıkça yetki verilen proje müşavirlerinden birine hazırlatılması ve ilgıli birimlerden alacaklan inşaat ruhsatıyla Bayındırlık ve Iskân Sulan kesilecek Bu ailelerin dışmda kalanlann bu ay sonuna kadar prefabrikeleri boşaltması gerektiğini ' belirten Abbasgil, "31 Ağustos'tan itibaren prefabrike konutlannı boşaitmayanlann elektrik ve SUJTI kesilecek. 109 aile ise Çınarcık karayolu üzerindeki Tigem arazisinde bulunan prefabrike konutlarda onırmava devam edecek" dedi. Havuzda dünya rekoru Antaiya'mn Kemer ilçesinde bulunan Marco Ft>k> Tatfl Köyü'nde, 461 kişi noter huzunında ha\ıızda su cimnastiği yaparak dflnya rekoru kmh. tspanya'da 450 kişiyle kınlan haMizda su cimnastiği dünya rekoru 461 kişinin kabhmryla geçilerek Türkiye'ye geldi Türkiye'de daha önce yapılan havuzda su cimnastiği denenıelerine en fazla 363 kişi kanlnuş ve kaühmTürkrye rekoru olarak beürlenm^ti. (AA) Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitiın Merkezi 33. Dönem Temel Eğrtim ve Uzmanlık |Kurslarına "Avrupa Birliği" konusunda eğitilmek üzere kursiyer alınacaktır. • Kurslar 1 Ekim 2003 -12 Ocak 2004 tanhleri arasında haftada iki yanm gûn (8 ders saati) olarak yapılacaktır. • Kurslara ancak 4 yıllık vüksekokul'üniversite raezunu olanlar alınacaktır. • Adaylar önce bır yabancı dil sınavına tabi tutulacaklardır. (Ingilizce, Fransızca, ALmanca) • Sınav Tarihi: 15 Eylûl 2003 Saat: 10.00 • Son Baş\-uru Tarihi: 12 Eylül 2003 Açılacak Programlar • Teme! Eğıtim ve AB Uluslararası llişkiler Kursu (102 Saat) • Uluslararası îlışkiler Uzmanlık Kursu (102 Saat) • Avrupa Bırlığı Uzmanlık Kursu (108 Saat) • Avrupa Bırlığı Hukuku Lzmanlık Programı (90 Saat) • Jean Monnet Avrupa Birliği Sosyal Politika Modülü (40 Saat) I Bu kursa katılım içın yabancı dil şartı aranmamaktadır.) Kavıt ve Detavlı Bilgi tçin Adres . .Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu 06590 Cebeci - .Ankara Web . ^-vvvv.ankara.edu.tr rescenter ataum Telefon 0 312362 07 62 103 ve 110 Faks 0 312320 50 61 e-posta . ataumt?' education.ankara.edu.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog