Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET \AKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yavın Yönetmeni: Ibrahim Yüdız • Yazıışleri Müdürü: Safim Atyaslan#Sorumlu Müdür Mehmet Sucu # Haber Merkezı Müdürü: Hakan Kara Istıhbarat Cengiz Vıldırım 0 Ekonomı Öz- lem Yüzak 0 Kultur Egemen Berköz 9 Spor: AİHjülkadir Yikelman • Makaleler. Sami Ka- raören • Duzeltme Abdullah Vazıcı • Bıl- gı-Belge Edibe Buğra • Vurt Haberlen. Meh- met Faraç 0 Amıpa Temsılcısı Güray Öz YayınKurulu ÜhanSelçukfBaş- \nkara Temsılcısı Mustafa Balba> \taturkBul\anNû 125.Kat4, Muessese Mudüni Sv>\9 • Genel Müdür CanÇağdaş* Ge- kari),EmreKongar(Danışmarı). BakanlıklarTel.4195020("hat). Faks 419>02"#İzmırTemsılcısı Erol Erkut • mxm ne!Mûdur\rdıSatı,ı T01a> Mutlu Orhan Erinç, Hikmet Çetin- SerdarKıak.H ZıvaBK 1352 S 2 3Tel 4411220. Faks 4418"45 Bıl»ı Islem \hmet Döle "• M " dür ' lnil Pazarlamaı Hakan Har kaya, Şükran Soner, Ibrahim # Adana Temsılcısı Çetin Yiğenoğlu, tnonü Cd ! 19 S No 1 1. w ~ . m <• • Mudur^rd Fınam \e ûperasvon Erban YlldlZ, Orhan Bursah, Musta- Tel 363 12 ll.Faks.363 12 15AntaKaTemsılcısı.AhmetOruçoğlu l v o r u l s a n • 5 a " Öafcmir• PazariamaDırekıoıu Tih> Tosuı fa Balbay, Hakan Kara. Cumhunşet Cad. 80 5 Tel 0242 248005" Fa\ 2430509 "5 Fa/ilet Kuza ie! jZi: V4?3 00 Faks ü:ı: 354 3:9" ^a)iml»aa:'lenıGuııHaİTer Ajinü Basın w "laıınıılıl. \ Ş . TurkocagK ad W41Ugaioğlu J4'J4lslanbul Pk 246- Sui.ra >44î5 1J 7e) ı ,212 ^12(15 05(2010^ M,s ıiı ; i > ı 5 N S 5 95 Basla: Vferiez Gazae Derçı Rbım Vavıncılıl San \eTk. A$ Baıtarc* Buhan No 12S Beşıkta* - [M Geoel Dijnırn: B B D M e ı t a 24 AĞUSTOS 2003 lmsak:4 39 Güneş:6.15 Öe/e JJ 14 Ikındı 16 57 Akşam:20 00 Yatsı: 21.28 Yaşlanmayı geciktipme önerileri • İSX\NBUL (AA) - Dünyaca ünJü '"antı-aging" uzmanı Dr. Nicholas Perricone'un kınşıksız bir yaşam başlatmak, beslenmede doğru seçimleri yapmak için yazdığı "Perricone'un Reçetesi" adlı kitabı çıktı. Perncone, vücudun istikrarlı şekılde yüksek kaliteli proteine ve doğru yağlara ihtiyaç duyduğunu, ihtiyaç duymadığı tek besin rürünün ise şeker, pirinç, makarna ve patates gibi yiyeceklerde yer alan yüksek glisemik karbonhidrat olduğunu belirterek, bunların cildin en büyük düşmanı olduğunu vurguluyor. Perncone, kınşık önleyici diyette karbonhidratlann yalnızca tahıl, hazır olmayan yulaf, mercimek ve baklagillerlerden alınmasını öneriyor. Brad Pitfe 'yeni eş' aranıyor • ANKARA (AA) - ÜnJü aktör Brad Pitt'in aylar süren "eş arayışı' sona erdı. '"Mr. and Mrs. Smith"' filminde eşirü oynayacak Nicole Kidman'ın vazgeçmesi üzerine ortada kalan Pitt'in imdadına ünlü aktris Angelina Jolie yetişti. Internetteki '"peoplenevvs" ve "eonline" sitelerinin habenne göre, Nicole Kidman ile Brad Pitt'i bir araya getırerek "efsane çift" projesi yaratmaya heveslenen yapımcılar, Kidman'ın son anda vazgeçmesi uzenne kara kara düşünmeye başladı. Projeden Pıtt'ın de çekilmesinin gündeme gelmesi üzerine arayışlanna hız veren yapımcılar, sonunda Catherine Zeta-Jones ile "Lara Croft" filminin yıldızı Angelina Jolıe'yi rol için uygun buldu. HoHyvvood'dan Tepminatör'e tavır • Çeviri Servisi -Aralannda Tom Hanks, Martin Sheen, Steven Spielberg, Susan Sarandon, Barbra Streisand ve Cybill Shepherd'ın da bulunduğu bir grup Holly\vood yıldızı Kaliforniya Eyaleti'nin valiliğine soyunan Arnold Schwarzenegger'e karşı anti propaganda yapacaklar. New York Post gazetesinin haberine göre -her ne kadar birlik tarafından yalanlansa da- Hanks başta olmak üzere, Demokrat Partı yandaşı bu sanatçılar, Kreatif Sanatçılar Birliği'nin Cumhuriyetçi aday Schvvarzenegger'in kampanyasına destek vereceği yönünde Los Angeles Times gazetesinde yer alan haberden büyük rahatsızlık duydular. Hanks, aktör Rob Lovve'u destekçi olarak yaruna alan Hollyuood'un terminatörünün vali olmasına karşı olduİdanna dikkat çekti. Şimşek çaktı maç geç başladı • Çeviri Servisi - ABD'nin Boston kentinde ev sahibi Red Sox takımı ile Seatlle Mariners'ın arasında önceki gün oynanan beyzbol maçı şiddetli yağmur ve şimşek çakması nedeniyle geç başladı. Fenway Park'taki maç başlamadan birkaç saat önce başlayan yağmur birçok seyircinin gecikmesine neden oldu. Yağmurun şiddeti ve şimşek çakması nedeniyle maçın bu hava şartlannda oynanamayacağı karan alınınca yağmur dinene kadar beklendi başlangıç vuruşu için. Planlanan başlangıç saatinden 48 dakika geç başlayan maçı 6-4 ev sahibi takım Red Sox kazandı. (Fotoğraf:AP) Annelere emzirme dersi • ANKARA (AA) - Zekâı Tahır Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni açılan "Doğum Sonrası Anne Eğitim Merkezi", anneleri anne sütünün önemi ve doğru emzirme konulannda bilgilendiriyor. Hastanenin başhekimi Leyla Mollamahmutoğlu, sağlıklı bir emzirme için anne- bebek bütünlüğünün sağlanması gerektiğini belirterek "O bütünlüğü sağlamak için anne adaylanna destek veriyoruz. Emzirmelerini teşvik ediyoruz. Bebeklere emmeyi, annelere emzirmeyi öğretiyoruz" diye konuştu. Uzay yolculuğuna erteteme • BRÜKSEL (ANKA) - AB 'nin Ay 'a göndereceği ilk insansız uzay aracı SMART- 1 'in eylül başında başlaması planlanan yolculuğu ertelendi. A\Tupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından eylül ayı başında firlatılacağı duyurulan AB'nin Uk insansız uzay aracı SMART-1 'in yolculuğu, firlatma işlemini gerçekleştirecek Arianespace tarafından ertelendi. Müziğin üç büyüğü7 aynı sahnede • ANKARA (AA)- Müzik dünyasının "üçbüyükleri", MTVVideoMüzik Ödülleri töreninde izleyiciye sürpriz yapacak. Britney Spears, Madonna ve Jennifer Lopez, aynı sahneyi paylaşmayı planhyor. Internetteki "imdb" sitesindeki haberde, üç yıldızın sürprizi MTVmüzik kanalının bazı çalışanlan tarafından sızdınldı. MTV kaynağına göre üç ünlü yıldız gelecek hafta yapılacak törende Madonna'yı üne kavuşturan "Like a Virgin" adlı parçayı seslendirecek. Kadııılann dünyasıİngiliz genetik uzmanı Profesör Bryan Sykes'a göre günümüzden 125 bin yıl sonra erkekler yok olacak Çeviri Servisi - îngiltere'deki Oxford Üniversitesi öğretim görevlilerinden, genetik uzmanı Profesör Bryan Sykes, gelecekte erkeklerin neslinin tükeneceğini savunuyor. Başka deyişle yann değil ancak günümüzden onbinlerce yıl sonra ınsanlığın cinsiyeti "dişi" olacak. Sunday Times gazetesinde yayımlanan yazıya göre dünyayı kadınlardan oluşturacak neden erkeklerde olan. kadınlarda bulunmayan "Y" kromozumundan kaynaklanıyor. Çünkü, erkeklerin maçoluğunun, kadınlara oranla daha çok şiddet yanlısı olmalannın nedeni olarak gösterilen Y-kromozomu mutasyona uğruyor. moleküler anlamda kalitesini kaybediyor. Erkeklerdefcısırhltartıyor X-kromozomlarının birbirleriyle eşleştiklerini, gen değişimi yaptıklannı ve bu yollarla mutasyonu en az seviyeye indirgeyebildiklerine dikkat çeken Sykes, insan bünyesınde tek adet bulunan Y-kromozomunun böyle bir şansı olmadığına dikkat NEW YORK'TA BÎR HASTA AMELtYAT EDİLDİ Parldnsonda umutışığı Haber Merkezi- Fareler vemaymunlarüzerinde 10 yıldır araştınlan ve başan- lı olan gen terapisi, bu kez 55 yaşındakı Nathan Kle- in adlı bir Parkınson hasta- sı üzerınde denendi. NTVMSNBC'nın habe- rine göre Parkınson hasta- lığının en önemli belirtile- rinden biri istirahat halin- de, özellikle ellerde görü- len tremor, yani tıtreme. Bu titremeyi önlemek için uğraşan bilım adamlan, ye- ni bir tedavi yöntemı geliş- tırdi. Bu yöntemle yapılan ılk operasyon beş saat sür- dü. Amelıyatta, hastanın kafatasının dörtte biri açıl- dı. Buradan beyne insan geni kopyalan taşıyan 3.5 miryar virüs enjekte edildi. Aşılanan virüslenn hem proteın hem de sınir sıste- mi için gerekli olan gaba molekülünü üretmesi ve böylelikle hastalığa çözüm bulması bekleniyor. Tedavinin, titremeyi ve hastalığa bağlı diğer anor- mal davranışlan engelle- mesi umuluyor. Yöntemı geliştiren doktor Kaplitt. 15 yıldır en büyük hayali- nin bu olduğunu belirtiyor. 55 yaşındaki Nathan Klein de tedaviden çok umutlu olduğunu söyleye- rek şöyle konuştu: "Ken- dimi iyi hissediyorum. AmeKyatta hiç acı hisset- medim. Bundan sonra evde rahat bir uyku uyuyacağı- ma inanıyorum." çekiyor. Erkekler arasuıdaki kısuiık oranuıın yüzde 7'ye çıkması durumun göstergelerinden biri. Bu nedenle de erkekliğin simgesi olan kromozom bozuluyor ve yok olmaya yüz tutuyor. Tamamen yok olduğunda ise erkeklerin nesli tükenecek. Sykes'uı hesaplanna göre bu, yann ya da önümüzdeki üç yıl içinde olmayacak. Günümüzden 5 bin kuşak, başka deyişle 125 bin yıl sonra olacak. Tabii, erkeklerin yok olması 200 bin yıl sonra kadınlann da yok olmasına neden olabilir. Bu da insanlığın yok olması anlamına geliyor. Bu nedenle Sykes. "her ne kadar onlann yok olmasını düşleyen kadınlar olsa da" erkeklerin en azından üremek ve insanlığın devamı için ortadan kalkmalannın kimseye yaran olmayacağuıı savunuyor. Çünkü, spermle yumurta yerine yüksek teknolojinin olanaklanm kullanarak yumurtayla yumurtanın buluşturuünası teknik anlamda mümkün bile olsa normal bir üreme yöntemi değil. Ancak, günümüzden on binlerce yıl önce erkekler ortadan kalkarsa başvurulacak bir yöntem olabilir. Tabii, böylece ebeveynlerin ikisi de kadın olduğu için doğan tüm bebekler kız olur ve işte o zaman dünya nüfusu tamamen kaduılardan oluşur. AL GÖZÜiVI SEYRETLE/IŞILÖZGENTÜRK Gelelim Şu Tesettür Modasına Japonlann Barbie'si 35 yaşında Ozeüikle kız çocuklannm düşlerini süsleyen Barbie bebeklerin Japonya'daki benzerinin adı "'Licca". Japon oyııncak fırnıası Takara'nın ürettiği bu bebekierden dört yaşındaki Nodoka Tadaki'de olduğu gibi hemen henıen her kız çocuğunun elinde bir tane var. Bu vü 35 > aşına basan Licca için başkent Tokyo'daki oyuncak mağazalarında çeşitti etkiiılikler düzenleniyor. Mağaza girişlerinde Licca küığına girmiş göreviilerin çocuklan karşılamasL, bebek için yeni tasarlanan kıyafetierin tanıtmu, çeşiüi çekiüşlerde bu bebekierden armağan edUmesi etkinliklerden sadece birkaçı. Bu etkinliklerle hem bu yıl toplam saOşta 50 nıihona ulaşan Licca'nuı daha fazia satması hem defîrmanuıdiğer oyuncaklarınuı pazariamasuun yapılnıası hedefleniyor. (Fotoğraf:AP) Anadolu AteşiAntafya 'yı saracak ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) - Hedef Sanat Production'ın Akdeniz Yaz Etkinlikleri kapsamında Anadolu Ateşi bugün ve yann Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda gösterilerini sunacak. Antalya'nın ardından Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yapnğı gösteri, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle Japonya'da "2003TûrkYılı'' nedeniyle sahnelenecek. 120 kişilik ekip daha sonra Hollandâ'da da bir gösteri sunacak. Önce Sultan's Of The Dans adıyla tanınan, ardından geçen yıl Anadolu Ateşi'yle ilk gösterilerini yıne Antalya'da yapan ekip, eylül ayı içinde de IstanbuFda "Anadolu Atesj Dans AkademisTnı faaliyete geçirecek. Grup, 9 kamyon. 2 otobüs ve 2 minibüsle sürdürdüğü Anadolu turnesi boyunca, pek çok kentte gösterilerini sundu. Bunu birkaç kez yazdım. Oktar Babuna sayesinde Türk halkının genetik kodlan Amerikan labo- ratuvarlanna girmiş durumda. Ama şunu adım gibi biliyorum, bi- zim genler cümle gen mühendis- lerini şaşkına çeviriyor. Hiçbir halkla, hiçbir insan topluluğuyla benzer genetik özellikler göster- miyoruz. tştetam "BuTürklerbi- zinı kölemizdir" diyecekler, hay- da, bir de bakıyorlar, izzet ikram- la yıllardır kotarmaya çalıştıklan oyun bozuluveriyor. Tezkere red- dediliyor ve Türkiye topraklanna güzel güzel yerleştirmeyi düşün- dükleri seksen bin Amerikan as- keri düşü uçup gidiyor. Yeni baştan oyunlar kur. Türk- lerin genetik kodlannın sırlannı çözmek için paralar harca. Oysa bana sorsalar söyleyeceğim: Bo- şuna uğraşmasınlar. bu coğrafya- da yaşayan insan topluluğu, di- ğerlerine aslabenzemeyecek. Öy- le. çünkü dünyanm bu bölgesin- de tam 42 uygarlık geçmiş, her birinin gen haritasına farklı bir çi- zik attığını düşünün. Karmaşık ama muhteşem bir harita! Şimdi bunlan yeniden neden hatırlatıyorum? Neden, yeni te- settür modamız. Allı yeşilli ipek rürbanlar, türbanlann altmda ge- ne allı yeşilli etekler, dantelleri gözüken jüponlar. en ince aynn- tısına kadar özenle yapılmış göz makyajı. kırmızı dudaklar. Allah aşkına şu tabloya bakın, bunun Müslüman giyimıyle ne alakası var? Bu düpedüz Türkiye Müslü- manlannın uydurduğu bir giyim tarzı. Yaru ne şiş yansın ne kebap demenin bir başka türlüsü. Başını örtüp yukandakini ga- rantiye alacaksın, rengârenk jü- ponlar giyip kendinı kadın gibi hissedeceksin. Vallahi muhteşem bir çözüm. İşte böyle bir çözüm ancak bizim gen kodlanmız saye- sinde bulunabilir. Bir de Iran'ı dü- şünüyorum. îkı kez gittiğim Iran'da uzun sayılacak kadar kaldım. Ora- da da başörtüsü takan, uzun koyu renk paltolar giyen kadınlar var- dı ama militan çoğunluk kapkara çarşaflar içindeydi ve bu giyim tarzı üniversite öğrencileri arasın- da çok yaygındı. Yani kuralsa ku- ral, yüzün, ellerin görünmeyecek- se, vücut hatlann erkekleri baştan çıkardığın için sıkı sıkı saklana- caksa, kara çarşafı giyeceksin! Yok öyle hem baştan çıkancı ol, hem cennetteki yerini ayarla. Ye- mezler! Ne yaparsak yapalun, genetik kodlar bildiğini okuyor. Sadece Islami kesimde mi, heryerde. Biz bir işin cılkını çıkarmayı \allahi çok ıyı becenyoruz. Şu göbek açık modasına gelelim. Durum inaml- maz bir ölçüsüzlükte. Hani ken- dimi yoklayıp hafif kıskanıyor muyum diye düşünüyorum ama sağda solda u şimdiki erkeklerin bi- rer eviiya olduğunu" söyleyenle- re çok sık rastlar oldum. Artık teş- hircılığe varan bu son modanın gidecek tek bir yolu kaldı. Neyse kocakanlar gibi söylenmeyi bir yana bırakıp, gene genlerimize dönsem iyi olacak. Hiç düşündünüz mü, neden Ba- tılı dostlanmız bizi bir türlü kav- rayamıyorlar? Bunun en iyi ör- neklerinden birini bir arkadaşım anlatmıştı. O milyonlarca işçinin katıldığı 1 Mayıs filmleri Fran- sa'ya gıdıyor ve Fransız sendika- cılar, sosyalist ve komünist parti yetkilileri şaşınyorlar, "Bu muh- teşem bir kalabahk, sosyalist dev- rim sizin için kapula" diyorlar. Za- manlar geçiyor, 12 Eylül oluyor, DlSK davası başlıyor, spor salo- nunda yapılan yargılamada bir milyon işçinin yüz tanesi bile yok. Fransızlar iyice şaşınyorlar. "Ya- huokalabahk nerevegiöi'' diye me- rakla soruyorlar. Bizimkiler "Bu- rası Türkiye" diyecekler ama di- yemiyorlar. Kem küm ediyorlar. Görülüyor ki, her kesimimiz, dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Benim de başıma şöyle bir olay gelmişti: Orhan Kemal'in Bekçi Murtaza adlı romanından esinle- nerek senaryosunu yazdığım ve AM Özgentürk'ün çektiği Bekçi filmiylelspanya'yagitmişrim. 12 Eylül'ün tüm haşmetiyle de\'am et- tiği yıllardı. Basın toplantısında il- ginç bir soru geldi: "Ülkenizde askeri cunta var, böyle bir fiüni nasıl çekebiüyorsunuz?" Bir an şaşırdun. ben de tam "Burası Tür- kiye" diyecektim. toparlandım. Bir yığın sosyolojik, toplumsal yanıtlar verdiğimi anımsıyorum. .\ma kimseyi ikna edememiştim. Kendımizın bile anlamakta zorlan- dığımız bir ülkeyi, insan ilişkile- rini onlar nasıl anlayabilirler. Görüyorsunuz. tesettürden baş- layıp muhteşem bir sosyal analız yaptım, hadi size kolay gelsin. Seyreyleisil@ yahoo.com İsilozgenturk(a superonfine.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog