Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

24 AĞUSTOS 2003 PAZAR • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor(5 cumhuriyet.com.tr 19 Bursa'daki Fatih Terim - Hagi düellosunda maç 2-2 berabere sona erdi G.Saraylpuanı zor kurtardıELEŞTİRİ / MAHMUT SERT Boynuz ve Kulak Galatasaray giderek hafifliyor. Oyuncular sanki yerçekim- siz bir ortamdaymışçasına tüy gibi hareket ediyor. Böyle dav- ranınca da top kapma savaşımında her defasında hafif kal- dılar ve maçın büyük bölümünde silinip gittiler. Oyunun son 10 dakikasındaki çabalan ise işe yaramadı. Bursas- por ise biraz daha dinamik bir ekip izlenimi verdi. özellik- le ortaalanda Yakup ve Romen Frasineanu gol pası üret- mekte çok becerikliydi. Frasineanu attğı golle tribünlere şap- ka çıkarttırdı. Fatih Terim, Pirrto'da ısrar ederek artık abartıyor. Bre- zilyalının attığı gol çok güzeldi, ama artık bu tip futbolcu- lar amatör kümede bile oynamıyor. Oysa Terim'in elinde Sabri gibi bir futbol cevheri var. Eğer Pinto'ya verilen şans bu gence verilseydi; sağ kanatta hiçbir sorun yaşanmaz- dı. Sabri attığı golle ve performansıyla sanınm gerekli me- sajı iletmiştir. Geçen haftaki G.Antepspor maçında Hasan Şaş'ın ina- nılmaz çıkışı 'takım nıhu' olarak değeriendirildi. Ancak bu kez ruh çağırma seansı boşa çıktı. G. Saray'ın ruh arayı- şından vazgeçip doğru düzgün bir oyun kurgusu oturtma- sı gerekiyor. Ataklarda yakalanan rastlantısal pozisyonlar, oyunculann nerede duracagını bilememesi nedeniyle de- ğeriendirilemedi. Bunun açıklaması 'pozisyonagirdik, ka- çırdık' biçiminde olamaz; bu, çalışmayla ilgili bir şey. G.Sa- ray'ın yediği gol neredeyse hemen her maçta izlenen bir sahnenin yinelenmesiydi... Savunmanın arasına atılan uzun bir top, De Boer ve yanındakinin -dün gece Ömer vardı- ağır davranıp, rakibin arkasından atılan golü izlemesiydi... Hagi, dinamik bir ekip kurmuş. Onların da eksik tarafı iyi savunma yapamamalan. Ancak ataklarda çok çabuk po- zisyon bulup çoğalabiliyoıiar; gol vuruşlannda ise heye- canlılar. Maçın orta alandaki tartışmasız hâkimi Bursaspordu. Bu bölgede G.Saray'ın etkisiz kalmasında en büyük neden San-Kırmızılılann top kapma becerisini gösterememesiy- di. Aslında bu karşılaşma G.Saray'ın bütün eksiklerini gös- teren turnusol kâğıdı gibi de değertendirilebilir. Her şeyden önce oyun kurgusu tek ayaklı; futbolcular yalnız atak yapmayı düşünüyor. Ama bütün girişimleri plan- sız. Orta alan ve savunmada yardımlaşma anlayışı yok; her- kes tek başına oynuyor. özetle lig başlayalı üç hafta oldu, ama G.Saray hâlâ ortada yok. Hagi'nin de hakkını teslim edelim. Bu gidişle boynuz kulağı geçecek. Bursasportu Erman ile Galatasaray lı Arif sık sık karşı karşıya geldi (MUSTAFA BOZKURT) N E V Z A T D Î N D A RB U R S A A T A T Ü R K S T A D I ' N D A N N O T L A R Takıııı otobüsüne taşlı saldırı• Bursa-Galatasaray maçının ar- dından denizyoluyla tstanbul'a git- mek üzere Mudanya'ya giden Sa- n-Kınnızıh futbolculan taşıyan oto- büs, bir gurup Bursasporlu taraftar tarafından taşlandı Saldın sonucu otobüsün bir camı kınlırken, bu bölümünde oturan Batista'nın. kı- nlan camlar nedeniyle vücudunda çizikler oluştu. • Maçtan önce tüm basın men- suplan ve tribünler Fatih Terim ile Gheorghe Hagi'nin yanyana gele- ceği anı dikkatle bekliyorlardı.Kar- patlann Maradonası'nın eski hoca- sı Terim'in yanına giderek kucak- laşması 'efsaneiküi'nin aralannda- ki dostluğu gösteriyordu. • PAF takırruyla yapılan antren- man maçındaki kötü performans sonrası Terim tarafından kenara alı- nan Brezilyalı Pinto'nun maça 11 'de başlaması gecenin sürpriziydi • Bursasporlu yandaşlar ve özel- likle de teknik direktör Hagi, hakem Serdar Tatiı'nın verdiğı kararlara sürekli itiraz ettiler. tlk yanda ofsayt gerekçesiyle sayılmayan 2 gol son- rası Hagi'yi 4. hakem sakinleştirdi. • Maçın sonunda tribünlerden Arif e yönelik küfürlu tezahurat yükselınce hakem 3 No'lu anonsu yaptırdı. Terim, maç sonrası soyun- ma odasmda futbolculanna "Böy- le basit hatalaryaparsaruz şampiyon- luğu unurun" dedı • 2 Başkan Ali Dürüst. Chel- sea'li Hasselbaınk ile ilgilendikle- nni doğrularken McManaman ve Elber'in listede olmadığını söyledi. Maç sonrası Terim, "Hem Bur- sa'yı hem G.Saray'ı kutiamak ge- rek" derken Hagi, "Bu Bursa'yı be- ğendJnT diye konuştu. C.Saray genel kurulu Uyelerden Ali Sami Yen'e onay Spor Senisi - Ali Sami Yen Stadı'nın üst kullanım hakkı, dün yapılan genel kurulla Galatasaray Spor AŞ'ye devredil- di. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Sa- lonu'nda yapılan ve 128 üyenın katıldı- ğı toplantı sadece 10 dakika sürdü Başkan Özhan Canaydın. Ali Sami Yen Stadı'nın yıkımına yann başlayacak- lannı söyledi. Canaydın anlaşması ya- pılan kredmin ABD'deki Baltic Transit Bankası'nda hazine bonusu olarak de- polandığını ve stat projesi için yeni bir kredı gınşimlennın bulunduğunu kay- dederek yıkıma eski açık tribünden baş- layacaklannı belirtti. Dünya güreş şampiyonası Minderde heyecan Spor Servisi -10 Dünya Gençler Gü- reş Şampiyonası bugün Bağcılar Spor Kompleksi'nde başlıyor. 31 Ağustos'a dek sürecek şampiyo- naya, 60 ülkeden toplam 790 erkek ve ba- yan güreşçi katılıyor. Bayan güreşçileri- miz bu şampiyonada dereceye girerek madalya almayı; erkekler ise grekoro- mende takım halinde birinciliği ve ikin- ciliği. serbestte de dünya takım şampi- yonluğunu hedefliyor. FİKRET OAĞLIOĞLU JOTYi l.KOSU:F: Dıjan (4). P: Cmrancan (8). PP: Der- manbey (1). S: Sultan's Roses (6). 2. KOŞU: F: Yanık Güzelı 181. P: Hamdıllı (1). PP: Ten Dını Tro (3), S: Granıt (4). 3. KOŞl: F: Elmabağ (4). P: Abworks (3), PP: Sıerra(8), S: K.ül\utmaz(2). 4.KOŞU: F: Fırst Shım 18). P: Beyaz Kartal (1). PP: Kara Fatih (5)'. S: Gun Barrel (4|. 5. KOŞU: F: tlkbahar 11), P: Atomkannca (3), PP: Ongunhan (n ). S: Karazemıngülü (11). 6. KOŞU: F: Tramendous (6), P: Gasho (7), PP: Tartufo Bıanco (1). S: Turbe> (8). 7. KOŞU: F: Koyune\lı (10ı. P:" Baba Tomm> 16). PP: Yure'un (4). S: Mızan (12). SS: Ka- \alye(9). 8. KOŞU: F: Gambıta (1). P: Isolde (6). PP: Mıss Bener(3). S: Man> Moon (7). Günün İkilisi 5 Koşu: 1 İJ ÇifteBahis:3 Çıfte: 10 1.6.3. TabelaBahis: 10.6 4.12 9. ALTILI GANYAJV 4 3-8 2-1 8 1 5-4 6 7-1 8-5 10 1 6 3 Dünya Şampiyonası 'nda ilk madalya Perez 'in aris'te sıcak başlangıç MÜNİRYARAŞ PARİS-9. Dünya Atletizm Şam- piyonası dün Fransa'nın başkenti Paris'te başladı. Avrupa'da özellik- le de Fransa'da pek çok can kay- bına neden olan sıcak havalann da etkisiyie atletler zor anlar ya- şıyor. tlkgün21 daldayapılanya- nşlarda ilk madalyayı; erkekler 20 km. yürüyüşte Ekvadorlu Jeffer- son Perez (l saat 17 dakika 21 sa- 1500 metre erkeklerdeHicham El Guerrouj grubunda 1. oldu. niye), dünyanın en iyi derecesini yaparak kazandı. Stade de France'da gerçekleş- tirilen organizasyonda 29 yaşın- daki Perez; 29 atletin bitiş çizgi- sine vardığı, 9'unun ise diskali- fiye edildiği yarışta, İspanyol FranciscoJavier Fernandez'e ait 1.17.22'lik dünyanın en iyi dere- cesini 1 saniye geliştirdi. LAAF, Perez'in bu derecesinin bir dün- ya rekoru ohnadığım ve bu spor- cunun rekor kıran atletlere veri- lecek 100 bin dolarpara ödülü- nü de alamayacağım belirtti. IA- AF, maraton ve yürüyüşteki de- recelenn gelecek yıldan ıtibaren dünya rekoru olarak kabul edile- ceğim bıldirdi. Erkekler gülle atmada Belaruslu Andrei Mikneviç (21.69) altın madalya alırken bayanlar 10 bin metrede Etıyopyalı BerhaneAdere 30.04.18 ile şampiyona rekorunun ve altın madalyanın sahibi oldu. tkincüiği Etiyopyalı atlet Werknesh Kidene 30 07.15 elde ederken bronz madalyayı ise Çinli Sun Yingjiye 30.07.20 ile elde etti. Atletlzmde günün programi: 20 km. >Tİrü>TJş ıBavanlar fınalı. Disk atma (Eleme erkekler). 400m.engeüi| Sen ba> an- lar). Uzun aoama (Heptatlon ba> anlar).'400 m. (Sen bayanlar). Chitatma(Heptatlon ba- >anlar). 100m.(Sen-erkekler). 3adımat- lama (Eleme bayanlar). 100 m. (yan - ba- \anlan. 400 m.(\an -erkekler). 8Ö0m.(ya- n-ba> anlar). 10Öm.(çeyrek- erkekler). 800 ^ , m. (heptatlon bayanlar). 10 bin m. (final - erkekler). 100 m.(bayanlar fınalı). • HAMfT ÜZÜLDÜ ÜMİT SE- \İNDt-Alrnanya Birincı Ligi Bun- desliga'da Ümit Davala'nın yer aldığı Werder Bremen, sahasında Hamit Altıntop'un da top koştur- duğu Schalke 04'ü 4-1 yenerek liderliğe yükseldi. Hamit Altın- top'un kardeşi Halil Altıntop'un takımı Kaiserslautern ise deplas- manda Sruttgart'a 2-0 yenildi. Mustafa Doğan'ın sakatlığı nede- niyle forma giyemediği Köln, ilk galibiyetini sahasında Borussia Dortmund'u 1-0'la geçerek aldı • HALTERDE 2. OLDUK - Al- manya'nın Dortmund kentinde yapılan Avrupa 13. Erkekler ve 10 Bayanlar Yıldızlar Halter Şam- piyonası'nda Türkiye, bayanlarda 3 altın. 3 gümüş, 2 bronz madal- ya kazanıp takımda 2. oldu • tLK CEP ALONSO'NÜN - Formula l'de sezonun 13 yanşı olan Macaristan Grand Prix'sinin (Hungaroring Pisti) sıralama turlannda ilk sırayı Renault'dan İspanyol Fernando Alonso aldı • TENİS- 55. TED Open Ulus- lararası İstanbul Tenis Turnuvası. 1-7 Eylül tarihlerinde Akbank'ın katkılanyla Tenis Eskrim ve Dağ- cılık Kulübü'nün Tarabya'daki kortlannda yapılacak. • ALTHJDA.\449\ÜLYON - 7- 6-8-3-2/1-2/1 kombinesini bilen- ler, 449 milyon TL kazandı. Bursaspor: 2 - G.Saray: 2 STAT: Ataturk (Bursa) HAKEMLER:Serdar Tatlı (5), Şahan Yılmaz (4), Mu- hittin Gürses (4) BURSASPOR: Vıntila (4), Ömer (5), Erman (5), Kfiu (5), Serkan (4), Ender (6) (dk. 57 Orhan 4), Frasi- neanu (6), Yakup (7), Sertan (4). Okan (5) <dk 67 Junior 3). Ganea (4) (dk 58 Mehmet 4) G.SARAY: Mondragon (4), Prates (4), Ömer (4) (dk. 73 Sabri 6), De Boer 15), Hakan Cnsal (3), Pinto (4) (dk. 73 Cihan 4), Volkan (2) (dk 46 Arif 5), Batista (5). Ergün (4), Hasan Şaş (5), Hakan Şüku'r (4) GOLLER:£>/t 6 Okan Yılmaz, dk. 47 Pinto, dk 60 Frasineanu. dk. 83 Sabri SARI KARTLAR: Hakan Cnsal (G. Saray), Ömer, Okan Yılmaz, Sertan (Bursaspor) ARİF K3ZILYALL\ BURSA - tsteyen ıstediğı kadar "Bu maç Hagi - Terim düellosu olarak atgüanmasm" desın: dünkü Bursaspor - Galatasaray maçı, 2 eski 'yazgı' orta- ğının kapışmasından başka bir şey değildi. Luces- cu'lu Beşıktaş'a karşı yüreğini ortaya koyan, ancak Inönü sıcağından boynu bükük aynlan genç Rumen. Istanbul'un acısını eski dostu Fatih Terim inG. Sa- ray"ından 2-2 "lık beraberlıkle çıkardı. Hakem SerdarTath'nın düdüğüyle başlayan ma- çın ilk bölümü, beklenilenden hızlı bir tempoda oynandı. Bursa'nın lıgdeki ilk golünü atma arzusu ve tribünlenn coşkusu, Yeşil-Beyazh ekibi adeta ateş- lemiştı. G Saray ise ınanılmaz bir dağınıklık ıçın- deydi Vebugörüntü,dakikalar6'yıgösterirkenskor tabelasına yansıdı Ofsayt itirazlanna neden olan po- zısyonda topu önünde bulan Okan, uzun sayılabi- lecek bir mesafeyı aştıktan sonra doğru yere gıden final vuruşuyla Bursaspor'u öne geçirdi. 1-0'ın ardından herkes G.Saray'ın skoru eşitle- mesinı beklerken 2. ve 3. gole yaklaşan Bursaspor oldu Erman ve Frasineanu biraz dikkatli olsa, skor ilk 20 dakıkada 3-0 olurdu. 23. dakikada Miu, 37. dakikada da Ganeanın ağlara giden \Tiruşlan of- sayta takıldı G Saray ise bir kez Batista. bir kez de Hasan Şaş'la pozisyona girdi Üç San - Kırmızılı futbolcu tarafından kaleye gönderilip bir türlü gol olmayan pozısyon da var notlanmızda.. 2. yan da hızlı ve heyecan vericiydi. 47. dakika- da Hakan Şükiir - Arif paslaşmasında topu önün- de bulan Pinto. futboluyla ters orantılı şıklıkta bir \-urus yapıp skoru dengeledi. Eşitlik maçı daha da süratlendırmışti ki Bursas- por 2. golü buldu. Topu kaleye yaklaşık 35 metre uzaklıkta kontrol eden Frasineanu. teknik direktör Hagi'nin eski günlenni anımsamış olsa gerek, fü- ze gibi bir şut çıkardı. Ataturk Stadı'ndakı 25 bıni aşkın seyircı gibi Mondragon da seyirci kalmış, Yeşil - Beyazlılar öne geçmişti. Bursaspor'un taktiksel değişikliklerle oyunu so- ğutmak istemesi. hamle üsrünlüğünü G. Saray'a verdi. Sabrive Cihan ı sahaya sürüp mücadeleci bir yapıya kavuşan San - Kırmızılılar. Sabri'yle skoru dengeledi. 2-2'nin hemen sonrasında yıne Sab- n'nin bireysel çabasıyla başlayan pozis\onda ön- ce Hakan Şükür, sonra da Hasan Şaş zor olanı yap- tılar ve topu boş kaleye gonderemediler. Sonuçta da San - lörmızılılar, galıbiyet havasın- da geldiği Bursa deplasmanında 2-2'ye razı oldu. BAKIŞ YILMAZ YUCETURK Futbolun Generalleri Klas Futbolcular!.. "Wo sind Sie gebiieben?,." Almanlar'ın; harpte kaybolup giden, gen dönmeyen askerler içın söyledikleri şarkılarda olduğu gibi, ben de üçüncü haftasını dolduran süper lıgımizı seyrederken hüzünlenip soruyorum; Klas Futbolcular nerelerde kaldınız?.. Neredesiniz?.. Maçlar çekişmeli başladı, öyle de sürecek kanımca... Ama kalrteli futbol adına ne tadı var ne tuzu... • • • "Bir takım yalnız Generaller'den oluşmaz, askerler de gerekli" der, futbolun teknik adamlan... Doğru... Ama bir takımın çoğunluğu askerlerden de oluşturulamaz... Takımlanmızı, teknik direktörlenn emirerteri doldurmuş, "Ayağa oyna!.. Garanti oyna!.." Yan pas, gerı pas... Yığınla düz futbolcu... Nerede saliselerin ıçerisinde yeni programlar yapıp oyunu değiştiren yaratıcı beyinler?.. Yan pas, geri pas, kaleciye pas... Garantılı oyun!.. Top bizde kalmalı!.. Olgun atak!.. Hepsi hikaye!.. Yetenekler kısıtlı... Nerede topu aldığı zaman, süratle rakip alanı dikıne kazanan, rakip oyuncuyu, oyunculan kedı fare ile oynarmış gibi eksılten çalım ustaları?.. Nerede futbolun Generalleri; üstün yetenekli, zeki, yaratıcı kurmaylar?.. Klas futbolcular nerelerde?.. • • • Total Futbol; alanı daralttı, zamanı kısıtladı... Futbol, gıdip gelen bloklar ıçerisinde dar alaniarda oynanıyor... Alan ve zaman baskısı altındaki düz, yeteneği kısıtlı futbolcular zorlanıyorlar... Oyun çoğu zaman kılitleniyor. Bol ikili mücadelelerle, doldur boşalta dönüyor... özellikle bu nedenle; günümüzün futbolunda her zamankinden fazla; sahanın her alanında, üstün teknikierinın yanında, çabuk, süratli, mücadeleci, pres yapan, yaratıcı klas oyunculara gereksinım var... Dinliyorum, okuyorum... Hep birağızdan (hemen hemen bütün takımlar için) lider oyunculann eksikliğinden söz ediliyor... Liderliklerı gerekli mı bilmem ama?.. Kalitelerını, yaratıcılıklarını, bireysel değil, takım ruhunun, (team- work) takım oyununun hizmetine sunan Klas futbolcular kesinlikle gerekli... Yokluklan her açıdan hüzün verici... • • • Modern Futbol=Spektakel+Netice Futbol buz dansı değıl. Başan, yapılan güzel hareketlerin değerlendinlmesi yerine, atılan gollerte belirieniyor. Ne kadar güzel, estetik futbol oynarsanız oynayın, tabelada yoksanız seyirciyi çekemezsıniz. Ama yalnız sonuca donük (risk almayan, tutucu) bir futbolla da seyirciyi tribünlere zor çekersiniz. En azından oynanan futboldan zevk almaz ve sitemedipayıplar... Futbolda kalite artışı; tempo ile beraber spektakel hareketlenn çoğunluğu ile doğru orantılı olarak yorumlanıyor. Yalnız hücumda yapılan göze hoş gelen, hayranlık uyandıran, beklenılmeyen, estetik hareketler, güzel goller değil; kalecılerdahil sahanın heralanında yaptlan olağanüstü aksiyonlar da söz konusu... Günümüzün futbolu; müthiş birtempo ve bir piston gibi gidip gelen 30-35 metrelik bir blokla, takım halinde topu kazanmak için yapılan korkunç pres; kazanır kazanmaz salise bile geçınneden hemen ileriye doğru çoğalarak golü düşünmeyı, gole yönelmeyi istiyor... Yana, geriye dönmeyi değil... Olumlu atak adına, bıktıran topla oyalanmayı hiç değil... Parola Topa... Gole... Kimlerle?., Tabii ki kaliteli futbolcularla... Konuyu; sayın Can Bartu'nun herzaman, ısrarla üzerinde durup, vurguladığı; sayın Vedat Okyar'ın da dünkü yazısıpda belirttiği gibi, noktalayalım: "lyi futbol, iyi futbolcularla oynanır..." Not: Dün akşamki Fenerbahçe-Elazığspor maçı nor- mal bir lig karşılaşması değil bir komedi futbolcu oldu- ğundan dikkate alınamaz. E-Posta: yilmaz.yuceturk@tnn.net
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog