Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makale



Katalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı CHP' NÎN SOYAĞACI Rahmi Kumaş rjf' Gimhurfyel Cag Pazar:aır.a \ Ş TûıiocaŞı Cad No 39 41 ^ * ^ kîtap kulübu rj-irvt, Cagaloflu-Isunbul Tel 1212ı 5i: 05 05 Cumhuriyet Cumhunyet k ı t 3 p i a r ı SOL GELECEĞİ TARTIŞIYOR Oral Çaüşlar-Barış Doster T f umhUrİYel Ca S p a 2 a ' ! ' l r a a * 5 Türtocagı Cad No 39 41 ^,5» kltap kulübü J-W4lCagaıo41u-tstanbulTel 012) 512 05 05 80. YIL SAYI: 28445 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 AĞUSTOS 2003 PAZAR Peşmergelerin saldınsmm ardmdan Kerkük'te dün iki kişi daha öldürüldü Türkmene ABD atesi1 1 kİŞİ yaralandl Kerkük'ün Tuzhurmatı beldesinde peşmergelerin 7 Türkmeni Öldürmesini protesto etmek için gösteri düzenleyen gruba ABD askerleri tarafından ateş açılması sonucu 2 kişi öldü. 11 kişi yaralandı. Bazı kaynaklara göre ise çatışmalarda 5 Türkmen ile 3 peşmerge öldü. Türkmen milisler bir karakola ateş açtı ve iki polis aracını ateşe verdi. IKYB yetkilileri, Türkmenlerin Türkiye'nin bölgeye asker göndermesini sağlamak amacıyla bahane yaratmaya çahştığını iddia etti. ABD'li şahinlerin projesi çıkmaza girdi împaratorluk suya düştü VVashington yönetımının bır împaratorluk kurarak küreselleşme önündekı pürüzleri teker teker ortadan kaldırma düşü, Irak, Filıstin ve Afganistan'daki başansızlıklarla boşa çıktı. Irak'ta dırenış, işgalın malıyetını taşınamaz hale getınyor, Filıstin yol hantası ışlevsız, Afganistan ise savaş ağalannın elınde. ERGİNYILDIZOGLU Irak, lsrail ve Afganis- tan'daki son gelişmeler, yal- nızcaABD'nin 11 Eylül'den sonra uygulamaya koyduğu împaratorluk projesinın çık- maza girdiğini değil. bu projenin adeta geri teperek, dünya ekonomısinın ve je- opolitiğinın istikrannı daha da bozacak bir yönde etkı- ler yaratmaya başladığını gösteriyor. Başkan Bush'un Irak'ta- savaşın sona erdığıni açıkla- dığı günden bu yana gelişen dırenış hareketınin. gerilla savaşının giderek taktik de- ğıştirmeye, asken hedefle- nn yanı sıra ekonomık ve si- yasi hedeflen de vurmaya başlaması çok önemli bir gelışme. Ağustosun başın- dan bu yana en azından ye- dı sanayi kuruluşu, işgalci yönetimin idan binalan, petrol boru hattı, su dağıtım MArkasıSa. 8,Sü. 3'te Ankara yakin İZİemede Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakın izlemeye aldı. Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani'yi uyaran Ankara, Washington nezdinde de temaslarda bulunarak olaylann kontrol altına alınmasını istedi. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Bağdat'a giden Türk heyetinin konu hakkında ABD'li sivil yönetici Paul Bremer ile görüştüğünü açıklayarak "Onlara gerekli şeyler söylendi. Kuzey Irak'taki istikran kimsenin bozmaya hakkı yoktur" diye konuştu. Dış Haberler Servisi - Irak'ın Kerkük kentin- de, önceki gün 7 Türkmenin peşmergeler tarafın- dan öldürülmesini dün protesto etmek ıçin gös- teri düzenleyen Türkmenlerin üzenne yıne ateş açıldı. llk gelen bilgilere göre olayda en az 2 Türkmen yaşamını yitirirken bazı kaynaklar ise ölü sayısını 5 olarak bildiriyor. Amerikan 4. Pi- yade Tümeni sözcüsü Binbaşı Josslyn Aberle. Tuzhurmatfdaki gösteri sırasında çıkan olaylan bastırmak üzere bölgeye giden Amenkan asker- lerinin. 2 Türkmeni öldürdüğünü bildirdı. Aber- le, ABD askerlerinin kendilenne ateş açılması üzerine 2 Türkmeni öldürdüğünü, 2 sini de yara- ladığını söyledı. Kuzey Irak'taki Kürt-Türkmen gergınliği gıde- rek büyürken olaylann yaşandığı Kerkük'ün Tuz- hurmatı beldesinden sağlıklı bilgi alınamıyor. MArkasıSa. 8, Sü. 3'te Peşmergelerin cinayetlerini protesto eden Türk- menler yine kurşunlara hedef oldu. (Fotoğraf: AA) • BASRA'DA 3 İNGİLlZ ASKERl ÖLDÜRÜLDÜ • 11. Sayfada Yurdun dört bir yanmdan başkente gelen binlerce emekçi hükümeti uyardı MemurAnkara'ya yürüdüÖSS SONUÇLARIAÇIKLANDI Anadoluyine tstanbuVugeçti i/ En başanlı öğrencıler Antalya, Karabük, Ankara. Mugla ve Sınop'tan çıkarken Istanbul 17. olabildi. En başansız iller ise en geri kalmış bölgeden geldi: Ardahan, Hakkâri, Ağn ve Şırnak. Bu kentlerin hemen üstünde de Artvin yer aldı. \/ Sınavı kazanarak tercıh yapmaya hak kazanan 1 milyon 171 bin 719 adaydan 311 bin 498'i üniversıtelerin ön lisans ve lisans programlarına yerleştirildi. l/ Sınavı kazananlann yüzde 44'ü tercih yapmayınca 4 adaydan 1 'i üniversiteli olurken, 72 bin kontenjan boş kaldı. l/ 2 bin 157 okul birincisi yanlış tercih yaptığı için açıkta kaldı. l/ Devlet okullan yüzde 50'ye yaklaşan bir başan yakalarken, özel okullar yüzde 26'da kaldı. i/ Lise son sınıf öğrencılen en başansız adaylar oldu. B 6. Sayfada IMAR BANKASI SORUŞTURMASI 26zanlıdan 6'sı gözaltına alındı Tasarruf Mevduah Sigorta Fonu'na devredilen İmar Bankasf yla ilgili Şişli Cumhuriyet Başsavcıhğf nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadelerinin ahnmasına karar verilen 26 zanlıdan 6 sı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bankanın eski yönetim kurulu üyelen Birol Çilingir ve Gürol Demırkol ile eski gene! müdür yardımcısı Mehmet Koray Özkaya'nm da bulunduğu bildirildı. • 13. Sayfada Kore 'de Izmir rüzgârı Güney Kore'nin Deagu kentinde süren 22. Ü niversitelerarası Spor Oyunlan'nda etkin tanıtım düzenleyen İznıir Büyükşehir Belediyesi; 2005 yıİında gerçekleştirilecek organizasyon için ev sahipliğine hazır olduğunu gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahnıet Piriştina tarafından verilen resepsiyonda, oyunlarda yer alan ülkelerin temsilcilerine "2005'te İzmir'de buluşaüm" çağrısı yapıldı. YUSUF ÖZKAN'ın haberi • Spor'da Güney Koreli ritmik cimnastikçi ChoiYe-Lim K E S K ' e üye yaklaşık 15 bin kamu emekçısi Ankara'da "insancabır yaşam için' yürüyerek hükümeti protesto etti. Il dışından gelen memurlar uzun süre başkent girişlerinde bekletilirken eylem sırasında 8 memur "yaka paça" gözaltına alındı. KESK Başkanı Evren, "Hükümeti uyanyoruz. Ayağınızı denk ahn" dedi. MUSTAFA ÇAKIR'ın haberi B 4. Sayfada İzlenimler 'AKPhalka hesap verecek 9 Ankara caddeleri "Onurlu bir Türkiye, onurlu bir gelecek" ve "onurlu bir yaşam" için Anadolu'nun dört bir yanından akın eden memurlann sesleriyle yankılandı. Yaz sıcağında polis barikatlannın önünde saatlerce bekletilen binlerce memur. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı "IMF'ye uşak. halka Kasımpaşalı sloganı ile protesto etti. U 4. Sayfada Kraliçe Nefertiti bulundu mu? Ingiliz mumya uzmanı York Unıversitesi nden Fletcher, 12yıldır aradığı Neferfifı'nın mumyasıyla dünya kamuoyunun gündemınde şu sıralarda. Kralbr Vadısi'nde (Teb-bugünkü Luksor), 1898 yılında Mısır uzmanı Vıctor Lorer farafVdan ortaya çıkarılan ! l Amenhotep'ın meza'ndakı "ge% kadın", ona göre efsanevı kraliçe Nefeiıti den başkası değil. Bugün Cumhuriyet 'le... Bayiden istemeyi unutmayın. Karanlığa ışık %, olacaklar Arif Sağ: Amacımız ıkı kulturur bir araya geJmesi, giderek var olan külfürel mozaıği birbiriyle 'amşbrmak Eğer dünyadakı küiturler birbirlerinı tanırsa bir insanlık dostluğu yaratık. Marcel Khalife: Bugun aun/amz karank bır gece /aş.yor. Bız * de sanatçıiar ola r ak £ j sözlerımizJe değil, müziğimizle dunya ınsanbrına dosfiuk banş mesajlarım ıletmek ıstiyoruz. . A _ Hatice Tuncer'in röportajı 7. Sayfada. Bu perde hiç inmeyecek *^ •. Camboz Şevket, Madam Kokoraça, . Hakkı Ka r adayı, Feza Serengil, Papyon Kemal, Nadi Atay.. Kimini rehin kaldığı bir otel koşesinde, k'mini bır pansiyonda.. kimini de bır huzurevinde buldu Oklay Guzeloğlu... Uzun yıliar yaptığı araştırmalar sonucu 12 sanatçıya ulaştı ve onlarla tanık oldukları devirleri gelişmelen yaşam'arını konuştu. Gamze Akdemir'in röportajı 14. Sayfada. Kadınların dünyası Ingiliz genetik uzmanı Prof. Bryan Svkes'a gor e gunumuzden 125 bin yıi sonra erkekler yo< olacak. Arka Sayfada. BAYKAL'DAN 2B TEPKİSÎ • 5. Sayfada ARIKAN GİRDİGI HER ÎŞTE ÖNCÜ • 12 Sayfada FINDIKTA FERYAT SÜRÜYOR • 13. Sayfada PARKTKSONDA UMUT IŞIĞI UArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCA\TREK Nerede? Müslüman ülkeler Irak'a değişik açılardan bakıyor- lar. Örneğin "bizimki". Iktidar olduğu güne, diyelim ki 40 yaşına dek Islam Cumhuriyeti düşüyle yaşamış, 41. yaş gününde bırden değişmiş, çağdaşlığa so- yunmuş bır kişılikle uyanan "bizimki"; Irak'a asker gönderirken yalnızlıktan kurtulmak için Islamdan me- det umuyor. MArkasıSa.8,Sü. l'de F.Bahçe'den 7 gol Basketçiler fınalde Türkiye Süper Ligı'nin 3. haf- tasında Fenerbahçe sahasında Elazığspor'u Tuncay'ın 4 gol attığı karşılaşmada 7-1 yendı. 11. dakıkada 1 -0 yenik duruma düşen San-Lacivertliler Bordo-Beyazlı takımı farklı mağlup ederken attığından fazlasını da kaçırdı. Galatasaray ise deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla 'Fatih Terim - Hagi d!İ el- losu'nu kazanan çıkmadı. H ilpor'da Efes Pilsen Istanbul World Cup 2 Uluslararası Basketbol Turnuvası'nın yan final maçında Türkiye, Dünya ve Avrupa Şampnonu uI 'lş • , ^ S Sırbistan-Karadag'ı 90-88 | -> - «(s. ye n e r e jc f[na\e yükseldi. Ulusal takım bugün Abdi tpekçi Spor Salonu'nda saat 21,00'de İtalya ile fınal maçında karşılaşacak. Bu mücadeleden önce saat 19.00'da Sırbistan-Karadağ ile Rusya üçüncülük maçı oynayacak. I Syor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Süne-pe... Yolsuzlukta ne tarif bıraktık, ne tarife... Son tarif, Adalet Bakanlığı'nı yürütmenin yanı sıra Türkiye'nin her türlü sorununu içinde hissedip çözüm üreten, so- runların anlam ve önemini tanımlayan Cemil Çi- çek'ten geldi. Çiçek, yolsuzluk kahramanları için şu tarifi kullan- dı: Hazine süneleri! UArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog