Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

22 AĞUSTOS 2003 CUMA CUMHURİYFT SAYFA HABERLER Yargıtay tarafından onaylandı Kapkaççıya 136 yıl ceza SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk tLHAN UYGUN (24) rekor ceza venldi. Kadınlan rambo bıçak- ADAPAZARI-Adapa- larla tehdıt eden sanık- zan'nda, 7 kadının çan- lar, kapkaçlarda kullan- talannı çalan kar maske- dıklan 54 AZ 220 plaka- li 2 kapkaççıya verilen h otomobılin tespit edil- toplam 136yıl _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ mesi sonucu hapis cezası, ^ ( 3 ^ ^ y l ı m geçen yılın Yargıtay 6. Ce- ^ a ) , a v ı n d a o c a k a y ı n d a za Daıresi'nce O ^ a y i n o a y a k a l a n d l _ Y a _ onaylandı. yaKaianan p ^ aıamSL^ Adapaza- sanıklann üzerlennde 4 n'nda geçen üzerlerinden cep telefonu, aralık ayında 4 cep telefonu, 130 milyon li- Selma Aydo- 1 3 0 milyon lira, ra, 2 kadın çan- ğan, >ıhal San- , k . J . ' ^ . , tası ve çok sa- can, Serap İriç, l k a c ü ? ^^f1 y,da kredı kar- Binnur Akay, v e ?<* sayı d a tı bulundu. Elmas Sem'i- kredikartı Sakarya 1. zoğm,FiHzEr- bulunmuştu. Ağır Ceza kanveEBfAn- ^ — • — — - — — ~ - Mahkeme- kan'a sıyah camlı, pla- sı'nde yargılanan sanık- kalan eğik araçlarla yak- lara 68'eryıl hapis ceza- laşarak çantalannı alan sı verildi. Sanıklann ce- ve yüzlerini kar maske- zası Yargıtay 6. Ceza Da- siy le gızleyen Murat Yrt- ıresi' nce onaylanarak ke- dız(25)ileKadirŞenel'e sinleşti. Trafik kazalarında 12 kişi öldü • Yurt Haberleri Servisi - Yurt genelinde dün meydana gelen trafik kazalannda 12 kişi öldü, 127 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi yakınlannda meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 37 kişi yaralandı. Uşak'tan Afyon yönüne giden Mezher Tannkulu yönetimindeki kamyonetin Musa Elalmış idaresindeki yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu da sürücü Elalmış öldü, yaralanan 41 kişi tedavi altına alındı. Izmir'in Bornova ilçesinde aracıyla aşın hız yaparken yol kenanndaki çöp konteynırlanna çarpan Mesut Avcı yaşamını yitirdi. Ankara, Van, Izmir, Düzce, Nevşehir, Karaman, Gaziantep, Trabzon, Malarya ve Tokat'taki kazalarda da 7 kişi öldü, 49 kişi yaralandı. Beş dakikada üniversrteye kayıt • IZMtR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) okumaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin intemet sayesinde "beş dakikada" tamamlanacağı bildirildi. DEÜ Rektörlüğü Öğrenci Işleri Daire Başkanı Mustafa Aydın "Optik formlara öğrencilerin adlannı yazarak numara vereceğiz. 9 bin 200 öğrenciye postalayacağız. Öğrenciler kayda gelmeden, kimlik bilgileri ve fotoğraflı kimlik belgeleri hazırlanmış olacak. Bize geldiklerinde ise belgelerini verecek, en geç 5 dakikada kaydını yaptıracak, öğrenci kimlik kartını da çıkararak evine dönecek" dedi. İstanbul trafiğinde okul alarmı • Haber Merkezi - Okullann açılmasına bir aydan az bir süre kalan tstanbul'da altyapı çalışmalan henüz bitmedi. ntvmsnbc'nin haberine göre 4 aydır süren Beşiktaş, Yıldız Posta Caddesi'ndeki kavşak yapım çahşmalannın eylüle yetişmesi zor. Bağdat Caddesi'nde süren yol çalışmasının ise daha uzun sürede tamamlanabileceği belirtiliyor. Araç parkı, yeni bir trafik disiplini ve üst yapı için çahşmanın 1.5- 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Yeni Zelanda'da 7.1'lik deppem • Dış Habeıier Servisi - Yeni Zelanda'nın güneybahsındaki Fiorland bölgesinde Richter ölçeğine göre 7.1 büyükJüğünde deprem meydana geldi. Yeni Zelanda Yerbilim Enstitüsü, depremin merkez üssünün Güney Adası'ndaki Christchurch kentinin yakJaşık 500 kilometre güneybatısında yer aldığını açıklarken can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. Diş hekimi öldüpüldü • İstanbul Haber Servisi - Şişli'de bir diş hekimi, muayenehanesinde tabancayla vurularak öldürüldü. Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki Rüyam Palas Apartmanı'nın bodrum katında muayenehanesi bulunan Musevi diş hekimi Yasef Yahya (39), el ve ayaklan bağlı şekilde banyoda, kafasından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. Yahya'mn, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu, evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. TGC heyetinden Atalay'a ziyaret • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ve yönetim kurulu üyeleri, Devlet Bakanı Beşir Atalay'ı ziyaret ettiler. Görüşmede, TGC"nin basın yasası taslağı ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri Bakan Atalay'a sunuldu. TGC'den ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre, ziyarette Atalay'a sunulan raporda, yürürlükteki yasanın ek ve geçici maddelerinin kaldınlmasıyla süreli yayınlann kapatılması ve dağıtımın engellenmesinin önüne geçileceği belirtildi. TAKİYYE HANIM- BEN BİR ŞEY BİLMEM, BEYİM BİLİR.. Turizmden pay almak için Türk dostu yabancılar örgütlenecek TanıtıındaatakLEYLA ÇEVİK Türkiye'nin yurtdışına yöne- lik tanıtım markasının oluştu- rulması için kollar sıvandı. Tür- kiye Toplum Hizmetleri Vakfi ve Almanya'daki Akademie der Türkschen Gemeinde e.V (Türk Toplum Akademisi) Türkiye'nin turizmden hak ettiği payı alma- sı için "Türidnfo Sürekli Tanı- tim Projesi"ni başlattı. Üniversitelerin yanı sıra sek- tör kuruluşlannın da destek ver- diği proje ile Türkiye'nin tanı- tım markası yaratılacak. Türkinfo'nun genel koordina- • Üniversitelerin yanı sıra sektör kuruluşlannın da destek verdiği Türkinfo Sürekli Tanıtım Projesi ile Türkiye'nin tanıtım markası yaratılacak. törlüğünü yürüten Kocaeli Üni- versitesi Oğretim Üyesi Bora Ataman, üzerinde yaklaşık 2-3 yıldır çalışılan projesinin iki te- mel amacı olduğunu belirtti. "Amaçlardan biri, Türkiye'nin turizm sektöriinü, turist sayısı ve gelir hacmi bakmıından se- dece kitksd turizmebağb kabna- sını engellemektir" dıyen Ata- man, Türk rurizminin sadece yüzde 7'sini oluşturan kültür, sa- nat. doğa, sağlık gibi alternatif turizm türlerinde kaydedilecek küçük gelişmelerin bile milyon- larca dolarhk gelir yaratacagını söyledi. Avrupa genelinde 4, Alman- ya'da ise 2.5 milyon Türk'ün ya- şadığına dikkat çeken Ataman, projenin diğer amacının ise Tür- kiye'nin tanıtımı için Avrupa'da- ki Türk toplumunun örgütlü gü- cünü harekete geçirmek oldu- ğunu belirtti. Proje ile Türkiye'nin nitelik- li tanıtımımn yapılacağını söy- leyen Ataman, "Bu nitelik Ana- dolu topraklannın binlerce yıl- lık tarihi. kültürel doğal bikirrû- dir. Türkinfo'nun tek derdi Tür- kiye'nin bu şekilde bir marka ol- masıdır" diye konuşru. Türkinfo kapsamında pek çok alt projenin de yapılması plan- lanıyor. Yüz kişilik profesyonel bir ekibin hazırladığı kartpos- tal, takvim, araç sticker'ı ve ta- nıtım belgeselleri gibi ürünlerin bir kısmı fuarlarda dağıtıhrken, bir kısmı da yurtdışındaki Tür- kiye ilgilisi kişi ve kurumlann adreslerine gönderilecek. Tarihiheykellerinfotoğrafları sergileniyor İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin 112 yddır ev sahipliğmi yaptiğı tann, tannça ve imparator he> kelkrinin mermer replikalanile çeşirü lahirJereait büyükboyfotoğraflarErtuğ-KocabryıkYayınevi tarafindan Topkapı Sarayı" nda sergileniyor. Kültür Bakanlığı ve Borusan Holding'in desteğiyle düzenlenen sergide arkaik, klasik. hdenistik ve Roma dönemi eserleri farkh aviularda yer abyor. Sergiyi gezen Kültür Bakanı Erkan Mumcu, İstanbuTda fark- b uygarhklarm eserlerinin sergilendiği şehir müzelerinin bulunmadığını söyledi Mumcu, bundan böyle nıüze ve ören yerlerinin getirlerinin yine buralara bırakdacağmı da belirtti. (Totoğraf: ÖZGÜR BURAK ÖZTÜRK) KÜÇÜKÇEKMECE Soygun girişimi kanlı bitti: 1 ölü İstanbul Haber Servisi - Küçükçekmece'de Kut- bettin Kınmzı'ya ait "Aranpınar Kuyumcu- su"nun önüne, 34 AU 0314 plakalı otomobille gelen maskelı 2 kişiden biri, dükkânın camını taşla kırarak vitrindeki altınlann bir kısmını aldı. Otomobille olay yerinden kaçmaya çahşan bu kişiler, önce bir kadına, ardından da bir direğe çarptılar. Hırsızlan otomobiliyle takip eden Kut- bettin Kırmızrnın kardeşi Seyithan Kırmızı (26), kaçan 2 kişinin kaza yaptıklan yere gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu hırsızlardan biri, göğsüne isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Bu kişinin kimliği belirlene- medi. Göğsüne ve kollanna isabet eden kurşun- larla ağır yaralanan diğer kişi Hüseyin Kurtoğftı, hastaneye kaldınlarak ameliyata alındı. AĞRIDAĞITIRMANIŞITAMAMLANDI By-Pass'lıların bayrağı zirvede DOĞUBAYAZTT - AKUT Başkanı Nasuh Mah- ruki liderliğindeki, by-pass ameliyatı geçiren hastalannda aralannda bulunduğu 14 kişilik ekip, Ağn Dağı'nın zirvesine ulaşarak "bajTak" diktikten sonra inişe geçti. AKUT Başkanı Na- suh Mahruki, Ağn Dağı'nın 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zinesine ulaştıklannda saygı duruşunun ardından Istiklal Marşı okuduklannı, by-pass ameliyatı geçiren hastalann kurduğu "Kulüp B\ T -Pass"ın bayrağını da zirveye diktikle- rini söyledi. Mahruki, zirve tırmanışına katılan Memorial Hastanesi doktorlanndan Faruk Tü- kenmez ile Prof. Dr. Bingür Sönmez'in oğlu Ozan Sönmez'i de kondisyon eksikliği nedeniyle 4 bin 750 m( trede bıraktıklarıru anlattı. 20 bin kadro Oğretmenlik başvurulan sona eriyor Haber Merkezi - Milli Eğitim Bakanlığı'nm (MEB) atama yapacağı 20 bin öğretmen kadrosu için başvuru süresi bugün sona eriyor. Baş\Tirular, internet yoluyla http: atama.meb.gov.tr adresindeki 2003 Yılı tlk Atama Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Başvuru formunu dolduran adaylar, en yakın başMiru bürolanndan birine giderek başvurulannı resmi hale getirecek. Yeniden atama ve kunımlar arası nakil için yapılacak basvurular ise il milli eğitim müdürlüklerinde kunılacak yeniden atama işlemleri bürosundaki görevliler tarafindan, internet üzerinden "2003 Yüı Yeniden Atama Başvuru Formu'na girilerek yapılacak. Başvuru şartları Öğretmen adaylannın, Devlet Memurluğu Sınavı (DMS), 2002-Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS)ve2OO3 KPSS-Öğretmenlık Sınavı'ndan en az birine girmiş ve atanmak için yeterlı düzeyde puan almış olmalan gerekiyor. Bu sınavlardan birden fazlasına giren adaylar, en yüksek puan aldıklan sınav sonucuna göre başvuracak. İlk kez atanacaklarda, 1 Ocak 1964 ve sonraki bir tarihte doğmuş olmalan şartı aranıyor. Askerlik yükümlüsü olup henüz askerliğini yapmayanlann, atamarun yapılacağı tarihi izleyen celp dönemine kadar memuriyete atanmasında askerliği bakımından herhangi bir sakınca olmadığını belgelemeleri gerekiyor. GENtŞ AÇI HİKMET BİLA Mustafa Kemal Hicaz'a Neden Gitmedi? İki gün önce Türk basını... Çok satan gazete- lerimizin 20 Ağustos 2003 tarihli baskıları, basın tarihimize ibret vesikası olarak geçecek cinsten- di. Manşetler, gazetelerin (ya da bağlı olduklan grupların) birbirleriyle kavgalarına ayrılmıştı. Suçlamalar, hakaretler, karşı suçlamalar, karşı hakaretler... Oysa bir gün önce yer yerinden oynamıştı. Bağdat'ta Birleşmiş Milletler binası havaya uçu- rulmuş, birçok insan ölmüş, dünya ayağa kalk- mıştı. Işgal sonrası Irak'ta işgalcilere karşı yapılan belki de en büyük saldırıydı bu. Hangi Irak'ta? Türk askerinin gönderileceği Irak'ta. Ama, "büyük basın "ımızda bu haberi ara ki bulasın. Kiminin birinci sayfasında bile yok. Ki- minin birinci sayfasının en altında bir-iki sütun. Kiminin sadece iç sayfasında. Birleşmiş Milletler'i havaya uçuran bir saldırıya sayfalarında bu kadar yer ve önem veren bası- nın, "Irak'a asker gönderelim, ölen ölür kalan sağlar bizimdir" diye tempo tutmasını anlamak kolaylaşıyor. Üstelik, Amerika'yı kızdırmama kaygısını, kan dökmeye gerekçe yaparak... Irak'ta ve Ortado- ğu'daki gelişmeleri hiçe sayarak? Sayısız soru- yu yanıtsız bırakarak: Irak halkı Türkiye'yi yardıma çağınyor mu? Yardım isteyen yasal bir yönetim var mı? Türkiye'nin arka bahçesinde kin ve nefret to- humları ekilmiş olmayacak mı? Türkiye'nin ulusal çıkarına ne kadar uygun- dur? (Bu soruları, Orgeneral Çetin Doğan'ın ko- nuşmasından çıkardım.) Irak halkını, Arap ve Müslüman ülkeleri düş- man haline getirdikten sonra Amerika, Türkiye'yi bölgede sap gibi bırakır giderse ne olacak? Gi- derken, "Alın size bir de komşu Kürt devleti" diye nanik yaparsa ne olacak? Türk askeri Irak'ın neresinde, hangi koşullarla görev alacak? ölürse ne olacak, öldürürse ne olacak? Türk ve Amerikalı askerler çatışırsa ne olacak? Bu sorulan yanıtlamadan, işin önünü arkasını düşünmeden "Asker gönderelim" diye tuttur- mak, pirince giderken bulgurdan olmak sonucu- nu da doğurabilir. Tarih, bunun örnekleriyle dolu. Tarih deyince.. görüldüğü gibi tarih insanın ya- kasını bırakmıyor. Şimdi de, "Yemen ve Galiçya vatan mıydı" tartışması başladı. Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya'da ve Yemen'de binlerce gencın heba edilmesi, yaklaşık yüz yıl sonra yi- ne gündemde. Tarihi gerçekleri gözler önüne sermek tarihçi- lerin işi. Ama tarihçiler kibar adamlar. "Galiçya da Yemen de vatan matan değildi" demezler. "Diyelim ki vatandı. Vatan öyle mi savunulur- muş" diye sormazlar. Birinci Dünya Savaşı'nda vatan savunması adına yapılan dangalaklıklar, Istanbul'dan Orta Asya'ya, Istanbul'dan Yemen'e, Istanbul'dan Süveyş'e yol olur" da demezler. "Askerdir, ölür" sloganını candan benimseyen arkadaşlara bir önerim var. Biraz tarih karıştır- sınlar. Ve şu sorunun da yanıtını bulmaya çalış- sınlar: Bir yığın savaşa girip çıkacak, birliğinin en önünde çarpışmalara katılacak, hatta düşman şarapneliyle yaralanacak cesarette bir asker olan Mustafa Kemal, Hicaz'a gitmeyi neden reddetmiş? "Git" demişler, gitmemiş. Acaba neden gitmemiş? hikmetbila ; ntv.com.tr Bingöflü depremzedeçocuklariçin toplanan yardnnlar Bingöl Vali \ardımcısı Osman San'\^ tesfim edildi. Bingöllü depremzedelereyardım Çocuklann sevinçli günü İBRAHİMKARAASLAN DİYARBAKIR-Fil- dişi Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi ve Birleş- miş Milletler (BM) lyi Niyet Elçisi MelekKe- çecioğlu. Bingöllü dep- remzede çocukJar için topladığı kırtasiye, gi- yim, ilaç, oyuncak, gı- da ve tekerlekli sandal- ye yardımını, Bingöl Vali Yardımcısı Osman San'ya teslim ettı. Büyükelçi Melek Keçecioğlu, topladığı 50 koli yardımı, gaze- temiz ve Şişli Beledi- yesi"nin organizasyo- nuyla Bingöl'e ulaştu-- dı. Yardımlan Vali Yar- dımcısı Osman San'ya teslim eden Keçecioğ- lu, depremzede kadın- larla sohbet etti, çocuk- lara oyuncak dağıttı. Büyükelçi Keçecioğlu gazetecilerle Vali Hü- seyin AMIİ COŞ'U ma- kamında ziyaret ede- rek. 1 Mayıs'ta mey- dana gelen deprem son- rasında yapılan yardım- lar ve kalıcı konutlarla ilgili bilgi aldı. Melek Keçecioğlu, "Amacımız bu tür yar- dımlarla depremzede- lerin acdarmı biraz da oba hafifletmektir. Yar- dmımaizemelerininbu- ra>a taşmmasında des- teklerinden dolayı Şişli BeledryeBaşkanı Mus- tafa Sangüreteşekkür ediyorum" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog