Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURIYET \AKFI adına İLHA.N SELÇUK Genel Yavın Yonetmenı tbrahim Yıldız # Yazuşlen Muduru Safim Alpaslan#SorumIu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru Hakan Kara Ntıhbarat Cengız ^ ıldırım • Ekonomı Oz- lem V uzak 0 kultur Egemen Berköz • Spor \bdulkadır \ ücelman • Makaleler Samı Ka- raoren • Duzeltme Abduliah Vazıcı • Bıl gı Belge Edıbe Buğra • \ urt Haberlerı Meh- met Faraç 0 A\rupa TemMİcısı Gurav Öz \a\inKurulu DhanSelçuklBa^- kan) EmreKongar(Daruşman) Orhan Ennç, Hıkmet Çetın- ka\a. Şukran Soner. Ibrahım \udxz. Orhan Bursalı. Musta- fa Balba\. Hakan Kara. AnkaraTerrbdcısı MustafaBalba\ \taturkBul\arı\o 12^ kat4 BakanJAlar Tel 419S020rhat) Faks 419->O2' T 0IzmirTemMİaM Serdarkızık.H ZıvaBh 1^2 S 2 ^Tel 4411220 FaL, 441S~4< • Adana Tembilciii Çetın >. ığenoglu. LnonııCd 119N No 1 1 Tel 363 12 11 Faks 16112 l s \ntahaTeni3il<.üi \hme(Oruçoglu CumhumetCad 80 i Tel 1)242 24W0^" Fa\ 24^lhO9 Muessese Vluduru Erol Erkut • Bılgı İjlenı Ahmet Korulsan # Sa tış Fazılet Kuza j y y i •üeneı Mudur Can ÇagdaştGe EEİH nef Mudur *ı rd Satıs Tula\ Mutlu Dolen • Mddur Hd Pazarlama HaUn Acar # MLdur "i rd Fmans \e Openk ^n Erhan Ozdemır # 3 azarLama Dırektonı Tııla\ Tosua \a\unla\an \snıGtın Hater \;anM Basıfi \ Tel r M: -ıf- :fhat Faks O:i: <.ılık \ !? 9^ Bjukl Merle (jazeteDenaBasinı'liimolkSaıı e Tk. AŞBaıtur 44 >Uı Bu\ın \ i ku M OIKH D»ğmm BBD Merkez 22 ^\GLSTOS2003 tımak 4 ^ 6 G u n e ^ ö l " O g l e l M 4 I k ı n d ı i 6 ^ U ş a m 20 0^ Yabı 21 " 2 Alamanya Türküleri araştırmasından: En fazla Alman kızlarına duyulan aşk konu ediliyor Hans şişman,Helgaçıplak ı Oyunculuk sürecek • BERLES (\A) - James Bond fılmlennın unutulmaz >ıldızı Ingıhz aktor Sean Connery (72), oyunculuğu bırakmayı duşunmedığını belırttı Connery "Frau ım Spıegel' ( \ynada Kadın) adlı Alman dergısıne yaptığı açıklamada, "Oyunculuğu bırakmayı duşunmuyorum Hersabah yataktan kalkabıldığım surece o\ r unculuğa dev am edeceğım Herzaman sağlıklı yaşadım Onemlı olan hareketh kalmak" dedı Bodrum'da yacht shovv • BODRUM (AA) - Muğla nın Bodrum ılçesının Turgutreıs beldesındekı D-Mann Yat Lımanı'nda 'Tnternatıonal Bodrum Yacht Shovv " açıldı Açılışın ardmdan fuardakı standlan gezen Denızcılık Musteşan Ismet Yılmaz, tekneler hakkında bılgı aldı Dunyada denızde duzenlenen az sayıdakı yacht fuarlanndan bın olan Intematıonal Bodrum Yacht Shovv, 24 Temmuz'a kadar açık kalacak Fuan zıyaret edenler. sualtı fotoğrafçısı Recep Donmez'ın sergısını de gezme olanağı bulacak '101lik kovboy attan düşiip öldii • DALL.AS (A.\) - \BD'de. vaşamında 30 bın "kadın kovbo>" yetıştırmış Amenkalı sığır çobanlığı uzmanı Connıe Reeves, 101 yaşında attan duşerek oldu Camp Waldemar çıftlığınden yapılan açıklamada, 101 yaşındakı kadın kov boy Connıe Reev es ıçın şu ıfadelere yer venldı "Teksas bugun buyuk efsanevı hazınesını >ıtırdı O kı, evalet kadar guçlu kışılığı>le 101 vıldır burada yaşadı" Bilgisayar otomobillere girecek • AMSTERDAM (AA) - Hollanda da hukumet, pıyasaya çıkanlacak tum yenı otomobıllerde, hız ve yakıt kullanımını kontrol edebılen bilgisayar sıstemının bulunmasını zorunlu kılacak Çevre Bakanlığı ndan yapılan açıklamada, bu sıstemın. yakıt kullanımını ve çevTeye bırakılan zararlı maddelen azaltacağı ıçın uygulamaya konulmasının ıstendığı belırtıldı Açıklamada otomobıllerde bilgisayar sıstemının bulunmasıyla yakıttan ve zararlı egzoz gazlanndan en az yuzde 10 tasarruf sağlanacağı vurgulandı Uyuşturucuyla savaş için plaka • NEV\ YORK (A.4) - ABD'nın \evv York eyaletınde. artık otomobıl plakalan uyuşturucuyla mucadeleye >onelık olacak Eyalet valısı George Patakı, yenı plakalarda "Çocuklan uyuşturucudan uzak tutalım" sloganının yazılı olacağını açıkladı Valılık açıklamasında, plakalara yazılacak sloganın, çocuklann uyuşturucu belasından korunması bakımından olumlu mesaj olacağı vurgulandı Yenı plaka uygulamasına 2004 başında geçılecek Izlanda'ya balina yaptırımı • \\\SHLNGTO\ (A.4)-ABD, Izlanda nın yenıden balina av ına ızın vermesı uzenne vaptınm karanyla sonuçlanabılecek soruşturma açtı ABD Tıcaret Bakanlığı'na bağlı Ulusal Okyanus v e Atmosfer Yonetımı (NOAA) sozcusu, Izlandalı bahkçılann oncekı gun oldurduklen balınayla ılgılı soruşturma açtıklannı, balina avından v azgeçmemesı halmde İzlanda"> a > aptınm karan ahnabıleceğını bıldırdı Almanya türkülennde en ı çok ışlenen ? konulardan bın de Alman kızlan ıle 1 e\lenerek aılesını unutan erkekler Helga ısmıyle I genelleştınlen Alman kızlan. sanşın, çıplak, sadakatsız, evde I oturmayan, mını eteklı olarak tasvır edılıyor Alman erkeklen ıse dış gorunuş olarak kırmızı suratlı, şışman, kel, kjbırlı, gozu başka yerde, eşını boşayan. metres tutan, domuz etı ve patates yıyen, bua ve ıçkı ıçen kışıler olarak aşağılanıyor Haber Merkezi - Almanya ıle ılgı- lı turkulerde en çok gurbet, acı do- lu yaşantı, v atansızlık ıle Alman kız- lan konu edılırken "Helga" ısmıyle genelleştınlen Alman kızı, gurbet- çıler taranndan mını eteklı, çıplak, sa- dakatsız v e cınsellığe duşkun olarak tasv ır edılıyor Çanakkale 18 Mart Unnersıtesı Eğıtım Fakultesı Almanca Oğret- menlığı Bolumu Oğretım Uyesı Doç Dr AKOsmanOzturkun u Alaman- Ava Türküleri" konulu araştırmasına ylgore, 1960'h yıllarda Almanya'va Jbaşlayan ışçı goçu, Almanya kay- naklı ya da odaklı turku ve şarkılan eren "Sözlû Türk Goçmen Edebi- \aü"nın onemlı bır bolumunu oluş- turuyor 1972 ıle 1975 yıllan arasında mem- lekete duyulan hasret, uyum zorlu- ğu ıle yoksulluk temalan turkulere gı- nyor Aynı donemde Turkıye'de bı- raktığı aılesını yanına aldumayan ya da bu konuda verdığı sozu tutmadı- ğı ıçın eleştınlen eşler turku kahra- manlan olarak belınyor Parçalan- mış aıle konusunu, dılı anlaşılama- yan Alman kızlarına ılan edılen aşk duygulan alıyor /\lmanya acı vatan... 1976-1979 arasında ıkı kulturun kıyaslanması, ustabaşına v e Alman'a ofke, aılelenn Almanya'ya getınl- mesı ıle ortaya çıkan sorunlar, Alman kadınlarla yapılan evlılık on plana çıkıyor Almanya'ya gelınce değışen eş- ler, "Kan sen bizım koylu\ dun, ağır akılü huvluvdun. ne çabuk modaya uvdun, vay başuna.-' 1 sozlen ıle an- lahlıyor 1980 ıle 1990 arasında umıt- sızlık, ıkı kultur arasında kalma ış- lenırken 1990'lıyıllarda, Turkıye'de- kı yuv anın v ıkılması v e Almanya'nın "acı vatan oluşu" dıle getınhyor AJmanva turkulerınde en fazla gur- bet ve Turklenn ıkı arada bır derede kalışlan, Almanlann kotu tutumlan ıle Alman kızlanna duyulan aşk ve hayranlık konu edılıyor " \şığıın ben deli gibi, \lman\ a'da bir kı/ sevdını, sankı bahar gulu gi- bL \lnıanva"da bir kız sev dinı." Bunun yanı sıra Alman kızlan ıle ev lenerek aılesını unutan erkekler de turkulenn en onemlı malzemelen arasında yer alıyor Kırmızı suratlı, şişman Doç Dr Ozturk un araştırmasına gore A.lmanya turkulennde geçen Alman erkeklen en fazla "Hans" kızlar ıse en fazla "Helga" ısımleny- le amhvorlar Almanlar genel ola- rak, Turklen somurmeye çalışan, maddı>atçı, ılayuzlu olarak rutele- nırken, çok az turkude Almanlann davTaruşlannın ovıılduğune rastlanı- yor Bu turkulerde Hans. dış gorunuş olarak kırmızı suratlı. şışman. kel, kışılık olarak kıbırlı gozu başka yer- de. eşını boşayan metres tutan. do- muz etı ve patates yıyen, bıra ve ıç- kı ıçen kışıler olarak aşağılanıyor H e l g a l a r sadakatsiz1 Almanv a turkulenndekı Helga ka- rakten ıse, sanşın, çıplak, sadakatsız, cınsellığe duşkun ev de oturmaz, mı- nı eteklı, kocaya saygısız olarak ta- nımlanıyor Helga dıye anılan kız- lar, bar-pavyon yolunda rastlanan rru- nı eteklı bazen cadıva benzeyen ama çoğunlukla guzel sanşın, karnavalve faşınglerde yakınlık kurulabılen, go- ğuslen açık saçık, nazlanmadan op- turen kışıler olarak gostenlıyor şirndiustalarlaçalışıyoÇeviri Servisi - Amanda Peet Lıse yıllannda kendısını keşfeden drama oğretmenıyle tanışana kadar aklında oyuncu olmak > oktu Oğretmenı L ta Hagen ondakı yeteneğı keşfederek oyunculuğa eğılmesıne neden oldu 2O'lı yaşlannda "Grind". "Body Sbots" gıbı kuçuk çapta butçelen olan. orta kalıtelı fılmlerde bev azperdeye adım attı Fakat bu roller Hollyvvood'un gerçek anlamda kapısını aralamasına yetmemıştı Premıere dergısınde yayımlanan roportaja gore daha sonra People dergısuun belırledığı en guzel 50 kadın arasına gırdı Sonrasında da başanlı adımlarla ılerleyerek gerçek bır Hollj'vvood yıldızı oldu Dunyaca unlu oyuncularla aynı filmde rol alacak konuma geldı Kanyenndekı başan 31 yaşındakı Peefe sadece meslekı anlamda Hollyvvood'un kapısını açmadı Nevv York'lu oyuncuya geçmışte hayal bıle edemeyeceğı, Batı Hollyvvood'da bır evın de anahtannı kazandırdı Bugunlerde "Private Benjamin" adlı filmde Jack Nicholson, Diane Keaton ve Keanu Rceves e rol arkadaşlığı vapıvor oyuncu Ekım ayında "The VVhoİe İen Yards" filmı ıçın Bruce VViIKs'le kamera karşısına geçecek olan Amanda n| « I * V ^ r f ^ ^ ^ ^ ^ ^ . P e e t - - l a c k Nıcholson'la I Jyk^l^^^^^^^Hk a >'nı s e t t e olduğuna | %9^^^^^^^^^^^Hk ^ a ' a ınana madığını ıtıraf edıvor İnsanların yüzde 36'sı korunmuyor Türk halkı doğum kontrolünde bilgisiz # Turkıye'de çıftlenn yuzde 28'ı genellıkle başansızlıkla sonuçlanan geleneksel yontemlen kullanıyor Doğum kontrolunde kullanılan 3 aylık ığneler ıse en kesın yontem Haber Merkezi - Turk halkının yuzde 36sı doğum kontrol yontemı kullanmıyor, çıftlenn yuzde 28'ı geleneksel yontemien, yuzde 36'sı ıse modern yontemlen tercıh edıyor Doğum kontrol yontemlen arasında sık tercıh edılen rahım ıçı araçlann ABD'de enfeksıyon nskını artırdığı korkusu v e kanamayı arttırması nedenıyle kullammınnı çok sınırlı kaldığı kaydedıldı Gazı Unıversıtesı Tıp Fakultesı Kadın Hastalıklan ve Doğum Anabılım Dalı Oğretım Uyesı Prof Dr Bülent Tıraş, Turkıye'de yılda ortalama 1 5 mılyon bebeğm dunyaya geldığını v e yılda 5 bın kurtaj yapıldığını kaydettı Turk halkınm yuzde 36'sının doğum kontrol metodu kullanmadığını. yuzde 28'ının tak\im. gen çekme gıbı geleneksel metotlan tercıh ettığını anlatan Prof Dr Tıraş, ancak yuzde 36'suun spıral, prezenatıf, hap, ımplant, dıyafram, kısırlaşhrma gıbı modern yontemlen kullandığını behrttı gaşarısızlık oranı 0.3 Tıraş, yuzde 28 oranında kullanılan geleneksel metotlardan. gen çekme yontemının yuzde 6-7 gıbı yuksek bır başansızlık oranı olduğunu belırttı Prof Dr Tıraş, doğum kontrol yontemlen arasında sık tercıh edılen rahım ıçı araçlann kullammınnı çok sınırlı kaldığını kaydettı Doğum kontrol haplannda korumanın çok yuksek olduğunu bıldıren Tıraş, şu uyanlarda bulundu "Haplann önemli bir avantajı baa kanserlerin gorülme sıkhğını azaltmaları \e 10-15 yü gibi befli süre hap kullananlan tümörierden korumalan." Prof Dr Bulent Tıraş, enjeksıyon şeklındekı hormonal yontemlenn ıse (3 aylık ığne) başansızlık orannun 1 yılda her 100 kadın ıçuı 0 3 olduğunu soyledı l\bin kişinin ha?va yüzünden yaşammı yitirmesi eleştiri oklannı Chirac'a çevirdi sa'nın 11 EylüPü sıcaklar # Fransa'da halkın yüzde 5l'ı hukumetın yetersız kaldığını duşunuyor Muhalefet ıse Fransa Cumhurbaşkanı Chırac'ınulke krızdeyken Kanada'dakı tatılını kısa kesmemesını dılıne doladı Fransa'da ağustos boyunca olü sayısınuı 13 bın 600'u bulacağı tahrrun edılıyor DışHaberlerServisi-Fransa Cumhur- başkam Jacques Chirac, ulkeyı etkısı- ne alan sıcak hava dalgasnıın arduıdan dun ılk kez bakanlar kurulunu toplar- ken olu sayısının 10 bını bulmasına kar- şın hukumetın geç onlem alması eleş- tınlere neden oldu Le Pansıen gazetesının yaptığı bır an- kette, halkrn yuzde 51 'ının. hukumetın olağanustu durumu değerlendumekte ye- tersız kaldığını duşunduğu ortaya çık- tı Doktorlar, olulenn hastanelere yığıl- dığını behrterek onlemlenn çok geç alnıdığını vurguladı Muhalefet ıse, Fransa Cumhurbaş- kanı Chırac'ı, ulkede cıddı bır krız ya- şanmasına rağmen Kanada'dakı tatılı- nı kısa kesmedığı ıçm eleştırdı Fransa'nm sol goruşlu Lıberatıon ga- zetesı, asın sıcaklann yol açtığı felaket sonucu olenlenn sayısmın "11 Eylül'de DümaTkaretMerkezi'ndeölenierinüç kaü" olduğuna dıkkat çektı Gazete, Chirac'ın, knz boyunca devam eden tepbsızlığuun nedenlennı açıklamak zorunda olduğunu beluttı Fransa Sağlık Bakanı Jean françois Mattei ıle Başbakan Jean Pierre Raffa- rin'ın sorumluluk almaktan kaçınmala- n da ulkede tepkılere neden oldu Chırac ıse, dun felakete ılışkm yap- tığı ılk açıklamada, "sağlık hizmeüe- rinde v^aşanan aksakhklann bu ayın so- nuna kadar giderileceğini''soyledı Kn- zın sonuçlannnı ortaya çıkması ıçm tam anlamıyla bır seferberlık ılan edıldığı- nı beluien Chirac, "Vatandaşlanmızın v^şadıgıdramı ulusca pa>laşı\oruz" de- dı Ulkenın cenaze ışlemlen pıyasası- nın yuzde 25 'ını elınde bulunduran Pom- pes Funebres Generales (PFG), ağustos ayının ılk uç haftasuıda 10 bın 400 kı- şının olduğunu kaydettı Ağustos ayının butunu ele alındığın- da bu sayının 13 bın 600"u bulacağı tah- mın edılırken, Pans ın bulunduğu bol- gede 5 bm kışının hayatını kaybettığı- nı one suruldu Beckham 'a sihirli değnek Dünvaca ünlü futbolcu David Beckham'ın,eşiVktoria Beck- ham tarafindan "erkeklen oyuncak eden sihirü bir değ- nekle" vola getirildiği ortaya çıkn.ABD'devmımlanan "Vo- gue" dergisinin yeni sa>ısına kapak olan \e dergide bir rö- portajı vayımlanan Mctoria Beckham. Britne> Spears'ın dakendisiyleaynıveteneğesa- hip olduğunu iddia etti. (AA) Turizmci TV'yi keşfetti HaberMerkezi- Tunzm reklam- lannda >aşanan patlama ga- zetelerden sonra televizyon- laradayansıdı Internette ya- yınlanan 'turizmgazete- sicom'un Bıleşım Vledya'nın araştırmasına dayanarak v er- dığı habere gore 2003 yılı- nın Ocak-Temmuz donemın- de televızyonlarda yapılan tunzm reklam harcamalan 22mıl\ondolanaştı Bura- kam geçen yılın aynı done- mınde 11 mılyon dolardı Buna gore televızyonlardakı tunzm reklam harcamalan bır yılda dolar bazında ıkıye katlandı Aynı donemde ya- zılı v e gorsel basuıda yapılan toplam tunzm reklam harca- masuun tutan ıse 65 mılyon dolan buldu Bu rakam ge- çen yılın aynı donemınde 48 mılyon dolardı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog