Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22 AĞUSTOS 2003 CUMA 18 SPOR spor(a cumhuriyet.com.tr Moldova maçı geride kalırken Ulusal Takım'da hedefAddi ekibini ilk kez yenmek VarsayoksaIngiltereOzdemir: Tahrüdere kapümayız ARİF KIZDLYALIN Liechtenstein ve tngiltere ile art arda oynanacak ıki maç öncesı Ulusal Futbol Takımımızda yönetim futbolculan, 'provokasyona gelmemeleri' yolunda uyardı. Ulusal Takımlar Sorumlusu Selami Özdemir. Ay- Yıldızlı ekibin önemli bir sürece girdiğini hatırlatarak. "Elbette 2004 yolunda en önemli maçımız İngiltere ik. Ancak önümüzde bir de Liechtenstein maçı var. Rakibimizi asla küçümsemiyonız. Bizinı işinıiz futbol" dedi. Sadece fiıtbol Ingiliz basını ve Ada'daki futbol kamuoyununTürkiye maçı ile ilgili başlattığı kampanyayı da 'etik açıdan' doğru bulmadığını söyleyen Selami Ozdemir, "Tahriklere kapümamahyız. Hem futbolculanmız, hem taraftarlanmız 11 Ekim'deki bu maçı sadece bir fiıtbol müsabakası olarak görmeti. İngilizler istedikleri kampanyayı yapsın hiç fark ermez, Biz bu maçı 11 Ekinı tarihinde Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynayacağız. UEFA'nın endişesi yok" şeklinde konuştu. NEVZATDtVDAR Ulusal Futbol Takı- mımız 2003-2004 se- zonunun ilk maçında önceki gün Moldo- va'yı 2-0'la geçmesi- ne karşın futbolcula- rın, teknik kadronun ve tribündekı yandaş- lann aklı 11 Ekim'dekı tngiltere'yle oy- nanacak maçtaydı. Herkesin ağzından çıkan ortak cüm- lelerşöyle: "fngiltere'yiyeneceğiz.Gol- leri atacagız ve grupta Ûder olacagtz." Aşın motivasyonun Ulusal Takım'ı 11 Ekim'deki maçta olumsuz etkıleyeceği CÜNES: REKABET ARTACAK Ulusal Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova maçında futbolculann beklenen performansı gösterememesine şaşırmadığını söylerken "Yine de furbolculardaki kazanma isteği beni memnun etti. Özellikle dışarda oynayan futbolculann formunu görmek istedik" açıklamasım yaptı. Güneş, Irlanda maçının da yararlı bir hazırlık karşılaşması olacağını ifade etti Güneş. kadrodaki bütün futbolculan görmek açısından Moldova karşılaşmasının önemli bir sınav olduğunu belirterek "Emre ve Yıldıray gibi oyunculanmız yoktu. Yerine ovnayanlar da iyiydi. Buna karşın futbolculanmızın bir hazırhk karşılaşmasındaki ciddiyeti beni sevindirdi' dıye konuştu. endişesinin Ay-Yıldızlılann sahada gergin olmalanna yol açacağı belirtili- yor. Bu olumsuz tablonun futbolculann rahat hareket etmesini engelleyeceği gi- bi tribündeki taraftarlan da strese soka- biliceği dile getiriliyor. Bu nedenle spor otonteleri yaptıkla- n yorumlarda, Şenol Güneşe büyük görev düştüğünü ve Ay-Yıldızlı futbol- culann da "Ingiltere fobisi"nden bir an önce kurtulması gerektiğini kaydedi- yorlar. Aşın heyecanın ve İngiltere'yi yen- me hırsının futbolculann istedikleri ha- reketleri yapmasını engelleyeceğini de savunuluyor. İngiltere'yi izlediler Ulusal Takım teknik heyet ve kadro- su önceki gün oynanan Moldova ma- çından sonra Ingiltere'nin Hırvatistan'ı 3-1 yendiği karşılaşmayı izlediler. Tek- nik heyet, ikinci 45 dakikadaki tngilte- re'yi beğendiklerini vurguladılar. AÇIK TRİBÜN 57.5 MlLYON TL Pahalı bilete büyük tepki NİHAT ATTI, OKAN KUTLADI - tld lejyoner Nihat ve Okan, gol sevincini birlikte paylaşü. Spor Servisi -İngiltere ile 11 Ekim'de oy- nanacak ve 7. gutffı li- derini belirlej^Mv ma- çın bilet fıyatlarma tep- ki büyüyor., Kadıköy^ükrü Sara- coğlu Stadı'nda yapıla- cak 90 (ftfekajMn a ç * , tribün bUHrinin 5 milyon 50W|n lira ol- ması taraftarnlra*deta is- yan ittirdi. Gazeterruze konuyla ilgili faks ve- mail yağarken Futbol Fe- derasyonu Yönetim Ku- rulu Üyesi Selami Özde- mir bilet fiyatlannı "ta- lebe göre" belirlejji^eri- ni söylüyor. Selami tığı açıkl ninüzerin bindolay sorlarve nıin edip karapanyalarla futbolseveriere uiaşüra- caklar. A>nca karabor- sayıdabuyöntemle yecegiz" diye konuşrui Ay-Yıldızlı futbolcu- lar Ingiltere'ye ilk golü talepvar.25 bileti spon- atmak için de şimdiden tatlı bir rekabete girdiler büe. Hasan Şaş ise her furbolcuuun Ingiltere'ye gol atmak ıstediği belir- tirken "Amarekabetyok. tttgiltere'yiyeneceğiz. Bu zorlu karşdaşmayı kaza- mp gropHiider olmak is- r'oruz''' sçıklamasını yaptı. Llusoy memnun 11 yıl sonra Ankara'da oynanan ulusal maçta futbolculann ortaya koy- duğu kazanma arzusu Futbol Federasyonu Baş- katu Haluk Ulusoy'u da memnuıı etti. Başkan Haluk Ulusoy, Ankaralı fuibolseverlere bo> le bir gîlibiyeti izlet- tiklerı içiar/LV-Yıldızlı ftırbokulaı tebnk eder- ken "O^||tiaçmış resmi maçmış PP>nemli değü. Futbok'ulardaki kazan- tna arzusu bizi İngiltere karşılaşması öncesi bizi umutlandınyor" şeklin- de konuştu. BASKET YORUM / AHMET KLRT Yumuşak Dev! l-ıh! Olmuyor. Ve de olmayacak galiba... Dev Adam- lar'ımızyumuşamışlar. Sertsavunmayapmıyorlar. Da- ha doğrusu rol oyunculan sert savunma yapıyor ama sayı üretemiyor, sayı potansiyelı yüksek bazı oyuncu- lar ıse savunma yapmıyorlar. Rakibe baskıyı ayıp sa- yar gibi "ağır takılıyorlar" ve bence çok ayıp edıyor- lar... Evet (bazı) Dev kardeşler! Takım arkadaşınız rakibe baskı kurmaya çalışırken sizin "ağır takılmanız", tut- tuğunuz oyuncunun serbestçe top almasına ızin ver- meniz, tek kelimeyle ayıptır. Siz de çok iyi bilirsinız kı, (çünkü siz de bir zamanlar sert birer savaşçıydınız) baskılı savunma beş kişilik bir organızasyondur. Ve... Savunmada yumuşaklık bulaşıcı bir hastalıktır... Düşünün şımdi (ve anımsayın o günleri). Siz, canı- nızı dişınize takıp, adamınıztopu rahat getirmesin di- ye baskı yapıyorsunuz; diğer üç arkadaşınız da pas yollannda savaş verip rakibe dünyayı dar edıyorlar... Ama o da ne? Bir adam boş. Can simidi gibi atıyorlar ona topu ve rahat bir nefes alıyorlar. Siz savaşanlari Ihanete uğramış gibi hissetmez miydiniz kendinizi? Durun! Hemen şu veya bu oyuncuya indirmeyin bu eleştırıyı. öküz altında buzağı aramayın. Şablonun içı- ne bınlerinı koymaya çalışmayın. Komplo teorileri üret- meyin... Biz, bu eleştiriyi bırilerini birilerine karşı koru- mak veya takım ıçensınde karışıklık yaratmak ıçın de- ğil, tam tersıne 'dostluk' adına yapıyoruz. 'Acı söylü- yoruz' beiki ama diyoruz ki: "Takım olarakyumuşamı- şız biz!". Sırbistan Karadağ'a bakın, Italya'ya bakın. Bu iki takımın kendi aralannda oynadıklan maçın sert- lik dozu ile bizim Rusya maçının sertlik dozunu karşı- laştırın. Ne demek ıstediğimizi anlarsınız. Avrupa Şam- pıyonası'nda ıddıalı takımların hepsi en az bu ıkı ekıp kadar sert olacaktır. Unutmayalım... HaL. Bu arada.. Gruptaki en önemli rakibimiz olan Yunanistan'ın 'serfleştiğini de biliyorsunuzdur herhal- de. Aman dikkat sevgili Dev'cikler! Bu işler Mustafa Sandal'ın klibıne benzemez. Yılan gibi arkada dola- nan Mustafa ise iyidir de.. Her neyse ışte! Aman aklı- nızdan çıkartmayın! Yunanıstan karşısında 'yumuşak' kalmamak ıçın yalnızca istemek yetmez. Bugünden başlayarak her maçta ve antrenmanda sertleşmelısı- niz; çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki "basketbolbiralış- kanlıklar oyunudur..." Evet dostlar! Yumuşak alışkanhklaria Isveç'e gider- seniz işinız zor olabılir. Eskı günleri unutun. Siz artık E- fes ve Ülker'de birlikte oynamaya alışmış Avrupa yıl— dızları değıl, değişik alışkanlıklar edinmiş global lejyo- nerlersinız. 'Haydi' deniidiği anda hep birlikte eski günlerdeki gıbı savunma yapabileceğınızı sanıyorsa- nız yanılıyorsunuz. Böyle yumuşak düşünüp, böyle yumuşak oynarsanız ülkece hayal kırıklığına uğratırsı- nız bızleri. Maç kaybedebilirsiniz ama siz siz olun ra- kipleriniz karşısında 'yumuşak' kalmayın. özellikle de Yunanıstan maçında. Yoksa... Şemsiyetersine döner ve... Kuyruğunuza teneke bağlarlar... Dip not: Letonya maçının üçüncü periyodunun- son dört dakikasında kısa süreli bir sertleşme gör- düm sizlerde. Haydi hayırlısı! C-Posta: ahmeKuıKg turkbasket.com - Fahs: (212) 5138595 Efes Cup'ta ilk gün Rusya'ya yenilen Ulusal Takım, ikinci maçında farklı kazandı 12 Dev Adam 'a Letonya morali Turkıye: 86 - Letonya: 70 SALON: Abdı tpekçı HAKEMLER: Vlademir Okhrimenko (Rusya)(6), Gayın Whıu (Yeni Zelanda)(6) TÜRKÎYE: Kerem Tunçerı (6)8, Hidavet (8)21, Ha- luk (5)5, Mirsad (7)11, Mehmet (8)19, Serkan (4), Omer (7)10, Kaya (7)9. Rasim (4), Kerem Gönlüm (5)3, Em-er (5) ' LETONYA: Stelmahers (6)11. Sneps (5)3. Bagatslds 16)8, Helmanis (5) 6, Kambala (8)22, Ostlers (5)10, Valters (4)2. Mıglinieks (4)2, Grafs (3)1, Vecvagras (3), Skele (3). Vitols (4)5 ILKYARI: 39-33 (Türkiye) 1.PERİV0T: 22-19 (Tür- kiye), 2.PERİYOT: / 7-14 (Türkiye), 3.PERİTOT: 19- 10 (Türkiye), 4-PERıYOT: 28-2 ^ (Türkiye) KEREM KAÇARLAR İlk karşılaşmada Rusya'ya yeni- len 12 Dev Adam. ikinci maçında Letonya karşısında adeta şov yaptı. Rakibini 86-70 yenen Türkiye. Av- rupa Şampiyonası öncesi dün ak- şaînki oyunuyla umut %erdi Efes Pilseri World Cup 2 Basket- bol Turnuvası'nda ulusal takım, he- nüz maçın ilk çe\Teğinde üstünlügü ele geçirdi. MehmetOkurun ilk dâ- kikalarda etkili oyununa Letonya ise Stelmahers ile cevap verdi. lîerle- ven dakıkalarda Mirsad'ın skora katkısı artınca ilk periyot 22-19 Tür- kiye'nın üstünlüğüyle sona erdi. tkinci çeyrekte bu sefer sahneye Hidayet Türkoğhı çıktı. Farkı açan ulusal takım. bu periyodun bü\"ük bır bölümünde yedek oyuncularla mücadele etti ve devreyi 39-33 ön- de tamamladı. Maçın ikinci yansına da etkili başlayan Türkiye, farkı gıderek aç- maya başladı. Pota altını Kaj'a ile iyi kullanan 12 Dev Adam, 3. peri- yot sonunda 11 (58-43) sayı farkı yakaladı. Üstünlüğünü son bolüm- de de sürdüren ulusal takım. karşı- laşmadan 86-70 aynlarak ilk galibi- yetini almış oldu.Rusya maçında sa- katlanan tbrahim Kutluay dünkü maçta yer almazken ulusal takım, gnıbundaki durumunun netlik ka- zanması için. bugün ovnanacak Rusya-Letonya maçını bekleyecek. Sırbistan-Karadağ yan finale yükseldi Diğer grupta ise Sırbistan-Kara- dağ, Yeni Zelanda'yı 86-64 yendi. Turauvadaki ikinci maçını da kaza- nan Sırbistan-Karadağ yan finale adını yazdırdı. Basketbolu bırakdansa bak Onlar, tstanbul Efes Pilsen 2. Basketbol l\ırnuvası'run güzelleri. Son yıllarda salonlanmızda görmeye alışüğımız ponpon kızlar. güzelliklerinin yanı sıra maç aralannda yaptıklan danslaıia se\ircilerin de gözdesi haline geldi. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ttalya, Letonya, Yeni Zelanda ve Sırbistan- Karadağ'm mücadele cttiği Efes Pilsen Worid Cup 2'de Lirvama Dans Grubu sejircileri coşturmaya devam ediyor. (Fotoğraf^KEREM" KAÇARLAR) SERBEST ATIŞ SERDAR KOÇYİĞİT İsteyince Oluyor Demek isteyince oluyormuş. Ulusal Ta- kım'ın başlangıçtaki hırsı 2001 yılındaki ru- hun geri geldiği sinyalini veriyordu. Takım halinde savunmayı istençli ve di- rençli bir sisteme oturtan Ay-YıldızJılar, ilk devrede Letonya'yı 33 sayıda tutmayı ba- şardı. Geçen yıla damgasını vuran eski E- fes'li Kambala, Mehmet Okur'un 2 blo- kuyla oyunun ilk periyodunda adeta sindi. İkinci periyotta nöbeti devralan Kerem Gönlüm, Kambala'nın 6 sayıda kalmasını sağlayıp Letonya'nın da hızını kesti. Kenar- dan gelen Kerem, Rasim, Kaya, Serkan ve Ömer'den kurulu 5, uzun zamandır teknik ve idari kadromuzun aradığı takım olma ru- hunu sahaya yansıtan bir ekip görüntüsün- deydi. Belki de bu 5'liyle önümüzdeki gün- lerde gelecek başanlann temeli atıldı. öyle ki seyirci bile bu ekibin baskılı ve göze hoş gelen oyunu karşısında coştu. İlk devrenin olumlu temposu 3. periyotu 58-43, maçı da 86-70 kazanmamızı sağlayan en önemli fak- tördü. Letonya'nın 10 gün önce turnuvanın ilk maçında yenildiğimiz Rusya'yı hazııiık müsabakasında yendiğini unutmamalıyız. Birsözümüz de Kerem Tunçeri'ye... Sa- hada oynanan basketbol oyun kurucu eli degdiği zaman daha iyi oluyor değil mi Ke- rem? - ÜNİVERSİTE OYUNLARI Küresel parçalanmaya karşı olimpiyat SERDAR KIZIK DAEGU - Büyük olımpiyatlardan son- ra dünyanın en büyük spor organızasyo- nu. Güney Kore'de görkemli bir açılış tö- reniyle başladı. 22. kez dünya üni\ersite gençlerini bir araya getiren olimpiyat ruhu, dostluk ve kardeşliği bır kez daha pekiştirdi 170 ülkeden rekor bır katılımla 4 bin 700 sporcunun buluştuğu Daegu'da başa- nlı bir organızasyon düzenleyen G.Kore, böylece dünya arenasına çıktı. Açılış tö- reni başlı başına ana unsur olarak öne çık- tı. Geçen haftayı Kuzey Kore'nin olimpi- yatlara katılıp katılmayacağı tartışmala- nyla geçıren Güney Koreliler, sonunda büyük bır buluşmavT gerçekleştirdiler. Hem de ne buluşma... Geçen hafta bir gösteride K.Kore bay- rağının yırtılmasının ardmdan ONiınlardan çekildiğini açıklayan K.Kore'yi. önce G.Koreli gençlenn banşçı gösterileri, son- ra da G.Kore Cumhurbaşkanı'nın ba\Tak vırtılması nedenıyle özür dilemesı ikna etti. Ve sık sık olduğu gibi daha geçen haf- ta açık denızde birbirlennı karşılıklı ateş- le taciz eden iki ülkenın gençleri, Da- egu'daki açılış törenine el ele. kol kola, en önemlısı de iki ülkenin coğrafı sınırlannı tek bayrakta bırleştirerek katıldılar. On bınlerce G Koreli ve konuklar bu tabloyu coşkuyla alkışlarken dünya banşına ne denlı önem verdıklerini göstenyorlardı. Yeni Dünya Düzeni ve küreselleşmenın uluslan parçalamaya çalıştığı bir ortam- da bu bırliktelik ve beraberindeki olimpi- yat felsefesi yan yana düşünce bizim de aklımıza ülkemizdeki tartışmalar geldi. Türkiye'dekilere yanıt Küreselleşmenın ve Yeni Dünya Düze- ni'nin saviinuculan, daha üç ay öncesi 19 Mayıs gösterilerine bakıp gençlenn toplu hareketlerini gereksız, yersiz hatta çağdı- şı bulmuşlardı. Oysa. uluslararası bir are- nada ızlediğımız bu tablo, Türkiye'deki törenlen gereksız bulanlara iyi bir yanıt oluyordu. 2005 'te lzmir'de düzenlenecek Üniver- site Ovoınlan'nın açılış törenine katılan kafıleye, gruba da değinmekte yarar var. Başta tzmır Valisi Yusuf Ziva Goksu ve olimpiyatlan tzmir'e kazandıran Büyük- şehir Beledıye Başkanı Ahmet Piristina ile beledıye meclıs üyeleri \e çeşıtlı uzman- lar bu başanlı organizasyondan bir dızi ders de çıkardılar. Piristina. üniversite ruhunun tüm ülkeyi sarması koşuluyla Iz- mir'in daha başanlı bir organizasyon ya- pabıleceğini söylerken. Türkiye'yi ulus- lararası vıtrine çıkaracak bu organizasyon için herkesten katkı beklediğini vurguladı. Cüney Kore Görkemli açılış YUSUF ÖZKAN DAEGU - Güney Kore'nin Daegu ken- tinde yapılan 22.Uluslararası Üniversite Yaz Oyunlan'nın ( UNİVERSİADE ) resmi açılışı, geçen yıl Dünya Futbol Şampiyonası' nda Türkiye'nin üçüncülük maçı oynadığı Daegu World Cup Stadyu- mu'nda görkemli törenlerle gerçeklesti- rildı. Güney Kore Devlet Başkanı Mu Hyon Noh'undaizlediği resmi açılışta, Türki- ye'yi temsil eden 58'i sporcu 87 kişilik heyete, Koreliler alkışlanyla yoğun sev- gi gösterisinde bulundu. Geçitte sporcu- lanmız. "tzmir 23. Unh r ersiade 2005'e beküyoruz" pankartıyla katılımcılan, 2005 "te tzmir'de yapılacak ojunlara ça- ğırdılar.u 177 ülkeden 4 bin 700'ü sporcu, 7 bin 650 kişinin yer aldığı 22. Universiade'nin dün akşam lazer gösterileri ve havai fi- şekler eşliğinde gerçekleştirilen resmi açılışını yaklaşık 60 bin kişi izledi. Öte yandan Türkiye. ilk karşılaşmasını resmi açılıştan önce Avustralya ile yaptı ve 3-0 yenildi. BEŞİKTAŞ 'Ankara' alarmı Spor Senisi - Beşiktaş Teknik Direk- törü Mircea Lucescu. A.Gücü'nün karşı atağı çok iyi kullanan bir ekip olduğunu ve karşı ataklarda kolay gol bulduklannı belirterek futbolculannı uyaran Luces- cu'nun, Ahmet Dursun'a da A.Gücü ma- çı senin son şansın" dediği öğrenildi. Bu arada sol baldınnda ödem oluşan Okan Koç, A.Gücü'ne karşı oynamayacak. FENERBAHÇE ^ Sümer'e tepki Spor Servisi - Trabzonspor Başkanı Öz- kan Sümer. San-Lacivertli yandaşlara ''Terörist'' ifadesini kullanmasına yöneti- m tepki gösterirken bugün bir basın top- lantısı düzenlenecek.Bu arada Mahmut Uslu. AJex ve Mehmet School'ün trans- ferinin gerçekleşmeyeceğini söyledi. CALATASARAY Terim'in planı hazır Spor Servisi- G.Saray'da teknik direk- tör Fatih Terim. Bursa maçının planmı hazırladı: "Önce durdur son vnr". San- Kırmızılılar, 4-5-1 sistemiyle sahada ye- ralacak. Terim'in Hakan Şükür'ü tek forvet oynatacağı bildirildi. Batista dün- kü çalışmaya kahlırken gündemdeki El- ber'e Monaco'nun da talip olması ve 7 milyon Euro'yu gözden çıkarması trans- feri zora soktu. M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog