Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

22 AĞUSTOS 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA 17 KuhitıçmĞoktoragtoniş r/ şakretsm! EleMroı^posta: denizsom6comhuriyetcom.tr www.denizsom.com Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 »7 Şarkıcı Holding medyası tarafından şarkıcılıktan köşe yazarlığına soyundurulan bır hatun kişi, köşesınde bır sıyasının "Türkiye'nın Irak'a huzur içın asker göndereceğı" lafını alıp, "Huyumuzdur, Kıbrıs'a da barış için gitmiştik" diye yazmış... Huyladır, parayı bastıran olursa Kıbrıs'a şarkı söylemeye de gıder... Bunların as solıstleri ıse "Kıbrıs'tan asker çekelım; Irak'a asker gönderelım" diye yazarlar.. - Çokeşlilik ilkel kavimlerden mirasmış... "Günümüzdekılerden de belli deâıl mi!" D eğışım, doğanın temel kurallanndan bındır Mevsımler değışır, geceler gune donuşur ruzgâr hep aynı esmez, yağmur her seferın- > de farklı yağar Tohum çıçek, çıçek meyve olur Doğada her şey değışır Işte bu nedenle de- ğışmeyen tek şey değışımın kendısıdır Ama doğanın başka temel kuralları daha vardır Bunlar değışmez ve değıştınlemez Değışırse kaos olur örneğın değışıklık olsun ve artık guneş batı- dan doğsun diye dunyayı yorungesınden çıkaramaz- sınız Insanoğlu da değışır Zaten yaratılış bır değışımdır Yaşam bır sperm tanecığının yumurta ıçındekı değışımıyle başlar ve yaşamın her bır anı değışerek surer Insanoğlu gelıştıkçe değışır, değıştıkçe gelışır Insanoğlunun da kendıne gore temel bır yorunge- sı vardır ve evrensel olanı akıl, bılgı duşunce ahlak, erdemdır Ne var kı ınsanoğlunun yorungesı değış- Değişimmez ve değıştınlemez değıldır Çunku çığ sut ıçmış- tır' Insan doyumsuzdur Sokak arasında bır bodrum katında oturan bınnı duşunun Evını değıştırmek ıstıyor Şahane man- zaralı bır ev duşluyor Mevsım sonu ındınmlennde ancak bır gomlek alabılırken dunyanın en pahalı gom- leklennı gıymek ve goğsundekı markanın fotoğrafını çektırıp herkese gostermek ıstıyor Lımon kolonya- sı yenne parfum ıstıyor Kulustur otomobılını goste- nşlı bır otomobılle değıştırmek ıstıyor Tek tekçı mey- hanelerınden gece kuluplerıne terfı etmek ıstıyor Takıp takıştırmak ıstıyor Istıyor Istıyor Istıyor Yaşamında değışım ıstıyor Para nerede"7 Para da değıştmde1 Işte bu durumda yorungeden çıkması ve eğer var- sa bır şeylerını satıp paraya çevırmesı gerekıyor örneğın bedenını satıyor, fahışelık yapıyor örneğın ahlakını satıyor, hırsız oluyor örneğın bılgısını satıyor casus oluyor örneğın duşuncelennı satıyor, donuyor< Vatanını bıle satıyor, haın oluyor O artık donuşu olmayan bır yola gınyor Fahışe oluyor, hırsız oluyor, casus oluyor, haın olu- yor satılmış donek oluyor Herhangı bır ortamda, "Nasılsınız" diye soruldu- ğunda ne kadar namuslu, ne kadar durust, ne kadar ılkelı, ne kadar erdemlı, ne kadar yurtsever olduğu- nu anlatmaya başlıyor Sanıyor kı kımse bılmıyor1 Sonra başlıyor kendını savunmaya Savundukça batıyor Sıra kufretmeye gelıyor Bu da satılmışlann değışımı1 Teori Monıca'nın oval ofise gırmesıyle Bush'un Irak'a girmesı arasında nasıl bır bağlantı olabilır? Prof. Dr. Erol Manisalı anlattı... Yahudi asıllı Monica'nın yaratacağı seks skandalı ıle Clinton duşurulemeyince seçıme hıle katılarak ve Yahudi lobısının desteğıyle Bush, başa geçırıldı; bir süre sonra da Irak'tan aslan payını Yahudi şırketlen kaptı... SESSÎZ SEDASIZ (!) Yuksek Yenlım Hattı erdıncutku « yahoo.com Benı bır sen anlıvorsun o da psıkıyatr yardımıyla Mimarlar ve inşaat mühendisleri Marmara Unıversıtesı Ataturk Eğı- tım Fakultesı eskı dekanı Prof Dr Tu- ran llgaz'ın mımarlık ve inşaat muhen- dıslığıne ılışkın goruşlenne İnşaat Mu- hendıslerı Odası Antalya Şube Başka- nı Kamuran Olcay'dan yanıt geldı "Sayın eskı dekan kaç yaşında bı- lemıyorum fakat fikırlen o kadar es- kı kı inşaat muhendıslennın, konut, ış merkezı, hastane, sporsalonu gı- bı ınsanlan ıçınde banndırmak ıçın ya- pılmış bınalarla ılgılı olmadığını savu- nuyor Eskı dekana gore inşaat mu- hendıslerı bu tur bınaların hesabını yapmıyorsadeceınşaatını yapıyor Bu sığ ve tamamen yanlış bakış açısı in- şaat muhendıslennı kalfa olarak goru- yor Kendısının eskı zamanlann bırın- de mımar-muhendıs olarak mezun ol- duğunu sandığım eskı dekan, Mimar Sinan'ı da sadece mımar olarak ta- nımlayıp, onun o buyuk anısına ve eserlerıne de hakaret edıyor Mımar Sınan tasanmını yaptığı eser- lennın hesabını da yapardı Mımar Sı- nan bır mımar-muhendıs ıdı Fakat bu çıft ıhtısas Mımar Sınan'ın yaşa- dığı donemde ıdı Bugun ıse mimar- lar bına tasanmı yapıyorlar, gereksı- nımlere gore projelennı çızıyorlar, bu projelerın fizık kanunlarına uydurula- rak hayata geçınlmesı ıse tamamen in- şaat muhendıslerının yaptığı statık he- saplarla gerçekleşıyor Bınanın yıllar sonra bıle ayakta kalması ışte bu sta- tık hesap sayesındedır Bu konudakı ıhtısas aynmına ne mimarlar ne de mu- hendısler ıtıraz etmez" Aydınlar Cumhuriyet'e Sahip Çıkalını! S. ERİŞ ULGER' Medya bır tarafta (hangı ta- rafta ıse) Cumhunyet dığer ta- rafta Ulkenın durumuna, ulu- sun halıne bakın Nıtelığını yı- tırdı diye orman arazılerı yağ- malanıyor, goz gore gore ya- kılıyor yandaşlara peşkeş çe- kılmek ıçın, medyada tık yok Mıllı Eğıtım tarıkatların elıne geçıyor, medya umursamıyor Devlet kalelerı hukumetın uzantılan tarafından zapt edı- lıyor, anlı şanlı medya uyuyor Ataturk ılke ve devrımlerının savunucusu ordu ıç ve dış guçlerce akıl almaz bır taktık ve sorumsuzlukla etkısız hale getırılmek ıstenıyor sankı medya bır başka ulkede yaşı- yormuş gıbı olayı seyredıyor Bırgazete Cumhunyet dışı- nı tırnağına takmış, ulke so- runlarına, ulusuna, Ataturk devrımlenne ve eserlenne sa- hıp çıkıyor ve butun bunlar ıçın ınanılmaz bır mucadele ven- yor Bununla da kalmıyor ge- ncısıne, yobazına, hortumcu- suna, hırsızına karşı da elınde kalemı sankı bır başka kurtu- luş savaşı venyor Uç sılahşor- ler "llhan Selçuk, Mustafa Balbay, Cuneyt Arcayurek" her gun bır başka yolsuzluğu yazıyorlar Bıkmadan usan- madan kara cehaletın ustune gıdıyor, Ataturk e, eserlenne, ulkeye ve ulusun sorunlarına sahıp çıkıyorlar Cumhurıyet bugun de, dun olduğu gıbı yo- bazların, gencılerın, takunya- lıların, anayasayı bır defa del- mekle bır şey olmaz dıyenle- nn, ulke haikınt, devletı soyan- ların, ulke çıkarlarını duşun- meyen ıktıdarlann korkulu ru- yası Pekı bunca mucadeleye karşın, yuz bını aşmayan tıra- jı ıle bu gazete gucunu nere- den, kımden alıyor Dığer ga- zetelergıbı holdınglen mı var' 7 Sınırsız malı ımkânları mı var"? Her ıktıdara yaranacak şer- betçı takımı mı var? Elbette bunlann hıçbırı yok Nesı var'' Vatan ve ulus sevgılerı var na- musları var, doğruları goren gozlerı var, akıllan var ve Ata- turk devrımlerıne bağlılıkları var Cumhunyet'ı koruyup kolla- mak ıçın sankı TBMM'dekıler değıl de, Cumhunyet gazete- sı çalışanları ant ıçmış Sankı butun sorunlara, sorumlular değıl de Cumhunyet çozum bulmakzorunda Ulkede neler olup bıttığını ve de neler olup brteceğını Cumhunyet'ten oğ- renıyoruz Medya nerede'' Renklı magazın haberlerı ve Televole onlar ıçın en buyuk haber kaynağı Eğıtım ve oğ- retım tankatçılann elıne geç- mış, ormanlarımız yağmalan- mak ıçın kasten yakılıyormuş, MGK'nın ışlevı sıfırianıyormuş, laık Cumhurıyet'ın temel taş- lan ıle oynanıyormuş, ulkenın toprakları ABD'ye peşkeş çe- kılıyormuş, ne gam Varsa Te- levole, yoksa Televole Ataturk ılke ve devrımlerıne yurekten bağlı olan aydınlar yatın kalkın şukredın Her sa- bah acı da olsa doğrulan, uzu- cu de olsa gerçeklen okuyabı- leceğımız bır gazetemız Cum- hunyetımızvar Elbırlığıyleona sahıp çıkmalıyız KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behicak <ı turk.net ÇİZGİLtK KÂMIL MASARACl kamilmasaraci <ı mynet.com *Y \iımar / Muh A\nıpa Ataturkçu D D Kurucusu ve tlk Başkanı HAYAT EPÎK TtYATROSU MLSTAFA BILGI\ HIÇ BtR DEPREM BU HABER KADAR YIKICI OLAMAZDI I (MIJJJMH7I Aynı Sok.'ta "4 ayn böKimü, 3 «yrı yaz k*yfi (biri müzikli) 12.00*den 02.00'a kadar ÇAT1PASSAGE RESTAURAHT öı*l d«v«tl*rlnlz Içln (O212) 251 OO OO" www.eatlrcataurant.eoin.tr " rısklı bınalar yıkılacak ancak bu gorev devlcTe aıt olmayacak " OTOBLSTEKİLER KEMALLRGE\Ç k_urgenc(<ı yahoo.com BEYKOZ SLXH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo 2003 411 Davacılar Mustafa Aşık vs \ekılı A\ Havrenın Arslan tarafından Zühre Pekşen alevhıne açılan ıhalenın feshı da\asında 1- Hacer Coker Cumhun\et Kov'u Beykoz (Avar) 2- Ruştıve Coker (Alıman) Cumhu- n\et Ko\-u Bevkoz Vukanda ısım ve adreslerı vazılı da\ahlar ale\hıne açılan Bevkoz Cumhunvet Koyü Rıva Deresı 4 pafta 54 ada 7 parsel savılı taşınmazla ılgılı Bevkoz Sulh Hukuk Mahkemelen Satış Memur- lugunun 2002 4 satış sayılı dosyasında \apılan ıhalenın feshıne daır açılan da\ada 2 10 2003 gunu saat 10 da dunışmada hazır bulunmanız \e\a kendınızı bır vekıl ıle temsıl ettırmenız aksı takdırde \oklugunuz da de\am olunacağı gıbı yokluğunuzda karar venleceğı hususu ılanen tebhgolunur 18 8 2003 Basın 40144 TARİHTE BUGÜN VIVTAZAMKA\ SAHtBİNDEN SATILIK YAZLIK Çatalca Bınkılıç Doğanyamaç sıtesuıde seçkın bır ortamda yan olımpık yuzme havTizlu 500 m2 bahçe ıçınde tnplex \ ılla Tel: 0536 529 4732 22 Ağustos mruj.mumtaz-artkan.com H.MUSTAFA 17O3'TE auSUfJ, PAD/ŞAHE MUS- TAFA TAHTrAN/HOI&LCH.OSMAN- Ll IMPA&ATORLUĞUUUN ÇOKUŞ DÖNEMI PADlŞAHLAgfAJMN'OLAN K. MUSTAFA, LMAS/ SEYYITpeyzuL TESUM ETM/Ş,DBVL£T DUZ£NSt2LIKÇDK Tl ASKERlHAYLlKLARl DA CIK1NCE, YENIÇ£eiL££ AYAK- LANCH EDlHNa'OEKI PADı$A- Ul TAHTTAN INDlRjP, YE/ilME KAROEŞl M ANMBT'l SAŞA HAENDEL'/N "MESIH"/.. fM-f'DE BU&UH,ALMAN &ESTECJSI OKATÖgYOSUNU YAZA4AYA 8AŞİAJ* HAEMDEL'IN OTU2PAN FAZIA ORA- roızyosu IÇJNDS BN ÜHLUSÜ ou*i "MES/M", BUYUU-YIO STKlSl VE &UÇJ.Ü MLATIMIYLA 8UTÛN ZA- MANLA/SÛA OIASANUS71/ /LG/ TOPUVAC/VCTf SlBÇûK OPERA BESTB-EMŞ OLAN UA£NP£LDtN ÇA6IM/2A BlR-IKISl ULQ$Ag/L- MlŞfCEH, O8ATORYO ALANIN- DAtt yAPlTLARI IZAKıPSlZ- UGfNI ÜICHA ANKARA...ANKA... MÜŞERREF HEKİMOGLU Yiice Bir Dağ Yaşam da, olum de çok saydamlaşıyor kımı za- man Kım oluyor, kım yaşıyor bellı değıl Toprak so- luyor bırden, zamanı aşıyor, yıtık sevgılılerle sarmaş dolaş oluyoruz, guçlenıyor, yureklenıyoruz 12 yıl once kaybettığımız Nadir Bey'ı de boyie hıssedıyorum ben Cunkuoortaksevgılımız Cum- hurıyetımızın anıtlaşan kışılerınden bın, karanlığı delen bır aydın Cumhunyet ıle butunleşen, Cum- hunyetımızın ılkelen doğruttusunda onurlu savaş- lar veren, o savaşlaria toplumumuzu onurlandı- ran, yureğı, ıçtenlığı, odun vermeyen yaşamı, ozu sozu bırlığıyle yuce bır dağ gıbı doruğunu ışrtıyor Ses venyor, ışık venyor, bugunden yanna, gelecek kuşaklara Bugun guvendığımız dağlara karyağıyordurma- dan Sıradağlar, sıradan dağlar da boyut yıtınyor Yucelığını koruyan, çevre kırienmesıne, değışık esıntılere, baskılara karşın doğasını yıtırmeyen dağlar da başka bır guven, bır umut venyor elbet Gorkemle dıkılıyor yucelığını hıssettınyor Nadır Bey bu tur bır dağ bence Sadelığın gor- kemını sergıledı yaşamıyla Yaşamı ınançlanyla bı- çımlenıyor Dostu Mozart'ın muzığı gıbı, tanıdık- ça guzel boyutlanna ulaşıyor ınsan Nadır Bey'ı tanımanın, sevgısını, dostluğunu hıs- setmenın guzellığını beiırtmek ıstıyorum okurları- ma Nadır Bey'ı tanımak mutlu bır olay gerçekten, yaşamıma guzel boyutlar katan bır olay her zaman Insan olarak da, yazar olarak da Cumhurıyet'te yazmayı mesleğımde onurlu bır aşama olarak duşunurum her zaman Çok şey oğ- rendım Nadır Bey'den Çocuksu bırguluşu, bırso- rusu, bır şaşkınlığı, o şaşkınlığın gerısındekı er- demlığı, bır sozu, kımı zaman dasusuşuyla çok şey oğrettı bana Galıba hepımıze Kocaman bır dağa yaslanır gıbı guvendık ona Ondan guç aldık, ondan esınlendık, kalemımız, duşuncemız onunla bılınçlendı özgurluğumuz o- nun saygısı, hoşgorusuyle boyutlandı Mesleğımı- zın mutluluğuna da vardık o boyutlarda Kaç kuşakta onun soluğu var bugun, kaç kuşak- ta onun aydınlığı, nıce kalpte onun çarpıntısı ölum yolumuzu ayırabılır mı hıç 1 Tersıne olumun de bır mesajı, uyansı var her zaman Nadır Bey'ın uyansı da yaşamı gerıde kalanlara Onun olmezlığını, olumsuzluğunu kanıtlayan gu- zel savaşını surdurerek soluk vermek ona Cum- hunyetın ılkelennı, laıklığı, çağdaşlığı heralandaya- şatmak ıçın var gucumuzle çalışmalı, savaşmalı- yız Sevdıklerımız olmez diye hıssederım ben Çun- ku bırlıkte yaşarız, anılannı soldurmayız, şarkılan- nı yarıda bırakmayız, eylemlennı surdururuz, duş- lerını gerçekleştırmeye çalışırız, umutlannı yeşert- meye Yaşam durmaz o zaman Bugunden yanna uza- nır gıder Nadır Bey'ı bu umut ve ozlemle yenıden selam- lıyorum ben Sevdıklenmız olmez, umudumuz ve ozlemımız de solmaz Bız gıderız, gelenler devam eder BULMACA SEDAT YAŞAYAI* 1 2 3 4 5 1 2 3 PİAİP A V A P A R AİLJA RUK 4 A L A ıÇ A SOLDAN S\ĞA 1/ Dnan ede- bıyatında, her dızesıne bır kuçuk dıze eklenerek ya- zılan şıır turu II Bır tur ya- banmersını Osmanlılarda gece bekçısı 3/ Cem Sul- tan'aBatılıla- nn % erdığı ad Bır ışı yenne ge- tırme 4/ Argoda es- rar "Bır namazhk saltanatın olacak — mısalı o musalla ta- şında" (C S Taran- cı) 5/Kalıfornıya'da 6 | yetışen buyuk bır or- man ağacı Satranç- 8 tabırtaş 6/"—Not- 9 | lan' RN.Güntekm'ıngezıkıtabı 7/Eskı dılde bu- lut Cemal Süreya'nın soyadı 8/Venm 9/Meme başı uzenne yerleştmlıp sutun alınmasına yarayan araç Yeşim Ustaoğhı'nun bır fılmı YUKARTOAN AŞAĞIYA: 1/Yeryuzeymdenyaklaşık 50-80 km yukseklık- te yer alan atmosfer bolgesı 2/Bır çokluğu oluş- turan \arliklann her bın Kurşun borulann ağ- zını açmakta kullanılan ucu sıvn takoz 3/ Çoğul ıkıncı kışı adılı Laboratuvarda damıtma ışlenn- de kullanılan, genış kannlı ve dar boyunlu cam kap 4/ Yunan mıtolojısınde denız tannsı Bır akademıkun\anınkısayazılışı 5/Egzamadade- nılen den hastalığı 6/Guney Afrıka Cumhunye- tı'nınplaka ışaretı Işyerlenndetemızhk\e ayak ışlenne bakan gorevlı 7/Proton verebılen mad- delenn genel adı Bolmelı goçebe çadın 8/ 1954'te Istanbul'da yayımlanan mızah dergısı Herkesın gozu onunde yapılan 9/Kanuna benze- yen, tokmaklarla çalınan bır çalgı KAKTAL 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo 2002 90VKararNo 2003 6^7 Mahkememızın vukanda esas \e karar numarası vazılı \e P ^200^ tarıhlı ılamı ıle tstanbul ılı Emınonü ılçesı Nışanca Cılt 24 Hane No 16^8 de nufusa kavıtlı Alı ve Halıde den olma Gumulcıne 1943 d lu Kubılav Enezın ba- bası \h ıle Bursa ılı tnegol ılçesı Orhanıve Cılt 9 Hane No 421 de nufusa ka\ıtlı Şaban \e Gevherden olma Mes- tanlı 192^ d lu Mı Osman Sonmezm avnı kışı olduğunun tespıtı ıle da\acmın tstanbul Emınönu ılçesındekı kavdında baba adı Mının Mı Osman sovadınm Sönmez olarak dü- zeltılmesıne karar \enlmiştır llan olunur Basın 40^86 Turkıye Gazetecıler Cemıyetı nın yayınladığı gunluk Bizim Cazete Ulke sorunlarına ılışkın raporianyla araşörmalanyla koşe yazılanyla tarafsız haberienyle SMI toplumlann gazetea Duzenlı okumak ıçın abone olun Tel: 0212. j1106 75
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog