Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22 AĞUSTOS 2003 CUMA 16 X JİiLiJci V YÂJ X U J ^ I cumtv(Ş cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Bir DemeL.. 10.00 TRT 7 Duygusal (Z~*\ Yaşama küskün yoksul bir butikçi kızla, zen- ' C ' gın ama mutsuz bir fabrikatörün aşk öyküsü. Zeki Ökten'in Selim 1leri'nin öyküsünden çektiği fılm. abartılmış aşk sahnelerinden anndınlmış, ma- sal inceliğiyle düz bir olay çizgısinde gelişıyor. Fil- mirı başrollenni Kartal Tibet, Hale Soygazi, Lale Belkıs ve Mualla Sürer paylaşıyor (1973). LekeK Melek 15.00 GAP TV Dram Genç bir sünger avcısıyla, kötii yola düşürül- mek ıstenen kimsesız bir kızın aşk öyküsü. Yönetmenlığini Rerazi Jöntürk"ün üstlendiği yapı- mın başrollerinde Tank Akan, Perihan Savaş ve Zer- rin Egehler oynuyor (1978). Almanya ACL- 15.00 Kanal D Dram ğ£0\ Berlin'de çalışan bir Türk kadın işçiyle, Al- v©' manya'ya gidebilmek için onunla formalite evlilik yapan bır köylünün öyküsü. Şerif Gören'in Zehra Tan'ın senaryosundan çektıgifilmın başrol- lerinde Hülya Koçyiğit, Rahmı Saltuk, Mine Tek- göz ve Fikri'ye Korkmaz var (1979) Uçan™ 15.10 Olay TV Macera ©(FTyingTigers)- David Miller'in yönertiğî film- de. Jım Gordon'un komutasındaki 'Uçan Kap- lanlar' avcı uçağımn Japonlar'a karşı verdiği büyük bir mücadele anlatılıyor. Başrollerde John Wayne, John Carroll, Anna Lee. Paul Kelly gibi ovuncular rol ahyor( 1942 ABD, 102 dk). Görgüsüzİer 15.40 TRT INT Güldürü ©Milyoner kadın tavlamak isteyen kumarbaz bır adamla, miîyoner koca avına çıkan dolandın- cı bir kadının tanışmalarıyla gelişen olaylann öykü- sü. Osman Seden"in fılminde, Gülşen Bubıkoğlu, Müjdat Gezen, Perran Kutman oynuyor. Ölüm Yolculan 20.30 atv Gerilim /TT\ (Notvhere To Land) - K.imya mühendisı Phıl- ^Zy lip Deacon, eski kansı Clarie'e hastalık dere- cesinde bağlıdır. Onu başkasına yar ermemek ıçin eski kansını öldürmeye karar verir. Phıllıp Deacon amacına ulaşmak için kansınm bindiği uçağa bir bomba yerleştirir. Yönetmen: Armand Mastroian- ni. Oyuncular: Jack Wagner, Christine Elise. Av 20.30 Show TV Macera (Predator) - Bır asken kurtarma ekıbınin başı olan Dutch ve yetenekli komandolan, Güney Amerikalı genllalar tarafından kaçırılan bir kabıne üyesini kuriarmakla görevlendırilirler. Ancak heli- kopterle yaptıklan keşif uçuşunda bır grup askerin parçalanmış cesetleriyle karşılaşırlar. Yön: John McTiernan. Oyn: Arnold Schwarzenegger, Carl VVeathers, Elpıdıa Carrillo (1987 ABD, 107 dk). Pölis Katifleri 21.00 CNBC-e Macera (Cop Killer) - Bır çok yasa dışı işe bulaşan de- dektıf O'Connor'ın kapısma, polıs katıli ol- duğunu iddia eden bir adam dadanır. O'Connor her ne kadar ona inanmasa da adamın tanık olduğu ba- zı olaylann açığa çıkmasını istemediğı ıçin onu evi- ne hapseder. Yönetmenlıgını Roberto Faenza'nın üstlendığı filmde, Harvey Keıtel, Nıcole Garcia ile John Lydon oynuyor (1983 ABD, 100 dk). 22.30 / tv8 / New York'ta... Ayrıntı yanda 22.40 / TRT 1 / Michael... Aynntı yanda Gemide... 23.30 Olay TV Dram (77\ (TheCaine Mutiny) - Herman Wouk'un Pulit- V ^ zer ödüllü romanından beyazperdeye uyarla- nan film, denız kuv\ etlenndeki bir grup subayın ruh hastası olan kaptanlanyla birlikte geçirdikleri yolculukta yaşadıklannı konu alıyor. 2. Dünya Sa- vaşı atmosferini başarıyla yansıtan Edward D- m>tryk'in yapımında. Humphrey Bogard, Jose Fer- rer, Van Johnson. Fred Mac Murray gibi ovuncular rol alıyorf 1954 ABD. 120 dk). İzleyen Gözler 3 00.20 Kanal D Korku /TT^ (Watchers 3) - Çok gızlı bir deney sonunda bı- >C/ lım adamlan. Einsteın adında üstün zekâya sa- hip bir köpek ve öldürmek için yaratılmış Outsider adında bir canavar üretirler. Ancak Outsider"ın la- boratuvardan kaçması, büyük bir tehlikenin başlan- gıcı olur... Yönetmenliğini Jeremy Stanford'un üst- lendiği filmde. Gregory Scott Cummins, \Vings Ha- user, Darvl Roach var"(1994 ABD, 80 dk). Yabancı YerliIzleyin Orta Değmez NTV 17.10 Koraman konuk oluyor TV Servisi - Ünlü karika- rürist Bedri Koraman, söy- leşi programı "Gündem Dı- şı Yazhkta"ya konuk oluyor. Gani Müjde'nin hazırla- yıp sunduğu yapımda, gaze- te karikatürleri, Bodrum ve cinsellik gibi konular üzeri- ne sohbet ediliyor. TRT 1, 1996 Venedik Film Festivali 'nde Altın Aslan kazanan 'Michael Collins 'iyeniden ekrana getiriyor Özgürlüğe adanan bir yaşam jCNNTürk 19.10 Soru Cevap TV Servisi -Ünlü sanatçı Nilüfer'in konuk olduğu "Soru Cevap" programı, tekrar ekrana geliyor. Yavuz Baydar'ın hazırla- yıp sundugu yapımda sanat- çıyla, "Olur mu, Olur mu - GozünaydırT adlı albümün hazırlanma süreci, albüme destek veren diğer sanatçı- lar, geçmişten günümüze Türk pop müziğinin gelişi- mi ve toplumsal duyarlıhğı gibi konular hakkında konu- şuluyor. TRT 2 19.30 Kent Yaşam TV Servisi -Üçüncü uzun metrajlı filmi "Çamur"la, Venedik Film Festivali'nin yanşma bölümüne katılacak olan yönetmen Derviş Zaim, "Kent Yaşam r> ın bugünkü konuğu. Türk sinemasıyla ilgili bir sohbetin yer aldığı yapım- da, Beyoğlu'nun vazgeçil- mez duraklanndan biri olan Simurg Sahaf da tanıtılıyor. Programı, Elfin Yüksek- tepe sunuyor. Sağlık Raporu TV Servisi - Izleyenleri sağlık sorunlan hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan "Sağhk Raponı"nu. Sibel Güneş hazırlayıp sunuyor. Kıkırdak yaralanmalannın ele alınacağı yapımın bu bölümüne, International Hospitaldan Prof. Dr. Işık Akgün konuk oluyor. Yapımda, izleyıcilerin konuyla ilgili sorulanna açıklık getıriliyor. • NTV, 10.35 İhsan Kalkavan anlatıyor Ağn tırmanışı TV Servisi - "Güncel" programının bugünkü bölümüne, iş ve spor dünyasının ünlü isimlerinden İhsan Kalkavan konuk oluyor. Pınar Türenç'in hazırlayıp sunduğu yapımda Kalkavan. Ağn Dağı'na yaptığı tırmanışla ilgili açıklamalarda bulunuyor. • tv8, 14.30 'Beyazperde' TV Servisi - "Beyazperde"de bu hafta, halen gösterimde olan "Çapkuı Âşık", "Kimiik'', "Daima LiKa", "Şangay Şövaheleri'', "Son Durak 2" ve "Yatağın Diğer YanT adlı filmler hakkında bilgi veriliyor. Mehnıet Açar, Ali Hakan. Yeşim Tabak ve Alin Taşçıyanın sunduğu yapım, "Ev Sinemasr bölümüyle sona eriyor. • TRT 2, 21.10 Evleri değiş-tokuşlabaşlayan aşkTV Servisi - Henry (Hurt), son derece düzgün bir yaşam sürdüren Nevv Yorklu bir psiko- logdur. Sevgilisinin kendisini terk etmesi üzerine dairesini Paris'te yaşayan biriyle bir sü- reliğine takas etmeye karar ve- rir. Verdiği ilanı Parisli bir dansçı olan Beatrice (Binoche) yanıtlar. Beatrice ve Henry ev- lerini değiş-tokuş ederler. Fakat Beatrice 1 in evi hiçbir şekilde Henry'ye hitap etmez. Dağınık, gürüİtülü bir apart- İ tv8 22.30 Nevv York'ta Bir Çılgın - A Couch in Nevv York / Yön: Chantal Akerman / Oyn: Julierte Binoche, VVilliam Hurt, Stepha- nie Buttle, Barbara Garrick, Paul Guilfoyle /1995Fransa, 104 dk. man dairesidir burası. Yani Henry'nin New York'taki ya- şam tarzının tam tersi. Henry, tatilini evi toplayıp Beatrice'in erkek arkadaşlanyla başa çık- maya çalışarak geçirdiğıni fark edince Amerika'ya döner. Öte yandan Beatrice de Hen- ry'nin evine gelen hastalanyla tanışmıştır. Hatta Henry'nin mesleğıni devam ettirmektedir. Henry, New York'ta Beatri- ce "in yaptıklannı öğrenince, hastalanndan bıri gibi davrana- rak onunla tanışır. Aralannda bir yakınlaşma başlar. Bu kez gerçekten âşık olduğunu anla- yan Beatrice, hemen Paris'e döner. Henry de onu izler... "Ingiliz Hasta" filmıyle Os- car ödülü kazanan Fransız oyuncu Juliette Binoche ve "Başka Tannnın Çocuklan" filminden tarudığımız VVilliam Hurt başroldeler. VVilliam Hurt 'Nevv York'ta Bir Çılgın'da, aşk acısı çeken bir psikoloğu oynuyor. TRT 1 22.40 Michael Collins - Michael Collins / Yönetmen-Senaryo: Neil Jordan / Müzik: Elliot Goldenthal / Görüntü: Chris Menges / Oyuncular: Liam Neeson, Stephen Rae, Aidan Quinn, Alan Rick- man, Julia Roberts, lan Hart, Richard In- gram, John Kenny, Charles Dance, Mar- tin Murphy / 1996 ingiltere-irlanda ortak yapımı, 132dakika. TV Servisi -Irlanda ba- ğımsızhk savaşının liderle- rinden, özgürlük kahramanı Michael Collins' in traj ik ya- şamöyküsünü aktaran "Michael Collins", bu ak- şam TRT'nin binnci kana- hnda yeniden ekrana geli- yor. 1996 Venedik Film Fes- tivali'nde Altın Aslan ödü- lünü kazanan yapımın yö- netmenliğini Irlandalı Nefl Jordan üstleniyor. Fılm, kimine göre lrlan- da'nın ikiye aynlmasına y- ol açan olaylan başlatan bir kan dökücü, kimine görey- se halkın bağnndan kopup gelen yurtsever bir kahra- man ve banşçı bir önder sa- yılan Michael Collıns'in Paskalya isyanıyla başlayıp, I922'de iç savaşta öldürül- mesine kadar süren son altı yılını anlatıyor. trlanda özgürlük mücada- lesinin öndennin idealize edilmiş yaşamını görkemli bir destan boyutunda ekra- na getiren film, yönetmen Neil Jordan'ın kariyerinde bir doruk noktası olarak de- ğerlendiriliyor. Parlak bir dönem filmi özellikleri de taşıyan bu do- kunaklı ve sert epik filmi, güzel görüntülen, hızlı tem- posu ve sürükleyici anlatı- mıyla seyirciyi baştan sona kuşatıyor. Allak bullak edi- ci şiddet, baskı ve işkence sahnelerine çok fazla yer venlen filmin başrol oyun- cusu Liam Neeson, 1922'de doğduğu yörede, genç bir fanatik tarafından 32 yaşın- dayken tek kurşunla öldü- rülen trlandalı kahraman "Michael Coffins" rolünde oldukça başanlı. "Michael Collins", sıne- maseverler için kuşkusuz günün en iyi seçimlerinden. Kaçırmayın! Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerli Film: Bir Demet Menekşe 11.35 Dizi: Aramızda Kalsın 12.30 Dizı: Bızim Evin Halleri 13.25 Di- zi: Yaz Aşkları 14.15 Ata Yadigarı 14.40 Dizi: Sevimli Raymond 15.10 Yaz Oyunları 16.10 Çizgi Film 18.05 Dizi: Ayrılsak da Beraberız 19.05 Dizi: Çiçek Taksi 20.00 Haber 20.45 Dizi: Koçum Benim 21.40 Show Gecesi 22.40 Yabancı Fılm: Michael Collins 00.45 Dünya Coğrafyası 01.35 Dizi: Sevgih Raymond (0 312 490 43 00). 10.15 Sağlık Olsun 11.15 Güncel 11.40 Hayat Akarken 12.15 Seans Arası 12.40 İş Günü 13.30 Yo- rumsuz 14.15 Dünyadan 14.40 Yurt- tan 15.15 Güncel 16.15 Eğitim Dün- yası 16.40 Ekonomı 19.00 Haberler 19.30 Kent Yaşam 20.00 Deniz Maga- zin 20.30 Celal Bayar'ın Ölümü 21.10 Beyazperde 22.10 Ekodinamik 23.05 Akşama Doğru 23.45 Bilim ve Tekno- lojide Büyük Anlar 00.25 Anılarla Mü- zik (0 212 259 72 75). 08.55 Okuyalım Konuşalım 09.30 Benimle Oynar mısın? 10.00 Çizgi Film: Elmo'nun Dünyası 10.30 Karınca Karannca 11.15 Dizi: Mutluyüz Ailesi 11.45 Herkese Sağlık 12.15 Yörelerimiz Türkulerimiz 12.45 Müzik Pınarı 13.00 Gide Gide GAP 14.00 Türkü Pınarı 14.30 Eğitim Dünyası 14.45 Bereketin Adı GAP 15.00 Yerli Film: Lekeli Melek 16.30 Inanç Dünyası 17.00 Şafak Operasyonu 17.30 Ezgi Günü 18.58 TRT-3 Açılış 19.00 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 21.25 T- MO - Anadolu Ü. Hentbol Türkiye Kupası Fı- nali (Bant) 23.00 Dünya Atletizm Şampiyona- sı Tanıtımı 23.25 Efes Pilsen - Ülker Basket- bol Karş. (Bant) 00.55 Kapanış. 08.30 Açık llkoğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 10.00 Anadolu Üni- versitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Progra- mı 13.00 Ah Bu Şarkılar 14.10 Istanbul Rad- yosu TSM Sanatçıları Konseri 14.50 At Yarış- lan 18.30 TSM Solistler Geçidi 19.00 Türk Müziği Günleri 20.00 Açık llkoğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 21.30 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Programı 00.30 Türkü Gecesi. 07.00 Sabah Haberleri 08.30 Benimle Oynar mısın? 09.00 Belgesel: Hamsiname 10.00 Gülümse 10.35 Dizi: Tek Celse 11.35 Aramız- da Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.00 Haberler 13.30 Uzaktaki Yakınlarımız 14.35 Dizi: Yeditepe Istanbul 15.40 Yerli Film: Gör- güsüzİer 17.10 Benimle Oynar mısın? 17.40 Memleketten Haber Var 18.25 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz 18.55 Dizi: Yedi Numara 20.00 Ana Haber 20.45 Dizi: Bizim Evin Halleri 21.15 Dizi: Nasıl Evde Kaldım 22.15 Dizi: Koçum Benim 23.10 Show Gecesi 00.10 Satır Arası 01.00 Gün Biterken 01.25 Ekodinamik. ' ^ 5 Radyo-Televizyon Üst Kurulu'nun ' • ^ Star'a verdiği bir aylık kapatma Star cezası uygulanıyor star4ijiax Radyo-Televizyon Üst Kuru- Pf lu'nun StarMax'a verdiği bir aylık kapatma cezası uygu- lanıyor ,, j§ 07.00 Yerli Film: Kınk Merdiven ^ ^ "' 08.45 Anı Tour 09.00 Dizi: Vahşi Kedı 10.00 Dizi: Çirkin Berty 11.00 Dizi: Lisa ve Kardeşleri 12.00 Sıkı Dostlar 14.15 Yerli Film: Delikan 16.15 Yerli Film: Katma DeğerŞaban 18.30 Dizi: Dadı 19.30 Ana Haber Biilteni 20.15 S- por Sayfası 20.30 Yabancı Film: Av 22.15 Di- zi: Sınırlı Aşk 23.15 Acun Firarda 00.30 Ha- ber Hartı 01.00 Showspor 01.15 Yabancı Film: Kanh Madalyon (0 212 355 01 01). 09.00 Çizgi Film Kuşağı 11.35 Dı- zi: Aşkın Yolları 13.00 Gün Orta- sı 13.30 Anı Tour 13.40 Dizi: Ba- ba Evi 15.00 Çizgi Film: Beyblade 15.30 Di- zi: Rosalinda 16.30 Dizi: Böyle mi Olacaktı 17.30 Dizi: Sensız Olmaz 18.30 Dizi: Deli Yü- rek 19.30 Haberler 20.25 Spor Haber 20.30 Yabancı Film: Ölüm Yolculan 22.10 GAG 22.45 Barcelona-Boca Juniors Futbol Karşı- laşması (Canh) 01.05 Magazın Keyfi 02.35 Geceyansı Haberleri (0 212 354 30 00). 09.35 Ekonomı 10.35 Sağlık Ra- poru 11.35 Gündem Dışı 12.35 Yeniden 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.00 Haberler 16.35 Ekonomı 17.10 Gündem Dışı 17.45 Ge- ce-Gündüz 18.30 Efes Cup: Italya-Yeni Ze- landa (Canh) 20.30 Haberler 21.00 Efes Cup: Rusya-Letonya (Canh) 23.00 Haberler 23.30 Gündem Dışı Yazlıkta (0 272 335 00 00). 09.10 Yerli Film: Istasyon 10.50 Dizi: Çılgın Bediş 12.00 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 12.50 Mutfakta Keyif 13.30 Dizi: Kaçak Kız 15.00 Yerli Film: Al- manya Acı Vatan 16.30 Sevimli Kahraman- lar 17.00 Dizi: Çıfte Bela 18.20 Dizi: Aşk Mey- dan Savaşı 19.30 Ana Haber 20.30 Dizi: Bü- yümüş de Küçülmüş 22.00 Dizi: Yuvam Yıkıl- masın 23.15 Insan Sarrafı 00.20 Yabancı Film: İzleyen Gözler 3 01.50 Haber 02.00 Sı- ra Bende 02.40 Yabancı Film: Zincirli Köle 05.00 Duygulu Turkuler (0 212 215 51 11). 06.30 Sabah Haberleri 09.00 Huzu- ra Doğru 09.30. Dizi: Eltiler 10.30 Her Sabah 12.00 öğle Haberleri 12.30 Kadının Sesi 15.30 Yerli Film: Yalnızlar 17.30 Dizi: Derya ile Denız 19.00 Ana Haber 19.30 Güne Bakış 19.50 Spor 20.00 Dizi: Bizim Ko- nak 22.00 Ebru Gündeş Show 23.45 Dizi: Giz- li Dosyalar 00.30 Haber 01.00 Ebru Gündeş Show 03.00 Her Sabah (0 212 454 56 00). ı 07.00 Yeni Gün 08.35 AnkaraGün- I demi 09.15 Para-Metre 10.45 Stil l 11.20 ÖzelSektör 12.10 Para-Met- re 13.00 Ajans 14.15 Art-lnfo 14.40 Stil 15.00 Haber 15.15 Dostlanmız 16.20 6. Vites 16.35 Parametre Özel 17.40 Spor 18.15 Art-lnfo 18.30 Özel Sektör 19.10 Soru Cevap 20.00 Editör 21.00 Frekans 21.30 Spor Viz- yon 22.00 beşN birK 22.45 Spor 23.10 Mat- rix Reloaded 24.00 Gece Görüşü 00.45 Art In- fo (Tekrar) (0 212 478 50 00). 07.00 Bu Sabah 08.00 Haberler 09.35 Binnci Seans Ekonomi 10.00 Haberler 10.25 Spor 11.00 Haberler 11.30 Başkent Sohbeti 12.00 Ha- berler 12.30 Hülya Aydın ile Gün Ortası 13.00 Gün Ortası 13.20 Spor 13.30 Ikinci Seans Ekonomi 14.00 Haberler 14.30 Güncel 15.30 Ece Temelkuran ile Kıyıdan 16.00 Haberler 16.30 Üçüncü Seans 17.00 Haberler 17.35 S- por 17.50 Kültürel Ajanda 18.00 Akşama Doğru 19.30 Spor Aktüel 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yorumsuz 22.30 Yabancı Film: New York'ta Bir Çılgın 00.25 Haberler 01.05 Packshot (0 212 288 51 52). 08.30 Çizgi Film Kuşağı 09.30 Yabancı Film: Xiu Xiu 11.10 Ya- bancı Film: KaraTalih 12.35 Ya- bancı Film: Soygun 14.00 Yabancı Film: Şanslı Firar 15.45 Yabancı Film: Lanetli Çimen 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.40 Yabancı Film: Yaralı Kurt 20.00 CINE 5 Haber (Şıfresiz) 21.00 Yabancı Film: Vur Beni 23.10 Dizi: Oz 00.10 Fantasy (0 212 336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gönül Bahçesi 13.30 Kum Saati 16.00 Kli- part 18.30 Yerli Film: Kader Ayır- sa Bile 20.00 Haber 20.45 Dizi: Bizimkiler 21.45 Şairin Yerı 23.15 Yüksek Tansiyon 00.15 Yabancı Film: Sryah Tilki 02.00 Film: Telefondaki Ses (0 212 256 82 82). NAIIONAL GEO&RAPH1C 13.00 Fıravun Dosyaları 14.00 Mes- lek Sahibı Köpekler 14.30 Cehen- nemden Gelen Böcekler 15.00 Yer- yüzünün Nabzı 16.00 Yılan Denizi 17.00 Deniz Yılanları 17.30 Deniz Yılanlarıyla Yüzmek 18.00 Firavun Dosyalan 20.00 Meslek Sahibi Köpekler 20.30 Cehen- nemden Gelen Böcekler 21.00 Aslanlarla Ya- şamak 22.00 Öldürmeye Programlananlar 23.00 Inka Mumyaları: Kayıp Imparatorluğun Sırları 24.00 Nil'in Gızemi (0 212 293 00 68). 12.00 Turizm 13.00 Turizm Dos- yası 14.00 Nakarat 15.00 Turizm Haberleri 16.00 Söz Turizmcinin _ 17.55 Dizi: Evden Uzakta 18.20 Turizm Spotları 18.50 Yöre Klipleri 19.00 Tu- rizm Haberleri 19.15 Günün Konuğu 19.30 Iş- te Animasyon 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Birgülsene 22.00 Adventur (0 242 244 03 00). , 1 09.00 Günün Içinden İULUSAL KANAL | 10.05 Gündem 11.05 Köyden Kentten 12.05 Mustafa Yuluğ ile Ekonomi 13.00 Haberler 13.30 Bilim Ansiklopedisi 14.15 Kobıkent TV 16.15 Sahne Sanatları 17.20 Dedem Korkut 18.15 Eğitim Arenası 19.00 Yurt Haberleri 20.00 Ana Haber 21.00 Halk Üniversitesi 23.00 Son Nokta (0 212 251 50 90). 11.00 Haber 11.30 Toplumve A" Islam 12.30 Tele Ganyan " " 13.20 Spor 13.30 Pop Cafe 15.10 Yabancı Film: Uçan Kaplanlar 17.10 Dizi: SüperÇocuk 17.40 On Aır 19.00 Kartpos- tal 19.30 Ana Haber 20.15 Spor Haberleri 20.30 Sıradışı 21.00 Klaket 21.30 Bu Hafta 23.00 Haber 23.30 Yabancı Film: Gemide Ayaklanma 01.30 Bu Hafta (0 224 331 70 00). 09.55 Sıra Dışı Makineler 10.50 Tarihin Kayıp Hazineleri 11.45 Çocuklarla Discovery 12.40 Gökyüzü Takipçileri 13.35 Gizli Güneş 14.30 Vahşı Doğada Yıldızlarla 16.30 Büyük Savaş- lar 17.00 Liberty Bell'in Peşinde 18.00 Zehirli Yılanlar 19.00 Iz Sürenler 20.00 Savaş Alanı 21.00 Şehir Taksileri 22.00 Zor Otesi 23.00 Travma: Acil Serviste Yaşam 24.00 Otomobil Ülkesi (0 212 330 00 88). 08.50 Film: Jakob'un Yalanla- rı 10.55 Film: Prozac Toplu- mu 12.35 Moviemagazine 13.05 Yabancı Film: Son Durak 14.40 Yaban- cı Film: Ana 18.05 Film: Gri Bölge 20.00 Dizi: Friends 20.30 Film: Kız Dövüşü 22.25 Film: üç Hakkın Var 23.55 Film: Havuz 01.30 Film: Pro- zac Toplumu (0 212 326 00 00). 10.20 Cafe Sağlık 11.20 Açık Tah- ta 12.00 AktifEkran 12.20 EksiAr- tı 12.40 Cafe Tarz 13.00 Aktif Ek- ran 13.20 Basın Kartı 15.20 Bilişim Güncesi 15.50 Cafe Tarz 16.20 Z Raporu 17.20 Siya- set 17 18.10 Dünyaya Bakış 21.30 Yaşama Keyfi 22.10 Izlenim (0 212 449 07 38). 15.00 Geçmişin Gi- zemleri 16.00 Biog- raphy: Dalai Lama " 17.00 Modem Mucıze- ler: Elektnk Işığı 18.00 Çatışma: Aske- ri Fiyaskolar 19.00 Yaşayan Tarih: Yıl- lar Geçtikçe 20.00 Teknoloji ve Ula- şım: Deniz Hikayeleri 21.00 Geçmişin Gizemleri 22.00 Biography: Flash Gordon 23.00 Modern Mucizeler: Go- tik Katedraller 24.00 Çatışma 01.00 Yaşayan Tarih (0 212 326 00 00). 09.00 AnkaraKulisi 09.15 TeknikAnaliz 10.00 Piya- sa Ekranı 10.45 Yabancı Raporları 11.45 Sektör Raporu 12.00 Finans Cafe 13.15 Şir- ket Analizi 14.00 Piyasa Ekranı 15.30 Anahstler Soruyor 16.00 Son Baskı 16.45 Işyeri 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Eğitim: Kampus 19.00 Dizi: Fra- iser 19.30 Dizı: Dharma & Greg 20.00 Dizi: Ally Mc Beal 21.00 Yabancı Film: Polis Katilleri 23.00 Dizi: Kingpin 24.00 Dizi: South Park 00.30 Dizı: VVorking 01.00 Konser: Oasis 02.00 Dizi: Ally Mc Beal (0 212 330 01 01). ISTANBUL ıV/ORLDCUP İTALYA BmlİYENİZELANDA RUSYA B H ö LETONYA bugün www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog