Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel k ı t a p 1 a r ı BAHÇE BIZIZ GLL BIZDEDIR Mhase İlknur i& Cad ^ ^ ^ kltap kulÜbu J4 J4 tafiaoth. laianbuiTd "M2; ^ p (,-> Cumhuriyet ıtorblzden t kayrt »0 »ynnbll bil£l içln II com tr/lıazMfart, TulfccMIErtra lar HAZIR KART 80. YIL SAYI 28443 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ/!924-7945J8^ŞVAZ4fi/ NADİR NADİ ,7945 1991) 22 AGUSTOS 2003 CUMA 23 dönümlük ETÎBOR Dinlenme Tesisleri'nin işletmesini kapalı zarfla 400 milyara^kaçandılar Ihale bakançocukl Akın 2 aydır yetki alamıyor Ziraat'e sanıkmüdür AKP'nin çarpık atamalanna bır halka daha eklen- dı Sahte fatura duzenlemekten yargılanan Feh- mı Akın, Bankacılık Yasası'na gore ımza yetkısı kaldınlması gerektığı halde, Zıraat Internatı- onal'ın başına getırıldı Faysal Fınans'ta dolan- dıncıhk yaptığı ıddıasıyla hakkında kovuşturma da bulunan Akın'a, Alman bankacıhk denetleme kurumu BAFIN, ıkı aydır ımza yetkısı vermıyor GLLŞAH KARADAĞ'uı haberi • 8. Sayfada CeilÇ İŞadamlari! Uç fırmanm katıldıgı Bandır- ma ETİBOR AŞ'nın Edıncık beldesındekı tesısle- nn ıhalesını Malıye Bakanı Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan ıle Ulaştırma Bakanı Yıldı- nm'ın oğlu Erkan Yıldınm'ın ortak olduğu Den- port Inşaat ve Lıman Işletmecılığı şırketı kazandı Yİne g ü n d e m d e Yıldınm'ın adı, gçcen ay It? ya'dan 445 bın Euro'ya yolcu gemısı s&tın alma-' sıyla gundeme geldı 24 yaşındakı bır gen«m pa- rayı nereden bulduğu tartışma yaratırken kreÖival- dığı Santour şırketıne TDl'ye bağlı "Ankara FerfV botu"nun ıhalesız olarak venldığı ortaya çıkmıştı COŞKUN\AMAN Kemal Lnakıtan Bınalı \ ıldırım BALIKESİR- AKPBahkesırMıllet- vekılı Dr Turan Çomez'ın enıştesı \h- met Dere nm genel mudurluğe gehnldı- ğı Bandırma ETİBOR AŞ de tartışmalı bır ıhaleve ımza atıldı ETİBOR Dinlen- me Tesıslen ıhalesını Malıye Bakanı Ke- mal Lnakıtan ıle Ulaştırma Bakanı Bi- naliYıldırım ın çocuklannın ortak oldu- ğu şırket kazandı L laştırma Bakanı Yıl- dırım ın 24 yaşındakı oğlu Erkan \ ıldı- rım'ın ısmı Italvadan "ihalejle" 445 bın Euro'ya gemı almasıyla ve bu gemı- \ı alırken de kredı aldığı şırkete Turkıye Denızcılık işletmelerTne bağlı \nkara Fenboru'nun "ihalesiz" kıralanmasıyla gundeme gelmıştı ETÎBOR AŞ Edıncık beldesı Topçuburnu mevkıındekı 23 do- numluk dinlenme tesıslen 37barakave zeytın ağaçlannın da bulunduğu alanı ka- palı zarf yontemıyle ıhaleve çıkardı Uç fırmanın katıldıgı ıhaleyı Malıve Baka- nı Unakıtan'ın oğlu Abdullah L nakıtan ıle L laştırma Bakanı Yıldınm ın oğlu • 4rkasıSa.8,Su.3'te Yeni îaslakçalışmaları başladı Varşova riskli bölgeden askerini çekti. Japonya asker göndermeyi erteledi. ABD, BM'ye yöneldi Üniversite iktidara direnecekÜniversitelerarası Kurul Başkanı ve YTU Rektoru Prof Ayhan Alkış, unıversıtelerın bır değışıme ıhtıyacı bulunduğunu, ancak bunun sıyası ıktıdann amaçlarına gore değıl, bızzat üniversite \e toplumun gereksınımlenne gore yapılması gerektığını soyledı Alkış, hukumetın taslağına unıversıtelerın dıreneceğını vurguladı Alternatif tasan hazırlama gınşımı sı\ıl toplum orgutlerı tarafından da olumlu bulundu Oğretım Uyelen Derneklerı Federasyonu Genel Sekreterı Prof Altuntaş, Unı\ersıtelerarası Kuml'un arkasında olduklarını belırtırken Eğıt-Der Genel Başkanı Koç da "Yardıma açığız' dedı • 5. Sayfada Bakan sustu veliler yandı Zorunlu bağış 5 milyarlira Anayasadaki "sosyal devlet" ıbaresıne aykın olarak eğıtımın parasız olması gereken devlet okullarında zorunlu bağış, bu yıl ''devlet desteğıyle" devam edıyor Okullarda v elılerden 5 milyar lıraya kadar çıkan bağışlar toplanıyor Bomba Polonya'yı ürküttüBM'ye yeni tasarı sunulacak B M merkezme yonelık saldırı, Irak'a asker gonderen ve göndermeyi duşunen ulkelenn tavrında değışıklığe >ol açtı Polon- ya, Bağdat yakınlanndakı yuksek nsklı bolgelerden askerlennı çekerken Japon>a da, asker gondermeyebı- leceklennı bıldırdı Bağdaftakı saldırının ardından, Irak'ta guvenlığın sağlanması ıçın dığer ulkelenn asker gondermesını ısteyen ABD, Guvenlık Konseyı'ne yeni tasan sunmaya hazırlanıyor • //. Sayfada Ortadoğu'da ateşkes sona erdi Kudus te 20 kışı- nın olduğu ıntıhar saldırılanndan sonra Batı Şena'ya gıren Israıl ordusunun 2 Fılıstınlı kardeşı oldurduğu bıldırıldı Gazze'ye yonelık operasyonda, Hamas lıderlerınden Is- maıl Ebu Şanab olduruldu Hamas ve Islamı Cıhad sal- dınnın ardından ateşkesın sona erdığını duyurdu Hamas'ın, Israıl'e "sozle değıl, eylemle yanıt venleceğını" açıklamasının ardından Gazze Şendf ndekı Israıl hedeflenne roketlı saldın duzenlendı • 10. Sayfada İmam hatip - Belge Çelik'i yalanladı DÜn gazetemızde yer alan "Bağışa bakan odulu" başlıklı haben Bakan Çelık"ın rum okul yaptıranlann behrlenmesı amacıyla 81 ılın vahlığıne tek bır genelge gondenldığı ılen surulerek yalanlandı Ancak yazı yalnızca ımam hatıplen kapsıyor • 4. Sayfada İstanbul Haber Servi- si - Ilkoğretım okullan \ e genel lıseler ıle Anadolu fen \e sosyal bılımler lı- selenne kayıtlann başla- dığı pazartesı gununden bu yana \ehler de yuksek rakamlara ulaşan "zo- runlu bağışlarla" karşı karşıya kaldı Mıllı Eğı- tım Bakanlığı daha once- kı yıllarda "bağış toplan- maması" yonunde ge- nelgeler \ollarken bu yıl Ortaoğretım Genel Mu- durluğu tarafından \ akıf- lan olan okullara gonde- nlen genelgeyle de "zo- runlu bağışın" yolu açıl- dı Anayasadaki "sosyal de\let" ıbaresıne a\kırı MirkasıSa. 8,Su. 3'te üreselparçalanmaya karşı olimpiyat DÜn\a üniversite gençlennı bır araya getıren olimpiyat ruhu dostluk ve kardeşlığı bır kez daha pekıştırdı 170 ulkeden re- kor bır katılımla 4 bın 7 00 sporcunun buluştuğu Daegu'da ba- şanlı bır orgaruzasyon duzenleyen G Kore, dunva arenasına çıktı Bmlerce gonullunun gorev aldığı organızasyona bır ul- kenın boylesıne cıddı bır hazırlıkla çıkması dıkkat çekıcıydı Geçen haftayı Kuzey Kore'nm olımpıyatlara katılıp katılmaya- cağı tartışmalanyla geçıren Guney Korelıler, sonunda buyuk bır buluşmay ı gerçekleştırdıler Hem de ne buluşma Bırbır- lennı karşılıkh ateşle tacız eden ıkı ulkenın gençlen, açıhş torenıne ıkı ulkenın coğrafı sınırlannı tek bayrakta bırleştırerek katıldılar SERD4R KIZIK'ın izlenimJeri MSpor'da BDDK: Uzanlar vasıflı dolandırıcı Hesa_ kayıtlan kayıp Kemal veHakan Uzan"ın da aralannda bulunduğu 13 kışıyı yakalamak ıçın operasvonlar duzenleyen polıs kayıp bılgısayar kayıtlarının ancak 3'te l'ıneulaştı BDDK'nm savcılığa gonderdığı raporlarda "vasıflı dolandıncılık" suçunu ışledıklen ıddıa edıldı • 12. Sayfada Toplıı görüşmeler KESK çekildi Hükümetin memurlara 2004 yılında verılecek zamlar konusunda "net rakam" verememesı nedenıyle KESK goruşmelerden çekıldı Goruşmelerde yetkılı dığer konfederasyon Kamu-Sen'le bırlıkte açıklama yapan Dev let Bakanı Şahın, memur zammının ışçılere venlenden fazla olacağını behrttı • 13. Sayfada 'SAKAL SAPIKLARDAN KORUYOR' • 4. Sayfada DEMOKRAStDEN NE KALDI 9 • 6. Sayfada CUNTACILARIN UYKUSU KAÇACAK • 10. Sayfada TURKİYE 'KAÇAK'CENNETİ • 12. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK • • 'Patron Sensin1 Dedikten Sonna Irak ta istıkrar Gucu adıyla anılan ışgal gucune Turk askennı katmayı temel alan hukumet geleceğı nasıl goruyor neler getıreceğını hesaplıyor mu, bı- lınmıyor "Ortadoğu'da soz sahıbı olmak ıstıyorsak" dıye • 4rkası Sa. 8, Su. l'de Kapkaççıya 136yılceza Adapazari'nda 7 kadının çantalannı çalan kar maskelı 2 kapkaççıya venlen toplam 136 yıl hapıs cezası Yargıtay 6 Ceza Daıresı nce onaylandı Kadınlan rambo bıçaklarla tehdıt eden sanıklar, kapkaçlarda kullandıklan otomobılın tespıt edılmesı sonucu geçen yıhn ocak ayında yakalanmıştı V 3. Sayj ada -I- Kredi değil dert kartı Bankalardan bazılan, hesap kesım tanhınden sonra >apılan asgan odemelen dıkkate almadan toplam borca faız ışletıyor Yasayı delme çabasına bır dığer ornek Temerrude duşmuş borç yuzde 50 gecıkme faızıyle 12 eşıt taksıte bolunerek odenecektı \ncak aylık taksıtlere de faız uvguluyor • 13. Sayfada i. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yemen: Türkler Mezarlığı! Yemen tartışmasına bız de "gezı-yorum"\a katıla- lım 1999'u "Yemenyılı" ılan etmıştım Bu konudakı kı- tapları okuyup notlar çıkardıktan sonra aynı yılın yaz sonunda Yemen'ı dolaşmıştım Daha gezının ılk gunlennde donuşte yazacağım kı- tabın adı çıkmıştı Başkent Sana'da ortaokul oğrencısı Şerif'e sor- MArkası Sa. 8, Su. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog