Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE HABERLER Dünya Fizik Olimpiyatlan'nda gümüş madalya alan Tütüncüoğlu'na göre başannın sırn: Doğru düşünenkazanırANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- TED Ankara Kolejı 10. sınıf öğren- cisi Kaya Tütüncüoğiu. geçtığımiz günlerde hem kendisi, hem de Tür- kiye adına önemli bır başanya ımza attı. Tavyan'da düzenlenen 34. Dün- ya Fızık Olımpıyatlan'nda ikinci ola- raic "gümüş madalya" ile Türkıye 'ye dönen Tütüncüoğiu, başansının sır- nnı "Çok çahşmak ya da her şeyi bil- mek önemli değil, doğru yerde doğ- ru düşünmek" olarak özetliyor. TED Ankara Kolejı öğrencısi Tü- tüncüğlu, Türkıye'nın bılım olımpı- yatlannda kazandığı başanlara bır yenısını daha ekledi. Bu yıl Tayvan'da 34.'sü düzenlenen Fizık Olimpiyat- lan'nda Türkiye'yi binlerce öğrenci arasından sıynlarak temsil eden Ka- ya Tütüncüoğiu, TÜBÎTAK'ın des- teğiyle olimpıyata hazırlandı. Fizık olımpıyatı ikincısı Tütüncüoğiu, Cumhuriyet'ın sorulannı şöyle ya- nıtladı: - Onlarca zeki öğrencinin katıldığı bir biiim olinıpiyatında Türki\e'yi oidukça başanlı bir şekilde temsil et- tin bunu neye borçlusun? - Okulumuzun yetıştırme tarzı çok iyi. Özellikle Uluslararası Bakalor- ya programı daha çok yoruma ve doğrudan üniversiteye yönelık bır öğretim programı olduğu için ma- dalya kazanmamda çok etkilı oldu. Tam 8 yıldır TED Ankara Koleji 'nde • Tayvan'da düzenlenen Fizik Olimpiyatlan'nd a Türkiye'yi binlerce öğrenci arasından sıynlarak temsil eden Kaya Tütücüoğlu'na göre başansının sırn çok çalışmak ya da her şeyi bilmek değil, doğru yerde doğru düşünmek. okuyorum. Lise boyunca Çok Amaç- lı Gelıştirme ve Eğıtım Programı'na (ÇAGEP) devam ettim. Bunlann ba- şanmdakı payı çok büyük. Uluslara- rası fizik olımpıyatlanna 5 kışilik bır takım olarak gıttik. Ben gümüş ma- dalya aldım. Bır arkadaşımız bronz madalya aldı. - Peki otimpiyatlara kaûlma hakla- nı nasü elde ettin? - Olımpıyatlara katılanlar Türkiye çapında yapılan elemelerle belli olu- yor. Önce bır sınavla yüzlerce aday sa- yısı 5O'ye, ikinci sınavla 20'ye sonra 10'a düşürülüyor. Derken Türkıye ça- pında ılk 5 seçiliyor. Bız TED kole- jinden 2 öğrencıydık olımpıyatta. - Yanşmalara nasıl hazırlandın? - Bizi TÜBlTAK hazırladı ve Tay- van'a götürdü. Finansörlüğümüzü yaptı. ODTÜ'den de ıkı profesör bi- zimle bırlıkte geldi. Orada 10 gün kaldıictan sonra bin teorik bın de- neysel olmak üzere 5'er saatlik ıkı sı- nava tabı tutulduk. 50'ye yakın ülke 240'ın üzerinde de öğrenci karüıyor- du. Her ülkeden benzer şekilde en iyi öğrencilerseçiliyordu. Sınavdan son- ra biz dahil bütün ülkeler sınavn çok zorbulduk. Herkesin sınavı bekledi- ğinden çok daha düşük geldi. Benım de düşük geldi ama dığerlenne na- zaran iyiydi. - Biraz zorlandın öyleyse? - Sadece fızık konusunda çalışmak çok önemli bır şey değıl. 6-7 senedir çalışanlar benim kadar iyi şeyler ya- pamadı. Önemli olan yorum yapabil- mek. Sana verilen bilgilerle bılmedi- ğin soruyu çözebılmekgerekıyor. Bi- ze sorulan sorular da böyleydı. Hiç bilmediğımiz konulan verip yorum yürüterek çözmemizi bekliyorlardı. Sonuçta bu çalışmakla olacak bir şey değil. - Türkiye takımı genel olarak başa- rüı oldu mu? - Türk takımı bu yıl genel olarak pek başanlı değildi. 3 altın madalya alan ülkeler de oldu. En başanlı takım bu yıl ABD'ydı. Yanşmayı kazanan aday- lann ılk yüzde 6 sına altın, ikinci yüz- de altısına gümüş, üçüncü yüzde 6'sı- na da bronz madalya venldı. - Madalya almanda en büyük payı küne biçiyorsun? - Sınavı kazanmamda TÜBlTAK'ın da çok yaran oldu. Bızı kamplara al- dılar. Eğittıler. Bu kamplara gırerken normal bır lıse öğrencisı kadar fizik bilirken, kamplann ardından bılgi se- vıyem oidukça yükseldi Ailemın ve öğretmenlenmın de çok büyük etki- si oldu. Özellılde rehberlık ve psıko- lojık danışmanlık öğretmenı olan an- nemın bu madalyayı almamda çok büyük bır etkısı oldu. Benı süreklı tesellı ettıler. Çalış dıye zorlamadılar. B tstanbul Haber Servisi - Istanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye'nin gelecekte gökbilimci bilim insanlan olmaya aday 69 master ve doktora öğrencisini 25-29 Ağustos tarihleri arasında, 'Astoronomide Matematik Yöntemler' adlı yaz okulunda bir araya getiriyor. 27 Ağustos günü gerçekJeşek olan Mars gezegeninin Dünya'ya en yakın olacağı gök olayı da yaz okulunda düzenlenecek özel bir programla tartışılacak. Harf Devrimi kııtlamalan • ANKARA (AA) -Harf Devrimi'nin 75. yıldönümü kutlamalan, 23 Ağustos'ta Tekirdağ'da başlayacak. Türk Dil Kurumundan yapdan açıklamaya göre, Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişinin 75. yıldönümü ve Harf Devrimi kutlamalan çerçevesinde düzenlenecek törenler, Tekirdağ Limanı'ndaki anıtın önünde başlayacak. Sahil Amfitiyatro'da aynı gün düzenlenecek açık oturumda Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrii Akalın, 'Atatürk'ün Harf Devrimi Çalışmalan' adlı bir konuşma yapacak. British CouncıTdan kurs • Eğitinı Servisi -British Councıl, 'Campus English' kurslanna katılan öğrencilere bir yıllık ücretsiz kütüphane üyeliği veriyor. Yabancı dillerini gelişrirmek ve belirli dil becerilerini arttırmak isteyen üniversite öğrencılerine yönelik olan kursa kayıtlar, 16-20 Eylül tarihleri arasmda yapılacak. British Council Ingilizce ve Sınav Hizmetleri Direktörü Nic Humphnes, "Son iki yıl içinde British Council'a dil eğitimi almaya gelen üniversite öğrencilerinin sayısında bir artış olduğunu belirledik ve böyle bir kurs talebi de yine bu öğrenciler tarafindan bize iletildi" dedi. Daha fazla bilgi almak isteyenler, 'www.britishcouncil.org.tr' internet adresi ya da '0212 310 16 43' nolu telefon numarasından ulaşabilirler. Yandım Kampanyası • Haber Merkezi - Aktif Dağıtım tarafindan düzenlenen, köylerde ve gecekondu mahallelerinde yaşayan öğrencilere yönelik 'Mekruplu Kırtasiye Yardım Kampanyası'nın dördüncüsü başladı. 8 Eylül'e kadar devam edecek kampanya çerçevesinde, içinde 1 kitap, 1 defter, 2 kurşunkalem, 1 kalemhraş, 1 silgi, 1 cetvel, 1 kutu kuru boya, 1 şekerin bulunduğu zarflar ihtiyacı olan öğrenciye ulaştınlacak. Kampanyaya katılmak isteyenler, kendı hazırlayacağı zarflarla ya da 0 212 210 01 10 numaralı telefona, 3 miryon 250 bın lira değerindeki hazır zarf siparişı vererek katılabılir. Hazır zarf, www.abonet.net adresli siteden de sağlanabılır. Kampanya ile ilgili daha aynntılı bilgi "kucukarkadasim@aktif.com "dan edinilebilir. Terk edilen okul binası onanlmazken Kuran kursu binasına kaçak kat çıkılmış Ehıyarsızlığın böylesi.••• Yıkılma tehlikesi nedeniyle eğitim faaliyetleri durdulan Karadeniz tlkokulu'nda Atatürk portreleri yırtılarak yerlere atılmış. Güvenlik gerekçesiyle boşaltılan okulun kapısında kilit bile bulunmazken ders araç ve gereçleri kaderine terk edilmiş halde bekliyor. AYKUT KÜÇÜKKAY4 tNEBOLU - Mustafa Kemal'ın Şapka Devrimi'ni başlattığı înebo- lu'da günümüzde kullanılmayan "Karadeniz ÜkokuhTnun yazgısı, eğıtım sıstemının çarpıklığını göz- ler önüne senyor. Ilçede yenı okul bınasının yapılmasıyla öğrencilere kapılannı kapayan bına çürümeye terk edılırken; geriye Atatürk'ün veciz sözleri arasında kalan parça- lanmış fotoğraflan ile sınıflara yı- ğılmış sıralar kaldı. Rüştübey Sokak 39 Numarada- ki bina, ılçe merkezınde Inebolu'ya hâkim bir tepede bulunuyor. Yetkı- lilenn "yıfcüma 161104681" olduğu gerekçesiyle yıllar önce terk edıl- diğı bılgisinı verdikleri okul bına- sının kapısında "tehfikefiyapıya" gı- rilmemesi içın "Idht" bile vurul- mamış olması dikkat çekıcı. Eskı ESSİZ KAHRAh.AN VATAN fTATüRK MİNNETTARDIR NE MUTLU TURKUM TÜRK ÖGüN ÇALIŞ GüVEM DiYENn Karadeniz İlkokuhTnda, Mustafa Kemal'in parçalanan resmi *Eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnet- tannr", "Ne mutiu Türkünı diyene" ve "Türk övün çahş güven" sözleri arasında parçalanmış şekilde duruyor. okulun büyük kapısını açtığımızda karşunıza çıkan manzara ise yü- reklen sızlatıyor. Laık cumhuriye- tin kurucusu Mustafa Kemal'ın par- çalanan resmı "Eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnettannr", "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Türk övün çalış güven" sözleri arasında parçalanmış şekılde duru- yor. Karadeniz tlkokulu herhangı bır onanma sokulmayarak kendı yaz- gısına terk edılırken; bu bınaya yak- laşık 50-100 metre uzaklıkta AKP'li Belediye Başkanı tdris Güleç'e ait ev ile Inebolu Müftulüğü Merkez Kuran Kursu bınasının arasında yer alan tanhı yapıdakı kız Kuran kur- su ınşaatı ise yaşanan çelışkiyı or- taya koyuyor. Toker Ormanlı Soka- ğı 3'A No'lu tarihi 3 katlı yapı Ha- cı Afi Tün ve Hacı FehametTun ta- rafindan Merkez Kız Kuran Kursu ıçın bağışlanmış. Restorasyon ça- lışmalan sırasında yapıya bir de "kaçak kat" çıkılmış. Kaçak kat nedeniyle 9 ay hapis cezası olan 6 kişınin halen tnebolu'da cezaevin- de yattığı ögrenilırken, yapıdaki be- tonarme çalışmalar ise durdurul- muş. Ilçede konuştuğumuz yurttaşlar eski okul bınasının güçlendırilerek ilçeye kazandınlabüeceğıni ya da ay- nı arsa üzennde yenı bir eğitim yu- vasının yapılabileceğıni ifade eder- ken; okulun içinde son durumu ilet- tiğimiz yetkililer ise herhangı bır açıklama yapmadılar. R. CÎVELEK'lN ÇALIŞMASINA ÖDÜL Görmeyenlerin umudu bir Türk doktor ERZİNCAN (AA) - ABD'de bilimsel çalışmalannı sürdüren Göz Hekimi Bınbaşı Dr Levent Civelek'in sürdürdüğü bilimsel çaiışma, körlüğü önlemeye - yönelik çaiışma yapan dernek tarafindan maddı destek venlmeye değer bulundu. ABD'nin Chıcago'dakı Illinoıs Üniversitesi'nde bilimsel çalışmalannı sürdüren Dr. Civelek'in körlüğü önlemeye yönelik yaptığı bilimsel çalışmaya "fflinois Sociery For The Prevention of Blindness" adlı körlüğü önlemeye yönelik çalışmalar yapan ve 1916 yılında kurulan dernek tarafindan maddı destek sağlandı. Her yıl bu tür • başanlı çalışmalan • ABD'nin Illinois Üniversitesi'nde çahşmalannı sürdüren Dr. Civelek'e körlüğü önlemeye yönelik çalışmalar yapılan dernek tarafindan maddi destek sağlandı. değerlendıren dernek, bu senekı çalışmalar arasında Dr. Civelek'in bilimsel çalışmasını ödüle layık gördü. Bilimsel çalışmasını tavşanlar — _ üzerinde sürdürdüğünü ifade eden Civelek, tedavısınde çaresiz kalınan bazı göz içi iltıhaplann yaptığı çalışmayla tedavi edilebilme umudu olduğunu kaydetti. Dr. Civelek, şunlan söyledi: "Bilimsel çahşmamı tavşanlar üstünde sürdürüyor, verdiğim ilaçla ~ ~ tavşanlann gözü içinde iltihap oluşturuyorum. Sonra bu iltihabı ilaçla tedavi etmeye çalışrjorum. Üç ayn kontrol grubum var. Çaiışma sonunda kullandığun ilaç olumlu sonuç verirse, çaresiz kaldığımız \e köıiüğe giden gözkr için umut olacak." 1 ÜRK BtLÎM ADAMLARININ BULUŞU Böbrekyetersizliğinde genetikbağlantı İSTANBUL (AA) - Istanbul Üniversitesi (fÜ) îstanbul Tıp Fakültesi çocuk nefrolojisi bilim dalmda görevli bir grup öğretim üyesi. böbrek yetersizliğinde yeni bir genetik bağlanöyı" kanıtladı. Araştırma hakkında bilgi veren Doç. Dr. IhnayBilge, Prof. Dr. Sevinç Emre, Prof. Dr. Aydan Şirin ile ÎÜ Deneysel Tıp Araştırma Merkezi işbirliğiyle yürüttükleri çalışmanın yaklaşık bır yıl sürdüğünü belirttı. Hastalann birçoğunda dıyalize neden olan durumun çeşıtlı tıptekı nefntler olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bilge, bu nefrit tıplerinden bin olan "Membranoprohferatif Glomenılonefrit'' (MPGN) isimli hastalığm nedenı ve çaresinin ise tam olarak bilinmedığini vurguladı. Vücutta yağ metabolizmasuıı 'nefrit ve düzenleyen "paraosanase" enzimınm kan düzeyinin, bu enzimın üretüninde rolü olan 192. gendekı bozukluğa bağlı olarak azaldığını, böylece kötü kolesterolün zararlı etkılennin ortaya çıktığım anlatan Doç. Dr. Bilge, araştırmalannda, nefntın bu gen bozukluğu ile bir bağlantısınm olup olmadığını değerlendırdıklerini vurguladı. Doç. Dr. Bilge, "Sonuçta bu gendeki bozukluk ile hastalığm kötü gidişi ve kronik böbrek yetersiziiği oluşması arasında önemli bir iBşki olduğunu kanıtladık" dedi. • îstanbul Tıp Fakültesi'nde yürütülen çaiışma geçtiğimiz Haziran ayında yapıîan 2003 Dünya Nefroloji Kongresi'nde "Bilim Ödülü" aldı. PERŞEMBE ORHAN BURSALI AKP Gerecek mi? Üniversitelerimiz yıllardır YÖK'ün bilimsel değil de siyasal otoriteriiğinden ve 12 Eylül ürünü yasadan kurtulmak ıstiyor. Bu amaç içın ne kavgalar verildi, ne nefesler tüketildi; ne kadar çok insan ve kurum za- man, para, kol ve beyin emeği harcadı.. ne yazılarya- zıldı, ne konuşmalar yapddı... Neredeyse 20 yıldan be- ri.. bütün bunlan üst üste koysanız, bir ölçü birimine vursanız, dünyanın çevresini birkaç kez dolanır, Ay'a merdiven döşersiniz... Yazık değil mi? Bu uğurda harcanan zaman, emek ve parayla neler yapılmazdı ülkemız için! Geçmiş "demokratik", "ilerici" vs. yaftalı hükü- metler dahil bütün hükümetler, ülkenin parasını batır- mak için harcadıklan zamandan fırsat bulup da bu de- mokratik talebe yanıt vermediler. Hepsinin canı cehenneme! (Zaten seçmen çoğu- nu gönderdi bile!) Şimdi, bu yasadan kurtulalım derken AKP'nin ha- zırladığı karşıt tasarının üniversitelerin başına düşme tehlikesi belirdi. • • • Bir durum saptaması yaparsak: AKP'ye böyle bir YÖK yasa tasansını hazırlaması için en büyük fırsatı Gûrüz verdi. Gürüz, bilim komiseriiği yapacağına sı- yasi komiserlik üstlendi ve koltuğunu politik bir şova dönüştürdü. Mübarek, bütün demokratik sistem ona bağlı san- ki, giderse ülke çökecek... Biz böyle kişisel yakanşlan çok gördük bu ülkede. Onlar her zaman "büyük kurtancı" görünüşünde ol- dular. Yaptıklan da, her şeyi daha kötüye götürmek oldu. Gittiklennde de ortalık rahatladı. Gürüz'ün ipleri siyası olarak germesı, AKP'ye bü- yük bir ortam yarartı. Normal koşullarda yapamaya- caklannı dayattılar. İnsan halı bu .. Zaten çoğunluk ik- tidan... "Vay, bize ha! Demek öyte! Görürsün sen!"... Meclis'teki üniversiteli AKP'lılerin dayatmasıyla ha- zırlanan yeni YÖK tasansı şimdı partı ıçi hesaplar, ye- ni kurulacak üniversiteler, öğretımi bir an önce ele ge- çinme hesaplan nedeniyle şimdi alelacele yasalaştı- nlmak ısteniyor. Gürüz, daha önce de yazdım, fırtınalı denizde ge- misini yüzdürecek, sağ salim lımana çekebilecek kap- tan değil. Liderlik, önderlik yapacak ve labirentler ara- sında yürüyerek tünelin ucunda ışık arayacak bir in- san değil. Ne yazık ki böyle bir dönemde YÖK'ün başında ol- ması, üniversitelenmız için şanssızlıktır. Gürüz'ün üniversitelere yapabileceği en büyük yar- dım, bu saatten sonra, YOK'un başkanlığından çe- kilmek olabilir. Böylece sorunun sadece YÖK Başkanı olmadığını bu millet de anlar. Çünkü üniversıtelerimizin yüzde 90'dan fazlası, AKP'nin YÖK tasansından rahatsız. Gürüz, bu genel rahatsızlığı perdeleyip durdu bugüne kadar. AKP de yeni tasanlanna sanki sadece Gürüz karşı çıkıyormuş havasını yarattı. • • • Aslında Gürüz yönetimi çökmüş durumda. Çunkü Üniversitelerarası Kurul, geç de olsa ge- reğinı ve beklenenı yapmaya başladı. İpleri eline aldı. Onceki günkü toplantıda Üniversitelerarası Kurul ba- şanlı bir çaiışma yaptı. Kurul Başkanı Ayhan Alkış bütün ünıversitelenn se- natolanndan gelen yenı YÖK yasa tasansı üzerine görüşleri kurula sundu ve sonuçta yasa tasarısı ev- rensel üniversite bakışı açısından eleştirildi ve değer- lendirildi; nasıl bir üniversite tasansı olması gerektiği- nin ilk ilkeleri ortaya kondu. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), yeni YÖK yasası için bir komisyon kurdu. Bu kurulun, ünıversitelenn or- tak ürünü olacak ve iradesini yansıtacak doğru dü- rüst bir yasa tasansı ortaya koyabilmesi için biraz za- mana ihtiyacı var.. En az bir ay, en iyisi üç ay... Ama Hüseyin Çelik'in acelesi var... Erken toplana- cak Meclis'te kendi YÖKtasanlannı kabul ertirme pe- şinde. Böylece, bütün sistemi birden çökertecekler, yenı kurmayı tasarladıklan 40 kadar üniversite ile birlikte, bütün yükseköğrenim ve eğitim sistemini denetimle- ri ajtına alacaklar. ÜAK'tan da acele bir görüş almaya çalışıyoriar, ya- salannın meşruiyetı için.... diyecekler ki, u işte onlar da konuştu" Bu yasayı ÜAK hazırtamalıdır... Bu demokratik ta- lebi kabul etmek sadece AKP'yi yüceltir... Sonuçta, AKP için değil, ülkenin geleceği için önemli bir yasa çıkartılmak isteniyor. Yann değiştirilecek bir yasanın kimseye hayn olmaz. Sürekli bir gerilim yaşanır. AKP taslağının yasalaşması, meşru görünse bile, demokratik koşullar ve eğilimler açısından meşru ol- mayacaktır. Çünkü yasanın insanlan orada yoklar... "Gayri meşru bir yasa" ile ülkeyi gerilime sokma- yın... Oyle görünüyor ki bu gerilim, sadece gerilim ola- rak kalmayacak ve ülke çapında yaşanacaktır... Çünkü üniversiteler, ÜAK bu yasayı kabul etmeye- cektir. AKP içindeki bu grup, bakalım nereye kadar koşacak ve ülkeyi nerelere sürükleyecek... obursali@ cumhuriyet.com.tr. Diyarbakırda şartlı'eğitim! Kızlaruıı okutmak için hizmet istediler DtYARBAMR (Cumhurivet Bürosu) - Dıyarbakır Millı Eğitim Müdürlüğü ve UNICEF tarafindan başlatılan "Haydi Kız Çocuklan Okula" kampanyası kapsamında ılçe kayma- kamlan köylerde okula göndenlmeyen kız ço- cuklannı tespıt etmek ıçın kollan sıvadı. Aileler ise kızlannı okula göndennek ıçın köye hizmet şartını koş- tular. Dıyarbakır'ın Çınar ılçesınde Kaymakam td- ris Akbryık. Aşağı Mol- la Alı ve Salyazı köyle- rine Yatılı Bölge Oku- lu'nun tanıtım kasedıni ızlettı. Köylülerden kız çocuklannı okula gön- dermelerinı isteyen Ak- bıyık, "İlçemizde 13 bm öğrencibulunuyor. Bun- lann 5bini kız. Nüfusun çoğu kız olnıasma rağ- men okula gönderilme oranlandüşük. Köyler- de sürekli çabşmalarya- püıyor. Hedefınıiz, kız çoculdannıokulagönde- rilmelerini sağlamak" dedi. Salyazı köyü muhta- n Süleyman Otür, köy- de su ve yolun büyük sorun olduğunu belırte- rek "Köye hizmet gel- meden kız çocuklannı okula göndermeyiz" dı- ye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog