Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yavın Yönetmeni: İbrahim Yıldız 9 Yazıişleri Müdürü: SaKm Alpaslan#SorumJu Müdün Mehmet Sucu # Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara tstıhbarat Cengiz Vıldırım # Ekonomi: Öz- lem Yüzak 0 Kültur Eeemen Berköz 0 Spor Abdülkadir \ ücclman • Makaleler Sami Ka- raören 0 Düzeltme Abdullah \ azıcı 0 Bıl- gı-Belge Edibe Buğra 0 Yurt Haberleri. Meh- met Faraç 0 -\\rupa Temsılcısı Güra\ Öz YaymKuru]u:llhanSeJçuk(Baş- AnkaraTemsıIcısı MustafaBalbaj AıatûıiBul\an\o. 125.Kaı:4. MüesseseMudûrü. kan),EmreKoagar(Danışman), BakanlıklarTel 4195020Thatl. Faks 41950270tzmırTemsı]cısr Erol Erkut 0 Orhan Erinç. Hikmet Çetin- SerdarKızık.H Zı>aBl\ 1352 S 2 ?Tel 4411220. Faks 4418 7 45 R.I™ r-ipm ihn ıe« kaya, Şükran Soner, ibrahim • Adana Temsılcısı Çetin \ iğenoğlu. Inönü Cd 119S No 1 I. ""s""™ 1 ™ Yddız, Orhan Bursalı, Musta- Tel 363 12 11. Faks. 363 12 15 Antalya Temsılcısı AhmetOruçoğlu K o r u ! s a n • fa Balbav, Hakan Kara. Cumhunvet Cad. 80 5 Tel 0242 248005'' Fa\ 2430509 •>$ Fazilet KuJ» • Genel Mudür C»n Çağdaş • Ge- nd Mufir Yrd ıSanş) TSU> MBUII r'ırd-iPazariamaı Hakan Actr #Müdur'ırd Fiiuıme Opent>\onı Lrhao Özdemir • Pazartama Dırektonı. Tiiıy Tosun Te! o:i: '-54 3 3 » Faks 0112 "54 32 9" } a}imh>aıı: Yenı Gun Haber -\janu ftbın \e > ayıncılık A Ş rurkocaâ Cad '9 41 C agaloilu 34334 Istanbul Pk. :46 - Sırkea 3+T-5 ISL Tel (0212ı 512 05 05 2Uhall Fab fOCIİoP «5 ">5 B»ta: SierkezGazett Deıgı Babim \avmcılıkSan \eTii. ASBarbam Bul-.an Vo l25Beşıka,-!st GenelDa£nm: BBD MeAez 21 AĞUSTOS 2003 Imsak-4 34 Güneş-6 12 Ögle: 13 15 tkındı: 16.59 Akşam- 20.04 Yatsı: 21.34 Bulgaristan'da Osmanlı köprüsü • SOFYA (AA) - Tuna Nehri'nde su seviyesinin düşmesi sonucu, Bulgaristan'ın kuzeybatısındaki Vidin kentinde, Osmanlı döneminde inşa edilen bir köprünün kalıntılarının ortaya çıktığı bildirildı. Sofya'da yayımlanan "Duma" gazetesindekı habere göre Osmanlı komutanı Beyler Bey'in, bugünkü Romanya'ya ava gidişınde geçmek üzere kurdurduğu köprü, 1593 ile 1596 yıllan arasında kullanıldı. Bugünkü Bulgaristan'ın Vidin ile Romanya'nın Kalafat kentlerini birbirine bağlayan eski köprünün varlığı, sadece Plevne kenti bölgesinde bir mağarada bulunan yazılı belgeleriyle Feliks Kanitz adlı bir Çek bilim adamının gezi notlanndan bilindiği kaydedildı. Sinema günleri Efes Pilsen'den • Kültür Smisi - Efes Pilsen ve Cınecity işbirliğiyle düzenlenen ve ses getirmiş ödüllü Türk filmlerinin yer aldığı 'Efes Pilsen Sinema Günleri' kapsamında bugün Alkent Etiler'de Derviş Zaim'in 'Filler ve Çimen' filmi gösterilecek. Film gösterimi ardından ızleyiciler ünlü yönetmenin filmleri ve özellikJe de ekimde vizyona girecek ve 60. Venedik Film Festivali'nde gösterilecek, Efes Pilsen sponsorluğunda çekilen son filmi 'Çamur' ile ilgili sohbet etme olanağı bulacak. 33.5 milyon yeni cep kullanıcısı • Dış Haberler Senisi - Çin'de sadece yıl başından bugüne kadar geçen süre ıçinde 33.5 milyona yakın sayıda kişı cep telefonu kulİanıcılan arasına katıldı. Bu yeni katılımla birlikte Çin'de cep telefonu lcullanıcı sayısının temmuz ayı sonunda 240 milyona ulaştığı, Çin Enformasyon Bakanhğı tarafından açıklandı. Alman dpa ajansının haberine göre, Çın telekom sektörünün yatınmlan ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemıne oranla yüzde 15.2 artarak 28.493 milyar Euro'ya ulaştı. Cep telefonu servis sağlayıcılanna bağlanan kullanıcı sayısı da yüzde 12.4 oranında artarak 240.75 milyona ulaştı. Kansere karşı karpuz • KAYSERİ (AA) - Yaz me\ simınin vazgeçilmez meyvelerinden karpuzun içerdiği laykopen maddesinin, kansere karşı koruyucu özelliği olduğu bilinen A ve E vitaminlerinden daha etkıli olduğu bildirildı. Ercıyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde Uzman Diyetisyen Betül Çiçek, karpuzun kansere karşı koruma özelliği olan laykopen maddesi bakımından zengin bir meyve olduğunu söyledi.Çiçek, "Laykopen antioksiden özelliği nedeniyle serbest radikaller denilen toksinlerin sağlıklı doku ve organlara bağlanmasını engeller" dedi. Albiim ve postere ilgi yoğun • Kültür Senisi- Sezen Aksu'nun yeni albümü 'Yaz Birmeden' satışa çıktı. Albüm, piyasaya çıkmadan 700 bin sipariş alırken Unkapanı'ndaki dağıtım firmalan 40 bin Sezen Aksu posteri isteğinde bulundu. Albüm öncesi çıktığı turnede yeni şarkılannı dinleyicisiyle paylaşan ve büyük beğeni toplayan Sezen Aksu'nun 'Yaz Bitmeden' isimli yeni albümü rekor bir siparişle karşılandı. DMC yetkilileri yeni albümle ilgili şunlan söyledi: "Yoğun siparişler doğrultusunda albümü tüm dinleyicilere aynı anda ulaştırabilmek için toplam çıkış siparişimiz olan 700 bin adedi üretip aym anda dağıtmayı doğru buluyoruz." Viagra'nın rakibine onay • Haber Merkezi - Amerikan Gıda ve tlaç Dairesi (FDA), Levıtra ilacım iktidarsızlığa karşı satılan Viagra'ya alteraatif olarak onayladı. Avrupa piyasasında satılan ve Bayer fırması tarafından üretilen Levitra, ABD'de GlaxoSmithKJine firması tarafından pazarlanacak. Etken maddesi vardenafıl olan Levitra'nın denemelerinde, ilacın ereksiyon yeteneğini arttırabildiği belirlendi. Levitra'mn da Viagra gibi yan etkileri bulunduğuna işaret eden uzmarüar, yüksek tansiyon ve prostat için kullanılan alpha-blockers ilaçlar ile Levitra'nın alınmamasını öneriyor. Tarihi hazıryemek geleneğine tarihipeyzajı bozduğu gerekçesiyle son verilecek Balık ekmekçiler kaygılı fstanbul'un koruma tarihine ait belgelerde aynı konunun 50 yıl önce de gündeme geldiği ancak balık ekmekçflerin 'gözetilmesi gerektiği' sonucuna vanldığı görülüyor. OKTAYEKİNCİ Deniz kenti tstanbul'un Os- manlı döneminden bu yana "kent kimliğinde" yerinı alan ünlü "bahk-ekmek" tekneleri kaygılı bir bekleyiş içinde... Çünkü, zengin, yoksul her- kesin tiryakisi olduğu bu "tari- hi'' hazır yemek geleneğine, Is- tanbul'un "tarihi peyzajmı" boz- duğu gerekçesiyle son verilme- si gündemde... Valiliğin açıklamasına göre Kültür ve Tabiat Varüklarını Koruma Kuruhı nun bu yönde- ki karanna yapılan itirazlara olumlu yanıt alınamazsa, 2863 sayılı "Koruma Yasası" uygu- lanacak... Böylece balık ekmekçiler ta- rihsel mekânlan olan Eminö- nü ve Karaköy'le vedalaşırken 19. yüzyıldan bu yana kuşaktan kuşağa süren bir "İstanbul key- fi" daha geçmişte kalacak... Istanbul'un koruma tarihine ait belgelere baktığımızda, ay- nı konunun 50 yıl önce de gün- deme geldiği, ancak balık ek- mekçilerin bir "İstanbul klasi- ğj" olduğu vurgulanarak "göze- tilmeleri gerektiğinin" rapora bile bağlandığını görüyonız... Geleneksel ticaret... Dönemin restorasyon ve ta- rihi çevre düzenleme çalışma- lanna "biümsel öneriler" yap- mak üzere Türkıye'ye gelen ün- lü ItaryanprofesörGabriel 1958 yılına ait "İstanbul'un Korun- ması" raporunda "Eminönü Meydanı Projesi"ni irdelerken şunlan yazıyor: "Tarihi abide- lerin (anıtiann) korunması, mey- dana çıkartüması, ananevi (ge- leneksel) bazı ticaret şekiDerine mani (engel) olniamahdır..." Meydandaki Yeni Cami, Mı- sır Çarşısı gibi anıtsal yapılan kuşatan binalann yüomıyla bir- likte balıkçılann ve balık ek- mekçilerin de başka yere taşın- masını öngören aynı projeye eleştırisinı ise özetle şöyle açık- lıyor; "Yeni Cami cKanndaki Haliç sahiMne pitoresk karak- terini sağlayan, halkla beraber turistler için de cazip olan bu esnafyine bu mmtıkada bulun- mahdir..." Bakalım, bugünkü tartışma- da korunması gerekli kültürel mirasın sadece yapılan değil, kentlerin tarihten gelen özgün geleneklerini de içerdiği yeni- den anımsanabilecek mi?.. Diyanet İşleri Başkanlığı ilginç hutbesinde bekâr kalınmaması gerektiğini savundu 'EvleninyoksaaWakbozuhır' T Tnlü manken Cindv l_/Crawford uzunca bir aradan sonra çıktığı podyumda fırüna gibi esti. Crawford kırmızı elbisesiyle göz kamaşnrcn. DefiJeye kaübn Calista i Flockhart Tyson Beckford \ (sağ başta) ve ' Jennifer Anistonda podyumda beğeni topladı. Hollywood podyumda Beverh Hills'te önceki akşam Hugo Boss ve Robert EUis'in de aralannda olduğu tasannıcüann kreasyonlanıun sergilendiği bir defıle düzenlendi. Ancak, podyuma çıkanlar her zamankinden farklıydı. Kıyafetleri sunanlar profesyonel manken değil birbirinden ünlü sinema oyunculanydı. Aktör Danny Thomas'm kurduğu. kanseıii çocuklan parasız tedavi eden St Jude Çocuk Araşürma Hastanesi HoU\>vood'un ünlü aktrislerine mankenlik > apürdı. Getiri hastaneye bağışlanmak üzere düzenlenen defılede çocuklar için podyuma çıkan isimler arasında Jennifer Aniston. Calista Flockhart, Rachel Hunter, Jennifer Love Hewitt, Cybill Shepherd gibi ünlü oyuncular vardı. Podyumdaki profesyonel mankenler ise Cindy Crawford ve Tyson Beckford'du. İlki geçen >ıl düzenlenen defile\i izleyenler arasında da podyumdakfler gibi ünlüler dikkati çekerken yeni piyasaya sürülen "Chicago" füminin D\TJ tanıtunı da aynı akşam yapıldı. (Fotoğraflar: REUTERS, AP) # Diyanet hutbesinde nikâhsız birlikte yaşayanlann ahlaki bozukluğa yol açtığı belirtildi. Hutbede aynca "Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın, evlilik sorumluluğundan kaçmak dinimizce hoş görülmemiştir" denildi. ANKAR.A (Cumhuriyet Bürosu) - Diyanet İşleri Başkanlığı "Nikâh ve Düğünlerimiz'" başlıklı hutbesinde, nikâhsız beraber yaşama ya da geçici nikâh diye tanımlanan uygulamalann "ahlaki bozukluğa" yol açtığını sa\Tindu. Hutbedeki, "Çeşitti mazeretler ileri sürerek geçici veya beüi bir zaman için kıyılan nikâhlar dinimizce geçerli değUdir" cümlesiyle, yabancı kadınlann Türkiye'de kalmak için Türk erkekleriyle yaptığı evliliklerin kastedildiği ileri sürüldü. tsraf boyutuna varan düğünlerden kaçınılması istenilen hutbede, "Ortahğa paralar saçmak, çanak-tabak kırniak gibi aşınhklardan, içki içmek gibi meşru olnıayan hareketlerden uzak durulmab" denildi. '/\hlaki bozukluk doğar* Diyanet işleri Başkanlığı'nın 4 Temmuz tarihli "Nikâh ve Düğünlerimiz" başlıklı hutbesinde, ailenin bir ulusun temelı ve toplumun çekirdeği olduğu belirtildi. Evlenmek ve yuva kurmamn, ruhen ve bedenen sağlıklı her insanın en doğal hakkı olduğu kaydedilen hutbede, "Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın. evlilik sorumluluğundan kaçmak dinimizce hoş görülmemiştir. Bunun için maddi sebeplerle evlenemeyenlere yardım edıhnesi, topluma dini bir görev olarak yüklenmiş ve bekârlann evleninceye kadar iffetlerini korumalan emredünuştir" denildi. Peygamberin de, "Size, dini, ahlaki yaşantısı hoşunuza gjden kimseler geldiğinde, onlan eviendirin. Aksi takdirde yeryüzünde kargaşa ve büyük bir ahlaki bozukluk olur" diye buyurduğuna işaret edilen hutbede, bu ahlaki bozulmanın günümüzde karşılaşılan biçimlerinden birinin de nikâhsız beraber yaşama ya da geçici nikâh diye tanımlanan uygulamalar olduğu belirtildi. Festival'in özel gösterimler bölümünde Hollanda yapımı belgesel de var Portakal Nâzıınca konuşacak çokeşimk iikei kavimden mirasANTALYA (CumhuriyetBürosu) - Antalya Al- tın Portakal Film Fesrivali'nin "özel gösterim- ler'' bölümünde Hollanda yapımı "Nâzımca Ko- nuşuyor musunuz?" adlı belgesel ve îtalyan yö- netmen Lakshen SucameH'nin ikinci filmi "Zor- ba ve Buda" ücretsiz olarak sinemaseverlerle bu- luşacak. 1-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek fes- tival kapsamında gösterilecek "Nâzımca Konu- şuyor musunuz?"da Nâzun Hikmet'in "Ferhatile Şirin" adlı oyununun perde arkası anlatılıyor. Hollandalı Floor Koolj ve Türk yönetmen Si- bel Bilgin'ın ortak çalışması olan belgesel, Tür- kiye Devlet Tiyatrolan ve Hollanda'nın Cinema de liefde adlı tiyatro kunımunun birlikte sahne- ye koyduğu "Ferhat ile Şirin"i yaratmak için bir araya gelen sanatçılann ilişkilerini belgeliyor. Farklı kültür ve düşüncelerden yola çıkan oyun- cular, kimi zaman çatışıyor ve oyunun galası yak- laştıkça gerginlik doruk noktaya ulaşıyor. Ilk filmi "Blue Line" ile Italya Kültür Bakan- hğı Özel Ödülü'nü alan ttalyan yönetmen Laks- hen Sucameli'nin ikinci filmi "Zorba ve Buda" da özel gösterimde yer alacak filmlerden. TORONTODA 3 TÜRK YÖNETMEN Ceylan, 'Lzak'la festivak kanhyor. NEW YORK (AA) - Toronto Uluslararası Film Festivali'nin "Kamuoyunun Ügisini Çeken Yönetmenler'' bölümü, 3 Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz ve Ömer Kavur'a aynldı. Festivalde, Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde ödül alan filmi "Uzak", Demirkubuz'un "löraT' ve Kavur'un "Karşılaşnıa'' adh fibnleri gösterilecek. Festivalde, Ferzan Özpetek'in "Karşı Pencere" adlı fihni de izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Toronto Festiv-ali'ne, bu yıl 55 ülkeden 336 film katılıyor. Festivale başta Nkole Kidman olmak üzere Denzel Washington, Liü Tayior, Joel Schumacher, Robert Altman, Anthony Hopkins, Meg Ryan, Sean Ptenn, Val KUmer. Ğina Gershon ve Ridley Scott gibi kalburüstü sanatçılar katılacak. FERRARVBERN (AA) - Îtalyan bilim adamlan. 20 bin yıl önce erkeklerin birden çok eşi olduğunu belirtti. Ferrara Cnhersitesi'nden Isabelle Dupanloup yalnızca erkeklerde bulunan 'Y' kromozomundakı genetik farklılıklan inceleyerek hücrenin enerji santralı olarak bilinen ve yalnızca anneden geçen genetik özellikleri taşıyan mitokondrilerle karşılaştırdı ,\raştırma sonucunda, Paleolıtik Çağ'da çok az sayıda erkeğin genlerini gelecek kuşaklara aktardığı ortaya çıktı. Dupanloup, ınsanlık tarihinin büyük bir dilimirıde az sayıda erkeğin çok çocuğu olduğunu ve erkeklerin çogunun çocuk sahibi ohnadığını tahmin ettiğini söyledi. Dupanloup"un bu tezi, goril gibi büyük primatlarda ve ilkel kavimlerde polijininin (bir erkeğin birden çok kadınla evliliği) yaygm olduğunu \arsayan etnolojik verilerle de örtüşüyor."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog