Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE 12 EKONOMI ekonomi(a cumhuriyet.com.tr BORSA HeseAdı *dana Ç -^ento Aj MOana y nen'o B Mdana t mento C ndei Kiemakk Afvon Çımento Ak vat Ort Mka^-eKstıi Akbank Akçansa Akenenı Akın Tetefil Aksa Aksgona Akaı Eneqı Aksulpik AlarkoCamer AiarkoGMYO Alarfaj Hoktng Ateatel Tetetaş Alfa Menkul Deg AkımKagıt Alkım Kımya Altematrl Yat Ort AgemaMSank Alönyaû Altonyüûız Anadolu Cam AnadoluEtes AnarJokıGıda Anadolu Hayat Anadolu Isuzu Anadolu Sıgorta AratTesku Arçebk Arena Bıkısayar ArsanTeksÛ Aseisan Ata Yat Ort AtakuleSMYO Attante Yat Ort ArJas Yat Ort Avrasva Yaî O t Ayen Enenı Aygaz BagSş BakAmbalaı Banvıt Saf Çjmenîo Batısoke Çımento Beko EJektronık aerdar Tekstıl 3eşıktaş rutfiö Yat Bısaş Tekstıl Bolu yVnento Borova Yapı BorusanBoru Borusan Yat Paz Oncekı Kapamş 3800 2 410 60 6050 152 000 i r o 4600 4 450 3 875 5 700 1930 '1300 -300 = 800 184C 67 00C 2'400 8500 2 375 2 020 3350 2020 •nj 1 150 1050 2030 32 300 34-3 '550 9 700 1010 8O0 4 925 5800 2 010 98O0 4 4-5 370 1090 1320 840 6800 3025 22 800 4925 4 425 2 220 3175 4'00 1 6-0 19200 1.210 1630 2030 3850 3875 En Dûşûk 3800 2 390 "60 5 860 141000 1'3C 445C 4 3-3 3 823 5600 1900 11000 4 200 57 50 1820 66 00C 11-00 20 900 8300 1980 3300 20O0 470 1 140 1020 2 010 31500 3 200 •520 9500 990 780 4850 5-00 1960 9 850 4 375 360 1080 1320 830 67 50 3X0 22 500 4 875 4100 2210 3 075 4000 1630 18900 1 170 1620 1990 3-75 3850 En Yüksek 3 875 2 410 800 6050 158 000 124C 4 6-b 4 300 3 923 5-00 9-0 11300 4 3-5 5950 16-0 67 300 12000 21400 8 500 2 040 3 425 2090 480 1 180 1060 2050 32 300 3350 15-O 9-00 1030 820 4950 5900 2030 10150 5375 390 1 130 1350 890 6900 3050 22 800 4960 4450 2 240 3200 4100 1-00 19300 1210 1660 2060 3950 3 925 Boscr Fren Sıstemleni 515 0001 515 0001 530 000 Bossa Brsa BshProBkj BumerangYat On Burçe* BursaÇımento OeylanOryım Ceytaş MadenoMı Comniercal Un S*g Çarşı ÇosBoya Ç8S Prîntaş Çelebı ÇebkHafat Çemtaş ÇfTibeton Çmentaş Çımsa Dardanel DemraasDokum DenızYaı Ort DendıCarr Oentaş AmcaJaı Denmod DevaHokjng Ctşbank DıtasDogan DoöanBurda Dooaıı Hddnç Dogan Yaytı Hol Doktaş DuranOtset DyoBova Eczacıbaşı Ilaç Eczacıbaş Yapı EczaabaşıYat On Eczaabas Yatnm Edçipiır Eles Holdıng EgeEndLStn EgeGubre EgeProfil EğeSeramk Egepöst EöeserGryım EgsRn tir A.Ş EgsHoklng EmekFJektnk EmınK Ambalaı Enka snşaal Erbosar Ereği Demr Çetk ErsuGöa Escort Computer EsemSpor&ym £*ren Yaı Ort Factofînans Favon Dınlenme Yer Femş Alurmnyunı FnansFm Kır Frans Yat Ort Fnansta* F-M Izmrt Pston FordOtosan FngoPakGda Gatatasara, Sportrf Garantı Bankası Garant Faktonng Garant GMYO Garant Yat Ort GeOzlptk Gentaş Gersarı Bektnk Gıma Giobal Menkul Deg Giobal Yat Ort Goldaş Kuyumcukjk Good-Year GoltaşÇmento GSDHoktng GubreFabnk GuneşSoorta Haznedar Retrakter Hektaş HumvetGzt Idaş Ihös Ev AletJen NasGMYO İNasHoMmg IktısatFn kor Intema ls*lar Amoalaı 1920 40500 17600 1210 5 750 10 500 4960 1 60 -150 1590 1250 1860 20600 1660 4 7 30 7 300 56OC 39-5 830 9900 1510 2250 2 7-5 2 320 2250 1080 22 500 4 025 1157 3 1 X 1350 2220 890 -060 3 325 1030 2 700 1350 2'30 6 430 5 800 6950 1390 13'0 460 660 250 -10 '460 51 300 3600 21500 5 275 1590 1560 1080 320 1200 '590 2250 600 910 203 000 192O0 4450 42 750 2 230 450 830 11 700 1130 1560 6000 1030 840 930 660 10 7O0 5950 7 50 13000 •580 4125 1050 3090 4960 5150 960 040 340 S050 6O3O Iş Bankası ^A| 30 250 0O0 Iş Bankası B Iş Bankas (C 655 000 5350 Iş Bankası (Kur »3 000 000 000 IşfinKir Iş Yaı Ort b i ı r Dem» Çetık Izocam Kaplamn KardemrıAj KardernırBI Karoemır D Karsan Otomolıv KarsL Tekstıl Kartonsan KavDanPazTc Kek*ek Mobrfya KentGıda Keresitaş Gıda Kıpa Khmssan Ktrns KoçHoldmg KonfrutGıda Konrteks Konva Ç mento 1420 910 1 100 1020 1480 6 "00 1080 1680 1000 3 7 25 2 240 60 500 2300 810 14 00 15-0 11300 2 5-5 14000 1280 1 110 11200 Kordsa Sabanc Dupont o 100 Koza Davetryelen KnstalKota Kutariya Porselen Lmk Slgısayar UoYaû Logc YazAm LuksKadrte M Yılmaz Yat Ort Msroın ^imfînto Marmans Ajtryunus MarmansMartı Marshall 1030 16-0 15400 2 01C 820 o 2 X 2850 30-5 540 4—5 1 770 1200 28500 Mazhar Zorlu Hokjng 750 MeOva Holdıng Menderes Tekstıl Mensa Mensucat MerkoGıda Metemteks Mnros MflryetGzt Mapa MutJuAku Nergrs Hoktng NetHoMng NetTunzm NetaşTelekom Nufi Çımerto NuroiaM>C OkanTekstı Olmuksa Otokar OysaÇunento ÖzFnartsFact 6900 -90 2430 580 740 15100 2 825 780 6900 3 7 00 380 640 26250 4050 1 130 7 60 5-00 3025 1-8OD 930 Park BeMnk Madenolık 6.200 Parsan Penguen Gıda Petkîm PetrolOteı Fvnaş 7350 30=0 5500 3900 M90 Pmar Entegre Et ve Un 960 PnarSu PnarSul Pctyten HaySnora Sabah>azarlama Sabah Yaymcılık Sabancı Holdıng Sanko Pazanama Sarkuysan Sasa SetçukGıda Serve Kırtasıye Cıfnoflaş SodaSanayıı Soktaş Sonmez FSament Şeker pjfeç Şekerbank ŞışeCam TDenır Dofcum T S K B TKatarmaBar* Taç Yatnm CM Tansaş TatKonserve Tek Ar* Tunzm Tekstıl Fınansal Kır Tekstbank TıeKutsan TobşOto Fab ToprakFact ToprakFm Kir TrakyaCam TSKB Yat Ort- AŞ TukaşGıdaSan TurcasPetrol Turkcell Tupraş 1390 -500 540 930 3850 3800 3 725 7-50 5650 2 975 8-0 2 825 680 1250 9960 7650 3350 800 '790 1900 610 5600 2 010 2180 990 6 3 » 19 0 1030 360 1110 1-90 1370 950 3700 1570 1720 49O0 10150 108OO Turk Ekonomt Bankası 2 040 1920 40 000 17400 1190 5-50 104O0 4 925 1 OC 5150 1570 1200 1810 20 300 1630 4 625 7230 3550 3 925 -80 9 750 1510 2240 2 750 2280 2 210 10-c 22100 3 925 1130 3 025 1320 2060 B80 -OOO 3 230 1040 2 675 1350 2110 6450 5 700 6 700 1260 1280 680 '320 30 500 3500 21400 5 150 1350 1490 1060 1080 1570 2120 580 880 195 000 18900 4 425 42250 2 150 1430 830 11000 1 120 1350 5950 1010 810 910 650 10600 5 350 730 12 300 1580 4050 1 0X0 2950 4 825 5000 830 1030 7 550 5900 665000 5250 1450 960 1 110 1010 1440 6650 1690 1680 1000 3 525 2 170 6O5O0 2280 800 13 900 "540 11200 2500 13-00 1250 10"0 10900 6000 990 1640 15100 T 9-0 800 3200 2800 3000 540 4-00 1780 1180 28 000 -40 - 0 2390 570 730 14 800 2 750 "*"G 6530 540 620 25 750 4 025 1170 690 5650 3000 T5O0 910 5900 6950 2 925 5500 3 875 1410 940 1390 1630 5450 690 3 673 7550 5650 2950 840 2 750 1240 9900 7500 3300 800 1770 1890 580 5,500 1990 2170 970 6350 1950 1000 350 1270 1770 1330 910 3600 1540 1700 4 675 10100 10 500 2 010 1 97 0 40 300 17800 1240 5850 10500 52X 1 '"O 3200 1600 1270 1880 21000 1670 4 7 75 7 550 5"0C 4 025 360 10000 1560 2370 2850 2350 2260 1 100 22 400 4050 1170 3125 1360 2260 910 4 075 3350 1090 2-50 1390 2'50 6 950 5900 500 1410 1320 720 1470 51.500 3650 21800 5 450 1620 1 600 1 110 1190 1590 2380 640 920 204 COO 19300 4 475 43 000 2240 1540 910 11800 1150 1590 6100 1030 860 990 680 11000 6050 770 13100 1680 4125 1080 3100 5000 5230 970 1060 8130 6150 690000 5400 16"0 1 100 1280 1060 1490 6800 1830 1850 1080 4000 2260 61500 2400 830 14200 1600 12100 2600 '4 100 1320 113C 11200 6 - 00 1040 1680 15600 2030 830 32 3 2 875 3200 570 4825 1830 1230 28750 7"0 -90 2450 620 750 13200 2 825 810 o900 590 660 26 5O0 4100 1240 780 5850 3125 17800 92C 6200 7600 3 0-5 5 700 4000 1490 970 1410 660 5600 930 3 - 3 7900 5"50 30O0 860 2 875 1270 1020O 7800 34sO 820 1810 1920 610 5600 2100 2300 990 6550 2 1 X 1050 370 1440 1800 1380 960 3725 1590 1730 5025 10300 10800 2060 20 AĞUSTOS 2003 Kapantş 38O0 '390 " 0 3850 145 000 •150 4500 4 3-5 3900 5600 19O0 11000 4200 5900 1820 66 000 11900 20 900 8350 1990 3 325 2 010 430 1 '40 1030 2 010 32 000 3450 1520 9550 1000 ^90 4900 3 750 1560 10000 4 625 370 1080 1 320 850 6 750 3025 22 600 4950 4 325 2220 3125 4000 1630 19 100 1 190 1620 1990 3800 3900 1520000 1920 40230 1-500 1240 5 750 10400 5150 1710 5200 15-0 1220 1810 2O4O0 1630 4700 -300 5600 3950 840 9750 1530 2290 2850 2300 2210 1080 22 300 3950 1 130 3 075 1320 2200 880 4050 3275 1040 2 675 1370 2110 6500 5 700 6860 1260 1290 680 1400 51500 3 5 7 5 21300 5200 15-0 1560 1070 1090 1570 2 170 580 390 •97 000 19 000 4 425 43 000 2160 1 440 840 11300 1 120 156C 6000 1020 810 910 660 10 800 5 900 -50 12400 1610 4 I X 1050 2 9'5 4 8-5 5050 870 1030 8 0 X 5950 680 000 5300 1670 1010 1160 1020 1450 6700 1780 '790 1050 3550 2200 60 5X 2280 810 14 100 1540 •2100 2500 137 00 1290 1080 11100 6 000 1000 1650 154X 19-0 810 3200 2800 3150 540 4 725 1780 1 180 28 000 760 -80 2390 610 -30 14 800 2 750 - 0 0550 560 620 25 750 4 025 1 '90 740 5 750 3 025 1-600 920 5950 6 950 30X 5600 3900 1420 940 1390 •630 3 550 900 3-00 -650 5-00 2950 860 2 775 1250 100X 7 5 X 3300 810 1 80 1900 390 5550 2040 2190 980 64O0 1950 1030 360 1300 1360 930 3625 1340 1700 4 - X 102X 10500 2 020 Oegçm -33 083 132 3 3' -4 61 1 71 d 17 69 0b5 1-5 153 265 2 33 1-2 109 49 1 -1 234 ' - 6 149 -0 75 -050 213 -0 8- 190 -0 99 154 -0 72 194 155 -€99 125 0 51 •0 86 2 49 '04 335 -0 92 1 19 •0 74 -0 88 0 31 226 '57 244 240 -€52 165 0 61 19- 110 U65 033 0 62 0 57 2 48 -096 404 284 0 9- •26 240 269 -0 97 181 106 -0 63 '20 152 132 178 2"0 -0 86 1-8 -089 186 230 -0 81 2 22 -0 90 112 150 097 •093 148 -094 0-8 172 144 935 153 4 23 -4 11 •€69 142 126 -0 93 9 1 7 126 356 333 2 20 296 104 -0 56 058 314 0 69 120 3 42 -0 88 12- 0 97 J5- 215 093 •084 -4 62 190 •061 246 152 194 938 096 -0 62 165 382 093 1-61 -45 345 203 595 655 500 -4 70 1 "9 0 8" 191 -08 2 91 214 0 78 2-0 -089 16i 2 91 120 19S 122 175 244 105 056 167 175 133 2 165 5 1 - 133 199 265 128 5 07 345 313 190 -062 085 -63 088 1 12 108 -4 03 344 164 -!7 0 208 121 0 91 3 23 06" 129 088 -0 84 1 13 177 050 196 149 125 -0 36 3 28 -0 89 149 046 101 154 102 780 -073 2 11 203 191 1 '6 4 08 049 185 -0 98 Agrtklı işlem Ort Ry. Hdctn 3 2 3 836 2408 -81 5 93- 143 697 1188 -572 4 -Jl I9OC 5656 1 914 11 10- 4 306 5 873 1 831 66 320 11915 21 185 8 410 2 014 33'3 205' 471 1 159 1041 2 025 31330 3 420 1546 9 5"8 1012 80' 4892 5 - 7 1 20O2 10035 4-40 377 1098 1343 854 6 812 3024 22 665 4 912 4 381 2217 3120 4051 1655 19048 1 189 1636 2 018 3 859 3 891 1 324 000 1945 40183 17 622 1193 5 788 10412 5 061 1733 5161 1 387 1230 1854 2048- 1652 4690 "314 5530 3 978 839 9 861 1532 228- 2 820 2309 2236 1080 22 296 3 992 1153 3 078 •343 2212 892 4 031 3 305 105 7 2 713 13-8 2'30 6668 3798 6 78" 1369 1293 69 1429 51011 3 55- 21630 529- 1582 156- 1088 1 129 '5-6 2 222 6X 899 198696 19 0"3 4 451 42 632 2202 1483 880 11 4-0 1 134 156 5996 1022 833 951 664 10'49 595o -49 12652 1643 4096 1065 3034 4 913 5 128 8-9 1 041 8 062 3998 678 4 " 5304 1576 1018 1 ! 8 1 03" 1462 6 711 1-90 1 ^ 1044 3 748 2219 60-81 2304 81 1-0 8 1366 11 -40 254 1J856 1283 1096 11 139 6 061 101' 1654 15353 2008 816 3 202 2 8-5 3164 551 4 761 1803 1206 28 4-9 -35 —8 2409 599 -42 14 981 2 791 - 9 2 6-26 5o0 635 26 002 4048 1208 58 5-34 3063 1-569 913 6050 341 3 005 3 389 3 914 1438 951 1396 1643 -492 907 3-24 7 660 5 693 2964 860 2 818 1236 10 041 -62 3 356 810 1-94 190? 595 5 530 2 020 2 223 978 o433 2 010 1035 356 1314 1783 136? 936 3 671 1559 17 1 -826 1017? 10686 2 025 2 Üİ5 536 rj1j 29 948 3=9 60663 16959 3 * "01 10 -5° ^260 088 604 0- 967 85° 10 B8 1266239 2 93-105 47 344 18896 12 600 223 845 924 650 4—443 675113 310 048 1314- 27 960 220 35- 163052 26"395 996 483 2 411584 549 698 503 356 1064 690 139 849 1 625 42B 19 2- 373 99" 6-95 233 68 526 13-4 904 2 523 683 -9-25 -6166 493 262 48 029 110-55 81021 13211 16563 838 611 61849 79165 120 761 138 994 232 925 8019- '18 768 15 240 327 480 63211 149378 103 17283 15493 835 908 393 54- 3 638 368 966 251438 80-05 24 502 165'9 141 3 İ 7 12 024 4618 288 383 2-2283 9615 20 7 22 92 0'9 18940 11963- 532 293 39 051 32 3C 7 126 683 13 9-6956 5 321485 175 590 452 290 '2-199 468 505 220 663 39164- 280 516 13868 1 162 993 300 103 68290 1451 659499 123 916 -5495 21095 694 759 5 208 13454 990 1866 493 304-8 4--8- 48089 901093 -.583 273 870 443 314 2 75429 7 44 508 47- x i 5931- 14946- 17 314 920 99 568 65-409 199180 31213 22-51 408 069 4-288 -24 352 181 7 29 990 847 44 040 20 984 341 940 170668 2280 X - 57 479 819 456 2 612 465 49921 392249 18390 446 5 562 359 60122 131 135 4003" 13 080662 7231 319 14516413 6 2-9 513 2-41692 64 0'3 9999 1 -20 789 2 130363 10 790674 916 326 18 413 11670 9689 13993 23 621 33 100 1082129 57 914 8 058203 24 446 77 827 11228 425 043 749082 468 954 82 939 95664 309 782 421" 16538 12" 483 26064 291924 3270 509 535 5383 224 820 -523-1 14440 638 385 96824 1 35" 170 380 069 -39 -41 136 934 1241292 380131 63-4-6 102O6 50003 1910-1 35 395 3 178 810 7-48 3033 -38 032 8-6 8-0 12-3839 54913' 375 832 65 441 00100 9677 1o 82- 18282 '6 304 15 559306 529 578 359468 88-26 260 312 1-9-92 156 24" 8 24 8252 44 142 38 532 2209143 93105 69535 24153 35 643 ^1514 933 662 278 315 1-9 029 1323" 43 352 73"294 2 544 826 10685 47 841 3058064 14 034 13 1"2 940 616 6 238 538 79=8 0b5 87 731 SSK, düşük maliyetle eczacı kadrosunu genişletip ilaç kuyruklarmı bitirebilir Ek yüke gerekyok• Tıp Kurumu Genel Sekreten Dr. Alı Rıza Üçer. SSK'nın eczanelerle anlaşma yapmak yenne. toplu alım avantajını kaybetmeden kendı eczacı kadrosunu genışletmek suretıyle hem uzun kuyruk sorununu gıderebıleceğını hem de ılacı ucuza temın edebıleceğını ılen sürdü. MİNE ZEYBEKOĞULLAR1 Toplu alım gucuyle uretıcı fırma- lardan çok duşuk fıyata ılaç satın alan SSK'nın yenı hazırlanan tasan ıle cıddı bır ek maliyetle karşı karşı- ya kalacağı \enlerle ortaya kondu Tıp Kurumu Genel Sekreten Dr. Ali Rıza Üçer, SSK'nın eczanelerle an- laşma yapmak yerıne. toplu ahm avantajını kaybetmeden kendı ecza- cı kadrosunu genışletmek suretıyle hem uzun kuyruk sorununu gıdere- bıleceğını. hem de ılacı ucuza temın edebıleceğını ılen surdu Tıp Kurumu 'nun çeşıtlı kaynaklar- dan derledığı \ enler \ e Emeklı San- dığı ıle yapılan karşılaştırmalar, me\ - cut sıstemde SSK'nın ılaç harcama- lannda gerçekleştırdığı tasarrufu gozler onune serıyor 2001 yıhnda Turkıye'de SSK hız- metlennden 30 mılyon 373 bın kışı, dığer bır deyışle ulke nufusunun ya- nya yakını yararlandı Ilaç ıçın 992 5 tnlyon lıra (808 mılyon dolar) ode- yen SSK'nın kışı başına ılaç harca- ması yalnızca 26 6 dolar oldu Aynı yıl Emeklı Sandığı'nın kışı başına yaptığı ılaç harcaması ıse 223 dolar olarak gerçekleştı SSK bu a\antajını, toplu alım gucu ıle yaptır- dığı ındırımlerle sağladı Nufûsun yuzde 4'une denk gelen 2 mılyon 400 bın kışıye hızmet \ eren Emeklı San- dığı'nın toplam ılaç harcaması 2001 yıhnda 573 mılyon dolar olarak ger- çekleştı Oysa SSK, uretıcı fırmalar- dan aldığı ındınmlı fıyatlar sayesın- de aynı yıl 30 mılyon kışı ıçın yalnız- ca 808 mılyon dolar tutannda harca- ma gerçekleştırdı Mevcut kadro blle boş SSK'nın ılaç alımını perakende olarak eczanelerden yapması ıle bu denklemın tersıne doneceğmı belır- ten Uçer, SSK'nın yenı uygulama ıçın katnlyonlarca lıra aktarmak ye- nne, daha duşuk bır maliyetle kendı eczane kadrosunu gehştırebıleceğını savundu Uçer şoyle dedı "SSK'nin 2001 >ılı eczacı kadrosu 1564 kişiy- ken, bunun sadece 884'ü SSK'de fi- ilen çalışnıaktadır. Mevcut kadro- sunu bile kullanmayan SSK'de 34 bin kişive bir eczacı duşnıekte. Uzun kuyrukların altındaki temel nedenlerden biri de budur." IMAR BANKASI TARTIŞMASI 'BDDK iııtilıar etti' ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Bankacılık yapma yetkısı kaldınlan Imar Bankasf nda ortaya çıkan yolsuzluk ve usul- suzlukler, Bankacılık Du- zenleme ve Denetleme Kurumu ıle (BDDK) hukumetı karşı karşıya getırdı BDDK hukume- tın kurula > apılacak ata- malarda geç kalması ne- denıyle bankadakı açığın bu kadar buyuduğunu sa- vunurken, hukumet kuru- mun denetım çalışmala- nnda gereken hassasıyetı gostermedığını ıddıa edı- yor Bırkabıneuvesı "B- DDK, İmar Bankası olayıy la intihar etti" de- ğerlendırmesınde bulu- nurken, BDDK hukume- tın gereklı adımlan atma- ması nedenıyle 20 gun su- reyle bankadakı olağan- dışı hesap hareketlennı sadece "izlediğini" ıtıraf etti Imar Bankasf nda ha- yalı hesapların olması ve sahte hazıne bonosu satıl- masının BDDK tarafın- dan zamanında fark edıl- memesının a>n bır soruş- turma konusu yapılacağı- ru behrten kabıne uyelen bu durumun kurulun mevcut yonetımıne olan guv enı de sarstığı mesajı- nı ılettı Konuyla ılgılı şı- kâyetlenn BDDK'nın hu- kumet uyelenyle yaptığı goruşmelerde de, bızzat kurul uyelenne ve Kurul Başkaru Engin Akçako- ca'ya ıletıldığı oğrenıldı Kabıne uyesı bır bakan ıse son gelışmelen "B- DDK intihar etti" sozle nvle değerlendırdı Bir istifa da eş Uzan'dan Ote vandan, Av ukat TurgutTa\şanoğlu nun, lmarbank Off Shore Lı- mıted Şırketf nın avukat- lık hızmetlennı yuruten Tav şanoğlu Hukuk Buro- su'na konulan ıhtıvatı tedbınn kaldınlması yo- lundakı ıstemı, ust mah- kemece kabul edıldı Tav- şanoğlu, bu aşamada B- DDK ıznı olmadan off shore odemelennı >apa- mayacaklannı belıntı CemUzan'ıneşı \lara Koçibey Uzan'ın ıse aıle- nın sahıbı olduğu Yeşıl Tunzm Yatınmlan v e Iş- letmelerı AŞ'dekı yone- tım kurulu başkanlığın- dan 6 Ağustos'ta aynldı- ğı oğrenıldı ABD, Irak'ta hurmayı da vurdu Halkın vaklaşık vüzde 10'unun geçimini hurma üretiminden ve paketlenmesinden sağladığı Irak'ta, ABD işgalinden tarım sektöru de yoğun bir şekilde etkilenivor. Bu vıl Bağdat'taki hurma ağaçlarının hevbeti göz kamaştırsa da işgal normal bovutlarının ancak üçte biri büvüklüğünde mahsul alınabilmesine neden oluvor. (Fotoğraf AP) MffiKEZ BANKASI KURLARI CM 1 \BD Dolan 1 A\ustraKa Dolan I Danımaria kronu 1 Ingılız Sterlını 1 h\ ıçre Frangı 1 İs\eç Kjonu 1 Japon \enı 1 fvanada Dolan 1 Ku\e\i Dınarı l Norve\ kronu I Sud \rb Rıvah l Euro l \enı Israıl Şekelı BÖVİZ uı ^-16: «noı: :08 4S4 : 214 208 999 0S1 163 %%% 11664 1 110! 1">() 4 619 M2 18->->61 3'3 1 23 1 ^ 0 094 smş 1 404 102 918 98^ 209 111 2 223 ^82 ! 00> M6 16" 614 11 "41 1 00- 8"6 4 6*0 184 1S68H T4 391 1 3>~ >"0 20 AĞUSTOS 2003 EFEKTİF «JŞ 1 \% 184 908 812 208118 2^12 6^8 99">82 16- ""2 11621 99" 64^ 4 ^ 0 Ui2 183 411 170 920 1549 009 106 i8i 1 406.208 924 499 209 991 2 229121 1 00" 024 168 000 11 786 1 009 698 4"3O18 7 18" 243 3""20i 1 i î 9 906 122 10ı ÇAPRAZ KURLAR • ABDDclan DMHiaıta Knıa 3~0 8 3""Û T959 13959 7 5 61 3 "503 1Eiro 1Kıı«ftD S AfN mfW 110S3 U D M m -o52 UODolın S E R B E S T P İ Y A S * ABÛMan AUŞ 13WDW Î2:OOC 1XCJX o3ÛC00Ü 10 300000 SATIŞ 13980OC İ55300C İİ25MC IX =00 IOJOCOOO G E C E L İ K F A İ Z L E R 1 GunluK Reoo 32 00 7 Guniuk Repo 33 00 Borsada temkinli düşüş Ekonomi Ser\isi - Irak'a asker gondenlmesı, orman yasası ve Imar Bankasf ndakı muhtemel gelışmelere temkinli yaklaşan borsa dunu duşuşle kapattı Kâr satışlannın da gelmesıyle, ÎMKB Bıleşık Endeksı 2 seansta 146 72 puan genleyerek 11 556 98 puandan kapandı Işlem hacmı 291 7 tnlyon lıra olarak gerçekleşırken hısse senetlen ortalama yuzde 1 25 oramnda değer yıtırdı Hısse senetlenndekı guniuk değer kaybı ıse yuzde 1 13 oldu Serbest pıyasada dolar oncekı gune gore 6 bın lıralık duşuşle 1 mılyon 398 bın lıradan alıcı bulurken Euro bın lıralık duşuşle 1 mılyon 553 bın lıradan satıldı EKONOMİYE BAKIŞ TANER BERKSOY Yazarımız yıllık ıznının bır kısmını kullan- dığı ıçın yazılarına bır sure ara verdı. PETKİM için yeni ihale ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ozelleştırme Idaresı Başkanhğı (OÎB) Uzanlar tarafından ahnamadığı ıçın 6 Ağustos'ta ıptal edılen PETKİM ozelleştırmesınde vakıt kaybetmeden yenı ıhaleye çıkıyor Buna gore OÎB, 26 Ağustos Sah gununden ıtıbaren verılecek ılanlarla, PETKİM'm yuzde 88 86'sını satmaya çalışacak Açılacak üıale ıçın yatınmcılann son teklıf verme tarıhımn 18Kasım2OO3 olarak açıklanması beklenıyor PETKİM'ın kalan yuzde 7 hıssesı Emeklı Sandığı'na aıt, 4 14'u ıse halka açık olarak borsada ışlem goruyor 2003'un ılk 6 ayında 57 tnlyon lıra zarar açıklayan şırketın 4 bın 537 personeh bulunuyor Kürşad Tüzmen ihracatçıya kefıl ANKARA (Cumhuriyet) - Dev let Bakanı Kürşad Tüzmen, ıhracattakı hızlı artış nedenıyle tekrar hayalı ıhracat ıddıalannın gundeme getırılmesını eleştırerek "fhracatçılanmız, kolay kolay kolay cılığa kaçmayacak kadar bilinçli" dedı Turk ıhracatçısının, dunya fıyatlannın uzerınde gırdı malıyetı \e kur sıkıntısına rağmen cıddı bır ıhracat artışı sağladığını vurgulayan Tüzmen, Turkıye'nın ıhracatta son 4 yılda 26 mılyar dolardan 40 mılyar dolarlık bır rakama ulaştığına dıkkat çektı Bu sureçte bırtakım munfent hadıselerın olabıleceğıne değınen Tüzmen. Turk ıhracatçısının her zaman Turkıye'nın yararına çalıştığına ınandığını ıfade etti Turkcell'in notu arttırıldı LONDRA (ANKA) - Uluslararası kredı derecelendırme kuruluşu Standard and Poor's, Turkıye'nın en buyuk GSM operatoru Turkcell 'ın, uzun vadelı dovız notunu -B'den B'ye yukselttığını açıkladı Standard and Poor's kredı analıstı Sımon Redmond Turkcell "ın not arttınmına karar venrken. Turkıye'nın kısa sure oncekı not arttınmını dıkkate aldıklannı belırttı Redmond, aynca arttınmın şırketın nakıt uretım ve guçlenen hkıdıte durumunu gosteren 2003 yılı ıkıncı çeyrek sonuçlannın açıklanmasının ardından gerçekleştığuıı de v urguladı Onc* K S K M Kapara; Turk Ha a u o«a<ı Jte Konfeksrvon Jsaş UşaKSerarrtn LıeMakıne ünal Tanm Urun UnyeÇffnento VfeKfRn Kır \«ofGMVO ak;(Rc* akrlYat Ort rakiso TeksM ^arlık Yat Cn Vesıeı ti3C 8 1 0C 13500 910 2 390 533 1040 132C 1960 İ2 3 1400 2260 2 2SD 980 1725 Vilong Kağıt 1 360 YapıKredıKorayGMYO 620 Yapc Krea Sçorta Yapı KretJ Yaı Orî Yapı n Kre» Bar* Yataş Yaaclar Hddıng Yjnsa Zorlu Enerjı 2. ULUSAL ^rtın>unys Çeşme Brtk Mensucat Cam ş Lojıstık Hı^ GedıkYat j* cekMatbaacılk Lafarge Aslan Çımertt Makına Takım MegesBova Metemtur Petrotcenı Tun^m Sonmez Pamykiu T an^'Lrv hoJdırg Yap Kredr Fn Kır Y a t m Rr Yat Ort 1.210 900 1-25 2000 1=100 ^250 4T25 En SrO -30 1'İOO 38C i'-O 510 1030 1330 1950 4225 140C 2 230 i28C 950 3 650 1 340 620 1 190 890 '380 1890 1-900 2 240 4 675 PAZAR i~X 3400 3900 790 830 13000 410 1880 1510 »350 5300 - 0 -oc i^ac Cözaltı pazarı Atara Etektranekanık Bc^asan Dogusan Egs SMYO Gorbonlşrt Metaş Raks Eıektranık ^aksE Mlefer Turtetts 145G 1 0 840 200 2100 4 0-5 1670 3=00 -20 ' 6 s 3-30 -o 800 12600 400 1 850 14-0 6150 5 250 J90 5500 1180 1300 1060 7-0 90 1540 3'-5 65C En Yüksek 6 50 6450 •3 500 930 '-30 3J0 106C 1450 070 1425 1480 2300 '320 10OC 3-5C 400 o80 1240 °-0 1-40 02C 1=300 '2-0 4 - 5 i. 00 J4CC 3900 -90 840 13400 430 1910 1520 6500 5800 4 C o DC 250 '450 250 8"0 200 1680 J500 "60 Kaparaş BO50 790C 13200 890 i390 513 1 0 » 1370 1960 4 250 1400 '2-0 " 8 0 9 0 3 6-5 360 O20 1200 900 1390 1=03 14900 ?240 4 700 3J50 3850 —o B20 12 900 400 86C 14-0 o200 5 300 403 ^05 ' - 9C 1350 060 810 190 1360 3400 660 DegışrB % 163 2-- 2 22 20 37" 096 3-9 0 51 058 -0 88 1 02 1 34 -0 83 211 5 D0 132 044 053 2 6 14- 1/8 2 53 120 o - 244 106 2D3 236 4 76 33 C83 -690 940 3 = aOC -6 50 286 8 33 Ağrikk Ort-Ry. 6 3"1 8353 13791 906 2-00 519 1035 1379 2 018 -316 1 *37 2 2=1 '299 983 j-02 1363 646 1216 944 1408 1948 1500 IJ.~~ 47-2 2 6-1 3 3-4 3833 T 86 8" 13004 412 18-3 1490 6 264 5320 403 OÛ3S •219 1405 1 11 813 190 1583 3 288 6-6 feon 1 320 2-' 19 62- 2603 !J 301 4-935 323 849 23 433 '899164 230 7 T 1-2 612 135 885 23 299 802^46 1-959 2 310 223 '-9 038 1663'b- 136 579 158T 28 9 158 132 4'-193 1-3 936 23 61 139 723 5'88 J4fl1 903 6-90 •5'932 9155 921 4 8-99 3 102 3086 90 437 7 6 942 349 " 6-Q 6480 31 044 195 t5-62 82 923 7 8"4 381'4 YATIRIM FONLARI 20 AĞUSTOS 2003 FonAdı A TİPİ FONLAR Dunku Ryat Oun Fart Fon Adı Dunku Fıyat Gun Fark Fon A Dunku Fıyat Gun Fark Fon Adı Dunku Ryat Gun. Fark FonAdı Dunku Fryat Gun. Fark Degışken Fonlan 3ankEuropa M ~p Deg For 10 225 049% svıçr» SgorB A Deg For 3 94- 323% Aia tf a f A) Deg Fon D3 D91 3 0 3 ^ Nuro Men A Deg Fon 333 °"9 C 01 •- TurnsnYat « Dec Fon 14j52-0 0 2 t EsMenkuHADeg Fon 8^35-005»* TeblAlDegFon 3 1"D 305-0 05* ş Ban« Aj DeÇ For 1 M-eO6 -3 Ob-t KalkınmaBan h Deç Fon 1 3 2 "92 -0 0o* Meksa YatAıDecFon ^ 1 6 5 - C 0 i Giobal Men 1A1 Deg Fon 10—235"-O'D»t Com UnıonSıg Aj Deg Foru 502 4-9-0 11 % Acar|A)Deg ^ 84330-011% Tekfenbank (A) Deg Fon 141 "52 0 1 2 ^ Bayındr Men lAl Derj Fon 101009-013* Denebank A. Deg For 81911-014* Evgın Men Aj Deg For 21180-015% Koç Yat(A| Deg '•on 19840-015% Zraat Yat (A| Deo. Fon 3' 833 -0 16% HSBC Bank tA) Derj Fon 8 691665-01"% t zacıbası |A| Derj Fon 1 340 827 -0 1 7 % 'acnerMenıAjDeg Fon 1954-0-019% KalkmmaYat A Deo Fon 45 035-019% HakMen Aı Deo *sı "1-"1 7 -O19% Rnans'rat A Deo Fon 2"3"8 -021% BenderMer AjDeg For 10C96 7 -022« vakıfbank A, Deg c on 3 32 931 -0 2C* Tab Yat A| Deg -on 108 10" -0 22* OyakYarKur(A)De5 Fon 430650-024^ Yatınm-Fınans A Deg = on 151 Cfc C2-% tevıçreHay SoortaADeg c on 9 9" 0 24% Mngbank A| Deg For 2 286 -0 24% Koçbank A Deg E ^ı " M4 5"8 -0 '4% Strateı Men A Deg Fon 245 353 -0 2^*. Aoank ADegFor 66c 3 r •> Garant Bar A Deg Fon 11 33°288 02B*b AlfaMen A Deg Fon " " Dvakbank Al Deg Fon TSK3 M Deg Fon Tevstıl Men A) Deg Fon ş ratnm A Deû = on Garant Men Aj Deg Fon rap Krea rat A, Deg c on Akbank A Deg Fon Zraat Ban A Deg Fon Ffnarsbar* A De§ For Ar-adolubank (A| Derj c on Dışbark A Deg Fon Stînko Men A) üeg Fon Şekeman» ıfy Deg For K»m Yat A DeC fv 5 480 -0 5-% Pamukbark Aj DeÇ For 23 2"9 -0 0 % Endeks Fonlan ş Bank A Tekrç End Fon 5 114 0 62% ş Bank A, J Mal End Fon 8 684 0 6 2 * ş Bann A Me* Mak End For 13 001 0 48* AHaMer Ajü30âıd Fon 7 540 027% Ala A U30Enc Fon C980 024% Den;bank AL100End For 9806 024% Atoank (Aj U30 End Fon 8 531 023% 0,3* Va A - 3 0 c n a FOT 1 — 123* /akrfbani A JJC Erc Fon -9 - ' 3 2 2 * hSSCYat AJ30Er>c:Fcn '5 024 0 2 1 ^ Garart Ban AUjOEnd For 5 ö07 021% Yap Kred Ya A U3€Erd For 839 020% ş 3aik Aı U30 End Fon 6 936 020% ıtoçterk Aj L30 BKJ-on 4--113 0 İ D * GtoöalMen AU'OOEnd Fon 6 838 013% Hıssc Fonlan IkteatYat A.HsseFonu 1265 0 1 2 * GeakYat A Hsse-onu 16263-008% Deneoank A H sse Fon 3- 102 0 ' W YKB |A Hıssehonu 9"11-016% Teb-Yat AıHsse=onu 10360-01-% Ka^ınma Yat A Hese Foou 12 820 -021% 1-3 o3 0 29% 628461 -0 30% T - 0 5 0 30% 20-8" 3 3 0 * '-2 8o4 -a 3 * 2 D82 -C 31 ¥ 4U 2 C J 1 > 20 "0 0 J 3 % 0 D 6 S - 8 O 0 34% 5 632 10" -03-% 6 938 -0 33% 15 3,53 %8 0 36* 1^8 T 5 0 3"% 121856 0 39% Akbank(A|HsseFonı, 281 6 1 - Teltstjlbank Al Hısse Fonu "29 724 -0 26% Abank(AtHsse c cnu 12908 026% !şBank Aı HsseFonu 9021056-02-% Koçbark A h sse Foru 143 999 -028% HSBC Yaî A Hısse c on 153 060 -0-28% Oyakrjan* A, Hsse ron 13331-031% hSBC Bank A f sse For ^1 618 C31*> Fmansbark A Hısse Fon 10 602 0 33% Mlfa Men A H sse Fonu 23 985 -0 3 7 % mer Yat A ^ sse Fonu 84 114-038% Ak Ya A H sse rrjnu 11 968 -0 60% Kaırna Fonlan GednYa A KarmaFon 142 358 024 J4 Haktani A <annaFon 3 096 0-6-0 04% Eczacbaş AKamaFor 2 960-005% 3avndırM«n J\ Kar-ıa Fon 30 6-1 0 05% ZraatBar AKarmaFon 18 3b" -O0a% 3»ba W<T A Karma For tn 148 -0 05% -etAKamaFon 739536-007% Iş Bam A Karma Kum Fon 22 606 -0 08% Ala v aı ^Kar^aFon 4718213-011% Garant Bar A Kama Fon 9 389 305 -0 1% Aktank A Karnıa Fon 23 046-012% DenEbark M Karma ron 'C91J3-O1D% "acırterMer A K a m v F n 5OJ9C 0'"t Tekfenbank A K2rrra -on 1 o 622 -0 19* YKB M Kan-a For c-4 o45 -02 1 *• HSBC <at A Kama F»r — 948 0 2 2 * = narsYai A Karma F r 2 "5 C^2% Koçoank Aı Karma For 9 6-> 0 5% Inter Yaî A Karma k on L 4- 0 2°% Vakıfbank A Karma Fon 1 r 380 0 » t Abn Amro Yat 1A1 Karma Fon 114662-030% Dışoank IA) Karma Fon 4- 5-1 -\js ^ 3 4 + E.gın Men IA Karra For 45 92- -0 40% TSK3 A Kana For '0-61-053% Setttor Fonlan Garantı Ban A)Mal Sek Fonu184-3 001% Garant Ban A mala Sek = onu23b 064 or% Koçbank lAl Hûl 1& 3e«.FonL u ' 9 C <:6l AkbanklAlMalıKurSek Fonı. 5 j10 030% Aktank IA Imaöat Sek Fonu 3 85- 0 36% AjVtenk A Tekno Sek Fonb 11531 102% Iştvak Fonlan ış Sar-k Al ştra* <=onj 5 392 5 0 ' 1 r% Akbank Aı SaD Hol ştrak Fonu'6 290 0 02*^ Koç Yat tA şt rak Fonu 63 340 -0 02% BTlPtFONUR »akıftank B 3eg For TSKB B De§ c o r Abn A.-TO v a B Deg Fon AHa Mer B Deg -on Dışbark B Deg For Gıobal Men B Oeg For Koçv at B r*g Fon mer Yat B Deg Fon ş Bank B Deg Fon YKB B Deg Fon N Y t 3 k B 28 333 4s" 1 536 ^ 1 2oC310 401 8 7 ' 13 164 59 395 49 519 14 901 13 820 421 34 582 60g NurYat3ank B Deç f or< 184 4 Değışken Fontarı Halkbank B 3eg For GedmYat B Deg Forj Tekstlbank B Deg For RnaMen BIDeg Fon PanVRayJam B Derj Fon GararrbBan (BlDeC Fon Koçbank B DeŞ Fon Tekfenbank 3 Deg For HSBC Yat B Deg For Sraat Ban B Deg For ' Es Menkul B|Değ Fon AtaYatlBlDeğ Fon K3ikjnna Ban B Deg For Teb Yat B Dec. Fon Etı Men B Deg Fon ABank(B|Deg Fon Pamukbank (Bı Da5 Fon • EkmcılerlB Deg For Akbank fB Deo Fon Den -bank B Deg Fon ZraatYa B Deg fon şYatnm B DeŞ = on 4 0 -26 0 09% 1Q 1"b C08* -45 339 0 0 7 % &10 4 0 06% 34 888 00^% B OU 211 0 04H -059 84 0 03% 412 6M 3 02^ 348295 0 0 0 * "Ü16C2" OOC 1 2 49- 0 03% 38-213-004% "013 88" 004% -4 7 40 -0 05* V B32 0 05* -08150-005% '"804-4" 0 05% 1 046 854 -0 05% 23-32 0 05% 5131-6 -006% I""b9 83- -0 06* 112003 C 0 6 ^ NurYat3ank B Deç lsv«;reH3y Sıgorta BDe^ For10 0-3 Oyakbank B Deg For 364 592 TaıtYat B Deg Fon 213 02" c czacıbas B Deg Fon 18318 Kanna Fonlan ş Bark B Kama For '2 534 ükrt Fonlan ><B B ük Fon -9 035209 Sanko Men (B) ükıt Fon 10 774 Anadokıbank(B|UkıtFon 41155 Oyattar*(B>L*ı!Fon 17968777 Garantı Ban (B| ükrt Fon 32 474-30 DerazbankBlLjkıtFon 165981 Yat Rn Men (B) ükıt Fon 179466 HSBC Bank IBÜkrt Fon 13493638 Garantı Men B) ükıt Fon 42 ttT PransYatlBILıBtFon 13148 Teo (B L*ıt fon ' 344 44) "eb Yat (B) ükıt Fon 59 TT Yapı Kredı Yat ffllükJt Fon 468 540 Turkıshbank P) Ljkıt Fon 13 0— Pamukban/((B)UcıtFon 29T1379 Koçbank B ükıt Yat For 55 353 Eczaobaşı Bı ük» Fon 1 7 21 351 Ata Yat B) Ljkıt Fon 109252 FnansbanklB) ükıt Fon 22117 847 Abank (B| ükıt Fon 991 998 Iş Bank (B| ükıt Fon 55 434 885 2>aat Yat. (B) ükıt Fon 48229962 TSKB (B 1 ükıt Fon 6961-0 Meksa IB| Tıpl ükıt Fon 19494 CNakYat ıBI'ıkrtFon 8 — lsvçreSgorta(B|L*JtFon 16=623 Mngbark B ükıt For 4j6 7 4 Dışoank B jkrt c on -0 610 •'S Abn Anro Yat ıB ükrt Fon 22 946 Halk Yat (B ükıt Fon 15 587 Akbank B ukıt Fon -968s55 nterYat B Uk Fon '3165 3 C * -C 0"* 00" 1 - 0 0°-^ 0 0-e 01 * 0 1 • 012* 015% 01-% 0'-% 31°+ -0 20% -0 2 4 * 0 2 8 * 3 30% 0 07+ 007% 007% 0 0" 1 0 0"% 006% 006% D Dou 0 06* 0 06% 0 06% 0 36% 0 06% 006% 0 06% 0 06% 0 06% 0 06% 0 3'% 0 35% 30*% C05% 005% 0 05% 0 05% 0 05% 0 05% 0 05* 0 05* 0 05% 0 05% "ettferDank B LkrtFon 589 93- 3 05% Haıkbank B j k 1c on 0 400 0 05% Teks bar* B jkrl Fon - T 6 1 2 1 0 05% Şekertark B -ıkıt c on 342 -75 0 05% ZraatBan IB ükıt For 33 738 618 0 05% Vakıfbank Bl jkrt Fon 12 480 558 0 05% Gıobal Men B J u t Fon 19990 005% Kalkrma Ban (Bı ükıt Fon 23029 004% Bayndır Men IBi ükn 429243 004% Koçv at (BlükıtFon 14095 004% BankEuropa B u n For 13203 C04*> EsMenku B Lkrt-on 11886 004% Kent Yat B brnt Fon 455-2 0 04% EkncerB UrlFon " 0 6 1 " 003% Tahvıl ve Bono Fonlan Ş3ank E -anvlto™ X 59552 003% Halktank B Tahvı Foru 1:498 884-001% Oarant Ban B Tahn For>ub2 J01 845 -0 02% Zıraat Bar B Tah. I Fonu 23 251 662 0 04% Yatınm Fınans (B "ahvıl Fonu 50 583 -0 08% Zıraat *at B "ahvıl Fonu 46201 4'9 -009% TSKE E Tahı I Fonı. 2 069 654 -0 09% 1- nansbark B Tahv I Fonu2- o28 9"1 -0 09% Deniank B Tahvıl Fonu 161 420 -0 093* Teo vat Bı Tanvıl Fonj 45-60 0 09% Atıank B Tatıvl Fonu 22 018 010% Ajtfank (B Tahvıl Fonu 3 3 ~ 8s4 011% Yap Kredı Yat (B) Tahvıl Fonu 158 -63 -014% ıtoı Amro Bank (B) Tahvıl Fonu12 819 -015% YKB B T a M Fonu 20 563 690 018% Vakfoark B Tahvıl Fom. 89205 223 018% HS8C Bank B TahvH Fonu 39 590 019% Ovakbank B Tahvılc on 409448 019% Koçtank ıB Tahvıl Fonu 1 042203 -0 20% Koç fat IB Tahvıl Fonu 23 1.2 -0 20% 3arant Men B Tah Fonu2 52161c 026% Ata vat ıB) Tahvıl Fonu 13512 0 26% Ban«Europa B Tah. Fonu 0240 0 28% YBMK Fonlan Oyakbank B YBMKFonu 222 967 0*5% vakıfbank B YBMK Fonu 4 7 52 6-9 044% Garam Ban B YBMK Fonu 93S60 032% Ata »a B YBMK Fonu 21 "81 0 32% ş Bank B YBMK Fonu 1 922 42- 0 00% YKB B YBMK Fonu 6 829 362 -0 09% AA BİLEŞİK ENOEKSİ AA A T P cNDEKS AA B TP ENDEKS 408733 -001 2054 9 -012 SO6423 0 01
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog