Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı HAPÎSTE BİR GAZETECİ Recep Bilginer p * Cumhurry«< Ca S Pıoriama \ Ş Turfcocağı Cad No 39 41 » ^ kitap RuİÜbÜ (34334l Cagaloghı-tstanbu! Te! (2I2I512O5O5 Cumhuriyef Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı OKUMAK MI 0 DA NE? 80. YIL SAYI: 28442 / 500.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR N A D İ (1945-1991) Çelik'ten vcdileregenelge: îmam hatip liselerine katkıda bulunanlann listesini gönderin Bağışa bakan ödülü!Mİ11İ Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, imam hatip lisesi yaptıran veya yapımında katkıda bulunanlara şilt verecek. Çelik, bu amaçla valilik- lerden bu kişilerin listesini istedi. Genelgesinin niçin yalnızca imam hatip lisesi yaptıranlara yönelik olarak yayımlandığı anlaşılamadı. MAHMUT GÜRER ANKARA - Mıllı Eğitim Bakanı Hüse- yin Çelik, valılıklerden imam hatip lisesi yaptıranlar ve yapımına katkıda bulunan- İann lıstesını istedi. ValılıJdere, "hayırse- ver vatandaşlar" başlığıyla gönderilen genelgede, "imam hatip lisesi yaptıran veya yapımına katkıda bulunan hayırse- ver vatandaşların bilinmesine ihtiyaç duyulmuştur" denildı. Millı Eğitim Ba- kanlığı Din Öğretımi Genel Müdürü trfan Aycan tarafından bakan adına 22 Tem- muz'da 81 ıl valılığıne göndenlen 154/2250 sayılı, "acele ve günlüdür" damgalı ge- nelgede şöyle denıldı "Bakanlığımızda yapılan çalışmalarda kullanılmak üze- re, iliniz dahilinde imam hatip lisesi yap- tıran veya yapımında büyük oranda kat- kıda bulunan hayırsever vatandaşların bilinmesine ihtiyaç duyulmuştur. Buse- beple, iliniz dahilinde imam hatip lisesi yaptıran veya büyük oranda katkıda bu- lunan hayırsever vatandaşların tespit edilerek isim, adres, telefon numarası ile özgeçmişlerinin en geç 15/08/2003 tari- hinde, bakanlığımız Din Öğretımi Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gönde- MArkasıSa.8,Sü. 3'te 2B ALANLARI VE ÖZEL OKULLARA VETO RektöıierdenSezer'e destek Rektörler, yoksul öğrencilerin özel okullarda okutulmasına ilişkin yasa ile 2B alanlann satılmasma ilişkin anayasa değişikliğini "veto" eden Cumhurbaşkanı Sezer'e koşulsuz destek karan aldı. Rektörler, özel okullara öğrenci başına 3 bin dolar verilerek üniversitelerde daha fazla kesintiye gidileceğini vurguladılar. Orman vasfını yitirmiş alanlann satışı ile ilgili değişikliğin orman yangınlanm arttıracağı belirtildi. • 4. Sayfada FÎZÎK OLİMPlYATLARTNDA GÜMÜŞ MADALYA Tütilncüoğlu'nun başansı Tayvan'da düzenlenen Dünya Fizik Olimpiyatlan'nda ikinci olarak "gümüş madalya" ile Türkiye'ye dönen TED Ankara Koleji 10. sınıf öğrencisi Kaya Tütüncüoğlu, başansının sırnnı "çok çalışmak ya da her şeyi bilmek değil, doğru yerde doğru düşünmek" olarak özetliyor. Fizik Olimpiyatlan'nda Türkiye'yi binlerce öğrenci arasından sıynlarak temsil eden Kaya Tütüncüoğlu, TÜBlTAK'ın desteğiyle olımpıyata hazırlandı. • 6. Sayfada Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Valman'ın da katıldığı törende Orgeneral Doğan, Orgeneral Büyii- kanıt'a 1. Ordu Komutanhğı görevini devretti. Orgeneral Doğan'dan 'ABD'nin peşine takılanlara' ağır eleştiri: Mütareke bnsım Orgeneral Çetın Doğan, "laik cumhuriyete sinsice saldınlann sürdüğü, mütareke yıllannı anımsatan aymazlık ve hatta ihanetlerin sergi- lendigi bu dönemde cumhuriyetçilerin kenet- lenmesf' gerektığinı belirttı. Ulusal çıkarlann korunmasının, gerektiğınde sınır ötesı güç krıllanmaktan geçtığini ıfade ederek " Yeter ki Mehmetçığımiz 4 Green Card' peşinde koşa- rak ABD güçlerine kışisel çıkarlar ıçin katı- lanlara benzemesın" dedı. • 8. Sayfada Erdoğan Köşk'e çıkmıyor Zirvede yeniden soğukluk Cumhurbaşkanı Sezer'in, AKP hükü- metınin hukuka aykın atamalannı ve yasal düzenlemelerini iade etmesiy- le yaşanan "Köşk-hükümet gerginh- ği" bu kez de orman arazılerının sa- tışına ilişkin anayasa değişikliğini veto etmesiyle gündeme geldı. Başbakan Erdoğan, Sezer'le bugün ya- pacağı haftalık olağan görüşmeyi ip- tal etti. Görüşmenin yannki MGK toplantısı nedeniyle iptal edil- diği duyurulmasına karşm, asıl ne- denin Erdoğan'ın Sezer'e tepkisi ol- duğu ileri sürüldü. • 5. Sayfada Vergideyeni uygulama Emekliye yıllık iade Yeni uygulamayla bırlikte, hak sahip- lerıne 1 Temmuz'dan itibaren üçer aylık dönemler halinde elde ettikleri aylıklannın yüzde 5'i oranında avans ödemesı yapılmaya başlanacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Maliye Bakanlığı, emeklılerin 3 ayda bir aldıkları vergi ıadelerını yıllığa dönüştür- dü. Yenı uygulamayla birlikte, hak sahip- lerine 1 Temmuz'dan itibaren üçer aylık dönemler halinde elde ettiklen aylıklan- nın yüzde 5' i oranında avans ödemesı ya- pılmaya başlanacak. Maliye Bakanlı- ğı'nın emeklilere dönük vergi iadesiyle ilgili tebliği dün Resmi Gazete'de yayım- Çelebi: BM'nin kamyonla vurulabileceği yönündeki bilgiyi Amerikan istihbaratına ilettik Saldırı önceden biliniyordu \ArkasıSa.8,Sü.l'de Başyazanmız Nadi'yi andık Başyazar Nadir Nadi Mozart'la açüanyeni ujuk Nadir Nadi'nin yükseköğrenim için 1930 yılında Viyana'ya gitmesi yaşammın dönüm noktasını oluşturur. Viyana'da iki şey onu çarpar. MÎYASE İLKNUR'un yazı dizisi • 9. Sayfada Nadir Nadı Cumhuriyeti'nde siyaseten, sermaye- nın büyükleri ile iç içe, onlan yönlendiren hava- lara girmek aklmızın ucundan bile geçmez. ŞL KRAN SONER'in yazı dizisi • 9. Sayfada Gazetemiz Başyazan, Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu Nadir Nadi'yi, ölümünün 12. yılında andık. Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezan başmda gerçekleştirilen anma törenine gazetemiz yazarlan ve çalışanlan ile Nadi'nin dostlan katıldı. Nadi'nin özlemle anıldığı törende, onun tüm yaşamını Cumhuriyet devrimlerinin korunmasına ve Türkiye'nin tam bağımsızlığına adayan bir ayduı olduğu vurgulandı. Törene Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından da çelenk gönderildi. KÂĞIT ÜZERINDE OYNANAN OYUNLAR • 7. Sayfada MEMURA TEHDtT GİBİ ENGEL • 13. Savfada UFUKTA ÎŞSİZLİĞE ÇÖZÜM GÖRÜNMÜYOR • 13. Sayfada DtYANET- EVLENİN YOKSA AHLAK BOZULUR MArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Aldanmakla Aldatılmak Arası Medyatik fırıldakların iki derdinden biri, Irak'a bir an önce asker göndermek. Ikincisi; cumhuriyet rejıminin temellerine vurulmak- ta olan darbeleri görmezden gelmek... Birzamanlar postal kokusunu Christıan Dior'un parfümü diye kok- MArkasıSa. 8,Sü. l'de Ulusal Takım zorlanmadı Ulusal Futbol Takımımız, dostluk maçında zayıf rakibi Moldova'yı 2-0 yendı. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndakı karşılaşmanın golleri Nihat ve Okan Yılmaz'dan geldi. Dolu tribünler önünde oynanan maç öncesi stat gişelennde izdiham yaşandı. Ankara polisinin taraftara yönelik kaba davran'şı ise tepkıye neden oldu. P Spor'ıa ' 4- Bugün Cumnunyeı'le birlikte. Bağdat'ta kamyonla saldın düzenleneceğine dair istihbarat geldiğini söyleyen Irak Geçici Hükümet Konseyi üyesi Ahmet Çelebi "İstihbaratta hedefin Irak'taki siyasi partiler ya da BM olacağı kesin olarak belirtiliyordu" dedi. İstihbaratta uzaktan kumandalı bomba ya da kamikaze sürücüsü taşıyan kamyonun kullanılacağı bilgisinin net olarak yer aldığını kaydeden Çelebi, kendisine gelen bilgileri ABD istihbaratıyla paylaştığını sözlerine ekledi. • 11. Sayfada Asker göndermeye adım adım Bomba, GüFü vazgeçirmedi ABD'Iİ senatör Lugar, hükümet üyelerinden Irak'a asker gönderme konusunda görüşlerini dinledi. Lugar ile görüşen Dışişleri Bakanı Gül, Irak'm bir an önce istikrara kavuşmasını istediklerini belirterek "BM'ye saldın Irak'a asker göndermeyi etkilemez" diye konuştu. Savunma Bakanı Gönül, Gül'ün sözlerini desteklerken, "Milletin evladını yurtdışına gönderme gibi hassas bir konuda elbette her unsur değerlendirilecektir" dedi. Adalet Bakanı da konunun gelecek hafta başı Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini söyledi. • 10. Sayfada Patlama işgalciye yaradı • 11. Sayfada Annan'dan ABD'ye sitem • 11. Sayfada Sualnameye yanıt bilmecesi • 10. Savfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hedef Unîversîteleni AKP Sitesi Yapmak... AKP'nin değiştığini anlatmak için kılıktan kılığa gi- renler, hükümetin üniversitelerle ilgili planlarını gör- mezden geliyorlar. Hafta başından bu yana hükümetten ve üniversi- telerden gelen haberler önümüzdeki günlerin başlı- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog