Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA 12 Ü J J v U l ı U1V11 ekonomi@cumhuriyet.com.tr BORSA HeseArJ Acıbaöem Saâto Adana ûmaftu (A| Adana Çımerao (B) Ade* Kalemal* Arvon Çımento AkYat Ort AkalTeksbl Akbank Akçansa Akenenı Akın "ekstıl Aksa Aksgorta AksuEnenı Aksulphk AtarkoCarrer AörkoGMYO Aterko HoMng Alcatel Tetetas AfeMenkulDeg AtomKagıt ASomKımya AltemaMYaLOrt Mtemauieank Altrîyraz AnadokJ Cam AnadoluEfes Anadokı GMa AnadokıHayat Anadokı teuzu Anadokı Sıgorta AratTeskM Arçekk Arena Bitgısayar ArsanTeksU Aselsan Ata Yat Ort AtakuleGMYO AOantıs Yat Ort ABasYat Ort Avrasya Yat Ort Ayaıtnenı Aygaı Bagfeş BaRAmbala, Banv* Bat Çmento Batsofce Çımento Beko FJektromk Berdan Tekstl Sesfctaş Futboi Yat BısaşTekstıl Bokı Çmento Borova Yapı Borusan Borü Borusan Yat Pa2 Önceia Kapanş 3800 3850 2400 770 6200 151000 1 110 4 725 4 450 3 775 5 7 X 1920 11200 4225 5850 1880 66 000 11800 21400 8350 2375 2 070 3375 2010 490 1150 1040 2040 32-50 3525 1 500 9550 980 -90 4 875 5800 2 010 9750 3950 3s0 1080 1380 830 6800 3 025 23 0» 5050 4425 2 220 3150 4 025 1630 19200 1210 1630 2030 3 875 4000 Boscn Cren Sstemleni 530 000 Bossa Bnsa BshProSo BumerangYat Ort Burçeik Bursa ÇüTHito CeytanGfywn Ceytaş MadenoMt Commeraat Un Stg Çarsı ÇbsBoya ÇSSPnntaş ÇeUa ÇeHıHalat Öerntaş A j~7 Ljrnoeıorıumentaş ûmsa Oardanel Demsaş Dokum DencYat Ort DenzfCam Dentaş Ambelaı Denmod DevaHoklng Dışbank DıtaşDogan DofenBurda Doosn Hotiıng Do£n Yayın Hol DuranCKset DyoBoya Eczaabas llac Eczaabaşı Yat Ort n >*r+»y Yabrım Edplptk Efes HoWng EgeEndustn EgeGubre EgePtoS EgeSerank Egâptast EgeserGıyım Egsfin. KV A Ş EgsHoldng EmekBektnk Ermnış Ambalaı Enkainşaat Erbosan Eregf Demır Çeik ErSTGOa Escort Ccmputer Esem Spor Gryım EvrenYat Ort Factofrons Favon Drtenme Yer Fflnş Akjnınyum FransFfi Kır FransYat Ort FreraOar* F M Izmıt Ptston FordOtosan FngoPakGua Gabtasaray Sportıf Garant Bankası Garanto Faktonng GarantıGMYO GaranlıYat Ort Gedclptk Gentaş GersanFJekmk Gfna Gtooa Menkıi Deg GiobalYat Ort Gcidaş Kuyumcuk* Good-Year Gottas Çmento GSDHoÖng GubreFai* Guneş Sıgorta HaznedarRefrakter Hekteş HumyetGzt daş hlasE. AKtter İhlas GMYO HasHokJng Ktsaf Rn KV hlema Isrtar Ambalaı 1950 40250 1-800 1240 5800 10500 4900 1740 5250 1580 1290 1880 20 700 1640 4 7X -450 5 700 3950 830 10000 1510 2240 2850 2270 2240 1080 22 400 4 025 1200 3125 1330 2240 890 4050 3 375 1050 2 700 1360 2110 6 700 5850 6800 1400 1280 460 660 250 700 1480 51000 3675 21300 5100 1600 1570 •080 520 1090 1610 2 160 590 910 195 000 '9100 4300 42 750 2240 1440 300 11900 1150 15-0 6000 1020 840 930 670 10 700 60S0 750 12900 1580 4 1-5 1060 3000 5000 5250 960 1060 540 8100 6050 I s B a n k n M 30250000 Iş Bankası (B) şBankasjp) ş Bankası |Kur)300T şFfiKır şGMYO şYatOrt zrmr Demr Çelık Izocard KapBmn Kardemr(A) KademrjB) Kaıdemr lu) Karsan Otomoöv KarsuTeksS Kartonsan Kav Dan Paz Tc Kelebek Ucbiva KentGıda Kerevttaş Gıda Kıpa Kfcnasan Klıma KoçHoöng KonlrutGıda Korateks Konya Çtfnento 645 000 5350 000000 1220 870 1000 1010 1450 6-00 1640 1650 980 3300 2 310 61000 2 310 810 14 2 X 1580 11200 2 575 13900 1290 1 120 11000 Kordsa Sabana Dupont 5 900 Koza Oavetjyelen KnstalKda Kutahya Porseten LnkBdgsayar LcYaŞ Logo Yaz*m Logo YazAm LuksKadrte M Yimaz Yat Ort Mardvı Çımento Marmars Alttryunus Mannans Martı Marsnal MazrarZorkıHoklnç MedyaHoMıng MenderesTekstıl Mensa Mensucat MerkoGıda Metemteks MliyetGa Mıipa MutklAku NergısHokJng NetHoking NetTunzm NetaşTelekom Nuh Çmento NurolGMYO OkanTekstl CHmuksa Otokar Oysa Ç mento Oı Fnans Fact 1030 1690 15 500 2 02O 820 32oO 2 925 3 075 540 4 "73 1800 1 180 28 500 720 6900 780 2450 570 750 15000 2800 800 -050 3700 380 650 26 000 4050 1 170 770 5800 3100 1^800 930 Park Elektnk MadenaSk 6 150 Parsan Penguen&da Petkım PetrolOiis Pımaş 7150 3 3'3 55X 3925 1430 Pmar Entegre Et <e Un 960 PrarSu >rarSut Polylen RavSojra Sabafı Pa2artama Saban Yayncılık Sabancı HokJıng Sanko Pazanama Sarkuysan Sasa SelçukSıda Serve Kırtasrye Sıfaş Soda Sana, Soktas Sonmez Fiamenî Şeker Pilıç Şekerbank sışeCarn Demır Ookum T S K B T Tuborg TKatcınmaBank TaçYabnmOrt Tansaş TatKonserve Tek-AltTunzm Teksü Rnansal Kir Teksflbank TreKutsan TofaşOto Fab ToprakFact ToptakFm Kjr TrakyaCarr TSKB Yat Ort AŞ Tukas Gıda San TurcasPetrc* Turkcell 1 3 0 1640 5 550 540 890 3850 3800 3 725 7 700 5650 2 975 680 2900 680 1240 10300 7 7 00 3450 820 1780 1890 610 5600 2020 2140 990 6450 1920 1010 360 12<0 1770 1.390 960 3650 1560 1720 4 875 10200 En Düşü* 3 673 3 775 2 350 760 6000 151000 1090 4600 4400 3 750 5 650 1910 1100C 4200 5900 1810 66 000 11500 21000 8250 2020 3350 1800 470 1 140 1020 2010 32 000 3475 1480 9450 970 780 4800 5 750 1980 9650 3 850 350 1050 1320 830 6 750 2 950 22 500 4900 4300 2 120 3 1 » 4000 1630 19000 1200 1620 2020 3800 3850 En Yüteek 3850 3850 2 410 780 6300 152 000 1170 4 750 4 475 3 875 3 '00 1 930 11400 4300 6000 1 B8G 67 500 11700 21400 8550 2100 3400 2060 490 1160 1050 2040 33250 3650 1560 9850 1020 810 4 925 5900 2020 9900 4 475 3'0 1090 1330 850 6850 3 025 23 000 5000 4450 2 220 3175 4 100 1700 19300 1210 1650 2040 39O0 3 9-5 '515 0001530000 1920 40000 17600 1200 5600 10500 4825 1 710 5150 1550 1250 1840 20500 1630 4650 7250 5500 3 925 830 9800 1510 2230 2 775 2270 2220 1070 22200 3975 1150 3 025 1J00 2200 880 4000 3325 1030 2650 1350 2090 6450 5700 6 950 13'0 1270 700 1440 50 000 3 575 20 900 4800 1590 1500 1070 1080 1590 2150 580 890 200 000 18 800 4300 42 OOO 2210 1390 790 11 000 1 120 1550 5900 1010 820 910 650 10500 5950 750 12 700 1560 4 075 1030 2925 4 925 4700 940 1040 7900 6000 645000 5250 1200 840 980 990 1430 6 650 1620 1630 970 3273 2210 60500 2290 800 13900 1560 11000 2 525 13600 1250 1 110 11000 5800 1020 1660 15 000 2000 800 3150 2800 3000 540 4 750 1 710 1180 28230 -20 -60 2 410 570 740 14 700 2 750 770 6900 36O 630 25 3O0 4050 1 160 760 5350 3 025 17500 930 6 050 7050 3 025 5450 3850 1410 950 1390 1630 5200 890 3 625 7650 56O0* 2 925 860 2800 1210 9300 7400 3 350 790 1760 1,810 590 5500 1960 2140 970 6,350 1910 1010 350 1220 1750 1370 940 3550 1510 1690 4 700 9900 1950 40500 17800 1340 5850 10500 4 975 1760 5300 1590 1310 19-0 20 700 16-0 4800 -430 5 700 4000 830 9900 1520 2250 2850 2320 2260 1100 22 500 4 075 1200 3125 1380 2280 900 4050 3400 1050 2 700 1390 2130 6-50 5850 6950 1400 1330 730 1470 51500 3-50 21500 5275 1640 1590 1090 1200 1600 2250 610 910 212 000 19200 4 525 43 000 2240 14-0 830 11900 1 160 1600 6030 1030 840 940 670 10 700 6100 770 13500 1580 4150 1070 3075 5025 5250 960 1070 8050 6250 655 000 3400 1420 940 1100 1020 1480 6750 1710 1700 1010 3 725 2320 6-500 2 310 820 14100 1600 11300 2 575 14000 1290 1 130 11200 6100 1060 1700 15800 2040 830 3275 2950 3125 530 4 825 1810 1210 28T 30 -60 "90 2500 580 760 '5100 2 825 800 7050 580 650 26250 4 075 1 180 -80 3800 3400 1-800 930 6250 7500 3 375 5800 3923 1530 970 1410 1660 5600 9X 3-25 7900 5 50 3000 880 3000 1260 10 300 -800 3450 810 1-90 1900 610 5600 2030 2 260 990 6300 1970 1070 360 1450 1790 1400 970 3 700 1600 '720 4900 10200 19 AĞUSTOS 2003 Kapantş 3 30 3800 2 410 760 6050 132 000 • 170 4600 4 450 3 873 5 700 930 11300 4300 5800 1840 67 000 11-X 21 4 X 8500 2 020 3350 2 020 4'0 1150 1050 2030 32 300 3 475 1 330 9 7X 1010 8X 4 925 5800 2 010 9800 4 475 370 1090 1320 840 6800 3 025 22 8 X 4 925 4 425 2220 3 175 4 IX 1670 192X 1210 1630 2 030 3 850 18-5 1515 0 X 1920 4030C T6O0 1210 5 750 10500 4950 1^60 3 150 1590 1250 1860 20600 1660 4 750 300 5600 3 975 830 9900 1510 2250 2-75 2320 2250 1060 22 500 4 025 1200 3100 1350 2220 890 4050 3 325 1030 2 700 1350 2130 6450 5800 6950 1390 U10 710 1460 51500 3600 21 5 X 3275 1590 1560 1060 1200 1590 2250 600 910 203000 19200 4 450 42-50 2230 1450 830 11-X 1 130 1580 6000 1030 840 930 660 10 -x 3950 '50 130X 1580 4125 1050 3050 4950 5150 960 1040 8050 6050 665000 5350 1420 940 1 100 1020 1480 6'00 1680 1680 1000 3-25 2240 60 500 2300 810 •4 100 1570 1300 2 575 140O0 1280 1 110 11200 6100 1030 16-0 15400 2 010 B20 3200 2850 3 075 540 4 ^ 5 1 770 1200 28 5O0 750 -90 2430 580 -40 15100 2 825 7 8C 6900 38O 640 2625C 4 050 1 180 760 3 7 X 3 025 1-800 930 62X -350 3050 5cO0 3900 490 960 1390 1650 5500 930 3 25 '750 5650 2 975 8-0 2 825 1250 9 950 -650 3350 300 1790 190C 610 56O0 2 010 2'80 990 65O0 1970 1030 360 1410 1790 1370 950 3 700 1570 1720 4 9 X 10150 Defcm 1 3<: 130 0 42 130 2 42 066 541 265 265 052 089 178 -085 213 152 •085 180 2 42 -0 74 050 -4 08 096 049 0 76 142 333 157 306 127 103 0 51 1329 5 71 093 -135 120 -0 87 248 079 186 245 -065 313 •0 98 154 062 112 2 42 -0 86 102 1 15 190 063 310 106 -0 48 122 106 2 01 175 063 I X 045 263 220 045 045 080 150 089 148 190 •0 74 095 3 73 -0 85 221 -0 71 234 143 135 098 204 094 343 -0 63 -0 64 1009 124 4 1- 169 4'0 0 32 3 49 •0 45 069 3 75 168 1 '4 064 098 149 1o5 0-8 120 -094 167 100 190 189 -062 155 16.39 806 ' 0 X 099 2 0- 244 182 204 1288 303 -0 82 -0 43 -0-0 -0 63 089 0-2 -0 '8 -0 89 182 339 1 18 •065 -0 50 134 256 167 169 4 17 128 -0 82 175 133 067 089 250 213 '54 096 085 130 172 2 42 081 280 963 182 •064 4 20 061 •090 4 40 065 1 14 2 59 0 81 340 •065 290 244 056 033 030 187 0 78 260 196 13 71 1 13 144 104 137 064 0 51 -0 49 AğrtkJı Işfem OrtRy. rtecmj 3 "31 3803 2 379 763 6113 151866 1 142 4665 4434 3829 5664 1920 11210 4 254 5814 1350 66590 11606 21 196 8443 2048 3 361 2 028 479 1150 1037 2029 32 341 3569 1529 9708 1000 800 4 871 5803 1996 9 7-4 4 309 36i 1074 '328 842 6 799 2980 22 70' 4 926 4392 2211 3128 4051 1665 19160 1,200 1627 2026 3839 3883 1520833 192 7 40230 17665 1218 5 "75 10500 4 897 1744 5165 1570 1277 1881 20 537 1646 4 724 7283 5552 3 970 838 9 831 1518 2242 2 801 2293 2238 1086 22277 4023 1 178 3088 1346 '236 890 4029 3 345 1039 2 674 135- 2114 6,576 5803 6950 '385 1302 714 1455 50 696 3 630 21237 5 051 1603 1565 1083 1 110 1598 2215 596 900 204 955 19X1 4 413 42-16 2 219 1 444 818 11495 1 143 1581 3982 1021 826 920 660 10390 6 X 7 '56 13166 1569 4113 1043 2992 4967 5179 952 104' ' 9 6 ' 610- 648250 5,308 1341 915 1079 100' 1460 6694 1676 1676 992 3635 2260 60 938 2303 814 1399- 1581 11 149 2550 13-91 1259 1 120 •1138 5955 1040 16-2 15174 2023 314 3209 2366 3 042 540 4790 1751 1 198 28535 745 776 2438 570 744 14910 2"85 785 6953 570 641 25 843 4051 1 173 767 5-33 3 053 1'650 930 6 150 7 331 3'84 5 709 38 3 1495 961 1402 1640 5443 900 3 6-9 7779 5683 2963 365 2866 1241 9923 7708 3393 801 177- 1890 601 5352 2 X 2 2 197 9 7 B 6425 1942 1037 359 1373 1775 1,374 947 3652 1547 17X 4 78- 10036 2'3 14 185 330 36x 210 59a 74 41- 1134 175 457 12 760 2 495-33 198.562 542 775 75 893 1 7993-3 3-14963 20629 8 529 105413 92 856 1070666 785 01- 929 92- 91523 4 339 216'2 87 499 144 049 455 603 68'63l 3438399 650 861 2613 44 643 5-1 215 938 168'325 32,00 141 946 2 480 2-6 102 901 496 645 535 665 21 1"9 45 535 375 224 29 4-4 -3T8 110938 313 85 004 2 0-4 63- 96 398 132206 37 341 91925 1X8"0 52 750 683363 9125 163 382 75-96 180121 384 2-310 12821 466441 806 314 6399 325-15 422 352 19901- 39 903 9154 39042- -203 26 732 218012 355 948 23 743 5 98- 26 551 8184 124 754 5X284 86 613 30 008 126 56^ 15 33-295 7 476 439 796925 841665 83149 395 128 118 423 •25 632 583-0 8025 8319" 184 465 40 396 - 642-65 478527 47142 18383 790119 '2 402 8 514 32' 2 178 906 387190 48 763 2 390 226 785 8 769 186246 52640 2 35925J 160 0' 536 44' 186225 403 0-3 '7 786944 48 651 132263 268 02S 41 97o 107 475 6'1375 115041 447 549 41880 466 142 '8 534 408-5 233 085 283 336 66-<5 26 9-0 456 638 2 687 685 117940 337 9'1 1735588 2-92 341 25 081 124 69 12965 22 796 844 7 171738 5080188 2173611 704 047 47 911 21394 264 783 153-3" 2 111 8'4 436 458 24 481 5 424 22 306 10999 10 652 7-12- 243 523 76024 12 0-6 328 5540 24 396 6 416 803 186 964 97^ 308 341 83291 11=991 412 5V 6402 1'35- 10 88^ 651i 112'.» 853 207 592 33243 247290 421 761 34 418 36902 61.366 1259374 533 920 853933 85 010 439259 483213 840953 3 86' 5 0-0 170 440 22 050 13X483 35 464 45 886 832 846 2 003 185 2 813 454 249 966 -20103 68 590 9561 8 60" 4891" 21825 İ369-358 1020 946 16*. 111690 '33 45 167 032 22'302 10181 12880 45 I X 29364 2 092 166 10860- -8 832 1'090 16131 36164 1 317 476 184 398 169 36' 44 989 35 470 1273163 2 381 288 32 4İ3 27 380 2266652 30 94" 19 394 637'19 7 248 843 Kurul, İmar Bankası'nın olağandışı hareketlerinin denetiminde topu AKP'ye attı BDDK kencüni savunduEkonomi Servisi - Bankacılık Duzenleme \e Denetleme Kuru- lu (BDDK), İmar Bankasf nda yeterlı denetımlenn vapılamadı- ğına tlışkın eleştınlere. topu hu- kumete atarak yanıt \ erdı Ban- kada olağanustu me\ duat hare- ketının 12 Hazıran'dan ıtıbaren gorulmeye başladığını vurgula- yan BDDK. bu gunden, bankaya yenı yonetımın atandığı 2 Tem- muz'a kadar, BDDK'nın uye ye- tersızlığı nedenıyle toplanama- yacak durumda bırakıldığını açıkladı Açıklamada, aynca, banka ta- rafindan satılan bonolann Banka, Merkez Bankası \e Takasbank • BDDK. Imar Bankası'nda olağandışı mevduat hareketının 12 Hazırarfda başladığını, ancak bu tanhten u\e atamasının >apıldığı 1 Temmuz'a kadar u\e yetersızlığı nedenıyle toplanacak durumda olmadığını açıkladı nezdınde karşıhğının bulunmadı- ğı, bono sahıplenne odeme yapıl- masının mumkun olmadığı belır- tıldı Me\ duatlar ıçın ıse başvuran mudı sayısının 303 bın 122"\e u- laştığı bıldınldı BDDK tarafından dun vapılan basın açıklamasında, İmar Ban- kası'nda gelınen nokta değerlen- dırıldı Açıklamada, kurul uyele- nnden ıkısının 13 Hazıran'da go- rev surelen dolduğu ıçın aynldı- ğı, tbrahim Çanakçı'nın Hazıne Musteşarlığı'na atanması nede- nı\ le Kurul 2 Başkanlığı nın da boşaldığı anlatılarak. "Atama \a- pılan 1 Temmuz tarihine kadar BDDK'de sadece 4 üye kalmış- tır. Bu durumda kurulun top- lanması dahi >asal olarak mıimkun olamamıştır" denıldı Bakanlar Kurulu'nun atadığı ye- nı uyenın, 2 Temmuz'da > emın et- mesının hemen ardından, 26 Ha- zıran'da ıstıfa eden Imar Bankası Yonetım Kurulu'nun yenne yenı Cem Uzan Hakan Uzan Kemal Uzan Kavganın faturası yurttaşa çıkacak ANKARA (Cumhurivet Burosu) - Bankacılık Du- zenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından bankacılık yapma ıznı kaldınlan Imar Bankasf na kı- sa vadede aktanlması gerekecek naktın 3-4 katnlyon lırayı bulması durumunda ekonommın cıddı sıkıntıya gırebıleceğı \e ek malı onlemlenn gundeme gelebıleceğı belır- tıldı Imar Bankası'nda. devlet tarafin- dan karşılanacak toplam tasarruf mev- duat rakamının 6 5 katnlyon lıraya u- laştığı oğrenıldı Bu rakamın Eylul ayı- na kadar 8 katnlyon lırayı geçebıleceğı, kurumda 1 katnlyon lıralık da karşılık- sız bono satışı olduğu tahmın edılıyor Hukumet, İmar Bankasf na yonelık ça- lmar Bankası 'na el konmasıyla ortaya çıkacak nakit ihtiyacınm 3-4 katnlyon liraya ulaşmasının ciddi ekonomik sıkıntı yaratabüeceği belirtildl lışmalann tamamlanmasını takıben BDDK yonetı- mınde cıddı duzenlemelere gıtmeye hazırlanıyor Hukumetın Uzanlar'a aıt Çukurov a Elektnk \ e Ke- pez şırketlerıne el koymasıyla başlayan \KP-Uzanlar çatışması kontrolden çıktı tmar Bankası'nda, hesap sahıplennın Pamukbank şubelenne başvurarak bıl- dırdıklen son rakamlar, durumun hızla bu- malı knze doğru gıtrığını ve yenı bır ek tedbır paketı gerektıre- bıleceğını gostenyor Bır Hazıne yetkılısı "İnceleme- den sonra bir kısım nakit ihrhacı ola- caktır. O nakit ihtnacı tedbir gerek- tirecek. Bu durum, ihthaç du\ulan ka>nak çok buyuk olursa. yine bir maü krize yol açabilir. 1 katrilvon li- ra halledilir de, 3-4 katrihon lira ge- lirse, o zaman zor" dıve konuştu BDDK, Pamukbank 'tan alınan bılgıle- n, başlannda bırer murakıp bulunan 30 ınceleme ekıbıne ulaştınyor 4-5 kışılık bu ekıpler Pamukbank'tan gelen baş- vurular sonucunda beyan edılen me\ duatın hangıle- nmn oderup odenmeyeceğıne karar \ erecek Karşılığı bulunmayan 1 katnlyon lıralık bonolann bedelı ıse ancak yasal bır duzenleme yapılması halın- de Hazıne tarafından karşılanabılecek atamalann vapıldığı ıfade edıldı Kayıt arayışı sürüyor İmar Bankası ıle ılgılı resmı ka- yıtlara ulaşılması >onunde çalış- malann de\am ettığı bıldınlen açıklamada, ıncelemelerde. 25 Hazıran'da BDDK'ye bıldınlen 753 tnly on 544 mıl> ar lıralık me\ - duat tutannın uzennde bır mev- duat bulunduğu tespıtuıe yer \ erıl- dı Aynca, İmar Bankasf ndan ya- kın tanhlerde yoğun olarak yurt- dışı havaleler >olu ıle çok sayıda hesap açıldığı, bılgı ışlem sıstemı uzennden geçmışe \ onelık ışlem- lenn yapıldığı bıldınldı Malipolis Uzanlar 'ı bulamadı tstanbul Haber Servisi - İmar Bankası soruşturma- sı kapsamında Kemal ve Hakan Uzan'ın da arala- nnda bulunduğu 13 kışının yakalanması ıçın polıs, peş peşe çok sayıda e\ ve ışye- nne operasyonlar duzenle- meye de\am edıyor Ope- rasyonlarda el konulan bın- lerce dısket ve belge soruş- turmayı yuruten cumhun- yet sa\ cılanna teshm edıle- rek ıncelemeye alındı tmar Bankasf yla ılgılı belge ve bılgılerı BDDK'ye teshm etmedıklerı gerekçesıyle aranan bankanın eskı Yo- netım Kurulu Başkanı Ke- mal Uzan. Başkanvekılı Ya\uz Lzan, Merkez Yatı- nm Yonetım Kurulu Baş- kanı Hakan Uzan ve yone- tım kurulu uyelen hâlâ ya- kalanamadı Malı pohs ekıplennın grubun medya ve ıletışım sektorundekı şırketlenne aıt kayıt ve do- kumanlann bulunduğu ka- salan açmaya çalıştıkları oğrenıldı Kaçakçılık ve Organıze Suçlarla Mucadele Daıre Başkanı Hanefı Avcı, dun Florya'da bulunan ve daha once baskın duzenlenen Kok Inşaat'ta ıncelemeler- de bulundu Sabah saat 09 00 sıralannda Organıze Suçlardan Sorumlu Mudur Yardımcısı Şammaz De- mirtaş ıle gelen Avcı, ışye- nnde 2 saat kaldı MRKEZ BANKASI KURUUU CM 1 \m Dolan 1 VustraKaDolan 1 Danımarka Kjonu 1 tngılız Sterlım 1 U\ ıçre Frangı 1 U\a, Kronu 1 Japon'ienı 1 kanada Dolan 1 ku\e\t Dınan 1 \or\e», kronu 1 Sud A_rb Rıvalı 1 Euro 1 >enı 1sra.il Şekelı BOVİZ H* 1 W i62 911 012 208 484 2 214 2U8 W081 165 ms 11664 1 001 3JU 4 619 342 IS>>61 T3 "2' 1 «0.094 1404IU2 918 985 209 Ml 2 22ı"82 10015İ6 16^614 11 7 41 1 005 8"6 4 680 184 186813 T4 39" 1 35",i"U 20 AâJSTOS 2003 EFEKTİF 1 196 *S4 908M2 m r,8 2 212 618 99"S82 16ı " 2 11621 99" 64ı 4 550 052 185 431 ^0 920 1 549 009 MX> 1 8 ' sxn| 1 406 208 924499 209 993 2 229 121 1007 024 168000 11786 1009 698 4 750 38 1 187,243 3"",20<i 1 559,906 *22 W ÇAPRAZ KURLAR TASDDoön 15279 H.TI18 13770 83770 1 959 13959 '5161 37503 1 Eart 1lqS buiıDolvı «cmçlmı S.AniBıyık 093 m Dolan 3852 ABODelan 1lümylD33332AIDDılan S E R B E S T P İ Y A S * AUŞ ABCLOar 139900C EJO 1a«00C IrgbStotn '708 ÛOC IsuçıePaıgı 99600C i A ( i % ı b 15C0OC . J T % I 1060000CC SATIŞ i*XC » 4 OOO ımm 1004000 16^50X0 109000000 6 E C E L İ K FAİZLER 1 GunluxReoo ' Gunluk Reoo 32 00 3312 Borsa îhale moral verdi Ekonomi Servisi - Hazınenın başanlı ıhalelen, pıv asalarda, orman v asfını kaybet- mış alanlar konusundakı sıvası gergınlığın yarattığı olumsuz ha\a>ı sınırladı Ihaleye kadar genleyen borsa, onceto gunun yuzde 0 3 uzennde 11 bın 688 puandan kapandı Dolar 1 mılyon 398 bın lıradan alıcı bulur- ken. bono faızlen voızde 42 sevıyesıne gen dondu Hazıne, 16Şubat2005vadelıtahvıl- lerden dolar cınsı olanında yuzde 5, euro cın- sınde yuzde 5 18 maksımum bıleşıkle borç- landı 852 5 mılyon dolar ve 183 8 mılyon euro borçlanan Hazıne, bugun, 1 332 katnl- yon lıra pıjasaya ıç borç odemesı yapacak Önnto tfeseAdı Kapanş TuDfBS Turt Ekonom Bankası Turn Hava Yoüan Jkı Konfeksryon Jsaş JşakSeram» Jzel Makıne Jnal Tanm Urun Jnve Çflnerto VatafFm Kır vakıf GMYO vakıfRısk /akı< Yat Ort Jakko TeksU Vanet Vart*Yat Ort /k.ng Kag< Yap KTHJ Kcray GM V Yapı Kreoı Sıgora Yapı Kredı Yat Ort Yap ve Kredl Bank Yataş Yaacıter Hokjng Yunsa Zoriu Enerfi 2. ULUSAL Aluryunus Çeşme Bniık Mensucat Camış Lojısök Htz GedıkYat Ort pek MaKaacıı* 3 C0 'D'O t>050 8250 13200 920 2400 530 1040 123O 1960 4225 1390 2260 2260 1010 3 725 13-0 D 620 1 17 0 BSO 1440 1S70 15 OOO 2 180 -625 En 10 X i 0 C 3 950 8100 13000 910 2380 320 02C 1230 1900 4 2 X 370 2 2X 2250 890 3650 1350 D10 1 160 860 1420 18 0 14 800 2190 4 62^ PAZAR 2-oc 3175 3 850 760 830 Lafarçe AsBn Çımento 12 90C MafcnaTakım Meges Boya Metemtur Petrokent Tunzm SonmezPamuklL Transturk Hoktng Yapı Kreoi Fın Kır YatmmRn Yat Ort 420 191C İ30C 6 35C 5 3 X 420 4 825 1 '80 Cözaltı Pazarı Abana Bektromekan k Soyasan Dogusan Egs GMYn Metaş Raks Elektronık Raks Ev Aleüen Tumteks o1u 1080 850 2X 2 100 4 075 6*0 3 475 660 26 3 3000 3330 770 820 129X 400 1380 1490 3 8 X 4X 4 425 1 IDO U40 1100 820 190 1660 3150 660 En Yrtsek csoo 2C40 6 150 8 3 X 133X 940 24O0 330 1050 132C 1960 4 7'5 1 400 2280 2300 1010 3 725 38C 640 1210 950 t440 2 030 13 ? 00 2 310 4 92- 2 23 3500 3900 810 130 13 300 -20 1920 1530 6 430 420 5'00 1 '30 1«C 1 ro850 TJ0 1810 3 825 "30 D Kapareş C 800 2040 6 150 8 1 X 133X 910 2 390 530 1040 1320 1960 4 2'5 1400 2260 2280 980 •>-25 1360 620 1210 900 1420 20X 13 100 2 250 4'23 ,'0O 3400 j 900 '90 830 13CO0 410 1880 1510 6330 420 5 "00 1200 1-ou 1 170 840 2X 16-0 35X -20 333 099 165 182 227 109 -0 45 56C 1 18 072 038 2 9- C 3 3 42 465 139 695 C6- 321 ?1o -09 30 395 0 8 L ^8 ' 3 06- 18 3 169 069 8 33 1 18 183 0"2 909 Ağrtki Ottfij. 1CCJ4 2032 6O3O 8 193 1316" 920 i 391 -21 1036 1*63 '939 4 249 1 38" ^262 '28C 963 j 69- 35= 622 1 181 881 429 96» 15 0"2 /254 48M 2o84 3 25o JBSO ~"3 832 13 0"9 41- 1894 1507 6233 411 5389 119- 1 401 1 144 838 191 1-15 3 655 713 Iştem rtacm. 1448CC"5 -9 842 506190 10 635 28 716 287 091 19413 91 01 13 5* 616 281 291"2 2-483 17909 32 9-5 4"5 040 31962 4 938 955 104163 40 05- 55 825 '1551942 335 323 180217 362 440 384 20 --J3 "i99 tS-6 1 — 236^93 1982 140 094 32X1 0-344 4482 42 96" 1095" 3483 29 110 40 513 2 831 19 659 291920 11257 48685 SÖYLEŞtLER KORKUT BORATAV Kamu Maliyesinde Yapısal Bozulmalar Bırkaç hafta boyunca bu koşede Turkıye ekono- mısının yakın geçmışınde gerçekleşen yapısal de- ğışmelerı ve sonuçlarını ınceledık Bu hafta da kamu malıyesı uzennde odaklaşmak ve 1980'den bu yana malı sıstemde meydana gelen donuşumlen kısaca gozden geçırmek ıstıyorum Bu donemde kamu malıyesının nıcel gostergelen onemlı çalkantılar gostermıştır Bunları ayrıntılı ola- rak ıncelemek yenne, aşağıdakı tabloda temel do- nuşumlen çarpıcı bır bıçımde ortaya koyan uç tıpık yılı ele alıyorum 1981'ı, oncekı donemın kamu ma- lıyesıne ılışkın ozellıklennı buyuk plçude ıçeren bır referans yılı olarak kullanıyorum Özal/ANAP done- mının ılk neo-lıberal uygulamalarının malı sıstem uzerındekı yansımalan 1988'de gozlenıyor überal- leşmeyı sermaye hareketlenne, dış ve ıç borçlanma- ya taşıyan sonrakı yıllar, neo-lıberal modelın ıkıncı aşamasını ıçenyor Bu donemın son uğrak noktası olarak da 2002 yılını alıyorum • • • Kamu Maliyesinin Ana Costergeleri (Yuzdeler) Kamu Harcamalan/Mıllı Gelır Kamu Gelırlen/Mıllı Gelır Kamu Açıklan /Mıllı Gelır Faız/Toplam Harcamalar K Hızmetlen/Toplam Harcamalar K Hızmetler/Mıllı Gelır Dolaysız Vergıler/Kamu Gelırlerı 1981 222 164 40 41 892 198 571 1988 23 5 15 5 47 162 643 197 35 0 2002 42 2 27 5 103 449 32 9 139 26 7 Tablodakı gostergelenn zaman ıçındekı seynnı bırkaç vurgulama yaparak değerlendırelım 198O'lı yıllarda moda olan neo-lıberal malıye doktnnı "vergıler gırışımayı caydırmamalı, gelır/ku- rumlar vergılerının oranlan duşurulmelı" dıye ozetle- nebılır Turgut özal modaya uydu, donem başında bır haylı olgun ozellıkler taşıyan vergı sıstemını hal- laç pamuğu gıbı attı, paramparça hale getırdı Bur- juvazının vergı yuku duşuruldu, denetım oğelerı za- yıflatıldı, pek çok gelır turu vergıden muaf tutuldu, başta KDV olmak uzere dolaylı vergılenn ağırlığı art- tı Sonunda vergılenn mıllı gelıre oranı aşağı çekılmış oldu Ne var kı, sadece konsolıde butçeyı değıl, tum kamu kesımını kapsayan ve tabloda "kamu açıklan" başlığı altında sunduğumuz kamu kesımı borçlanma gereksınımı bu donemde fazla artmamıştır Nedenı, KİT bılançolanndakı duzelmelerdır 1990 ve sonrasında ıse tablo hızla bozuluyor Bı- raz sonra açıklayacağım "ters bırmucıze" gerçekle- şıyor Kamu hızmetlennın sunumu genlerken kamu harcamalan alabıldığıne artmaktadır Vergıcılıkte ıse özal'ın açtığı çığır ızlenıyor, yanı tuketım tabanlı do- laylı vergılenn kapsamı ve oranlan yukseltılıyor, an- cak bu, kamu açıklarındakı tırmanmayı onleyemıyor 2002 yılma gelındığınde, kamu gelırlennın sadece yuzde 27'sı dolaysız vergılerden (yanı gelır, kurumlar ve servet vergılennden) oluşuyor Ustelık gelırierden toplanan vergılerın de yuzde 9O'ı kaynaktan kesıntı- lerie (ve buyuk çoğunluğu ıle ucretlerden) toplan- makta, beyannamelı mukelleflerın vergı hasılatına katkısı "devede kulak" kalmaktadır Bu, dunyanın en adaletsız vergı sıstemlennden bınsıdır 1988 sonrasında kamu harcamalanndakı aşırı ar- tışlann kaynağı nedır'' Yanıtı tabloda goreceksınız Faız odemelennın toplam harcamalara oranı 1981'de yuzde 4'ten başlayarak, 199O'lı yıllarda çılgınca tır- manmış, donem sonunda yuzde 45'e ulaşmıştır Bu çılgınlığa neo-lıberal malıye doktrınının ıkı saplantısı katkı yapmıştır Bmncısını, "felaketlenn en büyüğu kamu açıklannı para basarak kapatmaktır", dığennı ıse "vergılemeyle borçlanma aynı kapıya çıkar" dıye ozetleyebılınz Boylece saygınlık kazanan borçlanma furyası, bankaların kısa vadelı dış kredılennı kamu fi- nansmanının temel bır oğesı halıne getırmıştır Sade- ce borç anaparasının değıl, zıncırieme buyuyen faız odemelennın de yenı borçlaria karşılandığı ve bu ne- denle knze yatkın bır sarmal doğmuştur Artan faız yuku, devletın "hızmet sunumu" yete- neğını elbette aşındıracaktı Transfer-dışı harcama- larla gerçekleştığı varsayılan "kamu hızmetlen"r\m toplam harcamalardakı payı donem başı ıle sonu arasında yuzde 89'dan yuzde 33'e ınmış, bu harca- malann mıllı gelıre oranı ıse yuzde 19'dan yuzde 13'e genlemıştır Boylece butçe, kamu hızmetının sunumunu ve finansmanını sağlayan bır aygıt ol- maktan gıderek kopmuş, emekçılerden topladığı vergılen rantıyelere ve bankalara aktaran bır meka- nızmaya donuşmuştur • • • DevJet aygıtı avantacılığı, gerıcılığı ve bır anlamda faşızmı ureten bır donuşum ıçınde ıse, devletın "hız- met sunma" yeteneğının enyıp gıtmesınden nıçın hayıftanalım'? Ancak unutmayalım kı, emekçı halkın var olma mucadelesı ıçınde devletın sosyal harca- malan hayatı roller oynar Bu bakımdan 1980 sonra- sında bır yanıyla devletın yozlaşmasından, ote ya- nıyla da malı sıstemın çarpıklaşmasından oluşan vahım bır yapısal bozulma vardır YATIRIM FONLARI 19 AĞUSTOS 2003 DunkuRyat Gua Fartı FaıAdıFon Adı ATİPİFONLAR Degışken Fonlan Abank * Defl Fon 68 38- -C 08> G<*a Men A DeÇ Fon 10 82 95' -022^ Zıraat Yat A Deg Fon 31 885 -0 22% Nuro Mer A 3e«. For 33- X ' 02 T % şBarkrtDeŞFon 1 3 3 3 0 4 - 0 2 % CerLbann A) Deg Fon 82 022 -0 32% KalkmmaBan AlDeg Fon 1013021 -032% Kalknrrata' Aı Değ c on 4512 -0 35% BayınaırMen A DeÇ Fon 101 144 039% BarkEuropa A To Deg c on 10 """4 041% Com UmonSo A 2eg Foo. a0' 398-0 41 v FınansYat AıDeö Fon 2-435 -043% Bender Men (Al Deg Fon svıçre Sıgorta A Değ Fon Teb (Aı Deg Fon Eczacıbası (Aı Deg Fon Es Menkul İA, Deg Fon OyakYarKur(A|Değ Fon Ya<jnm-Frans(A)Deg Fon • ' " J Fon For J c on Ata Yat A Deg Fon DunkuRyai Gkr Fark FonAdı Dunku Fryai Guı Fark Fon Adı Du>ku Ffyat Gun Fark Fon Adı CuıkuFıyat Gun. Fark 166-044% 9 920 -0 44% 31-0 969 -0 46% 1343139-0 48% 8 339 -0 49% 20 549-049% 43'8"1 -0 50% 51465-051% 8 06 623 -0 56% 51692-0 58% 14 355-0 60% 03 b 3 -0 6'» s ıçr»hav SığortaADea Fon 9 995 3 6 ' % " ' " " 4 S'9 3 65^ ?45 a ' 2 -0 66^ 15933 -0 66% - 562 992 -0 66% 1-848-0 67% 20 774 -0 72% 84 426-080% 630 322-081% 273-10 -081% 3 335224-085% 15389824 -085X 144 251 -0 89% 40248-0 89% Tekfenoank A Deg strate)! Men (A Deg Fon aarko Men (Aı Deg -on Koçbank (Al Deû Fon TSKB (Al Deg Fon Akbank A Deg Fon Acar A Deo Fon Oyakbank A ûeg -on Iş Yatınm A Deû -on Vakıfbank A Deg Fon Dşbank AıDeg For Yapı Kredı Yat İA) Degc on Garantı Ban (A)Deg Fon 11 371 614 094% "acınerMen(A|Oeg.Fon 195834 095% Garant Men (A) Deg Fon 25-62-095% Fnansbank A Deg c on 5b51 o26 0 95% Zıraat Ban A De« For ICO3414 0 99% TaıbYat A Deg For 106 348 103% Hak Men (A Değ Fon 518 721 104% Evgm Men Al Deg Fon 21211 104% KocYaL A Deû Fon 19870 1 10% Şekerbank A) Deg For 122 32- 1 14% Anadoluüar* (A) Oeg Fon 0 962 119% Mngbank(AlDeg For 2133- 123% Kent Yat (A) Dei Fon 5510 151% Pamukbank (A) Deg Fc<ı 23437 1 5- 1 Endeks Fonlan ş Bank ıjk) Met Man Eno Fon " 939 1 4-% ş Bank İA| U MaJ End Fon 8 631 152% Iş Bank A|1e*no tnd Fon 5 082 170% Oy*Yat(A)U30End.Fon 12416 176% Denızljank(A|U100End For 9782 179% bBaı*(A)U30End Fon 6922 182% Garantı Ban |A| U30 Ena Fon 3 595 1 86% QoOalMeniAjU100ErKj. For 6830 193% \fckitoank (Aı U30 End Fon 59 393 1 95% HSSCYat ıA)U30End Fon 14992 196% AWanklA|U30End Fon 8512 ' 9 8 % Ata (AjU30End Fon 10954 198% Koçbank(A)U30End Fon 446389 198% Yapı Kredı Vat (A) U30 End Fon 7823 2 0 1 * A«aMenlA}U30End Fon 752092-»- rlsse Fonlan TeksHbank Aı Hısse Fonu 731 632 -0 50% Demzbank (Aj Hısse Fon 3~ 140 -C51% Kaknma Yat (AIMese Fonu 12847-061% Fınansta* (A/ Hsse Fon 10 637 -0 63% YKB (AI Hsse Fonu 9726-065% Teö Yat A HsseRsnu 103-7-067% MSBCYa AHsseFon 153494-080% HSBC 3aın A Hsse Fon 21686-084% 3ed* Yat 1A1 f»ısse Font 16 2"5 -0 85% Akbark A Hısse Fonu 282 28- -0 65% O^akOank A Hssec on 3 372 089% rt=r>at A hsseFoıt 3-433-090* ş Bann A Hsse Fonj 9045192-091% k sat Yat A Hıssec onu 1 251 -0 92% Koçbank Aı HsseFonu 146403-092% Wa Men A Hsse Fonu 24 0-5 111% Abank A HsseFonu 12942 118% AkYat Aj-lsseFonu 12 040 180% KarmaFortan Iş Bank Aı Karma Kum Fon 22625-023% Eczactaşı (Al Karma For 2" 973 -031% Ata Yal (A) Karma Fon 4^3214-032% Bayındr Men Al Karma Fon 30 687 032% GarantlBan A,Karma Fon 9399586-033» Denıztsan» A) Karma c c<ı 109308-034% Teo (A| Karma Fon -40061 -038% YKB Al Karma Fon 64 —9 -0 41 % HSBC Yat (A Karma "on -811--041% Inter Yat Al Karma Fon 2" 226-043% vaaftank |Aı Karma Fon 118 328 -0 49% Akbank (A. Karma Fon 23 0-4 -0 54% Kodjank (Aj Karma Fon 19 313 0 55% Zraa! Ban uqKarma Fon 1837"-059% Rransrat(A/KarmaFon 22808-059% Dşba-klAlKar-aFon 4 032.- 3 o ^ Geok rat A KarmaFon -2 01~-fl-0% Tac ner Ste- A/ Karma Fon ?59 833 -0 "0% Glooal Men (A) Karma Fon lo b -0"4% AbnAmroYat(A)KarnaFon 15 C12 -0 ~79* Halktank(Aı Karma Fon 8 0 095-OB2* Tekfenbank (Al Karma For 10 63- -0 84 * Evgın Men A Karma Fon 1465 9 1 0 1 *: TSKB A) Karma Fon 10 818 102% ScktörFontan Koçbark A Fo. v al Sek-Fonu 12 831 -0 96% Akbank A nalffla Sek c onL 13 90- 1 03* GarantBan A) Mal Sek. Fcnb18470 105% Akbank 1A1 Malı Kur Sek Rxıu 1 =• 356 116% GarantBan AhatatSek.F236461 118% Akbank A -"eknc Se< Fonu 3 o-0 1 85% YBMK Fonlan GarantBan hVBMKFonu '9-49 0 00% OzelFonlar Teb AjTurtseOlö-on 88006 038% AbnAmroBank \ Alamo Ozeı249 917-0 50% Abn Amro Bank Aı TLTkse OeT" 90" 032% Yatmm Fnans A Resar- Oze 06 390 0 53% TeblAjGSOOzelfon 99 391 0 65% YapKredYat A YKSGOze(172 428 0-0% Koçoank A Al an' Oze) Fon 10- 379 -0 90% Abank A Anado 0 Dzel Fon 32 494 0 9'% Iştırak Fonön şBark A) şrakF nu 5 2' Q 803 0 06% Koç Yat A Şi'ak Fonu 63 353 0 80% Akbank A SabHo ştırak Fonu16^88-0 94% 6 TtPI FONLAR Değısken Fonlan EsMenku 3 DeŞ For 12 500 020% Ekınc<er B DeÇ Fon 1 04- 398 0 13% GarantBan B DeÇ Fon 8 006 3 3 10% Koçbann B Dec c wı 505814-008% HSBC v a' S 3eö c on 348 300 0 08% Zıraanat B De? Fon '3 27-322 008% Halkbank B OeQ Fon 0 4T 0 -'1 0 0-% Akban* B Deû =on 25165 0 0-% A£n Arorv Yat B 3e6 For 2bO 502 0 0-% IsYatirr B DeC Fon "12 0-3 006* Ata Yat B Deg "on 387 370 0 06% Teksülbark B Değ Fo n 3 443136 0 06* Pamukbank B DeÇ Fon T8135S7 005% RıvaMen B Dec Fon 84023 005% EtMen B Dee F-n 31847 006% Teb Yat (B Dec Fon '-4 821 0 OS 11 Abar* m DeO ^on 4351-6 C05% Zıraat Ban B Değ For P k R B Deç Fon F 1 y Iş Bann B Dec Fon Vamfbank B Değ Fon Eczactaş B Oeg =on 0>aKEan« E Dec -on Denızoan. B DeC F^n Alia Mer B Değ 'on TSKB POeg Fon YKB E Değ Fon Dşbark B Değ on Goba Mer B Deq 'on KalkınmaBan B Ge§ Fon Geüık Yal B Değ -onL k H S r t B D 2Ci l 3-% ^4 8 0 05% 13 841610 0 0 ' 28 353 01 0 04% 18 3-3 0 34% 1& 320 0 33% 2 32»2 0 03% 402 232 0 02% 1537 696 0 02% *!641-33 001% 131-7 0 01% 5945- 0 01% 01'015 031% 390 "11 0 32% :?eke*ank 3 M Fcr Zraat Ban B ukıt For -lalk >at B ükıt For nter >at B _kt ~on Mngoani B üktFon Tekstılbank B ü«ıt For Messa B Tp ükr Fon Globaı Mer 6 k.1 k on MSBCBark B Jkt'on Kent Yat B un4 For banko Men B ükıt Fon BankEuropa B üktFon Anadolurjank B Ukıt Fcn 3-2 b 1 3 05% 33-22 896 0 05% 153-9 005% 13158 005% 43662 006% 4 174 140 005% 19484 005% 19 981 0 05% 1^485 029 0 05% 45 353 0 05% 10766 005% 10201 005% 41 12' 0 05% Geü a ğ 390 0 32% kvıçre Hay Sıgorta B Değ Fon10 093 0 S2% N Y ^ B k B > F 1 50 n n 50 412 525 -0 C4^ 49 691 3C4* 210 543 -0 05* 14 919-0 09% 06* C 06* C 06* ğ NuY^Ban B > g F T Tekferbark B Değ c on Koç Yat B 3e9 c or TaıbYat B De§ Fon InterYal 3 2eç F^n Karma Fonlan ş Bank B) Karma Fon LJkıt Fonlan Ekrcıler B Uot Fon aara^^ Men B Ljtet c on OyakYat BükltFon Yat Fın Mer (B Ukıt Fon Denızbank B ükn Fon Koç Yat B UkfFon OyakbankB .kıtFon YKB B Jk1 Fcn Fınans Yat B ükıt •-on Tekfenbank B _ıkıt -on Abank (B) ükıt Fon Abn Arnro v at B 1. kıt -on Garantı Ban (Bl ükıt Fon 32 462 06 C06% Pamukbank B .fct-on 2913-86- C 06* Hnansban* B ükıt Fon 22105658 C 06% işBankfB ükıt Fon 55404606 0 0 6 * Koçbank IB Jffl Yat Fon 55 322 0 06% Yapı Kred Yat Bl ükıt Fon 468265 0 06% Akbank B jkıtF^ı "984 484 0 06% Vakıibank B ükıt Fon 12 4-4 7-0 0 06% -0 6 74 328 0 06% 1343 015 0 06% 695 802 0 06% 59 670 0 06% 10919' 0 06% 10395 006% '1862 006% 12 486 0 0'% T 0 59b 0 1 2 * 42 440 0 09% 1 8 ' 6 ' 1-9 350 165 8"3 1-C8 0 1 9-634- "8 965 "5-^ 13 140 C 0 6 * 569 o50 C 06* 991 454 C 0 b * 22 W C 0 6 * Dışbank B ükıt For TebŞıütotFon TSKBIB ükrtcon Teb Yat (B| ükıt Fon AtaYa B .jkıtFon Halkfiank B ükıt Fon Es Menkul B ükıt Fon Zraat Yat B ükıt Fon 48 203 69 0 04% Bayretr Men Bl ükı* 429 05' 0 04% Ec^acıbası B ükıt F j ı '20 38c 0 04% SMçre Sıgorta B j k i <=on 165->3 0 04% Kalknma Ban B ükıt For 23 019 0 04% Tanvil ve Bono Fonian 3arant Bar B Tah Fonuc2 314'08 008% "SKB E atl o r j 2 0'1433 0 07% ş Bark a Tan 1 Fc^L 20154471 006% ZraatYatB"sı -onu 46 241200 0 06% Abank E "an. c onj 22 039 006% "etj'a E "an. rory 45 801 0 06% Zraa Ban B Tah F"ou 3 262 080 005% Akban» B Tan. Foru 3 »81 "4 0 05% Abn Amf Bank B Tan I Fonu i 838 0 04% Yap Kredı Yat B Tahv I Fonu 158 983 0 03% Yatırm Fnans B "an» Fonj 50 625 0 03% Denzbank B)Tan/ılFonb 161561 003% Cfyakbank B Tan =on 410239 0 03% Halkbank IB) Tah ıl Fonu 12 500 552 0 02% YKB B Tanv Fonu 20 620 84- 0 02% Fınansoank Bl Tahı Fonu2 653121 0 02% Koçbark B Tahi Fonu 1 044.261 0 00% VakıibanK B "an. Fonj 89 36'081 0 00% HSBC Bank (B Tafıvıl Fonu 39 663 -0 01% KoçYa B ' a n . - o r j 23 1o0 0 01-* BankELropa B Tads I Fonu 10269-0 03% Garan Men 3 Tanv Fonu2 528 0'3 -0 03% Ata Yat B Tahv Fonu 13 54- -003% YBMK Fonlan .akftan» B YBMK Fonu 4-31 743 0 22% Ovakbank B Y3MK =onu 2219-1 0 03% Ata Yat B YBMK Fonu 21 '13 0 02% Garant Ban 3 YBMK Fonu 93 062-002% ş 3ank B YBMK Fon 1922 410-017* YKB 3 YBMK Fonu 5 835 964 0 25% -jrtoshbank (B ütatFon 13 0'0 005% AA BİUEŞİK ENOEKSİ AA (A| TİPI ENDEKS AA(B)TİPİ ENDEKS « 8 7 7 4 -0.07% 205722 -0 62% 596337 0.05%
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog