Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER dishabo cumhuriyet.com.tr Chavez: IMF ortadan kalkmalı • BUEVOSAIRES (AA) - Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ortadan kaldınlmasını istedı. Arjantın'in başkentı Buenos Aires'te önceki gece bir KOBl toplantısında konuşan Chavez, "IMF uğursuz ve kötü bir örgüt. Halklanmıza onca kötülük yaptı. Ortadan kaldınlmalı" dedi. Chavez. aynca Latin Amenkan bölgesi oluşturma vaktınin de geldiğini söyledi ve Güney Amerika'da çokuluslu petrol şirketi kurmayı önerdi. Kazablanka davasında karar • KAZABLANKA (AA)- Fas'ın Kazablanka kentinde geçen mayısta meydana gelen saldınlarla ilgili 87 sanıklı davada, sanıklar idamdan 10 yıl hapse kadar değişen çeşitli cezalara çarptınldılar. Kazablanka'da görülen davada yargıç, 4 kişiyi kasten adam öldürmek- ten suçlu bularak ölüm cezası verdi. tdama mahkûm edilen 4 kişiden 2'si, 14 kişilik intihar ekibinde yer almış. ancak hayatta kalmışlardı. El Kaide ile bağlantılı Selefıst Cihad örgütüne bağlı olmakla suçlanan sanıklann davasında, aynca 1 imam müebbet, 3 imam da 30"ar yıl hapse mahkûm edildi. Diplomaside robot çağı • PRAG(AA)-Çek Başbakanı Vladimir Spidla'nın, Japonya Başbakanı Juniçiro Koizuminin Prag ziyareti dolayısıyla 21 Ağustos'ta vereceği çalışma yemeğine bir Japon robotun da katılacağı bildirildi. Prag Şatosu yakınlanndaki Hrzan Sarayı'nda düzenlenecek yemeğe katılacak ASIMO adlı 1 metre 2 santım boyundakı robot, insan görünümlü, ıki ayağının üzennde yürüyebilıyor ve Çekçe ıletişim kurabiliyor. Musul'da yakalanan eski başkan yardımcısını ABD güçlerine KYB teslim etti Ramazan'ıKürtler yakaladıDış Haberler Servisi - Kürdistan Yurt- severler Bırlığı (KYB), eski Irak Baş- kan Yardımcısı Taha Yasin Ramazan'ın peşmergeler tarafından Musul 'da yaka- îandığını açıkladı. KYB'den yapılan açıklamada, Ramazan'ın ABD güçleri- ne teslim edildiği bildirilırken. Rama- zan'ın yakalandığını doğrulayan ABD ordusu başka aynntı vermedi. Rama- zan. ABD'nin 55 kişilik en çok aranan- lar listesinde 20. sırada bulunuyor. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ve adının açıkJanmasını ıstemeyen bir KYB yetkılisi, "KYB peşmergeleri Ra- mazan'ı önceki gün yerel saatle 15.00'te (TSİ 13.00) Musul'da vakaladLRamazan, ABD güçlerine teslim edildi" dedı. ABD ordusundan bir yetkılı de "Taha Yasin Ramazan yakalandı" dedi, ancak konuyla ilgili başka bilgi vermedi. Was- BD'nin en çok arananlar listesinde 20. sırada bulunan ve Saddam Hüseyin'e bağlılığıyla bilinen Ramazan'ın yakalanması "Saddam'ın etrafındaki çember daralıyor" yorumlanna yol açtı. Uday ve Kusay da Musul'da kıstınlmıştı. hingtonda Pentagon'dan bir kaynak ise Reuters ajansına yaptığı açıklamada Ra- mazan'ın yakalanarak U ABD güçlerine teslim edildiğuü" söyledi. Ramazan'ın yakalanmasıyla ABD'nin ele geçirdiğı üst düzey Iraklı yetkilile- nn sayısı 38'e çıktı. Irak'ın devrik dev- let başkanı Saddam Hüseyin'ın oğulla- n Uday ve Kusay, geçen ay Iraklı bir ki- şinin verdiği bilgiler sonucu Musul'da kıstınlarak ABD güçleri tarafından öl- dürülmüşlerdi. Ramazan'ın yakalanması Saddam'ın etrafındaki çemberin daraldığı yorum- lanna da yol açtı. Ramazan. Başbakan Yardımcısı Tarik Aziz dışında Irak'ta fibetya çıkarması! LJberya'ya barış gücü olarak giden ABD deniz piyadelerinin "karaya çıkışı" şaşkınlık uyandırdı. Önceki gün başkent Monrovianın önemli kumsallanndan biri üzerinden kente giren ABD birtikleri, Libenahlaruı şaşkın bakışlan arasında görev yerlerine gittiler. ABD Başkanı George Bush, birtiklerin 1 Eldm'de Liberya'dan çekileceğini açıkladı. ABD askerierinin yerini BM'nin ma>i bereli biriiklerinin alacağı beürtiliyor. (Fotoğraf: AP) en çok sözü geçenlerden biriydi. 1938 doğumlu Ramazan, uzun yıl- lar Saddam Hüseyin'le çahşabilme başansını gösterebılmiş bırkaç kı- şiden biriydi. Aslen Musul'dan ge- len Ramazan, Saddam'ın yakın çev- resinde en sadık ve en sert isimler- den birisi olarak bilinıyordu. Ramazan, 1991'den Baas rejimi yıkılana kadar devlet başkan yardım- cılığı görevini yürüttü. Adı, Saddam Hüseyın'in yerine Irak devlet başkanlığı koltuğunu dol- durabilecek önemli isimler arasında ge- çiyordu. Ramazan, El Kaide ile bulun- duğu iddia edilen bağlantısı nedeniyle ABD'lilerin ilgi odağındaydı. Iddialara göre 1998 'de Usame Bin La- din'in sağ kolu Eymen El Zevahiri'yi Bağdat'ta o ağırlamıştı... Irak liderine sadakati onu zaman zaman sert politika- lar izlemeye de itti. 1991 'de ayaklanan Şiileri bastırmak için tanklı birlikleri onun görevlendirdiği söyleniyor. Bush'u düelloya davet etmişti Ramazan geçen sonba- harda ABD Başkanı Geor- ge Bush'a getirdiği ilginç öneriyle de dünya günde- mınde ilk sıralara oturmuş- tu. Ramazan, savaş yerine, Bush'u, lıderi Saddam Hü- seyin'le düello yapmaya da- vet etmişti. Taha Yasin Ramazan, ABD işgalinden önce Sad- dam'ın koltuğunu bırakma- sı gerektiğini söyleyen Suudi Dışişlen Bakanı'na "cehen- neme kadar yolu" olduğu- nu söylemişti. Ulkede saldınsız bir gün geçmezken Devlet Başkanı Karzai'nin kardeşinin evinde patlama oldu Afganistan'da polise pusu: 9 ölü Dış Haberler Servisi - Afga- nistan'ın Logar eyaletinde mey- dana gelen ve 2 kişinin öldügü füze saldınsıyla ilgili araştır- ma yapan polis yetkililerinden 9'u, Kâbü'e dönüşyolunda uğ- radıklan saldında öldürüldü. BaşkentKâbil'in lOOkilomet- re güneybatısında düzenlenen saldınyı Taleban savaşçılannın gerçekleştirdiği düşünülüyor. Askeri yetkili Hatikullah Luddin, roketatar ve makineli silahları bulunan 12 kadar ki- • Geçen hafta meydana gelen şiddet olaylannda 90'dan fazla kişinin öldüğü ülkede yardım kuruluşlan da hedef alınıyor. şinin, polis aracına Logar eya- letindekı Harvar'da saldırdığı- nı söyledi. Aractn tamamen tah- rip olduğu kaydedildi. Luddin, saldından Taleban savaşçılan- nı sorumlu tuturken olay yeri- ne giden güvenlik güçlerinin 7 kişiyi yakaladığı belirtildi. Afganistan'da çıkan şiddet olaylannda geçen hafta 90'dan fazla kişi öldürülmüştü. Ülke- deki yardım örgütlerini hedef alan saldınlar da sürüyor. Yardım görevlileri dövüldü Kamuflaj giysileri giyen si- lahlı kişiler, dün Birleşmiş Mil- letler'in (BM) mayın temizle- me programı çerçevesinde gö- rev yapan bir ekibe saldın dü- zenledi. Hepsi Afgan olan 22 yardun görevlisi, dövülerek ya- ralandı. Kâbil'deki bir Alman yardım bürosunun da dün kim- liği belirsiz kişilerce soyuldu- ğu ve büroda bulunan görevli- nin yaralandığı bildirildi. Devlet Başkanı Hanıid Kar- zai'nin erkek kardeşinin evinde dün bir patlama meydana gel- di. Karzai'nin kardeşi Ahmed Vefi Karzai'nin Kandahar'da bu- lunan evinde gerçekleşen patla- mada 2 kişi yaralanırken, patla- manın nedenine ilişkin çelişki- li açıklamalar yapıldı. Polis ilk olarak patlamanın bir bombadan kaynaklandığını duyururken, daha sonra yapılan açıklamada, olayın bir kaza sonucu gerçek- leştiği kaydedildi. Devlet Başkanlığı sözcüsü Cavid Luddin. Ahmed Velı Kar- zai'nin e\indeki bir hizmetlinin hafif silah mühimmatı taşıdığı sırada mühımmatın ınfilak et- tiğini söyledi. 'Bin Ladin'in hediyesi' ElKaide: ABD'yibiz kararttık • "Allah'ın askerleri Irak, Afganistan ve Filistın halklannın hayatını karartan Amerikalılann hayatını kararttı" ifadelerinin kullanıldığı ve örgüte atfedilen açıklamada 'yeni hediyelerin' yolda olduğu öne sürüldü. Dış Haberler Senisi - ABD ve Kanada'da çok sayıda kentın karanlıkta kalmasına yol açan ve geçen perşembe meydana gelen elektrik kesıntisinin sorumluluğunu El Kaide'nın üstlendığı bıldinldı. El Kaide'ye atfedilen açıklamada "Ebu Hafiz El Masri Tugaylan ABD'nin doğusuyla biıükte ABD ve onun İslama karşı savaştaki müttefiki Kanada'nın büyük endüstri kentlerini (New York ve Toronto) vıırdu" denıldı. El Hayat gazetesinin Uluslararası Islamı Medya Merkezi'nin internet sıtesinden aktardığı açıklamada, operasyonun l sanıe bin Ladin'in emri üzenne gerçekleştirildiği ve Bin Ladın'ın Irak halkına daha önce söz verdığı "hediye" olduğu belırtildi. Yazıda şu ıfadeler kullanıldı: "Bush ve adamlan bilnıclidirkr ki. eylemleri cezasız kalmayacak. Allah'ın askerleri bu kentferin elektriğini kesti, Irak, Afganistan ve Fiüstin halklannın hayatını karartan Amerikahlann hayatını kararttL Amerikahlar unutamayacakian kara bir gün yaşadılar. Bir korku ve terör günü yaşadılar. Halifeliğin başkenti Bağdat'ta olduğu gibi, Afganistan ve Filistin'de olduğu gibi bir kargaşa yaşadılar, kenüerin yağmalanmasuıa tanık oldular. Amerikahlar da aynı bardaktan biraz su içsinler." ABD'li \e Kanadalı yetkılilerin konuya açıklık getirme çabalannın alaya alındığı açıklamada, "Kesinti yalnızca birkaç kentte olsaydı belki yalanlan inandıncı bulunabilirdi, oysa kesinti tüm doğu bölgesini ve Kanada'yı etkisi altuıa aldı" denıldı. İslam düşmanı BM'ye de mesaj' Saldınyla "Merkezi New York'ta bulunan İslam düşmanı Buieşmiş Milletler'e ve ABD'de yaünm yapan girişimcilere de mesaj verildigT belırtılen açıklamanın son bölümünde şu ıfadeler yer aldı: "Müslümanlara şunu söylüyoruz ki, beklenen saldın bu değil. Bu yıpratma savaşının bir aşaması. Amenkan yüanlan çok büyük ve yok edilmeden önce zayıf düşürülnıeleri gerekiyor. Afganistan ve Keşmir halkına Bin Ladin'in hediyesinin Be>az Saray'a doğru yola çıktığını söylüyoruz. Ardından El Aksa'nm hediyesi geh'yor. El Aksa'nm hediyesinin ne olduğunu, nerede ve ne zaman gerçekleşeceğini biliyor muyuz? Cevabı göreceksiniz." Okurlar bilir, O hep vardı... Yıllarca süregelen dinlence alışkanlıj Artemıs Tatil Köyü, 30.000 m2'lik bir alanda denızın hemen kıyısında kuaılmuştur. 112 standart oda ve 6 suit, toplam 232 yatak kapasltesi, peyza] düzenlemesiyle ünlu, rengârenk çiçeklerin kokulannı yaydığı tatil köyümüzde tum odalarda balkon, direkt telefon, 3 kanal müzik yayını, minibar, TV ve bazı odalarda klima mevcuttur. Alışverış yapmak ısteyenler mını çarşımızdan yararianabılırler. Mını çım futbol, basketbol. plaj voleybolu sahaları, masatenısı. tenıs ve bılardo, ıdeal bir olanak sunuyor.Çocuklar. Artemıs Tatil Koyu'nde oyuna ve eğlenceye doyacaklar Çocuk havuzu, çimle kaplı oyun parkı, yan açık atari salonumuz onlara güvenli ve neşeli ortam sunuyor. Kahvaltı ve akşam yemeklennde tatil köyümüzün açık büfesı, her zevke uygun, Türk ve dünya mutfağından zengın seçeneklerie karşınıza çıkıyor. A la Carte Restaurant, Kafeterya, Snack Bar ve Havuz Bar gunun her saatı hızmetinızdedır. lyi ve mutlu bir tatil geçırmeniz dileğiyle... REZERVASYON VE BİLGİ İÇİN Artemıs Ören Holiday Resort, Ören-Burhaniye. Tel: 0 266 416 3776 (pbx)Fax: 0 266 416 3226 Web Page: www.artemis.gen.tr KUŞADASI AĞUSTOS Her Şey Dahil Fiyatımız Iki kişilik odada kişibaşı 95.000.000. 0-12 yaş 1. Çocuk Ücretsiz 13-16 yaş 1. Çocuk %50 "advantage ûye kuratyşudur" TL • Denize sıfır • Özel plaj • Havuz • Hamam • Sauna • Su sporian • TV • Klima • Animasyon. • Yukanda belirtilen fıyatlarda KDV dahildir. P.O.B. 140 Yavansu 09402 KUŞADASI - TÛRKİYE • Tel: (256) 622 05 05 (12 Lines) Faks: (256) 622 07 27 BODRUM MERKEZDE • BODRUMDAKİ EVİNÎZ ODA KAHVALTI VE YARIM PANSİYON AÇIK BÜFE Bodnım şehır merkezınde en lyı hızmet veren Hotel Kos'td huzurlu \ e sıcak bir ortamdj mısifir olabılırsınız Otelimızın Bodoım'un ıçınde bulunmasının \erdığı ozgürlük. 24 saat boyunca mısafırlenne eşsız Bodrum jaşantısını sunar Tesısımızde 2 yuzme havuzu, 2 çocuk havuzu. yeni kapalı Bar ve Restaurantı de yeni bir mekânı. masa tenisı. dart internet, basketball. satranç. toplantı salonu. otopark me\cuttur Odalarımızın tümunde splıt klima, saç kurutnıa makınesı. duş'AX'C, direkt teleton. tele\nz\on vardır Otelimiz yat limanına 500 m. uzaklıktadır. Hotel Kos Eskıçeşme Mah. Caferpaşa Cad. No: 7 Bodrum ' Muğla Tel: 0252 316 81 43-44-45 Fax: 0252 316 81 46 Web: ww.hotelkos.com E-mail: infoft hotelkos.com Restorant & Havız Ağaçlann sıklığınöan dentz görüntûsûnû çekemedtk. Gelın gtrün C lub Onerrt. Antık Çağın adalet, sağlık ve barış ıçın buluşma merkezi olan Oren'de denize "srfır" bınbır yıldızlı bir tatil koyudur Homeros'un doğum yen "Işıklar Sahılı'nde, Dunyanın atmosfennde oksıjen oranı en yuksek ıki noktasmdan bırı olan Edremıt Korfezı'nde, Zeytın Rıvıerası'ndadır Club Onenrte, Ege srtılınde yapılmış 62 dubleks yapının her daıresı 2-4 veya 4-6 kışılık aıleler ıçın tasarlanmış, ıçlennde duş/WC ve telefon olan odalardan oluşur Tum kapılar dev bir botanık bahçesıne açılır. Bahçe bıter, ıncecık kumlu plaj başlar Ozurtuler ve engetlıier ıçın tumuyle duzayak, veıetaryenler ve dıabetıkter ıçın sorunsuz tatil Gunluk doktor vızıtı Temmuz-Ağustos 2003 Kişi başı YP 54.000.000 TL, 0-12 yaş ücretsiz, I3.)-4.S.-B. kişiler, 27.000.000 TL Club Orient Holida\ Resort, Ören-Burhaniye Tel: 0.266.416 53 54 - 416 34 45 • Fax: 0.26o.416 40 26 Antlk Cağın Konventusu Örende »ef alan Club Orient. uluslararası sanatcılann, arkeologların ve cevrecilerin Bünûmüzdeki Bulusma Merkezldlr. M\IM club-orıent com AĞUSTOS PROGRAMI 24 Ağustos 2003 Sibel Köse - Tuna Ötenel Dörtlüsü DJ Zuhal Focan 31 Ağustos 2003 Imer Demirer Dörtlüsü Vokal: Ayşe Gencer 0J Hülya Tunçağ YENİLMEZ MOTEL BODRUM YALIKAVAK'TA Denize sıfır, özel plajı Nefis gün batımında restaurantı ve yüzme havuzu 2 kişi klimalıoda Y.P. 75.000.000.- O.K. 55.000.000.- klimasız oda Y.P. 70.000.000.- O.K. 50.000.000.- Tel: 0252 385 40 55 Faks: 0252 385 40 13 www.bodrum-bodrum.com/yenilmez — a Sevdiğînizi AOSCAR'ia İU*$ ödüllendirin! 1 m1.1 \ Utm nkdaı fa kaşMr MHLDSGItUTESTLOVa wonir$GKArotwsı«w) *0HB-SG«*EIWIfî *rt)IİU)'SG«!>TBTF*THEI WOHJ) / SG«WIBTI«miHI WO«UrtGltUTETSISra «nıursGttAiısınoiNDi MCKID'S StUICT FtlBID WC*LD"S GIUIBTIOSS JKUlO-SGIEATBIUir KTKt GO«t M tfa'İUI' 1 7 OOO.OO-TL • SİPARİS HATT1 ~ 0555 504 88 24 0532 277 13 28
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog