Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı MAKEDONYA 1900 Necati Cumalı T Cumhuriyet , kitap kulübü Çağ Pazarlama \ Ş Türtoca£ Cad No 39 41 (34334) Cagafeglu-lttffibul Td C12) 512 05 05 Cumhuriyet Çulhhuriyet M^i t a p 1 a r K , _ , . ^UYUYAMAM \ ...$fccatijfıımalı r39 4S^ (2121 512 05 05 \ Cumhuriyel ^ kitap kulfl^ 20 AĞbşTOS 2003 ÇAf^MBA \%80. YILSAYI: 28441 /500.000TL(KDViçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Oıgeneral Tolon, sinsice yürütülen laiklik karşıtı eylemlerin farkında olduklannı belirtti Takıyyeyi görüyoruzAtaya saldırılar arttı Ege Ordu Komutanı Orge- neral Hurşit Tolon, Atatürk ve ilkelerine yönelik saldı- nlann son dönemde yo- ğunlaştığına dikkat çekti. Tolon, "Yapılan takıyyeyi anlamazhktan geldiğimizi sananlar aldanıyor" dedi. tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon. Ata- türk ve ilkelerine yönelik sal- dınlann içten ve dıştan çok yönlü olarak sürdüğüne dikkat çekerek uyanlarda bulundu. Orgeneral Tolon, "Yapılan ta- kıyyeyi anlamazhktan geldi- ğimizi sananlar ya aldanmak- ta va da aldatılmaktadır" de- di.Orgeneral Tolon, 57. Topçu Tugay Komutanhğı'nda düzen- lenen devir teslim törenınde yaptığı konuşmada, bölücü ve irticai faalıyetlere yönelik sert mesajlarverdı. Bölücülüğün ve irticanın panzehirinin Atatürk ilke ve inkılaplan olduğunu söyleyen Tolon, "Bazı dış güç- ler, kendilerinde müstemleke müfettişi kerameti bilen ya- bancılar. ülkemizdeki bir kı- sım aymazlar. Batı kulübü ve- ya Doğu tarikatlarına bağım- İı bölücü ve gericiler, her yer- de ve her fırsatta Atatürk'e saldırırlar veya onu yok sa- yarlar" dıye konuştu. Sinsice yürütülen laiklik karşıtı faali- yetleri anlamazhktan geldıkle- MArkası Sa. 4, Sü. 1 'de Bağdat'ta 200 kişinin bulunduğu bina hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var BM'ye bombaINTÎHAR SALDIRISI Kudüs kan gölü BM merkezine düzenlenen bombalı saldınnın ardından dün gece Kudüs 'te bır otobüse düzenlenen intihar saldınsında, aralannda çok sayıda çocuğun da bulunduğu en az 20 kışi öldü. Israil'de 100'den fazla kişinin yaralandığı saldınyı terör örgütleri tslamı Cihad ve Hamas üstlendi. • //. Sayfada SUALNAMEYE YANIT GELDÎ Türkiye'ye ayrı sektör ABD'nİn, sualnamaye yanıtını 'imzasız' bır metinle ilettiği öne sürüldü. Diplomatik kaynaklar yanıtta Türk askeri için düşünülen görev yeri ve diğer konularda net ifadeler bulunmadığını kaydettiler. ABD"den gelen 2 sayfalık metinde Türkiye'ye Irak'ta "ayn bir sektör" verilmesi ve Türk askerine Türk komutanın komuta etmesıne "yeşil ışık" yakıldığı belirtildi. • 4. Sayfada BtNANIN ÖN KISMI ÇÖKTL - BM'nin merkez binası oiarak kullanılan Kanal Oteli'ndeki patlama yerel saatle 16.30'da (TSt 15.30) meydana geldi. Patlama sonucu binanın ön kısmı çöktü. Patlamanın etkisinin 1.5 kilometre uzağa kadar ulaştığı ve bu alandaki binaların camlarının kırıldığı belirtildi. (Fotoğraf: REUTERS) Temsllcl de öldü Bağdat'ta bomba yüklü bır kamyonla düzen- lenen saldında BM'nin Irak Temsılcisı De Mel- lo'nun da aralannda bu- lunduğu en az 20 kışı ölürken çok sayıda kişi yaralandı. CNN saldın- nın arkasında El Ka- ide'nin olabileceğini du- yurdu. Patlama sonucu üçte biri yıkılan BM ka- rargâhının enkazı altın- da çok sayıda ölü ve ya- ralı olduğu belirtildi. Tasarıya misilleme Patlama sırasında basm toplantısı düzenleyen BM'nin gıda karşılığı petrol programının ge- nel müdürü Sevan da yaralandı. BM'nin saldı- n hedefi olarak seçilme- si, geçen haftalarda ABD taranndan sunulan ve ör- gütün Irak'ta daha fazla rol üstlenmesini öngören tasanyla ilişkilendirili- yor. • 11. Sayfada Taha Yasln yakalandı ABD'nın en çok ara- nanlar listesinde 20. sı- rada bulunan ve Saddam Hüseyin'e bağlılığıyla bılinen Taha Yasin Ra- mazan'ın Musul'da peş- mergeler tarafından ya- kalandığı bildırildi. ABD ordusu, KYB'nın haberini doğruladı. • 10. Sayfada Polis çok sayıda ev ve işyerine ardı ardına operasyon düzenleyerek arama yaptı Uzan belgeleri savcılıktaOperasyonlarda bulunan binlerce dısket ve belgeye el konularak savcılara teslim edil- di. Aralannda Kemal ve Hakan Uzan'ın da olduğu 13 kişi ise bulunamadı. Mali polis medya ve iletişim sektörüne ait şırket- lerin kayıt ve dokümanlannın bulunduğu ka- salan açılmaya çalışıyor. • 12. Sayfada HÜkÜmetİn Çukurova Elekt- rik ve Kepez şirketlenne el koy- masıyla başlayan AKP-Uzanlar çatışması kontrolden çıktı. Imar Bankası'nda, hesap sahıplerinin Pamukbank'a başvurarak bildir- dikleri son rakamlar, durumun hızla bir mali krize doğru gittiğini ve ek paket gerektirebileceğini gösteriyor. M12. Sayfada El konulan Imar Bankası'na kısa vadede aktanlması gerekecek nakit paranın 3-4 katrilyon lirayı bulması durumunda ekonominin ciddi sı- kıntıya girebileceği ve ek mali ön- lemlerin gündeme gelebileceği be- lirtildi. Imar Bankası'nda, devlet tarafından karşılanacak toplam rakamın 6.5 kat- rilyon liraya ulaştığı öğrenildi. • 12. Sayfada Aydınlanmacı, ödünsüz devrimler ve demokrasi savunucusu, gazetemiz başyazarı Nadir Nadi'yi ölümünün 1 2. yılında anıyoruz. Onu tanıyamamış genç kuşaklar için ve tanıyanların anılarını tazelemek üzere yazılarından almtılar sunuyoruz: "Liberal adam muza benzer. Hangi niyetle yenirse odur". Başyazar Nadir Nadi Nadir Nadi doğduğunda, babası Yunus Nadi Bey, memleketi Fethiye'de sürgün günlerini yaşıyordu. Nadir Nadi, üç buçukyaşına kadar Selanik'te yaşadı. O ilk çocukluk yıllarından kırık dökük birkaç anı kalmıştır belleğinde. Miyase İLKNUR'un yazı dizisi bugün 9. sayfada... Nadir Nadi 'nin cumhuriyetinde gazetecilik Ortalıkta dolaşmayan, yöneticilerin günlük işlerine karışmayan; konuşmaktan, düşünce açıklamaktan çok dinlemeyi sevmiş, konuşmayı yalnızca nidaya diyaloğa dönüştürmeyi seçmiş bir insan, bir gazetenin kimliğinde, geleceğinde, toplumsal yaşamındaki yerinde, işlevinde nasıl bu kadar etkili olabilir? Şükran Soner'in yazı dizisi bugün 9. sayfada... DlŞl AĞRIYAN TÜRKlYE'YE GELlYOR M 6. Sayfada ALLIANOIÎÇİN BIR SES VERİN M 7. Sayfada ATÖLYEDEN MODA MERKEZtNE M Arka Sayfada MİLLI PİYANGO ÇEKtLDI M 16. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Sezeri Anlayamamak Cumhurbaşkanı Sezer'in orman niteliğini yıtiren arazilerin satılmasını sağlayacak anayasa değışikli- ğıni (2B) bir kez daha veto etmesindeki nedenleri; RTE, anlayamadığını söylüyor. Oysa, (bugüne dek 184 yasadan ancak 9'unu ve- to eden, iktidarın bir numaralı muhalefet diye tanım- ladığı) Sezer'in orman yasasını iade gerekçesini bir MArkasıSa. 8, Sü. l'de Bugün ve her çarşamba Cumhuriyel le b'.rlikte ÜNİVERSÎTELERARASI KURUL YÖK taslağı kabul edilemez Üniversitelerarası Kurul, AKP hükümeti tarafından hazırlanan ve "üstünde çalışı- lamaz" olarak nıtelendirdıklen taslağın yükseköğretimdeki durumu daha da körü- İeştireceğini belirtti. Kurulun yenı bir tas- lak hazırlayacağı açıklandı. • 8. Sayfada MOLDOVA ÎLE HAZIRLIK MAÇI îngiltere provası Avmpa Futbol Şampiyonası'na katılmak için hazırlıklannı sürdüren Ulusal Futbol Takımı bugün Moldova ıle saat 20.00'de özel bır maç yapacak. • Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog