Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ÇÎN'ÎN UZUN YÜRÜYÜŞÜ Mustafa Balbay umhUriYCt ^ Pazarlama K Ş Turkocagı Cad No 39 41 İtâp kulübü 134334 ıCafaloghı-lstanbulTd (212)5120505 Cu m hu r iyet80. YIL SAYI: 28423 / 500.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (7945-7997) Gizemli ışıklar depremin habercisi mi? Cumhuriyet ' I e b i r I i k t e Aslı Erdoğan: Yazar kaleminin ağırlığını bilmeli... B a y i n i z d e n i s t e m Cumhuriyet k ı t * p I 3 r ı AŞ TûıtoölgıCaa\o3941 -IsonbulTel (212)512 05 05 Fotoğraf ve belgelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 yıl n u t m ^..ıMn • n . AKP hükümeti, IMF'ye 2004'te yeni yatırım yapmama sözü verdi Teslim mektubuIMF Icra Direktörleri Kurulu 5. gözden geçirme ile ilgili çalışmalan onaylayarak yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi dilimini serbest bıraktı. Türkiye'nin borcunu geri ödemede bazı kolaylıklar sağlanacağını açıklayan kurula hükümetin gönderdiği niyet mektubunda ise Türk Telekom'un özelleştirme planınm da ekim ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacağı sözü verildi. Emekli zam mağduru En son ocak ayında "Sosyal Destek Ödemesi" adı altında 75 milyon lira seyyanen zam alan işçi emeklileri, memur ve memur emeklilerine yapılan son zamdan sonra oluşan 116 milyon 400 bin liralık maaş farkının bir an önce kapatılmasını istiyor. • 13. Sayfada Satış serbest olacak Özelleştirme tasansında, ÖYK'nin Özelleştirme îdaresi'nin borçlan hakkında da karar verme yetkisi olduğu belirtıldi. llk 2 ihalede sonuç alınmaması durumunda şirketlerin pazarlık usulüyle satılabilmesine de yasal kıhf kazandınldı. • 13. Sayfada HACER BOYACIOĞLU ANKARA - Hükümet, IMF'ye 6. gözden geçirme çalışmalannın ta- mamlanması ıçın gönderdiği niyet mektubunda, 2004 yılında ödenek ta- vanlarında reel olarak artış yapmaya- cağı ve yenı yahnmlara başlamayaca- ğı sözü verdı. Uygulanan politikalar sonucunda 2002 yılından bu yana 36 bin 750 çalışanın işine son venldiği açıklanan mektupta, emeklilik hede- fine ulaşılması içın gönüllü emekli- lıklere güvenıldiği belirtildi. Bütçe hedefleri ıçin gerekirse yeniden ek ön- lem alınabıleceği ve yılın ilk yansın- da özelleştirme gelırinın hedefin al- tında kaldığı itırafında bulunulan mektupta, Türk Telekom'un özelleş- tirme planının da ekim ayı sonuna ka- dar Bakanlar Kurulu tarafindan onay- lanacağı sözü verildi. Mektupta, Imar Bankası'nda yaşanan gelişmelere de yer venldi. Imar Bankası'nın mali ya- pısında görülen sıkıntılar ve banka- dan mevduat çekişlennin başlaması nedeniyle "bankacılık izninin kaldı- nldığı" belirtildi. IMF lera Direktörleri Kurulu, hü- kümetin IMF'ye gönderdiği niyet mektubunu görüşmek için dün top- landı. Kurul toplantısında, 5. gözden geçirme ile ilgili çalışmalar onaylana- rak yaklaşık 500 milyon dolarlık kre- di dilimi serbest bırakıldı. Aynca, Tür- kiye'ye borçlann geri ödenmesinde bazı kolaylıklar sağlanacağı, 2.5 yıl- da Türkiye'nin geri ödemesi gereken borcun 3.5 yıla yayılacağı, toplam 19.8 milyar dolarhk borcun 6.8 mil- yar dolarlık bölümünde ödeme takvı- mının 2006'ya kaydınlacağı açıklan- dı. Kurula 25 Temmuz'da Ali Baba- can ve Süreyya Serdengeçti ımza- sıyla gönderilen mektupta ıse özetle şu ifadelere yer verildi: • Gelecek yılın faiz dışı fazla hede- fini sağlamlaştırmak içın adımlar atı- UArkası Sa. 8, Sü. 3'te BOMBA UZMANI ÖNLEM ALMADI Büyük ihmal: 17 polis yaralı Adalet Bakanlığı Hâkim ve Savcı Adaylan Eğitim Merkezi bahçesine bırakılan bombalı paketin patlaması sonucu 17 polis yaralandı. Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz'ın gözleri önünde, bomba imha uzmanı, patlamaya karşı korunaklı özel kıyafetini giymeden pakete müdahale ederken çevrede de güvenlik şeridi oluşturulmadı. 2'si ağır 17 polisin yaralanmasına neden olan bombadan önce de aynı yerde bulunan bir başka bombalı paket bekçi tarafından inşaata atılarak patlatıldı. Ankara Valisi Gür, bombanın potasyum cinsi bir patlayıcı olduğunu söyledi. • i. Sayfada CHP KARIŞTI Eve dönüş sorunu CHP yönetiminin Top- luma Kazandırma Yasa- sı'na karşı yürüttüğü sert muhalefet parti içinde tartışma yarattı. 2 mıllet- vekili bu yasaya karşı partinin izlediği tavn ge- rekçe göstererek ıstifa ederken parti yönetimin- de de bazı rahatsızlıklar dile getınldığı öğrenıldı. TÜREY KÖSE'nin haberi I 4. Sayfada BAKANAKSU: Henüz başvuruyok İçişleri Bakanı Aksu, Eve Dönüş Yasası'ndan yararlanmak için başvu- ruda bulunacaklar içın sı- nn- illerinde merkezler oluşturulduğunu söyledi. Şimdiye kadar başvu- ruda bulunan olmadığını belirten Aksu, 2 binin üzerinde başvuru bek- ledıklennı söyledi. MUSTAFA ÇAKIR'ın haberi I 4. Sayfada YAŞ toplandı 20ihraç dosyası masada ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Yüksek Asken Şûra (YAŞ), ilk gün çalışmalannı ta- mamladı. Toplantıya disiplinsiz- lik gerekçesıyle Türk Sılahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesi ıstenen 20 civannda personelin dosyası sunuldu. Başbakanların geleneksel ola- rak YAŞ üyelerine verdiğı ye- meği eşinin türbanı nedeniyle iptal eden Recep Tayyip Erdo- ğan, Genelkurmay Başkanı Or- general Hilmi Özkök'ün Mer- kez Orduevi'nde verdiği yeme- ğe de katılmadı. Hava Kuvvetle- ri'nde boşalacak orgeneral kad- rosuna 2. Taktik Hava Kuvvetle- ri Komutanı Korgeneral Aydo- ğan Babaoğlu'nun terfi edece- ği öğrenildi. Başbakan Erdoğan'ın baş- kanhğında toplanan YAŞ, ilk gün çalışmalannı tamamladı. Genelkurmay Karargâhı Çak- mak Salonu'nda saat 10.00'da başlayan YAŞ'm öğleden önce- ki bölümünde Erdoğan'a TSK ve genel tehdit algılamalan ile ilgili brifing verildi. YAŞ heye- MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te Hastane hedefalındı, çoksayıda ölü var Rusya 'da intihar saldınsıKuzey Osetya bölgesindeki bir hastanenin kapısından patlayıcı yüklü kamyonla giren bir intihar komandosunun düzenlediği saldında en az 35 kişi öldü. Patlamanın ardından meydana gelen yangın nedeniyle kurtarma çalışmalan aksarken, saldında hedef alınan hastanede Çeçenistan'da savaşan askerlerin tedavi gördüğü bildirildi. • 10. Sayfada Polonya üssüne saldırı Bütün işgalciler hedef Bağdat'in düşmesinden bu yana üç ay geçti, ancak Türk askerinin konuşlandınlması öngörülen ülkede güvenlik sağlanamıyor. Bağdat yakınlanndaki El Hille'de Polonya askeri üssü önceki gece roket saldınsına uğradı. Üs yakmlanna 5 roketatar mermisi düşerken saldırıda ölen ya da yaralanan Oİmadl. • 11. Sayfada Saddam 'ın yeni ses bandı Direniş çağrısı El Cezire televizyonunda yayımlanan ses bandında Saddam Hüseyin, "Yenilgi ve acı duygusu, bazı insanlan, düşmana silah doğrultmak yerine servet sahibi olmaya itebilir. Halktan. devlet ve parti mülkünü durum değişinceye kadar korumalannı istiyorum" diye konuştu. • 77. Sayfada GSaray tötü başladı • Buyıl5'in- cisi düzenlenen A m s t e r d a m Turnuvası'nın açılış maçında (ilatasaray, Inter'e 3-0 ynildi. Birçok yıldız fut- blcusundan yoksun mü- cdele eden Inter'in gol- Irini Martins (2) ve Re- bcchi attı. MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK AB Bahane AKP iktidarı Türkiye'yi AB'ye benzetme niyetınde değil. Türkiye'yi "kendilerine" benzetmeye çalışıyor. Hayli mesafe almadıkları da söylenemez; zira, medyada, toplumu temsil eden kurumlarda, örneğin sivil toplum örgütlerinde bugünkü umursamazlık, kendini koyvermişlik sürdükçe; AKP iktidan, "malum ideallerine" adım adım yaklaşıyor. MArkasıSa. 8,Sü. l'de Danıştay'dan Çelik'e hayır Daniştay Nöbetçi Heyeti, yoksul öğrencilerin ücret karşılığı özel okullarda okutulmasına ilişkin karara itiraz eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın başvurusunu reddetti. Daniştay'ın karan, AKP'nin TBMM'den geçirdiği yasanın anayasaya aykmlığını bir kez daha ortaya koydu. • 3. Sayfada Yasaklı firma işbaşında Toroslar Belediyesi'nce açılan 1.4 milyar dolarlık ihaleye katılan Italyan CGI firmasının müşavirhk ışlerini MEKOSAN'ın yürüttüğü belirlendi. Projenin fizibilitesini yapan Kanber Sönmez'in ise Bayındırlık Bakanlığı'nın yasaklı müteahhitler listesinde olduğu ortaya çıktı. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Odtüretim! Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut ve RektörYardımcısı Prof. Dr. Canan Çilingir, karşılaştıkça sitemle karışık önerir- lerdi: "Bir gün birkaç saatinizi bize ayınn. ODTÜ'nün Teknokent'ini gezelim. Girişimci gençlere fırsat veri- lince neler yapabildiklerini görün..." Başkentte teknolojiden çok, deyim yerindeyse • Arfysı Sa. 8, Sü. 8 'de -,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog