Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyazSahibi: CUMHURİYET \AKFI admaÎLHANSELÇUK Genel Yavın Yönetmenı: İbrahim Yüdız # ş Atyasbn#Sorumlu Müctür Mehmet Sucu # Haber Merkezı Müdürü: Hakan Kara Istıhbarat Cengiz \ ıldırım • Ekonomı Öz- YayınKuru]u.İlhanSelçıık(Baş- •\nkaraTemsilcisi MustafaBalba\ Atarurk Buh an \o 125.Kat4. MuesseseMüdürü. YaZlİŞİerİ MÜdÜrÜ' SaKm 'em v üzak • Kiıltur Egemen Berköz • Spor karil,EmreKongar(Dânışman), Bakanlıklar Tel 4195020ı"tut). Faks 41950:"#IzmırTemsılcisi. Abdülkadir^üee)man# \!akaleler Sami Ka- Orhan Erinç, Hikmet Çetin- SerdarKızık.H Zı\aBI\ 1352 S 2 3Tel-4411220. Faks 4418""45 raören • Duzehme Abdullah Yazıcı • Bıl- kaya, Şükran Soner, İbrahim »Adana Temsılcıiı Çetin ^iğenoğlu. inönüCd 119 S \o 1 1 .. gı-Belge EdibeBuğra • YurtHaberlerı Meh- Yıldız, Orhan Bursaü, Musta- Tel.363 12 11,Faks 363 12 15.-\nalyaTemsılcısı.AnmrtOnrçoğlu K o r u l s a n met Faraç • \\rupa Tem>ılciM Güra> Oz fa Balbav. Hakan Kara. CumhunvetCad 80 5 Tel 0242 248005" 1 Fax 24^0509 *" r " " ' " Erol Erkut • Bılgıtşlem \hmet Sa- tış Fazilet Kuza • Genel Mudur C»n Çağd»ş • Ge- nel Viüdur Yrd ı San> Tflla* Mutlu Döfcn • Mudür Vrd (Pazarlamaı Hakan Acar # MödüT *ırd ıFınans \e Operai\on< Erfaaa Ozdemir A Pazaılama Dırehoıü Tûia> Tosun Te! j2i: -.^ÎIIJU Faks U212 154 li 9" \ a>unh>Ml: •> enı (jun riioer \jjıisı flisın '. c \ j \ ıcuJJ. \> Tııri,ıxaüı C ad >" 41 CasBİoilu 34'54 lblanbuJ Pk 2 * -SırluM W Ist. Tel |û212)5i:O5O5tyıhjl FaU ıCı2i:i5P !s5<35 Bıskı: Merkez Ğazett Dera Basim S"a>uKilıJıSajı leTıc AŞBartuK».BıJıjn.V 125 Be*kaş - h Geod DajKım: BBD Meri-ez 19AĞÜSTOS2003 Imsak: 4.32 Güneş:6 10 Ögle 13.15 Jkındi: 17.0) Akşam 20.07 Yatsı.21.3" AP'den Miniatiirk tanıtımı • Çeviri Servisi - Türkiye'de bulunan mimari eserlerin minyatür örneklerinin bulunduğu Miniatiirk dünyanın önde gelen haber ajanslanndan AP (Associated Press) tarafindan tanıtıldı. Ajans Sütlüce'deki Miniatürk'ün iki fotoğrafını sitesinde yayımladı. Miniatürk'ü, açıldığı günden beri 436 bin kişi gezdi. Şimdılık 84 eserin bulunduğu minyatür park haftanın her günü saat 09.30'dan 23.00'e kadar açık. Miniatürk'e giriş ücreti 5 milyon. tndırimli biletler 3 milyon, okul grubu geldiğinde fiyat kişi başına 2 milyona düşüyor. Erkek arüşına kürtaj çözümü • PEKİN (AA) - Erkek sayısı gıttikçe artan Çın'de kız bebeklerin kürtaj la öldürülmesini durduracak yeni bir kampanya başlatılacak. Resmi haber ajansı Xinhua, kampanyanın özellikle büyük kentlerin dışındaki bölgelerde uygulanacağını bildirdi. Kadınlann özellikle köylerde aynmcılığa uğradığı belirtilen haberde, modern tekniklerle bebeklerinin cinsiyetini gebeligin erken evrelerinde öğrenen çiftlerin, en fazla 2 çocuğa izin veren Çin aile politikası nedeniyle kız bebeklerini aldırdığı kaydedildi. IstatistikJere göre her 100 kız bebeğe karşı 119 erkek bebek doğuyor. Uzmanlar, bunun 200 yıl sonra ağır sosyal sonuçlannın olacağına işaret ederek, milyonlarca bekâr erkeğin, suç oranını ve ftıhuşu artıracağını söylediler. Domino taşı dizme rekoru • SİNGAPUR (AA) - Çinli bir kadın, tam 303.621 domino taşını tek başına dizerek bu alanda uzun süredir kınlamayan rekoru kırdı. Pekin doğumlu Ma Lihua (24), taşlan dizmek için yaklaşık 7 hafta ve günde 13 saat çalıştığını söyledi. Böcek ve farelerin bazen çalışmalannı aksattığını belirten Ma, bir keresınde bir böceğin 10 binden fazla taşı devirdiğini ifade etti. Singapur'un Ekpo toplantı salonunda Güney Kore elektronik firması LG'nin desteğiyle yapılan denemede beyaz, kırmızı ve san domino taşlannın yıkılması ise 4 dakikadan biraz daha uzun süre aldı. Uzaya tek yön bilet • NEW YORK (AA) - Uluslararası Uzay Istasyonu'ndaki (UUl) çalışmalar için ekim ayında uzaya gidecek Amerikalı astronotun, Dünya'ya nasıl döneceği kesüılik kazanmadı. UUİ'de görev yapacak Rus ve Amerikalı uzay adamlan, 18 Ekim'de bir Soyuz aracıyla uzaya gidecek. UUt'de 6 ay kalmalan öngörülen Amerikalı Michael Foale ve Rus Alexander Kaleri'nin geri dönecekleri nisan ayına kadar NASA'nın yeni bir uzay mekiğini hizmete sokup sokamayacağı henüz bilinmiyor. Amerikalı astronot Michael Foale, Amerikan uzay üssü Cape Caneveral'de düzenlediği basın toplantısında, "Bazı kişiler, uzaya tek gidişli biletle giderek akıllıca davranmıyorsunuz diyorlar. Ancak şunu unutmamalıyız ki, bizi uzaya çıkaracak Soyuz aracını dönüş için de pekâlâ kullanabiliriz" diye konuştu. Alın ve boyun bölgesindeki bazı kaslann alınması kronik başağnlannı yok ediyor veya azaltıyor Migrene ameliyatlı çözüm• Milyonlarca kişiye yaşamı zindan eden migrene ameliyat yoluyla çare bulundu. ABD'li Dr. Guyuron, şakak, alın veya boyundaki kaslann bir bölümünün alınmasının 100 kişıden 90'ında olumlu etki yarattığını söylüyor. Çeviri Senisi - Migren... Saat- lerce. bazen bir gün ya da iki gün süren, kimilerinde mide bulantı- sına da yol açan, kriz gibi tutan başağnsı. Çoğu kez ilaçlann etkisiz kal- dığı, dünya üzerinde milyonlarca ınsanı çaresız bırakan sağlık so- runu. İlaç dışındaki teda\ isı ka- ranlık odada yatmak, ağnyı art- tıracağı düşüncesiyle çıkolata ve peynir yememenin aralannda ol- duğu birkaç yöntemle sınırlı. Ve- rilere göre dünya üzerinde her 10 kişiden biri "resmen" migren has- tası. Tabii, bir de bu tür başağrı- sı çekip doktora gitmeyen, teşhis koydurmayanlar var... BBC'nin internet sitesinde yer alan bir haber, başağnsı çilesi çe- kenlere müjde niteliğinde. Habe- re göre ABD'li bir doktor. mig- rene cerrahı müdahale yoluyla çare buldu. Alın, şakak veya bo- yun bölgesindeki kaslann bir kıs- mınuı ameliyatla alınması, mig- ren hastalannın çoğunluğunda ağnlan tamamen kesıyor. Kes- mese de gözle görülür şekilde azaltıyor. Cleveland'daki Zeeba Klını- ği'nde görevli Dr. Bahman Gu- yuronun geliştirdıği yöntem, Avustralya'nın Sydney kentınde düzenlenen Dünya Plastık Cer- rahi Kongresi'nde açıklandı. Guyuron geçen yıl 100 hasta- ya uygulanan operasyon sonra- sında 90 kişıde olumlu sonuç alın- 5 BtN ÖLÜM NORMAL Fransız bakanın sıcakitirafi Haber Merkezi - Fransa Sağlık Bakanı Jean- François Mattei, aşın sıcak ha\a dalgasına bağlı ölümler için 5 bin rakamını makul buldu. RTL radyosuna bu sabah demeç veren Mattei, "Dün 5 bin rakanu telaffuz edildi. Bu tamamen varsayım olsa da, makul bir rakam sa>ılabilirn dedi. Bakan, kesin ölü sayısının birkaç haftadan önce belli olmayacağını belirtti. Fransa'da sıcaklara bağlı ölümlerin, haftalardır sıcaktan ka\ rulan diğer Avrupa ülkelennden çok fazla olması. muhalefetle hükümetı karşı karşıya getirmış bulunuyor. Türklye de durum Türkiye'de ıse sıcak ha\anın, özellikle vurdun güney kesimlerinde hafta sonuna kadar etkili olmaya devam edeceği bıldirildi. Meteorolojı uzmanlan, rekor ha\a sıcaklıklannın beklenmediğini belirtirken, vatandaşlann ve ilgihlerın olası orman yangınlan ve sıcak havanın olumsuz etkilenne karşı dikkath \ e tedbirli olmalan uyansında bulundular. dığını söyledi. Bunlann bazılan- nın hiç ağn çekmediğini, diğer- lerinın ağnlannda ya da ağnnın şıddetinde yüzde 50 azalma gö- rüldüğünü belirtti. "Migrene neşterdarbesi indire- cek" olan yöntem Migrenle Mü- cadele Bırliği'nin tıbbi danışma- nı Dr. Andrew Dcmson'dan des- tek aldı. Do\vson, hastalann üç- te ıkisinden fazlasında olumlu et- ki görülen bir tekniği "görmezden gelemeyeceklerinin*' altını çızdı. VÜCUT UYARIYOR Santo Domingo 'da karnavalgibi kapanış Santo Domingo'da duzenlenen 14'üncü Pan Amerikan O>ıınlan karnaval havasında sona erdi. Pazar günü kapanış seremonisi duzenlenen organizasyona. 2007 vüında Brezirva'nın ev sahipBği yapacak olması tören alanına sambacılann akın etmesine neden oldu. Rio de Janeiro'nun Mangueire Samba Okulu'nun da aralannda olduğu birçok dans grubu kapaıuşa renk karn. Brezirva Karnavah'nın olmazsa ohnazı olan sambacılann renkli kıyafetJeri ve krvrak figürfcri bir sonraki Pan Amerikan Oyıınlan'run Breziha'da yapılacağının tüm dünyaya duynrulmasmı sağiadt (Fotoğraf:REUTERS) Kalp krizi belirtilerine dikkat edin BOLU (AA) - Aniden ortaya çıktığı sanılan kalp krizi, başlamadan en az bir saat önce kendini belli edecek belirtıler \ererek "GeKjıorum'' dıyor. Abant Izzet Baysal Üniversitesi (AÎBÜ) Tıp Fakültesı Dekanı Prof. Dr. Cihangir Uyan. her yıl dünyada milyonlarca kişinın kalp krizinden yaşamını yitirdigini belirterek "Ölümlerin yansı hastane>e ulaşmadan olur. Erkeklerde kalp krizi riski 45 yaşuıdan sonra, kadınlarda ise menopoz sonrası (50 yaşuıdan sonra) önetnü derecede artar" dedi. Aniden ortaya çıkmıyor Kalp krizinin, başlamadan bir saat önce önemli belirtiler verdiğini ifade eden Uyan, şöyle konuştu "Kalp krizi iik beürtİYİ, göğüs kafesinde blssedilen huzursuziukla verir. Bu belirtiler krizden bir saat _ önce, birkaç dakika sürecek şekilde sürekü gelir \e gider. İki kolda. j su-tta, b«>Tinda. çenede ve\a midede : huzursu/Juk başlar. Nefes darnğı ; baş gösterir. Soguk terleme, bulanü ve baş dönmesiyie de\^m eden belirfileri çoğu kişi dikkate almaz, Bu nedenle herkes, aniden kalp krizi geçirdiğini zanneder." AL GÖZÜ>I SEYREYLE /IŞIL ÖZGENTÜRK Ben mi Yaşlandım, İstanbul mu Bitti? Müzisyen Seüni Andak'ın albümünde 1975-1995 arası besteleri yer alıyor. SelmiAndakbesteleri albüm oldu Kültür Servisi - Ülkemizin saygın bestecilerinden ve 'deviet sanatçısı* unvanlı Sehni Andak1 ın Eurovision Türkiye Şarkı Yanşması elemelerinde yanşan eserleri 'Sehni Andak Besteleri 1975 -1995' başlığı altında piyasaya çıktı. TRT Genel Yayın Müdür Yardımcısı Bülent Varol, "ÜDcemiz popüler müziginin en önemli \e etkin isimlerinin başında gelen sevgili Sehni Ağabeyimiz gerek müzik kalitesi, üretkenliği ve gerekse yaşam biçimhle gençlerimiz için örnekrjr. Ona nice sağhklı yıllar dilerken, Andak bestelerinin tiryakileri olarak da nice yeni besteler diyorum." dedi. Kerem Gorsev ise, "Türkiye'de akustik müzik konseprinde müziğinden ta\iz vermeden çizgisini 2003 >ıhnda da devam ettirmekte ve sonraki kuşaklann örnek ahnası gereken kişilikte bh- besteci dostumuzdur" diye konuştu. Müzik yazan E\in İhasoğhı da 'Türk hafıf müziginin çok önemli kavşaklanndan biridir Sehni Andak. Her bestesinde, aldığı temel müzik eğitiminin izleri beürgindir. Bu özeUik de Onu hep ayncahkh kıhnıştır." dedi. İZLANDALIBALİNA AVCILARIELİ BOŞ DÖNDÜ Tartişmah avda başarısız sonuç RE\TCJA\İK(AA)- tzlandalı balina avcılan, önceki gün tartışmalarla başlayan ilk seferlerinden elleri boş döndü. Hükümerin biUmsel amaçla izin verdiğini açıkladığı balina a\ina çıkanlar, yüzleri asık döndüler ve başansızlıklannı, hem balinalann az oluşuna hem de kendilerini izleyen meraklılarla gazetecilerin "oyunbozanlığına" bağladılar. Ava katılan üç gemiden birinin kaptanı Konrad Eggertsson, AFP muhabiriyle konuşurken, "Bu, balina avından ziyade balina gö/lemi oldun dedi. Kaptan, "Ne zaman bir balina görüp yaklaşsak, peşhnizdeki gemiler de burnumuzun dibine geldiler, bu yüzden güvenu şekilde avlanamadık" diye konuştu. Ansızın kendimde şöyle bir duy- gunun giderek kök salmaya başla- dığını şiddetle hissediyorum. Bir yıl öncesine kadar nereye gitmiş olursam olayım, çok değil dört gün geçince Istanbul'u özlerdim. Dönüş yolunda kentime geliyorum diye içim pır pır ederdi. Şımdilerde bu pır pır etme halini yitirdım, artık sa- dece evimin korunaklı havasını ve sadece bana ait eşyalanmı, "dün- yanın her yanından getirdiğim ilkel heykeUerimi ve baykuş koleksiyo- numu" özlüyorum. Bunun dışında elbette dostlanm bir yana, istanbul artık beni çekmiyor. Hatta neredey- se ıtiyor. Bunun nedenlerini düşündüm, belki artık yaşlandım, belki çokpa- ram yok; istanbul gece hayatı için- de yerimi alamıyorum, bunlann bir etkısi olabilir ama.. asıl başka bir şey var: istanbul artık bana çok şı- mank geliyor. Çok vurdumduymaz, fazlasıyla bencil. Tabii kentin o mükemmel, yıl- larca en hoyrat biçimde yok etme- ye çalıştığımız büyüsünden söz et- miyorum, bana yollardaki cipler, sürekh çalan müzik, en açık giysi- lerle sokaklarda boy gösteren anne- lerinden yaşh genç kızlar, o kızla- ra bile bakmaya üşenen dört keli- meyle konuşan genç erkekler, zen- gin müşterilerinden yüz müyon bah- şiş almaya alışmış, az bahşiş vere- cek olanı gözünden tanıyan ve kö- pek muamelesi yapan otopark bek- çileri. bir garip vurdumduymazlık içinde sürekü bir şeyler alan aile- ler, bir garip sanah sadece tüketen sanatseverler batar oldu. Her şey, evet her şey hızla tüketiliyor ve ben kendimi bu şehirde ürkek, kodlan- nı çözemediğim bir kaosun tam or- tasında hissediyorum. Ne meyhanelerdeki sanat tartış- malan, ne sürekli fıkra anlatılan masalar beni çekiyor ve kendimi yollarda, yaylalarda, köylerde, uzak kentlerde daha çok kendim hisse- diyorum. Çünkü oralarda hâlâ, bir şeylerin değişeceğine, hayatın da- ha güzel olacağına inanan ve bunun için sessiz sedasız çalışan kadınla- ra erkeklere rasthyorum. Onlan dın- lerken, eski pırpırgünlerime yeni- den döndüğümü, umudumun ateş- lendiğini ve insana olan saygımın arttığını görüyorum. Her yerde \arlar. Bir dağ başın- da, bir uzak köyde. Onlara baktığım- da, sofralanna oturduğumda, hikâ- yelerini dinlediğimde zümrüt bir dereye girmiş gibi annıyorum. Ne hep aynı kişilenn bildik hikâyele- rini anlatan gazetelerin sıkıcı hava- sı ne televole programlan buralara ulaşıyor, iyi de oluyor. Insan ınsa- na kalıyorsun ve bu topraklardaki hep ayakta duran üıatçı umudu his- sedip yüreğin sevınçle doluyor. Sözlerimden belli ki, gene Istan- bul'dayım, az önce güzel insanlar- la, güzel şarkılarla, güzel dereler ve denizlerle, doyurucu tartışma- larladolu, KazDağlan'nınÇam- lıbel köyünde bu yıl ikincisi yapı- lan Çamlıbel hayratını ve şenliğini geride bıraktım. Bütün gece hayır yemeği yapan köylü kadınlann, on- lara canla başla hizmet eden erkek- lerin, uykudan gözleri kapanan, ama yüzyıllardır süren bir gelene- ğin aynntılannı izlemek için heye- canla bekleyen gençlerin oluşturdu- ğu enerjiyi gördüm. Balıkesirli bir "cenaze ve düğün" orkestrasının çaldığı müziğin hakkını vererek oy- nayan erkekleri hayranlıkla izle- dim. Şenliğin başmiman Tuncel Kurtiz'in köpeği Pepe'nin sahneden hiç inmediğıne şahıt oldum. Sahne- de kimi zaman caz vardı, kimı za- man kantolar. her zaman muhalif Le- man grubunun bütün has eleman- lan da oradaydı ve hepsi gene mu- halefet yapıyorlardı. Ne yapalım huylan... Buralara gelmişken, beş adım ötedeki Tahtakuşlar Köyü Özel Et- nografya Müzesı 'ne v e Kudar aile- sıne bir merhaba demeden geçil- mez dedim. Müze üç yıl önce gör- düğüm müzenın neredeyse üç katı büyümüştü. Depoda yer bulup ser- gilenmeyı bekleyen bir o kadar da kıymetli eşya vardı. Aynca müze- nin aldığı ödüllerin sayısı çoktan dokuzu bulmuş ve çoktan dünyanın her yerinden gelen ve çeşitli kıymet- li eşya bağışlan yapan dostlar edin- miş. Kudar ailesinın evınde dallarrn- dan kopanlmış ballı incirleri yiyip bahçedeki inekten alınan sütle ya- pılan ayranı içerken, Mbe> Kudar gene en güzel öykülerini anlattı, ama benım de yerim bıttı. Bu öy- külerin en güzellerinı size anlatma- ya söz veriyorurh. Önemli bir not: 17 Ağustos Pa- zar günkü yazımda Beş (N) Bir (K) programında izlediğim Şırnaklı bir ana \ e dört erkek çocuğunun hikâ- yesini sizlere anlarmıştım. İzler- ken Şırnaklı anayı bulan o etkili röportajı yapan kişinin adı gözüm- den kaçtı, daha doğrusu röportaj be- ni öylesine etkilemışti ki, donup kalmıştım. Sonra da dağlarda bu- lunduğumdan Beş (N) Bir (K)'ye ulaşamadım. Bunlar bir mazeret değil ve bana yakışmıyor. Ama genç meslektaşım Ozgül Apaçe'nin beni bağışlayacağını umuyorum ve ona yenıden teşekkür ediyorum. Sağol. Seyreyleisil(â yahoo.com Isilözgentürk V/ superonline.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog