Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

19AĞUST0S 2003 SALI •••• + CUMHURİYFT SAYFA SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr 19 GSGM'nin bankaya yatırdığı paralar sporculara ulaşmıyor, turnuvalar tehlikede Sporda harcırah sıkmüsı• Gençlik Spor Genel Müdürü Atalay: '"Uygulamayı yolsuzluklann önüne geçmek için başlattık. Başta aksaklıkJar olabilir ama düzelecek. Sporculanmız sorunlan olduğunda bana gelebilirler." ELENA DEMİRYÜREK Amatör sporculann geciken 'har- cırah' ve 'yol paralan' Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile kulüp yönetici ve sporculanru karşı karşıya getirdi. Yerel ve ulusal şampiyonalara ka- tılan sporculara önceki yıllarda 'mu- temet' aracıhğı ile elden verilen pa- ralann banka aracılığıyla ödenmek istenmesi, bürokratik engeller nede- niyle sporculara henüz ulaşmadı. Kürek branşı başta olmak üzere birçok spor dalında antrenör ve spor- cularparalannı alamadıklan için tur- nuvalara katılamama tehlikesı yaşı- yorlar. Adlannın açıklanmasıru iste- meyen bazı kulüpler ıse amatör branş- lar için kulüp hesabına yatınlan pa- ralann futbolculara ödendiğini iddia ettiler Önceki yıllarda yanş günleri mutemetler aracılığıyla ödenen har- cırahlar, bu sezondan itibaren kulüp- lere Ziraa' Bankası aracılığıyla veri- liyor. Ancak pek çok kulüp, parala- nnın zamanında yatınlmaması nede- niyle darboğaza gırdi. Kürek Federasyonu Başkanı Çetin Oztürk, yolsuzluklar nedeniyle böy- le bır uygulama başlatıldığını belir- terek uygulamanın Türkiye için çok erken oldugunu söyledi Sualtı, Can- kurtarma. Su Kayağı ve Paletli Yüz- me Federasyonu Başkanı Harun Se- vinç de tasarruf genelgesi nedeniyle bazı yanşmalan ertelediklerini ve kamplannı azaltıklannı söyleyerek, "Soorda tasarruf olmaz" dedi. Ancak bu durumdan fazla etkilen- meyen kulüpler ve yöneticiler, uygu- lamanın pürüzleri ortadan kaldınldı- ğı takdirde herkesin yaranna olaca- ğını düşünüyor. Genç Bayanlar Balkan Bisiklet Şampiyonası'nda ödünç bisikletle bı- rinci olan Tuğba Özdemir de harcı- rahını alamayan sporculardan. Şam- piyon olduğu halde yol parası öden- meyen genç sporcu birçok şampiyo- naya katılamadığını söyledi. Federasyonlardan gelen eleştirile- re Gençlik Spor Genel Müdürü Meh- met Atalay, "Bu uygulamayı yolsuz- luklann önüne geçmek için başlattık. tlk zamanlarda aksaklıklar olabilir ancak düzelecektir. Sporcubnnnzso- runlan olduğu zaman bana gelebilir- ler" yarutını verdi. ULUSAL BASKETBOLCULAR EFES CUP'A HAZIRLANIYOR Hakyemez ciddi sınavESRAPEKER 33Avru- pa Erkekler Basketbol Şampiyo- nası hazır- lıklannı yaptığı kamplarla sürdüren ulusal takımda her şeye rağ- men moraller yerinde. Al- manya kampını tamamla- dıktan sonra lstanbul'a dö- nen ve dün Abdi tpekçi Spor Salonu'nda çalışmalanna başlayanAy-Yıldızlılar hem Avrupa Şampiyonasfna hem de Efes Pilscn World Cup'a hazırianıyor. ttarya'dan sonra Alman- ya'da yapılan hazırlık maç- İannda takımın mükemmel bir performans sergilediği- ni belirten Ulusal Basket- bol Takımı Menaıeri Doğan Hakyemez, "Her geçen gün eksikkrimizi görüyoruz ve buna göre çahşmalanmıza devam ediyoruz. Sorunlar azahyor. Her şey tam istedi- ğhniz gjbi değiL ama şampi- yonay-a kadar tamamlaya- cağcs" dı\e konuştu. Takımın yükselen bir per- formans sergilediğini ifade eden ulusal takımlar mena- 'Hido mönü' Hidayet reklam yıldızı SporServisi-NBA'de- ki temsilcimiz Hidayet Türkoglu'nun forması Burger King'lerde. Ba- şarılı basketbolcumuz adına düzenlenen kam- panyada 'Hido mönü' alıp sayı toplayanlar Hi- dayet'ten forma kazana- cak. Toplanan her S sa- yı karşısında formanın verilecegi kampanya çer- çevesinde her Hido mö- nüsü alana, ımzalı 4 fârk- h Hidayet posterinden bir tanesı de armağan edilecek. jeri Doğan Hakyemez ıse. "Ahnanya'da ilk maçınuzı 10 bin kişi önünde oynadık. Kazanabileceğimiz maçı bi- reysel baa hatalar ve hakem yüzünden tck sayryla kay- bettik. İkinci maçta ise kon- santre olamadık. Ama bu sonuçJara rağmen yükselen : Asıl şimdib r grafîk sergOediğmizi gör- dük. Hidayet, Mehmet ve Kaya1 mn performansı üst düzeyde. Kerem ryileşti. Hü- seyin de aramıza kafıldı. Şimdi Efes Pilsen YVorld Cup'a hazuiaruyoruz. Ya- nn (bugün) sabah ve akşam yapacağuTmantrenmanlar- la bu turnırva öncesiçahşma- lanmızı tamamlayacağız" diye konuştu. Yann başlayacak Efes Pil- sen WorldCup'ın şampiyo- na öncesi son hazırlık sına- vı oldugunu ve çok ciddi geçeceğini belirten Doğan Hakyemez şöyle konuştu: "Kendi seyircimiz önünde oynayacağımız maçlarda her şeyin daha ryi olacağına ina- nıyoruz. Kadrodaeksikleri- miz de tamamlandı. Abdi tpekçi'de gerçek 12 Dev Adamı izkveceğiz. Burda alacağımız sonuçlar nerde oMuğumuzu gormembi sağ- layacak. Herkesi 12 Dev Adam'ı destekleme.'e çağı- nyoruz." Dün yaptıklan tek idma- nın ardından Avrupa şampı- yonası için hazırlanan rek- lam filminin çekimine ka- tılan ulusallar, bugünü çift idmanla sürdürecekler. top^KöIn maçında atöğı son » uonika goliiyle takımına galibiyeti $ getirdL Fıitbol görünüm Spor Servisi -Süper Lıg'de 2003- 2004 sezonunun ikinci haftasında 3 büy#kler oynadıklan maçlan |(azandılar. HaJftnın^Kl önemli ı yenmeyı ı attı. 12 s e z O ıidur KamilT^R'ta kaybetmeyen Galatasaray zoriu deplasrnanda Hasan Şaşın muhteşem fiıtboluyla Gaziantepspor'u 2-1 yendi. Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş ise Hagi'li HAFTAMN HAKEMİ: Metin Tokaı (Denizli-Ç.Rızespor) HAFTANINKADROSU: Recep fF.Bahçe), Senet (Denizli), De Boer (Galatasaray). Celaleddin (Malatya). Yılmaz (A.Gücü). Tayfiır (Beşiktaş), Ramadan (A Gücü), Saidou (İstanbul), Hasan Şaş (Galatasaray), Murat Hacıoğlu (Diyarbakır). Pierre \'an Hooijdonk (F.Bahçe). Haftanın sonuçlan: Trabzon-F.Bahçe: 0-1, Beş, Bursa: 1-0, tstanbul-Ad Denizli-Rize. 1-1, A.Gücii 4-2. G Saray-G.Antep-1-2. Eİİ Konya: (M), Malatya-A.Sebat: 3-î, Diyarbakır-G.Birliği: 3-2. G®L Krallıği) AhnmJ Hassın ZafarBcyoi Alman basını 'Altıntop, Schalke'nin altını'görüşünde birleşti amit'in müthiş yükselişi FtKRET DOĞAN BERLtN - Alman Ligi Bundesüga'nm güçlü ekiplerinden FC Schalke 04'te forma giyen Hamit Akıntop yine gündeme oturdu. Önceki gün oynanan Köln maçında son dakika gotüyle Schalke'ye 3 puaıu kazandn-an isim olan Hamit'e geniş yer veren Alman medyası "Antrenörü Jupp Heynckes için altm değerinde" yorumunu yapü. Bild gazetesi'nde "Tip-Top Altıntop, Heynckes''e ilk galibryeti getirdi'' başugıyla verilen haberde, "Hamit karşılaşmamn sonlannda 2 Kölnlü oyuncuya çahm atü ve 16 metreden çektiği şut ile Hgdeki 3. golünü a n . Bu çocuk antrenörü Jupp Heynckes için alün değerinde" şeklinde denildL B.Z gazetesi de, "2-1 ve 3 kez lornuzı! Altmtop Jupp'u kurtardı" başhğıyla verdiği haberde, Hamit'in 93. dakikada çektiği şutun diğer bir tutbokudan hafîfçe sekerek fileiere ghtiğine işaret etti ve "Türk oyuncu uzatma dakikalannda çektiği güzel bir pazar şutu ile Jupp Heynckes'e ilk galibiyctini ka/andırdı" şeklinde ifadeye yer verildL FıAobKıülıû S«Jı»* Sdıy* K* H * Pm» lotto 1 . . . 2 2 1 4 2 2 lcntanm Puan durumu Tatamlar O G B M A Y P Avi Istanbulspof 2 2 - Beşiktaş 2 2 - Malatyaspor 2 2 - Galatasaray 2 2 - Denıztıspor 2 1 1 Ç Reespor 2 1 1 Eto§spor 2 1 1 Dıyarbakır 2 1 - Fenerbatıçe 2 1 - Konyaspor 2 Trabzonspof 2 G Antepspof 2 Bursaspor 2 Gen^rbirtğı 2 Adanaspor 2 Samsunspor 2 A.Sebatspor 2 6 +4 6 +3 6 +3 4 - 4 1 4 1 4 2 6 + 2 3 1 4 + 2 3 2 4+1 3 2 4+1 1 5 4 3 + 1 • 1 4 4 3 - • 1 1 3 3 - 2 2 - 3 3 2 - 1 1 3 4 1 - 1 1 1 1 2 1 - 1 1 1 - 1 1 - 2 4 6 - - 2 - 2 - - 2 3 7 • 2 1 5 - -1 -2 -e -4 -4 O L İ M P İ Y A T A 3 5 9 G Ü N K A L D I Atina inşaat alanıgibi bebekfirarda SporServisi- Sayılı gün çabuk geçer. Ati- na'da gece gündüz olimpiyatlar için ça- lışmalar sürüyor. .\ncak ne yerel halk ne de otoriteler bu organizasyonun ıstenıldığı tarihte ve şe- kilde bitirilebileceğine inanmıyor. Tesisleryanm, statlaryanm, sporcula- nn kalacağı köyler yanm. Uluslararası Olimpiyat Komitesi her ne kadar Atina'ya güvendiğini söylese de bu organizasyonun bir yıl sonraki oyunlara yetışeceğine inanmıyor. '/i SÜPER-TOTOTAHMİNİ 1 Fefieroahçs-Esaz^spor 2 Beşıktaş-Ankaragûcu 3 Bursasccr-Gaıatasaray 4 Rizespopr-Malatyaspor 5 Sarrsuıspcf-Denızlıspa 6 Setatspof-lstanbulspof 7 Adanaspof-TraDzonsoof 8 Gençlerbd^-Gazartepspcr 9. Konyaspa-Dıyafbakırspor 10 AJtav-KocaeJspor V Gözteoe-Aoana Demırspa 12 MensnldY-Karsıyaıca 13Ka>sefisfw-BŞ BcS 14 Mamsaspor-Vozgatspor 15.Qzrespof-Erajnjmspcx flMaçûemzlı'de SKORTOTO 1. F.Bahçe-Elazığ: 2. Beşiktas-Ankaragûcü: 3. Bursa-G.Saray: KLFİKRET DAĞUOĞLU i ^ ATTUBl 1 . 1 2-X -X-2-1 1-X JC-2-1 2 '•X 1 1-X 1D X 1 1 X J1. K O Ş l : F: Sımge (3). P: Aluş- alım |6). PP: Marikente (5). S: Folklor (1)2. KOŞU: F: Flamın- go Dansçısı (6). P: Mercurj (3). PP: Canbatuş (21. S: Tantalıs (41 3. KOŞL:F:M> Boltll). P:E1 Salvador (5). PP: Sabrın Oğlu (4). S:KlasıkBahar(2). 4. KO- ŞL: F: tmaj (6),P: Pagara(8). PP: Altın Dancer (4). S: Turunç Çı- çeğı (10) 5. KOŞU: F: Manisa Rûzgan (2). P: Bev lennbe> ı (5). PP: Nfaradavkara (6). S: Metın- can(11) 6. KOŞU: F: Gökaycan (1). P: Braın To Braın (6). PP: Teneız f). S: Flare (3| 7. KO- ŞU: F: Gambıta(4). P: Sun Cnısh (14). PP: Hemandokıa (5). S:Best Sıde Storv (8). SS: Denızatı (6) 8. KOŞU: F: Alaçatı (2). P: Öz- beyhan (5), PP: Fıra! §an (4). S: Alacali(6).Günün Ikilisi 8. Ko- şu: 2 5.4. Çifte Bahis: 3. Çıfte: 4 2. Tabela Bahis: n 14.5.8.6. ALTILI GANYAN 1 6 2 1 4 2 5 8 5 6 14 4 6 7 10 11/4 3/2 İTALYA YENİ ZELANDA SIRBİSTAN/KR TÜRKİYE RUSYA LETONYA yön: patrick read johnson S311 oyn: joe mantegna, lara flynn boyle bebek bink, yaşadığı malikanede çok sıkılmaktadır... bir gün üç kötü adamın kapıya gelmesiyle bink iqn eğlence başlar... büyük küçük herkes bufilmi zevkle izleyecek... kaçırmayın! esas show bu show! www.showtvnet.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog