Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURfYET 19AĞUSTOS2003SAU 10 DIŞ HABERLER dishaba cumhuriyet.com.tr KAVŞAK OZGEN ACAR Ah Bu Derin Devlet! Türkiye'deki t>u "derin devlet" de- nilen ne mene şeyin Allah belasını versin! Şimdi d e utanmadan burnu- nu Türk-Yunan diyaloğuna sokmuş. Haber Girit Adası'ndan geldi. Yuna- nistan Savunma Bakan Yardımcısı Theodoros Koçonis, 12 Ağustos'ta adadaki bir askeri birlıği ziyaretinde gazetecilere kon uşmuş. ResmiAtina HaberAjansı'na (ANA) göre bakın Ko- çonis ne diyor?: "Türkiye 'deki derin devlet, Başba- kan Recep Tayyip Erdoğan hüküme- tinin Yunanistan ile kurmaya çalıştı- ğı diyaloğu baltalıyor." Koçonis haklı! 3 Kasım seçimindensonraAKPtek başına iktıdar olduğunda parlamentoya girerneyen Erdoğan, Batı ülkelenne yö- nelik takıyye diplomasisi- ne Atina'dan başlamamış mıydı? Erdoğan, dahason- ra yine hiçbir resmi unvanı olmadan Beyaz Saray'da ABD Başkanı George W. Bush'a söz vermiş, sonra 1 Mart'ta tezkere oylama- sında güç dururna düşme- Tayyrp Erdoğan miş miydi? VVashington, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlamamış mıydı? Ga- liba, benzeri bir durum şimdi Atina'da yaşanıyor. Erdoğan'ın Atina'da Kıb- ns ya da Ege konularında ne gibi söz- ler verdiğini bilmiyoruz. Koçonis de Er- doğan 'ın verdiği sözleri açıklamıyor. Ama bakın ne diyor?: "Türkiye 'de; hükümet ile karşısında askerler ve diplomatlann oluşturduğu düzenin temsil ettiği derin devlet ara- sında sürtüşme yaşanıyor. Bu sürtüş- me, Türksavaş uçaklannın Yunan ha- va sahası ihlallerinin artışına neden oluyor. Böylece Türkiye, Yunanistan 'ın egemenlik haklannı sorguluyor." Olacak iş değil! Askerler ile diplomat- larane oluyor? Hangi hakla, hangı yüz- leErdoğan'ın Atina'da diyalog için ver- diği sözlere karşı çıkıyorlar? Onlar mı, yoksa Kasımpaşalı Erdoğan mı daha lyi bılecek Türkiye'nin çıkarlannı, da- ha doğrusu Yunanistan'ın çıkarlarını? Askerler ile diplomatlann marifetle- rini Yunan Savunma Bakan Yardım- cısı Koçonis "Derin devlet, Türki- , ye'nin AByolundakiilerle- mesini de sabote ediyor" sözleriyle ortaya koyuyor. Ah bu vatan haini askerler, vah bu aciz diplomatlar, Türkiye'nin çıkarlannı nasıl sabote ettiklerini bir Yunan Bakan Yardımcısı kadar bi- le göremiyorlar! Koçonis, "Türkiye, AByo- lunun Yunanistan'dan geç- tiğiniartık anlamalıdır!"söz- leri ile ağzındakı baklayı çı- karıyor. Türk askerleri, Türk diplomatlan artık aklınızı ba- şınızatoplayın! Komşu Koçonis'in söz- lerini asla bir şantaj, ülkemizın ıç ışle- rine saygısızca yapılmış bir müdahale olarak sakın yorumlamayın. Hemalde Koçonis gerçeği söylüyor! Bu açıkla- manın üzerınden bir hafta geçtı. Derin devletten bırtepki gelmedi. Koçonıs'i adam yerine mi koymadılar, yoksa komşunun sözleri ile gerçeği görüp Erdoğan'ın Atina'da verdiği sözleri ye- rine getirmesi için derin devleti mi da- ğıttılar, bunu öğrenemedik. Atina'ya cami, HeybelTye ruhban okulu Bir gün ara ile Ege'nin iki yakası ile ilgili iki önemli haber yayımlandı. Hürriyet gazetesinin Atina Muhabiri Nur Batur, güzel bir gazetecilik yaparak yılan öyküsüne dönen Atina'da cami inşası sorununu 16 Ağustos'ta gündeme getirdi. Ertesi günü de Sabah gazetesinde Figen Yanık, Heybeliada'da ruhban okulunun açılmasını tam sayfa olarak haberleştirdi. Atina'nın göbeğinde 1764'te yapılan Mustafa Voyvoda Camii, Yunanistan'ın 1821'de Osmanlığı Imparatorluğu'ndan bağımsızlığını almasından sonra, pek çok cami gibi minareleri de yıkılarak kapatılmıştı. Gerek AB ile ilişkiler açısından, gerek gelecek yıl 13 Ağustos'ta başlayacak olimpiyat oyunları için Atina'ya gelecek Müslüman sporcular ile izleyicilere hizmet verecek bir caminin yapılması öngörülüyordu. Kentin göbeğindeki Osmanlı camisinin minareleri dikildikten sonra hizmete açılması elbette en uygun çözüm olacaktı. Bunun yerine, Atina'ya 25 km. ötede, tilkinin bakır ürettiği Peania semtinde cami yapım kararı alınmıştı. Hükümetin karannı iptal için Danıştay'a başvuran yerel Belediye Başkanı Paraskevas Papakostopulos ile caminin yapılacağı yere giden Batur'u bir sürpriz bekliyordu. Batur, caminin temeli yerine tepki gösteren yerel halkın diktiği haç ile karşılaşmıştı. Cami, yeni havaalanı yakınında, 280 m. yüksekliğinde bir tepe üzerinde, 55 m. boyunda yapılacaktı. Papakostopulos, Batur'a "Havaalanına inecek her yabancı, Müslüman bir ülkeye geldiğini sanacak. Olacak iş mi bu?" diye soruyordu. Bakalım yaklaşan seçimlerde karşıtı aşırı ulusçular ile şanlı olimpiyat oyunlarının gerekleri arasında kalan Başbakan Kostas Simrtis, sakal-bıyık sorununu nasıl çözecek? Yanık'ın haberinden Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması konusunda saygıdeğer dostumuz Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yaptığı girişimleri öğrendik. Ruhban okulu 1844'te kurulmuştu. Bir başka deyişle Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasından 23 ytl sonra ya da minarelerin yıkılıp Osmanlı camilerinin kapatıldığı yıllarda Müslüman Osmanlı, bu Hıristiyanlık okulunu hilafetin göbeğinde açmıştı! 1971'de anayasanın 24. maddesi yürürlüğe girince okul bir Türk üniversitesine bağlanarak eğitimini sürdürecek ya da kapatılacaktı. Patrikhane kapatma kararı almıştı. Patrik Bartholomeos seleflerinin hatasını gidermek amacıyla, AB kaldıracını da devreye sokarak, Ankara'da önceki hafta yaptığı ziyaretleri Yanık'a "Inanıyoruz ki bu konuda siyasi irade varsa çözüm yolu bulunacaktır, bulunmalıdır" sözleri ile aktarmıştı. Anlaşılan Patrik de Koçonis gibi düşünüyor. Derin devletin egemen olduğu Ankara'da siyasal iradeden söz edilebilir mi? Anlaşılan Ankara ile Atina artık"yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar"[ tartışacak. Herhalde, "önce Atina'da cami, sonra Heybeliada'da ruhban okulu" ya da "okul açılmazsa cami de yok" tartışması gündeme gelecek. Ancak Atina, olimpiyat tesislerinde olduğu gibi cami konusunda da çok gecikeceğe, dolayısıyla ruhban okulunun açılışını da geciktireceğe benziyor. Atina bir şeyi daha unutuyor. Erdoğan, Atina'yı ziyaretinde namaz için 25 km. yol mu gidecek? Derin devlet kurbanı dosta bu yapılır mı? Olimpiyat oyunları için altyapı Tam bir yıl sonra bugünlerde dün- ya yeni bir olimpiyat heyecanını ya- şayacak. Yunanistan'da kentler ara- sında savaşlara ara vermek amacıy- la ilk kez \6 776 yılında Olympia'da spor yarışmaları düzenlenmişti. 1896'da Avrupalıların önayak olma- sı ile olimpiyat oyunları Atina'da can- landırıldı. Ne yazık ki, eski Yunan'da savaşlara ara vermek için oyunlar düzenlenırken, 20. yüzyılda savaşlar için bu yarışmalara ara verildi. Yunanistan'ın 1996'da modern olimpiyatlann 100. yıldönümünü Ati- na'da kutlamak için yaptığı başvurusu kabul edilmedi. Yu- nanistan'ın, özellikle Atina'nın altyapısının yetersiz olduğu öne sürüldü. Ülkede doğru dürüst bir havaalanı, Atina'da toplu ulaşım için bir metro ağı yoktu. 1980'lerin başında dört yıl görev yaptığım Atina'daki Hellenikon Hava- alanı'na imrenir, tüm Yunanistan'ın 10 milyonluk nüfusunun yaşadığı Is- tanbul'da çağdaş bir havaalanı ol- mayışına üzülürdüm. Yunanlar o ta- rihte, benim ımrendiğim havaalanın dahi yetersiz kaldığı gerekçesiyle ye- nisini gündeme getirmişler, ancak havanda su dövmüşlerdi. Oysa, bu arada Istanbul'a yeni yapılan alan kı- sa sürede yetersiz kalınca daha bü- yüğü hizmete konulmuştu. Yunanlar yeni havaalanını ancak 20 yıl sonra bitirebildiler. Turistik Yunanistan'ın havaalanı tembelliğini birtürlü anla- mamışımdır. Metro konusunda cid- di bir atılım yapan Atina Beledıyesi bu projenin altından yüzünün akıyla çık- tı. Buna karşılık ıstanbul Belediye- si'nin metro tembelliğini ise hiç ak- lım almamıştır. Atina'nın da altı, tıpkı Istanbul gibi bir yeraltı müzesidir. Tarihsel yeraltı kentinin varlığı Atina metrosunun ge- cikmesine, maliyetinin yükselmesine neden olmuştur. Bugün Atina metro- sunu kullanan ziyaretçileri, o yö- rede bulunan eski eserlerle oluş- turulan "istasyon-müze"\er bü- yülüyor. Geçen akşam TV'de kaydırmaca yaparken kabadayı mı gazeteci mi olduğunu anlaya- madığım, konuşmaktan aciz, adı- nı saptayamadığım bir kişi man- galda kül koymuyordu. Efendim ney- miş, istanbul'da milyonlarca insan metro beklerken, kazıda çıkan tarihi kalıntılar inşaatı geciktiriyormuş! O eski eser meser, anrtlar manıtlar, ku- rul murul tanımazmış! Ne dediği be- lirsiz bu kişinin eline kocaman mikro- fonu veren özel TV haber merkezi yö- neticilerinin bu kişiyi Atina metrosu- nu incelemeye göndermelerini dilerim. Medya kamu hizmetidir. Onun bunun çıkanna yalakalık yapan cahillere med- yada yer olmamalıdır. Elmek: oacar@superonline.com Faks:0312.442 79 90 Kolombiya Devlet Başkanı'nı taşıyan helikoptere ateş açıldı, ölen ya da yaralanan yok Uribe kılpayı kurtuldu• Saldından Marksist FARC gerillalan sorumlu tutuluyor. Hem vahşice eylemleriyle tanınan sağcı milislere hem de solcu gerillalara karşı mücadele sözü veren sağ görüşlü Uribe, daha önce de suikast girişimlerinden kurtulmuştu. DışHaberlerServisi- Kolom- biya Devlet Başkanı Aharo Uribe'nin helikopteri, ülkenin kuzeybatısında bir köye gidi- şi sırasında isyancı gerillalann saldınsına uğradı. Saldırıda yaralanan ya da ölen olmadı. Ancak açılan makinelı tüfek ateşi sonucunda Devlet Başkanı'nı ta- şıyan helikopter, yakınlardaki bir aske- ri üsse inmek zorunda kaldı. Devlet Başkanlığı sözcüsü. Anti- oquia eyaletindeki Granada köyüne giden Uribe'yi taşıyan helikoptere çev- redeki dağlık bölgeden ateş açıldığı- nı, helikopterin isabet almadığını söy- ledi. Sözcü, saldın üzerine helikopte- rin, köye inmek yerine yakınlardaki Ri- onegro kentinde bulunan askeri üsse yöneldiğini kaydettı. Devlet Başkanı'nın helıkopterini Vsyancı gerillalann Devlet Başkanı Uribe'yi (üstte) hedefalan saldınsının ardından. bölgedeki güvenlik önlemleri artünldı.(AP) koruyan ayn uçaktan saldınnın geldi- ği dağlık bölgeye karşı ateş açıldığı- nı belırten sözcü, saldırganlann \oxru- lup vurulmadığının henüz bilinmedi- ğini söyledi. Gözler FARCa çevrüdi Yetkilıler saldından, ülkedeki en bü- yük isyancı grup Marksist Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri'ni (FARC) sorumlu rutuyor. Geçen mayısta göreve gelişi önce- sinde solcu gerillalarla da, düzenledik- len vahşice eylemlerle ülkeyi kana bulayan sağcı milislerle de savaşma sö- zü veren ve sağ görüşleriyle bilınen Uribe'nin isyancılara karşı yürüttüğü politika büyük ölçüde yerel düzeyde güvenlik birimlerinın oluşturulması- na dayanıyor. Ancak ülkenin yüzde 40'ından fazlasımn kontrolü hâlâ is- yancılann elinde. Uribe de bu bölgelere sık sık ziya- ret düzenlıyor. Uribe. bugüne kadar FARC'ın bir dizi suikast gınşımınden kurtulmuştu. ABD'nin müttefiki olan Uribe'nin. son saldından ise "kıl payı" kurrulduğu söylenı- yor. İsyancılannkontrolünde- ki bölgelere sık sık ziyaret dü- zenleme alışkanlığı bulunan Unbe, yanında hep çok sayı- da güvenlik görevlisi ve eği- timli köpek taşımayı ihmal et- miyor. Uribe, önceki günkü saldı- nnın ardından da planlanan etkinlik için yine Granada kö- yüne döndü. 2000'de isyancı- lann saldınsında harap olan köyde yeniden inşa edilen ev ve işyerlerini sahiplerine tes- lım ehne törenine katılan Uri- be. burada yaptığı konuşmada, "24 yıllık evfiMği boyunca eşi- ne ilk kez talimat verdiğini ve eğer başlanna bir şey geHrse ço- cuklara bakacak birisinin kal- ması için Lina'yı helikopter- den indirdiğini" söyledi. Uri- be Granada'ya gen dönüş karannı açık- larken de "Köyü silahlı gmplara bıra- kamazdım" dedi. 1980'lerin başında devlet başkanı- nın babasını kaçınlmaya direndiği için öldüren FARC, Uribe'yi faşist olarak adlandırıyor. 39 yıl önce bir köylü ayaklanması sırasında kurulan ve 17 bın üyesi bulunan FARC, sosyalist re- formlar istemekle birlikte, kendisini rehineler ve kokain ticaretinin "ver- gilendirilmesi" yoluyla finanse etti- ğini kabul ediyor. Liberya'da savaşan taraflar geçiş hükümeti öngören anlaşmayı imzaladı 14 yıl sonra barış umudu Dış Haberier Servisi-Lı- berya'da I4yıldırsürensa- vaşın taraflan 5 gün süren tartışmalı görüşmelerin ar- dından dün bir banş anlaş- ması ımzaladılar. Bir "geçişhûkûmeti" oluş- turulmasını öngören banş anlaşması, geçen hafta ba- şında ülkeyi terk ederek Ni- jerya'ya sürgüne giden Dev- let Başkanı Charles Tay- lor'un görevini devrettiği Moses Blah ile savaşı sürdü- ren iki büyük gerilla grubu arasında imzalandı. Blah yönetimiyle, "L T 2toş- ma ve Demokrasi İçin Li- ben ahlar Birliği r> (LURD) ve "liberya Demokrasi Ha- reketi" (MODEL) arasında perşembe günü başlayan görüşmeler hafta sonu zor- lu tartışmalara sahne ol- muştu. Görüşmelere katılan LURD temsilcisi. kendile- rine yeni oluşturulacak ge- çiş hükümetinde "mecüs başkan yardnncd^ı n nın ve- rileceği sözü aldıklannı be- lirterek bu koşul yerine gel- mezse savaşı sürdürecek- lerini açıklamıştı. Arabuluculann çabalan ve geçiş hükümetinde, es- ki yönetim ve savaşan gruplardan hiçbirine kri- tik görevlerin verilmeyece- ği sözü üzerine vanlan uz- laşma sonucunda LURD bu isteminden vazgeçerek anlaşmayı imzalamayı ka- bul etmişti. Ekim ayında Blahtan gö- revi de\Talması tasarlanan geçiş hükümetinin 76 üye- si bulunacak. Blah yöneti- mi. LURD ve MODEL ör- gütlerinden 12'şer temsil- cinin yer alacağı yeni hükü- mette, diğer siyasi partiler- den 18, sivil toplum örgüt- lerinden 7 ve Liberya'nın tüm yerel yönetim birimle- nnden birer kişi olmak üze- re 15 temsilci bulunuyor. Yardım konusu Savaşın mağduru ülkeye yapılacak yardımlar konu- su da sonın olmayı sürdü- rüyor. Birleşmiş Milletler (BM) son olarak. ihtiyaç duyulan yardımlan, komşu ülke Sierra Leone üzerin- den Liberya'ya gönderme seçeneği Ü2erinde çalışma- ya başladı. 4 kişilik bir BM ekibi, dün bu yolun uygunluğunu araştırmak üzere Sierra Le- one'ye gönderildi. 'KÖTÜ ÇOCUK JOJO'- Uberya'da ülkenin başkenti Monro>ia'da hükümetle gerillalar arasında banş anlaşmasının imzalanmasıyla çahşmalar azaürken günlük yaşam "normale" dönmeve başladı. Kendisini "Körü Çocuk Jojo" olarak tanıtan genç militan. aldığı hediyelerle bir genç kızı sevgilisi olmaya ikna etmeye çahşı\or. Silahını da elinden bırakmı\or. (Fotoğraf: AP) LEKTRİK KESİLDİ Gürcistan karanlığa gömüldü Dış Haberier Servisi - ABD ve Kanada'yı etkisi altına alan büyük elektrik İcesintisıyle ilgili çahşma- lar sürerken Gürcistan'da da bütün ülkeyi etkileyen bir kesinti meyda- na geldi. Kesinti, dün metrolann açılmaması \e troleybüslerin işleme- mesıne neden oldu. Otobüslerde ise büyük sıkışma yaşandığı, yolcula- nn kapılara asılarak seyahat etmek zorunda kaldıklan belirtildi. Elekt- nk kesintisi su dağıtımını aksattı. Yakıt ve Enerji Bakanı Mamuka NikolayşKili'nin Yardımcısı Mede- ya Kahadze, neler olduğunu henüz kendilerinin de bilmediğini söyler- ken Telasi elektrik kurumu da açık- lama yapmaktan kaçındı. Kesinti- nin Nıkolayşivilfnin enerji bakanı olarak çahşmaya başladığı gün ger- çekleşmesi dikkat çektı. Bir başka üzerinde durulan nokta da, kısa bir süre önce Telasi şirketinin yüzde 75"lik hissesinin ABD şirketi AES'ten Rus şirketi UES'e devre- dilmiş olması. Ülkenin enerjide Rusya'ya bağımlı olması nede- niyle, bu devir işlemi Gürcistan Devlet Başkanı Edvard Şevard- nadze tarafından "Rusya'ya yeni kozlar vermek anlamına geldiği" için eleştirilmişti. I TÜRKİYE o ABD ve AB m s r 3İarmöa da rekabet ederek kurmaya çalıştıkıar ba: me'kezlı' dunya duzenının ıktısadı, sıyası, askeri ve kulturel boyutları kıtapta ele alınmıştır. • Türkive Avnıpa Biriiği llişkileri •Türfc-Amerikan llişkileri • Türk-Yunan llişkileri ıncelenen konular arasındadır Kunjlmak ıstenen Batı boyutiu dıizenın Türkjye ve bölgeye etiofen aynnülı olarak ıncelenmışür Turkıye ve bölgeye yonelık senaryolar, belgeler de kullanılarak ortaya kondu Erol MANİSALI rın kısa yazılanndan meydana gelen bu çalışmada, çarpıcı ıddıalar yer almaktadır Bır solukta okunacak ve akılda kalacak bir kıtap Feaarı 5k Eer Han No 43/-4£ Caga.oglu/Is- T d ıQ212ı ^ 1 1 5 : 9 0 52? 0 1 5 3 deryayıaevı<s>txır ccır. £ 4 I a Sevdiğinizi AOSCARI. | £ y ödüllendirin! i 1 DWWIN EN m SEVGIUSI , DUN'A.N N EN [ ' ES yJNmu E\ * fxm\ DC'N y ANIN EN »I EKEOı DUS'rANIM EN VI İ.NNESI DLWANIN:N »1 ÎAjAjl DIMANIN ES fl WRCESl DCNYAN N EN "fl A<W:ASI MJNYANÎN EN fl B:GI WJN V WNENT1 ! i ; w l IS 1 ÎGEGOH:DE 1 | AİL! ^ 17.000.00-TL • SİPARİS HATT1 ~ 0555 50i 88 24 0532 277 13 28 ABD Kıbrıs için bastırıyor Müzakere planlan LEFKOŞA(AA)-An- nan Planı'nın hayata ge- çirümemesinin ardından, Kıbns konusunda daha aktif bır politika izleme- si beklenen ABD, ekim ayında taraflan yeni bir müzakere için bir araya getırmeyi planlıyor. Rum kesiminde ya- yımlanan Alithıa gazete- si, ABD'nin ekim ayın- da taraflan tekrar müza- kere için masa etrafinda toplamayı planladığını yazdı. Fileleftheros gaze- tesi de ABD Dışişleri Bakanı Colin Powefl'ın Rum Yönetimi Dışişle- ri Bakanı Yorgo Yako- vu'ya bir mektup yaza- rak \V ashington'un Kıb- ns konusuna çözüm bul- ma yönündeki çabalan- na de\am edeceğini belirttiğini duyurdu. TZLEMI N T E I N A T I O N A L Bir telefon uzağınızdayız. Basın TV Radyo Internet Medya İzleme Analiz ve Araştırma Merkezi A.Ş. www.i(dem com tr •« ıO2123 2"JI 35 95 |Ptnc| Fox (0212! 29! 8599 ah Ptof Nu-ettn f*Ehar OKTEL S» No 15 • 34291 ŞşMSIANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog