Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET YÂKFI adına tLHAN SELÇUK Genel Yavın Yönetmeni: İbrahim Yüdız # Yazıişleri Müdürü: Safim Alpasian •Sorumlu Müdür Sucu 0 Haber Hakan Kara Ibtıhbarat Cengiz Vıldırım • Ekonomı Oz- YayınKunıhrİlhaıı Selçuk (Baş- AnkaraTemsılcısı Mustafa Balba> AtatürkBuKanNo 125.Kat4. Muessese Mudunı 'em ^ üzak • Kültur Egemen Berköz • Spor kanl.EmreKongar(Danışman), BakanlıklarTel-4I95020rhatl. Faks 419502^«tzmırTemsılcısi Erol Erkut • Abdülkadir \ ücelman • Makaleler Sarai Ka- Orhan Erinç, Hikmet Çetin- SerdarKıak,H ZıvaBh 1352 S 23TeI 4411220. Faks. 4418^45 R .ıp . k ı e m 4 h m . t r a 5 r e n • Düzeltme Abdullahîazıcı#Bıl- kaya, Şükran Soner, tbrahim • Adana Temsılcısı Çetin YiğeDoğlu. tnonu Cd. 119 S No 1 I. .. S , 1 " gı-Belge EdibeBuğra# YurtHaberlen. Meh- Yüdız. Orhan Bursalı. Musta- Tel 363 12 11.Faks 363 12 15AntalyaTemsılcısı AhmetOnrçoğhı K o r u l s a n met Faraç • Avrupa Temsılcısı. Gürav Öz fa Balba>. Hakan Kara. Cumhun>etCad 80 5 Tel U242 248005 7 Fa\ 2430509 1 Fazilet Kuza StBJİ •GendMudür CanÇağdaş»Ck- *sââ ı*l Mudur^rd ıSatıv Tüla> Muthı Dölen • Mudur •> rd' Pazariana, HaUn \rar • Mudur Yrd ıFınans veOperasson. Erhan özdtmir• PazariamaDmkıoru TQla> Tosan -e j n; ; ; M v-ı/j FaU ı C i : - M ' i v - ^ lyunh)u: \ enı Gün Haber Aıansı Basn ve Yavıncılık A i Turkocagı Cad W 41 Cagaloğlu 34314 t ^ b u l Pk :46 - Sutecı '4435 k Tel (02İ:>5i:O5 05ı20hatt Fak Tı212>513 S505 B»sla: Me^ezGazete Dergı Basım YayuıcılılcSar. \eTıc \$Bart>arm BuKanNo 125 Beşüctaş- k Genel Dağınnı: BBD Merlö 18AĞUSTOS2003 Imsak. 4 30 Güneş: 6.09 Öğle 13 15 Ikındı l".01 Aksam20 09 Yatsı. 2139 Stres cmsel yaşamı etkiliyor • KONYA (AA) - Aşın titiz, kuruntulu, her şeyin kontrolü altında olmasını isteyen erkek tiplerinde ereksiyon sorununun daha çok görüldüğü bildirildi. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Talat Yurdakul, diyabet, hipertansiyon, damar hastalıklannın yanı sıra erkeklerin stres nedeniyle de ereksiyon sorunu yaşayabildiklerini söyledi. Diğer hastalıklann yanında ereksiyon sorunlanna neden olan stresin, günlük yoğun iş yükü altında çalışan, ekonomik sorunlarla mücadele eden erkeklerde etkili olduğunu belirten Yurdakul, strese bağlı ereksiyon sorununun, erkek ripleri ile de yakından ilgili olduğunu vurguladı. Kavun shirtepi yatıştıpıyor • KONYA (AA) - Yaz meyvesi kavunun, kansızlığı giderme ve idrar söktürme yanında, sinirleri yatıştırmada da etkili olduğu bildirildi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mevlüt Mülayim, sıcaklarda bolca tüketilen ve sindirimi kolay olan kavunun, içerdiği A vitamini ve madeni maddelerle kanı temizlediğini belirtti. Kavunun antioksidan, yani vücudu temizleyici etkiye sahip olduğunu kaydeden Mülayim, böbrekleri rahatlatan kum ve taş dökmeye yardımcı olan kavunun yüksek miktarda su ve düşük miktarda kalori içerdiğini dile getirerek "Kansızlığı gideren ve idrar söktüren kavun, sinirleri yatıştırmada da etkilidir" dedi. Perge'de lahrt bukmdu • ANTALYA(AA) - Antalya'daki Perge antik kentinin nekropolünde yürütülen kazı çalışmalannda, MS260 yıllanna ait, kapağında, içinde yatan çiftin portrelerinin yer aldığı bir lahit bulundu. tstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu başkanlığında yürütülen Perge antik kenti nekrolopünde gün ışığına çıkanlan lahtin, Roma dönemine ait olduğu bildirildi. Kapağında, içinde yatan çiftin portrelerinin yer aldığı lahtin, MS 260 yıllanna ait olduğu kaydedildi. Ana tanrıça kenti: Metropolis • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Dokuz Eyül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Meriç başkanlığında Metropolis antik kentinde yürütülen kazılarda, bugüne kadar 4 bin seyirci kapasiteli tiyatro, meclis yapısı, agora, hamam-gmnasium, üstü kapalı gezinti yolu, genel tuvalet ve birçok heykel bulundu. Prof. Dr. Meriç "Ana tannça kenti" olarak adlandınlan Metropolis'in tam anlamıyla ortaya çıkanlabilmesi için 100 yılı aşkın bir kazı süreci yaşanabileceğini belirtti. Meriç, yörede Anadolu'da taştan yapılmış en erken örneklerinden biri olan 4 bin kişilik tiyatro bulunduğunu kaydetti. 200 flamingo artık Türkiyeli • tZMİR(AA)-İzmir Kuş Cenneti'nde bu yıl dünyaya gelen 1400'e yakın flamingo yavrusundan 200'üne "Türkiyeli" olduğunu belirten "T" harfli beyaz halka takıldı. Sabaha karşı yavrulann dünyaya geldiği flamingo adalannın etrafinı çeviren çevre gönüllüleri, henüz birkaç ayhk olan ve uçamayan 200 civannda yavruyu çevirerek bir alanda topladı. Çevrilen flamingo ya\Tulanmn kanat, gaga uzunluklan, boylan ve kilolan tek tek ölçüldü. Yavrulann sağ bacağına PVC halka ve sol bacağına da metal halka takıldı. İzlanda hükümeti Balina avlayan kılıfını hazırlar... 1989'dan beri balina avlamayan tTİanda, balina avcıüğını düzenlejen l luslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan 1992'de ayrümışü. DışHaberierServisi-tz- landa, 14 yıl sonra ulusla- rarası topluluğun ve çevTe- cilerin tepkilerıne karşın "araşürma planT kılıfı al- tında balina avını resmen başlattı. Hükümetin kararı uya- nnca, 3 balıkçı teknesi 6 hafta içuıde 38 minke bali- nası avlayacak. izlanda. a\ - lanma karannın gerekçesı- ni "morina dahil karasula- rmdaki bahkstokiarmm ko- runmasına yönelik araşür- ma" olarak açıkladı. Hükümet, tican balina avına getirilen yasak yü- zünden bahk stoklannın tehlıke altında olduğunu öne sürüyor. tzlanda, Atlas Okyanusu'nda bulunan 67 bin mınke balinasının 43 bininin kendı karasulannda yaşadığını belirtiyor. Karar çevre örgütlerinın de büyük tepkisıni çekti. Uluslararası Hayvanlan Ko- ruma Fonu (IFAW), Reyk- javik hükümetinin tıcari av - cılığa başlama arzusunu giz- lemek için bilimi kullana- mayacağını bildirdı. Ingi- liz Kraliyet Hayvanlara Ezı- yetın Önlenmesi Derneği de tüketıcilerden İzlanda'dan gelen balıklan alırken iki kez düşünmelerini istedi. Greenpeace (Yeşil Banş) örgütü de izlanda'yı kına- dı. Greenpeace'in Rainbovv Warrior gemısi ıki hafta sonra adaya ulaşıp avı pro- testo edecek. Mel Gibson ve Russel Crovve'dan sonra Tom Cruise da savaş furyasından payına düşeni alacak Vurupkırdı,ünire ün kattıHaber Merkezi - Mel Gibson. Tom Cruise ve Russel Crowe... Hoollywood'un bu üç isminin ortak özelliklerinden biri zaten bilinıyor: Üçü de ünlü. Fakat bu üç ünlü ismi aynı noktada buluşturan bir şey daha var: '\ürdulu - kırdıb' fihnlerle ünlerine ün katmalan. Cehennem Silahı serisinin unutulmaz oyuncusu Mel Gibson, 1995 yapımı Cesur Yürek (Braveheart) filmiyle ününe ün kattı. Bir başka isim, Russel Crovve'un oynadığı 1999 yapımı Gladyatör (Gladiator) fihni bırçok dalda Oscar'a uzandı. Şımdılerde iki ünlü oyuncunun ızledığı yolda bir başka ünlü oyuncu Tom Cruise var. Hoollyvvood'da süren Mirdu - kırdı furyasından şımdi de o payına düşeni almak için kollan sıvadı. Tom Cruise ilk kez bir samuray filminde rol aldı. Yönetmen Edward Zwkk, 5 Aralık'ta vızyona girecek Son Samuray (The Last Samuraı) filminde başrolü üstlenmesinin yanı sıra yapımına da ortak olan ünlü oyuncu için "Tom olmasa bu film böyie iyi olamazdı'' diye övgü yağdınyor. 1 0 0 m i | y°n dolarlık bütçe Cruise, 100 mılyon dolarlık bütçesi olan ve bu paranın 20 milyon dolan kendisine aynlan filmdeki samuray rolü için bir süre dövüş teknikleri dersi aldı. Premiere dergisinde yayımlanan yazıya göre samuraylann birer savaşçıdan çok öte olduklannı, onlann kişiliğinde dürüstlük, asillik, tutku olduğunu savunan ünlü aktör, "Onlar birer halk kahramanı ama sadece savaşarak kahraman obnuyoıiar, bulunduklan toplumun şairleri, düşünüıieri aynı zamanda" diyor. Hollywood'un yakışıklı yüzlerinden Cruise'un, John Logan'ın senaryosunu kaleme aldığı fihnin klasik samuray fibnlerinden farklı oknasını isteyen yönetmen Zvvick'ın teklifini kabul etmesi, 11 Eylül sonrasında "vurdulu kırdıta fılmkre ilginin arttığını gösteren yeni eğiüme uyduğu" yönünde yorumlara da neden oldu. Son modaya uydu Uzun lafın bsası, ünlü oyuncu, yönetmenine göre Ekim 2002 ve Mayıs 2003 tarihleri arasında çekilen, çekimleri dört ay boyunca Yeni Zelanda'da, bir süre de Japonya'da yapüan fihnde başanlı bir performans sergileyerek beyazperdenin "son samurayı" oldu. Aynı zamanda Hollywood'un son dönemdeki trendini yakalayan ve buradan maddi anlamda payını alan aktörler arasında yerini almayı başardı. Russel Crovve'un Gbdyatör'ü (alna) \f Mel Gibson'm Cesur Vürek'i (sağda) Oscar törenlerinden yüzünûn akrv la çıkn. Şimdi sıra samurav Cruise"da_ Cruise'un şimdiye kadar canlandırdığı rollerle pek de bağ- daşmayan samuray rolünü kabul ederek "Gladjatör'* filmin- de rol alan Russell Cro»e gibi, hem her rolü başarabileceğini göstermek hem de yeni trendin aktörlere sağladığı ticari ka- zançtan payını alma isteğinde olduğuna dair fısıltılar Hollywo- od kulislerinde yankılanıyor. Ünlü aktör, Crowe'a ders veren Nick Powell'dan dövüş tekniği dersi de aldı. Tiyatrocu Özlem Turhal'ın yaşam savaşmın belgesel olması gündemde Ustalann alkısı sanatçıfaytoncuyaANKARA (AA) - Özlem Turhal, tiyatro uğruna gittiği ABD'nin sanat başkenti Nevv York'ta "foytoncıT oldu. Oyun- culann kısıth para aldığı kent- te faytonculuk yapan Turhal, yeteneği sayesinde dileğine kavuşarak Broadway'de ünlü aktörlerin bile alkışladığı bir yıldızhalinegeldi. Ünrversiteden mezun olduk- tan sonra master yapmak için ABD'ye giden Turhal'ın, Nevv York ma- cerası dört yıl önce başladı. Oyuncu olma hayaliyle bu ülkenin yolunu tutan Turhal, başanlı eğitim yaşamı boyunca çok sayı- da oyunda rol alarak beğeni topladı. Broadvvay'de Actors Studio'da sahneye çıkarak "Striptease"de rol alan Turhal, bu- rada Al Pacino, Harvey Keitel gibi aktör- ler tarafindan ayakta alkışlandı. Okulun bitmesiyle kendini Nevv York'un acıma- # Nevv York'ta tiyatro öğrenimi görürken para kazanmak için faytonculuk yapan Özlem Turhal'ın en büyük hedefi bir sinema filmi yapmak. sız şartlan içinde bulan Tur- hal, oyunculuğu başarıyla sürdürmesine karşın yaşa- mını kazanmak için iş arama- ya başladı. Oyunculann çoğunun gar- sonluk, temizlikçilik gibi iş- ler yaptığı kentte, sonunda "faytonculukta" karar kılan Turhal, bu ış ıçın özel ehli- yet alarak Central Park'ta faytonculuğa başladı. Tur- hal, kısa sürede parkın "sembolü" haline geldi ve hakkında belgesel çekılmesı bile gündemde... Turhal. bir yandan da oyuncu olarak önemli başanlara imza atmayı sürdür- dü. Kafka'nın "Metamorfoz" isimli ya- pıtında 600 kişı arasından "Anna" ro- İüne seçilen Özlem Turhal hakkında ABD'deki gazetelerde övgü dolu yazı- lar çıkmaya başladı. VTzesi sona erdiği için Türkiye'ye döndüğünü ve burada çalışmak istediğini ifade eden Turhal, bir sinema filmi yapmaıun en büyük ö/kmi olduğunu ka> detti New York'ta sıkı önlemler Kapalı kale turizmciyi korkutuyor DışHaberlerServisi-ABD'de 11 Eylül saldınlanndan sonra zor günler yaşayan tunzm sektörü, yeni güvenlik önlemlennin ülkeyi yabancı tunstlere kapalı bir kaleye dönüştürmesinden endişe edıyor. ABD yönetimı, ülkeye giriş çıkışlan belırleyen düzenlemeleri bu ayın başında daha da sıkılaştırmıştı. Yeni düzenlemeler, transit yolculann bile. eğer ABD havaalanlannda uçak değıştıreceklerse v ize almalannı öngörüyor. Turizmcilerin yeni düzenlemeden duyduğu endişe, Amenka Seyahat Endüstrisi Birliği (TLA) tarafindan ABD Başkanı George Bush'a yazılan mektupta dile getirildi. Birliğın Başkanı VVilliam Norman, mektupta şu ifadeleri kullandı: "Dışişleri ve İç G&venük bakanhklan tarafindan güvenlik kaygılan gözetilerek u\ ^ulanıaya konan düzenlemelerin turizm sektörü üzerinde ciddi etkileri olacağını düşünüyoruz. l lkedeki işgücünün yüzde 6sını banndıran turizm sektörü 11 Eyiül 2001'den sonra topJam iş kaybuun vüzde 25'ini yaşadL" Seyahat endüstnsımn 10 yıldır zor günlerden geçtiğini kaydeden Bırlik Başkanı Norman, ABD'nin dünya turizmindeki payının 1992'den ben vüzde 37 oranında gerilediğini de sözlenne ekledı. Frigva vağmalanıyor Zamana değil defineciye yenildi CAN HAaOĞLL ESKİŞEHİR - Fngya Vadısı'nı yağmalayan define av cılan kaya anıtlanna zarar venyor. Anadolu Üniversitesi Edebıyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Taciser SK^as. Frigya vadisinin Türkıye'dekı tanh. kültür ve doğa turizmi potansiyeline sahip en güzel vadilerden biri olduğuna dikkat çekti. Eskişehir, Afyon, Kütahya v e Polatlı sınırlan içinde yer alan vadıde Frig sanatırun ve kaya mimarisinin en çarpıcı örneklerim oluşturan Frig Kaya Anıtlan'nın yer aldığını belirten Sivas, "Binlerce yıldır ayakta duran bu önemli aıutiar, doğa olaylanndan daha çok son yıllarda define avcılan tarafindan tahrip edflnor" dedi. Definecilerin özellıkle Afyon'a bağlı Döğer beldesindeki Aslankaya, küçük ve büyük kapı kaya anıtlanna büyük zarar verdiğine dikkat çeken Sivas, "Eskişehir sınırlan içindeki Yazüıkaya, Midas şehrindeki kaya mezarlan geceleyin dinamitlerle define aranarak, tahrip edilmişlerdir. Eskişehir il sınırian içindeki 'Ana tannça kabartmalı kuzuören frig kaya anıtı'da, defmecilerden nasibini alnuşür. Define a> cılan burada da dinamit kullannıışlardır" dı>e konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog