Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

18 A-ĞUSTOS 2003 PAZARTESİ • • • • CUMHURİYFT SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 19 ÖZELLİKLE CENÇ OYUNCULARA KENDİNİZE CELİN ÇACRISI YAPTI ucescu'dan sertuyan • Ankaragücü maçınm hazırlıklanna ara vermeden başlayan Siyah - Beyazlı takımın dünkü antrenmanında Lucescu; Okan, Sinan ve genç oyuncularla yakından ilgilendi. KEREMKAÇARLAR Beşiktaş Teknik Direktörü Mircea Lucescu. ftıtbolculann beyinlerini yı- kıyor. Rumen çahştıncı, özellikle ye- ni transferlerin takım oyununa uyum sağlayamadığından yakındı. Ankaragücü maçının hazırlıklanna ara vermeden başlayan Siyah - Beyaz- lı takımın dünkü antrenmanında Luces- cu; Okan, Sinan ve genç oyuncularla yakından ilgilendi. Bu futbolculan çevresine toplayan Mircea Lucescu. "Hepiniz iyi oyuncu- larsınız. Bunu bfljvonım. Ancak antren- manlarda maksimum performans gös- teremezseniz forma\ı ghemezsiniz. Ken- dinizi diğer futbolculann $eviyesine çı- karmanız gerekiyor n şeklinde bir ko- nuşma yaptı. Sinan güçsûz Rumen teknik adam, Altay'dan trans- fer edilen forvet oyuncusu Sinan'ı güç- süz bulduğu ıçin oynatmadığını belir- terek, "Daha mücadeleci oL Rakiple top arasına gir. Vücudunu kullan. Da- ha hızlı ve istekli olmahsın" derken, Okan a da "Seni kazanmak istiyoruz. Topu kaybettiğinde hemen pes ediyor- sun. Mücadeleci ve agresif değUsin. To- pu kaybettiğinde sahada geziyorsun. Bu huylanndan vazgeç" uyansında bu- lundu. Ahmet HassarTa nasihat Lucescu. son olarak Mısırlı Ahmed Hassan'a da bir takım nasihatlerde bulundu ve "Büyük yeteneklerin var. Takım oyununa uyum sağlayamryor- sun. Yeteneklerini maç arasmda göster- men gerekiyor" dedi. ..Veîlhan antrenmanda Spor Servisi - Beşiktaş'ta sakatlığı süren İlhan Mansız, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde düz koşu yaptı. Idmanda istekli olduğu gözlenen İlhan, pas çahşmasına da katıldı. Ulusal takımlannın kamplanna katılan Pancu ve Kaan Dobra, sakatbklan devam eden Yasin'le Gökhan da antrenmanda yer almadılar. Siyah - Beyazlılar bugünü dinlenerek geçirecek ve Ankaragücü maçının hazırUklanna yann çift antrenmanla sürdürecek. 360 gün kaldı Hem iş hem olimpiyat O G ) O Servisi- ^ — ' Yabancı diliniz kuvvetliyse, ınsan ilişkilerinde yetenekliyse- nız ve spor konusunda bil- giniz varsa, 16 gün boyun- ca olimpiyatlann merke- zınde hayranı olduğunuz sporcularla bir arada ola- bılirsınız. Ancak Atına Olımpıyatlan'nı ızlemek, sızde yorgunluk ve uyku- suzluğa yol açabilir. Olimpiyat köylerinde sporculara yardımcı ola- cak ve onlann rahat etme- sıni sağlayacak insanlara herzaman ıhtıyaç vardır. Bu konuyla ılgili aynntı- lan Svww.athens2004.coni' adlı siteden alabılırsıniz. G Ö R Ü Ş / ARİF KIZILYALIN Hagi Aynı Hagi... Kaybetmeyi sevmezdi kramponlannı çorap kullan- maksızın gryip sahaya çıktığında. Genelde hep gergin bir portre çizerdi. Hakeme, rakibe karşı agresifti, üste- lik sağı solu da pek belli olmazdı. Galatasaray'la yol- lan kesiştiğinde, "Nereden çıktıbuayyaş Rumen" de- seler de San-Kırmızılı dünyaya zaferierte dolu 5 yıl ya- şattı. 4 lig, bir UEFA, bir Süper Kupa ve sayısız Şam- piyonlar Lig: zaferterinde onun imzası vardı. Sessiz se- dasız 10 numaralı formasını bırakıp gittiğinde herke- sin içi burkuldu. Sacece Galatasaraylılann değil, "Na- sılsa bize karşı şansı tutmuyor" diyen Fenerbahçeli- lerte, Beşiktaş ve Trabzonlulan da üzmüştü. Çünkü bi- liyorlardı ki bugünkü ekonomik şartlarda ikinci bir Ha- gi'nin gelmesi söz konusu değildi. ömegin onun attı- ğı frikiklerin benzerini bir daha izleyemeyeceklerdi. Onun pf slan, onun takımı organize edişi de taklit edi- lemez fLtbol enstantaneleriydi. Türkiye Hagi'yi, Hagi Türkiye'yi unutmamıştı ki kü- me düşmekten son anda kurtulan Bursa, bu usta Ru- men'i teknik direktör olarak Edirne sınırlanndan içeri çekmeye razı etti. Evet... Karpatlar'ın hırçın çocuğu yeniden Türki- ye'de; ancak bu kez Istanbul'un Florya semtinde de- ğil, Bursa'nın Vakıfköy ilçesindeydi. Ve o golleri, pas- lan, agresifliğiyle tanıdıöımız Hagi'nin yolu, yaklaşık 2 yıllık bir aradan sonra fnönü'ye düştü. Yazgıya bakın ki Galatasaray formas/yla 'kritik' goller attığı Dolmabah- çe'de rakip yine Beşiktaş'tı. Arna Gica'nın krampon- lan yoktu bu kez. Artık o teknik direktördü ve rakibi de kendisini cilalayıp Avrupa pazanna sunan isimlerden Mircea Lucescu'ydu. Beşiktaş taraftariannın maç ön- cesi kendisine attığı yabancı maddelere kayrtsız kalır gibi olsa da bakışlannı frenleyemedi. Düdük çalıp maç başladığında ise yerinde duramıyordu. Sanki saha- daydı. Hakemin frenlemesine karşın bildiğini okuyacak- tı. Takım sol kanattan atağa kalkarken, top süren fut- bolcusunun 1 -2 metre yanına kadar gelip ortayı yapa- cagı yeri gösteriyor, çıkarken kaptınlan toplarda Erman'ın kademeye girmesi için avazı çıktığı kadar bağınyordu. Anlaşılan tüm futbolcular üzerinde inanılmaz bir 'yap- tınm gücü' kurmuştu Hagi. En kızdığı pozisyonlar ise değeriendirilemeyen frikiklerdi. Hepsi de çalışılmış po- zisyonlann gol olmayışının nedeniyse bireysel 'öece- riksizlik'ten başka bir şey değildi. Peki, Hagi harika bir teknik adam mı? Bu soruya ya- nrt vermek güç. Mutlaka eksikleri var. Hele Yılmaz Yü- cetürk gibi akademik bir futbol uzmanının, "Hagi iyi hoş, ama Okan'n/n yanına Genea'yı çekme uğruna Sertan ve EnderV değeriendiremiyor. Oysa Okan'ı tek forvet bırakıp Sertan 'la Ender'i bu golcünün arkasında oynat- sa daha verimli olur" eleştirisi, Hagi'nin futbolcuyken yakaladığı havayı henüz bulamadığının en önemli ka- nrtıydı. Düdük çalıp maç bittiğinde terden sınlsıklam olan, gömleğini kurutmaya çalışan Hagi'nin bir hareketi ise ünlü Rumen'in önümüzdeki yıllarda çizeceği rotanın göstergesiydi sanki. Kendisine alaylı bir biçimde 7 lo- veyou Hagi' diye bağıran Beşiktaş yandaşlanna, G.Sa- ray'da kazandığı şampiyonluklan anımsatan '4' raka- mını işaret eden Karpatlar'ın Maradonası, satır arasın- da kalan bu hareketiyle, er ya da geç 'gönlündeki' renk- lerle buluşacağının sinyallerini verdi. Genç şampiyonun antrenörü Hakan Kıpık, Srvas Gençlik ve Spor tl Müdüriüğü Bisiklet Kulübü'nün yeni kurulduğunu, bu nedenle bazı imkânsızhklann yaşandığuu söyledi. (Fotoğraf. AA) Ödünç bisikletle Balkan şampiyonu Spor Servisi - Sıvas Gençlik ve Spor ll Müdüriüğü Bisiklet Kulübü'nün sporcusu Tuğba Özdemir, yanşlardan bir gün önce çağnldığı ulusal takımda başkasının bisikletiyle genç bayanlarda Balkan şampiyonu oldu. Balkan şampiyon Özdemir, Bursa'da yapılan Genç Bayanlar Balkan Bisiklet Şampiyonası'na katılmasmm tesadüf olduğunu belirterek, "Yanşlardan bir gün önce ulusaJ takıma çağnldun. Hatta vanşa giderken bisikletim dahi yoktu. Yanşa başkasının bisikletiyle katıldım ve şampi\on oldum" dedı. Yanşta zincirinin kınldığını, ancak yanşı bitirdiğini hatırlatan Tuğba Özdemir, "5 ülkeden 12 sporcunun kaüldığı vanşta, ülkemi ve Sıvas'ı en i>i şekilde temsil etme\e çalışûm. O kadar yabancı arasmda birinci olmak, Türk Bayragfru dalgalandumak çok güzeidi" diye konuştu. Işın ılgınç yanı ise Tuğba'nın bisiklet sporuna 9 ay önce başlaması... Tuğba, harcırah sıkıntısı nedeniyle yanşlara katılamadığına dikkat çekerek şöyle de\am etti: "Son olarak Kayseri'de düzenlenen > anşlara da bu nedenle gidemedim. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ödenek geunediği için biz de kullananuvoruz." FİKRET DAĞLIOĞLU AT l.KOŞU: F: Bınncı Butuhan (2). P: Kısmetlı (5). PP: Baba- rulkan(l). S: Işınbatur(4). 2. KOŞU: F: Oıiapı (!). P: Nad- ya (5). PP: Katıbev (4). S: Kanatlıkız(9) 3. KOŞU: F: Arukan (81. P: Be- > azka\ a 191. PP: Gündüzalp (4). S:Candemırkır(3). 4. KOŞU: F: Çelıkmen (2), P: Ba- tıbev(l).PP:TuhuDayı(4). S: Santan(3|. 5. KOŞU: F: Canselman (?), P: Gürnısan (4). PP: Kaygısız (5).S:Pırka>a(6). 6.KOŞL':F:Elı\ır(l),P:Hek- tor(3).PP:OutOfSight(10), S: FaırGrounds(2). 7. KOŞU: F: Bebeğım (6). P: Ha- sılai(4).PP:GoldenPıpe(8). S: September Storm (5). 8.K0ŞU:F:Agunda(l).P:Mı- tos(2), PP:CesurIskoç(6). S: Emırat (16). SS: Bürhan (4). 9. KOŞU: F: Tarkan (12). P: Ann- na(15). PP: Alı Efendi (4), S: Nurse\er( 14) Günün İkilisi. 6 Koşu 1 3 10. Çifte Bahis: 1 Çıfte 2 1 TabelaBahis: 1.2 6.16.4 ALTILI GANYAN 2 3 1 4 S 6 7 6 1 4 2 8 6 5 18 7/11 4 10/3 2//1 12 kusursuz cinayet tv'de ilk kez! Sürat Tekneleri Şanıpiyonası'nuı 3. ayağmı, 'KSI Endeks' ka/^ndı. (Fotoğraf: HA"ı kj UZ.LJI;MİR) Hız 'Endeksli' tekneler OZANÎLTER Istanbul Offshore Kulübü'yle Ikon Turizm'in birlikte düzen- lediği Sürat Tekneleri (Extreme Povverboat) Şampiyonası'nm 3. ayağmı, 'KSI Endeks' (38.56.8) isimli tekneyle Haluk Yardjm- cı - SelçukOral ikilisi kazandı. Ataköy Marina'da 1.7 kilo- metrelik parkurda, 30 tur üzerin- den yapılan yanşta 11 ekip mü- cadele etti. Birinci olan KSI En- deks'in ardından ikinciliği AB Ağlen - Murat San ikilisi (Mu- mi 39.12.4),üçüncülüğüdeFa- ik AB Yeşü- CenkTurkay(Infit- 8 / 40.50.6) çifti elde etti. OfTshore Kulübü Başkanı Uğur Işık ise yanş sonrası yap- tığı açıklamada, "Yeni katılan ekiplerk yanş daha dazevkfi geç- ti. Bundan sonraki yanşlann da- ha çok ilgi göreceğini umuyo- rum" dedi. Toplam 5 ayaktan oluşan Extreme Povverboat Şam- piyonası'nm 4. ayağı, 31 Ağus- tos'ta Haliç'te yapılacak. İpek Londra'da birinci Spor Servisi - İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Profesyonel Tenis Turnuvası'nda (Future serişi) bayanlarda tpek Şenoğlu, rakibini 6 4 ve 6,4'luk setlerle2- 0 yenerek birinci oldu. Şenoğlu, kazandığı puanlarla WKA'da ilk 400 raket arasına girmeyi de başardı. ipek Şenoğlu, geçen hafta aynı turnuvanın trlanda ayağında çiftlerde fınale kalmış ve ikinci olmuştu. GÜNÜN İÇİNDEN • ERtKSSONKALia -İngiltere Futbol Federas- yonu Başkanı Mark Pa- lios, teknik direktör Sven Goran Eriksson'ın yeri- ne geçecek kişiyi arama- lannın, Isveç'lı teknik adamın gıdeceği anlamı- na gelmediğıni açıkladı. • KUPA SAKAR- YA'NEV - Sıvas'ta dü- zenlenen Cumhuriyet Kupası'nı, finalde Sı- vasspor'u 2-1 yenen Sa- karyaspor kazandı. • PİRİŞTİNA G. KO- RE'YTL GtTTİ - UNI- VERSIADE-2005'ıdü- zenleyecek Izmır'in Bü- yükşehir Beledıye Baş- kanı Ahmet Piriştina, 22. Dünya Üniversite Yaz SporOyunlan'nı (UNI- VERSIADE-2OO3)iz- lemek üzere Güney Ko- re'ye gıtti. • BASKETBOL-Bas- ketbolda tsrail'in Mac- cabı Elite Tel Aviv takı- mı, Litvanya Ulusal Ta- kımı'nın yıldız oyuncu- su Sarunas Jasikevici- us'la (27) anlaştı. • ÜdNCİOLDUK-Sır- bistan - Karadağ'ın Kola- sin kentinde düzenlenen 21. Avrupa Genç Erkek- ler Basketbol Şampiyo- nası Eleme Grubu'nda Türkiye. 5. ve son maçın- da Sırbistan - Karadağ'a 73-60 yenilince 2. oldu. • ALTILIDAN 1.1 MİLr YAR - Ankara at yanşla- rında 2/5-9-10-3-1-17 kombinesini bilenler, 1 milyar 137 miryon 600'er bin lira kazandı -I- yön: andrevv davis oyn: michael douglas, gvvyneth paitrow 21.30pazartesı kansının ihanetini öğrenen steven, şeytani planını uygulamaya koyar... ihanet, aşk ve intikam üçgeninde gelişen olayları nefsinizi tutarak izleyeceksiniz... bu film kaçmaz! esas show bu show! www.showtvnet.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog